توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  گرامر present perfect

  1 بازدید

  گرامر present perfect را از سایت پست روزانه دریافت کنید.

  آموزشگاه زبان دیاکو: آموزش زبان به سبک آکسفورد - گرامر زمان های Present perfect و Present perfect continuous

  آموزشگاه زبان دیاکو: آموزش زبان به سبک آکسفورد - گرامر زمان های Present perfect و Present perfect continuous


   

  ساختار زمان Present perfect:


  Have / has +  past participle (done)


  قسمت سوم فعل:


  قسمت سوم فعل با استفاده از اضافه کردن -ed یا -d به آخر افعال با قاعده ساخته می شود. افعال بی قاعده نیز مانند زمان گذشته ساده به قسمت سوم فعل خود تبدیل می شوند. دقت داشته باشید که قسمت سوم فعل در افعال باقاعده با اضافه کردن d-  یا  ed- به انتهای آنها ساخته می شوند در حالی که قسمت سوم فعل افعال بی قاعده از قواعد خاصی پیروی نمی کند و باید آن ها را حفظ نمود.
  در جدول زیر با بعضی از قسمت های سوم افعال مهم آشنا می شوید:

  در جدول زیر ساختار زمان حال کامل را با چند مثال مشاهده می کنید:

  کاربردهای زمان  Present perfect:


  ‍۱-    عملی که از گذشته شروع شده است و تا زمان حال ادامه پیدا کرده است.


  مثال:


  She has lived in Liverpool all her life.


  ۲-    هنگامی که از تجریبات گذشته خود که اثر آن تا زمان حال باقی مانده است صحبت می کنیم از این زمان استفاده می کنیم.


  مثال:


  I've played the guitar ever since I was a teenager.


  نکته: از قید Ever، برای صحبت کردن درباره تجربیاتی که تا کنون ادامه دارد استفاده می کنیم.


  مثال:


  My last birthday was the worst day I have ever had.


  و از قید never  برای حالت منفی آن استفاده می کنیم.


  Yes, but I've never met his wife.


  ۳-    برای عملی که در گذشته اتفاق افتاده اما برای زمان حال مهم است.


  مثال:


  I can't get in the house. I've lost my keys.

  قیدهای مخصوص  Present perfect:


  قیدهای این زمان عبارتند از:

  Recently, just, only just, Just, Already, Yet, For, Since, Ever/Never

  مثال:


  Scientists have recently discovered a new breed of monkey.
  Are you hungry? – No, I’ve just had dinner.
  He has lived in Paris for a long time.

  در شکل زیر timeline مربوط به زمان حال کامل را مشاهده می کنید:


  کاربرد since  و for:


  کاربرد اصلی since در ساختار زمان present perfect tense و past perfect tense است. واژه since، نقطه شروعِ زمان فعالیت‌ها را بیان می‌کند. به بیان دیگر با دیدن since متوجه خواهیم شد که فعل ازچه زمانی (کِی) آغاز شده است.


  She's been waiting for you since this morning.


  ما در ساختارهای زمانی، از for برای بیان طول مدت رخ دادن عملی استفاده می‌کنیم و به همین علت نیز در فارسی for را به برایِ (مدتی) ترجمه می‌کنیم.

  I've waited at that station for five hours.

  Present perfect continuous:  زمان حال کامل استمراری


  از زمان حال کامل استمراری برای توصیف عملی که از گذشته آغاز شده و تاکنون ادامه داشته است. مدت زمان هایی مانند: "For five minutes,", "for two weeks’  ‘since Tuesday" در زمان حال کامل استمراری کاربرد دارد.


  ساختار زمان حال کامل استمراری:


  فاعل + have/has been+ قسمت اول فعل + ing 
   

  مثال:


  You have been waiting here for two hours.
  Have you been waiting here for two hours?
  You have not been waiting here for two hours.

  در جدول زیر ساختار زمان حال کامل استمراری را با چند مثال مشاهده می کنید:

  کاربردهای زمان Present perfect continuous


  ۱- برای تاکید کردن بر روی فرایند عمل یا طول عملی که در گذشته انجام شده است و تا به حال ادامه پیدا کرده است از این زمان استفاده می شود.


  She has been studying English since she was ten years old.


  ۲- از این زمان هنگامی استفاده می شود که می خواهیم بگوییم عملی در گذشته شروع شده است، تا الان ادامه داشته است و هنوز هم ادامه دارد. به عبارتی برای بیان اعمالی که در گذشته شروع شده و به احتمال زیاد تا زمان آینده هم ادامه می‌یابد یا اثرش باقی می‌ماند. این نوع کاربرد را می‌توان در پاسخ به سوالاتی مانند "از کی...؟" یا "چند وقت...؟" استفاده نمود.


   به مثال زیر دقت کنید:


  I have been working at the company for 20 years.

  ۳- برای بیان عمل یا کاری که تمام شده اما اثر آن عمل یا کار تا زمان حال باقی مانده است.


  As he has been studying all the night, he is really tired now.

  در شکل زیر timeline مربوط به زمان حال کامل استمراری را مشاهده می کنید:

  نکته ۱: توجه داشته باشید که قیودی مانند before, already , just, recently, lately, yet, once, twice  و … که در زمان حال کامل بکار می روند در زمان حال کامل استمراری بکار نمی روند به این علت که  این قیود زمانی بیانگر استمرار انجام فعل از گذشته تا حال نمی باشند.


  نکته ۲: افعال حالتی یا  State verbs فعل هایی  هستند  که نمی توان آن ها را به صورت استمراری مورد استفاده قرار داد . مانند: agree , assume , believe , disagree , forget , hope , know , regret , remember , suppose , think,


  بنابراین نمی توان آن ها را به صورت زمان حال کامل استمراری مورد استفاده قرار داد. به مثال های زیر دقت کنید:


  I've wanted to visit China for years.
  She's known Robert since she was a child.
  I've hated that music since I first heard it.
  I've heard a lot about you recently.
  We've understood everything.


  در این مقاله شما را با دو زمان مهم دیگر زبان انگلیسی یعنی Present Perfect  و  Present perfect continuous آشنا کردیم و کاربردهای آن ها را همراه با مثال برایتان تشریح کردیم. در مقاله های آینده به سایر زمان های مهم خواهم پرداخت. 
   

  حال کامل ساده یا ماضی نقلی در گرامر انگلیسی Present Perfect Tense - آکادمی زبان اکسیر

  مرورگر شما از این ویدیو پشتیبانی نمیکنید.

  زمان حال کامل (یا ماضی نقلی) در گرامر انگلیسی

  English Grammar – Present Perfect Tense

  حال کامل (Present Perfect) که در فارسی آن را ماضی نقلی می نامیم در زبان انگلیسی یک ساختار منحصربه فرد داشته اما با ترکیبات خاص دارای چهار مفهوم و کاربرد است.

  ساختار حال کامل یا ماضی نقلی در گرامر انگلیسی

  ساختار مثبت حال کامل (Present Perfect) در گرامر انگلیسی:

  حال کامل به این شکل ساخته می شود: فاعل + فعل have/has + قسمت سوم فعل اصلی + بقیه اجزای جمله

  Subject + Have/Has + Past Participle + Complement.

  e.g. 1. Nolan has called the police.

  e.g. 2. Habib hasn’t showed up yet.

  e.g. 3. I have just arrived.

  ساختار منفی حال کامل (Present Perfect) در گرامر انگلیسی:

  حال کامل منفی به این شکل ساخته می شود: فاعل + منفی فعل have + قسمت سوم فعل اصلی + بقیه اجزای جمله

  Present Perfect: Subject + Have/Has Not + Past Participle + Complement

  e.g. 1. Linda and I have not educated yet. (Haven’t)

  e.g. 2. Sonia has not met the boss yet. (Hasn’t)

  e.g. 3. They have not been here for the past 10 years. (Haven’t)

  ساختار سوالی حال کامل (Present Perfect) در گرامر انگلیسی:

  حال کامل سوالی با آوردن فعل Have به ابتدای جمله به این شکل ساخته می شود: فعل Have + فاعل + قسمت سوم فعل اصلی + بقیه اجزای جمله

  Present Perfect: Have/Has Not + Subject + Past Participle + Complement.

  e.g. 1. Have they delivered the package yet?

  e.g. 2. Has anyone been around recently?

  e.g. 3. Have you ever been to China?

  پاسخ کوتاه به سوالات در حال کامل (Present Perfect) در گرامر انگلیسی:

  پاسخ کوتاه در هر Tenseی با استفاده از فعل کمکی آن انجام می شود.

  Question 1: Have you ever been to China?

  + Answer: Yes, I have.

  – Answer: No, I have not. (Haven’t)

  Question 2: Have they delivered the package yet?

  + Answer: Yes, they have.

  – Answer: No, have not. (Haven’t)

  نکته: به فُرم های مخفف (Contraction Forms) زیر توجه کنید که در زبان عامیانه و معمولا در مکالمه از آن ها به جای فُرم کامل استفاده می شود:

  Have not. (Haven’t)

  Has not. (Hasn’t)

  درست مثل حال ساده که در آن فعل سوم شخص مفرد S می گیرد، در حال کامل نیز برای سوم شخص مفرد به جای Have از Has استفاده می شود.

  مفاهیم و کاربردهای حال کامل در گرامر انگلیسی

  کاربرد و مفهوم اول زمان حال کامل: بیان تجربیات و دست آوردها

  Present Perfect Concept 1: Experiences and Achievements (+ ever / so far)

  کاربرد اول ساختار حال کامل برای صحبت راجع به تمام چیزهاییست که  گوینده تا به حال تجربه کرده و یا به عنوان یک دستاورد معرفی می کند. در این کاربرد، ساختار Present Perfect یا با کلمات Ever و So far همراه بوده و یا به تنهایی و بدون هیچ گونه اضافاتی استفاده می شود:

  Have you ever visited the website exiracademy.org?

  I have visited this website a thousand times so far.

  Have you ever been to South Korea?

  I’ve been there twice.

  نکته: در این استفاده Present Perfect، به جزئیات اشاره نکرده و نمی توان گفت این تجربه چه زمانی به دست آمده است. تنها مشخص است که گوینده زمانی در گذشته چیزی را تجربه کرده است. برای بیان جزئیات مسئله، باید از زمان های گذشته یعنی زمان گذشته ساده (Past Simple)، زمان گذشته استمراری (Past Progressive) و گذشته کامل (Past Perfect) استفاده کرد. به گفتگوی زیر دقت کنید:

  A: Have you ever been abroad?

  B: Yes, I have. I have been to Ukraine, France and the UK.

  A: When did you go to France?

  B: I went there last month.

  A: Who did you go with?

  B: I went there with my friends.

  نوبت شماست! همین الان با استفاده از ساختار حال کامل چند جمله در رابطه با تجربیات و دستاوردهایتان بنویسید. 🙂

  کاربرد و مفهوم دوم زمان حال کامل: انتظار مخاطب

  Present Perfect Concept 2: Expectation (+ yet / already)

  ممکن است کسی انتظار داشته باشد که تا زمان معینی کاری به اتمام برسد. اگر این اتفاق قبل از سررسیدن انتظار طرف انجام شده باشد، از قید Already و اگر از انتظار طرف گذشته باشد و هنوز آن کار انجام نشده باشد، از Yet استفاده می شود. نکته آنکه حتما باید از این قیدها استفاده کرد تا حال کامل بتواند این مفهوم را برساند.  به این مکالمات دقت بفرمایید:

  A: Have you placed the bomb yet?

  B: No, I haven’t placed it yet.

  A: What about the rocket?

  B: Yes, I have already launched it.

  نوبت شماست! همین الان با استفاده از ساختار زمان حال کامل به همراه قیود yet و already چند جمله در رابطه با انتظارات یک شخص و پاسخ های آن را بنویسید. 🙂

  کاربرد و مفهوم سوم: حالاتی که در گذشته شروع شده و هنوز تمام نشده اند و ادامه دارند.

  Present Perfect Concept 3: States started in the past and are still true (+ for / since)

  اگر حالتی در گذشته شروع شده باشد (متأهل بودن، معلم بودن، خانه داشتن، متنفر بودن، …) و تمام نشده باشد، یعنی همچنان ادامه داشته باشد، از حال کامل با قیدهای For و Since استفاده می شود. نکته قابل توجه در این رابطه این است که حتما باید از این قیدها استفاده کرد تا حال کامل بتواند این مفهوم را برساند.

  How long have they been in love?

  Deborah and Edgar have been in love for 5 years.

  Sherry and David have been politicians since the last presidential election.

  نکته: اگر فعل مورد نظر Action باشد، نمی توان برای بیان اینکه در گذشته شروع شده و همچنان ادامه دارد از ساختار فوق استفاده کرد. درعوض، می توان از حال کامل مستمر (Present Perfect Progressive) استفاده کرد:

  How long have you been studying for IELTS?

  I have been studying for IELTS in exiracademy for 4 months.

  نکته: افعال Live و Work استثناء هستند و می توان با حال کامل ساده یا حال کامل مستمر آن ها را بیان کرد.

  نوبت شماست! همین الان با استفاده از ساختار زمان حال کامل به همراه قیود for و since چند جمله در رابطه با حالت هایی که در گذشته شروع شده و همچنان درست هستند بنویسید. 🙂

  کاربرد و مفهوم چهارم: اتفاقات و حالات خیلی اخیر

  Present Perfect Concept 4: Recent Actions and States (+ just)

  A: Come and grab a bite.

  B: I’ve just had a huge pizza. Thanks.

  نوبت شماست! همین الان با استفاده از ساختار زمان حال کامل به همراه قید just از شرایط و اتفاقاتی بگویید که اخیرا اتفاق افتاده اند. 🙂

  دوره‌ های آنلاین زبان

  دوره آیلتس | آموزشگاه زبان | پکیج آیلتس | کلاس خصوصی آیلتس | آموزش انگلیسی

  زمان حال کامل present perfect در زبان انگلیسی | آموزش گرامر delinglish

  زمان حال کامل present perfect در زبان انگلیسی | آموزش گرامر delinglish

  awake

  be

  bear

  beat

  become

  begin

  bend

  bet

  bite

  bleed

  blow

  break

  bring

  build

  burn

  burst

  buy

  catch

  choose

  cling

  come

  cost

  creep

  cut

  deal

  dig

  dive

  do

  draw

  dream

  drink

  drive

  eat

  fall

  feed

  feel

  fight

  find

  fit

  flee

  fling

  fly

  forbid

  forget

  forgive

  forgo

  freeze

  get

  give

  go

  grind

  grow

  hang

  have

  hear

  hide

  hit

  hold

  hurt

  keep

  kneel

  knit

  know

  lay

  lead

  leap

  leave

  lend

  let

  lie (down)

  light

  lose

  make

  mean

  meet

  pay

  prove

  put

  quit

  read

  ride

  ring

  rise

  run

  saw

  say

  see

  seek

  sell

  send

  set

  sew

  shake

  shave

  shear

  shine

  shoot

  show

  shrink

  shut

  sing

  sink

  sit

  slay

  sleep

  slide

  sneak

  speak

  speed

  spend

  spill

  spin

  spit

  split

  spread

  spring

  stand

  steal

  stick

  sting

  stink

  strew

  strike

  strive

  swear

  sweep

  swim

  swing

  take

  teach

  tear

  tell

  think

  thrive

  throw

  undergo

  understand

  upset

  wake

  wear

  weave

  weep

  win

  wind

  withdraw

  wring

  write

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهدی 1 سال قبل
  0

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید