در حال پالایش مطالب میباشیم تا اطلاع ثانوی مطلب قرار نخواهد گرفت.
  توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  کوچکترین عدد هشت رقمی فرد بدون تکرار

  1 بازدید

  کوچکترین عدد هشت رقمی فرد بدون تکرار را از سایت پست روزانه دریافت کنید.

  عدد نویسی

  در یک عدد ارزش هر رقم بستگی به مکان و مرتبه ای دارد که در آن قرار گرفته است .

   6= 1 × 6 یکان 60=10× 6 دهگان 600= 100× 6 صدگان 6000= 1000× 6 یکان هزار .

  پس ارزش مکانی هر رقم ، ده برابر اولین رقم جلوی آن می باشد.

   • برای تعیین عددهای یک مجموعه ی عددی متوالی که اعداد ابتدا و انتهای آن مشخص می شود . الف ) اگر از عدد ابتدا تا عدد انتها مورد نطر باشد ( اعداد ابتدا و انتها جزء مجموعه ی عددی باشند ) از فرمول زیر استفاده می شود. 1 + ( عدد ابتدا - عدد انتها ) = تعداد اعداد

   مثال .....> از عدد 97 تا عدد 2056 چند عدد داریم ؟               1960 = 1 + ( 97 – 2056)

  ب ) اگر تعداد اعداد بین دو عدد ابتدا و انتها مورد نظر باشد ( اعداد ابتدا و انتها جزء مجموعه ی عددی نباشند ) 1 - ( عدد ابتداــــ عدد انتها ) = تعداد اعداد

   مثال : بین اعداد 97 تا 2056 چند عدد داریم ؟               1958 = 1 – ( 97 – 2056 ) تعداد اعداد

  • تعداد اعداد یک رقمی ( از 1 تا 9 ) ، نه تا می باشد .

  • تعداد اعداد دو رقمی ( از 10 تا 99 ) ، نود تا می باشد. 90= 9 -99

  • • تعداد اعداد سه رقمی ( از 99 تا 999) نهصد تا می باشد . 900 = ( 9+ 90 ) -999

  • • تعداد اعداد چهار رقمی ( از 1000 تا 9999) نه هزار تا می باشد . 9000 = ( 9+ 90 +900 ) – 9999

  روش دوم : رقم نه ( 9) را که تعداد تمام عددهای یک رقمی می باشد می نویسیم و تعدادی صفر ( 0 ) جلوی آن قرار می دهیم که با رقم 9 به تعداد رقمهای عدد مورد نظر باشد.

  شماره گذاری صفحات کتاب :برای شماره گذاری صفحات کتاب با توجه به تعداد صفحه ها از یک – دو – سه و .. . . رقمی استفاده می شود.

   در صفحه بندی کتابی که فقط 9 صفحه دارد ، 9 عدد یک رقمی به کار می رود.

   کتابی که 99 صفحه دارد ، 9 صفحه ی آن با اعداد یک رقمی و 90 صفحه ی آن با اعداد دو رقمی صفحه بندی می شود.          189 = 180 + 9 = ( 2 × 90 ) + 90

  کتابی که 999 صفحه دارد:                2889 = 2700 + 180 + 90 = ( 3 × 900 ) + ( 2 × 90 ) + 9

  سوال : کتابی دارای 450 صفحه می باشد ، در صفحه بندی این کتاب چند رقم به کار رفته است ؟

  در ابتدا صفحه هایی را که بااعداد سه رقمی صفحه بندی شده مشخص می کنیم.

   351 = ( 9 + 90 ) – 450 351 صفحه سه رقمی است ،

   پس : 1242 = 1053 + 180 +90 = ( 3 × 351 ) + ( 2 × 90 ) + ( 9)

  برای نوشتن کوچکترین و بزرگترین عددها بدون تکرار رقمها ، فقط تا عدد 10 رقمی ممکن است .زیرا عددهای با تعداد رقمهای بیشتر حتما رقم تکراری خواهند داشت .

   کوچکترین عدد با استفاده از ده رقم بدون تکرار رقمها 9 8 7 6 5 4 3 2 10 بزرگترین عدد با استفاده از ده رقم بدون تکرار رقمها 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

  روش نوشتن اعداد چند رقمی با رقمهای داده شده: مثال : با زقمهای « 5 ، 6 ، 3 ، 9 » چند عدد دو رقمی می توان نوشت ؟ چون اعداد دو رقمی دارای مرتبه های یکان و دهگان می باشند پس هر یک از رقمها یکبار در یکان و یکبار در دهگان قرار می گیرند و چون چهار رقم داریم . پس هر رقم چهار بار در یکان و چهار بار در دهگان قرار می گیرند.

   تعداد اعداد 16 = 4 × 4

   حال می خواهیم بدانیم با همین ارقام چند عدد سه رقمی می توان نوشت ؟

                      یکان      دهگان         صدگان

                64 = 4    ×      4       ×       4

  در هر دسته یک عدد با رقمهای تکراری نوشته می شود ( 55 -66 – 33 -99 ) پس دوازده رقم بدون تکرار رقمها 12= 4 – 16

  برای بدست آوردن تعداد عددها بدون تکرار رقمها ، از بالا ترین مرتبه تعداد رقمها را قرار می دهیم و در هر مرحله به ترتیب یک واحد از تعداد رقمها کم می کنیم.

  مثال: سوال: بارقمهای( 7-3-4-6 )چند عدد سه رقمی بدون تکرار رقمها می توان نوشت؟

                                      یکان     دهگان     صدگان

                            24  =    2     ×   3      ×     4

  سوال: با رقمهای (6-0-5-2-7 )چند عدد سه رقمی بدون تکراررقمها می توان نوشت؟

           یکان    دهگان    صدگان

     48 = 3   ×    4      ×   4      زیرا در بین رقمهای داده شده رقم صفر وجود داردکه این رقم درتعداد رقمهای سمت چپ عدد محسوب نمی شود.

  اگر در عدد های خواسته شده ،زوج یا فرد بودن در نظر گرفته شده باشد فقط رقمهای زوج یا فرد در تعداد رقمهای سمت چپ (یکان) محسوب می شود.

  مثال :با رقمهای (3-0-6-9-2 )چند عدد سه رقمی فرد می توان نوشت ؟ ( 3 و 9 ) فرد هستند.

                      یکان      دهگان       صدگان

              40 =   2    ×      5    ×       4           

  منبع مطلب : www.sanandajedu1.blogfa.com

  مدیر محترم سایت www.sanandajedu1.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  -

  در یک عدد ارزش هر رقم بستگی به مکان و مرتبه ای دارد که در آن قرار گرفته است .

   6= 1 × 6 یکان 60=10× 6 دهگان 600= 100× 6 صدگان 6000= 1000× 6 یکان هزار .

  پس ارزش مکانی هر رقم ، ده برابر اولین رقم جلوی آن می باشد.

   • برای تعیین عددهای یک مجموعه ی عددی متوالی که اعداد ابتدا و انتهای آن مشخص می شود . الف ) اگر از عدد ابتدا تا عدد انتها مورد نطر باشد ( اعداد ابتدا و انتها جزء مجموعه ی عددی باشند ) از فرمول زیر استفاده می شود. 1 + ( عدد ابتدا - عدد انتها ) = تعداد اعداد

   مثال .....> از عدد 97 تا عدد 2056 چند عدد داریم ؟              

   1960 = 1 + ( 97 - 2056)

  ب ) اگر تعداد اعداد بین دو عدد ابتدا و انتها مورد نظر باشد ( اعداد ابتدا و انتها جزء مجموعه ی عددی نباشند ) 1 - ( عدد ابتداــــ عدد انتها ) = تعداد اعداد

   مثال : بین اعداد 97 تا 2056 چند عدد داریم ؟

   1958 = 1 - ( 97 - 2056 )

  تعداد اعداد

  9000 = ( 9+ 90 +900 ) - 9999

  روش دوم : رقم نه ( 9) را که تعداد تمام عددهای یک رقمی می باشد می نویسیم و تعدادی صفر ( 0 ) جلوی آن قرار می دهیم که با رقم 9 به تعداد رقمهای عدد مورد نظر باشد.

  شماره گذاری صفحات کتاب :برای شماره گذاری صفحات کتاب با توجه به تعداد صفحه ها از یک - دو - سه و .. . . رقمی استفاده می شود.

   در صفحه بندی کتابی که فقط 9 صفحه دارد ، 9 عدد یک رقمی به کار می رود.

   کتابی که 99 صفحه دارد ، 9 صفحه ی آن با اعداد یک رقمی و 90 صفحه ی آن با اعداد دو رقمی صفحه بندی می شود.         

   189 = 180 + 9 = ( 2 × 90 ) + 90

  کتابی که 999 صفحه دارد:              

    2889 = 2700 + 180 + 90 = ( 3 × 900 ) + ( 2 × 90 ) + 9

  سوال : کتابی دارای 450 صفحه می باشد ، در صفحه بندی این کتاب چند رقم به کار رفته است ؟

  در ابتدا صفحه هایی را که بااعداد سه رقمی صفحه بندی شده مشخص می کنیم.

   351 = ( 9 + 90 ) - 450 351 صفحه سه رقمی است ،

   پس : 1242 = 1053 + 180 +90 = ( 3 × 351 ) + ( 2 × 90 ) + ( 9)

  برای نوشتن کوچکترین و بزرگترین عددها بدون تکرار رقمها ، فقط تا عدد 10 رقمی ممکن است .زیرا عددهای با تعداد رقمهای بیشتر حتما رقم تکراری خواهند داشت .

   کوچکترین عدد با استفاده از ده رقم بدون تکرار رقمها 9 8 7 6 5 4 3 2 10 بزرگترین عدد با استفاده از ده رقم بدون تکرار رقمها 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

  روش نوشتن اعداد چند رقمی با رقمهای داده شده: مثال : با زقمهای « 5 ، 6 ، 3 ، 9 » چند عدد دو رقمی می توان نوشت ؟ چون اعداد دو رقمی دارای مرتبه های یکان و دهگان می باشند پس هر یک از رقمها یکبار در یکان و یکبار در دهگان قرار می گیرند و چون چهار رقم داریم . پس هر رقم چهار بار در یکان و چهار بار در دهگان قرار می گیرند.

   تعداد اعداد 16 = 4 × 4

   حال می خواهیم بدانیم با همین ارقام چند عدد سه رقمی می توان نوشت ؟

                      یکان      دهگان         صدگان

                64 = 4    ×      4       ×       4

  در هر دسته یک عدد با رقمهای تکراری نوشته می شود ( 55 -66 - 33 -99 ) پس دوازده رقم بدون تکرار رقمها 12= 4 - 16

  برای بدست آوردن تعداد عددها بدون تکرار رقمها ، از بالا ترین مرتبه تعداد رقمها را قرار می دهیم و در هر مرحله به ترتیب یک واحد از تعداد رقمها کم می کنیم.

  مثال: سوال: بارقمهای( 7-3-4-6 )چند عدد سه رقمی بدون تکرار رقمها می توان نوشت؟

                                      یکان     دهگان     صدگان

                            24  =    2     ×   3      ×     4

  سوال: با رقمهای (6-0-5-2-7 )چند عدد سه رقمی بدون تکراررقمها می توان نوشت؟

           یکان    دهگان    صدگان

     48 = 3   ×    4      ×   4      زیرا در بین رقمهای داده شده رقم صفر وجود داردکه این رقم درتعداد رقمهای سمت چپ عدد محسوب نمی شود.

  اگر در عدد های خواسته شده ،زوج یا فرد بودن در نظر گرفته شده باشد فقط رقمهای زوج یا فرد در تعداد رقمهای سمت چپ (یکان) محسوب می شود.

  مثال :با رقمهای (3-0-6-9-2 )چند عدد سه رقمی فرد می توان نوشت ؟ ( 3 و 9 ) فرد هستند.

                      یکان      دهگان       صدگان

              40 =   2    ×      5    ×       4    

   http://ebtedaei5gorgan.persianblog.ir

  منبع مطلب : code1.blogfa.com

  مدیر محترم سایت code1.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  ماهان : کوچکترین عدد ۷ رقمی فرد با ۱۰۵۴۶۲۷۰۸

  ناشناس : کوچک ترین عدد هشت رقمی فرد؟

  ناشناس : کوچکترین عدد۸ رقمی

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  هستی 2 روز قبل
  0

  کوچکترین‌عدد‌۸رفمی‌زوج‌غیر‌نکراری

  نازنین 6 روز قبل
  0

  من جواب سوالم رو میخوام

  امیر زمان خان قشقایی 1 ماه قبل
  0

  بدرد نمی خورد

  ناشناس 1 ماه قبل
  0

  آزمون

  کوثر 2 ماه قبل
  0

  سلام چرا کوچکترین عدد هشت رقمی رو اینجا نذاشتین؟؟؟ من تایپ کردم کوچکترین عدد هشت رقمی اما اینجا چیزی نیاورده!!!😞😒

  ناشناس 2 ماه قبل
  0

  کوچکترین عدد ۸ رقمی فرد ۱۰۰۰۰۰۰۱

  ناشناس 2 ماه قبل
  0

  کوچک ترین عدد نه رقمی فرد چی میشه؟؟

  ناشناس 2 ماه قبل
  0

  ما در تلاش هستیم

  مونیکا 3 ماه قبل
  0

  کوچک ترین عدد هشت رقمی زوج چیست؟

  پریا 3 ماه قبل
  -1

  کوچک ترین عدد هشت رقمی زوج

  پریا 3 ماه قبل
  -1

  کوچک ترین عدد هشت رقمی زوج

  ..... 3 ماه قبل
  0

  کوچک ترین عدد هشت رقمیییییییییی

  رضا 3 ماه قبل
  0

  کوچکترین عددزوج هشت رقمی

  -2
  پریا 3 ماه قبل

  چیه

  ناشناس 3 ماه قبل
  0

  بد بو بد

  ناشناس 4 ماه قبل
  -1

  من کوچکترین عدد هشت رقمی زوج رو میخوام

  0
  رینکا-چان 3 ماه قبل

  کوچکترین عدد هشت رقمی زوج بدون تکرار ارقام برابر است با:10234568

  0
  منم 3 ماه قبل

  منم

  ناشناس 4 ماه قبل
  4

  کوچکترین عدد۸ رقمی

  0
  رضا 3 ماه قبل

  ضخامت ۵۰۰برگ کاغذ۳۵میلی متراست ضخامت یک برگ کاغذ چند میلی متر است پاسخ رادوتارقم اعشاری حساب کنید

  0
  رضا 3 ماه قبل

  کوچکترین عددزوج هشت رقمی چیست

  ناشناس 4 ماه قبل
  -2

  بزرگ ترین عدد هشت رقمی. فرد98765423 بدون تکرار ارقام

  هلیا 5 ماه قبل
  -1

  کوچک ترین عدد 7 رقمی

  نمی گم 5 ماه قبل
  -1

  هیچی نمی دونم اگه می دونستم اینجا نمی نیومدن

  0
  هستی 2 ماه قبل

  ما در تلاشیم که به شما کمک کنیم

  سجاد 5 ماه قبل
  -1

  کوچک ترین عدد نه رقمی غیرتکراری چه عددی می شود؟؟😕

  ناشناس 6 ماه قبل
  -1

  چ

  پرسا 6 ماه قبل
  0

  کوچکترین عدد ۸ رقمی فرد ؟

  1
  مریم 3 ماه قبل

  کوچکترین عدد ۸رقمی فرد

  ماهان 6 ماه قبل
  7

  کوچکترین عدد ۷ رقمی فرد با ۱۰۵۴۶۲۷۰۸

  ثنا روشنایی 6 ماه قبل
  3

  سلام خوبین
  من ثنا روشنایی هستم

  خاطره 6 ماه قبل
  2

  ۱۰۲۳۴۵۶۷

  خاطره 6 ماه قبل
  0

  کوچک ترین عدد هشت رقمی ۱۰۲۳۴۵۶۷

  -2
  فری 5 ماه قبل

  کوچکترین عدد زوج

  ناشناس 6 ماه قبل
  6

  کوچک ترین عدد هشت رقمی فرد؟

  0
  ناشناس 28 روز قبل

  کوچکترین عدد ۸رقمی فرد بدون تکرار ارقام

  2
  خاطره 6 ماه قبل

  اره

  برای ارسال نظر کلیک کنید