توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  کوچکترین عدد هشت رقمی فرد بدون تکرار

  1 بازدید

  کوچکترین عدد هشت رقمی فرد بدون تکرار را از سایت پست روزانه دریافت کنید.

  عدد نویسی

  در یک عدد ارزش هر رقم بستگی به مکان و مرتبه ای دارد که در آن قرار گرفته است .

   6= 1 × 6 یکان 60=10× 6 دهگان 600= 100× 6 صدگان 6000= 1000× 6 یکان هزار .

  پس ارزش مکانی هر رقم ، ده برابر اولین رقم جلوی آن می باشد.

   • برای تعیین عددهای یک مجموعه ی عددی متوالی که اعداد ابتدا و انتهای آن مشخص می شود . الف ) اگر از عدد ابتدا تا عدد انتها مورد نطر باشد ( اعداد ابتدا و انتها جزء مجموعه ی عددی باشند ) از فرمول زیر استفاده می شود. 1 + ( عدد ابتدا - عدد انتها ) = تعداد اعداد

   مثال .....> از عدد 97 تا عدد 2056 چند عدد داریم ؟               1960 = 1 + ( 97 – 2056)

  ب ) اگر تعداد اعداد بین دو عدد ابتدا و انتها مورد نظر باشد ( اعداد ابتدا و انتها جزء مجموعه ی عددی نباشند ) 1 - ( عدد ابتداــــ عدد انتها ) = تعداد اعداد

   مثال : بین اعداد 97 تا 2056 چند عدد داریم ؟               1958 = 1 – ( 97 – 2056 ) تعداد اعداد

  • تعداد اعداد یک رقمی ( از 1 تا 9 ) ، نه تا می باشد .

  • تعداد اعداد دو رقمی ( از 10 تا 99 ) ، نود تا می باشد. 90= 9 -99

  • • تعداد اعداد سه رقمی ( از 99 تا 999) نهصد تا می باشد . 900 = ( 9+ 90 ) -999

  • • تعداد اعداد چهار رقمی ( از 1000 تا 9999) نه هزار تا می باشد . 9000 = ( 9+ 90 +900 ) – 9999

  روش دوم : رقم نه ( 9) را که تعداد تمام عددهای یک رقمی می باشد می نویسیم و تعدادی صفر ( 0 ) جلوی آن قرار می دهیم که با رقم 9 به تعداد رقمهای عدد مورد نظر باشد.

  شماره گذاری صفحات کتاب :برای شماره گذاری صفحات کتاب با توجه به تعداد صفحه ها از یک – دو – سه و .. . . رقمی استفاده می شود.

   در صفحه بندی کتابی که فقط 9 صفحه دارد ، 9 عدد یک رقمی به کار می رود.

   کتابی که 99 صفحه دارد ، 9 صفحه ی آن با اعداد یک رقمی و 90 صفحه ی آن با اعداد دو رقمی صفحه بندی می شود.          189 = 180 + 9 = ( 2 × 90 ) + 90

  کتابی که 999 صفحه دارد:                2889 = 2700 + 180 + 90 = ( 3 × 900 ) + ( 2 × 90 ) + 9

  سوال : کتابی دارای 450 صفحه می باشد ، در صفحه بندی این کتاب چند رقم به کار رفته است ؟

  در ابتدا صفحه هایی را که بااعداد سه رقمی صفحه بندی شده مشخص می کنیم.

   351 = ( 9 + 90 ) – 450 351 صفحه سه رقمی است ،

   پس : 1242 = 1053 + 180 +90 = ( 3 × 351 ) + ( 2 × 90 ) + ( 9)

  برای نوشتن کوچکترین و بزرگترین عددها بدون تکرار رقمها ، فقط تا عدد 10 رقمی ممکن است .زیرا عددهای با تعداد رقمهای بیشتر حتما رقم تکراری خواهند داشت .

   کوچکترین عدد با استفاده از ده رقم بدون تکرار رقمها 9 8 7 6 5 4 3 2 10 بزرگترین عدد با استفاده از ده رقم بدون تکرار رقمها 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

  روش نوشتن اعداد چند رقمی با رقمهای داده شده: مثال : با زقمهای « 5 ، 6 ، 3 ، 9 » چند عدد دو رقمی می توان نوشت ؟ چون اعداد دو رقمی دارای مرتبه های یکان و دهگان می باشند پس هر یک از رقمها یکبار در یکان و یکبار در دهگان قرار می گیرند و چون چهار رقم داریم . پس هر رقم چهار بار در یکان و چهار بار در دهگان قرار می گیرند.

   تعداد اعداد 16 = 4 × 4

   حال می خواهیم بدانیم با همین ارقام چند عدد سه رقمی می توان نوشت ؟

                      یکان      دهگان         صدگان

                64 = 4    ×      4       ×       4

  در هر دسته یک عدد با رقمهای تکراری نوشته می شود ( 55 -66 – 33 -99 ) پس دوازده رقم بدون تکرار رقمها 12= 4 – 16

  برای بدست آوردن تعداد عددها بدون تکرار رقمها ، از بالا ترین مرتبه تعداد رقمها را قرار می دهیم و در هر مرحله به ترتیب یک واحد از تعداد رقمها کم می کنیم.

  مثال: سوال: بارقمهای( 7-3-4-6 )چند عدد سه رقمی بدون تکرار رقمها می توان نوشت؟

                                      یکان     دهگان     صدگان

                            24  =    2     ×   3      ×     4

  سوال: با رقمهای (6-0-5-2-7 )چند عدد سه رقمی بدون تکراررقمها می توان نوشت؟

           یکان    دهگان    صدگان

     48 = 3   ×    4      ×   4      زیرا در بین رقمهای داده شده رقم صفر وجود داردکه این رقم درتعداد رقمهای سمت چپ عدد محسوب نمی شود.

  اگر در عدد های خواسته شده ،زوج یا فرد بودن در نظر گرفته شده باشد فقط رقمهای زوج یا فرد در تعداد رقمهای سمت چپ (یکان) محسوب می شود.

  مثال :با رقمهای (3-0-6-9-2 )چند عدد سه رقمی فرد می توان نوشت ؟ ( 3 و 9 ) فرد هستند.

                      یکان      دهگان       صدگان

              40 =   2    ×      5    ×       4           

  منبع مطلب : www.sanandajedu1.blogfa.com

  مدیر محترم سایت www.sanandajedu1.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  -

  در یک عدد ارزش هر رقم بستگی به مکان و مرتبه ای دارد که در آن قرار گرفته است .

   6= 1 × 6 یکان 60=10× 6 دهگان 600= 100× 6 صدگان 6000= 1000× 6 یکان هزار .

  پس ارزش مکانی هر رقم ، ده برابر اولین رقم جلوی آن می باشد.

   • برای تعیین عددهای یک مجموعه ی عددی متوالی که اعداد ابتدا و انتهای آن مشخص می شود . الف ) اگر از عدد ابتدا تا عدد انتها مورد نطر باشد ( اعداد ابتدا و انتها جزء مجموعه ی عددی باشند ) از فرمول زیر استفاده می شود. 1 + ( عدد ابتدا - عدد انتها ) = تعداد اعداد

   مثال .....> از عدد 97 تا عدد 2056 چند عدد داریم ؟              

   1960 = 1 + ( 97 - 2056)

  ب ) اگر تعداد اعداد بین دو عدد ابتدا و انتها مورد نظر باشد ( اعداد ابتدا و انتها جزء مجموعه ی عددی نباشند ) 1 - ( عدد ابتداــــ عدد انتها ) = تعداد اعداد

   مثال : بین اعداد 97 تا 2056 چند عدد داریم ؟

   1958 = 1 - ( 97 - 2056 )

  تعداد اعداد

  9000 = ( 9+ 90 +900 ) - 9999

  روش دوم : رقم نه ( 9) را که تعداد تمام عددهای یک رقمی می باشد می نویسیم و تعدادی صفر ( 0 ) جلوی آن قرار می دهیم که با رقم 9 به تعداد رقمهای عدد مورد نظر باشد.

  شماره گذاری صفحات کتاب :برای شماره گذاری صفحات کتاب با توجه به تعداد صفحه ها از یک - دو - سه و .. . . رقمی استفاده می شود.

   در صفحه بندی کتابی که فقط 9 صفحه دارد ، 9 عدد یک رقمی به کار می رود.

   کتابی که 99 صفحه دارد ، 9 صفحه ی آن با اعداد یک رقمی و 90 صفحه ی آن با اعداد دو رقمی صفحه بندی می شود.         

   189 = 180 + 9 = ( 2 × 90 ) + 90

  کتابی که 999 صفحه دارد:              

    2889 = 2700 + 180 + 90 = ( 3 × 900 ) + ( 2 × 90 ) + 9

  سوال : کتابی دارای 450 صفحه می باشد ، در صفحه بندی این کتاب چند رقم به کار رفته است ؟

  در ابتدا صفحه هایی را که بااعداد سه رقمی صفحه بندی شده مشخص می کنیم.

   351 = ( 9 + 90 ) - 450 351 صفحه سه رقمی است ،

   پس : 1242 = 1053 + 180 +90 = ( 3 × 351 ) + ( 2 × 90 ) + ( 9)

  برای نوشتن کوچکترین و بزرگترین عددها بدون تکرار رقمها ، فقط تا عدد 10 رقمی ممکن است .زیرا عددهای با تعداد رقمهای بیشتر حتما رقم تکراری خواهند داشت .

   کوچکترین عدد با استفاده از ده رقم بدون تکرار رقمها 9 8 7 6 5 4 3 2 10 بزرگترین عدد با استفاده از ده رقم بدون تکرار رقمها 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

  روش نوشتن اعداد چند رقمی با رقمهای داده شده: مثال : با زقمهای « 5 ، 6 ، 3 ، 9 » چند عدد دو رقمی می توان نوشت ؟ چون اعداد دو رقمی دارای مرتبه های یکان و دهگان می باشند پس هر یک از رقمها یکبار در یکان و یکبار در دهگان قرار می گیرند و چون چهار رقم داریم . پس هر رقم چهار بار در یکان و چهار بار در دهگان قرار می گیرند.

   تعداد اعداد 16 = 4 × 4

   حال می خواهیم بدانیم با همین ارقام چند عدد سه رقمی می توان نوشت ؟

                      یکان      دهگان         صدگان

                64 = 4    ×      4       ×       4

  در هر دسته یک عدد با رقمهای تکراری نوشته می شود ( 55 -66 - 33 -99 ) پس دوازده رقم بدون تکرار رقمها 12= 4 - 16

  برای بدست آوردن تعداد عددها بدون تکرار رقمها ، از بالا ترین مرتبه تعداد رقمها را قرار می دهیم و در هر مرحله به ترتیب یک واحد از تعداد رقمها کم می کنیم.

  مثال: سوال: بارقمهای( 7-3-4-6 )چند عدد سه رقمی بدون تکرار رقمها می توان نوشت؟

                                      یکان     دهگان     صدگان

                            24  =    2     ×   3      ×     4

  سوال: با رقمهای (6-0-5-2-7 )چند عدد سه رقمی بدون تکراررقمها می توان نوشت؟

           یکان    دهگان    صدگان

     48 = 3   ×    4      ×   4      زیرا در بین رقمهای داده شده رقم صفر وجود داردکه این رقم درتعداد رقمهای سمت چپ عدد محسوب نمی شود.

  اگر در عدد های خواسته شده ،زوج یا فرد بودن در نظر گرفته شده باشد فقط رقمهای زوج یا فرد در تعداد رقمهای سمت چپ (یکان) محسوب می شود.

  مثال :با رقمهای (3-0-6-9-2 )چند عدد سه رقمی فرد می توان نوشت ؟ ( 3 و 9 ) فرد هستند.

                      یکان      دهگان       صدگان

              40 =   2    ×      5    ×       4    

   http://ebtedaei5gorgan.persianblog.ir

  منبع مطلب : code1.blogfa.com

  مدیر محترم سایت code1.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  ماهان : کوچکترین عدد ۷ رقمی فرد با ۱۰۵۴۶۲۷۰۸

  رضا : کوچکترین عددزوج هشت رقمی

  ابوالفضل : کوچکترین عدد۸رقمی فردبدون تکرار

  خاطره : ۱۰۲۳۴۵۶۷

  ناشناس : کوچک ترین عدد هشت رقمی فرد؟

  ناشناس : کوچکترین عدد۸ رقمی

  ناشناس : بد بو بد

  امیر زمان خان قشقایی : بدرد نمی خورد

  هستی : کوچکترین‌عدد‌۸رفمی‌زوج‌غیر‌نکراری

  فاطمه : کوچک ترین عدد هشت رقمی فرد باتکرار ارقام چی میشه

  سجاد : کوچکترین عدد هشت رقمی فرد بدون تکرار

  ثنا : کوچکترین عدد8رقمی باتکرار

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 19 روز قبل
  0

  چرا سوال ها این قد کش میدین تا جواب بدین . بابا یک کلمه جواب میخوایم ما

  وحشی 24 روز قبل
  0

  واقعا متاسفم جواب رو بزارید اه

  ناشناس 24 روز قبل
  0

  فرد منطورش هست اکثر جواب ها تکراری است و زوج

  یاس 11 ماه قبل
  0

  زوج رو نمی دونید

  من زوج می خوام

  نیما 11 ماه قبل
  -2

  اختلاف بزرگترین عدد نه رقمی زوج بدون تکرار با کوچکترین عدد هشت رقمی فرد چقدر است

  آیسان 11 ماه قبل
  -1

  مثلا سایت زدید 🤐

  فاطمه آذریان 12 ماه قبل
  2

  من جواب رو میخوام زود تر

  به نظر من شما هر چی می گذارید جواب رو هم بزارید

  فاطمه آذریان 12 ماه قبل
  -1

  من جواب رو میخوام

  زود تر

  معصومه 1 سال قبل
  -1

  سلام من نمیدونم درست کنم اصلا عدد هشت رقمی فرد نداریم

  حامد 1 سال قبل
  0

  اشغالی ندارن

  ناشناس 1 سال قبل
  0

  واقعا من نتونستم پیدا کنم

  ناشناس 1 سال قبل
  0

  تورو خدا جواب این سوال را بدهید

  معصومه نظری 1 سال قبل
  -2

  کوچکترین عدد ۸ رقمی فرد با رقم دهگان ۴ و صدگان هزار۲

  0
  ناشناس 1 سال قبل

  بزرگ ترین عدد ۸ رقمی که طبقه میلیون ۲۶وبدون تکرار رقم هاباشد.

  به رقم :

  به حروف :

  ناشناس 1 سال قبل
  -2

  کوچکترین عدد فرد ۸ رقمی با طبقه ی میلیون ۴۵ و بدون تکرار رقم ها چی میشه؟

  ناشناس 1 سال قبل
  1

  سلام ببخشید میخواستم ای سئوالی را برام بگین

  فاطمه ملازهی 1 سال قبل
  1

  لطفاجواب

  فاطمه ملازهی 1 سال قبل
  -1

  بزرگترین عددفردوکوچکترین عددزوج ۳۰۰۰۰و۴۰۰۰۰ لطفاجواب روبگین

  پشتیوان 1 سال قبل
  -1

  کوچک ترین عدد هشت رقمی فرد

  2
  مستانه 1 سال قبل

  کوچکترین عدد۸رقمی فردتکرارمجازنباشد

  1 سال قبل
  0

  🖕

  معلم 1 سال قبل
  1

  مدیر کلاس راست می گوید بهتر درس بخونید تا وارد اینجا نشید و تقلب نکنید

  مدیر 1 سال قبل
  1

  بچه های من بهتر درس بخونید تا مجبور نشید بیاید تقلب کنید

  ممد 1 سال قبل
  -2

  بگم باید چیکار کنید ؟ باید مطلب کامل تر کنید

  ثنا 1 سال قبل
  4

  کوچکترین عدد8رقمی باتکرار

  ناشناس 1 سال قبل
  0

  کوچکترین عدد۸رقمی

  پریسا 1 سال قبل
  1

  کوچک ترین عدد ۸ رقمی فرد

  0
  الهام 8 روز قبل

  کوچکترین عدد ۸ رقمی فرد با تکرار ارقام

  لطیفه کریمی 1 سال قبل
  2

  یک عدد هشت رقمی با حروف

  ناشناس 1 سال قبل
  1

  سلام ببخشید کسی نمی دونه بزرگترین عدد هشت رقمی بدون تکرار ارقام چه است

  نفس 1 سال قبل
  0

  ۱۰۰۰۰۰۰۰

  ناشناس 1 سال قبل
  0

  جواب رو بده

  اوا 1 سال قبل
  0

  کوچکترین عدد۸رقمی فرد بدون تکرار ارقام

  ناشناس 1 سال قبل
  0

  ۱۰۸۲۵۶۷۸

  کوثر یزدان خواه 1 سال قبل
  0

  کوچکترین عدد ۸ رقمی فرد بدون تکرار در ارقام

  جواد 1 سال قبل
  1

  جواب

  ۱۰۲۳۴۵۶۷

  ناشناس 1 سال قبل
  0

  کوچکترین عدد ۸ رقمی فرد بدون تکرار ارقام

  هستی 1 سال قبل
  0

  کوچکترین عدد۸رقمی باتکرار ارقام

  سجاد 1 سال قبل
  -2

  کوچکترین عدد هشت رقمی زوج بدون تکرار

  فاطمه 1 سال قبل
  0

  جواب بدین توروخدا خانم یا اقا

  فاطمه 1 سال قبل
  4

  کوچک ترین عدد هشت رقمی فرد باتکرار ارقام چی میشه

  الیا 1 سال قبل
  0

  کوچک ترین عدد ۸ رقمی زوج که دران اعداد ۴و۳و۲ به کار رفته باشند

  ناشناس 2 سال قبل
  1

  خاک تو سر این سایت که الکی وقت طلایی ما رو گرفت لطفا اگه علم و دانش ندارید سایت نزنید.

  ناشناس 2 سال قبل
  2

  خاک تو سر این سایت که الکی وقت طلایی ما رو گرفت لطفا اگه علم و دانش ندارید سایت نزنید.

  ناشناس 2 سال قبل
  -1

  خوا هش می کنم من امتحان دارم دوست عزیز من فقط از مال شما نمه شا می کنم

  ستایش 2 سال قبل
  1

  لطفا عدد فرد هست؟ رقمی بدون تکرار ارقام را بگوئید جوابش را توضیح ندهید

  هستی 2 سال قبل
  4

  کوچکترین‌عدد‌۸رفمی‌زوج‌غیر‌نکراری

  -2
  ۶۰۰۰ 1 سال قبل

  بخعب۶۸حعیجه

  0
  سجاد 1 سال قبل

  کوچکترین عدد هشت رقمی فرد عیر تکرار

  زهرا 2 سال قبل
  0

  اختلاف بزرگ ترین عدد زوج ۷ رقمی با ارقام غیر تکراری با کوچکترین عدد فرد ۸ رقمی با ارقام تکراری چیست

  امیر زمان خان قشقایی 2 سال قبل
  4

  بدرد نمی خورد

  0
  ناشناس 2 سال قبل

  مشمشه شما به من جواب بدین

  -2
  ناشناس 2 سال قبل

  مشمشه شما به من جواب بدین

  ناشناس 2 سال قبل
  1

  آزمون

  ناشناس 2 سال قبل
  -1

  کوچک ترین عدد نه رقمی فرد چی میشه؟؟

  0
  رادین 1 سال قبل

  ۱0۲۳۴۵۶۷۸

  -2
  ناشناس 1 سال قبل

  کوچکترین وبزگترین عدد هشت رقمی که فرد باشن

  2
  ناشناس 1 سال قبل

  کوچکترین وبزگترین عدد هشت رقمی که فرد باشن

  ناشناس 2 سال قبل
  -2

  ما در تلاش هستیم

  رضا 2 سال قبل
  7

  کوچکترین عددزوج هشت رقمی

  -1
  ناشناس 1 سال قبل

  بله

  ناشناس 2 سال قبل
  4

  بد بو بد

  ناشناس 2 سال قبل
  2

  من کوچکترین عدد هشت رقمی زوج رو میخوام

  2
  رینکا-چان 2 سال قبل

  کوچکترین عدد هشت رقمی زوج بدون تکرار ارقام برابر است با:10234568

  -2
  منم 2 سال قبل

  منم

  ناشناس 2 سال قبل
  4

  کوچکترین عدد۸ رقمی

  1
  رضا 2 سال قبل

  ضخامت ۵۰۰برگ کاغذ۳۵میلی متراست ضخامت یک برگ کاغذ چند میلی متر است پاسخ رادوتارقم اعشاری حساب کنید

  -1
  رضا 2 سال قبل

  کوچکترین عددزوج هشت رقمی چیست

  نمی گم 2 سال قبل
  0

  هیچی نمی دونم اگه می دونستم اینجا نمی نیومدن

  3
  هستی 2 سال قبل

  ما در تلاشیم که به شما کمک کنیم

  سجاد 2 سال قبل
  2

  کوچک ترین عدد نه رقمی غیرتکراری چه عددی می شود؟؟😕

  پرسا 2 سال قبل
  0

  کوچکترین عدد ۸ رقمی فرد ؟

  -1
  زهرا 1 سال قبل

  کوچگترین عددهفت رقمی فرد بدون تکرار

  1
  ستایش آبادپور 1 سال قبل

  کوچک ترین عدد هشت رقمی فرد

  0
  علی 1 سال قبل

  کوچکترین عدد۸رقمی فردبدون تکراررقم

  ماهان 2 سال قبل
  7

  کوچکترین عدد ۷ رقمی فرد با ۱۰۵۴۶۲۷۰۸

  ثنا روشنایی 2 سال قبل
  3

  سلام خوبین <br>من ثنا روشنایی هستم

  0
  فاطمه ملازهی 1 سال قبل

  سلام بین دوعدد۳۰۰۰۰و۴۰۰۰۰بزرگترین عددفردوکوچکترین عددزوج بدون تکرارارقام لطفابهم بگین

  خاطره 2 سال قبل
  5

  ۱۰۲۳۴۵۶۷

  ناشناس 2 سال قبل
  4

  کوچک ترین عدد هشت رقمی فرد؟

  6
  ابوالفضل 1 سال قبل

  کوچکترین عدد۸رقمی فردبدون تکرار

  -1
  ستایش وهابی 1 سال قبل

  کوچکترین عدد ۸ رقمی فرد با تکرار ارقام

  4
  سجاد 1 سال قبل

  کوچکترین عدد هشت رقمی فرد بدون تکرار

  برای ارسال نظر کلیک کنید