توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  کلمه هایی که با ات جمع بسته میشوند

  1 بازدید

  کلمه هایی که با ات جمع بسته میشوند را از سایت پست روزانه دریافت کنید.

  9- (بخش سوم) جمع با "ات"

   بسم الله الرحمن الرحیم

  یکی از نشانه های جمع عربی ((ات)) است. در زبان فارسی بسیاری از واژه های عربی دخیل در فارسی را با این علامت جمع می کنند. طبیعی است که به کار بردن درستِ این نوع علامت جمع برای واژه های عربی جایز است. 

  ولی در فارسی معیار بهتر است تا جایی که ممکن است واژه های عربی را که با این علامت جمع بسته می شوند نیز با نشانه های جمع فارسی (((ها)) ((ان))) جمع کنیم. مانند:

  ((سخنران انتقادهای (به جای انتقادات) زیادی از چگونگی برگزاری مراسم کرد.))

  ((این گونه اقدام ها (به جای اقدامات) می تواند راهگشا باشد.))

  ((برخی از حشره های (به جای حشرات) این منطقه خطرناکند.))

  ((لطفاً صدقه های (به جای صدقات) خود را تحویل مسئول مربوط فرمایید.))

  ((روی دیوار عبارت های (به جای عبارات) زیبایی نوشته شده بود.))

  ((با این حمله ها (به جای حملات) می خواهند مردم را از میدان به در کنند.))

  ((اعتصاب های (به جای اعتصابات) کارگری بیشتر کارخانه ها را تعطیل کرده است.))

  ((با این گونه کشف ها (به جای کشفیات) دنیای جدیدی به رویمان گشوده خواهد شد.))

  ((از این دست اتفاق ها (به جای اتفاقات) زیاد به وقوع پیوسته است.))

  ((از میان عبادت ها (به جای عبادات) نماز جایگاه ویژه ای دارد.))

  با این حال برخی از واژه های عربی چنان در زبان فارسی جا افتاده اند که اگر با نشانه ی جمع فارسی جمع شوند غریب، نامأنوس و دور از ذهن می نمایند؛ مانند: احساسات، اطلاعات، امکانات، انتخابات، انتشارات، تأسیسات، تحصیلات، تبلیغات، تشریفات، تشکیلات، تظاهرات، روحیات، ریاضیات، صادرات، واردات، عتبات، مختصات، مخلفات، مشخصات، معلومات، مقررات، موجبات، واجبات و ...

  در زبان معیار بهتر است این گونه واژه ها را به همین صورت به کار بریم.

  برخی جمع های مختوم به ((ات)) مفرد ندارند و یا مفرد آنها به کار نمی رود. این نوع واژه ها را باید جامد به حساب آورد و به همان صورت به کار برد؛ مانند: ادبیات، دخانیات، شیلات، عملیات، لبنیات، مالیات و ...

  در زبان عربی اسم های بیش از 3 حرف را با ((ات)) جمع می بندند. مانند مصدرها و مشتقات باب های ثلاثی مزید. در زبان فارسی گاهی اسم های ثلاثی مجرد مانند اثر، خطر، نفر و ... را با ((ات)) جمع می بندند. در زبان معیار بهتر است از به کار بردن این گونه جمع پرهیز کنیم و به جای اثرات، خطرات، نفرات از اثرها، خطرها و نفرها استفاده کنیم. البته موارد استثنایی هم هست که نمی توان شکل اصلی آنها را تغییر داد؛ مانند: تلفات.

  قاعده ی پیشنهادی: تا جایی که می توان واژه های عربی دخیل در فارسی را که با ((ات)) جمع بسته می شوند، با نشانه های جمع فارسی جمع کنیم، مگر در مواردی که واژه چنان جا افتاده که جمع آن با نشانه ی جمع فارسی غریب و دور از ذهن شود (مانند مقررات) و یا واژه هایی که مفرد ندارند و یا مفرد آنها در زبان فارسی کاربرد ندارد (مانند لبنیات).

  ادامه دارد ...

  منبع مطلب : kashkoole-adab.blogfa.com

  مدیر محترم سایت kashkoole-adab.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  7- (بخش نخست) جمع با "ها" ، "ان"

  بسم الله الرحمن الرحیم

  مرحوم محمد علی فروغی می گوید: ((فارسی زبانی است بسیار آسان و آنچه من می دانم در دنیا کمتر زبانی است که مانند فارسی ساده و قواعدش از طول و تفصیل دور باشد. با این همه کمتر قومی به قدر ایرانیان امروز نسبت به زبان خود بیگانه است و نویسندگانش این اندازه غلط نویس.)) (آیین سخنوری، به نقل از فرهنگ درست نویسی سخن)

  و این واقعیتی است. شما جمع فارسی را مقایسه کنید با جمع عربی. در زبان فارسی دو نشانه ی جمع داریم که در زیر در باره ی آن بحث خواهد شد. ولی جمع عربی! جمع مذکر، جمع مؤنث، جمع در حالت رفع، جمع در حالت جرّ و نصب، جمع مکسر و الخ. اما آنچه مایه ی تأسف است روش کار ماست که جمع بدین سادگیرا در زبان فارسی در موردهای قابل اعتنایی نادرست به کار می بریم!

  به هر حال، همان گونه که عرض شد در فارسی دو علامت جمع داریم: ((ها)) ، ((ان)). در گذشته و درموردهای بسیاری مرز خاصی در کاربرد این دو علامت بوده ولی هم اینک تقریباً این گونه نیست.

  نشانه ی جمع ((ها)): میزها، سنگ ها، چوب ها، آهن ها، شیشه ها، گل ها، کوه ها و ...

  نشانه ی جمع ((ان)): درختان، گیاهان، شیران، دبیران، کارگران، مردان، زنان و ...

  نکته: اسم هایی که به ((ها))ی غیر ملفوظ ختم می شوند مانند: آواره، ستاره، شیفته، کشته، مورچه و ... هنگام جمع بستن با ((ان)) ، ((های)) غیر ملفوظ آنها را حذف و به جای آن ((گ)) می آوریم. یعنی در مثال های بالا چنین می شود: آوارگان، ستارگان، شیفتگان، کشتگان، مورچگان و ...

  به همین سادگی! با این وصف درست بر خلاف قاعده (که در نوشته های پیشین عرض کردم) بسیاری در نوشته های خود، واژه های فارسی را با قاعده های زبان عربی جمع می بندند! یکی از این روش ها جمع با ((ات)) است که از نشانه های جمع عربی است. مانند:

  آزمایشات (به جای آزمایش ها)، ایلات (ایل ها)، گزارشات (گزارش ها)، پندیات (پندها)، گرایشات (گرایش ها)، پیشنهادات (پیشنهادها)، فرمایشات (فرمایش ها)، تراوشات (تراوش ها)، دستورات (دستورها)، سفارشات (سفارش ها)، نگارشات (نگارش ها)، نمایشات (نمایش ها)، نوازشات (نوازش ها)، باغات (باغ ها)، دهات (دِه ها) و ...

  برخی از واژه های غربی دخیل در فارسی را هم با این روش جمع می بندند. مانند: پاکات (به جای پاکت ها)، تلگرافات (تلگراف ها)، میکروبات (میکروب ها)

  جمع با ((ین)) که از دیگر نشانه های جمع عربی است مانند: بازرسین (به جای بازرسان)

  برخی از واژه های نیمه فارسی (فارسی + عربی) را هم این گونه جمع می بندند. مانند: داوطلبین (به جای داوطلبان) ، تازه واردین (تازه واردان)

  گونه ی دیگر از این جمع های نادرست، جمع واژه های فارسی به روش جمع مکسر عربی است:

  اتراک (به جای ترک ها/ترکان)، ارامنه (ارمنی ها)، افاغنه (افغان ها)، اکراد (کردها)، الوار (لرها)، تبارزه (تبریزی ها)، تراکمه (ترکمن ها)، هنود (هندی ها/هندیان)، اساتید (استادان)،اَمهار (مهرها)، بساتین (بُستان ها)، بنادر (بندرها)، دراویش (درویش ها/درویشان)، رنود (رِندان)، فرامین (فرمان ها)، میادین (میدان ها) و ...

  قاعده ی کلی: همه ی واژه های فارسی و همه ی واژه های دخیل در فارسی از دیگر زبان ها (به غیر از عربی که در نوشته های بعد در باره ی واژه های عربی خواهم نوشت) باید با نشانه های جمع فارسی (((ها)) ، ((ان))) جمع بسته شوند و از روش های نادرست و غیر معیار بالا جداً پرهیز کرد.

  ادامه دارد ...

  منبع مطلب : kashkoole-adab.blogfa.com

  مدیر محترم سایت kashkoole-adab.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جمع به «- ات» در واژه‌هایِ عربیِ سه حرفی

  پی‌نوشت‌ها:

  1. برای اطّلاع از ویژگیهایِ این‌گونه واژه‌ها، رجوع شود به:
  یعقوب، إمیل بدیع، و میشال عاصی، المعجم المفصّل فی اللّغة و الأدب، دار العلم للمُلابین، بیرون، 1987، ج1، صص519-523؛ نجحفی، ابوالحسن، غلط ننویسیم (فرهنگِ دشواریهایِ زبانِ فارسی)، مرکزِ دانشگاهی، چاپِ سوّم (با تجدیدِ نظر)، تهران، 1370، صص135-136.
  2. البّته این قاعده استثناهایی نیز دارد که برخی از مشهورترین مواردِ آن عبارت‌اند از: أَمَّة > أُمَم (نه أُمَّات)، غُدَّة > غُدَد (نه غُدّات)، قُلَّة > قُلَل (نه قُلّات)، مِلَّة > مِلَل (نه مِلّات).
  3. مثلاً بَرِنامَج، غُضروف، قانون، و قَهرَمان با آنکه بیش از چهار حرف دارند، به صورتِ برَنامَجات، غُضروفات، قانونات، و قَهرَمانات جمع بسته نمی‌شوند، بلکه هر یک جمعِ مکسّر خود را دارند: بَرامِج، غُضاریف، قَوانین، قَهارِمَة.
  4. طُرفه آنکه هر پنج واژه بر وزنِ «فَعَلات» (جمعِ فَعَل) هستند و مفردِ چهارتایشان به صدایِ –ar ختم می‌شود.
  5. البّته باید توجّه داشت که در فارسی، «تلفات» جمعِ «تلف» نیست، بلکه جمعی بی مفرد است.
  6. رجوع شود به غلط ننویسیم. البّته در کتابِ اخیر در موردِ «تلفات» توضیح داده نشده است.
  7. این فهرست واژه‌هایِ سه حرفی، مختوم به «-ة / -ة»، مانندِ صِفَة (جمع: صِفات) و هِبَة (جمع: هِبات)، را دربر نمی‌گیرد.
  $ منابع تحقیق:
  1. آذرنوش، آذرتاش، 1379ش، فرهنگِ معاصرِ عربی- فارسی (بر اساسِ فرهنگِ عربی- انگلیسی هانس وِر)، نی، تهران.
  2. ابن منظور، ابوالفضل جمال الدّین محمّد بن مکرّم، 1410ق/ 1990، لسان العرب، دار صادر، بیروت.
  3. شَرتوتی، سعید الخوریّ، 1403ق، اقرب الموارد فی فُصَح العربیّة و الشّوارِد، منشورات مکتبة آیة الله العظمی المرعشیّ النّجفی، قم.
  4. مسعود، جُبران، 1990، الرّائد، دارالعلم للمَلایین، بیروت.
  5. المنجد، 1988، دارالمشرق، بیروت. در پایانِ متن، تکمله‌ای به نامِ «ملحق» افزوده شده که در آن تعدای از واژه‌ها و اصطلاحاتی که در متنِ المنجد ثبت نشده، آمده است.
  6. نجفی، ابوالحسن، 1370، غلط ننویسیم (فرهنگِ دشواریهایِ زبانِ فارسی)، مرکزِ نشرِ دانشگاهی، چاپ سوّم (با تجدیدِ نظر)، تهران.
  7. یعقوب، إمیل بدیع، و میشال عاصی، 1987، المعجم المفصّل فی اللّغة و الأدب، دارالعلم للمِلایین، بیروت.
  8. Wehr, Hans, J. Milton Cowan (ed), 1974, A Dictionary of Modern Written Arabic Otte Harrassowitz, Wiesbaden [Reprinted by Librairie du Liban, 1980];
  عنوانِ عربی: فیر، هانز، و ج. میلتون کوان، 1980، معجم اللّغة العربیّة المعاصرة (عربی- انکلیزی)، مکتبة لبنان، بیروت.

  منبع مطلب : rasekhoon.net

  مدیر محترم سایت rasekhoon.net لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  blink : خاطرات_قطرات،جملات این همه کلمه هست خیلی بده

  ناشناس : اصلا خوب نسته

  ناشناس : خوب نبود

  الو : 👎👎👎👎👎

  ناشناس : اصلا خوب نسته

  این چیه دیگه بابا جان : ابتدا اصلا خوب نیست

  ناشناس : مهسا بدرد نمی خوره هیچ کلمه ای نداره

  مریم 2 : کلمه ان. دانشمندان بزرگان واردان بازرسان

  ممنون : چرا میشه حشره + ات 👈🏼حشرات ممنونم

  ناشناس : با ات بگو

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  پرنیا 13 روز قبل
  0

  مثلاً مثل مسابقات خاطرات لحظات قطعات

  طاها 22 روز قبل
  0

  عالی بود

  ناشناس 2 ماه قبل
  2

  خوب بود

  عی 7 ماه قبل
  1

  منژاثبتبتینبنلمبملولسغسل.سذقیععسسا.سعمیاث

  امیر محمد 7 ماه قبل
  2

  اصلا خوب نیست

  ناشناس 8 ماه قبل
  0

  تحصیلات،خاطرات،انتخابات،اطلاعات

  0
  ویکتوریا 23 روز قبل

  ممنون که گفتی

  محمد 9 ماه قبل
  2

  خانه‌ی بزرگ چه ترکیبی آیت

  زهرا 10 ماه قبل
  2

  👎👎👎👎👎👎👍👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎

  مریم 2 10 ماه قبل
  4

  کلمه ان.

  دانشمندان

  بزرگان

  واردان

  بازرسان

  0
  رضا 15 روز قبل

  ممنون

  4
  ناشناس 9 ماه قبل

  با ات بگو

  blink 11 ماه قبل
  6

  خاطرات_قطرات،جملات این همه کلمه هست خیلی بده

  ناشناس 12 ماه قبل
  4

  مهسا

  بدرد نمی خوره هیچ کلمه ای نداره

  پریسا نصر 12 ماه قبل
  2

  عالی بود

  دیانا 1 سال قبل
  2

  عالی بود😍 ولی ایه+ ات= ایات هم میشه😉

  -1
  رضا 15 روز قبل

  عالی

  محمد 1 سال قبل
  2

  محلات و تغییرات و حشرات و قطرات و قطعات میشه

  0
  رضا 15 روز قبل

  ممنون

  4
  ممنون 10 ماه قبل

  چرا میشه حشره + ات 👈🏼حشرات

  ممنونم

  -1
  مریم 2 10 ماه قبل

  حشرات نمیشه

  ناشناس 1 سال قبل
  -2

  گذشته ودوره باات جمع بسته می‌شود یانه

  -2
  رضا 15 روز قبل

  نه

  ناشناس 1 سال قبل
  5

  خوب نبود

  ناشناس 1 سال قبل
  -2

  واقعاً عالی بود

  ناشناس 1 سال قبل
  -1

  واقعاً عالی بود

  فاطمه 1 سال قبل
  2

  خاطره+ ات= خاطرات

  ناشناس 2 سال قبل
  2

  اصلا خوب نبود

  ناشناس 2 سال قبل
  5

  اصلا خوب نسته

  4
  این چیه دیگه بابا جان 1 سال قبل

  ابتدا اصلا خوب نیست

  ناشناس 2 سال قبل
  4

  اصلا خوب نسته

  0
  زهرا 17 روز قبل

  راست میگی

  الو 2 سال قبل
  4

  👎👎👎👎👎

  برای ارسال نظر کلیک کنید