توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  چه عواملی زمینه های نهضت مشروطه را فراهم کرد تاریخ یازدهم

  1 بازدید

  چه عواملی زمینه های نهضت مشروطه را فراهم کرد تاریخ یازدهم را از سایت پست روزانه دریافت کنید.

  سوال تاریخ معاصر

  ریخ معاصر ایران

  درس اول

  1- چه عواملی زمینه های نهضت مشروطه را فراهم کرد؟

  1) از دست رفتن سرزمین هایی از چهار سو.2)نفوذ و غلبه ی استعمار.3) استبداد دستگاه حاکم.4) مخالفت های مردم و علما.5) ورود اندیشه های جدید.6)آثار روشنفکران.

  2-اندیشه های سیاسی اسلام چه نقشی در پیدایش زمینه مشروطه خواهی داشت ؟

  توجه مردم مسلمان ایران به آموره های دین اسلام نظیر امر به معروف و نهی از منکر ، عدالت خواهی و لزوم دفع ظلم که در آیات قران کریم و سیره ی معصو مین به آن پرداخت شده است ، موجب احساس تکلیف در وجود آنان می گردید .

  3- فعا لیت عا لمان دینی در دوره سلطنت ناصرالدین شاه چه تحولی پیدا کرد؟

  موجب برقراری ارتباط منظم میان مردم و روحانیون گردید ، و در نتیجه زمینه برای پیدایش حرکتی فکری به رهبری علمای دینی فراهم شد .

  4- فعالیت سیاسی رهبران دینی در دوره قاجار ، چه دستا وردهایی داشت ؟

  پیروزی در نهضت تنباکو بود که علاوه بر لغو قرار داد توتون و تنباکو ؛ ظهور قدرت و رهبری روحانیون شیعه درصحنه سیاسی کشور ؛ آشکار شدن آسیب پذیری استبداد داخلی و استعمار خارجی در برا بر اراده ی مردم و ایجاد خود باوری در مردم و روحانیون برای ایجاد تحو لات بنیادین در کشور از دیگر دستاوردها ی آن بود.

  5- در دوره قاجار اندیشه های سیاسی جدید از چه طریقی به ایران راه یافت؟

  زمینه های ورود این تفکر به کشور به شکل های مختلف نظیر اعزام دانشجو به خارج،سفرهای درباریان و سیاستمداران به خارج،و مهاجرت برخی از ایرانیان به کشورهای مختلف فراهم شد.

  6- در آثار روشنفکران ایرانی دوره قاجار  ، به چه مسائلی توجه شده است ؟

  در این آثار بیشر به اوضاع نابسامان کشور و مقایسه ی تمدن غرب با حکومت قاجار پرداخته شده است .

  نمونه سوال

  1- امیر کبیر در دوره ی صدارت خود چه اصلاحات و اقداماتی انجام داد؟

  1) الغای لقب های دراز و بی معنی و اکتفا به کلمه ی جناب حتی نسبت به مقام صدارت.2) منع رشوه خواری و بر قراری حقوق ثابت برای مأموران دولت.3)ترجمه ی کتاب ونشر روزنامه.4)تقویت ارتش ملی کشور.چه قبل از صدارت وچه در زمان کوتاه صدارت برای حفظ تمامیت ارضی و مبارزه با دخالت بیگانگان تلاش زیادی کرد

  2- بنیان گذار سلسله قاجاریه چه کسی بود ؟

  3- جنگ های ایران وروسیه در زمان کدام پادشاه روی داد ؟

  4- صدر اعظم معرو ف محمد شاه و ناصرالدین شاه را نام ببرید ؟

  5- چه مناطقی از ایران در دوره قاجاریه به روسیه واگذار شد ؟

  6- سر زمین های جدا شده از ایران توسط انگلستان را نام ببرید ؟

  7- اعمال حق کا پیتو لاسیون طبق کدام عهد نامه بود ؟

  توضیح :( به موجب این حق ، هر گاه اتباع روسی مقیم ایران مرتکب جرمی می شدند ، دادگاه های ایران حق ددخالت نداشتند ، و مرجع های قضایی دولت روسیه می بایست به آن جرم رسیدگی می کردند)

  8- روزنامه های دوره قاجاریه به چند دسته تقسیم می شدند ؟

  9- روز نامه های داخلی ( دولتی ) رانام ببرید ؟

  10- روزنامه های داخلی ( غیر دولتی ) را نام ببرید ؟

  11- روز نامه های خارجی ( روزنامه هایی که در خارج چاپ می شدند) را نام ببرید ؟

  12- اولین روزنامه ایران چه نام داشت و توسط چه کسی انتشار می یافت ؟

  13- دو نمونه از سفر نامه های دوره قاجاریه را نام ببرید ؟

  14- چهار نمونه از آثار ( نوشته های ) که در پیدایش مشرو طه خواهی موثر بودند ، نام ببرید 

  درس دوم

  آغاز حرکت مردم علیه استبداد

  و پیروزی نهضت مشروطه

  1- پیش از جریان مهاجرت صغری حوادثی موجب اعتراض مردم شد،آن حوادث کدامند؟

  1) ماجرای نوزبلژیکی.2) چوب خوردن علمای کرمان.3) مسأله ی عسکر گاریچی.4) موضوع ساختمان بانک استقراضی روس و ظلم و جور حاکمان ایالت ها.

  2- چرا بازرگانان ایرانی به عملکرد نوز اعتراض کردند؟

  زیرا او علاوه بر عوارض گمرکی، مبالغ اضافی غیر قانونی نیز از بازرگانان دریافت می کرد و برای جلب نظر درباریان آن را به جیب آنان می ریخت.

  3- مهاجران در مهاجرت صغری چه خواسته هایی داشتند؟

  1) ایجاد عدالت خانه در همه ی شهرها برای رسیدگی به شکایت های مردم و برقراری عدالت در جامعه.2) عمل به قانون اسلامی به طور دقیق و به دور از ملاحظه های شخصی.

  4- منظور از سنت بست نشینی چیست و سفارت انگلستان در نهضت مشروطیت چگونه از این سنت به سود آن کشور استفاده کرد ؟

  سنت بست نشینی و تحصن که از دیر گاه در ایران معمول بود ؛ در مساجد و زیارتگاه ها صورت می گرفت ؛و همواره مورد احترام مردم قرار داشت و با باور های دینی آن ها سازگار بود . دولت انگلستان از این سنت استفاده کرد ، عده ای از عاملان شناخته شده ی خود را در جرگه آزادی خواهان وارد ساخت و مردم را به تحصن در سفارت خانه خود تشویق کرد .

  5- در هنگام مهاجرت کبری چه خواسته هایی مطرح شد؟

  1)برکناری عین الدوله از صدارت.2) فراهم کردن زمینه برای بازگشت مهاجران به تهران.3) ایجاد عدالتخانه.4) تشکیل دارالشورا (مجلس نمایندگان).

  6- مظفرالدین شاه در راستای خواسته های مشروطه خواهان چه اقداماتی انجام داد؟

  مظفرالدین شاه اعلام کرد که به خواسته های مردم عمل خواهد کرد، او عین الدوله را عزل کرد و فرمان تشکیل مجلس شورای ملی را در 14مرداد 1285ش.صادر کرد.

  نمونه سوال

  1- مظفر الدین شاه چه کسی را به عنوان صدر اعظم انتخاب کرد ؟

  2- مهاجران در مهاجرت صغری خواسته های خود را چگونه به گوش شاه رساندند ؟

  3-  رهبری مردم در ماجرای بانک را چه کسانی بر عهده داشتند ؟

  4- در مها جرت کبری رهبران مردم در اعتراض به اقدامات دولت به کجا مهاجرت کردند 

  درس سوم

  مشروطه در دوره ی محمد علی شاه

  1-- محمد علی شاه پیش از به توپ بستن مجلس در دو مقطع نسبت به مجلس و نظام مشروطه بی اعتنایی کرد،آن دو را نام ببرید؟

  او از اشراف و نمایندگان دولت های خارجی برای شرکت در مراسم تاج گذاری دعوت به عمل آورد اما نمایندگان مجلس شورای ملی را دعوت نکرد،این اولین بی اعتنایی محمد علی شاه به مجلس بود.و دومین بی اعتنایی او خودداری از امضای متمم قانون اساسی.

  2- اصل دوم متمم قانون اساسی چه بود؟ توضیح دهید.

  در هر دوره از مجلس، هیأتی پنج نفره از مجتهدان و فقیهان اسلام که به اقتضاهای زمان آشنا بودند به عنوان عضو در مجلس شورای ملی شرکت می کردند، تا بر قانون هایی که تدوین و تصویب می شد، نظارت کنند که خلاف قواعد اسلامی و دستورهای شرع نباشد.

  3- دولت روسیه به چه دلایلی با انقلاب مشروطه ایران مخالفت می کرد؟

  1) جلوگیری از نفوذ انگلیس که در لباس مشروطه خواهی از مشروطه طلبان حمایت می کرد.2)کمک به محمد علی شاه که طرفدار روس بود.3) پیشگیری از قیام ملت های منطقه ی قفقاز برای گرفتن آزادی تحت تأثیر پیروزی مشروطه خواهان در ایران.

  4- روسیه و انگلستان بر اساس قرارداد 1907م ایران را چگونه میان خود تقسیم کردند؟

  ایران را به سه منطقه تقسیم کردند: منطقه ی شمال، از خط فرضی بین قصر شیرین،اصفهان،یزد،خواف و مرز افغانستان، حوزه ی روسیه شناخته شد.منطقه جنوب، از خط فرضی بین بندرعباس،کرمان،بیرجند،زابل و سر حدهای افغانستان، که دارای ارزش حیاتی برای دفاع از هند بود، قلمرو نفوذ انگلستان مقرر گردید.قسمت سوم که شامل کویرها و بیابان های بی آب و علف بود، منطقه ی بی طرف و متعلق به ایران شناخته شد.

  5-نمایندگان اولین دوره ی مجلس شورای ملی در قبال سیاست های استعماری روس و انگلیس چه تصمیماتی گرفت ؟

  به اتفاق آرا قرار داد 1907را رد کردند ؛ دریافت وام از دولت های خارجی را قبول نکردند ، نوز بلژیکی را از ایران اخراج کردند ،برای رفع مشکل مالی بانک ملی را تاسیس کردند.

  نمونه سوال

  1- علت حمایت انگلستان از مشروطه خواهان را بنویسید؟

  2- قانونی که در زمان مظفر الدین شاه تنظیم شده بود چه ضعف هایی داشت ؟

  3- محمد علی شاه برای مبارزه با مشروطه خواهان چه کسی را به صدر اعظمی انتخاب کرد ؟

  4- به دستور محمد علی شاه چه کسانی به اعدام محکوم شدند ؟

  5- رهبر مشروطه خواهان در تبریز چه کسانی بودن

  درس چهارم

  دوره دوم مشروطه (1293-1288ه. ش )

  1- احمد شاه چگونه به سلطنت رسید؟

  پس از فتح تهران مجلسی فوق العاده مرکب از سران و رؤسای مجاهدان، شاهزادگان، اعیان و وکلای سابق مجلس شورای ملی، تشکیل گردیدو با اتفاق آرا، محمد علی شاه از سلطنت خلع و پسر دوازده ساله او، احمد میرزای ولیعهد را به مقام سلطنت برگزید.تا رسیدن احمد شاه به سن قانونی نیز شاهزاده عضدالملک بزرگ خاندان قاجار به عنوان«نایب السلطنه» انتخاب شد.

  2- سه نمونه از دخالت های روس و انگلیس در امور داخلی ایران را بنویسید ؟

  1- در سال (1907/م- 1285/ش) در این سال ایران را به سه قسمت تقسیم کردند ..

  2- در سال (1915/م -1294/ ش) در این سال روس و انگلیس کشور ایران را به دو قسمت بین خود تقسیم کردند .

  3- در سال 1919 انگلستان کل ایران را تصرف کرد

  3- دولت روسیه دراخطاری که در سال 1290ش به ایران داد چه درخواست هایی مطرح کرد؟

  1) اقدام های مورگان شوستر متوقف و او از ایران اخراج شود.

  2) بدون موافقت روس و انگلیس از استخدام اتباع خارجی در ایران خودداری شود

  3) هزینه لشکرکشی قوای روسیه به ایران را دولت ایران پرداخت کند

  4- چرا نیرو های بیگانه در جنگ جهانی اول علیرغم اعلام سیاست بی طرف ایران ، کشور ما را اشغال کردند ؟

  زیرا ایران دارای مو قعیت ممتاز استراتژیکی برای کشور های در گیر در جنگ بود

  5- پیامد قرار داد 1915 چه بود ؟

  طبق این قرار داد دو منطقه نفوذ در عهد نامه ی 1907 به منطقه اشغالی تبدیل شد . بنا بر این انگلیس بر منطقه ای که بر اساس قرار داد 1907 منطقه بی طرف شناخته می شد دست یافت و روسیه نیز به تصرف قسطنطنیه پرداخت .

  نمونه سوال

  1-     دو ویژگی مهم دوره دوم مشروطه را بنویسید ؟

  2-     یکی از فجیع ترین اعمال مشرو طه حواهان چه بود ؟

  3-     روسها پس از لشگر کشی به مشهد به چه اقداماتی دست زدند ؟

  4-     جنگ جهانی اول چگونه آغاز شد ؟

  5-     چرا روسیه و انگلیس قرار داد 1915را ا مضاء کردند ؟

  6-     چرا روسیه سربازان خود را در سال 1917از ایران خارج کرد ؟

  7-     بهانه انگلیسی ها برای تصرف جنوب ایران در سال 1291ه-ش . برطبق قرار داد 1907چه بود ؟

  8-     در سال 1294 ه .ش . انگلیس ها با جلب رضایت روسیه چه کسی را به نخست وزیری انتخاب کردند ؟

  خط مشی هر کدام از احزاب (( دمکرات ))و (( اعتدالیون )) چه بود و اعضای هر کدام از آن دو حزب چه کسانی بودند ؟

  دمکراتها یا عامیون خود را عناصر با اصطلاع تند رو و انقلابی معرفی می کردند . تقی زاده – سلیمان میزا – وحید الملک – یسد رضا مساوات – سردار اسعد از این حزب طرفداری می کردند

  اعتدالیون – متمایل به سیاست های محافظه کارانه بودند . دولت آبادی – دهخدا – طباطبا یی و بهبهانی از این حزب پشتیبانی می کردند .

  توضیح بشتر : عامیون یا دمکرات ها به تند رویی مشهور بودند آنها مدعی اصلاح امور جامعه و مخالفت با سلطه بیگانگان بودند ، سید حسن تقی زاده و سلیمان میزا دو تن از رهبران اصلی این حزب به جدایی دین از سیاست اعتقاد داشتند ( ایران نو) روزنامه رسمی این حزب بود .

  اعتدلیون به میانه روی و اعتدال اعتقاد داشتند ، عده ای از علمای مذهبی نیز از آنها حمایت می کزدند ، اعصپضای این حزب بشترین تلاش خود را صرف مقابله تند روی های عامیون می کردند روزنامه ی ( وقت ) و سپس مجلس منعکس کننده نظرات این حزب بودند.

  35- رقابت دو حزب دمکرات و اعتدالیون چگونه موجب هرج و مرج و نا امنی در کشور شد ؟

    با شدت گرفتن  در گیری ها ی سیاسی،  به تدریج ، جو وحشت و ترور بر جامعه حاکم گردید . نخست یسد عبدالله بهبهانی که نقش مهم در رهبری آن نهضت داشت ، توسط دمکرات ها ترور شد . با شهادت او بازار تهران اعتصاب کرد . جمعیتی انبوه در مسجد بازار گرد آمدند ، و خواستار دستگیری و مجازات قاتلان شدند . تقی زاده که متهم به دست داشتن در ترور بود ، از کشور گریخت و به اروپا رفت ، در مقابت به فاصله کوتا چند تن از دمکرات ها ترور شدند ( علی محمد خان تربیت و سید عبد الرزاق )و گفته شد ترور این دو تن از طرف اعتدالیون و برای انتقام خون بهبهانی صورت گرفته است به هر صورت نتیجه مبارزات حزبی این شد که تقی زاده نا گزیر ایران را ترک گفت و به استانبول و از انجا به اروپا رفت و تا آغاز حکومت پهلوی در آنجا ماند .- 

  درس پنجم

  کودتای 1299

  1- دولت انگلستان پس از جنگ جهانی اول چه سیاست هایی در منطقه خاور میانه دنبال می کرد ؟

  با وقوع انقلاب سوسیالیستی روسیه و تخلیه شمال ایران ، انگلیسی ها که در صحنه سیاسی ایران بی رقیب ماندند ، سیاست خارجی خود را با توجه به تحولات سیاسی جهان پس از جنگ جهانی اول تغییر دادند . تسلط بر منطقه ی حساس خاور میانه ، اهمیت نفت، که در جنگ جهانی اول مشخص شده بود ، و ایجاد کمر بند آهنین در برابر نفوذ شوروی ، از جمله سیاست های جدید خاورمیانه ای دولت انگلستان بود .

  2- ماهیت قرارداد 1919 ایران و انگلیس چه بود؟

  محتوای این قرار داد که کاملا محرمانه نگه داشته شد  ، موجب شکل کیری سیتم (( تحت الحمایگی )) ایران از سوی انگلیس

  می شد ، زیرا به موجب آن ، نظارت بر تشکیلات نظامی ، مالی و سیاسی ایران ، منحصرا در اختیار مستشاران انگلیسی قرار

   می گرفت

  3- چه عواملی انگلستان را به سوی مداخله ی غیر مستقیم در ایران سوق داد ؟

  1- شکست انگلستان در اجرای قرارداد 1919/م  2- نفرت تاریخی مردم مسلمان ایران از نظام استعماری انگلستان

  4- پس  از پایان جنگ جهانی اول در ترکیب نیرو های نظامی انگلیس و روس در ایران چه تغییراتی ایجاد شد ؟

  در سال 1296/ ش. انگلستان در صدد بر آمد که فرماندهی نیروهای قزاق و قوای نظامی ایران را که تا آن زمان به عهده ی روس ها بود ، در اختیار خود بگیرد . بنا بر این با نقشه ای از پیش طراحی شده ، توانست فرماندهی روسی  قوای قزاق را بر کنار کند ، و اداره ی نیروی نظامی ایران را به ژنرال آیرون ساید و افسران انگلیسی واگذار کند .

  5سید ضیاء الدین طباطبایی پس از کودتای سوم اسفند (1299/ش) به چه اقداماتی دست زد ؟

  به دستور سید ضیاء بسیاری از شخصیت های سیاسی ، از جمله آیت الله مدرس ، که از مخالفان سیاست های انگلستان در ایران بود ، دستگیر و روانه زندان شدند . سید ضیاء چند وز پس از کودتا به حضور احمد شاه رفت و رسما کابینه خود را تشکیل داد. قرارداد 1919/م. را که به همت افرادی چون آیت الله مدرس عملا متروک مانده بود لغو کرد .

  6- کابینه ی سیاه (کابینه ی سید ضیاءالدین طباطبایی) با چه مشکلاتی مواجه بود؟

  ظاهر سازی های سیدضیاء و تندروی های او، موجی از خلافت را علیه وی برانگیخت. از سوی دیگر خود سری های رضاخان سردار سپه در اختصاص در آمد شهرداری و اداره های مالیه به نفع قزاق های زیر فرمانش بر مشکلات دولت می افزود.

  1-     جنبش های ضد استعماری به رهبری چه کسانی در ایران شکل کرفت ؟

  2-     جرا سیاست انگلستان به سوی ایجاد حکومت مرکزی مقتدر متمایل شد ؟

  3-     دو چهره سیا سی ونظامی که انگلیسی ها برای انجام تغییر حکومت مناسب تشخیص دادند چه کسانی بودند

  4-     رضاخان چگونه توانست تهران را در سال 1299اشغال کند ؟

  5-     عاملان اصلی کودتا در ایران چه کسانی بودند ؟

  6-     انگلستان برای اجرای سیاست خود در خاور میانه چه کسانی را به قدرت رساند

  درس ششم

  رضاخان؛ تثبیت قدرت

  1- رضاخان در مدتی که وزیر جنگ بود چه اقداماتی انجام داد؟

  او در طول این مدت تسلطش را بر ارتش تثبیت کرد، ژاندارمری را از «وزارت داخله» (وزارت کشور) به «وزارت جنگ» انتقال داد و بر نفوذ خود افزود.

  2- همزمان با دوره ی نخست وزیری رضا خان ، چه تحولی در ترکیه به وقوع پیوست ؟ این واقعه چه تاثیری در ایران داشت ؟

  همزمان با نخست وزیری رضا خان در ایران ( در 11 آبان 1302) مصطفی کمال پاشا ( آتا تورک ) با حمایت دملت انگلستان ، در کشور عثمانی (ترکیه) به قدرت رسید . او نظام امپر اتوری عثمانی را لغو ، و اقدام به تاسیس نظام جمهوری کرد . در واقعه ، بهانه و وسیله ای برای تغییر نظام مشروطه در ایران شد .

  3- انتخابات دوره ی پنجم مجلس شورای ملی چگونه بر گزار شد و چه نتیجه ای داشت ؟

  رضا خان به سرعت برگزاری انتخابات دوره ی پنجم مجلس شورای ملی را اعلام کرد و با اعمال نفوذ و تقلب در انتخابات ، در پناه حمایت حزب ها و جریان های سیاسی طرفدار غرب توانست اکثریتی از نمایند گان موافق و طرفدار خود را روانه ی مجلس کند . با وجود این ، نمایندگان چون آیت الله مدرس ، مستو فی الممالک ، مشیر الدوله ، موتمن الممالک نیز که مورد توجه مردم بودند به مجلس راه یافتند .

  4- شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مملکت ، چه نقشی در فراهم کردن زمینه برای به قدرت رسیدن رضا خان داشت ؟

  - نیاز به استقلال و امنیت که در نتیجه ی بروز جنگ جهانی اول و مداخلات بیگانگان در کشور ایجاد شده بود،بروز ناامنی های اجتماعی وفقراقتصادی، بی کفایتی احمد شاه و دولت مردان و سرپیچی حاکمان محلی از مرکز، حمایت انگلستان و احذاب سیاسی از رضاخان ازعواملی بود که رضاخان را به قدرت رسانید .

  5- نقش انگلستان و عوامل او در به قدرت رسیدن رضا شاه چه بود ؟

  دولت انگلستان که در معادله های سیاسی جدید خود ، خواهان افزایش قدرت رضا خان بود ، به منظور جانبداری از او ، دست از حمایت شیخ خزعل برداشت . در نتیجه شیخ خزعل ، تسلیم رضا خان شد. این واقعه که به قربانی سیخ خزعل انجامید ، در افکار عمومی ، تصویری قهرمانانه و حتی ضد انگلیسی ، از زضا خان ایجاد کرد

  نمونه سوال

  1-     بعد از سید ضیاء الدین چه کسی به نخست وزیری انتخاب شد ؟

  2-     چه کسانی در جریان به قدرت رسیدن رضا خان به دفاع از او پرداختند؟

  3-     رضا خان چگونه به نخست وزیری رسید ؟

  4-     علت مخالفت مدرس با جمهوری رضا خان چه بود ؟

  5-     رضا خان چگونه توانست مقدمات سلطنت خود را فراهم کند ؟

         6- عوامل به قدرت رسیدن رضاخان را بنویسید؟

         داخلی: نیاز به استقلال و امنیت که در نتیجه ی بروز جنگ جهانی اول و مداخلات بیگانگان در کشور ایجاد شده بود،بروز  ناامنی های اجتماعی وفقراقتصادی، بی کفایتی احمد شاه و دولت مردان و سرپیچی حاکمان محلی از مرکز، حمایت انگلستان و احذاب سیاسی از رضاخان.

  خارجی: سیاست استعماری انگلستان در خاورمیانه بویژه پس از کشف نفت در منطقه، جلوگیری از نفوذ دولت شوروی در خاورمیانه، تغییر سیاست دخالت غیر مستقیم در ایران، سیاست ایجاد حکومت مقتدر در عین حال وابسته به انگلستا

  درس هفتم

  ویژکی های حکومت رضا شاه

    1- رضا شاه پیش از رسیدن به سلطنت برای تظاهر به دینداری چه اعمالی انجام داد ؟

  در نخستین سال پیروزی کودتا ، در مراسم محرم و عزا داری امام حسین (ع) ، رضا شاه در حالی که گل بر پیشانی خود می مالید و کاه بر سر می ریخت ، به شعایر مذهبی تظاهر می کرد .

  علاوه بر این ، رضاخان در خرداد ماه 1302 به وزارت معارف دستور داد که بر مطالب مذهبی و شرعی چاپ شده در مطبو عات نظارت ، و از درج مطالب خلاف شرع ، جلو گیری به عمل آید . و نیز دستور تعطیلی مشروب فروشی ها و قمار خانه ها را صادر کرد . او در همان سال عا زم عراق شد و ضمن ملاقات با عده ای از علما و مراجع نجف ، خود را حامی اسلام کرد ، و قول داد که دومین اصل متمم قانون اساسی مبنی بر نظارت علما بر م صو به ها مجلس را به اجرا در آورد .

  2-- رضاشاه در دوران سلطنت خود در راستای محدود کردن نقش دین و شخصیت های دینی چه اقداماتی انجام داد؟

  1) جایگزین ساختن قانون های غربی به جای قوانین مذهبی.2) محدود کردن روحانیان و مراسم مذهبی.3) ممنوع کردن برگزاری مراسم سوگواری حضرت امام حسین(ع).4) و برپایی«کارناوال» های شادی و رژه ی دسته های موزیک نظامیان در روز عاشورا.5) تخریب مدارس و حوزه های علمیه.6) تغییر کلاه و لباس.7) برداشتن حجاب و رواج منکرات و کارهای خلاف شرع.

  3- رضا شاه در زمینه تغییر لباس و کلاه مردم چه اقداماتی انجام داد ؟

  در دی ماه سال 1307، قانون اجباری متحد الشکل کردن لبلس در ایران با قید دو فوریت ، به تصویب مجلس هفتم رسید . بر اساس این قانون ، همه مردم ایران ، اعم از شهری و روستایی و عشایرچادر نشین موظف به رعایت آن بودند . مجازات متخلفان ،جزای نقدی یا زندان بود .

  نمونه سوال؟

  1- اقدامات و اصلاحات رضا شاه را بنویسید؟

  1) ایجاد ارتش منظم.2) احداث راه آهن سراسری و شبکه راه ها.3) سرکوب عشایر و یکجانشینی ایلات.4) متحد شکل کردن لباس ها.5) کشف حجاب.6) تمدید قراردادنفت با انگلستان قرارداد 1933 میلادی.

  2-ویژگی های حکومت رضا شاه را بنویسید

  3- چرا اغاز حکومت پهلوی نقطه عطفی در تاریخ فرایند وابستگی ایران است ؟

  4- چرا حکومت رضا شاه حکومت فردی و استبدادی محسوب می شود ؟

  5- د و مورد از شاخصه های ملیت گرایی افراطی دوره رضا شاه را بنویسید ؟

  6- چرا ارتش رضا خان به هیچ وجه ارتش ملی و مقتدر نبوده ؟

  7- فرمان کشف حجاب ، چه عکس العمل در بین مردم و علما داشت 

  درس هشتم

  سقوط رضا شاه

  1- چرا خاک ایران مورد توجه کشورهای درگیر در جنگ جهانی دوم واقع شد؟

  ایران به سبب موقعیت حساس جغرافیایی اش مورد توجه دولت های درگیر قرار گرفت، بهترین راه برای حمایت متفقین از شوروی خاک ایران بود.احتمال دست یابی آلمانی ها به چاه های نفت ایران،که شریان حیاتی انگلستان بود، نگرانی این کشور را به طور فزاینده ای افزایش داد. انگلستان حضور نیروهای آلمان در ایران را بهانه قرار داد، و در تیر ماه سال 1320 از ایران خواست تا چهار پنجم آلمانی های مقیم کشور را اخراج کند. از سوی دیگر آلمان نیز اعلام کردکه به زودی از طریق قفقاز به ایران می رسد. دولت ایران این پیشنهاد را رد کرد،و سرگرم انجام مذاکره هایی با آلمان شد.

  2- در دوره سلطنت رضاشاه در زمینه شبکه راه ها و راه آهن چه اقداماتی شد ؟

  در ابتدای حکومت رضا شاه ، راه های زمینی کشور باز سازی و یا تکمیل شد . آگر چه هدف اصلی از این اقدام ، ایجاد زمینه ی مناسب  برای حرکت نیرو های نظامی به قصد سر کوب شورش های و مخالفت های احتمالی بود ، ولی موجب شد که حمل و نقل کالا ها در جاده ها سریع تر انجام شود . اقدام دیگری که در همان زمان ( 1306) آغاز شد ، احداث راه آهن بود . بسیاری از مورخان براین عقیده اند که رضا شاه ، راه آهن سراسری ایران را برای جلب رضایت انگلیسی ها و تامین مقاصد نظامی آنان احداث کرد .زیرا برای مثال ، ایجاد راه آهنی که بندر ترکمن را به بندر امام خمینی متصل می کرد ، در واقع هدفی جزایجاد راهی سهل و آسان برای انتقال نیرو های انگلیسی از جنوب به شمال کشور نبود.

  3- ایران براساس پیمان سعدآباد چه مناطقی را از دست داد؟

  بخشیدن ارتفاعات کوه«آرارات» به ترکیه، بخش هایی از شرق ایران به افغانستان، و چشم پوشی دولت ایران از حق حاکمیت خود بر«اروند رود» بود.

  1- دلایل سقوط رضاشاه را بنویسید؟

  1) وابستگی حکومت به بیگانگان از نظر اقتصادی و سیاسی.2) خودکامگی و حکومت فردی (دیکتاتوری).3) تخریب هویت ملی و مذهبی.4) گسترش نظامی گری(ارتش سالاری).5) اقدامات ضد دینی.6) جاه طلبی و ثروت اندوزی.7) سلب آزادی های مدنی و اعمال خشونت.

  2- دلیل اشغال ایران از سوی متفقین در شهریور 1320چه بود ؟

  3- در دوران حکومت رضا شاه برای ایجاد تحول در بخش کشاورزی چه اقداماتی صورت گرفت ؟

  4- چرا در دوره رضا شاه دامداری سنتی به سرعت تخریب شد ؟

  5- مشکل اصلی صنایع در زمان رض شاه چه بود ؟

  6- رضا شاه برای تثبیت حکومت خود چه کسانی را از بین برد  ؟

  درس نهم

  اشغال ایران توسط متفقین و آثار آن

  1- در اوایل سلطنت محمد رضا شاه چه احزابی در ایران تشکیل شد ؟

  1- حزب اراده ی ملی توسط سید ضیاء 2- حزب توده – توسط شوروی  3- فرقه دمکرات در آذربایجان  4- حزب دمکرات توسط قوام السلطنه  5- حزب تاریا توسط درباریان  6- حزب سو سیا لیسم ملی کارگران که به اختصار سومکا نام داشت .

  2- دولت شوروی برای به دست آوردن امتیاز نفت ، از چه راه هایی ایران را تحت فشار گذاشت ؟

  دولت شوروی برای تحمیل امتیاز نفت شمال با استفاده از اهرم هایی چون حزب توده و عوامل داخلی اش و همچنین قوای مسلح شوروی که به رغم پایان یافتن جنگ همچنان در خاک ایران حضور داشتند دولت و مجلس را تحت فشار گذاشتند .

  3- چرا دولت شوروی از تخلیه خاک ایران از نیروهای خود، خود داری می کرد؟

  این دولت از این اقدام اهداف جاه طلبانه ای را دنبال می کرد از جمله ایجاد حاشیه امنیتی و منطقه حائل از طریق تجزیه ی برخی از مناطق ایران(آذربایجان ایران و الحاق آن به آذربایجان شوروی) و دستیابی به امتیاز نفت شمال.

  4- محمد رضاشاه با تغییر قانون اساسی در پنجم اسفند 1327، چه اختیاراتی به دست آورد؟

  در قانون اساسی جدید قدرت انحلال دو مجلس، فرماندهی کل قوا، اعلان جنگ و صلح و نصب وزراء را به دست آورد.

  نمونه سوال

  1- یکی از مسائل جدی در زمان تغییر سلطنت دوره پهلوی چه بود؟

  2-مجلس سیزدهم چه اختیاراتی به (( آرتور میلسپو )) واگذار کرد ؟

  3- شوروی ها چه حزبی را در ایران تشکیل دادند ؟

  4- شوروی برای تحمیل امتیاز نفت شمال از چه اهرم هایی استفاده کرد ؟

  5- سیاست موازنه منفی که از سوی دکتر مصدق مطرح شد چه بود ؟

  6- چرا فرقه دمکرات کردستان فاقد پشتوانه مردمی بود ؟

  7- سر انجام چگونه قوای شوروی خاک ایران را تخلیه کردند ؟

  8- عکس العمل مردم در زمان به رسمیت شناختن رژیم اشغا لگر قدس از سوی دولت ایران چه بود

  درس دهم

  آغازنهضت ملی شدن صنعت نفت

  1- رزم آرا در مقابل ملی شدن صنعت نفت چه رفتاری در پیش گرفت؟

  رزم آرا برای جلوگیری از ملی شدن صنعت نفت ایران به طور محرمانه وارد مذاکره با انگلستان شد و پیشنهاد جدیدی به جای قرارداد الحاقی که متضمن منافی انگلستان بود، ارایه کرد. علاوه بر این او با تحقیر روحیه ملی اعلام کرد که ایرانیان حتی قادربه اداره ی یک کارخانه سیمان نیستند و ملی کردن صنعت نفت را بزر گترین خیانت بر شمرد .

  2- مصدق در دوراه اول نخست وزیری خود چه اقداماتی انجام داد و عکس العمل دولت انگلستان در مقابل اقدامات او چه بود ؟

  در این دوره دولت با تقویت وحدت ملی ، مبارزه های ملی شدن صنعت نفت را پی گرفت ؛ و هیات خلع ید از شرکت نفت ، اقدام های خود را در مورد انتقال شرکت را آغاز کرد .

  دولت انگلستان ضمن شکایت به  دیوان دادگستری بین المللی لاهه ، تهدید کرد که چهار هزار چتر باز و رزمناوهای خود را به مرز های آبی خواهد فرستاد . اما در نقطه مقابل آیت الله کاشانی اظهار داشت که اعلام جهاد خواهد نمود.

  3- حسین علاء در دوره نخست وزیری خود چه اقداماتی انجام داد ؟

  او برای آرام کردن بحران و مناقشات نفتی در خوزستان و متعا قبا در سایر مناطق نفت خیز جنوب حکو مت نظامی برقرار کرد . حسین علاء برای الغای قانون ملی شدن نفت تلاش زیادی کرد اما در برابر اراده ی مردم موفق نشد و سر انجام به علت ناتوانی در حل بحران نفت استعفا ء کرد.

  1-     در سال 1328چه قرار داد نفتی یبن ایران و انگلیس بسته شد ؟

  2-     جبهه ملی به رهبری چه کسی تاسیس شد و چه اهدافی داشت ؟

  3-     رزم آرا توسط چه گروهی ترور شد ؟

  4-     نفت ایران در چه تاریخی ملی شد ؟

  5-     دکتر مصدق با چه شرایطی نخست وزیری را پذیرفت ؟

  6-     با اقدام های دولت ایران در خلع ید از شرکت نفت ایران و انگلیس ، آنها چه اقداماتی انجام دادند

  7-     سرانجام پرونده ی شکایت دولت انگلستان علیه ایران در مورد ملی کردن صنعت نفت چه بود

  با شکایت دولت انگلستان از ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد، دکتر مصدق، برای پاسخ گویی در مورد ملی کردن صنعت نفت و اخراج انگلیسی ها به نیویورک رفت. در این جلسه دکتر مصدق، اسنادی از دخالت دولت انگلستان برای اعضای قرائت کرد. در همین زمان دولت آمریکا طرح جدیدی درباره ی کشمکش ایران و انگلیس ارایه داد. شورای امنیت نیز، به مسکوت ماندن شکایت انگلیس رأی داد. در نتیجه رأی شورا به نفع ایران تمام ش

  درس یازدهم

  زمینه های کودتای 28مرداد

  1- چه عواملی موجب شد که مصدق در دوره دوم نخست وزیری از حمایت مردم محروم بماند ؟

   ضعف ساختاری و بی کفایتی برخی از اعضای کابینه دولت ، رقابت و قدرت طلبی ها ، روند جدایی و بروز شکاف و تشتت سیاسی مانع از آن شد که بار دیگر مردم همچون واقعه ی 30 تیر در صحنه ی مبارزه حاضر شوند .

  2- انکلستان از چه راه هایی همکاری آمریکا برای انجام کودتا در ایران را جلب کرد ؟

  انگلیس ها به شرگت های نفتی آمریکا یی اجازه ی ورود به امور نفتی ایران را دادند . زیرا آن ها نیاز شدید به همکاری آمریکا در اجرای طرح کودتا داشتند . انگلستان برای این کار توانست از بهانه حزب توده به عنوان وسیله ای برای جلب توجه افکار عمو می امریکا سود ببرد .

  3- - انگلستان از چه راه هایی به تضعیف دولت مصدق پرداخت؟

  از جمله این اقدامات تحریم نفت ایران و تهدید کشورهای خریدار نفت ایران به تعقیب قضائی و مجازات بود.

  4- موضع حزب توده نسبت به دولت مصدق چه بود و عملکرد آن حزب در کودتای 28 مرداد چگونه بود ؟

  حزب توده به دلیل وابستگی اش ، از منافع شوروی حمایت می کرد . حزب توده رفتاری خصمانه ی خود را با دکتر مصدق هیچ کاه تغییر نداد . در کودتای 28 مرداد نیرو هایش را از خیا بان ها فرا خواند و در برابر کودتا هیچ واکنشی به جز پایین کشیدن مجسمه های شاه و شعار الغای سلطنت و استقرار جمهوری دمو کراتیک که به بهره برداری کودتا چیان در جنگ روانی منجر شد انجام نداد .

  5- در دوره نخست وزیری مصدق ، عناصر فعال در بار چه کسانی بودند و چگونه به تضعیف دولت مصدق پرداختند ؟

  اشرف پهلوی خواهر شاه ، مادر شاه ( تاج الملوک ) امیر اسد الله علم و شاپور ریپورتر از عناصر فعال در در بار به شمار می رفتند . آن ها در ارتباط با سفارت انگلستان به دسیه چینی و تو طئه برای تضعیف دولت مصدق پرداختند

  1- علت استعفای دکتر مصدق در تیر ماه 1331چه بود ؟

  2- ایت ا... کاشانی چگونه توانست دولت قوام السلطنه را بر کنار کند ؟

  3- قیام 30 تیر سال 1331 را تو ضیح دهید ؟

  4- - چرا دولت آمریکا از ملی شدن صنعت نفت حمایت می کرد؟

  دولت ترمن در چار چوب رقابت های نفتی با انگلستان در خاور میانه و سهم خواهی اش از نفت ایران ، از قانون ملی شدن نفت پشتیبانی کرد ، زیرا این اقدام به انحصاری شزکت نفت ایران انگلیس پایان می داد . حمایت آمریکا از ایران در این دوران که در جنگ سرد با شوروی به سر می برد که ایران به هر قیمتی  متحد غری باقی بماند . علاوه بر این آمریکا خواهان حفظ ثبات بازار نفت در جهان برای جلو گیری ار بحران اقتصادی در کشورش بود

  5- عوامل شکل کیری کودتای 28 مرداد را نام ببرید ؟

  6- نقش شاه و در بار در نهضت ملی شدن نفت چه بود ؟

  منبع مطلب : h131581346.blogfa.com

  مدیر محترم سایت h131581346.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  بنیامین 1 سال قبل
  0

  خب بود

  مهدی 2 سال قبل
  0

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید