توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  چه اعدادی بر 2 بخشپذیر است با مثال

  1 بازدید

  چه اعدادی بر 2 بخشپذیر است با مثال را از سایت پست روزانه دریافت کنید.

  بخش پذیری

   چند قاعده در باره ی بخش پذیری اعداد

  1-  بخش پذیری بر 2

  اعدادی بر 2 بخش پذیرند که رقم یکان آنها  8 – 6 – 4 – 2 – 0  ( زوج ) باشند

  مثال :       96        -           3354

  2-  بخش پذیری بر 3

  اعدادی بر 3 بخش پذیرند که مجموع ارقام آن ها بر 3 بخش پذیر باشد .

  مثال : 75411   که مجموع ارقام آن 18 میباشد و 18 بر 3 بخش پذیر است .

  3-بخش پذیری بر 4

  اعدادی بر 4 بخش پذیرند که دو رقم سمت راست آن ها صفر یا بر 4 بخش پذیر باشد

  مثال :   19876 -             3500

  4-بخش پذیری بر 5

  اعدادی بر 5 بخش پذیرند که رقم یکان آن ها صفر یا 5 باشد .

  مثال : 120 -           495

  5-بخش پذیری بر 6

  اعدادی بر 6 بخش پذیرند که هم بر 2 و هم بر 3 بخش پذیر باشند .

  مثال : 7542 -        

   6-بخش پذیری بر 7

  اعدادی بر 7 بخش پذیرند که اگر رقم یکان را دو برابر کنیم سپس اختلاف آن را با بقیه ی عدد به دست آوریم ، حاصل بر 7 بخش پذیر باشد .

  مثال :                 7 = 2 – 9                       2 = 1 × 2                   92

  7-بخش پذیری بر 8

  اعدادی بر 8 بخش پذیرند که سه رقم سمت راست آن ها صفر یا عددی باشد که بر 8 بخش پذیر باشد .

  مثال :    7248      که چون 248 بر 8 بخش پذیر است ، پس عدد 7248 بر 8 بخش پذیر است

  8-بخش پذیری بر 9

  اعدادی بر 9 بخش پذیرند که مجموع رقم های آن بر 9 بخش پذیر باشد .

  مثال : 78453 -                       3 = 9   ÷ 27

  9-بخش پذیری بر 10

  اعدادی بر 10 بخش پذیرند که هم بر 2 و هم بر 5 بخش پذیر باشند  یا به عبارت دیگر رقم یکان آن ها صفر باشد .

  مثال : 1750                 500

  10-بخش پذیری بر 12

  اعدادی بر 12 بخش پذیرند که هم بر 3 و هم بر 4 بخش پذیر باشند .

  مثال :        53172

  11-بخش پذیری بر 15

  اعدادی بر 15 بخش پذیرند که هم بر 3 و هم بر 5 بخش پذیر باشند .

  مثال :        14970

  12-بخش پذیری بر 18

  اعدادی بر 18 بخش پذیرند که هم بر 2 و هم بر 9 بخش پذیر باشند .

  مثال :          25488

  منبع مطلب : mehreroshan1395.blogfa.com

  مدیر محترم سایت mehreroshan1395.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  بخش‌پذیری بر اعداد

  بخش‌پذیری بر اعداد

  بخش پذیری بر اعداد دردوره ی ابتدایی

  اعدادی بر 2 بخشپذیر ند که رقم یکان آن ها عدد زوج 2 و 4  و 6 و 8 باشد.

  اعدادی بر 4 بخش پذیرند که دو رقم سمت راست آن ها صفر و یا بر 4 بخش پذیر باشد .مثال  : 400 ،51224

  اعدادی بر 5 بخش پذیرند که رقم یکان آن ها صفر و یا 5 باشد. مثال: 500 ، 775

  اعدادی بر 6 بخش پذیرند که هم بر 2 و هم بر 3 بخش پذیر باشد .

  اعدادی بر 7 بخش پذیرند که اگر رقم یکان آن ها را 5 برابر کنیم و حاصل را با بقیه ی رقم ها جمع کنیم، حاصل بر 7 بخش پذیرباشد. مانند:273      3X5)+27=42  )=

  اعدادی بر 8 بخش پذیرند که سه رقم سمت راست آن ها صفر باشد و یا آن سه رقم بر 8 بخش پذیر باشند و یا ( 4 برابر رقم صدگان+ 2 برابر رقم دهگان + رقم یکان ) بخش پذیر بر 8 باشد .مثال:    7000   و       712104      

  اعدادی بر 3 و 9  بخش پذیرند که مجموع اعداد آن‌ها بر 3 و یا 9 بخش پذیر  باشد . مثال: 621               9 = 1+2+6

  اعدادی بر 10 بخش پذیرند که رقم یکان آن ها صفر باشد در نتیجه این اعداد هم بر 2 و هم بر 5 بخش پذیر است .مانند: 750 

  اعدادی بر 11 بخش پذیرند که اگر ارقام ان ها را از چپ به راست و یا از راست به چپ یک در میان با هم جمع کنیم و بعد تفاضل آن ها را به دست آوریم اگر حاصل برابر صفر یا مضربی از 11 شود، بر 11 بخش پذیر است.

       مانند : 71896                              11=  10 - 21 =  ( 9+ 1 ) - ( 6 + 8 + 7 )

  اعدادی بر 12 بخش پذیرند که هم بر 3 و هم بر 4 بخش پذیر باشند.

  اعدادی بر 13 بخش پذیرند که اگر رقم یکان را 4 برابر و با بقیه ی ارقام جمع کنیم عدد حاصل بر13 بخش پذیر باشند. مثال: 351                      39 =35 +(1*4)

  اعدادی بر 14 بخش پذیرند که هم بر 2 و هم بر 7 بخش پذیر باشند.

  اعدادی بر 15 بخش پذیرند که هم بر 3 و هم بر 5 بخش پذیر باشند . مثل : 75

  اعدادی بر  17 بخش پذیرند که اگر رقم یکان را 5 برابر واز بقیه ی ارقام کم کنیم عدد حاصل بر17 بخش پذیر باشند. مثال: 119                           34 =11 - (5*9)

  اعدادی بر 18 بخش پذیرند کههم بر 6 و هم بر 3 بخش پذیر باشد.

  اعدادی بر 25 بخش پذیرند که دو رقم سمت راست آن صفر باشد و یا بر 25 بخش پذیر باشد . مثل :         72675 ، 2400

  منبع مطلب : www.kanoon.ir

  مدیر محترم سایت www.kanoon.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  بخش پذیری بر اعداد 2-3-4-5-6-9-10-12-15

  بخش پذیری بر اعداد 2-3-4-5-6-9-10-12-15

  اعدادی بر 2 بخش پذیرند که رقم یکان آن ها  0 ،2  ،4 ،6  و 8 باشند.

  اعدادی بر 3 بخش پذیرند که  مجموع ارقام آن ها بر 3 بخش پذیر باشند.

  اعدادی بر 4 بخش پذیرند که   2 رقم سمت راست آن ها بر  چهار بخش پذیر باشند

  اعدادی بر 5 بخش پذیرند که رقم یکان آن ها  0 یا  5 باشند .

  اعدادی بر 6 بخش پذیرند که هم بر2 وهم بر 3 بخش پذیر ند.

   اعدادی بر 7 بخشپذیرند که رقم یکان آنها را  2 برابر کرده ازبقیه ارقام کم کنیم و این عمل را ادامه می دهیم تا حاصل بر 7بخشپذیر باشد.

  اعدادی بر 8 بخشپذیرند که 4برابر رقم صدگان را با 2برابر رقم جمع کرده وحاصل را با رقم یکان جمع کنیم جواب بدست آمده بر 8 بخشپذیر باشد.

  اعدادی بر 9بخش پذیرند که مجموع ارقام آن ها بر 9 بخش پذیر باشند.

  اعدادی بر10 بخش پذیرند که هم بر2 وهم بر 5 بخش پذیر باشند. (رقم یکان آن ها صفر باشد )

  اعدادی بر11 بخشپذیرند که اگر ارقام آنها رایک در میان باهم جمع کنیم و دو عدد حاصل را از هم کم کنیم جواب بدست آمده بر 11بخشپذیراست.

  اعدادی بر12 بخش پذیرند که هم بر3 وهم بر 4 بخش پذیرباشند.

  اعدادی بر ۱۳ بخش پذیرند که رقم یکان را4برابر کرده به بقیه ارقام بیفزاییم واین عمل را ادامه دهیم اگر حاصل مضربی از 13باشد آن عدد بر13 بخشپذیر است.

  اعدادی بر15 بخش پذیرند که هم بر 3 وهم بر 5 بخش پذیر باشند.

  اعدادی بر 17 بخشپذیرندکه اگر 5برابر رقم یکان را از بقیهارقام کم کنیم و این عمل را ادامه دهیم حاصل بر 17 بخشپذیر باشد

  اعدادی بر 19 بخشپذیرندکه اگر 2برابر رقم یکان را با بقیه ارقام جمع کنیم و این عمل را ادامه دهیم حاصل بر19 بخشپذیر باشد

  منبع مطلب : gtaylar.blogfa.com

  مدیر محترم سایت gtaylar.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  زیبای خفته : عدادی بر دو بخش پذیر هستند که رقم یکان ان زوج باشد

  حنا🫀💖❣️💜 (✪‿✪) : عالی بود 😘😘😘😘😘😘😘

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 2 ماه قبل
  -1

  هرعددی که رقم آخر آن ۲ ۰ ویا عدد زوج باشدبر دو بخش پذیر است

  ناشناس 4 ماه قبل
  1

  عالیه عالی عالی

  نگار‌ 5 ماه قبل
  0

  خوب‌بود‌

  گل پری 5 ماه قبل
  -2

  😍😘

  ناشناس 5 ماه قبل
  3

  خیلی عالی بود

  کوثر 5 ماه قبل
  2

  عالی واقعا مفید هستش

  رایان 8 ماه قبل
  3

  واقعا ممنون خیلی خوب بود💪❤️‍🩹

  سما❤ 10 ماه قبل
  -1

  عالیه

  همین زدم بالا اومد

  ممنون از شما عالیه 😍

  حنا🫀💖❣️💜 (✪‿✪) 10 ماه قبل
  4

  عالی بود 😘😘😘😘😘😘😘

  1
  ✨𝕽𝖔𝖌𝖍𝖆𝖞𝖊𝖍✨ 6 ماه قبل

  واقعا عالی🙂💜

  زیبای خفته 11 ماه قبل
  9

  عدادی بر دو بخش پذیر هستند که رقم یکان ان زوج باشد

  برای ارسال نظر کلیک کنید