در حال پالایش مطالب میباشیم تا اطلاع ثانوی مطلب قرار نخواهد گرفت.
  توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  چند جمله که نهاد و گزاره داشته باشد

  1 بازدید

  چند جمله که نهاد و گزاره داشته باشد را از سایت پست روزانه دریافت کنید.

  اجزای جمله(نهاد وگزاره)

  همان طوری که در مباحث قبلی اشاره کردیم که جمله ها ، گاهی دارای فعل و گاهی بی فعل هستند و ما در این جا می خواهیم اندکی درباره ساختار کلّی جمله های معمولی و بافعل مطالبی را ارائه دهیم:

  به جمله های زیر و تقسیم بندی آن ها دقّت نمایید:

  1- جوانی   از سر کار بر می گشت.

  2- دوره نوجوانی    دوران شور و شوق و شکوفایی است.

  3- استقلال طلبی، کنجکاوی، شوق یادگیری و دانایی و...    نوجوان را گاهی ناآرام جلوه می دهد.

  4- ( - ) مثل یک شاخه گل جوانه بزن.

  جمله در دید کلّی به « نهاد و گزاره » تقسیم می شود.اگر به نمونه های بالا دقّت کنید ، این تقسیم بندی را به راحتی می توانید تشخیص دهید.

  نهاد کلمه یا گروهی از کلمات است که درباره آن خبری می دهیم .  نهاد صاحب خبر است . به عبارت دیگر نهاد قسمتی از جمله است که درباره آن خبری می دهیم .

  گزاره خبری است که درباره نهاد داده می شود. به عبارت دیگر گزاره ، گزارش خبر است.

  نکات قابل توجّه در تشخیص نهاد و گزاره":

  1- در تشخیص نهاد از جمله سوال « چه کسی ؟ چه چیزی ؟ » را می پرسیم و جواب « نهاد » خواهد بود:

  آسمان مثل یک تبسّم شد. ( چه چیزی ؟ : آسمان( نهاد)

  من قلب کوچولویی دارم. ( چه کسی ؟ : من ( نهاد)

  دامن پاکت ای فرشته مهر        باغ آیینه گون توحید است

  بازگردانی جمله: ( ای فرشته مهر: ( جمله ی بی فعل ) دامن پاکت باغ آیینه گون توحید است( چه چیزی ؟ : دامن پاکت ( نهاد)
  2- بعد از جداسازی نهاد ، بقیّه جمله گزاره است. در جملات فوق:

  مثل یک تبسّم شد ( گزاره)

  قلب کوچولویی دارم ( گزاره)

  باغ آیینه گون توحید است ( گزاره)


  3- فعل مهم ترین جزء گزاره است و بعد از بازگردانی باید در پایان جمله بیاید:

  زندگی بر تو می زند لبخند: زندگی بر تو لبخند می زند

  نهاد( زندگی)    گزاره( بر تو لبخند می زند )


  4- همان طوری که نهاد ممکن است یک کلمه یا بیشتر باشد، گزاره هم گاهی یک فعل است و گاهی اجزای بیشتری دارد:

  من اینجا چون نگهبانم تو چون گنج      تو را آسودگی باید مرا رنج

  جمله اول: من(نهاد)       اینجا چون نگهبانم( گزاره)

  جمله دوم: تو ( نهاد)      چون گنجی ( گزاره)

  جمله سوم: آسودگی( نهاد)  برای تو لازم است ( گزاره)

  جمله چهارم: رنج( نهاد)    برای من لازم است. ( گزاره)

  ** می بینید که نهاد در همه جمله ها یک کلمه است؛ اما گزاره بیشتر.

  هجوم فتنه های آسمانی       مرا آموخت علم زندگانی

  بازگردانی: هجوم فتنه های آسمانی ( نهاد) علم زندگانی را به من آموخت. ( گزاره)


  ** در این نمونه نهاد یک واژه نیست.


  5- گاهی نهاد در جمله وجود ندارد. در این موقع با نگاه به فعل یا از طریق قرینه های جمله قبلی به وجود نهاد پی می بریم. هنگام نبود نهاد به جایش « - » می گذاریم:

  « - » با نگاه های کنجکاوانه و تشنه، به درس بزرگ طبیعت می نگریستم. ( چه کسی؟ )

  اگر به فعل نگاه کنید ، -َم در آخر فعل « شناسه » نام دارد و نهاد را به ما مشناساند؛ یعنی ( من)

  « - » گفت : جان پدر! تو نیز اگر بخفتی «- » به « -» از آن که در پوستین خلق افتی.

  جمله اول: « - » گفت.     ( نهاد : او ) حذف شده است.

  جمله دوم: جان پدر! ( منادا) و بی فعل است.

  جمله سوم: تو ( نهاد)     نیز اگر بخفتی ( گزاره)

  جمله چهارم: « - » به ( بود).     ( نهاد : خفتن ) حذف شده است.

  جمله پنجم: « - » از آن که در پوستین خلق افتی. ( نهاد: تو) با توجه به قرینه جمله های قبل حذف شده است.

  در مباحث بعدی درباره اجزای گزاره و نقش های کلمه در جمله مطالبی را ارائه خواهیم نمود.

  اجزای گزاره

  1- فعل

  2- مفعول+ فعل

  3- مسند + فعل

  4- متمم + فعل

  5- مفعول+ متمم + فعل

  6- و...

  منبع مطلب : shahedgermi1.blogfa.com

  مدیر محترم سایت shahedgermi1.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  نهاد و گزاره

  الف) نهاد :

  کلمه یا گروهی از کلمه هاست که درباره ی آن خبر می دهیم ؛ یعنی «صاحب خبر» است.

  ب) گزاره :

  خبری است که درباه ی نهاد داده می شود.

  مثال :

  مؤمن   برای رهایی از گناه و نافرمانی ، بیش تر از گنجشک در قفس ، تلاش می کند.

   نهاد                                                گزاره

  نکته ها :

  1 ـ گاهی نهاد ، بیش از یک کلمه است که اصطلاحا به آن ، گروه نهادی می گویند ؛ مانند :

  خدمات ذوقی و هنری   ،   نشان دهنده ی احساسات پاک و خالصانه ی ایرانیان است.

       گروه نهادی                                              گزاره

  2 ـ گاهی برای دو یا سه جمله ، یک نهاد می آید ؛ یعنی نهاد در جمله ی اول می آید و برای جمله ی دوم و سوم حذف می شود ؛ مانند :

  علی به مدرسه آمد و کتاب هایش را برداشت و به سرعت بر گشت.

  نهاد       گزاره                    گزاره                        گزاره

  3 ـ برای پیدا کردن نهاد ، به اول فعل ، «چه چیزی ؟» یا «چه کسی ؟»1 اضافه می کنیم و نهاد را به دست می آوریم ؛ مانند:

  - انقلاب اسلامی ، پرتو امیدی را در دل مردم تاباند.

  چه چیزی تاباند؟    انقلاب اسلامی   نهاد

  - شهید جهان آرا ، یک حرکت امام حسینی انجام داد.

  چع کسی انجام داد؟   شهید جهان آرا   نهاد

  تنهایی بهتر ای هم نشین بد است.

  نهاد                                   فعل

                        گزاره

  * :فعل که مهم ترین جزء جمله است در نثر های عادی در پایان جمله می آید ، اما در شعرها یا نثر های تاریخی ، جای مشخص ندارد ، مانند:

  چو   عضوی   به   درد   آورد   روزگار              ---            مادر حسنک   زنی   بود   سخت   جگرآور

                        فعل           نهاد                                   نهاد                فعل                    

                گزاره                                                                                    گزاره

  1 ـ نهاد + گزاره : بنی آدم   اعضای یک پیکرند.

                            نهاد            گزاره

  2 ـ گزاره + نهاد : آرام جان من بود    شعر روان سعدی.

                               گزاره                   نهاد

  3 ـ گزاره + نهاد + گزاره : جدا شد   یکی چشمه   از کوهسار.

                                     گزاره          نهاد            گزاره

  * : در حالت سوم ، نهاد در وسط گزاره قرار می گیرد.

  منبع مطلب : roshdfarsi.blogfa.com

  مدیر محترم سایت roshdfarsi.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  نهاد و گزاره چیست؟ فارسی کلاس ششم

  نهاد کلمه یا گروهی از کلمات است که درباره آن خبری می دهیم .  نهاد صاحب خبر است . به عبارت دیگر نهاد قسمتی از جمله است که درباره آن خبری می دهیم .

  گزاره خبری است که درباره نهاد داده می شود. به عبارت دیگر گزاره ، بخش اطلاع دهنده خبر است.هر گزاره یک فعل دارد

  در جمله های زیر :

  علی آمد                                                  علی نهاد و آمد گزاره است

  هوا روشن شد                                           هوا نهاد و روشن شد گزاره است

  آقای ناظم نامه را به محمود داد                      آقای ناظم نهاد و نامه را به محمود داد گزاره است

  در بیشتر جمله ها نهاد پیش از گزاره می آید.

  هر گزاره یک فعل دارد

  نهاد در بیشتر اوقات با فعل خود مطابقت دارد. یعنی اگر نهاد مفرد باشد فعل نیز مفرد است و اگر نهاد جمع باشد فعل نیز جمع است مانند مثال زیر :

  زنبور عسل شیره گلها را می مکد.

  زنبور عسل ( نهاد ) مفرد است و می مکد ( فعل ) نیز مفرد است.

  زنبورهای عسل شیره گل ها را می مکند.

  زنبورهای عسل ( نهاد ) جمع است و می مکند ( فعل ) نیز جمع است .

  منبع مطلب : www.kousha.blogfa.com

  مدیر محترم سایت www.kousha.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  😐 : یکی توروخدا جواب بده

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  🤐🤐🤐 4 ماه قبل
  -1

  مثل یک گل جوانه بزن

  نهاد((مثل)))

  گزاره (((جوانه بزن

  1
  امیرمحمد 23 روز قبل

  نهاد میشه (تو)حذفی

  🥰🥰🥰 4 ماه قبل
  0

  عالین ♥️💋♥️

  5 ماه قبل
  -2

  ممنون بابت سایتتون و مطالبتون اگه مثال از کتاب میبود بهتر بود

  ناشناس 5 ماه قبل
  0

  سلام بخاطر این مطلبی که در خدمت ما گذاشتیدخیلی ممنونم🙏🏻🙏🏻

  بهار مرادی 5 ماه قبل
  0

  خیلی مسخرند

  بهار مرادب 5 ماه قبل
  -1

  نهاد چیست ؟ به چیزی که ما درباره ان حرف میزنیم

  ناشناس 6 ماه قبل
  2

  خوبه بود عالی

  A.M89 7 ماه قبل
  -2

  لطفا مثال های بیشتری (و ساده تری) بذارید

  ناشناس 8 ماه قبل
  -1

  تبنبب بنبمبن

  محمد 9 ماه قبل
  -2

  من دیروز امدم

  * 9 ماه قبل
  -1

  مثال های خوبی داشت فقط کاش مثال های بیشتر و مهم تری میگذاشتند

  نازی 10 ماه قبل
  2

  جواب این است نهاد ها چه هستند

  😐 11 ماه قبل
  3

  عاقا یکی بگه خواهشا

  😐 11 ماه قبل
  5

  یکی توروخدا جواب بده

  😐 11 ماه قبل
  -1

  یکی جواب بده

  0
  5 ماه قبل

  چیو. بگن بگید سوالتون رو؟

  مهدی 12 ماه قبل
  3

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید