توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  چند جمله که نهاد و گزاره داشته باشد

  1 بازدید

  چند جمله که نهاد و گزاره داشته باشد را از سایت پست روزانه دریافت کنید.

  اجزای جمله(نهاد وگزاره)

  همان طوری که در مباحث قبلی اشاره کردیم که جمله ها ، گاهی دارای فعل و گاهی بی فعل هستند و ما در این جا می خواهیم اندکی درباره ساختار کلّی جمله های معمولی و بافعل مطالبی را ارائه دهیم:

  به جمله های زیر و تقسیم بندی آن ها دقّت نمایید:

  1- جوانی   از سر کار بر می گشت.

  2- دوره نوجوانی    دوران شور و شوق و شکوفایی است.

  3- استقلال طلبی، کنجکاوی، شوق یادگیری و دانایی و...    نوجوان را گاهی ناآرام جلوه می دهد.

  4- ( - ) مثل یک شاخه گل جوانه بزن.

  جمله در دید کلّی به « نهاد و گزاره » تقسیم می شود.اگر به نمونه های بالا دقّت کنید ، این تقسیم بندی را به راحتی می توانید تشخیص دهید.

  نهاد کلمه یا گروهی از کلمات است که درباره آن خبری می دهیم .  نهاد صاحب خبر است . به عبارت دیگر نهاد قسمتی از جمله است که درباره آن خبری می دهیم .

  گزاره خبری است که درباره نهاد داده می شود. به عبارت دیگر گزاره ، گزارش خبر است.

  نکات قابل توجّه در تشخیص نهاد و گزاره":

  1- در تشخیص نهاد از جمله سوال « چه کسی ؟ چه چیزی ؟ » را می پرسیم و جواب « نهاد » خواهد بود:

  آسمان مثل یک تبسّم شد. ( چه چیزی ؟ : آسمان( نهاد)

  من قلب کوچولویی دارم. ( چه کسی ؟ : من ( نهاد)

  دامن پاکت ای فرشته مهر        باغ آیینه گون توحید است

  بازگردانی جمله: ( ای فرشته مهر: ( جمله ی بی فعل ) دامن پاکت باغ آیینه گون توحید است( چه چیزی ؟ : دامن پاکت ( نهاد)
  2- بعد از جداسازی نهاد ، بقیّه جمله گزاره است. در جملات فوق:

  مثل یک تبسّم شد ( گزاره)

  قلب کوچولویی دارم ( گزاره)

  باغ آیینه گون توحید است ( گزاره)


  3- فعل مهم ترین جزء گزاره است و بعد از بازگردانی باید در پایان جمله بیاید:

  زندگی بر تو می زند لبخند: زندگی بر تو لبخند می زند

  نهاد( زندگی)    گزاره( بر تو لبخند می زند )


  4- همان طوری که نهاد ممکن است یک کلمه یا بیشتر باشد، گزاره هم گاهی یک فعل است و گاهی اجزای بیشتری دارد:

  من اینجا چون نگهبانم تو چون گنج      تو را آسودگی باید مرا رنج

  جمله اول: من(نهاد)       اینجا چون نگهبانم( گزاره)

  جمله دوم: تو ( نهاد)      چون گنجی ( گزاره)

  جمله سوم: آسودگی( نهاد)  برای تو لازم است ( گزاره)

  جمله چهارم: رنج( نهاد)    برای من لازم است. ( گزاره)

  ** می بینید که نهاد در همه جمله ها یک کلمه است؛ اما گزاره بیشتر.

  هجوم فتنه های آسمانی       مرا آموخت علم زندگانی

  بازگردانی: هجوم فتنه های آسمانی ( نهاد) علم زندگانی را به من آموخت. ( گزاره)


  ** در این نمونه نهاد یک واژه نیست.


  5- گاهی نهاد در جمله وجود ندارد. در این موقع با نگاه به فعل یا از طریق قرینه های جمله قبلی به وجود نهاد پی می بریم. هنگام نبود نهاد به جایش « - » می گذاریم:

  « - » با نگاه های کنجکاوانه و تشنه، به درس بزرگ طبیعت می نگریستم. ( چه کسی؟ )

  اگر به فعل نگاه کنید ، -َم در آخر فعل « شناسه » نام دارد و نهاد را به ما مشناساند؛ یعنی ( من)

  « - » گفت : جان پدر! تو نیز اگر بخفتی «- » به « -» از آن که در پوستین خلق افتی.

  جمله اول: « - » گفت.     ( نهاد : او ) حذف شده است.

  جمله دوم: جان پدر! ( منادا) و بی فعل است.

  جمله سوم: تو ( نهاد)     نیز اگر بخفتی ( گزاره)

  جمله چهارم: « - » به ( بود).     ( نهاد : خفتن ) حذف شده است.

  جمله پنجم: « - » از آن که در پوستین خلق افتی. ( نهاد: تو) با توجه به قرینه جمله های قبل حذف شده است.

  در مباحث بعدی درباره اجزای گزاره و نقش های کلمه در جمله مطالبی را ارائه خواهیم نمود.

  اجزای گزاره

  1- فعل

  2- مفعول+ فعل

  3- مسند + فعل

  4- متمم + فعل

  5- مفعول+ متمم + فعل

  6- و...

  منبع مطلب : shahedgermi1.blogfa.com

  مدیر محترم سایت shahedgermi1.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  نهاد و گزاره

  الف) نهاد :

  کلمه یا گروهی از کلمه هاست که درباره ی آن خبر می دهیم ؛ یعنی «صاحب خبر» است.

  ب) گزاره :

  خبری است که درباه ی نهاد داده می شود.

  مثال :

  مؤمن   برای رهایی از گناه و نافرمانی ، بیش تر از گنجشک در قفس ، تلاش می کند.

   نهاد                                                گزاره

  نکته ها :

  1 ـ گاهی نهاد ، بیش از یک کلمه است که اصطلاحا به آن ، گروه نهادی می گویند ؛ مانند :

  خدمات ذوقی و هنری   ،   نشان دهنده ی احساسات پاک و خالصانه ی ایرانیان است.

       گروه نهادی                                              گزاره

  2 ـ گاهی برای دو یا سه جمله ، یک نهاد می آید ؛ یعنی نهاد در جمله ی اول می آید و برای جمله ی دوم و سوم حذف می شود ؛ مانند :

  علی به مدرسه آمد و کتاب هایش را برداشت و به سرعت بر گشت.

  نهاد       گزاره                    گزاره                        گزاره

  3 ـ برای پیدا کردن نهاد ، به اول فعل ، «چه چیزی ؟» یا «چه کسی ؟»1 اضافه می کنیم و نهاد را به دست می آوریم ؛ مانند:

  - انقلاب اسلامی ، پرتو امیدی را در دل مردم تاباند.

  چه چیزی تاباند؟    انقلاب اسلامی   نهاد

  - شهید جهان آرا ، یک حرکت امام حسینی انجام داد.

  چع کسی انجام داد؟   شهید جهان آرا   نهاد

  تنهایی بهتر ای هم نشین بد است.

  نهاد                                   فعل

                        گزاره

  * :فعل که مهم ترین جزء جمله است در نثر های عادی در پایان جمله می آید ، اما در شعرها یا نثر های تاریخی ، جای مشخص ندارد ، مانند:

  چو   عضوی   به   درد   آورد   روزگار              ---            مادر حسنک   زنی   بود   سخت   جگرآور

                        فعل           نهاد                                   نهاد                فعل                    

                گزاره                                                                                    گزاره

  1 ـ نهاد + گزاره : بنی آدم   اعضای یک پیکرند.

                            نهاد            گزاره

  2 ـ گزاره + نهاد : آرام جان من بود    شعر روان سعدی.

                               گزاره                   نهاد

  3 ـ گزاره + نهاد + گزاره : جدا شد   یکی چشمه   از کوهسار.

                                     گزاره          نهاد            گزاره

  * : در حالت سوم ، نهاد در وسط گزاره قرار می گیرد.

  منبع مطلب : roshdfarsi.blogfa.com

  مدیر محترم سایت roshdfarsi.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  نهاد و گزاره چیست؟ فارسی کلاس ششم

  نهاد کلمه یا گروهی از کلمات است که درباره آن خبری می دهیم .  نهاد صاحب خبر است . به عبارت دیگر نهاد قسمتی از جمله است که درباره آن خبری می دهیم .

  گزاره خبری است که درباره نهاد داده می شود. به عبارت دیگر گزاره ، بخش اطلاع دهنده خبر است.هر گزاره یک فعل دارد

  در جمله های زیر :

  علی آمد                                                  علی نهاد و آمد گزاره است

  هوا روشن شد                                           هوا نهاد و روشن شد گزاره است

  آقای ناظم نامه را به محمود داد                      آقای ناظم نهاد و نامه را به محمود داد گزاره است

  در بیشتر جمله ها نهاد پیش از گزاره می آید.

  هر گزاره یک فعل دارد

  نهاد در بیشتر اوقات با فعل خود مطابقت دارد. یعنی اگر نهاد مفرد باشد فعل نیز مفرد است و اگر نهاد جمع باشد فعل نیز جمع است مانند مثال زیر :

  زنبور عسل شیره گلها را می مکد.

  زنبور عسل ( نهاد ) مفرد است و می مکد ( فعل ) نیز مفرد است.

  زنبورهای عسل شیره گل ها را می مکند.

  زنبورهای عسل ( نهاد ) جمع است و می مکند ( فعل ) نیز جمع است .

  منبع مطلب : www.kousha.blogfa.com

  مدیر محترم سایت www.kousha.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  😐 : یکی توروخدا جواب بده

  ناشناس : سلام بخاطر این مطلبی که در خدمت ما گذاشتیدخیلی ممنونم🙏🏻🙏🏻

  بهار مرادب : نهاد چیست ؟ به چیزی که ما درباره ان حرف میزنیم

  دیانا : سلام لطفا *گزاره* زنبور عسل شیره گل هارا میمکد رو بگید❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  سبحان 2 ماه قبل
  0

  میگیم چه کسی شیره گل هارا میمکد؟میشه زنبور عسل

  ماهان 5 ماه قبل
  0

  در جمله پروردگارا مارا به راه راست هدایت کن . نهاد را مشخص کنید

  ناشناس 5 ماه قبل
  0

  کامله گلممممممم

  😎♥️ 6 ماه قبل
  0

  ......

  نیکا 6 ماه قبل
  0

  میشه نهاد و گزاره درس ۷ و ۸ و ۹ فارسی ششم رو بگید

  فاطمه 7 ماه قبل
  1

  نهاد قسمتی از جمله ک درباره ی ان خبری میدهیم یعنی نهاد «صاحب خبر» است.

  گزاره خبری است ک درباره ی نهاد داد میشود ب عبارت دیگر «گزارش خبر» است.

  امیر حسین 8 ماه قبل
  0

  عالی بود❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

  Fhihf 8 ماه قبل
  0

  میشه تو هر جمله فقط یه دونه گذاره باشه

  دیانا 9 ماه قبل
  4

  سلام لطفا *گزاره* زنبور عسل شیره گل هارا میمکد رو بگید❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

  1
  هانی 6 ماه قبل

  زنبور عسل میشه نهاد و شیره گل ها را میمکد میشه گزاره

  ناشناس 9 ماه قبل
  -2

  نهاد و گزاره این جمله چیست؟

  وابسته نبودن به دیگران انسان را قدی میکند

  -1
  ملینا لعل 8 ماه قبل

  وابسته نبودن نهاد

  به دیگران انسان قدی میکند گزاره

  اینم جواب

  0
  ناشناس 9 ماه قبل

  لطفا بگید باید سریع بفرستم

  ناشناس 9 ماه قبل
  -1

  "اما تنها نبودم" نهاد و گزاره را مشخص کنید.

  اگه میشه کمک کنید لطفا

  0
  ناشناس 5 ماه قبل

  بله الهه جان درست می گن .

  -1
  الهه 9 ماه قبل

  من نهاد بقیه گزاره

  ناشناس 10 ماه قبل
  1

  جمله های نهاد و سه کلمه ای

  ناشناس 10 ماه قبل
  0

  ۲۰ جمله گزاره ونهاد

  0
  ⚘z⃠e⃠i⃠n⃠a⃠b⃠⚘ 8 ماه قبل

  اره منظورم منم همینه

  . 10 ماه قبل
  -1

  .

  -2
  عسل 7 ماه قبل

  بیایید یکم چت کنیم

  امیر حسین امیر پور 10 ماه قبل
  -1

  ما میتوانین فعل را پیدا کنیم وبعد فاعل را فاعل نهاد است و ادا مه ی جمله گزاره

  حدیثه مبصر 10 ماه قبل
  0

  مادر به بازار رفت

  باران 11 ماه قبل
  -1

  عالی بدو

  باران 11 ماه قبل
  -1

  و

  آیدا سادات 11 ماه قبل
  1

  عالی بود ممنون

  محمدامین عاقبت بخیر 11 ماه قبل
  1

  خیلی خوبه ممنون ❤

  سحر 11 ماه قبل
  -1

  من زهرا را درمدرسه دیدم کدو نهاد است و کدام گزاره

  0
  ناشناس 5 ماه قبل

  من نهاد ادامه اش گزاره

  ناشناس 11 ماه قبل
  -1

  💗

  ناشناس 11 ماه قبل
  -1

  منم نمیدونم

  ...... 11 ماه قبل
  0

  مرد فرو چنده مهربان و صبور بود. مرد نهاد. بقیه جمله گزاره

  خدا را دوست دارم. خدا نهاد بقیع جمله گزاره

  مدیحه 11 ماه قبل
  0

  1-دانش آموزان به سینما رفتند.

  2-سارا با برادرش به پارک رفت.

  3-چراغ خاموش شد.

  منصوره قربانی 11 ماه قبل
  -2

  من گفتم چندتا جمله بهم بگین که توش نهاد وگذاره وفعل مشخص شده باشه برام این راآورد یکی میتونه به من بگه چندجمله که درآن نهادگذاره وفعل مشخص شده باشه ممنون میشم

  -1
  منصوره قربانی 11 ماه قبل

  بچه ها شماهمتون نمی‌دونید پس چطوری ردمیشید یکی نیست که به من جواب رابگه من گفتم الان دوستام پاسخم رادادن فکر کردم گفتن اما همتون گفتی نمیدونم

  -1
  سامیار 11 ماه قبل

  منم نمیدونم

  1
  علی 11 ماه قبل

  منم نمیدونم

  پرزان 12 ماه قبل
  0

  لطفاً جواب بدید جمله ای گه هم نهادو گزاره و فعل داشته باشد

  0
  ناشناس 5 ماه قبل

  به نزد آن که جانش در تجلی است ، جانش نهاد ، فعلشم که است هست

  محمد 12 ماه قبل
  1

  خیلی خیلی عالللللللی ممنونم ازشون 😘😘😘😘😘😍😍🤗🤗🤗😚😚🤩🤩

  علی 12 ماه قبل
  -2

  ممنونم عالی بود

  مها 12 ماه قبل
  0

  چرا کسی جواب نمیده من باید زود تر بنویسم 🤔🤔🤔🤔😩😩😩😩😩😩😩

  مها 12 ماه قبل
  2

  سلام من از درس پنجره های شناخت میخوام نهاد فعل و گزاره رو برام بفرستید

  نمد والا 12 ماه قبل
  0

  افتضاح

  ناشناس 12 ماه قبل
  -1

  عالییییییی🧊🍭

  باهوشان🤓 12 ماه قبل
  0

  ✔️جمله دارای دو جز اصلی است:

  •نهاد: ازجمله است که در مورد کسی یا چیزی خبر میدهد یعنی (صاحب خبر) ✓

  باهوشان🤓 12 ماه قبل
  0

  📒هرگاه در بیت شعری می خواستیم نهاد وگزاره اش را مشخص کنیم.

  • ابتدا شعر رو معنی کرده

  •اجزای جمله را درست سر جایش قرار میدهیم •سپس نهاد وگزاره را مشخص میکنیم ✔️

  ناشناس 12 ماه قبل
  1

  📒هرگاه در بیت شعری می خواستیم نهاد وگزاره اش را مشخص کنیم.

  • ابتدا شعر رو معنی کرده

  •اجزای جمله را درست سر جایش قرار میدهیم •سپس نهاد وگزاره را مشخص میکنیم ✔️

  ♥H🌹 12 ماه قبل
  -1

  سلام خوبه ولی ای کاش بیشتر بودن

  حسنا 12 ماه قبل
  0

  گاهی اوقات ممکن است نهاد یک کلمه یا بیشتر از یک کلمه باشد. نکته

  mobina 1 سال قبل
  -2

  مثال جمله نهاد و گزاره

  علی به مدرسه رفت

  من سالها برای دوستم زحمت کشیدم

  و....

  ستایش 1 سال قبل
  -1

  عالی استفاده کردم واقعا یادم رفته بود نهاد چیه گزاره چیه

  سرنا امینی 1 سال قبل
  -2

  سلام من سرنا امینی هستم

  متالبتو عالی بود تشکر می کنم

  0
  ناشناس 11 ماه قبل

  الکی نگو سرنا امینی سرنا امینی که بچه نیست و اینکه مطلب شما خوب بود

  یه خری :| 1 سال قبل
  -1

  میشه چند مثال از بیت های شعر بگید و نهاد و گزاره رو مشخص کنید

  🥰🥰🥰 1 سال قبل
  3

  عالین ♥️💋♥️

  -1
  مها 12 ماه قبل

  سلام

  عالین♥️ 1 سال قبل
  0

  عالین

  ناشناس 1 سال قبل
  5

  سلام بخاطر این مطلبی که در خدمت ما گذاشتیدخیلی ممنونم🙏🏻🙏🏻

  0
  mobina 1 سال قبل

  خواهش میکنم

  بهار مرادب 1 سال قبل
  4

  نهاد چیست ؟ به چیزی که ما درباره ان حرف میزنیم

  1
  ملینا لعل 8 ماه قبل

  اشتباه گفتی عزیزم .

  تعریف نهاد : قسمتی از جمله است که درباره ی ان خبر میدهیم .

  تعریف گزاره : خبری است که درباره ی نهاد داده میشود .

  اینا درسته عزیز ..

  0
  mobina 1 سال قبل

  دقیقا

  ناشناس 2 سال قبل
  2

  خوبه بود عالی

  -2
  mobina 1 سال قبل

  ممنونم

  * 2 سال قبل
  -1

  مثال های خوبی داشت فقط کاش مثال های بیشتر و مهم تری میگذاشتند

  -1
  mobina 1 سال قبل

  ببخشید دیگه به ذهنم نرسید

  😐 2 سال قبل
  5

  یکی توروخدا جواب بده

  1
  🥺 12 ماه قبل

  جواب چیو

  0
  🥺 12 ماه قبل

  چیث

  مهدی 2 سال قبل
  11

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید