توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  چرا زهره سیاره است کلاس چهارم

  1 بازدید

  چرا زهره سیاره است کلاس چهارم را از سایت پست روزانه دریافت کنید.

  سوالات با پاسخ کتاب علوم چهارم ابتدایی درس هشتم، آسمان در شب

  سوالات با جواب علوم چهارم ابتدایی درس هشتم، آسمان در شب در ادامه مطلب:

  1-منظومه ی شمسی چیست؟

  پاسخ: به خورشید و تمام سیّاره ها و اجرام دیگری که به دور آن می چرخند منظومه شمسی می گویند.

  2 - هشت مورد از سیّارات شناخته شده منظومه شمسی را به ترتیب نزدیکی به خورشیدنام ببرید.

  پاسخ:

  3 -سردی و گرمی سیّارات در منظومه شمسی به چه عاملی بستگی دارد؟

  پاسخ: هر چه سیّاره ای به خورشید نزدیک باشد گرم تر و هر چه دورتر باشد سردتر است.

  4- فرق ستاره با سیاره چیست؟

  پاسخ: ستاره از خود نور دارد ولی سیباره از خود نور ندارد.

  5 - چرا ستاره ها را هنگام روز در آسمان نمی بینیم؟

  پاسخ: به دلیل نور زیادخورشید در روز .

  6- چرا سیّاره ها و خورشید در منظومه شمسی به هم برخورد نمی کنند؟

  پاسخ: به دلیل داشتن مدار مخصوص به خود و فاصله و نظم حرکتی و جاذبه مشخّص بین آن ها.

  7- چرا نور برخی ستاره ها بیش تراست؟

  پاسخ: برای این که یا به ما نزدیک ترند یا جوان ترهستند.

  8-آیا فاصله همه ی ستاره ها با زمین به یک اندازه است؟

  پاسخ: خیر

  9- نزدیک ترین ستاره به زمین کدام است؟

  پاسخ: خورشید

  10- کهکشان چیست؟

  پاسخ: تمام ستاره ها و سیّاره ها ومنظومه ها به همراه گرد و غبارو گازهای موجود میان آن ها، به دلیل وجود نیروی جاذبه در بین خودشان؛ درمجموعه ی بسیاربزرگ تری به نام کهکشان قرار دارند.

  11 -کهکشانی که منظومه ی شمسی(خورشید وزمین و...) درآن قرارداردچه نام دارد؟

  پاسخ: کهکشان راه شیری

  12 -ستاره و سیّاره چیست؟

  پاسخ: به اجرام آسمانی که از خود نور دارندستاره و به اجرام آسمانی که از خود نور ندارند سیّاره می گویند.

  13- جنس سیاره زحل و اورانوس و نپتون از چیست؟

  پاسخ: ازگاز

  14-زیباترین سیاره منظومه شمسی چه نام دارد؟

  پاسخ: زحل یا کیوان

  15- مریخ یا بهرام به چه رنگی در آسمان دید می شود؟ چرا؟

  پاسخ: قرمز- به دلیل وجود آهن زنگ زده فراوان در سطح آن.

  16-نزدیک ترین سیّاره به خورشید در منظومه ی شمسی چه نام دارد؟

  پاسخ: عطارد یا تیر

  17- دورترین سّیاره در بین سیّاره های خوانده شده منظومه شمسی در کتاب علوم چهارم چه نام دارد؟

  پاسخ: نپتون

  18- مدار در منظومه شمسی به چه چیزی گفته می شود؟

  پاسخ: به مسیر حرکت سیّاره ها و دیگر اجرام به دور خورشید در منظومه شمسی مدار گفته می شود.

  19-چرا زمین مکان مناسبی برای زندگی گیاهان و جانوران است؟

  پاسخ: زیرا زمین دارای آب و هوا و خاک مناسب برای زندگی گیاهان وجانوران است و زیادگرم و سرد نیست.

  20-زمین در آسمان به چه شکلی دیده می شود؟

  پاسخ: به شکل کره آبی و سفید زیبا

  21- یک سال زمینی چگونه به وجودمی آید و تقریباً چند روز است؟

  پاسخ: از یک بار گردش کامل زمین به دور خورشید؛ یک سالِ زمینی به وجود می آید که تقریباً 365 روز است.

  22- یک شبانه روز چگونه به وجود می آید و تقربیاً چندساعت است؟

  پاسخ: از یک بار گردش کامل زمین به دورخود؛ یک شبانه روز به وجود می آید که تقریباً 24 ساعت است.

  23-تقویم کشور ما بر چه اساسی تنظیم شده است؟

  پاسخ: بر اساس گردش زمین به دورخورشید

  24- چرا سال برخی از سیّاره ها در منظومه ی شمسی طولانی و برخی کوتاه است؟

  پاسخ:  زیرا هر چه سیّاره ای به خورشید نزدیک تر باشد مدار گردش آن به دور خورشید کوتاه تر بوده و درنتیجه سالش هم کوتاه است و هرچه سیّاره ای از خورشید دورتر باشد مدار گردش آن به دور خورشیدطولانی تر بوده و سالش هم طولانی تراست.

  25- آیا ماه به دور خود و زمین و با آن به دور خورشید می چرخد؟

  پاسخ: بله 

  26- آیاماه از خود نور دارد؟ توضیح دهید.

  پاسخ: خیر- ماه نورِ خورشیدرا برمی گرداند.

  27- یک بار گردش ماه به دور زمین تقریباً چند روز یا هفته طول می کشد؟

  پاسخ: تقریباً بیست و هشت روز یا چهار هفته

  28- نزدیک ترین جرم فضایی به زمین چه نام دارد؟

  پاسخ: ماه

  29 - مهتاب چیست؟

  پاسخ: به نور ماه مهتاب می گویند.

  30- ماه قمری چگونه به وجود می آید؟

  پاسخ: از یک بار گردش کامل ماه به دور زمین که حدود چهارهفته یا 28 روز طول می کشد ماه قمری پدید می آید.

  31 - دو مورد از خصوصیات ماه را بیان کنید.

  پاسخ: در کره ماه آب وهوا وجودندارد. سطح آن ناهموار و دارای تعداد زیادی گودال کوچک وبزرگ است.

  32- آیا ماه همیشه در آسمان با چشم، به یک شکل دیده می شود؟

  پاسخ: خیر

  33 -ما چه قسمتی از ماه را در آسمان روشن و نورانی می بینیم؟

  پاسخ: ما قسمت هایی از ماه که نور خورشید بر آن می تابد در آسمان روشن می بینیم. که این مقدار در طول ماه قمری تغییرمی کند.

  34- اوّلین رصدخانه ایران چندسال پیش و در کدام شهر ساخته شد؟

  پاسخ: هزار سال پیش در شهررِی

  35- دررصدخانه ها ستاره شناسان چه کار می کنند؟

  پاسخ: در رصدخانه ها ستاره شناسان با ابزارهای مختلف ستاره ها و سیّاره ها را مطالعه می کنند.

  36- اوّلین سفر فضایی انسان به کجا بوده است؟

  پاسخ: به کره ماه

  37- سهم شما در مراقبت ازسیّاره ی زمین چیست؟دومورد ذکرکنید.

  پاسخ: برای خرید از کیسه های پارچه ای استفاده می کنیم تا کیسه های نایلونی آن را آلوده نکنند- زباله ها را در رودخانه ها و محلّ زندگی گیاهان و جانوران نمی ریزیم.

  38- اگرخاک و آب وهوا ی زمین آلوده شوند چه سرنوشتی در انتطارهمه جانداران است؟

  پاسخ: همه ما دیریا زود می میریم.

  39 - حرکت وضعی زمین و حرکت انتقالی آن را تعریف کنید.

  پاسخ: گردش زمین به دور خودش را حرکت وضعی و گردش زمین به دور خورشید را حرکت انتقالی می گویند.

  40- کوچک ترین سّاره منظومه ی شمسی چه نام دارد؟

  پاسخ: عطارد یا تیر

  41-بزرگ ترین سیباره منظومه شمسی چه نام دارد؟

  پاسخ: مشتری یا برجیس

  42- کدام سیّاره به زمین شبیه است؟

  پاسخ: زهره یا ناهید

  43 - آیا خورشید به دور خودش می چرخد؟

  پاسخ: بلی به همراه منظومه شمسی در کهکشان راه شیری می چرخد- هر بار گردش خورشید به دور خودش دویست میلیون سال زمینی طول می کشد.

  44- آیا کهکشا ن ها هم می چرخند؟

  پاسخ: بلی

  45- چراسیّاره زهره در آسمان پر نور دیده می شود؟

  پاسخ: به دلیل گرمای ناشی از نزدیکی به خورشید؛ تمام آب های سطح زهره بخار شده و آسمان آن پر از ابرهای غلیظ است و وقتی نور خورشید به آن ها برخوردمی کند بازتاب می کند.

  46- کدام سیّاره را صبح و عصر درنزدیکی خورشید می توان دید؟

  پاسخ: سیّاره زهره را.

  بقیه سوالات علوم چهارم ابتدایی را در لینک های زیر مشاهده کنید: 

  موضوع : علوم چهارم ابتدایی|آزمون علوم ابتدایی| فصل هشتم علوم چهارم دبستان|نمونه سوال امتحانی فصل هشتم آسمان در شب| نمونه سوال علوم چهارم دبستان|علوم ابتدایی| آزمون چهارم دبستان فصل هشتم آسمان در شب| آزمون فصل 8 آسمان در شب چهارم دبستان|سوال با جواب علوم چهارم دبستان| نمونه سوال فصل 8 با جواب

  بازگشت به سایت آموزش شیمی نوین

  منبع مطلب : chemnovin.blogfa.com

  مدیر محترم سایت chemnovin.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  سیاره ی ناهید گرمتر است یا مشتری؟ به چه دلیل؟ چرا زهره یک سیاره است؟ سیاره ی زهره در آسمان پر نور دیده می شود به چه دلیل؟ صفحه 64 علوم چهارم

  منبع مطلب : nexload.ir

  مدیر محترم سایت nexload.ir لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  زهرا : میشه بگید چرا زهره یک سیاره است ؟؟

  محمد : چون به دور خورشید می چرخد واز خودت نور ندارد

  ناشناس : چرا زهره سیاره است

  ناشناس : میشه بگین چرا زهره سیاره است.؟؟؟؟

  النا رستمی : چرا سیاره ناهید درایمان پرنور دیده می شود به چه دلیل

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ستاره 1 ماه قبل
  1

  چون که دور ماه است

  چرا زهره سیاره است علوم درس 8 2 ماه قبل
  -1

  چرا زهره سیاره است علوم درس 8

  بهار 2 ماه قبل
  0

  سلام سیاره ی ناهید در آسمان پرنو دیده میشود

  چرا

  بهار 2 ماه قبل
  1

  سلام

  چرا ناهید یک سیاره است

  ناشناس 4 ماه قبل
  2

  چون بع دور خورشید می چرخد واز خود نور ندارد

  ناشناس 4 ماه قبل
  1

  بله

  ناشناس 4 ماه قبل
  2

  چرا سیاره ی زهره در اسمان پر نور دیده میشود؟

  ناشناس 4 ماه قبل
  1

  آیاسیاره زهره زودتر از مشتری به دور خورشید می‌چرخد

  نیلا 4 ماه قبل
  2

  چرا ب خورشید ستاره هم میگن

  1
  بهار 2 ماه قبل

  چون نور دارد

  زهرا 4 ماه قبل
  0

  چون به خورشید نزدیک تر است

  دلوین 4 ماه قبل
  3

  سلام اره چرا زهره سیاره است؟

  0
  ناشناس 4 ماه قبل

  جوابشو کسی می دونه

  هانیه 5 ماه قبل
  1

  ناهید گرم تره

  ناشناس 5 ماه قبل
  -2

  سیاره ناهی(زهره) را میتوانیم گاهی قبل از طلوع خورشید و گاهی بعد از غروب خورشید در آسمان مشاهده کرد

  علی 5 ماه قبل
  0

  چون نزدیک به زمین است و شرایط مانند زمین دارد

  ماهان شهلایی 5 ماه قبل
  3

  چرا زهر یک سیاره است

  0
  آرش 5 ماه قبل

  چون از خود تولید نور میکند

  ناشناس 5 ماه قبل
  2

  میشه بگید سیاره ی ناهید گرم تره یا مشتری؟به چه دلیل؟

  1
  رزی 5 ماه قبل

  سیاره ی ناهید؛ چون به خورشید نزدیک تر است.

  2
  ناشناس 5 ماه قبل

  ناهید چون به خورشید نزدیک تر است

  2
  ناشناس 5 ماه قبل

  میشه بگید

  ناشناس 5 ماه قبل
  1

  میشه بگین چرا ناهید یک سیاره است؟؟

  0
  زهرا 4 ماه قبل

  چون به خورشید نزدیک تر است

  -2
  ناشناس 5 ماه قبل

  چون به دور خورشید می چرخد

  ناشناسی که اولش ‌M داره 5 ماه قبل
  0

  آسونه جواب محمد رو ببنین

  ناشناس 6 ماه قبل
  -1

  سلام عزیزم توخوبی قربونت نه بابا گلم چه سوالاتی داری

  4
  النا رستمی 5 ماه قبل

  چرا سیاره ناهید درایمان پرنور دیده می شود به چه دلیل

  فاطمه 6 ماه قبل
  -1

  سلام عزیزم

  0
  ناشناس 6 ماه قبل

  چه سوال دارید

  ناشناس 6 ماه قبل
  0

  چرا ناهید یک سیاره است

  0
  ناشناس 6 ماه قبل

  چون به دور خورشید می چرخد و نور ندارد

  هیلدا 6 ماه قبل
  0

  چون دور خورشید می چرخد

  2
  مونا 6 ماه قبل

  چون دور خورشید می چرخد و نوری نداشت

  طلایی 6 ماه قبل
  0

  ماه قمری چگونه به وجود می آید؟

  از یک بار گردش کامل ماه به دور زمین که حدود چهار هفته یا ۲۸ روز طول میکشد ماه قمری پدید می آید

  سجاد مفتخری 6 ماه قبل
  -1

  نه!

  ناشناس 6 ماه قبل
  2

  چرا زهره پر نور ترین سیاره هست

  0
  ثنا 5 ماه قبل

  لاهنچاعقدیعحیعقراراجعیزقخفخسنعزبعینق

  تعفولقزشقیدتقاجحفک

  0
  ثنا 5 ماه قبل

  لاهنچاعقدیعحیعقراراجعیزقخفخسنعزبعینق

  تعفولقزشقیدتقاجحفک

  0
  ثنا 5 ماه قبل

  لاهنچاعقدیعحیعقراراجعیزقخفخسنعزبعینق

  تعفولقزشقیدتقاجحفک

  2
  ناشناس 5 ماه قبل

  چون به خورشید نزدیک است و خورشید به او نور می دهد

  ناشناس 1 سال قبل
  4

  میشه بگین چرا زهره سیاره است.؟؟؟؟

  0
  Kk 5 ماه قبل

  چون به دور خورشید می چرخد

  0
  هانیه رمضانی 5 ماه قبل

  چون به خورشید نزدیک تر است وخورشید به او نور میدهد

  2
  ناشناس 6 ماه قبل

  چون به دور خورشید می چرخد و نور ندارد

  رویا 1 سال قبل
  1

  چون به دور خورشید میچرخد و از خود نوری ندارد

  نازنین فاطمه 1 سال قبل
  1

  کهکشانی که ما در آن زندگی میکنیم به راه شیری معروف است

  جنس نپتون از گاز است

  ویژگی های سیاره " به جسمی میگن سیاره که از خودش نور نداره ۲" حتما باید به دور خورشید بچرخد

  0
  ناشناس 5 ماه قبل

  چرا هیچ موجود زنده ای روی عطارد زندگی نمی‌کند؟

  اا 1 سال قبل
  1

  خودم نمی دونم

  ناشناس 1 سال قبل
  3

  ح

  زینب 1 سال قبل
  0

  میشه جواب این رو بگید

  ۰چراناهید سیاره است

  hamed 1 سال قبل
  -1

  سلام میشه جواب سوالم رو بدید

  سوال :چرا زهره سیاره است

  ناشناس 1 سال قبل
  2

  رسانه ای گرما چیست

  0
  فاطمه 6 ماه قبل

  به موادی که گرما را به کندی انتقال می دهد می گویند مثل چوب پلاستیک

  -1
  نارین 1 سال قبل

  به وسیله ای که گرما را از خود عبور میدهد رسانای گرما می گویند

  ناشناس 1 سال قبل
  3

  چرا زهرا یک سیاره است

  0
  فاطمه 6 ماه قبل

  سلام

  جواب؟ چون به دور خورشید می چرخد

  0
  محجد 1 سال قبل

  چرا زهره سیاره است

  ناشناس 1 سال قبل
  1

  سلام دوستان جواب سوال چرا زهره سیاره هست اینه چون به دور خورشید می چرخد و از خود نور ندارد

  1
  نه 6 ماه قبل

  چون زمین به دور خورشید می چرخد و به جوز زمین هفت سیاره دیگر هم به دور خورشید می چرخد خورشید و هر چیزی که به دور خورشید می گردد

  ناشناس 1 سال قبل
  -1

  سلام چرا زهره یک سیاره است

  1
  ناشناس 1 سال قبل

  جوابش میشه چون به دور خورشید می چرخد و از خود نور ندارد

  ناشناس 1 سال قبل
  2

  چرازهره یک سیاره است

  -1
  مشتری 6 ماه قبل

  بله ، به دلیل ثابت بودن و از خود نوری نداشتن

  2
  ناشناس 1 سال قبل

  ایا زهره سیاره است

  السا 1 سال قبل
  1

  چرا گوگل نمی گه

  ماندانا 1 سال قبل
  1

  چرا نمی گید که چرا زهره یک سیاره است

  3
  نیما 1 سال قبل

  راست میگه السا جون 😙😙😙😙

  ناشناس 1 سال قبل
  1

  سلام سوالم اینه چرا زهره سیاره است؟؟

  -1
  ‌نازنین‌شفیعی‌ 1 سال قبل

  منم‌تو‌درس‌نیست‌من‌هر‌چی.سواله‌در‌آوردم‌و‌جوابش‌هم‌نوشتم‌ولی‌جواب.این‌نبود‌کمکم‌کنید‌

  1
  ناشناس 1 سال قبل

  سلام

  سارینا 1 سال قبل
  0

  چوم ابرهای ضخیمی اطرافش را پوشانده است

  مبین 1 سال قبل
  0

  سیاره ی ناهید گرم است یا مشتری ؟

  0
  نه 6 ماه قبل

  سیاره ناهید (زهره)چون به خورشید (شمس) نزدیک تر است

  1
  بدون نام 1 سال قبل

  ببخشید سیاره

  0
  بدون نام 1 سال قبل

  سلام سیارعه ناهید گرم تراست یا مشتری؟ ناهید

  3
  ‌نازنین‌شفیعی‌ 1 سال قبل

  ناهید‌

  1
  مبین 1 سال قبل

  ناهید

  جخنپوو 1 سال قبل
  2

  جهنم اول

  ناشناس 1 سال قبل
  4

  چرا زهره سیاره است

  6
  محمد 1 سال قبل

  چون به دور خورشید می چرخد واز خودت نور ندارد

  زهرا 1 سال قبل
  8

  میشه بگید چرا زهره یک سیاره است ؟؟

  زهرا 1 سال قبل
  2

  میشه بگید چرا زهره یک سیاره است ؟؟

  برای ارسال نظر کلیک کنید