توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  چرا زهره سیاره است کلاس چهارم

  1 بازدید

  چرا زهره سیاره است کلاس چهارم را از سایت پست روزانه دریافت کنید.

  سوالات با پاسخ کتاب علوم چهارم ابتدایی درس هشتم، آسمان در شب

  سوالات با جواب علوم چهارم ابتدایی درس هشتم، آسمان در شب در ادامه مطلب:

  1-منظومه ی شمسی چیست؟

  پاسخ: به خورشید و تمام سیّاره ها و اجرام دیگری که به دور آن می چرخند منظومه شمسی می گویند.

  2 - هشت مورد از سیّارات شناخته شده منظومه شمسی را به ترتیب نزدیکی به خورشیدنام ببرید.

  پاسخ:

  3 -سردی و گرمی سیّارات در منظومه شمسی به چه عاملی بستگی دارد؟

  پاسخ: هر چه سیّاره ای به خورشید نزدیک باشد گرم تر و هر چه دورتر باشد سردتر است.

  4- فرق ستاره با سیاره چیست؟

  پاسخ: ستاره از خود نور دارد ولی سیباره از خود نور ندارد.

  5 - چرا ستاره ها را هنگام روز در آسمان نمی بینیم؟

  پاسخ: به دلیل نور زیادخورشید در روز .

  6- چرا سیّاره ها و خورشید در منظومه شمسی به هم برخورد نمی کنند؟

  پاسخ: به دلیل داشتن مدار مخصوص به خود و فاصله و نظم حرکتی و جاذبه مشخّص بین آن ها.

  7- چرا نور برخی ستاره ها بیش تراست؟

  پاسخ: برای این که یا به ما نزدیک ترند یا جوان ترهستند.

  8-آیا فاصله همه ی ستاره ها با زمین به یک اندازه است؟

  پاسخ: خیر

  9- نزدیک ترین ستاره به زمین کدام است؟

  پاسخ: خورشید

  10- کهکشان چیست؟

  پاسخ: تمام ستاره ها و سیّاره ها ومنظومه ها به همراه گرد و غبارو گازهای موجود میان آن ها، به دلیل وجود نیروی جاذبه در بین خودشان؛ درمجموعه ی بسیاربزرگ تری به نام کهکشان قرار دارند.

  11 -کهکشانی که منظومه ی شمسی(خورشید وزمین و...) درآن قرارداردچه نام دارد؟

  پاسخ: کهکشان راه شیری

  12 -ستاره و سیّاره چیست؟

  پاسخ: به اجرام آسمانی که از خود نور دارندستاره و به اجرام آسمانی که از خود نور ندارند سیّاره می گویند.

  13- جنس سیاره زحل و اورانوس و نپتون از چیست؟

  پاسخ: ازگاز

  14-زیباترین سیاره منظومه شمسی چه نام دارد؟

  پاسخ: زحل یا کیوان

  15- مریخ یا بهرام به چه رنگی در آسمان دید می شود؟ چرا؟

  پاسخ: قرمز- به دلیل وجود آهن زنگ زده فراوان در سطح آن.

  16-نزدیک ترین سیّاره به خورشید در منظومه ی شمسی چه نام دارد؟

  پاسخ: عطارد یا تیر

  17- دورترین سّیاره در بین سیّاره های خوانده شده منظومه شمسی در کتاب علوم چهارم چه نام دارد؟

  پاسخ: نپتون

  18- مدار در منظومه شمسی به چه چیزی گفته می شود؟

  پاسخ: به مسیر حرکت سیّاره ها و دیگر اجرام به دور خورشید در منظومه شمسی مدار گفته می شود.

  19-چرا زمین مکان مناسبی برای زندگی گیاهان و جانوران است؟

  پاسخ: زیرا زمین دارای آب و هوا و خاک مناسب برای زندگی گیاهان وجانوران است و زیادگرم و سرد نیست.

  20-زمین در آسمان به چه شکلی دیده می شود؟

  پاسخ: به شکل کره آبی و سفید زیبا

  21- یک سال زمینی چگونه به وجودمی آید و تقریباً چند روز است؟

  پاسخ: از یک بار گردش کامل زمین به دور خورشید؛ یک سالِ زمینی به وجود می آید که تقریباً 365 روز است.

  22- یک شبانه روز چگونه به وجود می آید و تقربیاً چندساعت است؟

  پاسخ: از یک بار گردش کامل زمین به دورخود؛ یک شبانه روز به وجود می آید که تقریباً 24 ساعت است.

  23-تقویم کشور ما بر چه اساسی تنظیم شده است؟

  پاسخ: بر اساس گردش زمین به دورخورشید

  24- چرا سال برخی از سیّاره ها در منظومه ی شمسی طولانی و برخی کوتاه است؟

  پاسخ:  زیرا هر چه سیّاره ای به خورشید نزدیک تر باشد مدار گردش آن به دور خورشید کوتاه تر بوده و درنتیجه سالش هم کوتاه است و هرچه سیّاره ای از خورشید دورتر باشد مدار گردش آن به دور خورشیدطولانی تر بوده و سالش هم طولانی تراست.

  25- آیا ماه به دور خود و زمین و با آن به دور خورشید می چرخد؟

  پاسخ: بله 

  26- آیاماه از خود نور دارد؟ توضیح دهید.

  پاسخ: خیر- ماه نورِ خورشیدرا برمی گرداند.

  27- یک بار گردش ماه به دور زمین تقریباً چند روز یا هفته طول می کشد؟

  پاسخ: تقریباً بیست و هشت روز یا چهار هفته

  28- نزدیک ترین جرم فضایی به زمین چه نام دارد؟

  پاسخ: ماه

  29 - مهتاب چیست؟

  پاسخ: به نور ماه مهتاب می گویند.

  30- ماه قمری چگونه به وجود می آید؟

  پاسخ: از یک بار گردش کامل ماه به دور زمین که حدود چهارهفته یا 28 روز طول می کشد ماه قمری پدید می آید.

  31 - دو مورد از خصوصیات ماه را بیان کنید.

  پاسخ: در کره ماه آب وهوا وجودندارد. سطح آن ناهموار و دارای تعداد زیادی گودال کوچک وبزرگ است.

  32- آیا ماه همیشه در آسمان با چشم، به یک شکل دیده می شود؟

  پاسخ: خیر

  33 -ما چه قسمتی از ماه را در آسمان روشن و نورانی می بینیم؟

  پاسخ: ما قسمت هایی از ماه که نور خورشید بر آن می تابد در آسمان روشن می بینیم. که این مقدار در طول ماه قمری تغییرمی کند.

  34- اوّلین رصدخانه ایران چندسال پیش و در کدام شهر ساخته شد؟

  پاسخ: هزار سال پیش در شهررِی

  35- دررصدخانه ها ستاره شناسان چه کار می کنند؟

  پاسخ: در رصدخانه ها ستاره شناسان با ابزارهای مختلف ستاره ها و سیّاره ها را مطالعه می کنند.

  36- اوّلین سفر فضایی انسان به کجا بوده است؟

  پاسخ: به کره ماه

  37- سهم شما در مراقبت ازسیّاره ی زمین چیست؟دومورد ذکرکنید.

  پاسخ: برای خرید از کیسه های پارچه ای استفاده می کنیم تا کیسه های نایلونی آن را آلوده نکنند- زباله ها را در رودخانه ها و محلّ زندگی گیاهان و جانوران نمی ریزیم.

  38- اگرخاک و آب وهوا ی زمین آلوده شوند چه سرنوشتی در انتطارهمه جانداران است؟

  پاسخ: همه ما دیریا زود می میریم.

  39 - حرکت وضعی زمین و حرکت انتقالی آن را تعریف کنید.

  پاسخ: گردش زمین به دور خودش را حرکت وضعی و گردش زمین به دور خورشید را حرکت انتقالی می گویند.

  40- کوچک ترین سّاره منظومه ی شمسی چه نام دارد؟

  پاسخ: عطارد یا تیر

  41-بزرگ ترین سیباره منظومه شمسی چه نام دارد؟

  پاسخ: مشتری یا برجیس

  42- کدام سیّاره به زمین شبیه است؟

  پاسخ: زهره یا ناهید

  43 - آیا خورشید به دور خودش می چرخد؟

  پاسخ: بلی به همراه منظومه شمسی در کهکشان راه شیری می چرخد- هر بار گردش خورشید به دور خودش دویست میلیون سال زمینی طول می کشد.

  44- آیا کهکشا ن ها هم می چرخند؟

  پاسخ: بلی

  45- چراسیّاره زهره در آسمان پر نور دیده می شود؟

  پاسخ: به دلیل گرمای ناشی از نزدیکی به خورشید؛ تمام آب های سطح زهره بخار شده و آسمان آن پر از ابرهای غلیظ است و وقتی نور خورشید به آن ها برخوردمی کند بازتاب می کند.

  46- کدام سیّاره را صبح و عصر درنزدیکی خورشید می توان دید؟

  پاسخ: سیّاره زهره را.

  بقیه سوالات علوم چهارم ابتدایی را در لینک های زیر مشاهده کنید: 

  موضوع : علوم چهارم ابتدایی|آزمون علوم ابتدایی| فصل هشتم علوم چهارم دبستان|نمونه سوال امتحانی فصل هشتم آسمان در شب| نمونه سوال علوم چهارم دبستان|علوم ابتدایی| آزمون چهارم دبستان فصل هشتم آسمان در شب| آزمون فصل 8 آسمان در شب چهارم دبستان|سوال با جواب علوم چهارم دبستان| نمونه سوال فصل 8 با جواب

  بازگشت به سایت آموزش شیمی نوین

  منبع مطلب : chemnovin.blogfa.com

  مدیر محترم سایت chemnovin.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  سیاره ی ناهید گرمتر است یا مشتری؟ به چه دلیل؟ چرا زهره یک سیاره است؟ سیاره ی زهره در آسمان پر نور دیده می شود به چه دلیل؟ صفحه 64 علوم چهارم

  منبع مطلب : nexload.ir

  مدیر محترم سایت nexload.ir لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  زهرا : میشه بگید چرا زهره یک سیاره است ؟؟

  ناشناس : چرا زهره سیاره است

  محمد : چون به دور خورشید می چرخد واز خودت نور ندارد

  ناشناس : میشه بگین چرا زهره سیاره است.؟؟؟؟

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ارمان 17 ساعت قبل
  0

  کون

  ماهان شهلایی 7 روز قبل
  2

  چرا زهر یک سیاره است

  ناشناس 12 روز قبل
  1

  میشه بگید سیاره ی ناهید گرم تره یا مشتری؟به چه دلیل؟

  1
  ناشناس 5 روز قبل

  ناهید چون به خورشید نزدیک تر است

  0
  ناشناس 12 روز قبل

  میشه بگید

  ناشناس 12 روز قبل
  0

  میشه بگین چرا ناهید یک سیاره است؟؟

  1
  ناشناس 5 روز قبل

  چون به دور خورشید می چرخد

  ناشناسی که اولش ‌M داره 17 روز قبل
  -1

  آسونه جواب محمد رو ببنین

  ناشناس 18 روز قبل
  0

  سلام عزیزم توخوبی قربونت نه بابا گلم چه سوالاتی داری

  فاطمه 18 روز قبل
  0

  سلام عزیزم

  0
  ناشناس 18 روز قبل

  چه سوال دارید

  ناشناس 19 روز قبل
  1

  چرا ناهید یک سیاره است

  0
  ناشناس 18 روز قبل

  چون به دور خورشید می چرخد و نور ندارد

  هیلدا 25 روز قبل
  -1

  چون دور خورشید می چرخد

  0
  مونا 25 روز قبل

  چون دور خورشید می چرخد و نوری نداشت

  طلایی 25 روز قبل
  0

  ماه قمری چگونه به وجود می آید؟

  از یک بار گردش کامل ماه به دور زمین که حدود چهار هفته یا ۲۸ روز طول میکشد ماه قمری پدید می آید

  سجاد مفتخری 1 ماه قبل
  0

  نه!

  ناشناس 1 ماه قبل
  2

  چرا زهره پر نور ترین سیاره هست

  0
  ثنا 5 روز قبل

  لاهنچاعقدیعحیعقراراجعیزقخفخسنعزبعینق

  تعفولقزشقیدتقاجحفک

  0
  ثنا 5 روز قبل

  لاهنچاعقدیعحیعقراراجعیزقخفخسنعزبعینق

  تعفولقزشقیدتقاجحفک

  0
  ثنا 5 روز قبل

  لاهنچاعقدیعحیعقراراجعیزقخفخسنعزبعینق

  تعفولقزشقیدتقاجحفک

  0
  ناشناس 8 روز قبل

  چون به خورشید نزدیک است و خورشید به او نور می دهد

  ناشناس 9 ماه قبل
  4

  میشه بگین چرا زهره سیاره است.؟؟؟؟

  0
  هانیه رمضانی 20 ساعت قبل

  چون به خورشید نزدیک تر است وخورشید به او نور میدهد

  2
  ناشناس 18 روز قبل

  چون به دور خورشید می چرخد و نور ندارد

  رویا 9 ماه قبل
  1

  چون به دور خورشید میچرخد و از خود نوری ندارد

  نازنین فاطمه 9 ماه قبل
  2

  کهکشانی که ما در آن زندگی میکنیم به راه شیری معروف است

  جنس نپتون از گاز است

  ویژگی های سیاره " به جسمی میگن سیاره که از خودش نور نداره ۲" حتما باید به دور خورشید بچرخد

  اا 10 ماه قبل
  1

  خودم نمی دونم

  ناشناس 11 ماه قبل
  3

  ح

  زینب 11 ماه قبل
  0

  میشه جواب این رو بگید

  ۰چراناهید سیاره است

  hamed 11 ماه قبل
  -1

  سلام میشه جواب سوالم رو بدید

  سوال :چرا زهره سیاره است

  ناشناس 11 ماه قبل
  2

  رسانه ای گرما چیست

  0
  فاطمه 18 روز قبل

  به موادی که گرما را به کندی انتقال می دهد می گویند مثل چوب پلاستیک

  0
  نارین 9 ماه قبل

  به وسیله ای که گرما را از خود عبور میدهد رسانای گرما می گویند

  ناشناس 12 ماه قبل
  2

  چرا زهرا یک سیاره است

  0
  فاطمه 18 روز قبل

  سلام

  جواب؟ چون به دور خورشید می چرخد

  -1
  محجد 9 ماه قبل

  چرا زهره سیاره است

  ناشناس 12 ماه قبل
  1

  سلام دوستان جواب سوال چرا زهره سیاره هست اینه چون به دور خورشید می چرخد و از خود نور ندارد

  0
  نه 18 روز قبل

  چون زمین به دور خورشید می چرخد و به جوز زمین هفت سیاره دیگر هم به دور خورشید می چرخد خورشید و هر چیزی که به دور خورشید می گردد

  ناشناس 12 ماه قبل
  -1

  سلام چرا زهره یک سیاره است

  1
  ناشناس 12 ماه قبل

  جوابش میشه چون به دور خورشید می چرخد و از خود نور ندارد

  ناشناس 12 ماه قبل
  1

  چرازهره یک سیاره است

  0
  مشتری 25 روز قبل

  بله ، به دلیل ثابت بودن و از خود نوری نداشتن

  2
  ناشناس 12 ماه قبل

  ایا زهره سیاره است

  السا 12 ماه قبل
  1

  چرا گوگل نمی گه

  ماندانا 12 ماه قبل
  1

  چرا نمی گید که چرا زهره یک سیاره است

  3
  نیما 12 ماه قبل

  راست میگه السا جون 😙😙😙😙

  ناشناس 12 ماه قبل
  1

  سلام سوالم اینه چرا زهره سیاره است؟؟

  -1
  ‌نازنین‌شفیعی‌ 12 ماه قبل

  منم‌تو‌درس‌نیست‌من‌هر‌چی.سواله‌در‌آوردم‌و‌جوابش‌هم‌نوشتم‌ولی‌جواب.این‌نبود‌کمکم‌کنید‌

  1
  ناشناس 12 ماه قبل

  سلام

  سارینا 12 ماه قبل
  0

  چوم ابرهای ضخیمی اطرافش را پوشانده است

  مبین 1 سال قبل
  1

  سیاره ی ناهید گرم است یا مشتری ؟

  0
  نه 18 روز قبل

  سیاره ناهید (زهره)چون به خورشید (شمس) نزدیک تر است

  1
  بدون نام 12 ماه قبل

  ببخشید سیاره

  1
  بدون نام 12 ماه قبل

  سلام سیارعه ناهید گرم تراست یا مشتری؟ ناهید

  3
  ‌نازنین‌شفیعی‌ 12 ماه قبل

  ناهید‌

  1
  مبین 1 سال قبل

  ناهید

  جخنپوو 1 سال قبل
  1

  جهنم اول

  ناشناس 1 سال قبل
  5

  چرا زهره سیاره است

  5
  محمد 1 سال قبل

  چون به دور خورشید می چرخد واز خودت نور ندارد

  زهرا 1 سال قبل
  8

  میشه بگید چرا زهره یک سیاره است ؟؟

  زهرا 1 سال قبل
  2

  میشه بگید چرا زهره یک سیاره است ؟؟

  برای ارسال نظر کلیک کنید