توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  واحد اندازه گیری دما در کشور ما

  1 بازدید

  واحد اندازه گیری دما در کشور ما را از سایت پست روزانه دریافت کنید.

  فارنهایت سانتیگراد کلوین واحدهای دما

  فارنهایت سانتیگراد کلوین واحدهای دما

  دما یکی ازویژگیهای ماده و معیاری برای سنجش میزان گرمی و سردی اجسام است که تمامابه انرژی درونی ماده بستگی دارد. بدین معنی که هرچه انرژی گرمایی اجسام بیشتر باشد دمای آنها بیشتر است.درنتیجه اجسام در دمای بالا گرم ودر دمای پایین سرد هستند.

  جهت اندازه گیری واحدهای مختلف دما ازابزاری بنام دماسنج استفاده میشود. دماسنجها انواع گوناگونی دارند واز روشهای مختلفی جهت اندازه گیری دما استفاده میکنند. مانند دماسنج جیوه ای ویا الکلی که میزان انبساط مایع درون آن مبنای اندازه گیری دما میباشد.

  برای دما نیز مانند هرویژگی دیگر ماده واحدهای اندازه گیری مختلفی تعریف شده مانند درجه سلسیوس یا سانتیگراد درجه فارنهایت و کلوین که درادامه توضیح مختصری دررابطه باهریک خواهد آمد.

  درجه سانتیگراد

  واحد اندازه گیری سلسیوس وبه سانتیگراد نیز معروفست توسط اندروش سلسیوس (Anders Celsius) ارائه شد.این واحد یکی از واحدهای اندازه گیری دما درسیستم SI بوده و بعنوان معیاری درسنجش دما دراکثر کشورهابه کار میرود. مبنای این واحد دما دو نقطه ذوب یخ بعنوان دمای صفر درجه و نقطه جوش آب بعنوان دمای 100درجه درفشار یک اتمسفر است. بدین ترتیب د سیستم دماسنجی براساس واحد سانتیگراد، فاصله دمایی میان نقطه انجماد و جوش آب صد درجه مساوی تقسیم میگردد.

  درجه فارنهایت

  فارنهایت واحد اندازه گیری دما درسیستم انگلیسی است وبه افتخار مبتکر آن گابریل دنیل فارنهایت (Daniel Gabriel Fahrenheit) نامگذار شده است. گرچه فارنهایت درگذشته واحد اندازه گیری رایج و متدوال دما بوده امادر حال حاضر کاربرد آن محدودتر ازگذشته بوده و فقط دربرخی کشور ها مانند ایالات متحده امریکا ازاین واحد اندازه گیری استفاده میشود .

  در درجه فارنهایت سه نقطه مبنا جهت اندازه گیری دما وجود دارد. یکی دمای تعادل مخلوط آب و یخ و آمونیوم کلرید (NH4Cl) بانسبت برابرکه معادل صفر درجه فارنهایت است و دومی دمای تعادل گرمایی مخلوط آب و یخ میباشدکه برابر 32 درجه فارنهایت درنظر گرفته میشود. دمای بدن انسان سالم نیز با 98.6 درجه فارنهایت سومین نقطه مرجع میباشد. بکمک تغییراتی که بعدها دانشمندان دراین مقیاس ایجاد کردند، نقطه ذوب یخ دقیقابرابر 32 درجه و دمای جوش آب برابر 212 درجه فارنهایت میباشد و فاصله میان این دو دما به 180 واحد مساوی تقسیم شده است.این تغییرات باعث شد تا دمای بدن انسان حدود 98 درجه فارنهایت درمدل اصلاح شده بدست آید.

  یکای کلوین

  کلوین (K) یکی ازهفت واحد اندازه گیری اصلی سیستم SI یا سیستم متریک است واین نام رابه احترام ویلیام تامسون (William Thomson) که بانام لُرد کلوین (Lord Kelvin) مشهوراست بر آن نهاده اند.

  نقطه صفر در واحد اندازه گیری کلوین برابربا صفر مطلق است. دمای صفر مطلق باتوجه به نظریه‌های اثبات شده درمکانیک آماری و ترمودینامیک پایین ‌ترین دمای ممکن است. درواقع دراین دما آنتروپی و آنتالپی صفر شده و انرژی جنبشی ذرات حداقل میشود.به همین جهت کلوین را یک واحد اندازه گیری مطلق برای دما درنظر میگیرند. هریک واحد کلوین برابربا یک درجه سانتیگراد است و صفر کلوین برابربا 273.15- واحد کلوین میباشد. لازم بذکراست واحد اندازه گیری دیگری نیز بنام رنکین توسط دانشمندی باهمین نام ارائه شدکه مبنای آن صفر مطلق و فاصله درجات آن با فارنهایت یکسان بود.

  فرمول تبدیل واحدهای دما

  از آنجاکه واحدهای دما امروزه کاربرد بسیار زیادی درزندگی دارند لذا تبدیل واحدهای اندازه گیری دما به یکدیگر یکی ازمسایل مهم است.

  برای تبدیل فارنهایت به سانتیگراد ویا تبدیل سانتیگراد به فارنهایت میتوانیداز فرمول زیر استفاده نمایید:

  TF=1.8×TC+32

  همچنین فرمول زیردر ارتباط با تبدیل کلوین به سانتی گراد و برعکس است:

  TC=TK-273.15

  با استفاده ازروابط فوق میتوان واحدهای مختلف دما را به یکدیگر تبدیل نمود.

  منبع مطلب : www.bahesab.ir

  مدیر محترم سایت www.bahesab.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  دماچیست ؟ تعریف دما و واحد های اندازه گیری دما

  دما چیست ؟

  دما یک کمیت نسبی است که به میانگین انرژی جنبشی ذرات سازنده یک جسم ( مولکول) گفته میشود که این کمیت میتواند به صورت جریان گرما از جسمی با دمای بالاتر به جسمی با دمای پایین تر انتقال یابد. زمانی که یک جسم با دمای بالا در تماس با جسمی دیگر که دمای پایین تری دارد ، قرار میگیرد شارانرژی بین این دو جسم تبادل میگردد تا زمانی که این دو جسم به یک هم دمایی و تعادل انرژی برسند. این انتقال از سه روش امکان پذیر است : 1- تشعشع 2- جابجایی 3- هدایت

  روش های انتقال حرارت

  مقیاس و یکاهای اندازه گیری دما

  در سال 1800 فردی به نام ویلیام توماسون (لرد کلوین) برای اندازه گیری دمای ، یک مقیاس پایه ای ترمودینامیکی بر اساس ضریب گسترش یک گاز ایده آل تعریف کرد. بر طبق این تعریف ، کلوین مفهوم صفر مطلق و همچنین  مقیاس بندی استاندارد دما را به صورت مدرن پایه ریزی کرد.

  ویلیام تامسون (لرد کلوین) اولین مقیاس دمایی استاندارد

  در این مقیاس دمای اندازه گیری شده برای هر جسم به صورت مستقیم با متوسط انرژی جنبشی مولکول های تشکیل دهنده ماده رابطه مستقیم دارد به گونه ای که اگر هر چه دمای یک جسم بالاتر رود میزان متوسط انرژی ذرات تشکیل دهنده آن ماده نیز افزایش می یابد. بر اساس این مقیاس بندی سایر کمیت های اندازه گیری دما به صورت زیر تعریف میشوند.

  رابطه بین یکاهای دما

  با توجه به روابط فوق در مقیاس بندی کلوین و سانتی گراد (سلسیوس) میتوان به نکات زیر پی برد:

  در حال حاضر با توجه به دمای محیطی که ما در آن زندگی میکنیم درجه سلسیون یا همان سانتی گراد بیشترین کاربرد را در اندازه گیری ها دارد.

  اندازه گیری دما :

  نخستین وسیله واقعی علمی را برای اندازه‌گیری درجه حرارت در سال 1592 گالیله اختراع کرد وی برای این منظور یک بطری شیشه‌ای گردن باریک انتخاب کرده بود. بطری با آب رنگین تا نیمه پر شده و وارونه در یک ظرف محتوی آب رنگینی قرار گرفته بود. با تغییر دما هوای محتوی بطری منبسط یا منقبض می‌شد و ستون آب در گردن بطری بالا یا پایین می‌رفت. وسیله گالیله مقیاسی واقعی برای سنجش دما نبود به طوری که وسیله وی بیشتر جنبه دما نما داشت. تا جنبه دماسنج در سال 1631ری تغییراتی را در دمانگار گالیله پیشنهاد کرد. پیشنهاد وی همان بطری وارونه گالیله بود که در آن فقط سرد و گرم شدن از روی انقباض و انبساط آب ثبت می‌شد.

  دماسنج گالیله

  اولین دماسنج مهر و موم شده در سال 1641 برای دوک بزرگ توسکانی طراحی شده بود: که از الکل استفاده می کرد و دارای نشان های درجه است. اما استفاده از نقطه ی انجماد آب به عنوان نقطه صفر یا نقطه شروع، در سال 1664 توسط لندن رابرت هوک صورت گرفت. یک اخترشناس به نام رومر در کپنهاگ، یخ و نقطه ی جوش آب را به عنوان دو نقطه مرجع انتخاب کرد و شروع به نگه داشتن سوابق آب و هوایی کرد، اما هنوز در مورد چگونگی ایجاد یک مقیاس دقیق که در همه جا قابل اعتماد است، هنوز عدم اطمینان وجود دارد.

  در سال 1724، یک سازنده ساز آلمانی، گابریل فارنهایت را به عنوان مناسب ترین مایع برای اندازه گیری دما در جیوه تنظیم کرد. او اولین دماسنج را با از مخلوط یخ و آب با نمک دریایی به عنوان صفر استفاده کرد . اما آب نمک نقطه ی انجماد بسیار پایینتری نسبت به آب معمولی دارد، بنابراین برای اهدافش، نقطه انجمادش را به 30 و دمای داخل دهان یک انسان سالم را به عنوان مرجع  96 انتخاب کرد. با این سه نقطه، نقطه ی جوش آب در 212 و بعد از آن نقطه ی انجماد آب را به 32 تغییر داد. به این ترتیب، او می تواند 180 درجه بین جوش و انجماد، در سطح دریا را حساب کند.

  اما 180 هنوز عجیب و غریب بود. بنابراین دو دهه بعد Linnaeus - سوئدی سیستم طبقاتی را اختراع کرد، طبیعت گراها اکنون برای نامگذاری گونه ها استفاده می کنند و یک ستاره شناس سوئدی به نام آندرس سلسیوس به طور جداگانه یک مقیاس فقط یک صد درجه بین انجماد و جوش را به کار برد. از آنجایی که بین دو حالت 100 گام وجود داشت، آن را مقیاس "درجه یک" نامید.

  کمی بیشتر از یک قرن بعد - در سال 1848 - لرد کلوین شروع به اندیشیدن به نظریه گرما و البته دامنه ی بسیار بالایی از درجه حرارت کرد او از مقیاس درجه سانتیگراد استفاده کرد، اما از صفر مطلق شروع شد، نقطه ای که تمام حرکت مولکولی متوقف می شود، کمترین دمای قابل تصور در جهان است. این معلوم شد که -273.16 درجه سانتیگراد است. نسخه درجه حرارت مطلق فارنهایت، به نام مقیاس Rankine وجود دارد، اما تقریبا هیچ کس از آن استفاده نمی کند. در سال 1948، یک کنفرانس بین المللی در زمینه وزن و مقیاس مقیاس سلسیوس را به عنوان معیار استاندارد مقرر کرد، اما عادت های قدیمی سخت می گیرند، و فارنهایت هنوز به طور گسترده در انگلیس و ایالات متحده استفاده می شود.کلوین ایده درجه مطلق را توسعه داد، چیزی که "قانون دوم ترمودینامیک" نامیده می شد و نظریه پویایی گرما را توسعه داد.مقیاس کلوین معمولا در برنامه های علمی مورد استفاده قرار می گیرد. واحدهای مقیاس کلوین همان اندازه های مقیاس سلسیوس هستند، به جز اینکه مقیاس کلوین پایین ترین درجه حرارت را در 0 قرار می دهد.

  به منظور اندازه گیری دما تجهیزات و متد های گوناگونی تا کنون تعریف و ارائه شده است که هر کدام از آنها نیازمند تشریح دقیق بوده و مزیت ها و معایب هر کدام قابل مقایسه هستند.

  منبع مطلب : andaze-giri.blogfa.com

  مدیر محترم سایت andaze-giri.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  رضا 12 روز قبل
  0

  صد درجه

  ارغوان پارسا 7 ماه قبل
  0

  سلام ممنون خیلی سوالات بهم کمک کردن 💚🤍♥️💚🤍♥️💚🤍♥️💚🤍💚🤍♥️💚🤍♥️💚🤍♥️💚🤍♥️💚💚♥️💚💚💚💚💚💚♥️♥️♥️♥️♥️♥️

  0
  ارغوان پارسا 7 ماه قبل

  هههه

  الهام 2 سال قبل
  0

  جواب آزمایش

  حدیثه 2 سال قبل
  0

  ممنونم

  مهدی 2 سال قبل
  0

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید