توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  هم خانواده طولانی کلاس چهارم درس دوم

  1 بازدید

  هم خانواده طولانی کلاس چهارم درس دوم را از سایت پست روزانه دریافت کنید.

  هم خانواده درس فارسی چهارم ابتدایی - نمره برتر

  هم خانواده درس فارسی چهارم ابتدایی - نمره برتر

  هم خانواده درس فارسی چهارم ابتدایی

  هم معنی و متضاد کلمات فارسی چهارم

  فرمت PDF + لینک دانلود مستقیم قرار گرفت

  نام درس : فارسی | موضوع : معنی کلمات | نویسنده : گروه سیمین

  منتشر شده در نمره برتر | پایه و رشته : چهارم ابتدایی

  منبع مطلب : nomrebartar.com

  مدیر محترم سایت nomrebartar.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  کلمه های هم خانواده

  هم خانواده ي كلمات

  تابش : تابنده – تابان –تابندگي      //   تصوير : تصاوير –مصور – تصور – صورت  

  جمع : جامعه – اجتماع – مجموع – جمعيت - جامع / حاصل : تحصيل –

  محصول – محصل حصول  

  حفظ : حافظ – محفوظ – محافظ - محفظه     / حس : حساس – محسوس - احساس      

  حركت : حركات : محرك – تحريك – تحرك - متحرك/   خبر : اخبار – مخبر – مخابره- مخابرات      

  زحمت : مزاحم – مزاحمت - زحمات    /    سفر : مسافر – مسافرت 

  تهیإه وتنظیم : خسروی

  شغل : شاغل – مشغول – اشتغال – مشاغل / علم : عالم – معلوم – تعليم – تعلم – معلم/علوم

  فكر : افكار – متفكر – فكور – تفكر     /   /    قصد : قاصد – مقصود – مقصد

  كتاب : مكتوب – كاتب – مكتب        /      كشف : كاشف – اكتشاف – مكتشف

  اشتياق : شوق – مشتاق – مشوق – تشويق   /   ميلاد : مولود – ولد - ولادت

  ميراث : ارث – وارث – وراثت – ورثه   /   نظم : ناظم – منظم – تنظيم

  جز : اجزا – مجزا      /   حق : حقيقت – حقايق – حقوق –حقانيت –تحقيق

   اساس : تاسیس - موسس - موسسه

  کلمات هم خانواده درس بنویسیم چهارم ابتدایی:

  محل و محله   -    احترام  و محترم

  فعال  و  فعالیت  -   طفل  و اطفال

  ولی  و  اولیا   -  فکر  و افکار

  مدرسه و مدارس   -  حال و احوال

  معروف و معرف  -  صلح  و مصالحه

  محیط  و احاطه  -  اختراع  و مخترع

  حفظ ، حافظ  ، محافظ و محافظت

  نظم ، ناظم ، منظم و تنظیم

  عجیب و عجایب  – خارج ، خروج و مخرج

  عدل ، عادل و عدالت

  مسئله و مسائل  – لحظه و لحظات

  ضعیف ، ضعف و ضعفا

  شجاع و شجاعت  – مرمت و ترمیم

  صدمه و صدمات – معالجه و علاج

  هاجر ، مهاجر و هجرت  – منتظر و انتظار

  غروب ، غرب و مغرب

  نکته :

  کلمات هم خانواده درعربی از نظر معنی به هم نزدیک هستند و دربیش تر مواقع  سه حرف مشترک دارند .

  کلمات هم خانواده در فارسی :

  ملاک هم خانواده بودن در فارسی بن ماضی و مضارع است .

  کلمه هایی که بن ماضی و مضارع یکسانی داشته  باشند با هم هم خانواده هستند .

  مانند :

  دانش - دانا - دانشمند - دانا و نکته دان

  نکته :

  بعضی از هم خانواده ها درزبان فارسی بن فعلی ندارند .

  مانند :

  گل زار - گلستان - گل خو - گلدان - گلنوش - و گل رخ

  هنرور - هنرمند - هنر دوست - هنری و باهنر

  بن فعل :

  به جز ثابت و اصلی فعل که مفهوم انجام کار یا روی دادن حالتی را بیان کند بن فعل گویند .هرفعل دارای دوریشه یا بن است که عبارتند از :

  بن ماضی :

  برای پیدا کردن بن ماضی باید تصور کنیم که آن فعل دیروز انجام شده است .سپس شناسه را از آخر آن فعل حذف می کنیم و به باقی مانده ی کلمه بن ماضی می گویند :

  می روی __________ من دیروز رفتم .( م را حذف می کنیم .____ رفت (  بن ماضی )

  می زنی_______ من دیروز علی را زدم ( م را حذف می کینم )  _____ زد ( بن ماضی )

  بن مضارع :

  برای پیدا کردن بن مضارع آن فعل را به صورت امری یا دستوری بیان می کینم سپس حرف ( ب ) را از ابتدا بر می داریم . به آن چه باقی می ماند بن مضارع می گویند.

  می خوانند _____ بخوان ( ب را حذف می کینم ) خوان ( بن مضارع )

  می گویند ________ بگو ( ب را حذف می کینم )  گو ( بن مضارع ) 

  مخالف كلمات ( متضاد ) / هم خانواده ي كلمات مترادف كلمات( هم معني )

  مخالف كلمات ( متضاد )

  هنرمند =   بي هنر/آمدن =  رفتن  /ارزان = گران  / بي نياز = نيازمند  

   پست = بلند / تاريك = روشن  / ضعيف = قوي /  كم هوش = باهوش /غمگين = شادمان  /         / ناتوان =توانا/

  شب = روز    /  بالا = پايين  /   زشت = زيبا    /جوان = پير   / خشك = خيس/

  خنده = گريه  /  خوبي = بدي     /  ترسو = دلير    / محروم = بهره مند   /  خندان = گريان  / 

  دير = زود     /   راست = دروغ    /  روزانه = شبانه    /   روشنايي = تاريكي /  سياه = سفيد/

  گرم = سرد    /  ناشناخته = آشنا   /  بيگانه = آشنا   /  ويران = آباد  /  كم = زياد/

  زندگي = مرگ     /   آغاز = پايان   /     جنگ = صلح     / آسان = دشوار   /   ثروتمند = فقير/

  به آرامي = به تندي/  ناپسند = پسنديده  / خير = شر / ناجوانمرد = جوانمرد /   بگو = نگو/

  تند = آرام    /  سيراب = تشنه   /   كوتاه = بلند    /   كهنه = بلند     /   جديد = كهنه/

  دشمنان = دوستان   / جانور اهلي = جانور وحشي / خشك : خيس /  گفت : نگفت            آشنا : نا شناس/

  مترادف كلمات.( هم معني )

  آخر:     پايان- سرانجام        / ابتداء : اول – آغاز    / كاهل : تنبل -سست

  آرامگاه :     قبر- گور         /      ابله : نادان – بي خرد    /      ثروت : مال - دارايي

  آشكار :    نمايان –پديدار /  پاييز : خزان – برگ ريزان     /   حرفه : پيشه – شغل

  آغاز :     شروع – ابتداء  /      تبسم : خنده - لبخند   /    دانا : دانشمند -عالم

  آموزگار:  معلم –استاد    /    تصور : انديشه - خيال   /   ماجرا : پيشامد - حادثه

  آهسته –آرام – يواش     / دانه : بذر – تخم   /    صريح : آشكار - روشن

  جمع : گروه – دسته     /   پايه :  اساس – بنياد  / آيين : دين - مذهب 

  جاهل : نادان – بي عقل   /  آرمان : اميد – آرزو /  پروا : ترس -هراس

  آهنگ : صدا – آواز  /   بچه : كودك –طفل   /  بسيار : زياد - فراوان

  بامداد : صبح – سحر   /  دلير : شجاع – بي باك  / راز : سر – رمز

  كهنسال : پير – سالخورده     /  ديار : سرزمين – مرزوبوم  / تحفه : ارمغان – سوغات

  اجر : مزد –پاداش/   ثمره : ميوه – نتيجه   / بدرود : وداع  -  خدا حافظ

  منبع مطلب : khajehnejad.blogfa.com

  مدیر محترم سایت khajehnejad.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  کلمات هم خانواده

  گاهی بچه ها برای یادگیری کلمات هم خانواده دچار مشکل می شوند و ممکن است نیاز دارند تمرین بیشتری داشته باشند.

  در این نوشته لیست تعدادی از کلمات هم خانواده که در کتاب درسی کلاس چهارم ابتدایی وجود دارد ؛ آمده است.

  مثل همیشه توصیه ما این است که تمرینات درسی بچه ها را از حالت خشک و کسل کننده خارج نمایید و با بازی و فعالیتهای دیگر ترکیب نمایید. چند بازی پیشنهادی در پایین صفحه آمده است.

  کلمات هم خانواده درس بنویسیم چهارم ابتدایی:

  دو کلمه ی دارای حداقل ۳ حرف مشترک(به ترتیب) که معنی تقریبا نزدیکی داشته باشند را هم خانواده میگوییم

  محل و محله (جا ومکان ـ جا و مکان گروهی از مردم)  -    احترام  و محترم

  فعال  و  فعالیت(شخص کوشا ـ تلاش کردن) -   طفل  و اطفال

  ولی  و  اولیا   -  فکر  و افکار

  مدرسه و مدارس   -  حال و احوال

  معروف و معرف  -  صلح  و مصالحه

  محیط  و احاطه  -  اختراع  و مخترع

  حفظ ، حافظ  ، محافظ و محافظت

  نظم ، ناظم ، منظم و تنظیم

  عجیب و عجایب  – خارج ، خروج و مخرج

  عدل ، عادل و عدالت

  مسئله و مسائل  – لحظه و لحظات

  ضعیف ، ضعف و ضعفا

  شجاع و شجاعت  – مرمت و ترمیم

  صدمه و صدمات – معالجه و علاج

  هاجر ، مهاجر و هجرت  – منتظر و انتظار

  غروب ، غرب و مغرب

  توضیح : شایان ذکر است که جمع های شکسته – مکسر- نیز می توانند  جزو هم خانواده ها محسوب شوند.برای مثال: خبر - اخبار

  خلیفه ـ خلفا

  بازی با  کلمات  هم خانواده : به عنوان مثال می توانید برای مجموعه کلماتی که کودک به سختی یاد میگیرد، برگه هایی را با مقوا با شکلهای جذاب ببرید و روی آن ها کلمات را بنویسید. سپس در هر هفته به تناسب ظرفیت کودک تعدادی از آنها را روی در اتاق یا کمد دانش آموز بچسبانید و از او بخواهید هر روز چند بار آن ها را با صدای بلند بخواند.

  حتی می توانید کارتهای هم خانواده را با استفاده از مقوا درست کنید وبا آن ها بازی کنید. ( مثلا برای سرعت  پیدا کردن و جور کردن هم خانواده ها توسط کودک زمان بگیرید و زمان مورد نیاز را ثبت کنید و متناسب با زحماتش او را تشویقش کنید!)

  منبع مطلب : mozhganhaghshenas.blogfa.com

  مدیر محترم سایت mozhganhaghshenas.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  امیرحسین : سلام هم خانواده طولانی

  عابلا : نتا تتننتتت

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 14 روز قبل
  0

  سلام خوبی عزیزم

  ناشناس 9 ماه قبل
  -1

  هم خانواده تعطیل پایهٔ چهارم

  0
  ناشناس 1 ماه قبل

  هم خانواده صفر طولانی

  سانیا ۱۳۹۱ 10 ماه قبل
  1

  سلام من هم خانواده نویسنده رو میخوام

  کریمی 10 ماه قبل
  0

  خوب بود بد نبود ولی اونی که میخواستم را نداشت

  ناشناس 10 ماه قبل
  0

  آخن پدر سگه

  ناشناس 10 ماه قبل
  -2

  بابا اقمنده هم خانواده هجرت

  ناشناس 10 ماه قبل
  0

  آقای خر

  ناشناس 10 ماه قبل
  0

  زور بهت داره

  ناشناس 10 ماه قبل
  0

  هم خانواده هجر

  هستی توکلی 10 ماه قبل
  0

  مخالف کور و استقبال

  1
  سانیا ۱۳۹۱ 10 ماه قبل

  کور:بینا

  استقبال:بدرقه

  ،،، 10 ماه قبل
  0

  باشه

  ناشناس 11 ماه قبل
  3

  هم خانواده طولانی

  0
  ام البنین طالع احمد 9 ماه قبل

  طویل ، طول ، بطول

  0
  ناشناس 10 ماه قبل

  منم دنبال هم خانواده طولانی هستم

  0
  ناشناس 10 ماه قبل

  منم دنبال هم خانواده طولانی هستم

  ناشناس 11 ماه قبل
  1

  سلام هم خانواده طولانی

  مینا عبدالله زاده 11 ماه قبل
  -2

  نمیدونم

  فرهاد 11 ماه قبل
  2

  هم خانواده بشنو

  ماهان 1 سال قبل
  2

  خیلی بیخود بود

  متین جوانی بارازی 1 سال قبل
  2

  هم خوانواده ی رفت

  1 سال قبل
  2

  برای چی اینو هم خانواده مهاجر و برای چی نزاشتین

  مریم 1 سال قبل
  -1

  هم خانواده طولانی

  ناشناس 1 سال قبل
  2

  بب

  ستایش 2 سال قبل
  2

  هم خانواده ی وجود??

  3
  متین جوانی بارازی 1 سال قبل

  هم خوانواده ی رفت

  امیرحسین 2 سال قبل
  7

  سلام هم خانواده طولانی

  محمد 2 سال قبل
  3

  من هم خانواده افزایش رو می خوام

  محمد 2 سال قبل
  2

  من هم خانواده افزایش رو می خوام

  محمد 2 سال قبل
  -1

  من هم خانواده افزایش رو می خوام

  1
  هادی 1 سال قبل

  افزون _ افزا _ افزودن _

  ناشناس 2 سال قبل
  2

  نه

  همتا رضایی 2 سال قبل
  0

  هم خانواده شواهد:شاهد

  هم معنی شهباز:نوعی پرنده ی شکاری سفید رنگ با پنجه ومنقارقوی

  درسا معمری 2 سال قبل
  3

  آخه چرا طولانی نداره 😦

  0
  مممممم 12 ماه قبل

  اره راست می گههههههههه

  😠😠😠😡😡😡😡😠😠😠😠😠😡😡😡😡😡😡😡

  0
  اره نداره 1 سال قبل

  اره نداره

  -1
  هادی 1 سال قبل

  طویل _ طول

  کیانا 2 سال قبل
  -1

  سلام دوست خوب من .من یک دانش آموز هستم و هم خانواده ی نقض را میخوام

  0
  هادی 1 سال قبل

  ناقض _ انقباض _ منقبض

  رها 2 سال قبل
  0

  عاطفی ِِِِِِِِِ.........احساسی تعجبی. پرسشی

  ناشناس 2 سال قبل
  -1

  مهنی خلاصه چیه دوتا بگید لطفا

  پریسا 2 سال قبل
  -2

  عالی بود ولی من کلمه ی هم خانواده ای که می خواستم اینجا نبود 🙃

  -1
  زهراحسینی 2 سال قبل

  اره دقیقاً

  ناشناس 2 سال قبل
  0

  عزیز عزت

  رویا خانی 2 سال قبل
  -1

  عالی بود

  رویا خانی 2 سال قبل
  -1

  عالی بود ولی کلمه ای که من میخواستم نبود

  رویا خانی 2 سال قبل
  0

  همه رو پیدا کردم ولی اونی که من میخواستم نبود

  ال یا ناجی 2 سال قبل
  2

  عالی بود ولی کلمه ای یک من دنبالش بودم نبود

  سیده فاطمه احمدی 2 سال قبل
  -1

  عزیز عزت

  ناشناس 2 سال قبل
  2

  کلمه طولانی

  3
  ناشناس 2 سال قبل

  طویل و طولا

  محمد حسین نجاری 2 سال قبل
  0

  هم خوانواده طولانی

  -1
  محمد رضا نعمتی 2 سال قبل

  طولانی اعتراض اوقات

  0
  دیانا نوری 2 سال قبل

  من خودم میشم هم خانواده ت

  0
  ناشناس 2 سال قبل

  طول

  ناشناس 2 سال قبل
  2

  خیلی بیخود بود

  عابلا 2 سال قبل
  4

  نتا تتننتتت

  مهدی 2 سال قبل
  0

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  0
  سانیا ۱۳۹۱ 10 ماه قبل

  تو این وسط چی میگی بابا

  برای ارسال نظر کلیک کنید