توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  هم خانواده شعر باران کلاس چهارم

  1 بازدید

  هم خانواده شعر باران کلاس چهارم را از سایت پست روزانه دریافت کنید.

  کلمه های هم خانواده

  هم خانواده ی کلمات

  تابش : تابنده – تابان –تابندگی      //   تصویر : تصاویر –مصور – تصور – صورت  

  جمع : جامعه – اجتماع – مجموع – جمعیت - جامع / حاصل : تحصیل –

  محصول – محصل حصول  

  حفظ : حافظ – محفوظ – محافظ - محفظه     / حس : حساس – محسوس - احساس      

  حرکت : حرکات : محرک – تحریک – تحرک - متحرک/   خبر : اخبار – مخبر – مخابره- مخابرات      

  زحمت : مزاحم – مزاحمت - زحمات    /    سفر : مسافر – مسافرت 

  تهیإه وتنظیم : خسروی

  شغل : شاغل – مشغول – اشتغال – مشاغل / علم : عالم – معلوم – تعلیم – تعلم – معلم/علوم

  فکر : افکار – متفکر – فکور – تفکر     /   /    قصد : قاصد – مقصود – مقصد

  کتاب : مکتوب – کاتب – مکتب        /      کشف : کاشف – اکتشاف – مکتشف

  اشتیاق : شوق – مشتاق – مشوق – تشویق   /   میلاد : مولود – ولد - ولادت

  میراث : ارث – وارث – وراثت – ورثه   /   نظم : ناظم – منظم – تنظیم

  جز : اجزا – مجزا      /   حق : حقیقت – حقایق – حقوق –حقانیت –تحقیق

   اساس : تاسیس - موسس - موسسه

  کلمات هم خانواده درس بنویسیم چهارم ابتدایی:

  محل و محله   -    احترام  و محترم

  فعال  و  فعالیت  -   طفل  و اطفال

  ولی  و  اولیا   -  فکر  و افکار

  مدرسه و مدارس   -  حال و احوال

  معروف و معرف  -  صلح  و مصالحه

  محیط  و احاطه  -  اختراع  و مخترع

  حفظ ، حافظ  ، محافظ و محافظت

  نظم ، ناظم ، منظم و تنظیم

  عجیب و عجایب  – خارج ، خروج و مخرج

  عدل ، عادل و عدالت

  مسئله و مسائل  – لحظه و لحظات

  ضعیف ، ضعف و ضعفا

  شجاع و شجاعت  – مرمت و ترمیم

  صدمه و صدمات – معالجه و علاج

  هاجر ، مهاجر و هجرت  – منتظر و انتظار

  غروب ، غرب و مغرب

  نکته :

  کلمات هم خانواده درعربی از نظر معنی به هم نزدیک هستند و دربیش تر مواقع  سه حرف مشترک دارند .

  کلمات هم خانواده در فارسی :

  ملاک هم خانواده بودن در فارسی بن ماضی و مضارع است .

  کلمه هایی که بن ماضی و مضارع یکسانی داشته  باشند با هم هم خانواده هستند .

  مانند :

  دانش - دانا - دانشمند - دانا و نکته دان

  نکته :

  بعضی از هم خانواده ها درزبان فارسی بن فعلی ندارند .

  مانند :

  گل زار - گلستان - گل خو - گلدان - گلنوش - و گل رخ

  هنرور - هنرمند - هنر دوست - هنری و باهنر

  بن فعل :

  به جز ثابت و اصلی فعل که مفهوم انجام کار یا روی دادن حالتی را بیان کند بن فعل گویند .هرفعل دارای دوریشه یا بن است که عبارتند از :

  بن ماضی :

  برای پیدا کردن بن ماضی باید تصور کنیم که آن فعل دیروز انجام شده است .سپس شناسه را از آخر آن فعل حذف می کنیم و به باقی مانده ی کلمه بن ماضی می گویند :

  می روی __________ من دیروز رفتم .( م را حذف می کنیم .____ رفت (  بن ماضی )

  می زنی_______ من دیروز علی را زدم ( م را حذف می کینم )  _____ زد ( بن ماضی )

  بن مضارع :

  برای پیدا کردن بن مضارع آن فعل را به صورت امری یا دستوری بیان می کینم سپس حرف ( ب ) را از ابتدا بر می داریم . به آن چه باقی می ماند بن مضارع می گویند.

  می خوانند _____ بخوان ( ب را حذف می کینم ) خوان ( بن مضارع )

  می گویند ________ بگو ( ب را حذف می کینم )  گو ( بن مضارع ) 

  مخالف کلمات ( متضاد ) / هم خانواده ی کلمات مترادف کلمات( هم معنی )

  مخالف کلمات ( متضاد )

  هنرمند =   بی هنر/آمدن =  رفتن  /ارزان = گران  / بی نیاز = نیازمند  

   پست = بلند / تاریک = روشن  / ضعیف = قوی /  کم هوش = باهوش /غمگین = شادمان  /         / ناتوان =توانا/

  شب = روز    /  بالا = پایین  /   زشت = زیبا    /جوان = پیر   / خشک = خیس/

  خنده = گریه  /  خوبی = بدی     /  ترسو = دلیر    / محروم = بهره مند   /  خندان = گریان  / 

  دیر = زود     /   راست = دروغ    /  روزانه = شبانه    /   روشنایی = تاریکی /  سیاه = سفید/

  گرم = سرد    /  ناشناخته = آشنا   /  بیگانه = آشنا   /  ویران = آباد  /  کم = زیاد/

  زندگی = مرگ     /   آغاز = پایان   /     جنگ = صلح     / آسان = دشوار   /   ثروتمند = فقیر/

  به آرامی = به تندی/  ناپسند = پسندیده  / خیر = شر / ناجوانمرد = جوانمرد /   بگو = نگو/

  تند = آرام    /  سیراب = تشنه   /   کوتاه = بلند    /   کهنه = بلند     /   جدید = کهنه/

  دشمنان = دوستان   / جانور اهلی = جانور وحشی / خشک : خیس /  گفت : نگفت            آشنا : نا شناس/

  مترادف کلمات.( هم معنی )

  آخر:     پایان- سرانجام        / ابتداء : اول – آغاز    / کاهل : تنبل -سست

  آرامگاه :     قبر- گور         /      ابله : نادان – بی خرد    /      ثروت : مال - دارایی

  آشکار :    نمایان –پدیدار /  پاییز : خزان – برگ ریزان     /   حرفه : پیشه – شغل

  آغاز :     شروع – ابتداء  /      تبسم : خنده - لبخند   /    دانا : دانشمند -عالم

  آموزگار:  معلم –استاد    /    تصور : اندیشه - خیال   /   ماجرا : پیشامد - حادثه

  آهسته –آرام – یواش     / دانه : بذر – تخم   /    صریح : آشکار - روشن

  جمع : گروه – دسته     /   پایه :  اساس – بنیاد  / آیین : دین - مذهب 

  جاهل : نادان – بی عقل   /  آرمان : امید – آرزو /  پروا : ترس -هراس

  آهنگ : صدا – آواز  /   بچه : کودک –طفل   /  بسیار : زیاد - فراوان

  بامداد : صبح – سحر   /  دلیر : شجاع – بی باک  / راز : سر – رمز

  کهنسال : پیر – سالخورده     /  دیار : سرزمین – مرزوبوم  / تحفه : ارمغان – سوغات

  اجر : مزد –پاداش/   ثمره : میوه – نتیجه   / بدرود : وداع  -  خدا حافظ

  منبع مطلب : khajehnejad.blogfa.com

  مدیر محترم سایت khajehnejad.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  معنی شعر باران فارسی چهارم

  گهر:گوهر،سنگ قیمتی،جواهر                                                شمشیر برّان:شمشیر برنده،شمشیر تیز

  بام:سقف                                                                             تندر:رعد و برق            

  دیرین:قدیمی                                                                        غرّان:غرّش کنان   

  خرّم:شاداب                                                                      گریزان:در حال فرار                    

  چست و چالاک:زرنگ                                                            وارونه:معلّق

  نهان:پنهان                                                                      گوهر فشانی:پخش کردن جواهرات

    پند:نصیحت                                                                                                                                                            

  منبع مطلب : www.mb13831383.loxblog.com

  مدیر محترم سایت www.mb13831383.loxblog.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  ناشناس : خیلی بده چیزی یو که میخوای نمیاره بالا

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  ای گندتون بزنه عه عه : ای گندتون بزنه عه عه عه

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  کس 3 ماه قبل
  0

  من کس میدم

  بنیتا 3 ماه قبل
  0

  چرا این چیه ؟ ؟ من مخالف زدم اما هم خانواده اومد

  بنیتا 3 ماه قبل
  0

  چرا این چیه ؟ ؟ من مخالف زدم اما هم خانواده اومد

  ناشناس 3 ماه قبل
  0

  بله

  ناشناس 3 ماه قبل
  1

  چیزی که من میخوام هم خانواده هست چیزای دیگه جوابم میده

  محمد 3 ماه قبل
  -2

  مخالف وهم خانواده ی شعرباران کلاس چهارم

  ناشناس 3 ماه قبل
  -1

  من هم معنی رو نوشتم شما هم معنی میارید😐😐

  ناشناس 3 ماه قبل
  -1

  من هم معنی رو نوشتم شما هم معنی میارید😐😐

  ستاره 3 ماه قبل
  -1

  اصلا بدرد نمیخوره چیزی که ما میگیم رو هم بالا نمیاره معلوم نیست برای پایه های چندم

  زهرا 3 ماه قبل
  0

  هم خانواده درس باران کلاس چهارم

  زهرا 4 ماه قبل
  -2

  خیلی خیلی خیلی بد بود

  زهرا 4 ماه قبل
  0

  خیلی بد بود

  ناشناس 4 ماه قبل
  0

  مخالف چابک چی میسه

  1
  زرنگ 3 ماه قبل

  زرنگ

  2
  زرنگ 3 ماه قبل

  زرنگ

  محمد امین خان محمدی 4 ماه قبل
  1

  خیلی خوب

  .. 1 سال قبل
  1

  من اومدم از تو بگیرم

  بعد تو به من میگی بهم بگو؟؟؟؟,

  واقعا مسخرس😂😂😂😂😂😂

  ناشناس 1 سال قبل
  0

  غق۸هاعفعلتتخت

  ناشناس 1 سال قبل
  5

  خیلی بده چیزی یو که میخوای نمیاره بالا

  0
  ❤️❤️🌹🌹 3 ماه قبل

  بگو تا منم بدونم

  دوستان 1 سال قبل
  0

  سلام دوستانم شعر باران بخوان و حفظ کن شما هم لطف کنید وبخوانید ممنون می شوم🌹🌹

  ناشناس 1 سال قبل
  -1

  مان

  ای گندتون بزنه عه عه 1 سال قبل
  4

  ای گندتون بزنه عه عه عه

  الینا 1 سال قبل
  2

  هم خانواده فارسی باران پایه چهادم

  ناشناس 1 سال قبل
  3

  خیلی هم بده تصلا چیزی که میخوای بالا نمیاره خیلی خیلی بده 😑😐🤨

  اسم 1 سال قبل
  3

  چرا هم خانواده شعر باران نداره

  مهدی 2 سال قبل
  4

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید