توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  هم خانواده درس هفت خان رستم ششم

  1 بازدید

  هم خانواده درس هفت خان رستم ششم را از سایت پست روزانه دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  آیسان : نقص: ناقص✅ قصد: مقصد، مقصود✅ خشم: خشمگین، خشمناک✅ موفقیت: موفق، موافق✅ ماهر: مهارت✅ پنهان: نهان✅ بجست: جست✅

  اسرا ظریف : واقعا که من اومدم خودم پیدا کنم بنویسم نیومده که من بنویسم بقیه ببینن

  اسرا ظریف : واقعا که من اومدم خودم پیدا کنم بنویسم نیومده که من بنویسم بقیه ببینن

  مهسا : چیه بابا هیچی توش نیست نتمو الکی خرج کردم

  کیانا : نه اصن روچیزی که میخواستم نبود

  ... : خاک تو سرت کنم تو که نمیدونم نزار

  آیسان : خجالت بکش

  فاطیما : خیلی ممنون از برنامه های شماراضی نبودم و میرم یه سایت دیگه

  Elsa : خیلی خیلی خیلی کم بود 😐😐🤨🙄☝️

  محدثه : هیچی نزاشتید فقط نظرسنجی مردم همین

  آیسان : نقص:ناقص✅قصد:مقصد،مقصود✅خشم:خشمگین،خشمناک✅موفقیت:موفق،موافق✅ماهر:مهارت✅پنهان:نهان✅بجست:جست✅

  شیوا : دل.دلداده.دلدادگان

  مرینت : اشکال نداره ولی من فقط اینا رو میدونم مترادف خان : مرحلهتیمار: پرستاریبیم:ترسگردی:پهلوانینخجیر:شکارتاخت:حمله کردنهاد:گذاشتفرجام:پایان بند:اسارت من فقط هم معنی هاشو میدونمستم امید وارم اینا بهتون کمک کنه با تشکر

  ناشناس : نمی دونم اگر می دونستم کا خودم می نوشتم

  آناهیتا : من اگه چیزی میدونستم که به این سایت نمی اومدم واقعا برای این سایت متعاسفم

  ناشناس : ریحانه ساعدی: هم معنی درس ۵اهریمنی : شیطانی. دشواری ها : سختی ها. دیوان: دیو ها. رهایی: آزادی. می درد :پاره می کردفرجام : پایان چاک چاک : پاره پاره. جادوگر: حیله گر. حیله گری : فریبکاری. خشم : عصبانیت. جست و جو: به دنبال چیزی رفتن. نهاده : گذاشته کیکاووس : پادشاه ایرانی اژدها: مار بزرگ خدانگهدار دوستان موفق باشید

  diana : سلام دوستان من خیلی در سایت های مختلف رفتم چیزی پیدا نکردم ولی آیت ها را از خود می گویم دیوان : دیو - دیو ها ، چشمه : چشم - چشم ها ، دل : دلداده ، تاریکی : تاریک متاسفم خیلی کمه دیگه پیدا نکردم خداحافظ

  مهناز : اره واقعا اینا چیه

  ناشناس : ایسان جون خیلی خوب بود مرسی💋💋💋💋❤❤❤❤❤❤🥰💝💕

  ملیکا : هیچی نفهمیدم

  آنیتا : کلمات هم خانواده و متضاد با جواب از درس ۵ ششم ابتدایی

  ناشناس : سلام شما خودتان باید این کارها را بکنید نه ما

  تبسم : علم : عالم علوم معلم✅

  منم هم خانواده میخواهم : منم هم خانواده میخواهم

  ناشناس : خیلی بد بود

  رها : بی‌ادب

  بدون نام : چه قدر بی ادبی یعنی چی بیشور🙍

  هدیه : اولا باید بگم اینجا ما باید هم خانواده بنویسیم و به دیگران بدیم بعدشم اینجا سایتی نیست که فوش بدید من هم دیگه از سایت شما حمایت نمی کنم واقعاً که

  سارا : خوب بود زیاد راضی نبودم ممتون

  ❤H❤ : درضمن پنهان و نهان متضاد همدیگه هستن 😑 چه ربطی به هم خانواده دارن .

  یگانه : یگانه : نقص: ناقص قصد: مقصد، مقصود✅ خشم: خشمگین، خشمناک✅ موفقیت: موفق، موافق✅ ماهر: مهارت✅ پنهان: نهان✅ بجست: جست✅

  Elina : خجالت هم خوب چیزیه 😐

  حدیث : من هم هم خانواده می خوام

  ناشناس : سلام من میخام هم خانواده کلمات درس ۵ فارسی

  لایک کنید : 💥واژه های درس هفــت خــان رســتــم 💥فارسی ششم 💥کانال ششم آریایی 👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇 خــان : مــرحــلــه - مــنــزل اهریــمــن : شــیــطــان شــمــار : تــعــداد از بــنــد رهایــی دهد : از زنــدان و اســارت آزاد ڪــنــد دیــوان : درایــنــجــا جــمــع دیــو ها راهی مــی شــود : بــه ســوی جــایــی مــی رود قــوی پــنــجــه : تــوانــا – پــر زور از هم مــی دَرد : از بــیــن مــی بــرد و پــاره پــاره مــی ڪــنــد تــیــمــار : مــراقــبــت - مــواظــبــت نــخــجــیــر : شــڪــار فــرجــام : پــایــان ، ســر انــجــام ، عــاقــبــت ڪــار دادگــر : عــادل ڪــوفــتــن : ڪــوبــیــدن ســُم : قــســمــت پــایــانــی پــای چــارپــایــان ڪــه مــانــنــد ڪــفــش آن هاســت دیــده : چــشــم رســتــم در خــشــم مــی شــود : رســتــم عــصــبــانــی و خــشــمــگــیــن مــی شــود – در خــشــم شــدن ڪــنــایــه از عــصــبــانــی شــدن اســت پــرخــاش : ســخــنــی ڪــه از روی خــشــم گــفــتــه مــی شــود مــی نــمــایــانــد : نــشــان مــی دهد بــه تــنــگ مــی آیــد : صــبــرش تــمــام مــی شــود – خــســتــه مــی شــود از پــای درآوردن : ڪــنــایــه از ڪــشــتــن خــروشــیــد : در ایــنــجــا شــیــهه ڪــشــیــد – فــریــاد زد جــوشــیــد : عــصــبــانــی شــد بــرڪــنــد : جــدا ڪــرد ســهمــگــیــن : تــرســنــاک تــیــغ : شــمــشــیــر بــَر : تــَن – بــدن نــیــرنــگ : فــریــب - حــیــلــه چــیــرگــی : پــیــروز شــدن ڪــمــنــد : ریــســمــان مــحــڪــمــی ڪــه هنــگــام جــنــگ آن را بــر گــردن و ڪــمــر دشــمــن انــدازنــد و آن ها را اســیــر ڪــنــنــد خــمــّ ڪــمــنــد : چــیــن و شــڪــن و دایــره ای ڪــه در اثــر پــرتــاب ڪــمــنــد ایــجــاد مــی شــود بــه بــنــد آوردن : ڪــنــایــه از اســیــر ڪــردن مــیــان : در ایــنــجــا ڪــمــر خــنــجــر : شــمــشــیــر ڪــوچــک زو : مــخــفــف از او بــیــم : تــرس یــال : مــوهای بــلــنــد پــشــت گــردن اســب بــه ڪــردار : مــانــنــد ســتــایــش : شــڪــر و ســپــاس یــزدان : آفــریــدگــار – خــداونــد دلــیــر : شــجــاع – در ایــنــجــا مــنــظــور رســتــم اســت ز بــهر : بــرای نــیــایــش : دعــا – عــبــادت بــجــســت : جــســت و جــو ڪــرد پــرســتــش : عــبــادت ڪــای : مــخــفــف ڪــه ای داور : قــاضــی – آن ڪــه حــڪــم مــی ڪــنــد – در ایــنــجــا مــنــظــور خــداونــد اســت دادگــر : بــرقــرار ڪــنــنــده عــدالــتـی آذر گــشــســب : آتــش ســریــع و ســوزانـی گــُرد : پــهلــوانـی دســتــگــاه : در ایــنــجــا عــظــمــت و قــدرت و تــوانــایــی

  یسنا : خیلی ممنون ایسان جان واقعا بهش نیاز داشتم😘

  هدیه : اولا باید بگم اینجا ما باید چیز هایی که مربوط به درس هست بنویسیم بعدشم اینجا سایتی نیست که فوش بدید من هم دیگه از سایت شما حمایت نمی کنم واقعاً که

  ناشناس : یکی به من ۱۰ تا هم خانواده بگه

  فاطیما : بگو

  Narges : منم نبودم

  فاطمه : من هم

  مبینا : گذشته-گذشتن. مرحله-مراحل. بزرگان-بزرگ.بزرگی. جادوگران-جادوگر .جادو. راهی-راه. حمله-حمل.محل.محله.

  وجیهه : ممنون مفید بود .❤️😘

  عسل : حرکت=متحرک

  ........ : آره منم دنبال هم خانواده هاش بودم......

  ❤سوما : خیلی زیاد بود دستم درد گرفت😂

  ساجده : والا

  کیانوش میر جعفر زاده : من چیزی بلد نیستم. چون خر میباشم

  🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕 : سایت می زنید درس بخو نید بدبختا 🖕🖕🖕

  آنیتا : خیلی کمه😐😐😐

  پسرخوانده : خاک تو سر سایت بیشدرا چرا بلد نیستن سایت درست کردن

  ناشناس : بابا مسخره کردید ؟

  ناشناس : خیلی مسخره خاک تو سرتون

  ناشناس : متاسفم برا این سایتتون این همه دانش اموز اومدن تا یه چیزی بنویسن بعد شما میگین نظرات خود را بگویید😑

  Hasti : الکی فقط وقت ادمو میگیرین خجالتم خوب چیزیه

  نرگس : اه اه چرا معنی ها اینطورین چرا هم خانواده و متضاد نداره حالم بهم خورد اه اه

  به تو چه : خاک تو سرتون✔

  سما : 5 تاهم خوانده از درس هفت خان رستم

  ناشناس : هم خوانواده درس پنجم هفت خان رستم

  ناشناس : گند بزنم به این سایت هم خانواده محو شده تو این سایت

  رویا : راضی نبودم

  اسى : بدرد نمى خوره

  فاطیما : ممنونم گلم خیلی به دردم خورد

  عسل : واقعا هم خانواده 🤐😡😡😡

  Zahra : بله دقیقا

  ناشناس : چرا همه رو اشتباه دادین

  ناشناس : بله

  محمد علی کلی : کتاب #کتب___ شهر #شهروند___ سجده # سجاد

  😁😁😒 : خیلی تو خری پس منم می تونم از بقبه کمک بگیرم یک صفحه درست کنم

  ترنم : ولا خاک تو سر کسی که بیاد اینجا متضاد دراره

  مرضیه : من هم خانواده ی خشم گین رو میخاهم

  محمد فراز : سلام اصلا همکاری لازم انجام نمشه ما یک کلمه یا جمله مینویسم میگیم جواب یک چیز اشتباهی میاد مثلا گفتیم مترادف کلمه هورا پاسخ داده نشد

  انیس : هری هم معنی متضادهم خانواده ازدرس پنج ششم داره بفرسته زووووووود عاشقتونم

  ....... : کسی هم خانواده های درس ششم را دارد

  الیزابد : اینو خودشم نوشته بود دیگه

  دلی : یعنی چی

  ناشناس : یعنی چی

  ناشناس : من هم خا نواده ی درس پنجم را می خوام

  ناشناس : بجست : جستنقص : ناقص

  فاطیما : تلخیص :خلاصه . نجات :منجیفقط این دو تا رو بلد بودم اگه بلد بودم خب چرا باید میومدم اینجا؟ ایش☹🧐😒

  ناشناس : دستتون درد نکنه مثلا من اومدم تو این سایت پیدا بکنم نه اینکه من بنویسم بقیه نگاه کنن واقعا که از این سایت خیلی بدم میاد چون هیچ چیزی توش نداره

  . : .........

  آنیتا : خیلی

  ناشناس : خیلی ممنونم از این سایت

  .... : هم خانواده درس پنجم هفت خان رستم اینا چیه

  زهرا عابدی زاده : هم معنی خان.مرحله اهریمن.شیطان شمار.تعداد دیوان.جمع دیوها تیمار.مراقبت نخجیر.شکار فرجام.پایان دادگر.عادل کوفتن.کوبیدن دیده.چشم تیغ.شمشیر چیرگی.پیروز شدن خنجر.شمشیر کوچک خدافظ

  فن بوی آرمی : عاشقتونم لعنتیای جذاب اخه حمله=محله؟؟؟؟؟؟😐💔اصن کراشیدم روتون😐💔🤲🤲

  :( : حداقل یکم بیشتر هم خانواده بگید چقدر کم 😐

  امیر : سلام دوست خرن

  F : من بازم لازم دارم😐

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 27 روز قبل
  1

  12

  مژگان مرادی 1 ماه قبل
  0

  سلام.لطفامطالب‌بیشتری‌رو‌درسایتتون‌قراربدید‌.باتشکر

  ناشناس 2 ماه قبل
  -1

  سلام

  اذ 2 ماه قبل
  -1

  گَواد سگ

  PARNIYA 2 ماه قبل
  0

  افتزا 😑😑😑😔😔😔💔💔💔😪😪😪😢😢😢😭😭😭💩💩💩

  نفس 2 ماه قبل
  0

  سلام گلا 😁😁😁

  . 3 ماه قبل
  0

  خخخخ

  کیانا 4 ماه قبل
  2

  سلام من کیانا هستم رستم:ستم سُم:سَم اژدها بابا نمیدونم اگه می دونستم از شما نمیخواستم بعد میای میگی اگه چیزی دارید بنویسید خب هر اگه می دونستیم نمی آمدیم از گوگل بگیریم واقعا خب حالا دستت درد نکنه اینا هم خوب بود

  نگین 4 ماه قبل
  0

  تلخیص؟ خلاصه موفقیت؟ توفیق، موفق نجات؟ ناجی، منجی واقعا این چیه من فقط این یکمه رو پیدا کردم😤😤😤😤😤😬😬😬😬

  سمیه 4 ماه قبل
  2

  این چه سایتی

  من اومدم از اینجا بردارم هم خانواده تا برای امتحان فردام بلد باشم بعد سایت میگه ما بنویسیم🤨خیلی ممنون که از ما میخواین بنویسیم😑😑😑😑

  Farima 5 ماه قبل
  2

  من که چیزی پیدا نکردم 🤬

  0
  ناشناس 27 روز قبل

  80

  1
  اصغر لوتی 2 ماه قبل

  دمت گرم که گفتی کوری😂😂😂😂

  1
  . 3 ماه قبل

  حتما کوری

  باتشکر فاطمه زهرا صادقی راد 🙂 5 ماه قبل
  2

  ببخشید واسه.این درس نیست

  اخلاق (خلق) کشف (اکتشاف) کاشف

  شباهت ✓تشبیح عجله ✓عجول

  فکر ✓تفکر فهم ✓تفهیم ✓مفهوم

  احسان ✓تحسین

  عظیم✓اعظم ✓معظم تغییر ✓تغیرات

  مقصود ✓قصد

  0
  کیانا 4 ماه قبل

  خب چرا گذاشتی خر

  1
  زینب ❣️🌺🫀 4 ماه قبل

  فاطمه زهرا جون خیلی عالی بود ممنون🫀🌺❣️

  نفستون 5 ماه قبل
  1

  Can you not talk, guys, that's really good, 🌹 six six.

  سما 5 ماه قبل
  5

  5 تاهم خوانده از درس هفت خان رستم

  به تو چه 5 ماه قبل
  5

  خاک تو سرتون✔

  -1
  . 3 ماه قبل

  خاک توسرخودت

  ناشناس 5 ماه قبل
  3

  هم خانوادههه

  ناشناس 5 ماه قبل
  1

  🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕

  فولادبیگی 5 ماه قبل
  2

  سلام ببخشید دردرس هفت خوان رستم کلمه ای وجود دارد که هم خانواده بزرگی باشد

  0
  کیانا 4 ماه قبل

  عزیزم فحش نده اگه بده این چی بود میگی؟متاسفم برات

  1
  فاطی 4 ماه قبل

  کسکش حرومزاده ها مردمو‌ مسخره میکننن

  لایک👆❤ کنید 5 ماه قبل
  2

  اگر من را لایک کنید، معنی کلمات درس پنجم را برایتان میگذارم.😘😘😘😘

  نرگس 5 ماه قبل
  1

  خیلی بد بود اصلا تو درس نیستن😤😤

  ملیسا 5 ماه قبل
  1

  اینا رو که خودمون بلد بودیم😒😐

  😊😊😊😊😊😊😊😊😊 5 ماه قبل
  2

  دوستان عزیز همه برید توی سایت فانی لند خیلییی خوبه کلی چیز هم داره انقدر داره که حالتون بهم میخوره از خوندن

  آناهیتا 5 ماه قبل
  1

  خاک تو سرتون واقعا هیچی توش نی

  دختری پاییزی🍁🍁 5 ماه قبل
  3

  اشکالی نداره

  لطفا فحش ندید شاید این درس واقعا کم هم خانواده داشته باشه منوخودم مربی فارسی هستم این درس فقط فقط ۷ تا هم خانواده داره

  خیلی خوب هم خانواده هارا پیدا کرده بودین مرحبا👏🏻👏🏻❤👌🏻

  ایدا 5 ماه قبل
  3

  _ واقعا کع مثلا من امدم که از اینجا هم خانواده پیدا کنم باید خودم بنویسم خاک تو سرتون

  لایک کنید 5 ماه قبل
  6

  💥واژه های درس هفــت خــان رســتــم

  💥فارسی ششم

  💥کانال ششم آریایی

  👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

  خــان : مــرحــلــه - مــنــزل

  اهریــمــن : شــیــطــان

  شــمــار : تــعــداد

  از بــنــد رهایــی دهد : از زنــدان و اســارت آزاد ڪــنــد

  دیــوان : درایــنــجــا جــمــع دیــو ها

  راهی مــی شــود : بــه ســوی جــایــی مــی رود

  قــوی پــنــجــه : تــوانــا – پــر زور

  از هم مــی دَرد : از بــیــن مــی بــرد و پــاره پــاره مــی ڪــنــد

  تــیــمــار : مــراقــبــت - مــواظــبــت

  نــخــجــیــر : شــڪــار

  فــرجــام : پــایــان ، ســر انــجــام ، عــاقــبــت ڪــار

  دادگــر : عــادل

  ڪــوفــتــن : ڪــوبــیــدن

  ســُم : قــســمــت پــایــانــی پــای چــارپــایــان ڪــه مــانــنــد ڪــفــش آن هاســت

  دیــده : چــشــم

  رســتــم در خــشــم مــی شــود : رســتــم عــصــبــانــی و خــشــمــگــیــن مــی شــود – در خــشــم شــدن ڪــنــایــه از عــصــبــانــی شــدن اســت

  پــرخــاش : ســخــنــی ڪــه از روی خــشــم گــفــتــه مــی شــود

  مــی نــمــایــانــد : نــشــان مــی دهد

  بــه تــنــگ مــی آیــد : صــبــرش تــمــام مــی شــود – خــســتــه مــی شــود

  از پــای درآوردن : ڪــنــایــه از ڪــشــتــن

  خــروشــیــد : در ایــنــجــا شــیــهه ڪــشــیــد – فــریــاد زد

  جــوشــیــد : عــصــبــانــی شــد

  بــرڪــنــد : جــدا ڪــرد

  ســهمــگــیــن : تــرســنــاک

  تــیــغ : شــمــشــیــر

  بــَر : تــَن – بــدن

  نــیــرنــگ : فــریــب - حــیــلــه

  چــیــرگــی : پــیــروز شــدن

  ڪــمــنــد : ریــســمــان مــحــڪــمــی ڪــه هنــگــام جــنــگ آن را بــر گــردن و ڪــمــر دشــمــن انــدازنــد و آن ها را اســیــر ڪــنــنــد

  خــمــّ ڪــمــنــد : چــیــن و شــڪــن و دایــره ای ڪــه در اثــر پــرتــاب ڪــمــنــد ایــجــاد مــی شــود

  بــه بــنــد آوردن : ڪــنــایــه از اســیــر ڪــردن

  مــیــان : در ایــنــجــا ڪــمــر

  خــنــجــر : شــمــشــیــر ڪــوچــک

  زو : مــخــفــف از او

  بــیــم : تــرس

  یــال : مــوهای بــلــنــد پــشــت گــردن اســب

  بــه ڪــردار : مــانــنــد

  ســتــایــش : شــڪــر و ســپــاس

  یــزدان : آفــریــدگــار – خــداونــد

  دلــیــر : شــجــاع – در ایــنــجــا مــنــظــور رســتــم اســت

  ز بــهر : بــرای

  نــیــایــش : دعــا – عــبــادت

  بــجــســت : جــســت و جــو ڪــرد

  پــرســتــش : عــبــادت

  ڪــای : مــخــفــف ڪــه ای

  داور : قــاضــی – آن ڪــه حــڪــم مــی ڪــنــد – در ایــنــجــا مــنــظــور خــداونــد اســت

  دادگــر : بــرقــرار ڪــنــنــده عــدالــتـی

  آذر گــشــســب : آتــش ســریــع و ســوزانـی

  گــُرد : پــهلــوانـی

  دســتــگــاه : در ایــنــجــا عــظــمــت و قــدرت و تــوانــایــی

  0
  هایده 4 ماه قبل

  خیلی است

  نرگس 5 ماه قبل
  5

  اه اه چرا معنی ها اینطورین چرا هم خانواده و متضاد نداره حالم بهم خورد اه اه

  ناشناس 5 ماه قبل
  2

  زذبدل بفلن

  امیر 5 ماه قبل
  4

  سلام دوست خرن

  :( 5 ماه قبل
  4

  حداقل یکم بیشتر هم خانواده بگید چقدر کم 😐

  ناشناس 6 ماه قبل
  2

  پا:پی سپس :پس

  ناشناس 6 ماه قبل
  2

  گو نخورين

  هلیا 6 ماه قبل
  2

  سلام بچه ها لطفا فارسی ششم درس پنجم هفت خان رستم هم خانواده و متضاد هاش را به من بدین

  1
  هلیا 6 ماه قبل

  تورا خدا جواب بدین

  هلیا 6 ماه قبل
  2

  Silent matter loves Hi I'm share a Galaxy song that's a pain to have carnal start umno will the Hall lambeau Tazo sugunan deed mannu

  من آشنایی 6 ماه قبل
  3

  سلام مرسی شما خوبی

  دنیا 6 ماه قبل
  1

  سلام من این کلمات رو پیدا کردم

  پادشاه:شاه

  خشم:خشمگین

  موفقیت:موفق

  قصد:مقصود،مقصد

  نیاز:نیازمند

  جادو:جادوگر

  پناه:پناگاه

  نجات:ناجی،منجی

  خطرناک:خطر،اخطار

  پنهان:نهان

  ریحانه 6 ماه قبل
  2

  این دیگر چه برنامه ایه واقاً که بدترین برنامه تو گوگل منه 🙅🙅🙅🙅🙅

  3
  ریحانه 6 ماه قبل

  بدترین بدترین

  فن بوی آرمی 6 ماه قبل
  4

  عاشقتونم لعنتیای جذاب اخه حمله=محله؟؟؟؟؟؟😐💔اصن کراشیدم روتون😐💔🤲🤲

  ناشناس 6 ماه قبل
  8

  ایسان جون خیلی خوب بود مرسی💋💋💋💋❤❤❤❤❤❤🥰💝💕

  0
  ناشناس 4 ماه قبل

  پس اسم اون کسی که این سایت رو زده آیسان خاک بر سرت🪨🪨🪨🪨🪨🪨دلم میخواد گوشی رو پرت کنم سمتت

  3
  ستایش 6 ماه قبل

  اره خیلی خوب بود ایسان فقط کم بود

  اسمم ب ت چ😐🚶🏻‍♀️ 6 ماه قبل
  2

  گو نخور اه چصوک

  زهرا عابدی زاده 6 ماه قبل
  4

  هم معنی

  خان.مرحله

  اهریمن.شیطان

  شمار.تعداد

  دیوان.جمع دیوها

  تیمار.مراقبت

  نخجیر.شکار

  فرجام.پایان

  دادگر.عادل

  کوفتن.کوبیدن

  دیده.چشم

  تیغ.شمشیر

  چیرگی.پیروز شدن

  خنجر.شمشیر کوچک

  خدافظ

  .... 6 ماه قبل
  4

  هم خانواده درس پنجم هفت خان رستم اینا چیه

  8
  مهناز 6 ماه قبل

  اره واقعا اینا چیه

  بی نام 6 ماه قبل
  3

  خیلی احمق هستید واقعا که

  مترا 6 ماه قبل
  3

  ناشناس 6 ماه قبل
  2

  چابک چابک :پاره پاره

  یال :موهای بلند پشت اسب

  بر:سینه تن

  دلیر :شجاع

  قصد :ارداه

  حیله :مکر وفریب

  ناشناس 6 ماه قبل
  1

  چابک چابک :پاره پاره

  یال :موهای بلند پشت اسب

  بر:سینه تن

  دلیر :شجاع

  قصد :ارداه

  حیله :مکر وفریب

  ناشناس 6 ماه قبل
  3

  واقعا این چیه 💔

  Hasti 6 ماه قبل
  5

  الکی فقط وقت ادمو میگیرین خجالتم خوب چیزیه

  0
  ناشناس 4 ماه قبل

  💋💕💋

  diana 6 ماه قبل
  8

  سلام دوستان

  من خیلی در سایت های مختلف رفتم چیزی پیدا نکردم ولی آیت ها را از خود می گویم

  دیوان : دیو - دیو ها ، چشمه : چشم - چشم ها ، دل : دلداده ، تاریکی : تاریک

  متاسفم خیلی کمه دیگه پیدا نکردم

  خداحافظ

  ابوالفضل 6 ماه قبل
  3

  ممنون آیسان خیلی به من کمک کردی

  لیانا 6 ماه قبل
  1

  سلام .ا

  لطفا بگویید

  1
  ناشناس 4 ماه قبل

  چی بگیم مسخره

  نرگس 6 ماه قبل
  3

  😑😑😑😑😑😑

  ناشناس 6 ماه قبل
  5

  متاسفم برا این سایتتون این همه دانش اموز اومدن تا یه چیزی بنویسن بعد شما میگین نظرات خود را بگویید😑

  ناشناس 6 ماه قبل
  2

  اسکل کردین چیزی نیست که

  ایلار 6 ماه قبل
  2

  همخوانواده نداره

  ناشناس 6 ماه قبل
  6

  سلام من میخام هم خانواده کلمات درس ۵ فارسی

  SINA KARATI 6 ماه قبل
  2

  کم بود

  یک کاربر 6 ماه قبل
  2

  خوب نبود خیلی

  عالیا 6 ماه قبل
  2

  خیلی خیلی خوبه🤩🤩

  0
  ناشناس 4 ماه قبل

  خاک بر سرت

  ناشناس 6 ماه قبل
  7

  خیلی بد بود

  2
  ملودی 6 ماه قبل

  جای خجالت داره

  ناشناس 6 ماه قبل
  2

  خیلی مسخره

  خاک تو سرتون

  2
  mahan 6 ماه قبل

  خاک بر سر جد آبادت

  2
  ممنون عشقی فدات 6 ماه قبل

  خاک توی سر خودت بیشور

  5
  ناشناس 6 ماه قبل

  خیلی مسخره

  خاک تو سرتون

  ناشناس 6 ماه قبل
  3

  خاک تو سرتون

  2
  mahan 6 ماه قبل

  خاک تو سر بابا ننت

  ناشناس 6 ماه قبل
  5

  بابا مسخره کردید ؟

  ناشناس 6 ماه قبل
  4

  خیلی ممنونم از این سایت

  اسم ندارع حله ؟! 6 ماه قبل
  2

  این چه سایتیه 😐😐🙁🙁🙁🙁 اسگلا

  منم هم خانواده میخواهم 6 ماه قبل
  7

  منم هم خانواده میخواهم

  6
  حدیث 6 ماه قبل

  من هم هم خانواده می خوام

  دنیز 6 ماه قبل
  1

  واو

  پسرخوانده 6 ماه قبل
  5

  خاک تو سر سایت بیشدرا چرا بلد نیستن سایت درست کردن

  0
  مهدیس 4 ماه قبل

  همین رو بگو بی شور 😘😘😘

  خفشو 6 ماه قبل
  3

  کیرن تو این پایین سایت😡😡😡😡😡👺👹👹👹

  آنیتا 6 ماه قبل
  5

  خیلی کمه😐😐😐

  آنیتا 6 ماه قبل
  4

  خیلی

  6 ماه قبل
  2

  ما نیومدیم که جواب هارو بدیم امدیم جواب هارو بگیریم اگه میدونستیمونمیومدیم😐

  🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕 6 ماه قبل
  2

  خجالت بکش اون کسی که این سایت رو زده اونای که حرف های بی ادبانه میزنن برن گه خودشون رو خودشو بنویسن بی شورا فردا دوتا بچه‌ی کوچک ببینه چی میگه میگه چقدر بی ادب 😠😠🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕

  5
  🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕 6 ماه قبل

  سایت می زنید درس بخو نید بدبختا 🖕🖕🖕

  ناشناس 6 ماه قبل
  2

  بی شعور

  shahsa 6 ماه قبل
  1

  واا بجایی اینکه حواب بزارین میگه خوندن جواب بدین

  اصلا صاحب سایت هقل دار یا ن؟

  ... 6 ماه قبل
  1

  وای بگید همش الکی عه😐😐

  کیانوش میر جعفر زاده 6 ماه قبل
  5

  من چیزی بلد نیستم. چون خر میباشم

  غزل 6 ماه قبل
  3

  🦋واژه های درس هفت خان رستم 🦋

  خان : مرحله - منزل🌿

  اهریمن : شیطان🌿

  شمار : تعداد🌿

  از بند رهایی دهد : از زندان و اسارت آزاد کند🌿

  دیوان : دراینجا جمع دیو ها🌿

  راهی می شود : به سوی جایی می رود🌿

  قوی پنجه : توانا – پر زور🌿

  از هم می دَرد : از بین می برد و پاره پاره می کند🌿

  تیمار : مراقبت - مواظبت🌿

  نخجیر : شکار🌿

  فرجام : پایان ، سر انجام ، عاقبت کار🌿

  دادگر : عادل🌿

  کوفتن : کوبیدن🌿

  سُم : قسمت پایانی پای چارپایان که مانند کفش آن هاست🌿

  دیده : چشم🌿

  رستم در خشم می شود : رستم عصبانی و خشمگین می شود – در خشم شدن کنایه از عصبانی شدن است🌿

  پرخاش : سخنی که از روی خشم گفته می شود🌿

  می نمایاند : نشان می دهد🌿

  به تنگ می آید : صبرش تمام می شود – خسته می شود🌿

  از پای درآوردن : کنایه از کشتن🌿

  خروشید : در اینجا شیهه کشید – فریاد زد🌿

  جوشید : عصبانی شد🌿

  برکند : جدا کرد🌿

  سهمگین : ترسناک🌿

  تیغ : شمشیر🌿

  بَر : تَن – بدن🌿

  نیرنگ : فریب - حیله🌿

  چیرگی : پیروز شد

  کمند : ریسمان محکمی که هنگام جنگ آن را بر گردن و کمر دشمن اندازند و آن ها را اسیر کنند🌿

  خمّ کمند : چین و شکن و دایره ای که در اثر پرتاب کمند ایجاد می شود🌿

  به بند آوردن : کنایه از اسیر کردن🌿

  میان : در اینجا کمر🌿

  خنجر : شمشیر کوچک🌿

  زو : مخفف از او🌿

  بیم : ترس🌿

  یال : موهای بلند پشت گردن اسب🌿

  به کردار : مانند🌿

  ستایش : شکر و سپاس🌿

  یزدان : آفریدگار – خداوند🌿

  دلیر : شجاع – در اینجا منظور رستم است🌿

  ز بهر : برای🌿

  نیایش : دعا – عبادت🌿

  بجست : جست و جو کرد🌿

  پرستش : عبادت🌿

  کای : مخفف که ای🌿

  داور : قاضی – آن که حکم می کند – در اینجا منظور خداوند است🌿

  دادگر : برقرار کننده عدالت🌿

  آذر گشسب : آتش سریع و سوزان🌿

  گُرد : پهلوان🌿

  دستگاه : در اینجا عظمت و قدرت و توانایی🌿

  2
  پسرخوانده 6 ماه قبل

  مرسیغزل واقعا کمکم کردی

  پرستو 6 ماه قبل
  3

  هم خانواده :

  تلخیص،خلاصه نجات،ناجی،منجی موفقیت،توفیق، موفق حرکت،متحرک نقص،ناقص خشم،خشمگین ماهر،مهارت مرحله،مراحل بجست،جست سجده، سجاد کتاب،کتب،مکتب شهر،شهروند بزرگان،بزرگی،بزرگ جادوگر،جادوگران،جادو حمله،حمل محل،محل دستگاه،دستگیر سپید،سپیده بدید،باد،بدان بگیرفت،گرفت،گرفتند پنهان،پناه دیوان،دیو خطرناک،خطر،خطا اهریمنی،اهریمن،ایمن تناور،تنومند گهر،گوهر

  2
  رضا 6 ماه قبل

  مطمعنی؟؟

  یگانه 7 ماه قبل
  3

  سلام دوستان من یگانه هستم چرا این سایت اینجوریه

  خخخخ 1 سال قبل
  1

  ممپاندانع

  ، 1 سال قبل
  3

  😣

  ناشناس 1 سال قبل
  4

  دستتون درد نکنه مثلا من اومدم تو این سایت پیدا بکنم نه اینکه من بنویسم بقیه نگاه کنن واقعا که از این سایت خیلی بدم میاد چون هیچ چیزی توش نداره

  نجمه 1 سال قبل
  2

  نجمه

  جادوگران: جادو ، جادوگر

  پیروزی : پیروز ، دیروز

  پنهان: پناه

  بگرفت: گرفت ، گرفتند

  قصد: مقصود،قاصد،قصاد

  بشست: شست،شستن

  دستگاه:دستگیر

  سپید: سپیده

  دشوار: شور

  بدید: باد،بدان

  چیره: چهره

  ناشناس 1 سال قبل
  2

  سلام اگه کسی متضاد درس ۵ رو داره بفرسته

  ❤سوما 1 سال قبل
  5

  خیلی زیاد بود دستم درد گرفت😂

  ناشناس 1 سال قبل
  8

  ریحانه ساعدی: هم معنی درس ۵اهریمنی : شیطانی. دشواری ها : سختی ها. دیوان: دیو ها. رهایی: آزادی. می درد :پاره می کردفرجام : پایان چاک چاک : پاره پاره. جادوگر: حیله گر. حیله گری : فریبکاری. خشم : عصبانیت. جست و جو: به دنبال چیزی رفتن. نهاده : گذاشته کیکاووس : پادشاه ایرانی اژدها: مار بزرگ خدانگهدار دوستان موفق باشید

  ناشناس 1 سال قبل
  2

  این دیگه چه سایتی هست از هر مورد جست و جو میکنیم میگه شرمنده شرمنده بسه دیگه

  یگانه 1 سال قبل
  6

  یگانه : نقص: ناقص قصد: مقصد، مقصود✅ خشم: خشمگین، خشمناک✅ موفقیت: موفق، موافق✅ ماهر: مهارت✅ پنهان: نهان✅ بجست: جست✅

  1
  امیر حسین 1 سال قبل

  دمت گرم

  2
  ناشناس 1 سال قبل

  ممنون که گفتین ❤❤❤

  ناشناس 1 سال قبل
  3

  اشکالی نداره

  فاطیما 1 سال قبل
  4

  تلخیص :خلاصه . نجات :منجیفقط این دو تا رو بلد بودم اگه بلد بودم خب چرا باید میومدم اینجا؟ ایش☹🧐😒

  5
  ساجده 1 سال قبل

  والا

  2
  ناشناس 1 سال قبل

  خوب چرا اومدی

  ۰ 1 سال قبل
  3

  همه اینا الکی اشتباه

  ناشناس 1 سال قبل
  1

  برو بمیر

  ❤H❤ 1 سال قبل
  3

  اگه بلد بودم که خودم مینوشتم 😐

  ❤H❤ 1 سال قبل
  6

  درضمن پنهان و نهان متضاد همدیگه هستن 😑 چه ربطی به هم خانواده دارن .

  اسرا ظریف 1 سال قبل
  12

  واقعا که من اومدم خودم پیدا کنم بنویسم نیومده که من بنویسم بقیه ببینن

  2
  آدرین 1 سال قبل

  منم همینطور

  آناهیتا 1 سال قبل
  8

  من اگه چیزی میدونستم که به این سایت نمی اومدم واقعا برای این سایت متعاسفم

  ناشناس 1 سال قبل
  8

  نمی دونم اگر می دونستم کا خودم می نوشتم

  ناشناس 1 سال قبل
  4

  بجست : جستنقص : ناقص

  Elsa 1 سال قبل
  9

  خیلی خیلی خیلی کم بود 😐😐🤨🙄☝️

  ناشناس 1 سال قبل
  4

  من هم خا نواده ی درس پنجم را می خوام

  امیرعلی😘😘😘 1 سال قبل
  1

  تناور...تنومند اندوهگین...غمگین گهر...گوهر تیره...تاریک

  ناشناس 1 سال قبل
  4

  یعنی چی

  دلی 1 سال قبل
  4

  یعنی چی

  ........ 1 سال قبل
  5

  آره منم دنبال هم خانواده هاش بودم......

  نگار 1 سال قبل
  3

  اصلاً هم خانواده ها نیست

  ناشناس 1 سال قبل
  3

  من بیشتر میخوام

  هلیا 1 سال قبل
  1

  دوست ندارم

  مرینت 1 سال قبل
  8

  اشکال نداره ولی من فقط اینا رو میدونم مترادف خان : مرحلهتیمار: پرستاریبیم:ترسگردی:پهلوانینخجیر:شکارتاخت:حمله کردنهاد:گذاشتفرجام:پایان بند:اسارت من فقط هم معنی هاشو میدونمستم امید وارم اینا بهتون کمک کنه با تشکر

  امیر محمد 1 سال قبل
  2

  مرحله:مرحلات

  عسل 1 سال قبل
  5

  حرکت=متحرک

  ناشناس 1 سال قبل
  2

  سلام من کلیه ی هم خانواده های هفت خان رستم میخوان

  مارالم 1 سال قبل
  2

  مارال:👈ماهر:مهارت پنهان:نهان بجست:جستموفقیت:موفق قصد:مقصد خشمگین:خشم

  ناشناس 1 سال قبل
  1

  تیمار:بیمار جادوگران :جادوگر

  ....... 1 سال قبل
  4

  کسی هم خانواده های درس ششم را دارد

  انیس 1 سال قبل
  4

  هری هم معنی متضادهم خانواده ازدرس پنج ششم داره بفرسته زووووووود عاشقتونم

  انیس 1 سال قبل
  1

  سلام بچه ها اسم من انس ومیخوام باشما دوست بشم لطفا شماره هاتونو بدین عشقولا

  2
  S 6 ماه قبل

  😶

  سارا 1 سال قبل
  6

  خوب بود زیاد راضی نبودم ممتون

  ناشناس 1 سال قبل
  1

  لازم دارم

  ناشناس 1 سال قبل
  1

  چنگ

  ناشناس 1 سال قبل
  1

  شماری:شماره

  سارینا 1 سال قبل
  2

  نخست " نخستینوالا خودم همین به ذهنم رسید

  سارینا 1 سال قبل
  1

  مممنننوووننن

  ناشناس 1 سال قبل
  3

  پریسا هم خانواده :تلخیص:خلاصههم خانواده :موفقیت :موفق

  محمد فراز 1 سال قبل
  4

  سلام اصلا همکاری لازم انجام نمشه ما یک کلمه یا جمله مینویسم میگیم جواب یک چیز اشتباهی میاد مثلا گفتیم مترادف کلمه هورا پاسخ داده نشد

  مبینا 1 سال قبل
  5

  گذشته-گذشتن. مرحله-مراحل. بزرگان-بزرگ.بزرگی. جادوگران-جادوگر .جادو. راهی-راه. حمله-حمل.محل.محله.

  8
  شیوا 1 سال قبل

  دل.دلداده.دلدادگان

  5
  وجیهه 1 سال قبل

  ممنون مفید بود .❤️😘

  مرضیه 1 سال قبل
  4

  من هم خانواده ی خشم گین رو میخاهم

  مرضیه 1 سال قبل
  1

  وای

  تبسم 1 سال قبل
  7

  علم : عالم علوم معلم✅

  کیانا 1 سال قبل
  10

  نه اصن روچیزی که میخواستم نبود

  فاطیما 2 سال قبل
  9

  خیلی ممنون از برنامه های شماراضی نبودم و میرم یه سایت دیگه

  1
  ناشناس 5 ماه قبل

  احسنت

  بنازم به این حرفت که راسته

  5
  فاطمه 1 سال قبل

  من هم

  5
  Narges 1 سال قبل

  منم نبودم

  ناشناس 2 سال قبل
  5

  یکی به من ۱۰ تا هم خانواده بگه

  ترنم 2 سال قبل
  4

  ولا خاک تو سر کسی که بیاد اینجا متضاد دراره

  سهیلا 2 سال قبل
  3

  🤨

  هدیه 2 سال قبل
  2

  اولا باید بگم اینجا ما باید چیز هایی که مربوط به درس هست بنویسیم و به دیگران بدیم بعدشم اینجا سایتی نیست که فوش بدید من هم دیگه از سایت شما حمایت نمی کنم واقعاً که با این سایتتون

  هدیه 2 سال قبل
  5

  اولا باید بگم اینجا ما باید چیز هایی که مربوط به درس هست بنویسیم بعدشم اینجا سایتی نیست که فوش بدید من هم دیگه از سایت شما حمایت نمی کنم واقعاً که

  هدیه 2 سال قبل
  6

  اولا باید بگم اینجا ما باید هم خانواده بنویسیم و به دیگران بدیم بعدشم اینجا سایتی نیست که فوش بدید من هم دیگه از سایت شما حمایت نمی کنم واقعاً که

  😁😁😒 2 سال قبل
  4

  خیلی تو خری پس منم می تونم از بقبه کمک بگیرم یک صفحه درست کنم

  😒 2 سال قبل
  1

  خروشید

  محمد علی کلی 2 سال قبل
  4

  کتاب #کتب___ شهر #شهروند___ سجده # سجاد

  ناشناس 2 سال قبل
  4

  بله

  ناشناس 2 سال قبل
  1

  سلام

  😐 2 سال قبل
  3

  برای درس پنجم میخوام هفت خان رستم😐

  3
  راستی 2 سال قبل

  من هم نمیاد بالا

  ناشناس 2 سال قبل
  4

  چرا همه رو اشتباه دادین

  Atmiop 2 سال قبل
  3

  هم خانواده کو پس

  ناشناس 2 سال قبل
  3

  نظری ندارم 😑

  ممحم 2 سال قبل
  3

  سلام من ۱۰,تا می‌خوام نه ۷ تا لطفاً کمکم کنید

  1
  خوشم اومد 😎😎 2 سال قبل

  برعکسش کن

  ناشناس 2 سال قبل
  3

  من هم خانواده میخام

  ناشناس 2 سال قبل
  7

  سلام شما خودتان باید این کارها را بکنید نه ما

  3
  متین مقدسی 2 سال قبل

  خیلی خوبه

  3
  ستایش 2 سال قبل

  راست میگی

  4
  Zahra 2 سال قبل

  بله دقیقا

  ناشناس 2 سال قبل
  2

  چه سایت عن و گهییی

  4
  عسل 2 سال قبل

  واقعا هم خانواده 🤐😡😡😡

  6
  بدون نام 2 سال قبل

  چه قدر بی ادبی یعنی چی بیشور🙍

  آنیتا 2 سال قبل
  7

  کلمات هم خانواده و متضاد با جواب از درس ۵ ششم ابتدایی

  آیسان 2 سال قبل
  8

  نقص:ناقص✅قصد:مقصد،مقصود✅خشم:خشمگین،خشمناک✅موفقیت:موفق،موافق✅ماهر:مهارت✅پنهان:نهان✅بجست:جست✅

  2
  Zahra 2 سال قبل

  آیسان جان ممنونم

  1
  ثمین 2 سال قبل

  خیلی ممنون من به این نیاز داشتم خیلی ممنون که مشکلمو بر طرف کردین

  2
  ممنون خیلی خوب بود 2 سال قبل

  ممنون خیلی خوب بود

  5
  یسنا 2 سال قبل

  خیلی ممنون ایسان جان واقعا بهش نیاز داشتم😘

  4
  فاطیما 2 سال قبل

  ممنونم گلم خیلی به دردم خورد

  Army 2 سال قبل
  1

  مثل اینکه ما باید بگیم:|😐

  اسى 2 سال قبل
  4

  بدرد نمى خوره

  رویا 2 سال قبل
  4

  راضی نبودم

  1
  ملیکا 6 ماه قبل

  چرا هم خانواده ننوشته😠

  زهرا 2 سال قبل
  2

  من. که هر کاری از دستم بر می اومد کردم

  ناشناس 2 سال قبل
  4

  گند بزنم به این سایت هم خانواده محو شده تو این سایت

  به تو چه 2 سال قبل
  2

  من چیزی اینجا نمی‌بینم

  ناشناس 2 سال قبل
  1

  کاشکی جواب رو برام بفرسته

  مهسا 2 سال قبل
  10

  چیه بابا هیچی توش نیست نتمو الکی خرج کردم

  0
  هایده 4 ماه قبل

  سلام مهسا خوبی من را شناختی یا نه

  محدثه 2 سال قبل
  8

  هیچی نزاشتید فقط نظرسنجی مردم همین

  ملیکا 2 سال قبل
  7

  هیچی نفهمیدم

  پرسپولیس 2 سال قبل
  1

  بسیار عالی هست من راضیم

  2
  یسنا 2 سال قبل

  واقعا؟ من که نیستم

  فریال دیوان سالار 2 سال قبل
  1

  موفقیت:موفق،موافقپنهان:نهانبجست:جست

  2
  روژینا 2 سال قبل

  د مت گرم

  ناشناس 2 سال قبل
  4

  هم خوانواده درس پنجم هفت خان رستم

  نیما 2 سال قبل
  2

  ع

  ... 2 سال قبل
  9

  خاک تو سرت کنم تو که نمیدونم نزار

  برای ارسال نظر کلیک کنید