توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  هدف امام زمان از قیام چیست دینی نهم

  1 بازدید

  هدف امام زمان از قیام چیست دینی نهم را از سایت پست روزانه دریافت کنید.

  درس دینی و عربی

  پاسخ سؤالات پیام های آسمانی نهم  1395     درس ششم : خورشید پنهان

  خودت را امتحان کن صفحه 72

   -1 در چند جمله کوتاه، اتفاقات بعد از ظهور امام زمان را توصیف کنید.

  پاسخ : الف- عدالت سراسر جهان را فراگرفته و دیگر خبری از حکومت های ظالمانه نیست. 

  ب- علم و دانش آنچنان شکوفا شده که تمام پیشرفت های بشریت در برابر آن ناچیز است.  

  ج- مردم به دنبال فرد مستمندی هستند تا به او کمک کنند ،اما انسان فقیری نیست.    

  د- از آسمان و زمین برکت می بارد ؛نه خشکسالی هست و نه گرسنگی.  

   -2 قرآن کریم خبر می دهد که حضرت نوح علیه السلام 950 سال قوم خود را به سوی خدا دعوت می کرد. از این خبر چه نتیجه ای می توان گرفت؟

  پاسخ : اینکه داشتن عمر طولانی برای انسان ، غیر ممکن نیست و اگر خدا بخواهد امام زمان علیه السلام را تا به امروز زنده نگه می دارد.

   -3 با توجه به سخن امام رضا علیه السلام سه مورد از ویژگی های منتظران واقعی امام زمان علیه السلام را بنویسید.

  پاسخ : صبور بودن، خوش رفتاری، همسایه داری، ترویج کارهای نیک، خودداری از آزار و اذیت دیگران، گشاده رویی، خیرخواهی و مهربانی با مؤمنان.

   -4 دو شرط مهم از شرایط ظهور حضرت مهدی علیه السلام را بنویسید.

  پاسخ : شرط اول آمادگی مردم جهان برای همراهی با قیام امام است و شرط دیگر ،وجود یاران وفادار

  سوالات متن درس

  1-حضرت مهدی علیه السلام حکومت....... رابه وجود می آورد وبااین کار آرزوی تمامی .... و...... رابرآورده می سازد.

   پاسخ : عدل جهانی - پیامبران و مؤمنان

   2-پیامبراکرم صلی الله علیه و آله درباره قیام آن حضرت می فرماید: شمارابشارت بادبه مهدی،مردی از خاندان من؛در روزگاری که مردم گرفتار.......... هستند،قیام می کند و زمین را همچنان که از.......... پرشده است از عدل و داد ،آکنده می سازد.

  پاسخ : اختلاف و تزلزل -جور و ستم

  3-یکی از اثرگذارترین عقایدشیعیان چیست؟

  پاسخ : اعتقاد به قیام و ظهور حضرت مهدی علیه السلام

  4-کدام عامل توانسته است شیعیان را به ایستادگی و حرکت وتلاش در برابر انواع سختی ها  درطول تاریخ وادارد؟

  پاسخ : امید به آینده ای روشن و سراسر شور و اشتیاق

  5-چگونه اعتقاد به ظهور منجی ،یک اعتقاد همگانی و جهانی به شمار می آید؟

  پاسخ : سایر مسلمانان نیز به ظهور یکی از فرزندان پیامبر و قیام او برای برقراری عدالت معتقد هستند و در تعالیم مسیحیت و یهود نیز اعتقادبه نجاتبخش بزرگ آسمانی به چشم می خورد و در تورات و انجیل از آن سخن آمده است.

  6-چرا از نظر دانش پزشکی داشتن عمر طولانی ناممکن نیست؟

  پاسخ : زیرا اگر کسی بتواند مسائل بهداشتی و تغذیه ای را به خوبی مراعات کند از عمر طولانی تری برخوردار خواهد شد.

  7-خداوند می تواند امام زمان علیه السلام را تا امروز زنده نگه دارد،چند نمونه دیگر از توانایی و قدرت خداوند را در این مورد بیاورید.  

  پاسخ : همان خدایی که آدم را از گل آفرید و آتش سوزنده را بر حضرت ابراهیم علیه السلام سرد کرد و از میان رود نیل برای حضرت موسی علیه السلام و پیروانش راه عبوری قرار داد و حضرت عیسی علیه السلام را از چنگ دشمنانش نجات داد و تا امروز نزد خویش زنده نگه داشته است ،می تواند امام را نیز تا به حال زنده نگه دارد.

  8-امام حسن علیه السلام می فرماید:

  خداوند عمر او را در دوران غیبتش طولانی می گرداند ،سپس به قدرت خدایی اش او را درچهره ............... آشکار می سازد تا مردمان دریابند که خداوند ............  تواناست.  

  پاسخ : جوانی کمتر از چهل سال  - برهرکاری

  9- در برابر افرادی که ادعا می کنند با امام زمان علیه السلام ارتباط دارند و یا حتی خودشان امام زمان هستند،چه پاسخی دارید؟

  پاسخ : این ادعا ها توسط عده ای شیاد برای فریب مردم ساخته می شود زیرا در احادیث اهل بیت علیهم السلام می خوانیم هرکس برای آمدن امام وقتی را معین و یا ادعای ملاقات با ایشان را نماید ،دروغگوست

  10-آیا یاران حضرت فقط 313 یار ویژه هستند ؟ توضیح دهید.

  پاسخ : خیر،بلکه امام علاوه بر آنها نیاز به هزاران یار خواهد داشت که حضورشان برای پیروزی بر دشمن ضروری است.

  11-خداوند در چه شرایطی امام زمان علیه السلام را به میان مردم می فرستد؟

  پاسخ : هنگامی که ظلم و خونریزی توسط حاکمان زورگو جهان را فراگیرد ،خداوند امام علیه السلام را برای پایان دادن به جنگ و بی عدالتی به میان مردم می فرستد.

  12-هدف از قیام امام زمان علیه السلام چیست؟

  پاسخ : گسترش عدالت و مهربانی است و بی شک بسیاری از مردم جهان با این هدف مقدس و رهبری امام همراه خواند شد ،بنابراین امام جنگی بپا نمی کند بلکه با شکست ظالمان به جنگ و خونریزی پایان خواهد داد.

  13-قیام امام  برای این است که سرنوشت مردم در دست .............. قرار گیرد و مردم جهان پس از سال ها به ........... برسند.

  پاسخ : نیکوکاران و عدالت جویان - خوشبختی و آرامش

  14-آیا پس از آمدن امام زمان علیه السلام ،جهان پایان می پذیرد و قیامت برپا می شود ؟ توضیح دهید.

  پاسخ : خیر،دراحادیث می خوانیم حکومت امام زمان علیه السلام سال ها ادامه خواهد داشت و پس از ایشان صالحان دیگری اداره جهان را به دست خواهند گرفت.

  15-هم اکنون چه کسانی از مردم از یاران امام زمان علیه السلام هستند؟

  پاسخ : کسانی که با انجام واجبات دینی ،دوری از گناهان ،گره گشایی از کار گرفتاران و اخلاق نیک،باعث خوشحالی امام زمان شوند.

  16-یاری امام زمان علیه السلام یعنی............ و این کار مختص دوران ظهور نیست.

  پاسخ : یاری دین خدا

  17-به فرموده پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله از بهترین کارهای امت ایشان است؟

  پاسخ: انتظار ظهور

  18-چگونه بذر انتظار حضرت مهدی عجل الله را در وجود خود شکوفا سازیم ؟

  پاسخ : تلاش کنیم صفات منتظران ظهور را در خود ایجاد کنیم.

  سوالات صحیح  غلط و جا خالی

  در تعالیم مسیحیت و یهود نیز اعتقاد به نجات بخش بزرگ آسمانی به چشم می خورد. صحیح    غلط

  هدف امام از قیام، گسترش عدالت و مهربانی است. صحیح    غلط

  یاران حضرت فقط 313 یار ویژه نیستند  . صحیح    غلط

  اعتقاد به ظهور منجی، تنها به ما شیعیان اختصاص دارد. صحیح    غلط

  قیام امام برای این است که سرنوشت مردم در دست ..........قرار گیرد.

  پاسخ : نیکوکاران و عدالت جویان

  یکی از اثرگذارترین عقاید ما شیعیان اعتقاد به قیام و ظهور ..........  است.

  پاسخ : حضرت مهدی علیه السلام

  سوالات چهار گزینه ای

  در آیه 14 سوره ..... مدتحضورحضرتنوحدرمیانقومشوراهنماییآنها، 950 سالذکرشدهاست .

  الف : ٔعنکبوت  ب :  بقره    ج : نوح   د : ابراهیم

  با توجه به سخن حضرت امام رضا علیه السلام کدام یک از  وظایف منتظران واقعی نیست .

  الف :   گشاده رویی   ب : خیرخواهی   ج :  همسایه داری    د : عدالت طلبی

  - کدام گزینه  در مورد عقیده به ظهور منجی(امام مهدی عج) صحیح است ؟

  الف- در سایر ادیان اعتقاد به موعود وجود ندارد .

  ب- موعود الهی واحد خواهد بود.

  ج- فقط شیعه اعتقاد به منجی دارد .

  د- اهل سنت معتقدند منجی بدنیا آمده است .

  منبع مطلب : barati36.blogfa.com

  مدیر محترم سایت barati36.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  arash 13 روز قبل
  0

  اب مضاف چیست؟ ابی که خالص نیست و ان را از‌چیزی گرفته اند مانند گلاب اب میوه

  امیررضا 1 ماه قبل
  0

  هدف امام زمان برای قیام خود. جای خالی. و مهربانی است و اینکه سر نوشت مردم در دست قرار بگیرد

  صادق 9 ماه قبل
  0

  سوال رو سرچ میکنی ولی 1001جور جواب های مختلف میاره اصلا اون چیزی رو که میخوای نمیاره

  مهدی 1 سال قبل
  -1

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید