توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  نور از چه اجسامی عبور می کند کلاس دوم

  1 بازدید

  نور از چه اجسامی عبور می کند کلاس دوم را از سایت پست روزانه دریافت کنید.

  علوم دوم فصل2(نور)

  4- موجب تغییر رنگ لباس و پارچه می شود.
  برای آنکه جسمی دیده شود، باید از آن جسم نور به چشم برسد، بنابر این جسم یا باید از خودش نور تابش کند و یا نورهایی را که برآن تابیده شده است، به طرف چشم بیننده بازتاب دهد.
  به همین دلیل اجسام به دو دسته تقسیم می شوند.
  1- اجسام منیر یا چشمه ی نور: اجسامی که از خود نور تولید می کنند. مانند خورشید، لامپ روشن، شمع روشن، چوب در حال سوختن
  2- اجسام غیر منیر: این اجسام از خود نوری تابش نمی کنند، بلکه نوری را که از چشمه های نور به آن ها تابیده است به طرف چشم، باز می گردانند، در نتیجه ما می توانیم آن ها را ببینیم.

  انواع چشمه ی نور:1- چشمه ی گسترده نور: یک شی نورانی نظیر خورشید، چراغ روشن، شعله ی شمع را چشمه ی نور گسترده می نامیم.

  تقسیم بندی اجسام غیر منیر از نظر عبور نور از آنها:1- اجسام شفاف : اجسامی که نور از آن ها عبور می کند مانند شیشه – هوا – آب


  2- اجسام نیمه شفاف : اجسامی که نور از آن ها عبور می کند ولی از پشت آن ها اجسام دیگر به طور واضح دیده نمی شوند. مانند شیشه های مات – کاغذ کالک
  3- اجسام کدر اجسامی که نور از آن ها عبور نمی کند.مانند آجر-مقوا-چوب و ....

  نور به خط راست منتشر می شود.
  چند دلیل مهم برای اثبات این موضوع:1- عبور نور از لابه لای شاخ و برگ درختان


  2- تشکیل سایه

  3- خورشید گرفتگی
  4- ماه گرفتگی

  سایه چگونه تشکیل می شود؟ اگر جسم کدری در مقابل منبع نوری قرار گیرد در پشت جسم محوطه ی تاریکی بوجود می آید که به آن سایه می گویند.

  راههای تشکیل سایه :

  1- تشکیل سایه به وسیله چشمه ی نقطه ای نور: در این حالت فقط سایه کامل ایجاد می شود و مرز مشخصی بین تاریکی و روشنایی وجود دارد.
  نکته: قطر سایه به فاصله ی چشمه ی نور تا جسم کدر و پرده بستگی دارد.
  نکته: هر گاه چشمه ی نور به جسم کدر نزدیک شود قطر سایه بزرگتر می شود و هرگاه چشمه ی نور را از جسم کدر دور کنیم قطر سایه کوچک تر می شود.


  هر گاه سایه به وسیله ی چشمه ی نقطه ای تشکیل شود بین قطر سایه و قطر جسم کدر رابطه ی زیر وجود دارد.  مثال : جسمی به طول 10CM در فاصله ی 5CM از یک منبع نقطه ای نور قراردارد. اگر فاصله ی پرده تا منبع

  نور 60CM باشد، در این صورت طول سایه چقدر است؟

  AB=10CM
  OH=5CM

  OH'=60CM

  ?=A'B'


  2- تشکیل سایه به وسیله چشمه ی گسترده نور: در این حالت علاوه بر سایه کامل، نیم سایه نیز دیده می شود.


  - خورشید گرفتگی (کسوف): هر گاه در چرخش ماه به دور زمین و هر دو به دور خورشید، مرکز آن سه (ماه،زمین،خورشید) روی یک خط راست واقع شود به طوری که ماه در وسط باشد، ماه جلوی نور خورشید را می گیرد و سایه آن روی زمین می افتد در نتیجه کسانی که در سایه ی ماه قرار دارند خورشید را تاریک می بینند. در این صورت می گوییم، خورشید گرفتگی رخ داده است.


  - ماه گرفتگی: اگر زمین بین ماه و خورشید قرار گیرد، زمین جلوی نور خورشید را می گیرد و سایه آن روی ماه می افتد و آن را تاریک می کند. در این صورت می گوییم ماه گرفتگی رخ داده است.


  بازتاب نور : برگشت نور از سطح یک جسم را بازتاب می گویند.

  انواع بازتاب نور:1- بازتاب منظم: این بازتابش در سطوح بسیار صاف صورت می گیرد. در این صورت پرتوهای نور به طور موازی به سطح تابیده و به طور موازی در یک جهت بازتاب می شوند. در این نوع بازتاب همواره تصویری واضح و روشن ایجاد می شود. مانند آینه

  2- بازتاب نامنظم: هرگاه یک دسته پرتو موازی نور به سطح ناهمواری برخورد کند به صورت پرتوهای غیر موازی و در جهات متفاوت بازتاب می شوند. دراین نوع بازتابش تصویر اشیاء مبهم و نامشخص است.

  اصل انعکاس: در بازتاب نور از سطح یک جسم، همواره زاویه تابش و بازتاب برابرند.


  نکته 1: پرتو تابش: پرتو نوری که به سطح می تابد.(I)
  نکته2: پرتو بازتابش: پرتو بازگشته از سطح را می گویند.(R)
  نکته3: زاویه تابش: زاویه بین پرتو تابش و خط عمود را می گویند.(i)
  نکته4: زاویه بازتابش: زاویه بین پرتو بازتاب و خط عمود را گویند.(r)
  نکته5: زاویه آلفا
  α : زاویه بین پرتو تابش و سطح آینه را گویند.
  نکته6: زاویه بتا
  α
  : زوایه بین پرتو بازتاب و سطح آینه را گویند.
  نکته7: زاویه تابش متمم زاویه
  α
  است. یعنی
  نکته8: زاویه باز تابش متمم زاویه
  β است. یعنی

  انواع دسته اشعه (پرتو) نورانی:
  1- دسته پرتو موازی: این پرتوها همانطور که از اسمشان پیدا است با هم موازی هستند.


  2- دسته پرتو همگرا: پرتوهایی هستند که در آن شعاع های نور در جهت انتشار به هم نزدیک می شوند و در یک نقطه به هم می رسند.


  3- دسته پرتو واگرا: پرتوهایی که در آن شعاع های نور در جهت انتشار از هم دور می شوند.


  پرتوهای حقیقی:

  پرتوهای تابش و بازتابش که به چشم می رسند را پرتوهای حقیقی می گویند.

  پرتوهای مجازی:

  امتداد پرتوهای واگرایی که از سطح آینه بازتاب می شوند(در پشت آینه) پرتوهای مجازی گفته می شود.

  تصویر حقیقی:

  زمانی تشکیل می شود که پرتوهای تابش شده از یک نقطه شی پس از برخورد به آینه یا عدسی در نقطه ای دیگر به هم برسند. تصویر حقیقی بر روی پرده تشکیل می شود.


  تصویر مجازی:

  تصویری که پرتوهای مجازی در پشت آینه به وجود می آورند را می گویند.تصویر مجازی بر روی پرده تشکیل نمی شود.


  آینه:

  قطعات شیشه ای که پشت آنها نقره اندود یا جیوه اندود شده است و می توانند نور را بازتاب دهند بازتاب از سطح آینه منظم است.


  ویژگی های تصویر در آینه تخت 1- تصویر مجازی
  2- تصویر مستقیم
  3- تصویر برگردان(وارون جانبی)
  4- طول تصویر با طول جسم برابر است.
  5- فاصله تصویر تا آینه با فاصله ی جسم تا آینه برابر است.

  کاربرد آینه ی تخت:1- استفاده از تصویر مستقیم آن در خانه و وسایل نقلیه
  2- استفاده از آینه برای ارسال علایم مخابراتی به فاصله دور
  3- استفاده از آینه ی تخت برای اندازه گیری سرعت نور و وسایل نور بازتابی (تلسکوپ بازتابی)
  4- پریسکوپ:
  این دستگاه از لوله ای تشکیل شده که در دو طرف آن دو آینه ی تخت موازی نصب شده که هر یک از این آینه ها با محور آینه زوایه 45 درجه می سازد. هر تصویری که در یکی از این آینه ها دیده می شود در دیگری نیز مشاهده می شود.

  انتقال آینه ی تخت:

  هرگاه جسمی در برابر آینه ی تختی قرار گیرد، تصویر مجازی آن در آینه دیده می شود. چنانچه آینه به اندازه d جابه جا شود. تصویر به اندازه 2d نسبت به جسم جابه جا می شود.

  اگر آینه ثابت باشد و جسم به اندازه d نسبت به آینه جا به جا شود تصویر نسبت به جسم به اندازه d جا به جا می شود.

  سرعت انتقال تصویر:

  سرعت انتقال تصویر در آینه ی تخت در حالتی که آینه ثابت باشد و جسم با سرعت V در راستای عمود بر سطح آینه حرکت کند، نسبت به مکان اولیه اش برابر V است.
  در حالی که جسم ساکن باشد و آینه در راستای عمود بر سطح آینه با سرعت V حرکت کند، سرعت انتقال تصویر در آینه نسبت به مکان اولیه اش برابر 2V خواهد بود.
  در حالی که جسم و آینه هر یک با سرعت V به طرف هم حرکت کنند، سرعت انتقال تصویر در آینه نسبت به مکان اولیه اش برابر 3Vخواهد بود.

  تصویر در آینه های متقاطع:

  هر گاه جسم روشنی در فضای بین دو آینه ی متقاطع قرار گیرد پرتوهایی از جسم به هر یک از دو آینه می تابد و دو تصویر مجازی به وجود می آورد. اگر پرتوها پس از باز تابش های متوالی به آینه برخورد کنند تصویرهای دیگری نمایان می شود. هر چه زاویه بین دوآینه α کوچکتر باشد تعداد این تصویرها بیش تر است. تعداد تصویرها (n) از رابطه ی زیر به دست می آید.

  نکته: در حالتی که دو آینه موازی باشند 0=α تعداد تصاویر بی نهایت زیاد است.

  آینه های کروی:

  الف) آینه مقعر(کاو): اگر سطح داخلی آینه بازتاب کننده باشد، به آن آینه کاو می گویند.
  نکته 1: اگر یک دسته پرتو نور موازی به آینه کاو بتابد پرتوهای بازتابیده در یک نقطه به نام کانون حقیقی به هم می رسند.
  کانون با حرف F نمایش داده می شود.
  به فاصله کانون تا آینه، فاصله کانونی می گویند و با حرف f نمایش می دهند.

  نکته2: آینه های کاو می توانند از یک جسم هم تصویر مجازی و هم تصویر حقیقی ایجاد کنند.
  تشکیل تصویر حقیقی یا مجازی، بستگی به فاصله جسم از آینه های کاو دارد. هر چه جسم به آینه نزدیک تر باشد، تصویر در فاصله ای دورتر ایجاد می شود و هرچه جسم را از آینه دور کنیم تصویر به آینه نزدیک تر می شود.

  ب) آینه ی کوژ: اگر سطح خارجی آینه بازتاب کننده باشد، آن را آینه ی کوژ می گویند.
  نکته1: هرگاه پرتوهای نور موازی محور اصلی به آینه محدب بتابد، طوری باز می تابد که امتداد پرتوهای بازتاب از یک نقطه روی محور اصلی می گذرند. این نقطه را کانون اصلی آینه ی محدب می نامند. کانون آینه محدب مجازی است.

  نکته 2: تصویر در آینه ی محدب همواره مجازی، کوچک تر از جسم و مستقیم خواهد بود.


  شکست نور:
  وقتی نور به جسمی می تابد، مقداری از آن نور بازتاب می شود، مقداری نیز از جسم عبور می کند،
  اما جسم های شفاف مانند هوا، آب، شیشه، طلق های پلاستیکی شفاف نور را به خوبی از خود عبور می دهند.


  نور در یک محیط معین در مسیر مستقیم حرکت می کند.
  اگر در مسیر نور یک قطعه جسم شفاف عمود در مسیر نور قرار گیرد، مسیر نور در هنگام عبور از جسم هم چنان مستقیم خواهد بود.


  اما اگر نور در مسیر خود، با زوایه ای دیگر به یک جسم شفاف (مثلا شیشه) برخورد کند، هنگام ورود به شیشه مسیر حرکتش مقداری کج می شود. به این پدیده شکست نور می گویند.


  نور در یک محیط معین، به صورت مستقیم و با سرعت ثابت حرکت می کند، هرگاه محیط تغییر کند، سرعت نور نیز تغییر کرده و نور منحرف می شود و در مسیر جدید به خط راست حرکت می کند.
  تغییر مسیر پرتو نور به هنگام عبور از یک محیط شفاف به محیط شفاف دیگر را شکست نور می گویند.

  زاویه تابش: زاویه ای بین پرتو تابش و خط عمود (i)
  زاویه شکست: زاویه ای بین پرتو شکست و خط عمود (r)

  رابطه ی زاویه تابش و زاویه ی شکست:1- اگر پرتو تابش عمود بر سطح مشترک بین دو محیط باشد،(یعنی زاویه آن با خط عمود برابر صفر باشد) در این صورت نور بدون شکست وارد محیط دوم شده و منحرف نمی شود.

  2- اگر پرتو تابش از محیط رقیق وارد محیط غلیظ شود در این حالت پرتو شکست به خط عمود نزدیک می شود یعنی زاویه شکست از زاویه ی تابش کوچک تر می شود.

  3- اگر پرتو تابش از محیط غلیظ وارد محیط رقیق شود، در این حالت پرتو شکست از خط عمود دورتر می شود و زاویه ی شکست از زاویه ی تابش بزرگ تر می شود.

  علت شکست نور:علت شکست نور، متفاوت بودن سرعت نور در محیط های مختلف است. سرعت نور در خلا یا هوا در حدود است اما وقتیکه وارد آب می شود، سرعت آن به حدود کیلومتر بر ثانیه می رسد. سرعت نور در شیشه(که غلیظ تر از آب است) کم تر و در حدود است. این تفاوت سرعت نور سبب می شود که راستای پرتوهای نور هنگام عبور از یک محیط به محیط دیگر، شکسته شود و پدیده شکست نور اتفاق بیفتد.

  عمق ظاهری، عمق واقعی:
  هنگامی که از هوا به جسمی در داخل آب نگاه کنیم آن جسم به سطح آب نزدیکتر و وقتی از داخل آب به جسمی در هوا نگاه کنیم، دورتر به نظر می رسد. وقتی نور به طور مایل از یک محیط شفاف وارد محیط شفاف دیگر می شود، در مرز مشترک دو محیط، تغییر می دهد(شکسته می شود) همین عامل سبب بالاتر دیده شدن جسم نسبت به سطح واقعی گردد.


  منشور:قطعه ای مثلثی شکل است که از یک ماده شفاف مثل شیشه یا پلاستیک های بی رنگ ساخته می شود. وقتی پرتوهای نور به یکی از دیواره های منشور برخورد می کند و به آن وارد می شود، در اثر پدیده ی شکست مسیرش تغییر می کند. این پرتو هنگام خروج از دیواره ی دیگر منشور نیز، دچار تغییر می شود.

  آزمایش نیوتن:هرگاه شعاع نور سفیدی بر یک وجه منشور شیشه ای که قاعده ی آن به شکل مثلث است بتابانیم، نور سفید تجزیه شده و پرتوهای خروجی از منشور بر روی پرده طیف رنگینی از هفت رنگ قرمز، نارنجی، زرد، سبز، آبی، نیلی و بنفش را تشکیل می دهد. علت این پدیده آن است که میزان شکست نورهای رنگی مختلف، با هم یکسان نیست. هرگاه نور سفید وارد منشور شود، تغییر مسیر رنگ های تشکیل دهنده ی نور سفید از قرمز تا بنفش بیش تر شده و به هنگام خروج از منشور رنگ های مختلف نور سفید از یکدیگر جدا می شوند.
  جداسازی رنگ های نور سفید به وسیله ی منشور را پاشیدگی نور (پاشیده شدن) می گویند.


  به مجموعه نورهای رنگی که از پاشیده شدن نور در منشور به وجود می آید طیف نور گفته می شود.
  عدسی ها:

  اگر دو منشور را مطابق شکل های مقابل به هم بچسبانیم و سطح آن ها را به صورت خمیده تراش دهیم، عدسی به وجود می آید.

  عدسی ها مانند منشور می تواند جهت پرتوهای نور را تغییر دهد، همین امر سبب می شود اجسام از پشت عدسی به صورتهای مختلف دیده شوند.

  انواع عدسی:
  1- عدسی همگرا(محدب یا کوژ) ضخامت وسط این عدسی بیش تر از ضخامت کناره های آن است.
  این نوع عدسی پرتوهای نور موازی را شکسته و در یک نقطه متمرکز می کند یا به عبارت دیگر پرتوهای نور را به یکدیگر نزدیک می کند.
  2- عدسی واگرا (مقعر یا کاو) ضخامت وسط این عدسی کم تر از ضخامت کناره های آن است.
  این نوع عدسی پرتوهای نور موازی را شکسته و آنها را واگرا می نماید به عبارت دیگر پرتوهای نور را از یکدیگر دور می کند.  عدسی همگرا:


  این نقطه کانون عدسی(ذره بین)است. اگر فاصله ی بین عدسی تا صفحه ی کاغذ را اندازه بگیرید، این فاصله را فاصله کانونی عدسی گویند.
  هرگاه یک دسته پرتو نور موازی با محور اصلی به عدسی همگرا بتابد پس از عبور از عدسی شکسته شده و پرتوها در یک نقطه یکدیگر را قطع می کنند. این نقطه کانون اصلی عدسی بوده و با F نمایش داده می شود.

  فاصله ی بین کانون و مرکز نوری عدسی را فاصله ی کانونی عدسی می گویند و با علامت (f) نمایش می دهند.
  نکته: عدسی های همگرا هم تصویر حقیقی و هم تصویر مجازی ایجاد می کنند.
  ویژگی های تصویر در عدسی همگرا بستگی به فاصله شی از عدسی و فاصله ی کانونی دارد.

  عدسی واگرا:

  هر گاه پرتوهایی موازی محور اصلی به عدسی واگرا بتابد پس از شکست و عبور از عدسی طوری از هم دور می شوند که امتداد آن ها از یک نقطه روی محور اصلی بگذرند. این نقطه را کانون عدسی واگرا می نامند.
  نکته: عدسی ها واگرا همواره تصویری مجازی، مستقیم، کوچک تر از جسم و نزدیک تر(در همان طرف شی) ایجاد می کند.

  منبع:المپیاد علوم راهنمایی


  جواب فعالیت ها وفکر کنیدها.....


  /**/

  مشاهده کنید : ص 30
  روبروی یک آینه تخت بایستید و به تصویر خود در آینه نگاه کنید. اکنون دست چپ خود را بلند کنید. تصویر کدام دست خود را بلند می کند؟ تفاوت شما با تصویرتان چیست؟ نتیجه را پس از بحث در گروه به کلاس گزارش دهید.
  تصویر دست راست بالا می رود. بدن ما یک جسم حقیقی است اما تصویر مجازی است و وجود خارجی ندارد.  

  اطلاعات جمع آوری کنید. ص 38
  تعدادی عینک طبی را بررسی کنید و بگوئید که آیا عدسی آن ها واگراست یا همگرا . از چه روشی برای تعیین واگر یا همگرا بودن عدسی استفاده می کنید؟
  برای تعیین محدب یا مقعر بودن عدسیها راههای مختلفی وجود دارد
  1 –
  آنها را در مقابل نور قرارداده هر کدام نور را متمرکز کنند محدب،‌هر کدام پراکنده کنند ،‌مقعر.
  2 –
  در عدسی های مقعر تصویر همیشه کوچکتر و مستقیم اما در محدب این طور نیست. تصویر بزرگتر است.
  3 –
  هر کدام بر روی پرده تصویر تشکیل دهند محدب هستند.

  منبع مطلب : www.olomtajrobii.blogfa.com

  مدیر محترم سایت www.olomtajrobii.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  نمونه سوالات علوم بخش6دوم ابتدایی

  ا-در خیابان های شلوغ استفاده از سوت برای هشداردادن به راننده ها یا عابرپیاده، کمکی نمی کند.چه راه حلی راپیشنهادمی کنید؟ استفاده از تابلوهای راهنمایی ورانندگی و چراغ راهنمایی.

  2- هررنگ نورچراغ راهنما چه پیامی رابه راننده ها می دهد؟رنگ قرمزنشانه ی ایست،رنگ سبز نشانه ی حرکت ورنگ زردنشانه ی احتیاط است.

  3- وقتی چراغ مخصوص عابر پیاده قرمز است،وظیفه ی ما چیست؟ وظیفه ی ما این است که صبرکنیم تا اتومبیل ها حرکت کنند.وقتی چراغ مخصوص عابرسبز شد حرکت کنیم.

  4- چه اجسامی نور تولیدمی کنند؟ لامپ روشن- چراغ قوه- کبریت روشن- شمع روشن- شعله گاز-فانوس روشن- آتش- خورشید- چراغ راهنما.

  5-چه اجسامی صوت تولیدمی کنند؟ رادیو- تلفن- شیپور-سوت- تلویزیون و...

  6- چرادرروزروشن که لامپ ها روشن نیستند، می توانیم ببینیم؟چون خورشید که بزرگ ترین چشمه ی نور است همه جا راروشن کرده است.

  7-آیا برای دیدن فقط نورلازم است؟خیر،یک انسان نابینا با توجه به وجود نور ولی باز هم نمی تواندببیند0

  8- چگونه سایه تشکیل می شود؟وقتی نور از چیزی عبور نکند پشت آن چیز سایه درست می شود.

  9- آیا سایه ی تمام اجسام که در مقابل نور گرفتید،مثل هم تیره است؟ خیر، بعضی تیره تر وبعضی روشن تراست.

  10- آیا با شیشه هم می توانید سایه درست کنید؟ خیر،اگر هم ایجادشود سایه بسیارروشن است.

  11- اجسامی راکه سایه دارندرانام ببرید؟ مقوای تیره –مداد-کتاب- عروسک و...

  12- اجسامی که سایه ندارند؟ آب- آینه- شیشه و...

  13- آیا درروز آفتابی می توانید سایه ی خودتان را از بین ببرید؟ چگونه؟ بله، زمانی که کاملاًًً زیر منبع نور بایستیم.

  14- هریک از چراغ های خودرو چه استفاده هایی دارد؟ چراغ های راهنما، جهت حرکت به راست وچپ رانشان می دهد.چراغ هایی که نور بالا دارند مسافت های زیادی ازجلوی ماشین را روشن می کنند.چراغ هایی که نورپایین دارند مسافت های نزدیک جلو ماشین راروشن می کنند. چراغ قرمز درپشت ماشین نشانه ایستادن ماشین می باشد.چراغ های چشمک زن نشانه ی نزدیک شدن با احتیاط به ماشین است.

  15- چشمه ی نور چیست؟اجسامی که از خود نورتولیدمی کنند چشمه نورمی گویند.

  16-چند نمونه نورهای طبیعی ومصنوعی نام ببرید؟نور های طبیعی: خورشید-ستارگان

  نورهای مصنوعی: لامپ-آتش- شمع و...

  17-از نور چه استفاده هایی می شود؟برای دیدن- علامت دادن- هشداردادن- رشد گیاهان- درست کردن سایه- تشخیص بعضی ازبیماری ها.

  18- اندازه ی سایه ها در صبح وظهر و عصر چگونه است؟ درصبح وعصر بلند هستند چون خورشید مایل می تابد ولی درظهر کوتاه هستند چون ازبالا ومستقیم می تابد.

  19- چگونه سایه ها کوچک وبزرگ می شوند؟ با دورونزدیک کردن جسم و منبع نورسایه ها بزرگ وکوچک می شوند.

  20- اندازه سایه به چه چیزی بستگی دارد؟ به جهت تابش نور.

  21- چرا پشت اجسام شفاف سایه درست نمی شود؟چون نورازآن ها عبورمی کند.

  نکته 1-: بعضی ازاجسام چشمه ی نور نیستند اما نورانی هستند.مثل ماه و شبرنگ که نورشان قرضی است.

  نکته 2- درفضا نیز سایه تولید می شود همین امر باعث ایجاد خورشید گرفتگی وماه گرفتگی می شود.

  منبع مطلب : narry.blogfa.com

  مدیر محترم سایت narry.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  فصل 6 علوم- پیام رمز را پیدا کن-۲

   سوال کتاب- پلیس معمولاً در خیابان‌های خلوت برای راهنمایی راننده‌ها از سوت استفاده می‌کند، اما در خیابان‌های شلوغ استفاده از سوت برای هشدار دادن به راننده‌ها یا عابر پیاده کمکی نمی‌کند. چه راه حلی را پیشنهاد می‌کنید؟ با علامت دادن پلیس با پرچم و دست علامت می‌دهد، تا ماشین‌ها را نگه دارد و یا اجازه‌ی عبور می‌دهد.

  سوال کتاب- هر رنگ نور چراغ راهنما چه پیامی را به راننده‌ها می‌دهد؟ زرد باید احتیاط کنیم، قرمز نشانه ایست است، سبز یعنی حرکت کنیم.

  وقتی چراغ مخصوص عابر پیاده قرمز است. وظیفه‌ی ما چیست؟ باید بمانیم و حرکت نکنیم تا ماشین‌ها حرکت کنند.

  چشمه‌ی نور چیست؟ هرچیزی که از خودش نور دهد، چشمه‌ی نور است.

  چند  چشمه‌ی نور را نام ببر: خورشید – لامپ – چراغ قوه – آتش – چراغ مطالعه - چراغ راهنمایی

  5- پرنورترین چشمه‌ی نور چیست؟ نور خورشید.

  سوال کتاب-  آیا نور چراغ قوه از تمام قسمت‌های مقوا عبور می‌کند؟ خیر

  جمله خیلی مهم: اجسامی مثل چراغ قوه و خورشید و هرجسمی که از نودش نور عبور دهد چشمه‌ی نور است.

  سوال کتاب- چه اجسام دیگری از خودشان نور دارند؟ لامپ – چراغ راهنمایی – چراغ مطالعه- فانوس – چراغ ماشین.

  بیش‌تر چیزهایی که می‌بینیم چشمه‌ی نور نیستند. یعنی از خود نور ندارند و برای دیدن آن‌ها نور لازم است.

  چرا در روز روشن که لامپ‌ها روشن نیستند، می‌توانیم ببینیم؟ چون نور خورشید همه‌جا را روشن کرده.

  آیا برای دیدن فقط نور لازم است؟ برای دیدن بیشتر چیزها نور لازم است.

  نگاه کردن مستقیم به نور خورشید چه زیانی دارد؟ به چشم و پوست آسیب زیادی می‌زند. و باید در مقابل نور خورشید از عینک آفتابی و کرم برای صورت استفاده کنیم.

  چرا سایه تشکیل می‌شود؟ چون جسم جلوی نور خورشید را می‌گیرد و در پشت آن سایه درست می‌شود.

  آیا سایه‌ی تمام اجسام که در مقابل نور گرفتید، مثل هم تیره است؟ نخیر

  آیا با شیشه هم می‌توانید سایه درست کنید؟ امتحان کنید. نور از شیشه عبور می‌کند.

  آیا در روز آفتابی می‌توانید سایه‌ی خودتان را از بین ببرید؟ چگونه؟ خیر

  سایه‌ی صورت دوست خود را روی مقوا بیندازید و آن را بکشید. از بین می‌رود.

  نگاه کردن به خورشید به طور مستقیم باعث آسیب دیدن چشم‌های شما می‌شود.

  سایه چگونه درست می‌شود؟ وقتی جسمی را در مقابل نور خورشید بگیریم، و نور خورشید نتواند از آن بگذرد، پشت  آن سایه درست می‌شود.

  آیا چراغ راهنمایی چشمه‌ی نور است؟ بله

  چراغ راهنمایی کمک می‌کند که ماشین‌ها تصادف نکنند و آدم‌ها به موقع از خیابان عبور کنند.

  تصویر ص 51 ساعت آفتابی در ایران قدیم.

  از صداها چه استفاده‌هایی می‌کنیم؟ 1) از صدای پرندگان و قرآن لذت می‌بریم.

  2) با همدیگر ارتباط برقرار می‌کنیم مثل تلفن. 3) از خط دور می‌شویم.

  چراغ جلوی ماشین برای روشنایی در شب و هنگام علامت دادن در هنگام سبقت گرفتن چراغ مه شکن و نور بالا.

  در عقب ماشین چراغ ترمز که وقتی پا بروی ترمز بگذارند روشن می‌شود. چراغ فلاشور که خاموش و روشن می‌شود و از خطر با خبر می‌کند.

  در جنگل : با چوب آتش درست می‌کنیم. مشعل درست می‌کنیم. از نور آتش و نور مشعل پیام می‌رسانیم.

  جمله مهم: یاد گرفتید که صدا و نور می‌توانند به ما اطلاعات و هشدار دهند. با استفاده از آنچه آموختید، یک وسیله‌ی هشدار دهنده مثل دزدگیر طراحی کنید.

  منبع مطلب : dovom-1.blogfa.com

  مدیر محترم سایت dovom-1.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ایسودا 12 ماه قبل
  1

  کی جواب میده

  مهدی 2 سال قبل
  0

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید