توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  نمونه سوال ضرب عدد مخلوط کلاس پنجم

  1 بازدید

  نمونه سوال ضرب عدد مخلوط کلاس پنجم را از سایت پست روزانه دریافت کنید.

  گزیده نکات درسی و نمونه سوالات ضرب عدد مخلوط و تناسب

  ریاضی پنجم ابتدایی - فصل 2 - ضرب عدد مخلوط

  مرورگر شما از این ویدیو پشتیبانی نمیکنید.

  منبع مطلب : www.aparat.com

  مدیر محترم سایت www.aparat.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  نمونه سوالات امتحانی ریاضی پایه پنجم

    

  1- عدد مقابل را بخوانید و به سوالات زیر پاسخ دهید.                                                               7012500439

  الف) کمترین ارزش مکانی را رقم .......... دارد.

  ب)  عدد را به حروف بنویسید.................................................................

  ج) رقم 5 در مرتبه ی .................. قرار دارد.

  2- کسر مربوط به قسمت های رنگی هر شکل را بنویسید.

       3- یک سوم دوازده تا برابر است با ............ تا. ( با رسم شکل)

  4- در جای خالی عدد مناسب بنویسید .

     5     یعنی .............. تا      1                                         ......... تا    1   می شود      3    1

     8                               8                                                      4                   4

  5- با توجه به واحد سمت چپ برای شکل زیر ،کسر بزرگتر از واحد و عدد مخلوط بنویسید.

   کسر ..............               عدد  مخلوط ..............

                                                                                                                                                  

  6- محیط مثلثی یک متر است .اگر اندازه ی دو ضلع آن     3   و    6   متر باشد ،اندازه ی ضلع سوم را حساب کنید.

                                                                         13      13           

  7- باقیمانده تقسیم 564 بر 3 مثل باقیمانده تقسیم ..................... است بر 3 ، یعنی .........  . پس عدد 564 بر 3 بخش پذیر است.

  8- یکان اعدادی که هم بر 2 و هم بر 5 بخشپذیرند،چیست ؟

  9- با توجه به واحد سمت چپ، برای شکل زیر یک تفریق کسری بنویسید.

  10- کدام عدد مقابل هم بر 5 و هم بر 9 بخش پذیر است .

                                              4230 -  3245 – 7120-  6015

  11- مقایسه کنید و علامت مناسب ((  > = < ))  بگذارید .

                    2     4   1    6    ،      2    3                                  059/7        ،     7    3    6/7  

                                          3                         3                       3                         7

  12- حاصل جمع و تفریق های زیر را به دست آورده و در صورت امکان ساده و به عدد مخلوط تبدیل کنید.

                                                                                              =         1    2         +        3   4

         5          2                                                                                              

    =         1     3           -        10            

                                              6

    3    5   -    7    2    =

                 4                       20  

  13-  حاصل ضرب تقریبی ضرب مقابل را بنویسید.

              32           =   67

  14- باغی است به شکل مستطیل به طول 400 متر و عرض  300متر

  الف) مساحت این باغ چقدر است ؟

  ب ) مساحت این باغ چند هکتار است ؟

  15-مسافت های طولانی را با واحدی به نام ......................... و با وسیله ای به نام کیلومتر شمار اندازه گیری می کنند. واحد اندازه گیری مساحت کشور ها و قاره ها .......................... است.

  16- مساحت قسمت هاشور خورده شکل مقابل را حساب کنید .

                                      10

                                      

                                

               5  

  17- تساوی ها را کامل کنید .

                                         15       =        3 

                             8

                                 =      6                    

                                 9         15

                           =              =        24   

                               6       2

                                                                                                                                                  18- قطر بزرگ یک لوزی 12 متر و قطر کوچک آن 10 متر است .مساحت این لوزی چند متر مربع است ؟

  19- نسبت سن احمد به پدرش 2 به 7 است . اگر سن احمد 16 سال باشد ، سن پدرش چند سال است ؟

  20- مجید 500 تومان داشت . او      3     پولش را خرج کرد .

                                                                                                       10         

  الف ) چند تومان خرج کرد ؟

  ب ) چند تومان برایش باقیمانده است ؟

  21- هواپیمایی 240 مسافر دارد که نسبت مسافران زن به مرد 3 به 5 است .

  الف ) تعداد زنان چند نفر است ؟

  ب ) تعداد مردان چند نفر است ؟

  22- امتحان ریاضی    ُُ ُ 45   ُ20  8 شروع شد و ساعت   ُ ُ 50   ُ5   10 پایان یافت . مدت امتحان ریاضی را حساب کنید.

  23- چند در صد از شکل مقابل ستاره دار است ؟

  24- یک پارچه فروش 27 متر پارچه داشت . او یکبار    1   5 و  بار دیگر      3   3 متر از پارچه را فروخته است .چند متر از پارچه باقی مانده است؟                                        2                         5

  25- مریم    9   4 ساعت و نادر 3 ساعت و افسانه    1    4 ساعت کار کرده اند. آنها روی هم چند ساعت کار کرده اند؟

                                                                                     4                     12

  26- زمینی به شکل مستطیل به طول 600 متر و عرض 400 متر، مساحت آن چند هکتار است ؟

                

                

  27- مساحت مثلث روبرو را حساب کنید.

        5

                         4                                                 

  28- مساحت مثلثی 9 سانتی متر است ،اگر ارتفاع آن 3 سانتی متر باشد ، قاعده ی آن چند سانتی متر است؟

  29- مساحت شکل زیر را حساب کنید .

                                                                

                              3

                                                                  

                                          2

                                                                 5

  30- زمینی است به شکل ذوزنقه که قاعده ی کوچک و بزرگ و ارتفاع آن به ترتیب 100،500،300 متر می باشد،مساحت این زمین چند هکتار است ؟

  31- نسبت وزن دو ظرف 5 به 3 است. ظرف سنگین تر 45 کیلوگرم است.وزن ظرف سبکتر چند کیلوگرم است ؟

  32- مجموع سن پدر و پسری 75 سال است . اگر نسبت سن پدر به پسر مثل 4 به 1 باشد. سن هر کدام چقدر است ؟

  33- قیمت 5 جلد دفترچه 240 تومان است،قیمت 15 جلد دفترچه چقدر است ؟

  34- اتومبیلی ساعت  ُ50   10 از  خرم آباد به سمت تهران حرکت کرد. و در ساعت  ُ35  6 بعد ازظهر همان روز به تهران رسید

   این اتومبیل چه مدت در راه بوده است ؟

  35- جمع و تفریق  اعداد زیر  را بنویسید.

                                                                                                    016/2   و   75 / 3            

  36- کتابی دارای  260 صفحه است .    4    از آن را مطالعه کرده ایم . چند صفحه از آن مطالعه  نشده  است ؟

                                                                                                    5 

  37- در امتحانات آخر سال کلاس پنجم از یک کلاس 40 نفری 8 نفر واز یک کلاس 25 نفری 4 نفر مردود شده اند .

  الف ) چند نفر از دانش آموزان هر کلاس مردود شده اند؟

  ب ) چند نفر از دانش آموزان هر کلاس قبول شده اند؟

  38- برای شکل زیر یک کسر بزرگتر از واحد و یک عدد مخلوط بنویسید.

                                         39- در داخل مربع خالی عدد مناسب قرار دهید .

                                 =             7  =            

                                 1         3 

                                 =      4                    

                                 5         45

  40- برای رنگ کردن هر 15 متر مربع دیوار 5 لیتر رنگ لازم است، برای رنگ کردن 75 متر مربع از سطح دیوار چند لیتر رنگ لازم است ؟

  41- حاصل تفریق دو عدد  ُُ ُ47    ُ25    6 و  ُ ُ 35    ُ39    2  را بنویسید.

  42- لباس فروشی لباس های  خود را با 25%  تخفیف می فروشد. اگر  لباسی 900 تومان  بفروشد ، قیمت  اولیه لباس چفدر بوده است ( بدون تخفیف )

  43-  خط تقارن اشکال زیر را رسم کنید .

  44-  عدد های زیر را بخوانید .

  =  84/0        

  =  275/4

  45- اگر 435 عدد گردو را بین 48 نفر تقسیم کنیم به هر نفر چند عدد گردو می رسد و چند عدد باقی می ماند؟

  46- در جای خالی علامت  مناسب ((  > = < ))   قرار دهید.

                                                          

                                     3     6   33      ،          7               0  

                   4                         5                     5                                                    4

  47-  با ارقام 2 و 5 و 8 و 4 عدد سه رقمی بخش پذیر بر 3 بنویسید.

  48- جدول تناسب زیر را کامل کنید.

                           


  49- با قیمانده تقسیم عدد 85 بر 9 مثل باقیمانده تقسیم ................ بر 9 یعنی عدد ................ است. پس عدد 85 بر عدد 9  بخش پذیر ...................   .

  50- مساحت قسمت  ستاره دار را بدست آورید.

  4

                                  6

                                                                                           من ا… توفیق         

                                                                                          خانم جباری

                                            

  منبع مطلب : dabestanesteqhlal.blogfa.com

  مدیر محترم سایت dabestanesteqhlal.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  الی 13 روز قبل
  0

  نمونه سوال

  با جواب مخام

  محدثه 20 روز قبل
  2

  خیلی سوالات خوبی بود ولی لطفا جواب رو هم بگذارید

  یکتا پورهادی که معلم هستم 1 سال قبل
  0

  سلام ضرب مساحتی ضربی هست که فقط کسر و عددمخلوط و عددهای مخلوط

  صبا 1 سال قبل
  0

  سلام

  سنا 2 سال قبل
  -1

  سلام سوالاش عالیه👌خیلی خیلی زحمت کشیدید دستتون درد نکنه ممنون .اما چرا جواب نداره؟ اگه رسیدگی کنید ممنون میشم

  سلین 2 سال قبل
  0

  عالیهههههههههههه

  خیلی خوبه ممنون

  سلام خوب بود ولی عالی نبود 2 سال قبل
  -1

  سلام عالی بود

  ناشناس 2 سال قبل
  -2

  عالی

  ملینا 2 سال قبل
  0

  کش جواب داشت

  ملینا 2 سال قبل
  3

  کاش جواب هم داشت

  2
  ندا 1 سال قبل

  راست میگه😔😔

  دنیز 2 سال قبل
  -2

  یک مسئله

  ناشناس 2 سال قبل
  0

  جواب سوالها رو میخواستم

  -1
  پانیذ 2 سال قبل

  لطفا جواب ها رو هم بزارید

  مهدی 2 سال قبل
  -1

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید