توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  نقشه عناصر داستان رهایی از قفس

  1 بازدید

  نقشه عناصر داستان رهایی از قفس را از سایت پست روزانه دریافت کنید.

  تحلیل نشانه شناختی شش روایت از حکایت «طوطی و بازرگان»

  ‌ چکیده

  ‌ واژه های کلیدی:

  ‌ 1- مروری بر حکایت و مآخذ آن

  ‌2- پیشینه ی تحقیق درباره ی حکایت «طوطی و بازرگان»

  ‌ 3- رویکرد نشانه شناسی

  ‌ 4- تحلیل نشانه شناختی روایت ها

  1-4- گونه ی اول: متون دینی و تفسیری: تفسیر ابوالفتوح و تفسیر گازر

  2-4- گونه ی دوم: متون روایی: عجایب المخلوقات

  3-4- گونه ی سوم. متون عرفانی: اسرارنامه، مثنوی و دقایق الطریق

  1-3-4- روایت اسرارنامه

  ‌ 2-3-4- روایت مثنوی مولانا

  ‌ 3-3-4- روایت دقایق الطریق

  ‌ 5- نتیجه گیری

  پی نوشت ها :

  1- دانشیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تربیت معلم تهران.
  2- کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تربیت معلم تهران.
  3-Semiology .
  4- .Saussure
  5- Piers.
  6- Jakobson.
  7- .Barthes
  8- Kristeva.
  9- .Morise
  10- .Signifier
  11- .Signified
  12- representment.
  13- interpretant.
  14- object.
  15- Signification.
  16- plot.
  17- code.
  18- خطوط تیره در این جدول نشانه شباهت بخش روایی در روایت بعدی است. ضمن اینکه لفظ حکیم هند در روایت های مثنوی و دقایق الطریق به بازرگان تبدیل شده است.
  19- Flickers of meaning.
  20- نگاه کنید به: محسن غرویان «معانی حکمت»، مجله ی کیهان اندیشه، ش 69.
  21- homogenizing.
  22- بارت در تقسیم بندی خویش به رمزگان پروآیرتیک (proairetic) یا رمزگان کنش ها اشاره می کند. تحت این رمزگان می توان هر کنشی را در داستان بررسی کرد. در یک داستان کنش ها در هم می روند و با هم تداخل می کنند و در پایان همگی کامل می شوند. (اسکولز، 1379: 216).
  23- علی محمد حق شناس در این باره می نویسد: «از رهگذر القای معانی، نشانه های شعری دیگر نشانه های به مفهوم سوسوری نیستند، مدلول معینی ندارند که به آراستگی به دال ها چسبیده باشند؛ بلکه دال هایی هستند که می توانند به بسیاری مدلول ها مربوط شوند و خود حاصل تأثیر دال هایی باشند که آن ها را احاطه کرده اند». (1386: 36).

  منبع مطلب : rasekhoon.net

  مدیر محترم سایت rasekhoon.net لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  تحلیل نشانه شناختی شش روایت از حکایت - طوطی و بازرگان -

  تحلیل نشانه شناختی شش روایت از حکایت - طوطی و بازرگان -

  ‌ چکیده

  ‌ واژه های کلیدی:

  ‌ 1- مروری بر حکایت و مآخذ آن

  ‌2- پیشینه ی تحقیق درباره ی حکایت «طوطی و بازرگان»

  ‌ 3- رویکرد نشانه شناسی

  ‌ 4- تحلیل نشانه شناختی روایت ها

  مقدمه چینی

  حبس طوطی نخست در قفس

  آمدن طوطی دوم نزد او گفت وگو

  خاموشی طوطی نخست

  چاره جویی خریدار از سلیمان علیه السلام

  پرسش سلیمان علیه السلام از طوطی نخست

  پاسخ طوطی نخست

  رها کردن طوطی نخست از قفس

  نتیجه گیری

  حبس طوطی نخست در قفس

  آمدن طوطی دوم نزد او وگفت و

  ملاقات طوطی دوم با طوطیان هند

  به زیر افتادن طوطیان هند

  آگاهی طوطی نخست از مرگ طوطیان هند

  مرده نمودن طوطی نخست خود را

  بیرون انداختن طوطی نسخت از قفس

  پرواز طوطی به هند

  نتیجه گیری

  1-4- گونه ی اول: متون دینی و تفسیری: تفسیر ابوالفتوح و تفسیر گازر

  مرد
  خریدار

  مرغک

  خریدن

  قفس

  بانگ کردن مرغک دوم

  خاموشی مرغک نخست

  سلیمان (علیه السلام)

  رها کردن مرغک نخست

  2-4- گونه ی دوم: متون روایی: عجایب المخلوقات

  طوطک 1

  قفس

  طوطک 2

  سفر

  هندوستان

  رساندن پیام

  مرک طوطیان

  آگاهی طوطک 1 و مرده نمودن خویش

  بیرون انداختن طوطک از قفس

  پرواز طوطی سوی هند

  3-4- گونه ی سوم. متون عرفانی: اسرارنامه، مثنوی و دقایق الطریق

  1-3-4- روایت اسرارنامه

  حکیم هند

  چین

  شاه ترکستان

  طوطی

  سخن گفتن طوطی

  سفر حکیم به هند

  رساندن پیام

  به زیر افتادن طوطیان هند

  آگاهی طوطی و مرده نمودن خویش

  بیرون انداختن طوطی در گلخن

  پرواز طوطی به هند

  ‌ 2-3-4- روایت مثنوی مولانا

  بازرگان

  طوطی

  قفس

  سفر (تجارت)

  ارمغان

  هند

  رساندن پیام

  مرگ طوطی هند

  آگاهی طوطی و مرده نمودن خود

  اندوه و ماتم بازرگان

  بیرون انداختن طوطی

  پرواز طوطی تا شاخ بلند

  آگاهی بازگان

  سفر طوطی به هند

  ‌ 3-3-4- روایت دقایق الطریق

  ‌ 5- نتیجه گیری

  پی نوشت ها :

  1- دانشیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تربیت معلم تهران.
  2- کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تربیت معلم تهران.
  3-Semiology .
  4- .Saussure
  5- Piers.
  6- Jakobson.
  7- .Barthes
  8- Kristeva.
  9- .Morise
  10- .Signifier
  11- .Signified
  12- representment.
  13- interpretant.
  14- object.
  15- Signification.
  16- plot.
  17- code.
  18- خطوط تیره در این جدول نشانه شباهت بخش روایی در روایت بعدی است. ضمن اینکه لفظ حکیم هند در روایت های مثنوی و دقایق الطریق به بازرگان تبدیل شده است.
  19- Flickers of meaning.
  20- نگاه کنید به: محسن غرویان «معانی حکمت»، مجله ی کیهان اندیشه، ش 69.
  21- homogenizing.
  22- بارت در تقسیم بندی خویش به رمزگان پروآیرتیک (proairetic) یا رمزگان کنش ها اشاره می کند. تحت این رمزگان می توان هر کنشی را در داستان بررسی کرد. در یک داستان کنش ها در هم می روند و با هم تداخل می کنند و در پایان همگی کامل می شوند. (اسکولز، 1379: 216).
  23- علی محمد حق شناس در این باره می نویسد: «از رهگذر القای معانی، نشانه های شعری دیگر نشانه های به مفهوم سوسوری نیستند، مدلول معینی ندارند که به آراستگی به دال ها چسبیده باشند؛ بلکه دال هایی هستند که می توانند به بسیاری مدلول ها مربوط شوند و خود حاصل تأثیر دال هایی باشند که آن ها را احاطه کرده اند». (1386: 36).

  منبع مطلب : funrain.ir

  مدیر محترم سایت funrain.ir لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  عناصر داستان|نکات دستوری و ادبی درس هفتم فارسی چهارم

  عناصر داستان|نکات دستوری و ادبی درس هفتم فارسی چهارم

  عناصر داستان|نکات دستوری و ادبی درس هفتم فارسی چهارم

  عناصر داستان|نکات دستوری و ادبی درس هفتم فارسی چهارم

  عناصر داستان:

  الف) شخصیّت های داستان

  ۱)شخصیّت های اصلی: قصّه پیرامون محور آن ها می چرخد.

  ۲) شخصیّت های فرعی: به قصّه وارد و از آن خارج می شوند و در روند قصّه ، تأثیر می گذارند.

  ب) مکان: صحنه در هر داستان ، محلّ اتّفاق هایی است که شخصیّت اصلی ، در آن قرار دارد. هر قصّه می تواند یک یا چند صحنه داشته باشد. اتاق ، سالن ورزشی ، جنگل ، کتابخانه و … می توانند مکان قصّه باشند.

  ج) زمان : نظمِ زمانی رُخدادها و ترتیب وقوع رویداد ها حفظ شود. (تمامی وقایع به ترتیب زمان رویداد آنها بیان می شود.)

  گاهی نیز ممکن است شخصیّت های اصلی داستان ، دچار مشکل شده و به نوعی از تعادل اوّلیه خارج شوند.

  د) اتّفاق های داستان : هر داستان یک یا چند اتّفاق را به طور هم زمان یا به نوبت بیان می کند.

  هـ ) نتیجه : اوج داستان یا نتیجه ، نقطه ای است که گره قصّه ، باز و به پرسش اصلی پاسخ داده می شود.

  اسم غیر ساده: اسمی است که از دو یا چند بخش ساخته شده و می توان آن را به بخش های کوچک تر تقسیم کرد.

  مانند: خود پسند، خود رأی ، خود خواه ، خود پرداز، خود باور، خودبین، خودجوش،خودنویس، خودآموز

  منبع مطلب : baharelm.ir

  مدیر محترم سایت baharelm.ir لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 21 ساعت قبل
  0

  بالاخره زمان این داستان کی هست ؟ چرا پاسخ درست و حسابی نمی دهید.

  ناشناس 9 روز قبل
  0

  من

  uotab r. e 24 روز قبل
  -2

  خیلی خر هستین بی شعور های بی ادب خود پسند که میرن از هاب گرام و فانی اند میبینن فک کنم عقل ندارید درسته

  ناشناس 1 ماه قبل
  0

  🤗

  ناشناس 1 ماه قبل
  0

  ببخشید نمیدونم

  نگین 1 سال قبل
  0

  بدنیست

  مهدی 1 سال قبل
  0

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید