توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  نخستین گام موثر در رویارویی با متون چیست

  1 بازدید

  نخستین گام موثر در رویارویی با متون چیست را از سایت پست روزانه دریافت کنید.

  سؤالات امتحان نوبت دوم درس:علوم و فنون ادبی

  سؤالات امتحان نوبت دوم درس:علوم و فنون ادبی      رشته: ادبیات و علوم انسانی

  پایه دهم متوسطه   تاریخ امتحان:25/2/96 

  سؤالات بخش اوّل و دوم.

  در هر سؤال گزینه درست را انتخاب کنید.

  1)بررسی متن از دیگاه ترکیبات و قواعد دستوری در حوزه کدام گزینه است؟

  الف)قلمرو فکری    ب)قلمرو زبانی      پ)قلمرو ادبی      ت)سطح بیانی

  2)نخستین گام در رویارویی با یک متن کدام گزینه است؟

  الف)استخراج نکات زبانی    ب)استخراج نکات ادبی پ)خوانش متن    ت)استخراج نکات فکری

  3)  کدام گزینه ترجمه عربی یا فارسی آثار پهلوی است؟

  الف) تاریخ طبری   ب)تفسیر طبری    پ)درخت آسوریک    ت) کلیله و دمنه

  4) کدام گزینه نمونه عالی نثر مصنوع به شمار می‌رود؟

  الف) مرزبان نامه    ب) مناجات نامه خواجه عبدالله     پ)گلستان سعدی    ت) تاریخ بلعمی

  5) کدام گزینه از ویژگی‌های فکری شعر سبک خراسانی محسوب نمی‌شود؟

  الف) معشوق زمینی است    ب) گسترش عرفان و تصوف     پ)مضمون عمده اشعار حماسه، مدح و اندرز است.          ت)سادگی فکر و کلام

  6) هدف زبان ..........و هدف ادبیات..............است.

  7)تقسیم‌بندی آثار ادبی با عناوینی مثل سبک عرفانی یا سبک حماسی، بر چه مبنایی صورت گرفته است؟

  8)عنوان پدر شعر فارسی متعلق به کیست؟چرا؟
  سؤالات فصل سوم(موسیقی شعر)

  9) عاطفه در شعر به چه معناست؟

  10) الگوی هجایی واژه«صحرا» را بنویسید.

  11) حرف «و» در کدام‌یک از واژه‌های زیر صامت و در کدام‌یک مصوت است؟

  الف)خلوت:                 ب)شوریدگان:

  12)با توجّه به بیت« من از کمانداران ابرو/ نمی یارم گذر کردن به هر سو» به سؤالات زیر پاسخ دهید.

  الف)کلمات قافیه را مشخص کنید.

  ب) حرف اصلی قافیه را بنویسید.

  پ) قافیه طبق کدام قاعده است؟

  13) بیت «بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم/ فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم» را:

  الف) به خط عروضی بنویسید.

  ب) بیت را تقطیع هجایی نمایید.

  سؤالات فصل چهارم(زیبایی شناسی)

  14) تکرار کدام واج در ابیات زیر باعث ایجاد واج آرایی می‌شود؟ واج آرایی در کدام بیت محسوس تر است؟

  الف)سر ارادت ما و آستان حضرت دوست/ که هر چه بر سر ما می‌رود ارادت اوست

  ب)نماز شام غریبان چو گریه آغازم/ به مویه های غریبانه قصه پردازم

  15) با توجّه به عبارات زیر:

  الف)ارکان سجع را مشخص کنید.

  ب) نوع هر سجع را بنویسید.

  پ) کدام ارکان ارزشمندترین سجع را تشکیل می‌دهند؟
  1)پادشاهی او راست زیبنده، خدایی او راست درخورنده.

  2) ارادت بی چون یکی را از تخت شاهی فرو آرد و دیگری را در شکم ماهی نکو دارد.

  16) کدام‌یک از ابیات زیر نمونه مناسبی برای ترصیع است؟چرا؟

  الف)تیر بلای او را جز دل هدف نباشد/ تیغ جفای او را جز جان سپر نباشد

  ب) خوشا چون سروها استادنی سبز/ خوشا چون برگ‌ها افتادنی سبز

  17) کلمات مشخص شده در بیت زیر باعث ایجاد چه نوع جناسی شده‌اند؟

  الف) به جفایی و قفایی نرود عاشق صادق/ مژه بر هم نزند گر بزنی تیغ و سنانش

  کالبد شکافی شعر

  18)چهار ویژگی ادبی در ابیات زیر را مشخص کنید.

  الف)برو شادی کن ای یار دل افروز/ غم فردا نشاید خورد امروز

  ب) بنال بلبل اگر با منت سر یاریست/ که ما دو عاشق زاریم و کار ما زاریست

  19) بیت« شهریاران بود و خاک مهربانان این دیار/ مهربانی کی سرآمد شهریاران را چه شد» از دیدگاه فکر خوش بین است یا بدبین؟

  20)کدام‌یک از ابیات زیر جبرگرا و کدام‌یک اختیار گرا است؟

  الف) زاهد شراب کوثر و حافظ پیاله خواست/ تا در میانه خواسته کردگار چیست؟

  ب) ز دست جور تو گفتم ز شهر خواهم رفت/ تا در میانه خواسته کردگار چیست؟

  21) با توجّه به سطح واژگان در قلمرو زبانی، دو ویژگی بیت زیر را بنویسید.

  «دو کس چه کنند از پی خاص و عام/ یکی نیّت محضر دگر زشت نام»

  22) با توجّه به قلمرو فکری، پیام هر یک از ابیات زیر را بنویسید.

  الف) نه هرگز شنیدیم در عمر خویش/ که بد مرد را نیکی آمد به پیش

  ب) حافظ اگر قدم زنی در راه خاندان به صدق/ بدرقه رهت شود همت شحنه نجف

  23) غم گرا یا شادی گرا بودن هر یک از ابیات زیر را مشخص کنید.

  الف) رونق باغ می‌رسد، چشم و چراغ می‌رسد/ غم به کناره می‌رود، مه به کنار می‌رسد

  ب) آب را گل نکنیم/ شاید این آب روان می‌رود پای سپیداری سبز/ تا فرو شوید اندوه دلی

  24) نوع لحن را در هر یک از ابیات زیر مشخص کنید.

  الف) شبی دود خلق آتشی بر فروخت/ شنیدم که بغداد نیمی بسوخت

  یکی شکر گفت اندر آن خاک و دود/ که دکان ما را گزندی نبود

  کالبد شکافی نثر

  25) متن زیر را به دقت بخوانید و به سؤالات پاسخ دهید.

  «عابدی را حکایت کنند که شبی ده من طعام بخوردی و تا سحر ختمی ده نماز بکردی. صاحبدلی شنید و گفت: اگر نیم نان بخوردی و بخفتی بسیار از این فاضل تر بودی.

  اندرون از طعام خالی دار/ تا در او نور معرفت بینی»

  الف)پیام کلی حکایت فوق چیست؟

  ب)با توجّه به کلمات پایانی عبارت، این متن چه نوع نثری است؟

  26) چهار ویژگی زبانی(واژگانی یا دستوری) در متن زیر مشخص کنید.

  «شنیدم که خلیفه ای خوابی دید، بر آن جمله که پنداشتی که همه دندان‌های او بیرون افتادی به یک بار. بامداد، خوبگذاری را بخواند و پرسید که: تعبیر این خواب چیست؟ معبر گفت: زندگانی امیر دراز باد. همه اقربای تو پیش از تو بمیرند. چنان که کس از تو باز نماند.»

  27)مشخص کنید، کدام گزین مربوط به سبک خراسانی است و کدام گزینه مربوط به نثر مصنوع و متکلف.

  الف) ای فرزندان، اهل دنیا، جویان سه رتبت اند و بدان نرسند، مگر به چهار خصلت؛ امّا آن سه که طالب آنند:

  فراخی معیشت است و رفعت منزلت و رسیدن به ثواب آخرت. و آن چهار که به وسیله آن بدین اغراض توان رسید، الفغدن و مال است از وجه پسندیده و ...»

  ب) مرا حکایت کنن که بدین شهر زلزله افتاد.بعضی از شهر خراب شده بود و بعضی دیگر را آسیب نرسیده بود و گفتند چهل هزار آدمی هلاک شده بودند.

  28) دو ویژگی ادبی حکایت زیر را بنویسید.

  «یکی از بزرگان گفت پارسایی را: چه گویی در حق فلان عابد که دیگران در حق وی به طعنه سخن ها گفته‌اند؟ گفت: بر ظاهرش عیب نمی‌بینیم و در باطنش غیب نمی‌دانم..»

  29) با توجّه به حکایت زیر به سؤالات پاسخ دهید.

  «یاد دارم که در ایّام طفولیت متعبد بودمی و شب خیز و مولع زهد و پرهیز. شبی در خدمت پدر، رحمه الله علیه، نشسته بودم و همه شب دیده بر هم نبسته و مصحف عزیز بر کنار گرفته و طایفه‌ای گرد ما خفته. پدر را گفتم: از اینا یکی س بر نمی‌دارد که دوگانه ای بگذارد، چنان خواب غفلت برده‌اند که گویی نخفته اند که مرده اند. گفت: جان پدر تو نیز اگر بختی به که در پوستین خلق افتی.»

  الف) در عبارت فوق دو کلمه غیر فارسی مشخص کنید.

  ب) با توجّه به قلمرو فکری، حکایت فوق جزء کدام نوع ادبی محسوب می‌شود؟
  پ) در عبارت مشخص شده ارکان سجع را مشخص کنید.

  30) با توجّه به بیت« بگفت این و به صد دستان و تزویر/ بجست از دام هم‌چون از کمان تیر» میان کدام کلمات رابطه معنایی تناسب برقرار است؟

  وجه خدا اگر شودت صاحب نظر زین پس شکی نماند که صاحب نظرز

  منبع مطلب : poet-arts.blogfa.com

  مدیر محترم سایت poet-arts.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  فاطمه الهی : نخستین گام موثر در رویارویی با متون چیست؟

  استخراج نکات فکری : استخراج نکات فکری

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  علی 1 سال قبل
  0

  نمیدونم

  فاطمه الهی 2 سال قبل
  4

  نخستین گام موثر در رویارویی با متون چیست؟

  4
  استخراج نکات فکری 2 سال قبل

  استخراج نکات فکری

  امیز 2 سال قبل
  3

  😐😐

  مهدی 2 سال قبل
  -2

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید