توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  معنی کلمه کیمیا در فارسی هفتم

  1 بازدید

  معنی کلمه کیمیا در فارسی هفتم را از سایت پست روزانه دریافت کنید.

  معنی واژه های مهم ادبیات فارسی هفتم

   حرم :داخل مکان زیارتی

   گرم: مشغول سر گرم                                                  غوغا :اشوب و فریاد همهمه

  انگار :گویی                                                                   ذره ذره :کم کم 

   ابد: جاودان                                                    غلتید:از پهلویی به پهلوی دیگر چرخید

  موضوع  مطلب                                                                 دل تنگ ناراحت  غمگین 

  فارغ  اسوده راحت                                                          افق  کرانه های اسمان

  پیغمبر پیام اور                                                                  گل دسته   مناره 

  گنبد  سقف بزرگ که به شکل نیم کره است                          زائر  دیدار کننده

     کام  ارزو میل خواسته      زنجره سیر سیرک  نوعی حشره که از خود صدا تولید میکند

            درس دوم چشمه ی معرفت   

  کنجکاوی :جستجو برای یافتن چیزی

     هیجان:برانگیختگی و التهاب درونی

  معرفت : شناخت                                           گورا:خوشایند لذت بخش

  یقین :اطمینان کامل /قطعی                          عظمت:بزرگی شکوه 

  جاذبه :به سوی خود کشنده /جذب کننده   

  اعجاز:کاری شگفت و عجیب انجام دادن

  مذاب : ذوب شده /گداخته                       

    سیراب :انچه به اندازه اب خورده است

  دیرینه : قدیمی                                     

    اداب دان :اگاه به راه ورسم معاشرت زندگی

  وداع:خداحافظی                                       

    معصوم:بی گناه وپاک 

  زمزمه:خواندن ارام و زیر لب      

       غرور :احساس سربلندی به سبب موفقیت

  لغات درس سوم نسل اینده ساز نوع نثر ساده و روان  

  استعداد:توانایی /قابلیت     

  تحلیل:بررسی کردن جزییات یک موضوع

  پرشور: دارای عواطف تند

  واقعیت: امر واقعی

  برخی:بعضی

  مطبوعات:روزنامه هاومجلات/جمع مطبوعه

  رسانه ها:وسایلی که خبرها و اطلاعات رابه مردم می رسانند مانند رادیو وتلویزیون و روزنامه

   انحراف:دورشدن ازحقیقت چیزی

  جبران :باانجام کاری اثر اشتباه را ازبین بردن

  پاکدامنی:از گناه دوری کردن / پرهیزکار بودن

  پارسایی :پرهیزکاری

  صداقت:درستکاری/دوستی

  شعور:درک وفهم 

  متخصصان:کسانی که درامری تخصص وکارشناسی دارند

  اعتراف:اشتباه وخطا خود را به زبان اوردن وآن راپذیرفتن

  پشتوانه:پشتیبان 

  همت:  پشت کار قوی /اراده /  انگیزه غیرت:مردانگی 

  اوایل:جمع اول /اغاز هر چیزی

  هیئت: گروه /دسته /جمع 

  استحکامات:سنگرها/خاک ریزها و مانند ان ها

  برخوردار:بهره مند

  بحمدالله:خدا راشکر  

  مایه:سبب(مایه افتخار)

  ببالد:افتخار کند

  شعر خوانی راز شکوفایی

  زنهار :آگاه باش              

    گورخانه:مقبره 

  مراد:هدف/آرزو

    سر:راز

  بستان:بوستان /باغ گل ومیوه

  نهفت:پنهان کرد  

  جفت:همراه و همنشین

  پیش:نزد 

  حاصل :فراهم /به دست آوردن

    درس چهارم:بابهاری که میرسداز راه

  دوره: زمان و روزگار                                          شوق:اشتیاق و میل و رغبت فراوان به چیزی

  شکوفایی:شکفته شدن/رونق

  معمولا: به صورت رایج  

  حسرت:افسوس/دریغ/ناراحتی واندوه زیاد

  انتقال:جابه جاکردن

  پر فراز و فرود:پراز خوشی وناخوشی 

  فرازبالا                 فرود:پایین

  وابستگی:به کسی نیازمند بودن

  استقلال:مستقل بودن /تابع دستور کسی نبودن

  شبیه :مانند

  دل خوری :ناراحت شدن

  لذت:حالت خوشی که به انسان دست میدهد

  زلال:صاف و گورا 

  کیمیا:هر چیز کمیاب و دست نیافتنی

  گوناگون : مختلف

  سرشار :پر /انباشته

  علایق :دلبستگی هاجمع علاقه

  اندرز : پندو نصیحت

  چالاکی:تند بودن

  مهارت :استادی /توانایی انجام دادن کاری به نحو شایسته

  تصاویر:جمع تصویر/ شکلها

   درس پنجم قلب کو چکم رابه چه کسی بدهم 

   اذیت :ازار دادن 

  واقعا : به درستی حق : شایسته /سزاوار 

  تمام تمام : کامل

  معلو م: آشکار

  عقلم میرسید : من درست فکر میکردم

   فورا : سریع و زود 

   شلوغ : پرسرو صدا

  ولو : پخش و پراکنده

  حسابی : کامل /فراوان

  رضایت : خشنودی

  سعی : تلاش و کو شش

  تقصیر :سهل انگاری و کو تاهی

  یک عالم : مقدار زیاد/ به اندازه وسعت یک دنیا 

  سراسر :همه/ تمام

  کثیف: الوده

   عجیب : شگفت انگیز/ شگفت آور

   زور گفتن :ظلم وستم کردن  

   گله :شکایت و دل خوری

  مهمان خانه : مسافر خانه

   کلمه های مهم درس ششم علم زندگانی

   جرئت:دلیری /شجاعت            

     شاخسار:شاخه های درخت

  عجز:ناتوانی                

    توش:مخفف توشه ذخیره/غذای سفر(آذوقه)

  نوکار :در این جا بی تجربه/کسی که تازه به کاری مشغول شده باشد.    

    حدیث:سخن داستان (دراین درس نکته وپند)

  دمساز:همدم وهمراه/سازگار

  هجوم: حمله  ناگهانی /یورش 

  فتنه :در این درس به معنی بلا و مصیبت

  برومند:با ثمر/میوه دار/پربار

  گیتی:جهان   

  سست :ضعیف

  جو کناری : جویبار  

    بامکی: بام کو چک

  لغات مهم  دعای مادر:املا و معانی این درس برای امتحان نیست

  بخسب:بخواب

  باز ماندن:محروم شدن

  درجت:درجه /رتبه  

  اولیا: جمع ولی /دوستان خدا

  مستجاب:پذیرفته شده /اجابت شده

   درس هفتم : زندگی همین لحظه هاست

  تردید: شک                                              دقایق:جمع دقیقه 

  دل آِزرده :ناراحت                                        اثنا :میانه ها

  حیرت :سر گشتگی / شگفت زده شدن             حک کردن : تراشیدن

  صاحبان قبور : کسانی که مرده اند و در گور دفن شده اند.

  نظر : نگاه /دید گاه                                  خفتن : خوابیدن

  اعظم :بزرگ/ بزرگتر                               غفلت : بی خبری

  دی : دیروز                                             نامده : نیامده

  الکی:غیر جدی /دروغی         اضطراب :نگرانی /پریشان حالی  

    گره از کار دیگران گشودن:کنایه از بر طرف کردن مشکل

  مصاحبت :هم نشینی /گفت و گو      اعجاب: شگفتی و تعجب

  تامل :اندیشیدن / فکر کردن               عبرت : پند / اندرز

   معانی لغات سفرنامه اصفهان  دا نش اموزان عزیز این درس را روان خوانی کنید و 5 سوال از متن درس در بیا ورید

   قلم زنی :کندن نقش بر روی فلزات

  عین:مثل /مانند

  از کوره در رفتن : کنایه از خشمگین شدن

  طاقت:تاب و توان 

  عمارت :ساختمان /بنا

  پلکیدن :آ هسته و آرام حرکت کرن

  هر هر خندیدن : پیوسته و بیهوده خندیدن

  تو نخ چیزی رفتن : مشغول و متمرکز در کاری شدن

  کلافه شدن : سخت ناراحت شدن

  قراضه : خراب / کهنه و فرسوده 

  حوصله : صبر /تاب و تحمل

  از زبان افتادن : کنایه از خسته شدن از پر حرفی /به کنایه نتوانستم حر ف بزنم

  توذوق کسی زدن:مایوس و ناامید کردن کسی

  بار و بندیل : اسباب و اساس

  ناشتایی : صبحانه عازم :‌قصد کننده تک ودو : تلاش و تکاپو

  شوفر:راننده ی اتو مبیل در زبان فرانسه

  پوز خند:خنده ای به قصد تمسخر  بیتوته :‌شب در جایی ماندن

  پر پر زدن دل :کنایه از نهایت اضطراب و بی تابی

  او قات تلخی : تند خویی

  دیزی : دیگ / آبگوشت

  رونق : رواج

  مناره :ستونی بلند در مسجد که در آ> اذان میگویند

  آهان : بلی/ آری کار دست کسی دادن : برای کسی مشکل درست کردن

  علاف: بی کار و سر در گم

  عازم : رهسپار

  گو شزد نمودن : یاد آوری کردن / تذکر دادن زیز بار رفتن : کنایه از پذیرفتن مسو لیت  لب و لو چه تو هم رفتن :‌کنایه از اخم کردن / غمگین شدن

  یک سطل آب سر کسی ریختن :کنایه از کسی را ما یوس و نا امید کردن

  درس هشتم نصیحت امام:( ره )

  بیزاری:تنفر/بی میلی

  قرائت:خواندن 

    ترقی :پیشرفت /برتری یافتن تعالی:بالارفتن    

  علامه:بسیاردانا/بسیاردانشمند  

     نشاط:شادمانی        

    صید:شکار 

  شیفته:عاشق  

    وجد:خوشی بسیار/ذوق    نصیب:قسمت  

     اخلاص:پاکی عقیده   

    عطاکردن:بخشیدن  

    کسالت:بیماری   

     عطش:تشنگی   

  دار الشفا :خانه ی تن درستی  

  حجره:اتاق   

  ضریح:سازهای که از چوب یا فلزبرسرمقبرهی امامانوبزرگان دین سازند

  گشت و گذار :تفریح وگردش

  نورچشمان:عزیزان

  درس نهم : کلاس ادبیات


  چشم دوختن : کنایه از نگاه کردن            

    جاذبه : گیرایی/جذابیت

  دستپاچگی:عجله/شتاب زدگی         

  جرئت:شجاعت

  لحن:آهنگ 

  مندیش:نیندیش /مخفف میندیش  

  پاسی:قسمتی یابخشی از زمان /پاسی ازشب:قسمتی ازشب  

  مردم چشم:مردمک چشم 

  تحسین:آفرین گفتن

  نوابغ:جمع نابغه باهوش و زیرک

  خرد:کوچک

  نظیر :همانند 

  فراغت :آسودگی

  پروا:ترس

  تلاوت:خواندن قران

  درک:فهمیدن ودریافتن

  معانی:جمع معنی  

    چمیدن: به ناز راه رفتن   زنده دلان :هوشیاران /دل آگاهان

  روحیه دادن :کنایه از امیدواری وشجاعت ایجاد کردن 

  بی نظیر:بی مانند /بی همتا

    واردات :کلاهایی که از خارج کشور به کشور اورده میشود

  آراسته :زیبا و مرتب شده 

    ملک وجود :هستی و وجود به سرزمین وملک تشبیه شده است( اضافه تشبیهی )

  لبریز:پرو انباشته   

  چشم از جهان فرو بست :کنایه از فوت کرد

  معظم:بزرگوار

  پژوهشگر:جست وجو گر 

  نوید: مژده

  صالح:درستکار

  منبع مطلب : adabnameha.blogfa.com

  مدیر محترم سایت adabnameha.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  کیمیا

  معنی کیمیا | فرهنگ فارسی معین

  ویژگی‌های واژه

  واژه: کیمیا

  نقش دستوری: اسم

  آواشناسی: kimiyA

  الگوی تکیه: WWS

  شمارگان هجا: ۳

  برابر ابجد: ۸۱

  منبع مطلب : www.vajehyab.com

  مدیر محترم سایت www.vajehyab.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  🌹 : کمیاب یا پیدا نشدنی

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  Mobiha 2 ماه قبل
  0

  عالییییییییییییییییییییییییییییی❤️❤️❤️❤️

  Mobiha 2 ماه قبل
  0

  خیلی عالی بود خیلی عالی❤️❤️🥰😘

  ناشناس 7 ماه قبل
  2

  معنی کیمیا

  الهه 7 ماه قبل
  1

  سلام

  کیمیا یعنی باارزش و کمیاب

  محمد امین 7 ماه قبل
  3

  هم خانواده ی کیمیا

  محمد امین 7 ماه قبل
  0

  هم خانواده ی کیمیا چی میشه؟

  شيرايوکي 8 ماه قبل
  1

  کمیاب

  ناشناس 1 سال قبل
  1

  کیمیا :هرچیزی که کمیاب هسته

  ناشناس 1 سال قبل
  3

  کیمیا :کنایه از کیمیا گر

  ناشناس 2 سال قبل
  0

  سلام لطفا معنی کامل رو بنویسید

  1
  شيرايوکی 8 ماه قبل

  کیمیا يعني کمیاب

  شوتی 2 سال قبل
  3

  معنی کیمیا میشه چی

  4
  🌹 2 سال قبل

  کمیاب یا پیدا نشدنی

  ناشناس 2 سال قبل
  0

  معنی کیمیا

  سبحان 2 سال قبل
  2

  خیلی خوب مرسی ممنون از تهیه کنندگان ش

  سبحان 2 سال قبل
  0

  معنی کلمه ات درس دهم رو هم بزارید

  مهدی 2 سال قبل
  0

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید