توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  معنی کلمات درس هفت خان رستم ششم

  1 بازدید

  معنی کلمات درس هفت خان رستم ششم را از سایت پست روزانه دریافت کنید.

  معنی واژگان درس هفت خان رستم

  خان : مرحله - منزل

  اهریمن : شیطان

  شمار : تعداد

  از بند رهایی دهد : از زندان و اسارت آزاد کند

  دیوان : دراینجا جمع دیو ها

  راهی می شود : به سوی جایی می رود

  قوی پنجه : توانا – پر زور

  از هم می دَرد : از بین می برد و پاره پاره می کند

  تیمار : مراقبت - مواظبت

  نخجیر : شکار

  فرجام : پایان – سر انجام – عاقبت کار

  دادگر : عادل

  کوفتن : کوبیدن

  سُم : قسمت پایانی پای چارپایان که مانند کفش آن هاست

  دیده : چشم

  رستم در خشم می شود : رستم عصبانی و خشمگین می شود – در خشم شدن کنایه از عصبانی شدن است

  پرخاش : سخنی که از روی خشم گفته می شود

  می نمایاند : نشان می دهد

  به تنگ می آید : صبرش تمام می شود – خسته می شود

  از پای درآوردن : کنایه از کشتن

  خروشید : در اینجا شیهه کشید – فریاد زد

  جوشید : عصبانی شد

  برکند : جدا کرد

  سهمگین : ترسناک

  تیغ : شمشیر

  بَر : تَن – بدن

  نیرنگ : فریب - حیله

  چیرگی : پیروز شدن

  کنمد : ریسمان محکمی که هنگام جنگ آن را بر گردن و کمر دشمن اندازند و آن ها را اسیر کنند

  خمّ کمند : چین و شکن و دایره ای که در اثر پرتاب کمند ایجاد می شود

  به بند آوردن : کنایه از اسیر کردن

  میان : در اینجا کمر

  خنجر : شمشیر کوچک

  زو : مخفف از او

  بیم : ترس

  یال : موهای بلند پشت گردن اسب

  به کردار : مانند

  ستایش : شکر و سپاس

  یزدان : آفریدگار – خداوند

  دلیر : شجاع – در اینجا منظور رستم است

  ز بهر : برای

  نیایش : دعا – عبادت

  بجست : جست و جو کرد

  پرستش : عبادت

  کای : مخفف که ای

  داور : قاضی – آن که حکم می کند – در اینجا منظور خداوند است

  دادگر : برقرار کننده عدالت

  آذر گشتسب : آتش سریع و سوزان

  گُرد : پهلوان

  دستگاه : در اینجا عظمت و قدرت و توانایی

  منبع مطلب : sheshomeghasedak.blogfa.com

  مدیر محترم سایت sheshomeghasedak.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  معنی درس هفت خان رستم فارسی ششم (درس پنجم فارسی)

  معنی درس هفت خان رستم فارسی ششم : یکی از درس های مهم فارسی ششم مربوط به درس 5 میباشد . درس پنج فارسی ششم با موضوع هفت خان رستم دارای شعرها و لغات دشوار و همچنین فعالیت میباشد که در این قسمت برای شما جواب آنها را آماده کرده ایم .

  معنی درس هفت خان رستم فارسی ششم

  بیت اول » خروشید و جوشید و بر کند خاک ز سُمّش زمین شد همه، چاک چاک

  رخش شیهه کشید و خشمگین شد و به نشانه یورش سم خود را بر زمین کوبید به گونه ای که زمین زیر پایش کنده شد.

  بیت دوم » بزد تیغ و بینداخت از بر، سرش فرو ریخت چون رود، خون از برش

  رستم با ضربه شمشیر سر اژدها را از تنش جدا کرد و خون مانند رود از تن او جاری شد.

  بیت سوم » بینداخت چون باد، خَمِّ کمند سر جادو آورد ناگه به بند

  رستم کمند را با سرعت به سمت جادوگر انداخت و او را اسیر کرد.

  بیت چهارم » میانش به خنجر به دو نیم کرد دل جاروان زو پر از بیم کرد .

  رستم با خنجر جادوگر را نصف کرد و با این کار خود دل جادوگران دیگر را پر از وحشت کرد

  بیت پنجم » چو رستم بدیدش بر انگیخت اسب بدو تاخت مانند آذر گُشسب

  هنگامی که رستم او (ارژنگ دیو) را دید با اسبش مانند آتش جهنده، تند و سریع به سوی او حمله کرد.

  بیت ششم » سر و گوش بگرفت و یالش دلیر سر از تن بکندش به کردار شیر

  رستم شجاعانه سر و گوش و یال ارژنگ دیو را گرفت و مانند شیر با شجاعت سرش را از تنش جدا کرد .

  بیت هفتم » ز بهر نیایش، سر و تن بشست یکی پاک جای پرستش بجست

  برای عبادت سر و تن خود را شست و به دنبال جایی پاک و تمیز برای راز و نیاز گشت .

  بیت هشتم » از آن پس نهاد از بر خاک، سر چنین گفت : کای داورِ دادگر !

  سپس سر بر خاک سجده گذاشت و گفت ای پروردگار عادل!

  بیت نهم » ز هر بد، تویی بندگان را پناه تو دادی مرا، گُردی و دستگاه

  در برابر هر بدی و آسیبی تو برای بندگان پناه هستی و تو هستی که به من پهلوانی و شکوه و عظمت دادی .

  معنی لغات هفت خان رستم

  خان : مرحله – منزل

  اهریمن : شیطان

  شمار : تعداد

  از بند رهایی دهد : از زندان و اسارت آزاد کند

  دیوان : در اینجا جمع دیو ها

  راهی می شود : به سوی جایی می رود

  قوی پنجه : توانا – پر زور

  از هم می دَرد : از بین می برد و پاره پاره می کند

  تیمار : مراقبت – مواظبت

  نخجیر : شکار

  فرجام : پایان – سر انجام – عاقبت کار

  دادگر : عادل

  کوفتن : کوبیدن

  سُم : قسمت پایانی پای چارپایان که مانند کفش آن هاست!

  دیده : چشم

  رستم در خشم می شود : رستم عصبانی و خشمگین می شود – در خشم شدن کنایه از عصبانی شدن است

  پرخاش : سخنی که از روی خشم گفته می شود – درشتی

  می نمایاند : نشان می دهد

  به تنگ می آید : صبرش تمام می شود – خسته می شود

  از پای درآوردن : کنایه از کشتن

  خروشید : در اینجا شیهه کشید – فریاد زد

  جوشید : عصبانی شد

  جادوان: جادوگران

  برکند : جدا کرد

  سهمگین : ترسناک

  تیغ : شمشیر

  بَر : تَن – بدن

  نیرنگ : فریب – حیله

  چیرگی : پیروز شدن

  کمند : ریسمان محکمی که هنگام جنگ آن را بر گردن و کمر دشمن اندازند و آن ها را اسیر کنند

  خمّ کمند : چین و شکن و دایره ای که در اثر پرتاب کمند ایجاد می شود

  به بند آوردن : کنایه از اسیر کردن

  میان : در اینجا کمر

  خنجر : شمشیر کوچک

  زو : مخفف از او

  بیم : ترس

  یال : موهای بلند پشت گردن اسب

  به کردار : مانند

  ستایش : شکر و سپاس

  یزدان : آفریدگار – خداوند

  دلیر : شجاع – در اینجا منظور رستم است

  ز بهر : برای

  نیایش : دعا – عبادت

  بجست : جست و جو کرد

  پرستش : عبادت

  کای : مخفف که ای

  داور : قاضی – آن که حکم می کند – در اینجا منظور خداوند است

  دادگر : برقرار کننده عدالت – عادل

  آذرگشسب : آتش سریع و سوزان

  گُرد : پهلوان

  دستگاه : در اینجا عظمت و قدرت و توانایی

  زابلستان : نام شهری در سیستان و بلوچستان

  منبع مطلب : a101.ir

  مدیر محترم سایت a101.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  باغچه کوچک

  معنی کلمات درس داستان من و شما فارسی ششم ابتدایی

  در این مطلب معنی کلمات درس داستان من و شما فارسی ششم ابتدایی را به صورت ویژه و با جزئیات کامل به همراه معنی نثرهای درس داستان من و شما برای شما آورده ایم که امیدواریم مورد توجه تان قرار گیرد.

   معنی کلمات درس داستان من و شما فارسی ششم

  نوع نثر این درس ساده و روان است و البته در بعضی از قسمت ها جملاتی هست که ممکن است نیاز به معنی کردن داشته باشد که آن ها را نیز در انتهای این پست برای تان قرار داده ایم که می توانید از آن ها نیز بهره ببرید.

  در تدریس درس داستان من و شما بهتر است شیوه های مختلف را به کار بگیرید و صرفا به یک شیوه اکتفا نکنید.

  همچنین برای معنی کردن کلمات بهتر است دانش آموزان خودشان فعالیت داشته باشند و معلم به صورت تنها فردی که تمام فعالیت ها را انجام می دهد عمل نکند و فقط به عنوان راهنما برای تدریس درس داستان من و شما وارد عمل شود که دانش آموز بتواند به صورت کاملا فعال و البته با توجه به خرج دادن مطلب را یاد بگیرد.

  نوع نثر: ساده و روان
  معنی واژهها
  فراز و فرود: بلندی و پستی
  بیگمان: قطعاً، حتماً

  شور: فریاد، غوغا
  پُرماجرا: پُر حادثه

  شادابی: تازه بودن، با طراوت بودن
  شاهد: آنکه هنگام روی دادن امری حضور

  دارد، گواه
  نسل: نژاد

  تاختهاند: هجوم و حمله آوردهاند.
  آوا: آواز، بانگ، صوت

  سلیقه: ذوق شخصی در انتخاب کردن چیزی
  دلنشین: پسندیده و خوشایند

  چندگانگی: چند شکل بودن
  نغمه: آواز، سرود، آهنگ

  فعلاً: در حال حاضر، اکنون
  اعتبار: آبرو، ارزش، قدر

  شیوه: روش
  عظمت: بزرگی

  پیوسته: همیشه
  مقصود: هدف، قصد، نیّت

  شُکوه: عظمت، شوکت، هیبت

  معنی نثرهای درس داستان من و شما

  بر زبان همهی آنان جاری بودهام.
  معنی: همیشه، در هر دورهای رواج داشتم و به کار میرفتم.
  پیمان محبّت بستهایم و به هم پیوستهایم.
  معنی: در بین ما مهر و دوستی برقرار است و با هم متّحد و یکپارچه هستیم.

   

  منبع مطلب : delfanlak55.blogfa.com

  مدیر محترم سایت delfanlak55.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  محمد مهدی : خیلی خوب است

  همتا : عالیه 😊

  پارمیس😍 : خیلی خوبه امااگه بیشترمیشدبهتربود

  .مبینا : کاش هم خانواده و مترادف هم داشت

  .مبینا : کاش هم خانواده و مترادف هم داشت

  گلزاری : خیلی ممنون واقعا خوب بود تمام کلمات رو داشت 👏👏👌نایس

  Kh : عالی فقط لطفا مرتب معنی ها رو بزارید

  ناشناس : عالی بود😍😍

  مارال : واقعا عالیه مرسی❤ هر کی هم خوشش نمیاد هری اصن سرچ نکنه والا😏

  رها : عالی

  ایدا شادبخش : تشکر

  می چا : فقط کاشکی مخالف و هم خانواده ام داشت

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  دخی تنها🖤 3 ماه قبل
  0

  هرکی لایک کنه من زورم همین فلش های جفته لایک کنه ی سوپرایز دارم براش

  حسین 4 ماه قبل
  0

  بد

  ناشناس 4 ماه قبل
  0

  بهترین سایت دنیا هست🙏🙏🙏🙏😎😎😎😎

  خوبی 4 ماه قبل
  0

  خیلی خوبه ولی الان من چیکار میکنی عشقم من میرم خونه رو با اون دختره که با شما هم به خاطر من که گفتم من با شما؟

  -2
  آرتمیس 4 ماه قبل

  فک کنم خیلی خوبه رو نوشته بقیش رو با حرف وسط کیبورد نوشته😂

  هلما 4 ماه قبل
  -2

  عالی

  مهیا 5 ماه قبل
  1

  خوبه ولی زیاده

  -2
  ن 4 ماه قبل

  خوب

  ناشناس 5 ماه قبل
  -2

  عالیه👌

  ناشناس 5 ماه قبل
  0

  وای خیلی زیادن

  ناشناس 5 ماه قبل
  1

  اگر می شود لطفا هم خانواده ها و متضاد هایش را هم می گذاشتید و همینطور درک مطلب هایش را ممنون

  ____نرگس____

  ناشناس 5 ماه قبل
  -1

  عالی

  محمد 5 ماه قبل
  0

  سلام لطفا بگین اسم اسب رستم چیه،

  -2
  رل 4 ماه قبل

  رخش

  🤍🤍 5 ماه قبل
  1

  خیلی‌بده‌ایشششششششششش

  هانیه 5 ماه قبل
  -1

  اگر هم خانواده و مترادفش هم بود خیلی خوب بود ممنون

  ووووو 5 ماه قبل
  1

  خیلی کلمه های خوبی بودن

  من خیلی خوشم آمد

  خیلی ممنونم.

  ناشناس 5 ماه قبل
  -2

  خیلی خوب بود ولی فقط هم‌معنی داشت

  متین 5 ماه قبل
  2

  عالی

  ناشناس 5 ماه قبل
  1

  عالی

  ناشناس 5 ماه قبل
  1

  سلام عالی هست ♥️😘

  زهرا سالاریان کبیر 5 ماه قبل
  2

  ممنون من خیلی ممنونم

  ناشناس 5 ماه قبل
  1

  ممنون از سایت پر کاربردتون🌹🙏❤

  گمنام 5 ماه قبل
  -1

  دمتون گرم

  خیلی عالیه

  همیشه پایدار

  راستی گاندو یادتون نشع

  عشقممم نوشته آقامون نوروزی⁦❤️⁩

  مهدی 5 ماه قبل
  3

  عالی

  اسما اسماعیلی 6 ماه قبل
  1

  سلام. عالی هست فقط اگه بتونید تبلیغات دیگه نیاد ممنون می شم

  امیر 6 ماه قبل
  2

  بعضی از کلمات رو نداره

  Darya 6 ماه قبل
  2

  عالی بود 💜💜💜💜💜💜💜💜🙂

  می چا 6 ماه قبل
  4

  فقط کاشکی مخالف و هم خانواده ام داشت

  می چا 6 ماه قبل
  1

  خوبه خیلی خوبه

  ایدا شادبخش 6 ماه قبل
  4

  تشکر

  امید 6 ماه قبل
  0

  امید

  مسعود 6 ماه قبل
  3

  عالیه

  ناشناس 6 ماه قبل
  3

  ممنون

  😈😈 6 ماه قبل
  3

  اره راس میگع خیل هم خوبع هر کس میگ خوب نیس خو نیاد زور نیس ک نیاد

  3
  به تو چه 5 ماه قبل

  کجا نیاد

  رها 6 ماه قبل
  4

  عالی

  گلزاری 6 ماه قبل
  5

  خیلی ممنون واقعا خوب بود تمام کلمات رو داشت 👏👏👌نایس

  مارال 6 ماه قبل
  4

  واقعا عالیه مرسی❤ هر کی هم خوشش نمیاد هری اصن سرچ نکنه والا😏

  آرتینا 6 ماه قبل
  3

  عالی بود مرسی دستتون درد نکنه😍🎁

  3
  عهتا 6 ماه قبل

  عالی

  3
  عهتا 6 ماه قبل

  عالی

  ناشناس 6 ماه قبل
  4

  عالی بود😍😍

  .مبینا 6 ماه قبل
  5

  کاش هم خانواده و مترادف هم داشت

  .مبینا 6 ماه قبل
  5

  کاش هم خانواده و مترادف هم داشت

  ابوالفضل 6 ماه قبل
  0

  عالی

  ستایش 6 ماه قبل
  -1

  عالی ممنون 🙏🙏🌹

  خوب 6 ماه قبل
  1

  خوب بود

  ناشناس 6 ماه قبل
  -2

  دادگر#ظالم

  فرجام#شروع

  ..... 6 ماه قبل
  0

  معنی کلمه ی رخش لطفاًیک جواب قانع کننده بدید

  -1
  محدثه 6 ماه قبل

  رخش همان اسم اسب رستم هست

  1
  محدثه 6 ماه قبل

  رخش همان اسم اسب رستم هست

  ناشناس 6 ماه قبل
  -1

  عالی بود

  -1
  چی میگی این چه ترم نوشتن 6 ماه قبل

  خخخخخخ

  ح 6 ماه قبل
  -1

  عالی بود ممنون

  1
  اره عالی بود 5 ماه قبل

  👌

  فاطمه 6 ماه قبل
  0

  معنی درس ۵

  نازنین 6 ماه قبل
  3

  سلام

  درس :پنجم

  نام درس : هفت خان رستم

  نویسنده درس پنجم : شاهنامه فردوسی ،با تلخیص و باز نویسی

  سلام 6 ماه قبل
  1

  خوبی

  ناشناس 6 ماه قبل
  3

  خیلی خوب بود ❤️

  سارا 6 ماه قبل
  -1

  عالی خیلی ممنون

  Kh 6 ماه قبل
  4

  عالی فقط لطفا مرتب معنی ها رو بزارید

  1
  ستایش 6 ماه قبل

  بله لطفا بزارید

  👌👌👌 6 ماه قبل
  -1

  کافی هست

  👌👌👌 6 ماه قبل
  1

  خیلی خوب بود👏👏

  👌👌👌 6 ماه قبل
  -1

  عالی بود👌👌👌

  باقری 6 ماه قبل
  0

  خوب بود ولی بعضی از کلمه ها رو نداشت

  ت 6 ماه قبل
  0

  عالی بود مرسی😘😘

  حسان 6 ماه قبل
  3

  ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون وممنونم

  یاسمین نصیری 6 ماه قبل
  1

  عالی بود 👍👍

  ناشناس 6 ماه قبل
  0

  بسیار عالی

  ممنون

  0
  ووووو 5 ماه قبل

  بیست

  0
  مهدیس 6 ماه قبل

  عالی بود

  حدیث 6 ماه قبل
  2

  اون چیزی ک میخواستم توش نبود

  هوف اما خوب بود

  -1
  گمنام 5 ماه قبل

  عالی بود

  پارمیس😍 6 ماه قبل
  5

  خیلی خوبه امااگه بیشترمیشدبهتربود

  1
  مهدی 5 ماه قبل

  موافقم💙

  همتا 6 ماه قبل
  5

  عالیه 😊

  0
  حسان 6 ماه قبل

  ممنون خیلی زیادبود اما ما دیگه باهوش هستیم میتونیم یادکنیم ممنون ومتشکرم

  ناشناس 6 ماه قبل
  -1

  سلام خیلی زیاده ولی خوبه

  آتی 6 ماه قبل
  1

  عالی بود اما خیلی زیاد

  ناشناس 12 ماه قبل
  -1

  عالی اما خیلی زیاده

  سانا 1 سال قبل
  -1

  دشواری : دشوار

  هفت خان : هفت مرحله بسیار دشوار

  نتونستم بیشتر از این پیدا کنم شما پیدا کرده بودید ممنون

  محمد مهدی 1 سال قبل
  6

  خیلی خوب است

  مهدی 2 سال قبل
  6

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  1
  ووووو 5 ماه قبل

  بسیار عالی

  1
  😌 6 ماه قبل

  عالی...

  برای ارسال نظر کلیک کنید