در حال پالایش مطالب میباشیم تا اطلاع ثانوی مطلب قرار نخواهد گرفت.
  توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  معنی وظیفه روزی به خطای منکر نبرد چیست

  1 بازدید

  معنی وظیفه روزی به خطای منکر نبرد چیست را از سایت پست روزانه دریافت کنید.

  ادبیات فارسی سوم دبیرستان در نوبت دی ماه

  ردیف

  متن سؤالات درس اول ادبیات فارسی  ( 3 ) عمومی ( تجربی – ریاضی )

  بارم

  الف

  1

  معنی لغات مشخص شده را در عبارات زیر بنویسید.

  بازش بخواند، باز اِعراض کند .

  25/0

  2

  وظیفه ی روزی به خطای مُنکَر نبرد.   

  25/0

  3

  هر نفسی که فرو می رود ، مُمِد حیات است.

  25/0

  4

  دایه ی ابر بهاری را فرموده تا بَنات نبات در مهد زمین بپرورد.

  25/0

  5

  مِنّت خدای را عزوجل که طاعتش موجب قربت است .

  25/0

  6

  تخم خرمایی به تربیتش نخل باسق گشته.

  25/0

  ب

  1

  معنی بیت ها و عبارات زیر را به نثر روان امروزی برگردانید .

  به خاطر داشتم چون به درخت گل رسم ، دامنی پر کنم هدیه ی اصحاب را. چون برسیدم ، بوی گلم چنان مست کرد که دامنم از دست برفت .

  1

  2

  پرده ی ناموس بندگان به گناه فاحش ندرد  و وظیفه ی روزی به خطای منکر نبرد.

  1

  3

  از دست و زبان که برآید                                 کز عهده ی شکرش بدرآید .

  75/0

  4

  هر نفسی که فرو می رود ، ممد حیات است و چون برمی آید مفرح ذات .

  5/0

  5

  ای طاق نهم رواق بالا                                  بشکسته ز گوشه ی کلاهت .

  75/0

  6

  خورده ست خدا ز روی تعظیم                        سوگند به روی همچو ماهت .

  5/0

  7

  سر به جیب مراقبت فرو برده بود .

  25/0

  ج

  1

  خودآزمایی

  در بیت زیر مقصود از « تقصیر » چیست ؟

  بنده همان به که ز تقصیر خویش                     عذر به درگاه خدای آورد.

  5/0

  2

  در عبارت زیر سعدی به کدام صفات خداوند اشاره می کند؟

  «خوان نعمت بی دریغش همه جا کشیده.پرده ی ناموس بندگان به گناه فاحش ندرد و وظیفه ی روزی به خطای منکر نبرد .»

  75/0

  4

  در بیت زیر شاعر « ماه و شب » را در مقابل پیامبر چگونه توصیف می کند ؟

  « مه طاسک گردن سمندت                 /                  شب طره ی پرچم سیاهت. »

  5/0

  د

  1

  درک مطلب

  در عبارت « فراش باد صبا را گفته تا فرش زمردین در زمین بگسترد. »مقصود از فرش زمردین چیست ؟

  5/0

  2

  در عبارت « عاکفان کعبه ی جلالش به تقصیر عبادت معترف که : «ما عبدناک حق معرفتک. » عاکفان به چه امری اعتراف دارند ؟ چرا ؟

  5/0

  3

  در بیت زیر مراد از « مرغ سحر و پروانه  » چیست ؟

  ای مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز                       کان سوخته را جان شد و آواز نیامد .

  5/0

  4

  در بیت « ای مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز                       کان سوخته را جان شد و آواز نیامد . »

  مراد از جان شدن و برنیامدن آواز چیست ؟

  5/0

  5

   با توجه به این دو بیت:       بنده همان به ز تقصیر خویش                عذر به در گاه خدای آورد

                                      ورنه سزاوار خداوندی اش                     کس نتواند که به جای آورد.

  سعدی به چه نکاتی توجه دارد؟ دو مورد را ذکر نمایید .

  5/0

  6

  در عبارت « به خاطر داشتم چون به درخت گل رسم ، دامنی پر کنم هدیه ی اصحاب را. چون برسیدم ، بوی گلم چنان مست کرد که دامنم از دست برفت .» دامنم از دست برفت یعنی چه ؟

   5/0

  ه

  1

  دانش های ادبی

  « جمال الدین عبدالرزاق اصفهانی » شاعر چه قرنی است ؟

  25/0

  2

  موضوع ترکیب بند جمال الدین اصفهانی چیست ؟

  25/0

  3

  در عبارت « و به شکر اندرش مزید نعمت » چه آرایه ای دیده می شود ؟

  5/0

  4

  در بیت زیر طرفین تشبیه را بیابید.

   خورده ست خدا ز روی تعظیم                     سوگند به روی هم چو ماهت

   5/0

  5

  نوع نثر« گلستان سعدی» و« قابوس نامه» و « مرز بان نامه» چگونه است ؟

  75/0

  6

  در عبارت «باران رحمت بی حسابش همه را رسیده و خوان نعمت بی دریغش همه جا کشیده . »چه آرایه های ادبی دیده می شود ؟ دو مورد را ذکر نمایید .

   5/0

  7

  در عبارت زیر یک شبکه ی مراعات نظیر بیابید .

  « درختان را به خلعت نوروزی قبای سبز ورق در بر گرفته.»

  5/0

  8

  شرح زیر مربوط به کدام نوع نثر است ؟

  در این نوع نثر سجع هایی متوالی، لغات و ترکیبات و اصطلاحات دشوار و تکلفات فراوان به گونه ی افراطی به کار رفته اند.

  25/0

  9

  در بیت زیر میان واژه های ( دیوار امت )‌ و ( موج و بحر ) چه آرایه ای دیده می شود ؟

  چه غم دیوار امت را که دارد چون تو پشتیبان      چه باک از موج بحر آن را که باشد نوح کشتیبان .

  5/0

  10

  در بیت « چه غم دیوار امت را که دارد چون تو پشتیبان / چه باک از موج بحر آن را که باشد نوح کشتیبان » دو آرایه بیابید .

  5/0

  ردیف

  شرح سؤالات درس دوم ادبیات فارسی  ( 3 ) عمومی ( تجربی – ریاضی )

  بارم

  1

  لغت : بر آن باره ی پیل پیکر نشست .

  5/0

  2

  لغت : چنین گفت رستم به آواز سخت .

  25/0

  3

  لغت : لابه ی رستم در اسفندیار کارگر نیفتاد .

  5/0

  4

  لغت : از او دور شد دانش و فرّهی .

  25/0

  5

  لغت : ز نیرنگ زالی بدین سان درست .

  25/0

  6

  لغت : خرد را مکن با دل اندر مغاک .

  25/0

  7

  معنی : تو دانی به بیداد کوشد همی                      همی جنگ و مردی فروشد همی .

  5/0

  8

  معنی : به بادافره این گناهم مگیر .

  25/0

  9

  معنی : خم آورد بالای سرو سهی                        از او دور شد دانش و فرّهی .

  5/0

  10

  معنی : پی پوزش و نام و ننگ آمدم .

  5/0

  11

  معنی : فراموش کردی تو سگزی مگر                 کمان و بر مرد پرخاشخر .

  5/0

  12

  معنی : کمندی به فتراک زین بر ببست                بر آن باره ی پیل پیکر نشت .

  75/0

  13

  معنی :  بترس از جهان دار یزدان پاک                 خرد را مکن با دل اندر مغاک .

  5/0

  14

  معنی : چو شد روز رستم بپوشید گبر                   نگهبان تن کرد بر گبر، ببر.

  5/0

  15

  معنی : ز نیرنگ زالی بدین سان درست             و گرنه که پایت همی گور جست .

  75/0

  16

  مفهوم مصراع دوم بیت زیر را بنویسید و بگویید تاج نماد چیست ؟

  « که ایرانیان را به کشتن دهم          خود اندر جهان تاج بر سر نهم . »

  5/0

  17

  با توجه به ابیات زیر به سوال داده شده ، پاسخ دهید .

         « چنین پاسخ آوردش اسفندیار               که چندین چه گویی چنین نابه کار

           چه باید مرا جنگ زابلستان                و یا جنگ ایران و کابلستان ؟

           مبادا چنین هرگز آیین من                  سزا نیست این کار در دین من»

  الف) چه کسی از جنگ دو سپاه راضی نیست ؟ چرا ؟

  75/0

  18

  مصراع دوم بیت زیر بیانگر چه حالاتی است ؟

   « بیامد چنان تا لب هیرمند     / همه دل پر از باد و لب پر ز پند . »

  5/0

  19

  ابیات زیر بیانگر کدام یک از ویژگی های حماسه است ؟

   « گرفتند زان پس دوال کمر                         دو اسب تگاور فرو برده س

      همی زور کرد این بر آن ، آن بر این            نجنبید یک شیر بر پشت زین . »

  5/0

  20

  دو نمونه ی خرق عادت را در شاهنامه بنویسید .

  5/0

  21

  خود آزمایی : (بپیچم و بپیچاند ) در بیت زیر چه مفهومی دارد ؟

               که چندین بپیچم که اسفندیار                        مگر سر بپیچاند از کارزار.

  5/0

  22

  درک مطلب : منظور از مصراع دوم بیت زیر چیست ؟

            بترس از جهان دار یزدان پاک                   خرد را مکن با دل اندر مغاک .

  5/0

  23

   در بیت « چو نزدیک گشتند پیر و جوان   /  دو شیر سرفراز و دو پهلوان »

  االف ) کدام زمینه ی حماسه به وضوح دیده می شود ؟

    ب ) منظور از  جوان کیست ؟

  25/0

  25/0

  24

  فردوسی برای خلق صحنه ی حماسی در بیت زیر کدام آرایه ی ادبی را به‌ کار گرفته است ؟

     ( خروش آمد از باره ی هردو مرد       /  تو گفتی بدرید دشت نبرد

  5/0

  25

  در بیت « به بادافره این گناهم مگیر   /   تویی آفریننده ی ماه و تیر » رستم از خدا چه می خواهد ؟

  5/0

  26

  زمینه های اصلی هر حماسه کدامند ؟

  1

  27

  وجود سیمرغ ، دیو سپید و اسفندیار رویین تن در شاهنامه به کدام زمینه ی حماسه اشاره دارد ؟

  25/0

  28

  در بیت زیر آرایه ی اغراق را پیدا نمایید .

   « شود کوه آهن چو دریای آب         /             اگر بشنود نام افراسیاب  »

  5/0

  منبع مطلب : nahaii.persianblog.ir

  مدیر محترم سایت nahaii.persianblog.ir لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  گروه زبان و ادبیات فارسی متوسطه خواف

  بخش خودآزمایی   (از این مبحث 3 نمره مطلب آورده می شود.)

   درس اول : ما هم چنان در اول وصف تو مانده­ایم

  - در بیت زیر منظور از «تقصیر» چیست؟                          (5/0  نمره    خرداد  1382؛   دی 1383 و  1384 و  1385؛   شهریور 1385 و 1387)

     «بنده همان به که ز تقصیر خویش           عذر به  درگاه  خدای  آورد»

     جواب: کوتاهی کردن در عبادت و انجام گناه

  - نوع عبارت «باران رحمت بی­حسابش همه را رسیده و خوان نعمت بی­دریغش همه­جا کشیده» چگونه است؟

     جواب: نثر مسجع                                                                                                                              (5/0  نمره شهریور 1383)

  - در عبارت زیر سعدی به کدام صفات خداوند اشاره می­کند؟                                                             (5/0  نمره    خرداد   1385)

    «خوان نعمت بی­دریغش همه­جا کشیده. پرده­ی ناموس بندگان به گناه فاحش ندرد.»

     جواب: رزاق بودن – ستار العیوب بودن

  - با توجه به عبارت «وظیفه­ی روزی به خطای منکر نبرد.»                                                                 (5/0  نمره    شهریور  1386)

     الف) عبارت به کدام صفت خداوند اشاره دارد؟                       ب) منظور از «وظیفه­ی روزی» چیست؟

     جواب: الف) رزاق بودن خدا                ب) روزی مقرر و تعیین شده

  - در عبارت «پرده­ی ناموس بندگان به گناه فاحش ندرد و وظیفه­ی روزی به خطای منکر نبرد» بر کدام صفات خداوند  

     تأکید شده است؟                                                                                                                           (5/0  نمره       خرداد  1387)

     جواب: رزاق بودن –   ستار العیوب بودن

  - بیت «گفتم این شرط آدمیت نیست       مرغ تسبیح گوی و من خاموش» با کدام یک از ابیات زیر ارتباط معنایی دارد؟

      الف) اگر کسی وصف او ز من پرسد              بی­دل از بی نشان چه گوید باز؟

      ب) همه از بهر تو سرگشته و فرمانبردار        شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری                        (25/0  نمره       دی  1387)

      جواب: گزینه­ی «ب»

  درس اول : افلاک حریم بارگاهت

  - در بیت زیر شاعر «ماه» و «شب» را در برابر مقام پیامبر چگونه توصیف می­کند؟                         (5/0  نمره       خرداد  1386)

      مه طاسک گردن سمندت                  شب طره­ی پرچم سیاهت

      جواب: ماه را کم ارزش می­داند و به گردن آویز اسب پیامبر تشبیه می­کند. شب را هم کم بها توصیف می­کند و آن را به رشته­های سیاه پرچم پیامبر  

      تشبیه کرده است.

  ***

  درس دوم: رزم رستم و اسفندیار

  - در بیت زیر، «پیر» و «جوان» چه کسانی هستند؟                                                                        (5/0   نمره       شهریور  1381)

    «چو نزدیک گشتند پیر و جوان              دو شیر سرافراز و دو پهلوان»

     جواب: مقصود از پیر رستم است؛ منظور از جوان اسفندیار می­باشد.

  - در بیت زیر مفهوم (معادل امروزی) کلمات مشخص شده را بیان کنید.                          (5/0  نمره       خرداد  1382؛ شهریور 1385)

     که چندین بپیچم که اسفندیار               مگر سر بپیچاند از کارزار

   جواب: بپیچم: اصرار می­کنم – تلاش می­کنم          بپیچاند: روی می­گرداند و خودداری می­کند.

  - به نظر شما چرا «اسفندیار»، مغرور و ستیزه­گر است؟                                       (5/0  نمره    شهریور 1382؛   دی 1383؛   خرداد 1385)

     جواب: چون روئین­تن است و شکست ناپذیر، همچنین جوان است و جویای نام، شهرت و مقام.

  - داستان رستم و اسفندیار یک داستان .............................. است.                                                           (5/0  نمره    دی 1382)

     الف) درام          ب) کمدی                ج) تعلیمی                        د)تراژدی

     جواب: تراژدی

  - مصراع «همه دل پر از باد و لب پر ز پند» بیانگر چه حالت­هایی است؟                      (5/0  نمره    دی 1381 و  1387؛ شهریور 1383)

     جواب: افسوس و اندوه و نصیحت­گری.

  - در بیت: «ز نیروی اسبان و زخم سران     /      شکسته شد آن تیغ­های گران» شاعر دلیل شکسته شدن شمشیرها را  

     چه می­داند؟                                                                                                                                                        (5/0  نمره    شهریور  1386)

     جواب: قدرت و توان اسب­ها و قدرت زیاد ضربات پهلوانان.                                                                          

  - در بیت «تو با من به بیداد کوشی همی    /     دو چشم خرد را بپوشی همی» مفهوم کنایی مصرع دوم چیست؟

     جواب: بر خلاف عقل و اندیشه­ات رفتار می­کنی.                                                                                                            (5/0  نمره     دی 1386)

  - در بیت: «بترس از جهاندار یزدان پاک     /      خرد را مکن با دل اندر مغاک» رستم چه توصیه­ای به اسفندیار می­کند؟

     جواب: از مکافات خداوند بترس و بر خلاف عقل و احساس خود رفتار نکن.                                                   (5/0   نمره       خرداد  1388)

  ***

  درس سوم: کمال الملک

  - با توجه به عبارت «شما که پرده­ها از صورت شاه شهید ساخته­اید، یکی هم از این شاه زنده بسازید» منظور از «شاه  

     شهید» و «شاه زنده» به ترتیب چه کسانی هستند؟                                                           (5/0  نمره     خرداد  1381 و دی 1386)

    جواب: به ترتیب: ناصرالدین شاه و رضا شاه

  - با توجه به عبارت زیر به سؤال­ها پاسخ دهید:                                                                              (5/0   نمره       شهریور  1388)

    «پهلوی از قماش شاه­های قاجار نیست؛ پهلوی اهل من بمیرم و تو بمیری نیست.»

     الف) «قماش» یعنی چه؟                             ب) مفهوم جمله­ی دوم بیانگر کدام ویژگی حکومت پهلوی است؟       

     جواب: الف) گروه، هم­ردیف      ب) استبداد و خود رأیی

  ***

  درس چهارم : گاو

  - داستان گاو دارای چه پیام­هایی است؟                                                          (75/0  نمره    خرداد  1381؛    شهریور 1384؛    دی 1382)    

     جواب: فقر اقتصادی، فقر فرهنگی و انکار واقعیت و دلبستگی به مادیات. از خود بیگانگی (مسخ شدن)

  - چرا شخصیت اصلی داستان «گاو» ماجرای ساختگی فرار گاو را باور نمی­کند؟                  (5/0  نمره     خرداد  1382؛   دی 1384)

     جواب: به علت علاقه بیش از حدش به گاو به عنوان موجودی که زندگی­اش را تأمین می­کرد.

  ***

  درس پنجم: گل دسته­ها و فلک

  - در عبارت زیر منظور از قسمت­های مشخص شده چیست؟                                                (5/0  نمره      خرداد 1381؛   دی 1384)    

     «خود گنبد چنگی به دل نمی­زد  لخت و آجری با  گله به گله سوراخ­هایی برای کفترها.»

     جواب: زیبا و جالب نبود- جا به جا

  - زیبایی شروع داستان «گلدسته­ها و فلک» در چیست؟                                                                      (5/0  نمره       دی  1382)

     جواب: نویسنده از اصل غافلگیری استفاده کرده است و بدون بیان مقدمه وارد اصل داستان شده است.

  - زاویه دید عبارت زیر را مشخص کنید.                                                                                          (5/0  نمره       شهریور  1383)

     «با آرنجم یکی زدم به پهلویش که ساکت شد و بعد مدیر به فراش گفت، دست نگه­داشت و بعد پامان را که باز می­کردند 

      زنگ را زدند و صف­ها راه افتادند.»

      جواب: اول شخص

  - نویسنده در عنوان داستان «گل­دسته­ها و فلک» چه ایهام لطیفی را به کار گرفته است؟

                                                                                                                            (5/0   نمره   خرداد 1383،  1384،  1385 و 1387)

    جواب: «گل دسته­ها:1- گل دسته­های مسجد  2- دو کودک داستان»               «فلک:  1- آسمان   2- وسیله­ی تنبیه»

  ***

  درس ششم: قاضی بست

  - منظور از عبارت: «شمار آن به قیامت مرا باید داد.» چیست ؟               (5/0   نمره     دی 1381؛   خرداد 1382 و 1383؛   شهریور 1385)

     جواب: در روز قیامت من باید حساب آن را پس بدهم.

  - با توجه به عبارت زیر به پرسش­ها پاسخ دهید:                                                                             (75/0  نمره    شهریور  1386)

    «این صلت فخر است، پذیرفتم و باز دادم که مرا به­کار نیست و قیامت سخت نزدیک است. حساب این نتوانم داد و  

     نگویم که مرا سخت دربایست نیست.»

     الف) مفهوم عبارت «این صلت فخر است» چیست؟

     ب) با توجه به عبارت فوق چرا قاضی بست از پذیرفتن زر امتناع کرد؟

     ج) عبارت «مرا به­کار نیست» یعنی چه؟

     جواب: الف) این هدیه موجب افتخار من است.         ب) چون از حساب پس دادن روز قیامت می ترسد.         ج) به نیاز ندارم.

  - منظور از عبارت «من در عهده­ی این نشوم» چیست؟                                                                       (5/0  نمره       دی  1388)

     جواب: مسئولیت این را بر عهده نمی­گیرم

  ***

  درس هفتم: بیهقی و هنر نویسندگی

  - از عبارت «مشتی رند را سیم دادند که سنگ زنند» چه پیامی را دریافت می­کنید؟ یک مورد را ذکر کنید.

                                                                                                            (5/0  نمره   شهریور 1382 و 1387؛  دی 1383؛  خرداد 1384)

     جواب: محبوبیت و مقبولیت حسنک-  بدطینتی دشمنان حسنک-  فرومایگی برخی از افراد  

  - در عبارت زیر منظور از «لت زدن» و «فرو گرفتن» چیست؟                                                           (5/0  نمره       خرداد  1386)

    «همیشه چشم نهاده بودی تا پادشاهی جبار بر چاکری خشم گرفتی و آن چاکر را لت زدی و فرو گرفتی.»

     جواب: لت زدن: سیلی زدن و آسیب رساندن                    فرو گرفتن: از کار برکنار کردن و بازداشت کردن

  - منظور از عبارت « زعارتی در طبع وی مؤکد شده بود.» چیست؟                                                      (5/0  نمره       دی  1387)

     جواب: او ذاتاً انسانی بدخو و تند مزاج بود.

  - کدام یک از ویژگی­های نثر بیهقی در عبارت زیر مشهود است؟                                                    (5/0   نمره       خرداد  1388)

     «رقعتی نبشت به امیر و مرا داد. ببرم و راه یافتم و امیر بخواند و گفت «نیک آمد.»»

      جواب: جملات کوتاه و ایجاز

  ***

  درس هشتم : خون خورشید

  - با توجه به عبارت «اَنَس مردانه در کنار خورشید فروزان حق، در خون پاک خویش غوطه زد و خورشیدی نو ساخت» 

     منظور از «خورشید فروزان حق» چیست؟                                                                                     (5/0   نمره       خرداد  1388)

     جواب: امام حسین (ع)

  درس هشتم: بانگ جرس

  - آیا می­توان شعر «بانگ جرس» سروده­ی حمید سبزواری را نوعی حماسه دانست؟ چرا؟               (5/0   نمره       خرداد  1381)

     جواب: بلی. زیرا جنبه­های مبارزه و قهرمانی دارد و لحن شعر حماسی است.         

   - در بیت زیر  مقصود از «فرعونیان و قبطیان» و «موسی» چیست؟         (5/0   نمره     دی  1381 و 1382؛   شهریور 1382؛   خرداد1383)

     «وادی پر از فرعونیان و قبطیان است            موسی جلودار است و نیل اندر میان است»

      جواب: فرعونیان و قبطیان: اسرائیلیان و اشغالگران فلسطین.        موسی: رهبر یا پیشوای مردم         

  - با توجه به بیت «یعنی کلیم آهنگ جان سامری کرد        ای یاوران باید ولی را یاوری کرد»                 (5/0  نمره     دی 1386)

     الف) «آهنگ جان سامری کرد» یعنی چه؟                  

     ب) منظور از «ولی» در مصراع دوم کیست؟

    جواب: الف) قصد نابود کردن و از بین بردن سامری را کرد.                 ب) رهبر یا امام خمینی

  - با توجه به بیت: «وادی پر از فرعونیان و قبطیان است            موسی جلودار است و نیل اندر میان است»

     الف) منظور از «فرعونیان و قبطیان» چیست؟                                                 (25/0  نمره    شهریور 1384؛  دی 1385؛  خرداد  1387)

     ب) «نیل» استعاره از چیست؟                                                                                      (25/0  نمره    شهریور 1384؛   خرداد  1387)

     جواب: الف) فرعونیان و قبطیان: اسرائیلیان و اشغالگران فلسطین.           ب)سختی­هایی که در راه رسیدن به هدف وجود دارد.   

  - در بیت زیر منظور شاعر از «وادی ایمن» چیست؟                                                                           (25/0  نمره       دی  1387)

     «گاه سفر شد باره بر دامن برانیم   /    تا بوسه­گاه وادی ایمن برانیم»     

     جواب: سرزمین فلسطین

  - مصراع اول در بیت «قابیلیان بر قامت شب می­تنیدند  /  هابیلیان بوی قیامت می­شنیدند» بیانگر چه مفهومی است؟                                                                                                                                

     جواب: ظالمان هچنان به ظلم و بیداد خود ادامه می­دادند.                                                                                      (5/0  نمره       شهریور  1387)

  - در بیت زیر منظور شاعر از «دریادلان» و «پا در رکاب داشتن» چیست؟                                       (5/0  نمره       شهریور  1387)

    «دریادلان راه سفر در پیش دارند         پا در رکاب راهوار خویش دارند»

     جواب: «دریادلان: رزمندگان، مبارزان، انقلابیون»                            «پا در رکاب داشتن: آماده سفر، مبارزه و حرکت شدن» 

  ***

  درس نهم: تپه های برهانی

  - اصطلاحات «پاتک» و «انهدام نیرو»را تعریف کنید.                                                                      (5/0   نمره       شهریور  1381)

     جواب: «پاتک: ضد حمله»                     «انهدام نیرو: نابود کردن نیروی دشمن»

  درس نهم: باغ نگاه

  - با توجه به مصراع­های:       «می­شود از باغ نگاهت، هنوز   /    یک سبد از میوه­ی خورشید   /   چید»

     منظور از «یک سبد از میوه­ی خورشید» چیست؟                     (5/0  نمره     دی  1381 و  1385؛ خرداد 1382 و 1383 و 1385؛ دی 1383)

     جواب: هدایت؛ بینش و معرفت باطنی و قلبی

  - در عبارت «آفتاب، خار و خس مزرعه­ی چشم تو» چرا شاعر آفتاب را خار و خس چشم جانباز می­داند؟

     جواب: زیرا چشم جانباز را برتر و درخشان­تر از آفتاب می­داند.         (5/0  نمره      شهریور   1381، 1383،  1386و  1388؛  خرداد 1384؛    دی 1388)

  - در شعر زیر مقصود شاعر از «لب دیوار دل» چیست؟ چرا این تعبیر را به کار برده است؟       (5/0  نمره    شهریور  1384 و 1386)

     «شب، دو صف از یاکریم  /  بال به بال نسیم  /  از لب دیوار دلت /  پر کشید»

      جواب: چشم؛ زیرا چشم دیده­بان قلعه­ی دل است.

  - این عبارت «صبح، دو مرغ رها  /   بی صدا   /   صحن دو چشمان تو را ترک کرد» بیانگر چه مفهومی است؟

     جواب: نابینایی جانباز                                                                                                      (5/0 نمره   شهریور  1387)

  ***

  درس دهم: ترانه­ی من

  - با توجه به عبارت: «به سوی بلوغ می­خزد و آن­گاه که تاج بر سرش نهادند.» مقصود شاعر از «تاج» چه می­باشد؟

     جواب: جوانی                                                                                                     (5/0  نمره     خرداد  1382؛   شهریور 1383 و 1384)

  - در مصراع :«زمان که بخشنده بود   /    موهبت­های خویش را تباه می ساخت» مقصود از «موهبت» چیست؟

     جواب: آن نعمت­هایی که به انسان از بخشیده شده است. ازقبیل:  جوانی                         (5/0  نمره     خرداد  1383؛   دی 1385؛   شهریور 1387)

  - با توجه به غزلواره­ی زیر به پرسش­ها پاسخ دهید.

    «ولادت که روزی از گوهر نور بود  /   به سوی بلوغ می­خزد و آن­گاه که تاج بر سرش نهادند   /   خسوف­های کژخیم 

     شکوهش را به ستیز برمی­خیزند.»

     الف) چرا شاعر ولادت را از گوهر نور می­داند؟                                                              (25/0  نمره    شهریور 1382؛   خرداد  1386)

     ب) مقصود شاعر از «خسوف­های کژخیم» چیست؟                                            (25/0  نمره      شهریور 1384 و 1388؛ خرداد  1386)

     جواب: الف) چون خداوند برای آفریدن انسان از روح خود در کالبد وی دمیده است.            ب) حوادث ناگوار و گذشت روزگار

  - مفهوم مصراع از «از گزند داس دروگر وقت هیچ روینده را زنهار نیست» چیست؟                            (5/0   نمره       دی  1386)

      جواب: گذشت زمان همه­ی موجودات را نابود می­کند.

  ***

  درس یازدهم:  ققنوس  

  - با توجه به درس ققنوس از سیلویا تانزد وارنر، ققنوس نماد چیست؟                                     (5/0  نمره       شهریور و  دی  1388)

     جواب: نماد هویت و موجودیت یک ملت است.

  درس یازدهم:  چشم به راه 

  - در شعر زیر «تاگور» به چگونه انسان­هایی اشاره دارد؟                                  (5/0  نمره      خرداد  1384؛   دی 1384؛   شهریور  1385)

    «آنان که فانوسشان را   /   بر پشت می­برند  /   سایه­هاشان پیش پایشان می­افتد!»

     جواب: گمراهان و کسانی که از راه حقیقت دورند و راه را اشتباه می­روند.

  - ارتباط معنایی شعر «دوستت دارم، از این رو که مکافاتت می­کنم» را با بیت زیر بنویسید.               (5/0  نمره    خرداد   1385)

     «هر که در این بزم مقرب­تر است             جام بلا بیشترش می­دهند.»

      جواب: هر کس در پیشگاه خداوند بیشتر مورد توجه باشد، بلایا و سختی­های فراوانی به او می­رسد.

  - در شعر «کاریز خوش دارد خیال کند   /   که رودها  /   تنها برای این هستند   /   که به او آب برسانند»، «کاریز» نماد 

     چه کسانی است؟                                                                                                                           (5/0  نمره       خرداد  1387)

     جواب: انسان­های مغرور و خود خواه

  ***

  درس دوازدهم:  امید دیدار

  - مقصود شاعر از مصراع دوم بیت زیر چیست؟                             (5/0   نمره      دی  1381و 1383 و 1385؛   خرداد1383؛   شهریور 1387)

     « نسوزد جان من یک باره در تاب            که امیدت زند گه­گه بر او آب»

      جواب: امید دیدار معشوق موجب تداوم حیات و زندگی انسان می­باشد.

  - در بیت: «تو را در دل درخت مهربانی  /   به چه ماند؟ به گلزار خزانی» از منظومه­ی «ویس و رامین»   

      الف) منظور از «تو» کیست؟                                                                                                   (5/0  نمره    شهریور  1383و 1388)

      ب) این منظومه جزو کدام نوع ادبی محسوب می­شود؟

      جواب: الف) معشوق (رامین)                             ب) غنایی

  درس دوازدهم:   آفتاب وفا

  - مقصود از «سر به مهر نامه» در مصراع «این سر به مهر نامه بدان مهربان رسان» چیست؟

     جواب: راز میان عاشق و معشوق                                                                               (5/0  نمره    خرداد  1382 و 1387؛   شهریور 1385) 

  - با توجه به بیت زیر، چرا «صبح دم» پیک شاعر است؟                                                                     (5/0  نمره    خرداد   1385)

     «باد صبا دروغ زن است و تو راست گوی         آن جا به رغم باد صبا می­فرستمت» 

     جواب: زیرا باد صبا را دروغ­گو و صبح­دم را راست­گو می­داند.

  ***

  درس سیزدهم:  پروانه­ی  بی­پروا

  - در بیت: «دست در کش کرد با آتش به هم          خویشتن گم کرد با او خوش به هم» مرجع ضمیر او چه کسی است؟

     جواب: شمع                                                                                                                               (5/0   نمره     خرداد  1381؛    دی 1381)

  - با توجه به ابیات زیر تفاوت معنایی «کش» را در هر مورد بیان کنید.                                            (5/0  نمره       شهریور  1388)

     «بدو باشد همیشه خرم و کش      /        بر آن امید که بانگی کند خُوَش»

     « دست در کَش کرد با آتش به هم   /    خویشتن گم کرد با او خوش به هم»

     جواب: در بیت اول کَش به معنای خوش و خرم است ولی در بیت دوم به معنای بغل و آغوش می­باشد.

  درس سیزدهم:  سخن تازه

  - مفهوم «غماز بودن خاک» در بیت زیر چیست؟                                                                              (5/0  نمره       خرداد  1383)

     «آب چه دانست که او گوهر گوینده شود؟      خاک چه دانست که او غمزه­ی غمازه شود»

     جواب: وجود انسان که از خاک آفریده شده است بیانگر اسرار الهی و خلقت پروردگار است.

  - ارتباط معنایی شعر «فسانه گشت و کهن شد حدیث اسکندر   /    سخن نو آور که نو را حلاوتی است دگر»

     را با بیت: «هین سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود    /    وا رهد از حد جهان، بی­حد و اندازه شود» بنویسید.

     جواب: سخنان نو وتازه طراوت و تازگی به جهان می­بخشد و شیرین­تر از سخان کهنه و تکراری است.      (5/0  نمره   خرداد   1385؛  شهریور 1386)

  - در بیت «راز، نهان دار و خمش ور خمشی تلخ بود        آن چه جگر سوزه بود باز جگر سازه شود»   (5/0  نمره    خرداد  1387)

     الف) کدام کلمه ایهام دارد؟                       ب) مفهوم کنایی «جگر سوزه» چیست؟

    جواب: الف) «خمش» در دومعنی می­تواند باشد 1- تخلص مولانا    2- خاموش و ساکت بودن                        ب) تلخ و از بین برنده

  ***

  درس چهاردهم:  کبوتر طوقدار

  - مقصود از عبارت «مرا نیز از عهده­ی لوازم ریاست بیرون باید آمد و مواجب سیادت را به ادا رسانید.» چیست؟

     جواب: من باید به انجام کامل وظایف رهبری و مسئولیتم عمل کنم .                                            (5/0  نمره    خرداد  1384؛   شهریور 1387)

  درس چهاردهم:  از ماست که بر ماست

  - با توجه به درس «از ماست که بر ماست» در بیت زیر «عقاب» نماد چه کسی است؟                     (5/0   نمره       شهریور  1381)

     «روزی ز سر سنگ عقابی به هوا خاست            و اندر طلب طعمه پر و بال بیاراست» 

     جواب: انسان خود بین و خود خواه

  - مفهوم کلی مصراع دوم بیت زیر چیست؟                                                                                         (5/0  نمره    خرداد  1386)

     «بر راستی بال نظر کرد و چنین گفت           امروز همه روی جهان زیر پر ماست»

      جواب: عقاب با غرور و تکبر فکر می کند بر تمامی جهان تسلط دارد.

  ***

  درس پانزدهم:  زاغ و کبک

  - منظور از بیت:« بر قدم او قدمی می­کشید             وز قلم او رقمی می­کشید» چیست؟                  (5/0   نمره       خرداد  1381)

     جواب: تقلید محض و بی­چون و چرا از او می­کرد.

  - پیام داستان زاغ و کبک با کدام مقوله­ی فرهنگی عصر ما ارتباط دارد؟                                       (5/0   نمره       شهریور  1381)

     جواب: تقلید کورکورانه از غرب و از خود بیگانه شدن انسان­ها

  - محوری­ترین پیام داستان منظوم «زاغ و کبک» جامی چیست؟                                                    (5/0  نمره       شهریور  1382)

     جواب: تقلید کورکورانه از غرب و از خود بیگانه شدن انسان­ها

  - پیام بیت «عاقبت از خامی خود سوخته  /  رهروی کبک نیاموخته» با کدام مقوله­ی فرهنگی عصر ما ارتباط دارد؟

     جواب: تقلید کورکورانه از غرب و از خود بیگانه شدن انسان­ها                                                             (5/0  نمره       دی   1385 و 1386)

  ***

  درس شانزدهم:  هجرت

  - منظور از مصراع دوم بیت زیر چیست؟                                                                                          (5/0   نمره       خرداد  1381)

    «جان از سکوت سرد شب دلگیر می­شد                  دل در رکاب آرزوها پیر می­شد.»

     جواب: انسان­ها به آرزوهای خود نمی­توانستند برسند و ناامید می­شدند.

  - در بیت زیر «شب» نماد چیست؟ و «شب رو» نماد کیست؟                                                           (1    نمره       شهریور  1381)

    «دیدم شبان خفته را تب دار دیدم             بر خفته­ی شب، شبروی بیدار دیدم»

     جواب: شب: نماد ظلم و استبداد             شب رو: امام خمینی

  - مقصود کلی شاعر را از بیت «قابلیان بر قامت شب می­تنیدند  / هابیلیان بوی قیامت می­شنیدند» بیان کنید.

     جواب: ظلم و ستم ظالمان و حاکمان ستمگر که منجر به مرگ و نابودی ضعیفان می­گردید و مبارزان را می­کشتند. (5/0  نمره   دی 1384و 1385)

  - منظور شاعر از «روزن شب» در بیت «مردی صفای صحبت آیینه دیده  /   از روزن شب، شوکت دیرینه دیده» چیست؟

     جواب: دوره­ی ستم و بیداد                                                                                                 (5/0  نمره       دی  1388)

  ***

  درس شانزدهم:  آفتاب پنهانی

  - در بیت زیر به کدام اعتقاد عامیانه اشاره شده است؟

      (5/ 0  نمره    دی  1381 و 1382 و 1383؛   خرداد 1382 و 1383 و 1384؛    شهریور 1385 و 1386)   

     «دوباره پلک دلم می­پرد، نشانه­ی چیست؟              شنیده­ام که می­آید کسی به مهمانی»

      جواب: پریدن پلک در اعتقاد عامیانه نشانه­ی رسیدن خبر خوش و آمدن مهمان است.

  - در بیت زیر، مرجع ضمیر «تو» کیست و «خط پایان بودن» یعنی چه؟                           (5/0  نمره       شهریور  1382 ؛ خرداد 1387)

     «کسی که نقطه­ی آغاز هر پرواز است         تویی که در سفر عشق، خط پایانی»

      جواب: امام زمان؛ پایان بخش خط انبیا و اولیا بودن.

  - با توجه به شعر «آفتاب پنهانی» در بیت «تویی بهانه­ی آن ابرها که می­گریند  /   بیا که صاف شود این هوای بارانی»

     الف) منظور از «تو» چه کسی است؟                   ب) مفهوم مصرع دوم چیست؟                               (5/0   نمره       دی  1386)

     جواب: الف) امام زمان (عج)                ب) ظهور کن تا غم و ناله­های منتظرانت پایان یابد و قلب­هایشان شادمان گردد.

  ***

  درس هجدهم: نیاز روحانی

  - با توجه به بیت «غمی به قدمت تاریخ درد انسان داشت             دلی به وسعت جغرافیای انسانی»

     منظور از «دلی به وسعت جغرافیای انسانی داشت» چیست؟                                                          (5/0   نمره       خرداد  1381)

     جواب: بسیار صبور بود و سعه­ی صدر داشت.

  - در بیت زیر منظور از «دل ابری» و «چشم بارانی» چیست؟                                                (5/0   نمره       شهریور  1381 و 1384)

     «به پاس یک دل ابری دو چشم بارانی   پر است خلوتم از یک حضور نورانی»

     جواب: دل ابری: دل گرفته و محزون؛              چشم بارانی: چشم اشکبار و گریان

  درس هجدهم: چشم­های زمین

  - «خود اتهامی» در کدام یک از موارد زیر، محوری­ترین پیام است؟ و بگویید چرا شاعر خود را متهم کرده است؟

      الف) با من بیا همسفر باش تا دور تا قله­ی نور         در این سفر دست عشق است پشت و پناه من و تو

      ب) فردا که گل زخم­ها را عشاق شاهد بگیرند         واحسرتا نیست ای دل، زخمی گواه من و تو    (25/0  نمره    خرداد  1386)

      جواب: بیت «ب»، خود اتهامی شاعر در این بیت است،که چرا عاشق نشده، در این راه زخم برنداشته تا در پیشگاه خداوند زخم­ها شاهدانش

       باشند.

  - مفهوم کلی بیت زیر چیست؟                                                                                                         (5/0  نمره       دی    1387)

     آن گورهای نکنده، با التهابی مکنده              خود چشم­های زمین است مانده به راه من و تو

     جواب: قبرها چون چشم­های زمین، منتظر ما هستند. 

  درس هجدهم: چند رباعی

  - منظور شاعر از مصراع دوم بیت مقابل چیست؟                                 (5/0  نمره     شهریور 1382 و 1386؛   خرداد 1384؛  دی 1382 و 1384)

     «بشکن دل بی­نوای ما را ای عشق         این ساز شکسته­اش خوش آهنگ­تر است»

     جواب: خداوند در دل­های شکسته جای دارد و از سوی دیگر نوای دل شکسته مانند ساز شکسته سوزناک و غم­انگیز است.

  ***

  درس نوزدهم:   بخوان

  - در درس «بخوان» نویسنده با چه شیوه­ای زندگی نامه­ی حضرت محمد (ص) را خواندنی­تر کرده است؟(5/0  نمره   دی  1382)

     جواب: با استفاده از شیوه­ی توصیف و داستان نویسی.

  - مصراع اول بیت زیر اشاره به چه کسی و چه موضوعی دارد؟                                                               (5/0  نمره    دی  1384)

    «نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت           به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد»

     جواب: به پیامبر اکرم اشاره دارد و اُمی و بی­سواد بودنش را بیان می­کند.

  - ارتباط معنایی بیت  «تا نگردی آشنا زین پرده رمزی نشنوی   /    گوش نامحرم نباشد جای پیغام سروش» را

     با عبارت زیر بنویسید.                                                                                                                    (25/0  نمره    خرداد  1386)

     «صدایی که از عالم بالا بلند است برای شنیدنش گوش و دلی می­خواهد که مانند همه­ی گوش­ها و دل­ها نباشد.»

     جواب: برای شنیدن صدای وحی گوش و دلی آشنا لازم است و تا آشنا به آن درگاه نباشی صدای پیام آور غیبی را نخواهی شنید.

  ***

  درس بیستم:   بوی جوی مولیان

  - مقصود نویسنده از عبارت«پس از عزیمت رضا شاه- که قبلاً رضا خان بود و بعداً هم رضا خان شد- چیست؟

     جواب: رضا شاه قبل از پادشاهی اعتباری نداشت و بعد از تبعید هم اعتبارش را از دست داد.                                      (5/0  نمره   دی  1382)

  - جمله­ی «نامه­ی برادر با من همان کرد که شعر و جنگ رودکی با امیر سامانی» به چه ماجرایی اشاره دارد؟

     جواب: رودکی در مدح امیر سامانی شعر زیبایی سرود که در وی بسیار تأثیر گذاشت.                                                         (5/0 نمره  دی  1383)

  - مفهوم کنایه­ی زیر را بنویسید.                                                                                                          (25/0  نمره    دی  1384)

    «از شنیدن اسم شهر «قند در دلم آب می شد»  

    جواب: بیش از حد شاد می­شدم.

  - نویسنده در عبارت زیر، از چه شیوه­ی بیانی استفاده کرده است؟                                                   (25/0  نمره    خرداد  1386)

    «دار و ندار ما هم اشتباهاً به دست حضرات دولتی و ملتی به یغما رفت.»

     جواب: از شیوه­ی طنز استفاده کرده است.

  - نویسنده در عبارت: «شاهین تیز بال افق­ها بودم. زنبوری طفیلی شدم و به کنجی پناه بردم.» وضعیت خود را چگونه  

      شرح داده است؟                                                                                                                                  (5/0   نمره       خرداد  1388)

      جواب: در ایل خود آزادانه در طبیعت به گشت­و­گذار می­کردم و مستقل زندگی می­کردم ولی در شهر در خانه محبوس بودم و سربار دیگران

      شده بودم. 

  ***

  درس بیست و یکم:    اقلیم عشق

  - با توجه به بیت: «جان گدازی اگر به آتش عشق   /    عشق را کیمیای جان بینی» شاعر چه چیزی را شرط دست­یابی به   

    «کیمیای عشق» می­داند؟                                                          (5/0   نمره      دی  1381 و 1384 و 1385؛   شهریور 1383 و 1384 و 1386)

     جواب: جان گداختن در آتش عشق و عاشق شدن.

  - بیت: «تا به جایی رساندت که یکی   /   از جهان و جهانیان بینی» به کدام یک از اصول مهم عرفانی اشاره دارد؟ 

     جواب: اصل وحدت وجود                                                                                            (5/0  نمره    خرداد  1383 و 1385؛   دی 1386)

  - مفهوم کلی بیت: «شمع جویی و آفتاب بلند  /   روز، بس روشن و تو در شب تار» را بیان کنید.        (5/0  نمره       دی  1383)

     جواب: ناتوانی انسان در درک حقیقت و شناخت خداوند را بیان می­کند.

  - در کدام یک از ابیات زیر «تقابل عقل و عشق» مشهود است؟                               (25/0  نمره    خرداد  1386؛   شهریور 1388)

     الف) چرخ ار چه رفیع، خاک پایت         عقل ار چه بزرگ طفل راهت

     ب)  جان گدازی اگر به آتش عشق         عشق را کیمیای جان بینی

     ج) شود آسان ز عشق کاری چند           که بود نزد عقل بس دشوار

     جواب: بیت سوم

  - بیت «چشم بگشا به گلستان و ببین         جلوه­ی آب صاف در گل و خار» بیانگر کدام اصل مهم عرفانی است؟

     جواب: رؤیت جلوه و جمال پروردگار در همه چیز و همه جا.                                                                         (5/0  نمره   خرداد  1387)

  ***

  درس بیست و دوم:   موسی و شبان

  - در بیت زیر، منظور از «تو» کیست؟ و «فصل کردن» یعنی چه؟                                           (5/0  نمره       شهریور  1382 و 1383)

    «تو برای وصل کردن آمدی  /   نی برای فصل کردن آمدی»

     جواب: منظور از تو حضرت موسی است.                 فصل کردن: دور کردن و جدا کردن بندگان از خداوند.

  - مفهوم کلی بیت «بر دل موسی سخن­ها ریختند  /   دیدن و گفتن به هم آمیختند.» را بیان کنید. 

     جواب: به موسی الهاماتی شد. و حقیقت معشوق (خدا) را دریافت.                                         (5/0  نمره    شهریور  1384 و 1385؛    دی 1387)

  - با توجه به بیت «من نکردم خلق تا سودی کنم   /     بلکه تا بر بندگان جودی کنم» خداوند سبب امر به عبادت را چه

     می­داند؟                                                                                                                                           (5/0  نمره    خرداد   1385)

    جواب: جود و بخشش به بندگان

  - با توجه به بیت «ما بری از پاک و ناپاکی همه  /   از گران جانی و چالاکی همه»

     منظور از «گران جانی» و «چالاکی» در مصراع دوم چیست؟                                                             (5/0   نمره       دی  1386)

     جواب: گران جانی: سستی در عبادت                          چالاکی: تمایل و رغبت زیاد به عبادت

  - مصراع «خون، شهیدان را ز آب اولی­تر است» به کدام موضوع درباره­ی شهید اشاره می­کند؟       (5/0  نمره       شهریور  1387)

     جواب: شهیدان در خون غلتیده نیاز به غسل ندارند.

  - با توجه به بیت «تو برای وصل کردن آمدی  /   نی برای فصل کردن آمدی»  شاعر، رسالت پیامبران را چه می­داند؟                                                                                 

     جواب: ایجاد پیوند و نزدیکی انسان به خداوند.                                                                                                           (5/0  نمره       دی  1388)

  ***

  درس بیست و سوم:    شبنم عشق

  - با توجه به عبارت زیر، نویسنده علت مردود بودن شیطان را چه می­داند؟                                        (5/0  نمره    شهریور  1386)

    «ابلیس را چون در دل آدم بار نداند و دست رد به رویش باز نهادند، مردود همه­ی جهان گشت.»

     جواب: به علت اجازه ورود نیافتن به دل آدم.

  - با توجه به رباعی زیر، دل محصول چه چیزی است؟                                                                        (5/0  نمره       دی    1387)

     از شبنم عشق خاک آدم گل شد              صد فتنه و شور در جهان حاصل شد

     سر نشتر عشق بر رگ روح زدند             یک قطره فرو چکید و نامش دل شد

    جواب: محصول عشقی که با روح در آمیخته باشد.

  - با توجه به عبارت «ابلیس یک باری گرد آدم طواف می­کرد و اعورانه بدو در می­نگریست»  چرا نویسنده ابلیس را   

    «اعور» می­داند؟                                                                                                                             (5/0   نمره       خرداد  1388)                                                                   

    جواب: به انسان فقط به عنوان یک موجود جسمانی می­نگریست و او را تک بعدی می­دانست.

  بخش دانش­های ادبی   (از این مبحث 3 نمره مطلب آورده می­شود.)

   درس اول : ما هم چنان در اول وصف تو مانده­ایم

  - یک آرایه­ی سجع در عبارت مقابل بیابید.         «هر نفسی که فرو می­رود ممد حیات است و چون بر می­آید مفرح ذات.»                                                                         

     جواب: «فرو می­رود و بر می­آید» یا «حیات و ذات»                                                                                   (5/0  نمره    شهریور 1382)

  - در بیت زیر، دو آرایه­ی ادبی مشخص کنید.                                                                               (25/0   نمره       شهریور   1384)      

     چه غم دیوار امت را که دارد چون تو پشتییبان؟          چه باک از موج بحر آن را که باشد نوح کشتیبان

     جواب: تلمیح؛ جناس؛ مراعات نظیر؛ تشبیه

  - نوع نثر هر یک از آثار زیر را بنویسید.                                                                                      (25/0   نمره       شهریور   1384)     

     الف) مرزبان نامه       ب) قابوس نامه

     جواب: الف) نثر مصنوع و متکلف                 ب) نثر ساده و مرسل

  - نوع نثر هر یک از آثار زیر را بنویسید.                                                                                (5/0 نمره       شهریور   1385 و 1388)

     الف) گلستان سعدی     ب) قابوس نامه    

     جواب: الف) مسجع و فنی                        ب) ساده و مرسل

  - نوع نثر هر یک از آثار زیر را بنویسید.                                                                              (5/0  نمره     دی 1386؛   شهریور 1387)

     الف) جهانگشای جوینی                 ب) مناجات های خواجه عبدا... انصاری

     جواب: الف) نثر مصنوع و متکلف                           ب) مسجع و فنی

  - نثر کتاب «سیاست نامه» جزو نثر ....................... محسوب می­شود.                                                 (25/0  نمره    خرداد  1387)

     جواب: ساده و مرسل

  - نثر کتاب «کلیله و دمنه» جزو نثر ..................... محسوب می­شود.                                               (25/0   نمره       خرداد  1388)

     جواب: نثر مسجع و فنی

  - درستی و نادرستی جملات زیر را مشخص کنید:                                                                               (5/0  نمره       دی  1388)

      الف) نثر کتاب مرزبان نامه ساده و مرسل است.               ب) ترجیع بند معمولاَ دارای وحدت موضوع است.

      جواب: الف) نادرست             ب) درست

  درس اول : افلاک حریم بارگاهت

  - موضوع ترکیب بند مشهور «جمال­الدین عبدالرزاق اصفهانی» چیست؟                                        (25/0  نمره       خرداد  1386)

     جواب: در نعت و ستایش پیامبر اکرم

  - «جمال­الدین عبدالرزاق اصفهانی» شاعر چه قرنی است؟                                                              (25/0  نمره       خرداد  1384)

      جواب: قرن ششم

  ***

  درس دوم: رزم رستم و اسفندیار

  - در بیت زیر دو آرایه­ی ادبی بیابید و نام آن­ها را بنویسید.                                               (1  نمره      شهریور  1381؛   خرداد 1382)

     «ز سم ستوران در آن پهن دشت                 زمین شش شد و آسمان گشت هشت»

      جواب: واج آرایی؛ اغراق؛ جناس

  - در بیت زیر قسمت مشخص شده، چه آرایه­ای دارد؟                                     (5/0  نمره     دی 1381 و  1382  و  1386؛   خرداد 1384)

     «خروش آمد از باره ی هر دو مرد                   تو گفتی بدرید دشت نبرد»   

      جواب: اغراق

  - در بیت مقابل یک آرایه­ی ادبی پیدا کنید.                                                                                      (25/0  نمره    شهریور 1382)

     «شود کوه آهن چو دریای آب             اگر بشنود نام افراسیاب»

     جواب: اغراق؛ تشبیه

  - در بیت «چو شد روز رستم بپوشید گبر      نگهبان تن کرد بر گبر ببر» جناس را بیابید.                 (5/0  نمره       خرداد  1383)

     جواب: گبر و ببر

  - در بیت زیر دو آرایه­ی ادبی نام ببرید.                                                                                              (5/0  نمره    شهریور 1383)

     «به سان پلنگی که بر پشت گور         نشیند برانگیزد از گور شور »

      جواب: جناس؛ تشبیه؛  مراعات نظیر

  - دو مورد از زمینه­های اصلی حماسه را فقط نام ببرید.                                                                       (5/0  نمره    شهریور 1383)

     جواب: داستانی؛ قهرمانی؛ ملی؛ خرق عادت

  - وجود سیمرغ، دیو سفید و اسفدیار رویین تن در شاهنامه، به کدام زمینه­ی حماسی اشاره دارد؟

     جواب: خرق عادت                                                                                                  (25/0   نمره       شهریور   1384 و 1386 و 1387)     

  - شاعر در بیت زیر از کدام آرایه برای آفریدن صحنه­ی حماسی بهره جسته است؟                                (5/0  نمره    دی  1385)

     «که گفتت برو دست رستم ببند     نبندد مرا دست چرخ بلند»

      جواب: اغراق

  - بارزترین آرایه­ی بیت زیر چیست؟                                                                                                  (25/0  نمره       دی  1387)

     «ز سم ستوران در آن پهن دشت                 زمین شش شد و آسمان گشت هشت»

      جواب: اغراق

  - وجود انسانی با توانایی های جسمی و روحی برجسته، بیانگر کدام یک از زمینه­های حماسه است؟ (25/0  نمره   خرداد  1388)       

     الف) ملی            ب) خرق عادت                   ج) داستانی                 د) قهرمانی

     جواب: گزینه­ی «د»

  - مناسب­ترین شیوه برای آفریدن صحنه­های حماسی چیست؟                                                     (25/0   نمره       شهریور  1388)

     جواب: استفاده از آرایه­ی اغراق

  ***

  درس سوم: کمال الملک

  - این اثر از کیست؟   فیلم نامه­ی «کمال الملک»                                                                          (25/0   نمره       شهریور  1388)     

     جواب: علی حاتمی

  ***

  درس چهارم : گاو

  - در داستان «گاو» شخصیت اصلی داستان کیست و زاویه­ی دید داستان چگونه است؟       (5/0  نمره    شهریور  1381؛  دی 1381)

     جواب: شخصیت اصلی داستان «مشهدی حسن» است .         زاویه دید: سوم شخص (دانای کل)

  - کدام یک از عناصر داستان «ایجاد فضا در کلام» می­کند؟                                                                  (25/0  نمره    دی 1381)

      جواب: لحن

  - کدام یک از عناصر داستان مبتنی بر رابطه­ی علت و معلولی است؟                                                (25/0  نمره    شهریور 1382)

     جواب: هسته یا طرح

  - منظور از «لحن» در داستان چیست؟                                                                                                    (5/0  نمره    دی 1382)

     جواب: لحن ایجاد فضا در کلام است و همچنین طرز برخورد نویسنده با داستان است که گاهی جدی و گاهی طنز آمیز است.

  - معمول­ترین شیوه­های روایت داستان چگونه است؟                                                                     (25/0   نمره      شهریور   1384)     

     جواب: استفاده از اول شخص (من) و سوم شخص (او)

  - قهرمان اصلی داستان «کلبه­ی عمو تم» در این کتاب چه نوع شخصیتی دارد؟                                  (25/0  نمره   دی   1384)     

     جواب: شخصیت ثابت و بدون تغییر

  - کتاب «چوب به دست­های ورزیل» از چه کسی است؟                                                                        (25/0  نمره   دی   1384)     

     جواب: غلامحسین ساعدی (گوهر مراد)

  - کدام عنصر داستانی، به سلسله حوادث داستان وحدت هنری می­بخشد؟                                      (25/0  نمره    شهریور  1386)

      الف) لحن               ب) زاویه ی دید                 ج) شخصیت و قهرمان             د) هسته

      جواب: د) هسته

  - عبارت مقابل بیانگر کدام عنصر داستان است؟   «فکر اصلی و مسلط بر هر اثر است.»                 (25/0  نمره       خرداد  1387)

     جواب: درون مایه

  - «زاویه­ی دید» نوشته­ی زیر را مشخص کنید.                                                                        (25/0  نمره     خرداد  1386؛   شهریور 1387)

      «زن مشدی حسن که آمد بیرون آفتاب تازه زده بود. اصلان گاری­اش را آورده بود کنار استخر، منتظر بود.»

      جواب: سوم شخص (دانای کل)

  - لحن داستان «کباب غاز» و زاویه­ی دید داستان «گل­دسته­ها و فلک» چگونه است؟                           (5/0  نمره     دی  1387)

     جواب: لحن داستان کباب غاز «طنز گونه» است.            زاویه دید داستان گل­دسته­ها و فلک «اول شخص است»

  - پدید آورنده­ی این اثر کیست؟    عزاداران بَیَل                                                                          (25/0  نمره    دی 1382 و 1387)

     جواب: غلامحسین ساعدی (گوهر مراد)

  - درون­مایه­ی داستان «گاو» و زاویه­ی دید داستان «هدیه سال نو» چگونه است؟                            (5/0   نمره       خرداد  1388) 

     جواب: درون­مایه داستان گاو علاقه بیش از حد به چیزی و از خود بیگانه شدن است. زاویه دید داستان هدیه سال نو: «سوم شخص (دانای­کل)»

  - دو عنصر زاویه­ی دید و درون مایه­ی داستان «گاو» را بنویسید.                                                   (5/0   نمره       شهریور  1388)

     جواب: درون­مایه: علاقه بیش از حد به چیزی و از خود بیگانه شدن است. زاویه دید: «سوم شخص (دانای کل)» است.

  - فیلم نامه گاو از کیست؟                                                                                                                   (5/0  نمره       دی  1388)

     جواب: غلامحسین ساعدی

  ***

  درس پنجم: گل دسته­ها و فلک

  - زاویه دید داستان «گل­دسته و فلک» چیست؟                                                                             (25/0  نمره       خرداد  1382)

     جواب: اول شخص

  - «زاویه­ی دید» و «لحن» نوشته­ی زیر از جلال آل احمد چگونه است؟                              (5/0  نمره      خرداد  1383و 1384)

     «رفاقتم با اصغر از روزی شروع شد که معلممان دست چپ مرا گذاشت روی میز و ده تا ترکه بهش زد.»

      جواب: زاویه دید: اول شخص؛  لحن: ساده و صمیمانه

  - دو مورد از ویژگی­های نثر «جلال آل احمد» را بنویسید.                                          (5/0  نمره     دی 1383؛   خرداد 1385)

     جواب: صریح؛ طنزگونه؛ کوتاه؛ نزدیک به زبان گفتار؛ توصیفی

  - «پنج داستان» اثر کدام نویسنده­ی معاصر است؟                                                             (25/0  نمره    خرداد  1384؛    دی 1388)

      جواب: جلال آل احمد

  - «مدیر مدرسه» از کدام نویسنده است؟                                                                                         (25/0  نمره    شهریور  1386)

      جواب: جلال آل احمد

  ***

  درس ششم: قاضی بست

  - نام دیگر تاریخ بیهقی چیست؟                                                      ( 25/0  نمره     شهریور 1383 و 1387؛   دی 1385 و  1386)

     جواب: تاریخ مسعودی

  - در کدام نوع نقد، منتقد به بررسی آرایه­ها و زیبایی­های ادبی اثر می­پردازد؟   (25/0  نمره  خرداد 1382 و 1387؛ دی  1384 و  1387)

          الف) نقد اخلاقی              ب)نقد لغوی                  پ) نقد فنی

     جواب: نقد فنی

  - آثار بزرگ ادبی از چند ویژگی اصلی از جمله: مقبولیت عام، ............. و ............. برخوردار هستند.       (5/0  نمره     دی 1383)

     جواب: پایندگی؛ گستردگی؛ ابداع؛ صمیمیت؛ خلوص؛ بیان دغدغه­های مشترک انسانی

   - در «نقد فنی» نقاد به بررسی چه مسائلی می­پردازد؟                                                                       (5/0  نمره    خرداد  1385)

      جواب: به بررسی آرایه­ها و زیبایی­های ادبی این آثار می­پردازد.

  - دو مورد از «انواع نقد» را نام ببرید.                                                                                                     (5/0  نمره    دی  1385)

     جواب: نقد لغوی؛ فنی؛ اخلاقی

  - موضوع اصلی کتاب تاریخ بیهقی چیست؟                                                             (25/0  نمره    شهریور 1385  و 1386؛  دی  1387)

     جواب: تاریخ سلطنت مسعود غزنوی

  - پدید آورنده­ی این اثر کیست؟     «تاریخ مسعودی»                                        (25/0  نمره      خرداد  1387،    شهریور  1388)

     جواب: ابوالفضل بیهقی

  ***

  درس هفتم: بیهقی و هنر نویسندگی

  - در نوشته­ی زیر نویسنده از چه نوع نقدی کتاب «تاریخ بیهقی» را مورد بررسی قرار داده است؟      (25/0  نمره   خرداد 1386)

    «آهنگ موزون نثر بیهقی به واسطه­ی به­گزین کردن بیهقی است از میان انبوه واژه­ها و ترکیبات.»

     جواب: نقد لغوی

  ***

  درس هشتم : خون خورشید

  - پدید آورنده­ی این اثر کیست؟         «برزیگران دشت خون»                                    (25/0  نمره      دی 1381؛ خرداد  1387)

     جواب: پرویز خرسند

  - درون مایه­ی ادبیات پایداری چیست؟                                                              (5/0  نمره    خرداد  1381؛    شهریور 1382)

     جواب: رویارویی با عوامل استبداد داخلی یا تجاوز بیگانگان و مسائلی است که در پی آن رخ می­دهد.

  - یک اثر از پرویز خرسند نام ببرید.                                                                                                       (25/0  نمره   دی 1382)

     جواب: برزیگران دشت خون؛ آن­جا که حق پیروز است؛ مرثیه­ای که ناسروده ماند

  - پدید آورنده­ی این اثر کیست؟       «خون خورشید»                                                                     (25/0  نمره       خرداد  1386)

     جواب: پرویز خرسند

  درس هشتم: بانگ جرس

  - آرایه­ی موجود در بیت زیر را بنویسید.  (2 مورد)                                                                         (25/0  نمره       خرداد  1381)    

    «یعنی کلیم آهنگ جان سامری کرد         ای یاوران باید ولی را یاوری کرد»

     جواب: تلیح؛ استعاره؛ کنایه

  - «تنگ است ما را خانه تنگ است ای برادر          بر جای ما بیگانه ننگ است ای برادر»

      در بیت فوق واژه­های «تنگ و ننگ» چه آرایه­ای برای خلق صحنه­ی حماسی استفاده کرده است؟    (25/0  نمره   دی 1382)

     جواب: جناس

  - در بیت زیر جناس را بیابید و نوع آن را مشخص کنید.                                                                        (25/0  نمره   دی   1384)     

     «بیا و برگ سفر ساز و زاد ره برگیر          که عاقبت برود هر که او ز مادر زاد»

      جواب: بین دو واژه­ی زاد جناس است تام وجود دارد.

   - جناس را در بیت زیر بیابید و نوع آن را مشخص کنید.                                                        (5/0  نمره    خرداد  1385)

      «جانان من برخیز بر جولان برانیم             زان جا به جولان تا خط لبنان برانیم»

      جواب: جولان در دو معنی به کار رفته است. جناس تام دارد.

  - در بیت زیر «جناس» را بیابید و نوع آن را مشخص کنید.                                                    (5/0  نمره    شهریور  1386)

     «خوشا نماز و نیاز کسی که از سر درد        به آب دیده و خون جگر طهارت کرد»

     جواب: بین «نماز و نیاز» و بین «درد و کرد» جناس ناقص می­باشد

  - در بیت « جانان من برخیز بر جولان برانیم   /    زان جا به جولان تا خط لبنان برانیم» دو آرایه­ی ادبی نام ببرید.                                                                                      

     جواب: جناس (بین دو واژه­ی «جولان»؛ واج آرایی (واج «ج»)؛ تکرار؛ مراعات نظیر (بین جولان، لبنان)                   (25/0   نمره      شهریور  1387)

  - در مصراع «هابیلیان بوی قیامت می­شنیدند» یک آرایه­ی ادبی مشخص کنید.                         (25/0  نمره    شهریور  1388)

     جواب: حس آمیزی (شنیدن بو)

  ***

  درس نهم: تپه­های برهانی

  - درون­مایه ادبیات پایداری چیست؟                                                                                                (5/0  نمره       خرداد  1381)

  جواب: رویارویی با عوامل استبداد داخلی و تجاوز بیگانگان و مسایلی است که در پی آن رخ می­دهد.

  درس نهم: باغ نگاه

  - در عبارت «شب، دو صف از یاکریم  /  بال به بال نسیم  /  از لب دیوار دلت  /  پرکشید» قسمت مشخص شده استعاره از   

     چیست؟                                                                                                                                      (25/0   نمره       خرداد  1388)

     جواب: استعاره از چشم

  ***

  درس دهم: ترانه­ی من

  - کدام گزینه، مضمون غزلواره­های شکسپیر نیست؟                                                                         (25/0  نمره       دی  1387)

     الف) ستایش جوانی         ب) عشق         ج) مسائل اجتماعی                د) مسائل اخلاقی

     جواب: گزینه­ی «ج»

  درس دهم: سه پرسش

  - زاویه دید داستان «سه پرسش» را بنویسید.                                                                                    (5/0  نمره       دی  1388)

     جواب: سوم شخص یا دانای کل

  ***

  درس یازدهم:  ققنوس  

  - کتاب «چَفته » از کیست؟                                                                                          (25/0   نمره      شهریور 1387؛   خرداد  1388)

     جواب: خانم سیلویاتانزد وارنر، شاعر و رمان نویس انگلیسی

  درس یازدهم:  چشم به راه 

  - «طلوع خورشید» در فرهنگ بسیاری از ملت­ها نماد چیست؟                                                 (5/0  نمره      دی 1381)

     جواب: نماد تولد است.

  - مجموعه شعر «ماه نو و مرغان آواره» از کیست؟                                                    (5/0  نمره  شهریور 1384؛   دی   1385)

     جواب: رابیندرانات تاگور

  ***

  درس دوازدهم:   امید دیدار

  - کدام «منظومه­ی غنایی» همواره سرمشق شاعران بزرگ برای سرودن داستان­های عاشقانه بوده است؟  

     جواب: ویس و رامین از فخرالدین اسعد گرگانی                                                                                                          (5/0  نمره   خرداد  1381)

  - «مرثیه، مناجات، بث الشکوی و تغزل» در حوزه­ی کدام یک از انواع ادبی قرار می­گیرند؟              (25/0  نمره      دی 1381)

      جواب: ادبیات غنایی

  - در بیت زیر دو آرایه­ی ادبی غیر تکراری مشخص کنید.                                                              (25/0  نمره      خرداد 1382)

    «منم چون شاخ تشنه در بهاران         تویی همچون هوای ابر و باران»  

     جواب: تشبیه؛ مراعات نظیر

  - کدام نوع ادبی با زبانی نرم و لطیف، با استفاده از معانی عمیق و باریک به بیان احساسات شخصی انسان می­پردازد؟

     جواب: غنایی                                                                                                                  (25/0  نمره     خرداد 1382؛   دی 1387)

  - فخرالدین اسعد گرگانی «ویس و رامین» را در چه قرنی سرود؟                                               (5/0  نمره    خرداد 1383)

     جواب: قرن پنجم

  - موضوع اصلی منظومه­های غنایی چیست؟                                                            (5/0  نمره   خرداد 1385؛    دی  1385 و 1386)

     جواب: بیان حالات و احساسات مربوط به وصال و فراق

  - منظومه­ی «ویس و رامین» در حوزه­ی کدام یک از انواع ادبی جای دارد؟                                (25/0  نمره    شهریور  1386)

     جواب: ادبیات غنایی

  درس دوازدهم:   آفتاب وفا

  - «حسان عجم» لقب کدام شاعر است؟                                        (25/0  نمره      دی 1381 و 1384؛   خرداد 1383؛   شهریور 1386)

     جواب: خاقانی

  - خاقانی شاعر چه قرنی است؟                                                                                                           (5/0  نمره    شهریور 1383)

     جواب: قرن ششم

  - حافظ غزل معروف «ای هد هد صبا به سبا می­فرستمت» را:                                                 (5/0  نمره    شهریور  1388)

     الف) تحت تأثیر کدام غزل خاقانی سرود؟

     ب) خاقانی در سرودن کدام قالب شعری شهرت دارد؟

      جواب: الف) غزل «آفتاب وفا»                          ب) قالب قصیده

  ***

  درس سیزدهم:  پروانه­ی  بی­پروا

  - یک اثر منثور از «عطار نیشابوری» نام ببرید.                                             (25/0  نمره     دی 1381 و 1387؛    شهریور 1382)

     جواب: تذکره الاولیا

  - «کتابی است از عطار در شرح حال پرندگانی که به قصد زیارت سیمرغ سرزمین خویش را ترک می­کنند.»  نام کتاب   

      چیست؟                                                                                                                                                           (25/0  نمره      خرداد 1382)

     جواب: منطق الطیر                                                                                                                      

  - نام دیگر کتاب «منطق الطیر» چیست؟                                                                                         (25/0  نمره       خرداد  1384)

     جواب: مقامات الطیور

  - «عطار نیشابوری» شاعر و عارف چه قرنی است؟                                                          (25/0   نمره       شهریور   1384)     

      جواب: قرن ششم

  - آرایه­های شاخص بیت زیر کدام است؟                                                                                           (25/0  نمره    شهریور  1386)

     «چون گرفت آتش ز سر تا پای او                    سرخ شد چون آتشی اعضای او»

      جواب: تشبیه – تضاد (بین سر و پا)؛ مراعات نظیر ( بین سر، پا، اعضا)

  درس سیزدهم:  سخن تازه

  - معانی مختلف «ایهام» به کار رفته در بیت زیر را بنویسید.         (5/0  نمره    خرداد 1381؛   دی 1382 و 1384؛   شهریور  1385 و 1383)

     «راز نهان دار و خَمُوش ور خمشی تلخ بود              آن چه جگر سوزه بود باز جگر سازه شود»

     جواب: «خمش» در دو معنی می­تواند باشد    1- تخلص مولانا      2- خاموش و ساکت بودن

  - در مصرع «هر که شدت حلقه­ی در زود برد حقه­ی زر» کدام آرایه یافت نمی­شود؟                     (25/0  نمره       دی  1388)

      الف) کنایه          ب) ایهام           ج) استعاره          د) جناس

      جواب: ب) ایهام

  ***

  درس چهاردهم:  کبوتر طوقدار

  - چه کسی کتاب «کلیله و دمنه» را از پهلوی به عربی ترجمه کرد؟                     (25/0  نمره       شهریور   1385؛   خرداد 1387)

     جواب: ابن مقفع

  - کتاب «کلیله و دمنه» را چه کسی از عربی به فارسی برگرداند؟     (5/0  نمره     خرداد 1382 و  1386؛   دی 1386؛   شهریور 1387) 

  جواب: نصر الله منشی

  - در بیت «درفشان لاله در وی چون چراغی  /   و لیک از دود او بر جانش داغی» «مشبه» کدام کلمه است؟

    الف) لاله            ب) چراغ                   ج) دود                        د)جان                           (25/0  نمره       خرداد   1386)

    جواب: الف) لاله

  درس چهاردهم:  از ماست که بر ماست

  - آرایه­های بیت زیر را مشخص کنید. (ذکر دو مورد کافی است)                                          (5/0  نمره      دی 1381 و 1383)

    «برخاک بیفتاد و بغلتید چو ماهی         وان گاه پر خویش گشاد از چپ و از راست»

    جواب: در مصراع اول تشبیه و در مصراع دوم تضاد دیده می­شود.

  - قصیده سرای توانای قرن پنجم که قصاید تعلیمی فراوانی سروده است، کیست؟                        (25/0  نمره      خرداد 1382)

     جواب: ناصر خسرو

  - قصاید ناصر خسرو در حوزه­ی کدام نوع ادبی قرار می­گیرد؟                                                (25/0   نمره       خرداد  1388)

    الف) نمایشی                 ب) حماسی            ج) غنایی         د) تعلیمی

    جواب: «د» تعلیمی

  ***

  درس پانزدهم:  زاغ و کبک

  - «جامی» کدام کتابش را به تقلید از «گلستان» نوشته است؟      (5/0  نمره      خرداد  1381 و 1387؛    شهریور 1384؛    دی 1385)

     جواب: بهارستان

  - در بیت مقابل یک آرایه­ی ادبی پیدا کنید.             «هم حرکاتش متناسب به هم   هم خطواتش متقارب به هم»

     جواب: ترصیع؛ تکرار؛ واج آرایی                                                                                                            (25/0  نمره شهریور 1382)

  - کتاب هفت اورنگ از کیست؟                                                                                   (25/0   نمره       شهریور  1387)

     جواب: عبدالرحمن جامی

  ***

  درس شانزدهم:  هجرت

  - مجموعه­ی شعر «رجعت سرخ ستاره» اثر کیست؟                        (25/0  نمره      خرداد 1381 و 1382 و 1387؛  شهریور   1385)

     جواب: محمد علی معلم دامغانی

  - در بیت زیر دو آرایه­ی ادبی بیابید.                                                            (25/0  نمره       شهریور   1385؛      دی 1386)

    «مردی نهان با روح، هم پیمان نشسته        مردی به رنگ نوح در طوفان نشسته»

     جواب: آرایه­های تلمیح (نوح در طوفان نشسته)؛ جناس (بین دو واژه­ی روح و نوح)

  - طرح حماسه­ی عظیم عاشورا از مضامین عمده­ی ادبیات................... است؟                                   (5/0  نمره    شهریور  1386)

     جواب: دفاع مقدس

  - در بیت «امیدها در دام حرمان درد می­شد        بازار گرم عاشقی­ها سرد می­شد» دو آرایه نام ببرید.   (5/0  نمره    خرداد  1387)

     جواب: تشبیه (دام حرمان)؛ جناس (بین دو واژه­ی «درد و سرد»)

  درس شانزدهم:  آفتاب پنهانی

  - مجموعه­ی شعر «آیینه­های ناگهان» اثر کیست؟                               (25/0  نمره      خرداد 1381؛   شهریور 1382؛    دی 1388)

     جواب: قیصر امین پور

  - مجموعه­ی شعر «تنفس صبح» اثر کیست؟                                                           (25/0  نمره      شهریور 1381 و 1383)

    جواب: قیصر امین پور

  - در بیت زیر دو آرایه­ی ادبی مشخص کنید.                                                                (5/0  نمره    خرداد  1384 و 1385)

    «کنار نام تو لنگر گرفت کشتی عشق          بیا که یاد تو آرامشی است طوفانی»

     جواب: پارادوکس(متناقض نما)، (آرامشی است طوفانی)؛ تشبیه (کشتی عشق)؛ مراعات نظیر (کنار، لنگر، کشتی)؛ تضاد (آرامش، طوفانی)

  - در بیت زیر، دو آرایه­ی ادبی مشخص کنید.                                                               (5/0  نمره       دی  1383 و 1387)

    «تویی بهانه­ی آن ابرها که می­گریند            بیا که صاف شود این هوای بارانی»

     جواب: حسن تعلیل؛ تشخیص؛ مراعات نظیر؛ تضاد

  - وقتی شاعر دلیلی غیر واقعی اما شاعرانه برای موضوعی بیان می­کند از کدام آرایه استفاده کرده است؟ (25/0  نمره   خرداد  1386)

     الف) نماد              ب) استعاره               ج) حسن تعلیل           د) ایهام

     جواب: ج) حسن تعلیل 

    

  درس شانزدهم:  قرآن مصور

  - مجموعه ی شعر «از آسمان سبز» اثر کیست؟                                                (25/0  نمره      شهریور 1381؛   خرداد 1388)

     جواب: سلمان هراتی

  - مجموعه شعر «از این ستاره تا آن ستاره» اثر کیست؟                                                              (25/0  نمره       شهریور   1385)

     جواب: سلمان هراتی

  ***

  درس هفدهم:  قاصدک

  - دو مورد از مضامین موجود در آثار شاعران و نویسندگان بعد از انقلاب را بنویسید.                             (5/0  نمره   دی 1382)

     جواب: 1- دعوت به مبارزه و جهاد با دشمنان و ستمگران     2- تکریم و تجلیل از شهید و شهادت    3- عشق به ولایت و اهل بیت                     

     4- طرح حماسه­ی عظیم عاشورا            5- دعوت به وحدت و همدلی               6- انتظار موعود

  - زاویه دید داستان قاصدک چیست؟                                                                                  (5/0  نمره       دی  1388)

     جواب: اول شخص

  ***

  درس هجدهم: نیاز روحانی

  - کتاب «سفر سوختن» از کیست؟                                                                                (25/0   نمره       خرداد  1388)

     جواب: فاطمه ی راکعی

  - کتاب «آواز گلسنگ» از کیست؟                                                                              (25/0   نمره       شهریور  1387)

     جواب: فاطمه راکعی

  درس هجدهم: چشم­های زمین

  - نویسنده ی کتاب «نجوای جنون» کیست؟                               (25/0   نمره       شهریور   1384 و 1388؛     دی 1384 و 1386)     

    جواب: ساعد باقری

  درس هجدهم: چند رباعی

  - شهرت «عمر خیام» در سرودن چه نوع قالب شعری است؟                                          (5/0  نمره      شهریور 1382 و 1387)

  جواب: رباعی

  - در بیت زیر دو آرایه­ی ادبی بیابید.                                                            (5/0  نمره    خرداد 1383؛   دی  1385 و 1386)

    «بر دوش زمانه لحظه­ها سنگین بود        خورشید و زمین و آسمان غمگین بود»

     جواب: استعاره (دوش زمانه)؛ تشخیص در همین ترکیب؛ مراعات نظیر (بین: خورشید، زمین و آسمان)

  - مشخصات زیر مربوط به کدام قالب شعری است؟                                                                (5/0  نمره    شهریور  1386)

     مصراع­های اول و دوم و چهارم آن هم قافیه هستند و وزن آن معادل «لاحول و لا قوه الا بالله» است.

     الف) دوبیتی              ب) چهار پاره            ج) رباعی              د) قطعه     

     جواب: رباعی

  - در بیت: «بشکن دل بی­نوای ما را ای عشق   /    این ساز، شکسته­اش خوش آهنگ­تر است.» واژه­ی «ساز» چه آرایه­ای دارد؟

     جواب: استعاره از دل می باشد.                                                                                                         (25/0  نمره    شهریور  1388)

  ***

  درس نوزدهم:   بخوان

  - مطالعه­ی ............. مطمئن­ترین راه برای آگاهی یافتن از زندگی و اندیشه­ی شاعران و نویسندگان است.

     جواب: حسب حال                                                                                                             (25/0  نمره      خرداد 1382 و 1386)

  ***

  درس بیستم:   بوی جوی مولیان

  - نثر کتاب «بخارای من ایل من» چگونه است؟                                                     (25/0  نمره      خرداد 1381؛  دی  1382)

    جواب: روان و طنز آمیز است.

  - کتاب « بخارای من ایل من » از کیست؟             (25/0  نمره    شهریور  1382 و 1384 و 1386؛  خرداد  1383؛   دی   1385 و 1386)

     جواب: محمد بهمن بیگی

  ***

  درس بیست و یکم:    اقلیم عشق

   - در بیشتر آثار عرفانی چه چیزی مذمت می­شود؟                                                                       (5/0  نمره       خرداد    1381)

      جواب: دنیا و وابستگی هایش

  - بخش­های یک ترجیع بند از لحاظ قافیه چگونه است؟                                                         (25/0  نمره      خرداد 1381)

    جواب: هر بخش دارای قافیه­ی جداگانه است.

  - در عرفان هدف نهایی عارف چیست؟                                                              (25/0  نمره      شهریور 1381؛   دی 1388)

     جواب: وصال به حق

  - اصلی­ترین موضوع عرفان چیست؟                                                                    (25/0  نمره     دی  1381 و 1388؛  خرداد 1384)

     جواب: عشق

  - شهرت عمده­ی «هاتف اصفهانی» به واسطه­ی چیست؟                             (25/0  نمره      خرداد 1383 و 1385؛  شهریور 1388)

    جواب: به واسطه­ی سرودن ترجیع بند عرفانی

  - با ظهور چه کسی و در چه قرنی «طریقت عرفان» موضوع عمده­ی شعر شاعران شد؟

    جواب: سنائی  و در قرن ششم                                                             (5/0  نمره   خرداد 1383و 1384؛   دی 1384؛    شهریور   1385)

  - ادبیات عرفانی جزو کدام یک از انواع ادبی است؟ اصلی­ترین موضوع عرفان چیست؟

     جواب: ادبیات غنایی و موضوع اصلی آن عشق است.                   (5/0  نمره    شهریور 1383 و 1387؛   دی 1383؛   خرداد 1386  و 1387)

  - «هاتف اصفهانی» در «غزل» پیرو کدام شاعران بوده است؟                                                      (5/0  نمره       دی  1383)

  جواب: سعدی و حافظ

  ***

  درس بیست و دوم:   موسی و شبان

  - یک نمونه تضاد را در بیت زیر مشخص کنید.                                                                 (5/0  نمره       شهریور   1385)

    «در حق او مدح و در حق تو ذَم      در حق تو شهد و در حق تو سم»

     جواب: «مدح و ذم»  و یا  «شهد و سم»

  ***

  درس بیست و سوم:    شبنم عشق

  - اثر معروف «نجم الدین دایه» چه نام دارد و موضوع آن چیست؟

   جواب: مرصاد العباد موضوع آن بررسی مهم­ترین مسائل عرفانی است.    (5/0   نمره     شهریور  1381 و 1383؛  خرداد 1384 و 1385؛ دی 1388)

  - در بیت «از شبنم عشق خاک آدم گل شد      صد فتنه و شور در جهان حاصل شد» یک تشبیه بیابید.  (25/0  نمره   دی 1382)

    جواب: شبنم عشق

  منبع مطلب : farsikhaf.blogfa.com

  مدیر محترم سایت farsikhaf.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهدی 2 ماه قبل
  0

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید