توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  معنی هو ارحم الراحمین کلاس دوم

  1 بازدید

  معنی هو ارحم الراحمین کلاس دوم را از سایت پست روزانه دریافت کنید.

  خداوند ارحم الراحمین است یعنی چی !!!

  خداوند ارحم الراحمین است یعنی چی !!!

  سلام بر بقیةالله الاعظم ومنتظرانش

  معنای ارحم الراحمین
  گرچه دوستان معنای لغوی را در پست های قبلی ذکر نمودند بنده نیز جهت تکمله موضوع مطالبی را خدمت دوستان تقدیم مینمایم .

  طبرسی در موارد بسیاری از جمله در تفسیر سوره حمد و ذیل آیه 157 بقره رحمت را نعمت معنی کرده است و در سوره حمد پس از ذکر قول ابن عباس می گوید: خدا با رقّت و انفعال توصیف نمی شود پس مراد از رحمت نعمت و افضال است .

  رحمت در خدا به معنای احسان و نعمت است و ارحم الراحمین به معنای بالاترین درجه احسان و بخشایشگری است.

  این احسان وبخشایش از رحمت عام الهی سرچشمه میگیرد وبا ارحم که مهربانترین است صفت تامه الهی را بیان میکند .یعنی صفتی که تنها برای خداوند شایسته است و مخلوق در این درجه از صفت نمیتواند وارد شود . مانند صفت الرحمن که صفت تام ومطلق برای خداوند محسوب میشود

  حق یارتان :Gol:

  منبع مطلب : askdin.com

  مدیر محترم سایت askdin.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  سئوالات بینه علمی فجر پایه دوم

  4-در جای خالی کدام علامت مناسب است.                 6+31+10+9+200+635 37+210+5+30+600+9

  الف)<  ¨            ب)> ¨                  ج)= ¨                    د)هیچ کدام ¨

  5-5 نفر با هم به شهر بازی رفتند برای هر بچه 2عدد و برای هر بزرگسال 4عدد بلیط ورودی گرفتند. آنها روی هم 16بلیط دادند. آنها چند بچه وچند بزرگسال بودند؟

  الف)3 بچه و2بزرگسال¨         ب)2بچه و3بزرگسال¨        ج)4بچه و1بزرگسال¨       د)1بچه و4بزرگسال¨

  6-با حذف کردن یکان جواب جمع روبرو را بنویس.                 =462+213

  الف)675¨                        ب)670¨                             ج) 144¨                             د)760¨                              

  7-یک عدد سه رقمی هستم که حاصل یکان و دهگانم 9 وصدگانم9 است. من چه عددی هستم؟

  الف)963¨              ب)936¨                                ج) 999 ¨                            د)الف وب¨

  8-عدد دو رقمی هستم که رقم یکانم 4تا از رقم دهگانم بیشتر است.

  الف)48¨                           ب)59¨                                ج)37¨                 د)همه موارد ¨

  9- در کدام جمع یا تفریق، جواب تقریبی با واقعی برابر است.

  الف)77-89¨                  ب)33+26¨                       ج)52+38¨                         د)365-57¨

  10-در نقطه چین عدد مناسب بگذارید. 

        الف)8:10-11:30¨     ب)8:15 -11:30 ¨                           .......و7:30،7:40،7:50

      ج)8-11:20¨                               د) هیچ کدام¨              ........و10،10:20،10:40،11

  11-کلاس ورزش محمود چهاروربع شروع شده و یک ربع مانده به 5تمام شده است کلاس ورزش محمود چقدر طول کشیده است؟

  الف)20 دقیقه¨                     ب)30 دقیقه¨                     ج)نیم ساعت¨                     د)ب و ج¨

  12-145 میلی متر............سانتی مترو..................میلی متر است.

  الف) 5سانتی مترو14 میلی متر¨                   ب)45 سانتی متر و1میلی متر¨

  ج)14سانتی متر و5میلی متر¨                        د)هیچ کدام ¨

  13-برای شکل روبه رو کدام عدد مناسب است

  الف)212¨         ب)312¨         ج)202¨                     د)302¨

  هدیه های آسمانی

  1-چه کسی از همه مهربان تر است؟

  الف)پدر¨               ب)مادر¨                          ج)خدا ¨                                د)هیچ کدام ¨

  2-اولین و مهمترین کار برای نماز خواندن ........ است.

         الف)وضو گرفتن ¨     ب)مسجد رفتن¨             ج)نیت کردن ¨                        د)همه موارد ¨

   3-کدام یک از گزینه های زیر پیامبران اولوالعزم هستند؟

  الف) محمد،علی، نوح، موسی ،ابراهیم¨                         ب)نوح،محمد، عیسی، موسی ،ابراهیم ¨

  ج)فاطمه ،محمد ،علی ،حسن ،حسین ¨                          د)هیچ کدام ¨

  4-«ایاک نعبد وایک نستعین» مربوط به کدام سوره است؟

  الف)توحید¨                ب)حمد¨             ج)ناس ¨                     د)فلق ¨               

  5-چرا پیامبر را «محمد امین» می نامیدند؟

  الف) بسیار راست گو بود ¨        ب)بسیار امانت دار بود¨        ج)مهربان بود¨                 د)همه موارد ¨

  6-با شنیدن نام کدام پیامبر صلوات می فرستیم؟

  الف)حضرت علی(ع) ¨      ب)امام رضا(ع) ¨               ج)حضرت محمد(ص) ¨                  د)هیچ کدام¨

  7-خانم فاطمه ی زهرا ابتدا برای چه کسانی دعا می کردند؟

  الف) همسایه ها¨              ب)فرزندان¨                   ج) دوستان ¨                        د)گزینه الف وج¨

  8-در تشهد نمازمان هر روز به چه کسانی درود می فرستیم؟

  الف)حضرت علی (ع) ¨   ب)حضرت فاطمه زهرا ¨         ج)پیامبر واهل بیت ¨            د)همه موارد¨

  9-در روز چند رکعت نماز می خوانیم؟

  الف)4رکعت¨                  ب)10 رکعت¨                   ج)15رکعت¨                      د)17 رکعت¨

  10-امام اول ما شیعیان....... است که در روز ........ به دنیا آمده است.

  الف)علی-27 رجب ¨          ب)حسن-13 رجب ¨       ج)علی-13 رجب ¨              د)علی -15 رجب ¨

  11-قنوت در رکعت ........... نماز است.

  الف) اول ¨                           ب) دوم¨                   ج)سوم¨                        د) هیچ کدام ¨

  12-حضرت علی (ع) چه نسبتی با پیامبر داشتند.

  الف) پسرپیامبر¨               ب)داماد پیامبر¨                  ج)پسرعموی پیامبر¨          د)گزینه ب وج¨

  13-دوست با وفای پیامبر.......بود.

  الف)حضرت علی (ع) ¨                   ب)مسلم¨            ج)امام حسن (ع) ¨                د)بلال¨

  14-بانوی نمونه اسلام چه کسی بود؟

  الف)حضرت زینب¨                  ب)حضرت خدیجه ¨           ج)حضرت فاطمه                د)همه ی موارد ¨

  ۱۵-«هو ارحم الراحمین» یعنی...................

  الف)خداوند بخشنده است¨                                            ب)او مهربان ترین مهربانان است¨

  ج) خداوند نیکوکاران را دوست دارد¨                           د)از روزی پروردگارتان بخورید ولی اسراف نکنید ¨

   علوم

  1-برای استفاده از کدام یک باید از دو حس دیدن و شنیدن استفاده کنیم؟

  الف) رادیو¨                       ب)تلویزیو¨ن                      ج) کتاب¨                            د)تلفن ¨

  2-قسمت روی دانه چه نام دارد؟

  الف)غذای دانه¨                               ب)پوسته¨            ج)برگ¨                               د)میوه ¨

  3-هوا از راه ............. وارد بدن می شود.

  الف) دهان ¨                      ب)بینی¨                ج)چشم¨                              د)زبان ¨

  4-دود اتومبیل هوا را ....................می کند.

  الف)پاکیزه¨                     ب)آلوده¨                            ج)کثیف ¨                            د)تمیز¨

  5-نور خورشید همیشه یک طرف ......................را روشن می کند.

  الف) آسمان¨                    ب)زمین¨                            ج)ماه¨                  د)ستاره ¨

  6-زمین در هر ......... ساعت یک بار به دور خود می چرخد.

  الف) 36 ساعت ¨                   ب)12 ساعت ¨                  ج)24 ساعت¨                     د)16 ساعت ¨

  7-در کدام مورد از باد استفاده می کنیم؟

  الف)حرکت ماشین ¨             ب)حرکت قطار ¨                 ج) تولید برق¨              د)در حرکت موتور¨

  8-باد چگونه به وجود می آید.

  الف) از حرکت هوا¨           ب)از حرکت ابرها ¨    ج)از حرکت بادسنج ها ¨                د)حرکت دماسنج ¨

  9-وقتی لرزش جسمی کند باشد صدا..................است.

  الف)کلفت¨                       ب)نازک¨                            ج) متوسط¨                          د)بلند ¨

  10-صدای کدام یک نازک تر است؟

  الف)فیل¨                          ب)گاو¨                                    ج)زنبور¨               د)الاغ¨

  11-پرنور ترین چشمه نور ..................است.        

  الف-خورشید¨         ب-ماه¨          ج- شمع¨                د- چراغ قوه¨

   12-برای دیدن اجسام چه چیزی لازم است؟

  الف) چراغ¨                       ب)نور¨                                ج)سایه¨               د)کیف¨

  13-در پمپ بنزین چه سوختی وجود دارد؟

  الف)گازوئیل ¨                 ب)بنزین                ¨            ج) نفت ¨                              د)هیزم ¨

  14-کدام یک از قایق های زیر با سرعت بیشتری حرکت می کنند؟

  الف)قایق پارویی¨            ب)قایق بادبانی¨   ج)قایق موتوری¨             د) قایق بادی¨

  15-دانه ی کدام میوه زیر خوراکی است؟

  الف)زردآلو¨                     ب)هلو¨                                ج)آلو¨                  د)بلال¨

   فارسی

  1-املای کدام کلمه نادرست است؟

  الف)لطفن ¨           ب)مثلاً¨                 ج)حتماً¨                                  د)فعلاً¨

  2-جمله زیر از چند کلمه تشکیل شده است.                    من باور نمی کنم آخراین همه آب ناگهان ازکجا آمد

  الف)12کلمه¨                  ب)10 کلمه ¨                     ج)11 کلمه ¨                       د)13 کلمه¨

  3-در جای خالی چه کلمه ای باید نوشته شود ما این داستان را ......................

  الف) شنیده اید¨                    ب) شنیده است¨             ج) شنیده اند¨                     د)شنیده ایم¨

  4-میکروب ها چگونه موجوداتی هستند.

  الف) مفید ¨                       ب)خطرناک¨                       ج)تمیز ¨                              د)قشنگ ¨

  5-بزرگترین پهلوان داستانهای شاهنامه کیست؟

  الف)رستم ¨                      ب)سهراب ¨                       ج)افراسیاب ¨                     د)زال¨

  6-مادر دعا با........درد دل می کنیم.

  الف)مادر ¨                        ب)پدر¨                                ج)خدا ¨                                د)دوستان¨

  7-در جاهای خالی چه کلمه مناسب باید نوشته شود(..........تکالیف خود را به موقع می نویسید).

  الف) ما¨                             ب)من¨                                ج)او¨                    د)شما¨

  8-کدام کلمه نیاز به تشدید دارد.

  الف-منظم  ¨            ب- ما مور ¨                   ج- پاکیزه ¨                    د- صحبت¨

  9-هم خانواده خنده کدام کلمه نیست.

  الف)خندان¨                      ب)گریان¨           ج)خوش خنده ¨                  د)خنده رو ¨

  10-دعا یعنی .................

  الف) حرف زدن با دوستان¨            ب)حرف زدن با امامان ¨   

  ج)حرف زدن با خدا ¨                      د)حرف زدن با پیامبران ¨

  11-در جاهای خالی کدام کلمه قرار می گیرد؟

  هنرمند.........دقت...............همه چیز نگاه می کند

  الف)از – در¨    ب) برای – تا¨                     ج)با – به¨                             د)به- از¨

  12-آرامگاه فردوسی در کدام شهر است؟

  الف)مشهد¨                       ب)تهران ¨                          ج)قم¨                 د)توس ¨

  13-مخالف کلمه آباد کدام است؟

  الف)درست¨                   ب)زیبا ¨                              ج)خراب¨                            د)آبادانی ¨

  14-به کسی که گلهای زیبا را پرورش می دهد.................می گویند.

  الف)معلم ¨                       ب)باغبان ¨                          ج)کشاورز¨                          د)رفتگر ¨

  15-کتاب شاهنامه از کیست؟

  الف)فردوسی¨                  ب)حافظ ¨            ج)سعدی¨                           د)ابن سینا ¨

  16-به کدام کلمه ها می‌شود دستور(گر) اضافه کرد؟

  الف)نخ- نقشه ¨          ب)رنگ – قلم ¨           ج)آهنگ - ساز¨                  د)سفال- بازی¨

  منبع مطلب : mehraliasghar18.blogfa.com

  مدیر محترم سایت mehraliasghar18.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  ارحم الراحمین

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 1 سال قبل
  0

  او مهربانترین مهربانان است

  ناشناس 1 سال قبل
  1

  او مهربانترین مهربانان است

  مهدی 2 سال قبل
  0

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید