توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  معنی شعر زاغ و کبک فارسی یازدهم

  1 بازدید

  معنی شعر زاغ و کبک فارسی یازدهم را از سایت پست روزانه دریافت کنید.

  معنی شعر زاغ و کبک (زاغی از آنجا که فراغی گزید) و آرایه ها

  ستاره | سرویس فرهنگ و هنر - شعر زاغ و کبک عاقبت تقلید کورکورانه را بیان می‌کند. ضرب المثل کلاغ خواست راه رفتن کبک را یاد بگیرد راه رفتن خودش را هم فراموش کرد نیز برگرفته از این شعر است. در این مطلب معنی شعر زاغ و کبک (زاغی از آنجا که فراغی گزید) را که در کتاب فارسی یازدهم آمده با آرایه های ادبی هر بیت آن می خوانید. 

  معنی شعر زاغ و کبک (زاغی از آنجا که فراغی گزید)

  معنی شعر زاغ و کبک (زاغی از آنجا که فراغی گزید) با آرایه های ادبی

  روزی یک زاغ در حالی که آسایش و آرامش داشت، تصمیم گرفت از باغی که در آن زندگی می‌کند خارج شده و به صحرایی برود.

  معنی واژگان: راغ:صحرا، مرغزار

  آرایه ها: رخت خود از باغ کشیدن: تشخیص / رخت بر کشیدن: کنایه از سفر کردن / باغ و فراغ: جناس ناقص / باغ و زاغ و راغ:‌ جناس ناقص / واج آرایی: غ

  چشمش به فضای باز و میدانی در دامنۀ کوه افتاد که نشان‌دهندۀ گنجینه ای پنهان در کوه بود.

  معنی واژگان: عرصه: میدان / مخزن: گنجینه

  آرایه ها: ارایه: عرصه و عرضه: جناس

  کبکی بسیار زیبا و کمیاب در آن باغ فیروزه ای رنگ، دلربایی می کرد و زیبایی خود را آشکار می ساخت.

  معنی واژگان: نادره: کمیاب / شاهد: گواه، زیباروی / روضه: باغ / فام: رنگ

  آرایه ها: شاهد: ایهام (گواه، زیبارو)

  هم حرکاتش متناسب و موزون بود و هم گامهایی که برمی داشت به هم نزدیک و متناسب بود.

  معنی واژگان: خطوات: گام ها / متقارب: نزدیک به یکدیگر

  آرایه ها: موازنه و ترصیع

  وقتی که زاغ آن حرکات زیبا و راه رفتن موزون و دلفریب کبک را دید و شیوۀ حرکات متناسب او را دید

  معنی واژگان: روش: راه رفتن، خرامش

  آرایه ها: واج آرایی «ر» و «ا» / ره و رفتار: مراعات النظیر

  زاغ از طرز راه رفتن خودش دست کشید و شروع به تقلید از کبک کرد.

  آرایه ها: پا باز کشیدن: کنایه از ترک کردن / پای و جای: جناس ناقص

  زاغ پایش را جای پای کبک می‌گذاشت و از اثر پای کبک نمونه برداری می‌کرد و نقش پای او را رسم می‌کرد.

  معنی واژگان: رقم: علامت، خط، نوشته

  آرایه ها: قدم و قلم: جناس /  قلم و رقم: تناسب / واج آرایی: ق / رقمی می‌کشید: کنایه از تقلید کردن

  خلاصه، سه چهار روزی بر این روش در مرغزار می رفت و از کبک تقلید می کرد.

  معنی واژگان: القصه:‌ خلاصه

  آرایه ها: روزی سه چار: ترکیب وصفی مغلوب

  سرانجام زاغ به خاطر بی تجربگی موفق نشد که راه رفتن کبک را بیاموزد. (مثل مریدی که نتوانست از مرشد خود سلوک و عرفان را بیاموزد)

  معنی واژگان: سوخته: آزرده، زیان دیده / رهروی: راه رفتن، مرید بودن

  آرایه ها: خامی: کنایه از بی تجربگی / خام و سوخته: تضاد

  در نهایت زاغ از رفتار و کردار تقلیدی خود زیان دید، چرا که نه تنها راه و روش کبک را نیاموخت بلکه راه رفتن خودش را هم یادش رفت!

  معنی واژگان: غرامت: تاوان، ضرر / غرامت زده: خسارت دیده

  آرایه ها: ره و رفتار: مراعات النظیر

  منبع مطلب : setare.com

  مدیر محترم سایت setare.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  طرح درس زاغ و کبک

  زاغی از آنجا که فراغی گزید
  رخت خود از باغ به راغی کشید

  معنی:زاغی در حالی که اسایش و ارامش داشت تصمیم گرفت از باغی که در ان زندگی می کرد خارج شود و به صحرا و

  بیابان رو اورد.

  راغ=صحرا=بیابان

  ارایه:رخت خود از باغ کشیدن=تشخیص

  رخت بر کشیدن=کنایه از سفر کردن باغ و فراغ=جناس

  ناقص - باغ وزاغ و راغ=جناس ناقص

  زاغ و فراغ و راغ و باغ=واج ارایی

  منبع مطلب : adabiatfarsi1388.blogfa.com

  مدیر محترم سایت adabiatfarsi1388.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  شعر زاغ وکبک فارسی 11

  زاغ وکبک ادبیات یازدهم

        زاغ وکبک                                

                    زاغی از آنجا که فراغی گزید               رخت خود از باغ به راغی کشید

  فراغ ـ آسایش                       

  راغ. صحراو دشت

  آرایه): زاغی و راغی ـ جناس

   فراغی و راغی- جناس مطرف       

  رخت کشیدن –کنایه از سفر کردان

  معنی): زاغی که  در آسایش و راحتی می زیست تصمیم گر فت از باغ به صحرایی برود

                    دید یکی عرصه به دامان کوه               عر ضه ده مخزن پنهان کرد            

  عرصه میدان                

  عرضه ده .ارائه دهنده                    

  مخزن.گنجینه

  آرایه):عرصه وعرضه. جناس             

   داهان کوه.اضافه تشبیهی

  معنی):میدانی رادر دامنه ی کوه دید که نشان دهنده ی گنجینه و اسرار کوه است

                         نادره کبکی به جمال تمام                   شاهد آن روضه ی فیروزه فام

  نادره. کمیاب         

   شاهد.زیبا رو      

  روضه.باغ      

  فیروزه فام. فیروزه ای رنگ

  معنی):کبک بسیار زیبایی درا نجا بود وزیباروی جلوه اآان باغ فیروزه رنگ بود 

                                تیزرو وتیزدو تیزگام                  خوش روش وخوش پرش وخوش خرام

  خرام.باناز راه رفتن

  معنی):تندرو، دونده و با گام هایی سریع، خوش حرکت بود و زیبا و خوب و با ناز راه میرفت 

                       هم حرکاتش متناسب به هم                هم خطواتش متقارب به هم

  خطوت.قدم ها                  متقارب.نزدیک شدن

  آرایه:بیت ترصیع دارد

  معنی):حرکاتش موزون وهماهنگ بود وگامهایش نزدیک به هم و زیبا بود

                        زاغ چو دید آن ره و رفتار را               وان روش و جنبش هموار را

  معنی):زاغ وقتی آن راه رفتن وحرکات متناسب و شیوه ی موزون و راه رفتن او را دید،

                                   بادلی ازدرد گفتار او              رفت به شاگردی رفتار او

  آرایه):گرفتار ورفتار. جناس

  معنی): زاغ بادلی گرفتار و شیفته وآرزومند، به تقلید حرکات او پرداخت.

                    باز کشید از روش خویش پای              در پی او کرد به تقلید جای

  آرایه):پای کشیدن از... : کنایه از انصراف

  معنی):زاغ از رفتار خود دست کشید و از کبک تقلید کرد.

                          بر قدم او قدمی می کشید             وز قلم او رقمی می کشید

  آرایه):می کشید.جناس                 قلبم ورقم.تناسب

  معنی):مانند گام نهادن کبک گام می نهاد و حرکت می کرد

                    در پی اش القصه درآن مرغزار            رفت بر این قاعده روزی سه چار

  القصه. خلاصه      

  مرغزار.دشتِ چمن

  معنی):خلاصه چند روز به این شیوه در آن چمنزار از کبک تقلید کرد.

                       عاقبت از خامی خود سوخته           رهرَوِیِ کبک نیا موخته

  خامی.نا پختگی            

   رهروی.راه رفتن      

  معنی):سرانجام زاغ به خاطره تجربه نداشتن، داشته ی خود را از دست داد و راه رفتن کبک را نیز نیاموخت.

                    کرد فراموش ره و رفتارخویش           مانده غرامت زده از کار خویش

  غرامت زده. زیان دیده

  معنی):زاغ حرکات و روش خود را نیز فراموش کرده، و از این کار خود زیان دیده ماند.

  خودآزمایی درس پانزدهم

  1- چرا تکرار برای عقل ملال آور و برای احساس لذت بخش است؟

  احساس با تکرار رونق می یابد و عقل دنبال نو جویی است

  2- در عبارت« مادر خویش را از یاد می برد» منظور از مادر چیست؟

  طبیعت

  3- چرا نویسند ه بر پا داشتن مراسم نوروز را ضروری می داند؟

  زیرا تلخ و شیرینی های گذشته ی تاریخی ما را برایمان دوباره سازی می کند و باعث جاودانگی و یاد آوری آن ها می شود

  4- نویسنده در کدام قسمت متن از ادبیات زیر استفاده کرد است؟

            آسمان بار امانت نتوانست کشید                         قرعه ی کار به نام من دیوانه زدند                                                  

  هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق                    ثبت است بر جریده ی عالم دوام ما                                            

  در بیت آخر

  5- دو آرایه ی ادبی در شعر زاغ وکبک بیابید؟

  خامی وسوخته تضاد ـ عرضه وعرصه جناس ـ زاغی و راغی جناس ـ شاهد: ایهام

  6- پیام داستان زاغ وکبک با کدام مقوله های فرهنگی عصر ما ارتباط دارد؟                                                   

    تهاجم فرهنگی و از خود بیگانی وتقلید از غرب

  موفق باشین

  منبع مطلب : gulane.blogfa.com

  مدیر محترم سایت gulane.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 1 سال قبل
  -1

  خوب نیست

  ناشناس 1 سال قبل
  0

  خوب نیست

  سحر 1 سال قبل
  -1

  خوب بود

  سحر 1 سال قبل
  0

  خوب بود

  سحر 1 سال قبل
  0

  خوب بود

  سحر 1 سال قبل
  2

  خوب بود

  مهدی 2 سال قبل
  0

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید