توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  معنی شعر به چشم بصیرت به خود درنگر

  1 بازدید

  معنی شعر به چشم بصیرت به خود درنگر را از سایت پست روزانه دریافت کنید.

  معنی شعر درس 9 فارسی سوم

  آینه چون نقش تو بنمود راست        خود شکن آیینه شکستن خطاست

   اگر آینه به درستی عیب و نقص هایت را به تو نشان داد آینه را نشکن بلکه غرورخودت را بشکن و خودت اصلاح کن .

  ۱- جوانی گه کار و شایستگی است      گه خود پسندی و پندار نیست

  دوره ی جوانی دوره ی انجام کار و نشان دادن شایستگی هاست و زمان غرور و تکبّر و خیال پردازی نیست .

  ۲- چو بفروختی ٬ از که خواهی خرید       متاع جوانی به بازاز نیست

  اگر دوران جوانی خود را از دست بدهی دیگر نمی توانی آن را به دست آوری زیرا جوانی کالایی نیست که بتوانی آن را از بازار خریداری کنی .

  ۳- عنیمت شمر٬جز حقیقت مجوی      که باری است فرصت٬دگر بار نیست

  قدر دوران جوانی را بدان و به دنبال حقیقت و واقعیّت ها باش زیرا دوره ی جوانی فقط یک بار است و دیگر تکرار نمی شود .

  ۴- مپیچ از ره راست بر راه کج          چو در هست ٬حاجت به دیوار نیست

  هیچ گاه از راه راست منحرف نشو و به بیراهه نرو وقتی که می توانی از راه راست به اهداف خود برسی نیازی نیست که به بیراهه بروی .

  ۵- ز آزادگان بردباری و سعی       بیاموز ٬ آموختن عار نیست

  صبر و شکیبایی و سعی و تلاش را از انسان های آزاده بیاموز و بدان که آموختن و یاد گرفتن از دیگران هیچ گاه عیب و عار نیست .

  ۶- به چشم بصیرت به خود در نگر     تو را تا در آیینه ٬ زنگار نیست

  با بینش و آگاهی در مورد خودت فکر و تأمّل کن تا زمانی که قلبت همچون آینه  صاف و روشن است و هنوز آلوده نشده است .

  ۷- همی دانه و خوشه ٬ خروار شد       ز آغاز ٬ هر خوشه خروار نیست

  با انباشته شدن دانه های خوشه بر روی هم خرمن ها به بوجود می آیند و در ابتدا هیچ خوشه ای خرمن نبوده است .

  ۸- همه کار ایّام درس است و پند          دریغا که شاگرد هشیار نیست

  تمام کارهای این جهان برای انسان درس و پند و اندرز هستند امّا افسوس که انسان هوشیار ی پیدا نمی شود از این همه پند و عبرت بگیرد .

                                                                         علامرضا گشتی

  منبع مطلب : goharadab.blogfa.com

  مدیر محترم سایت goharadab.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  درس نهم

   تک بیت انتهای صفحه:

   آینه چون نقش توبنمود راست

                        خودشکن آیینه شکستن خطاست

   دانش های ادبی:

   قافیه: راست ،خطاست

   کنایه:خودشکن کنایه از خودت را اصلاح کن

   جناس: آینه، آیینه

   دانش های زبانی:

   بنمود: نمایاند،نشان داد

   معنی شعر:

   اگر آینه ایراد و نقص تو را نشان داد،باید

   آن ایراد را رفع کنی و خودت را اصلاح کنی،

  نه اینکه آینه را بشکنی.

   تاریخ ادبیات:

   ****************************************************

   جوانی گه کار و شایستگی است

                               گهِ خود پسندی و پندار نیست

   دانش های ادبی:

  قالب شعر:قطعه

  قافیه: پندار

   ردیف: نیست

   دانش های زبانی:

   خودپسندی: غرور،تکبر

   پندار: تصور،خیال

   معنی شعر:

  ای انسان، دوره ی جوانی،زمان کار وتلاش و

   نشان دادن شایستگی هایت است،نه اینکه

  زمان غرور و خیال و توهم

   چو بفروختی،از که خواهی خرید؟

                                 متاع جوانی به بازار نیست

   دانش های ادبی:

   قافیه: بازار

   جناس: که،به

   تشبیه: متاع جوانی،جوانی را به متاع(کالا)

   تشبیه کرده است.

   مراعات نظیر/تناسب:متاع،بازار،خرید،بفروختی

   تضاد: بفروختی،خرید

   استفهام انکاری:مصراع اول پرسشی است

   که مفهوم انکار دارد.

  دانش های زبانی:

   متاع: کالا

   چو: وقتی که

   معنی شعر:

   ای انسان،وقتی دوران با ارزش جوانی را

   فروختی و به راحتی از دست دادی،این را

   بدان دوران جوانی که از دست رفته هرگز

   برنمی گردد.

   غنیمت شمُر،جزحقیقت مجوی

                        که باری است فرصت،دگربار نیست

   دانش های ادبی:

   قافیه: دگربار

   جناس: باری،بار

   دانش های زبانی:

   باری: بار دیگر،فرصت دوباره

   دگر بار: بار دیگر

   غنیمت شمر: ارزش آن را درک کن

   بیت از چهار جمله درست شده است.

   معنی شعر:

  ای انسان،ارزش جوانی خود را بدان و به جز

   حقیقت چیز دیگری را جستجو نکن،چراکه

   جوانی و زندگی انسان یکبار است و تکرار

   نمیشود.

   مپیچ از رهِ راســــت بر راه کج

                          چو در هست،حاجت به دیوار نیست

   دانش های ادبی:

   قافیه: دیوار

   تضاد: راه راست، راه کج

   آرایه ی ادبی:حُسن تعلیل:(مصراع دوم برای

   مصراع اول در حکم تمثیل ونمونه است.)

   جناس: بر،در ـ بر،به

   مراعات نظیر: در، دیوار

   تضاد:هست و نیست

   مصراع دوم ضرب المثل است.

   دانش های زبانی:

  ره راست: راه راست،راه درست

   مپیچ: فعل نهی از مصدر پیچیدن

  معنی شعر:

   سعی کن از راه راست خارج نشوی و به راه

  نادرست و کج نروی،چراکه تا وقتی در هست

   انسان از دیوار وارد خانه نمیشود.

   زآزادگان بُردباری و ســعی

                            بیاموز، آموختن عـــــــــار نیست

   دانش های ادبی:

   قافیه: عار

   ضرب المثل: آموختن عار نیست،مانند:

   پرسیدن عار نیست

   دانش های زبانی:

   عار: ننگ،عیب

   آزادگان: انسان آزاده و وارسته،جوانمردان

   بردباری: شکیبایی،صبوری

   سعی: تلاش و کوشش

   معنی شعر:

   ای انسان سعی کن از انسان های وارسته،

   صبر و تلاش رایاد بگیری و این را بدان

   به چشم بصیرت به خود در نگر

                         تو را تا در آیینه ،زنگــــــــار نیست

   دانش های ادبی:

  قافیه: زنگار

   استعاره: آیینه استعاره از دل،شاعر انسان

   را به آیینه ی شفاف و صاف تشبیه کرده

   است.

   استعاره: زنگار:استعاره از گرفتاری ها و

  مشکلات زندگی،کدورت ها و آلودگی ها

  دانش های زبانی:

   بصیرت: بینش

   زنگار: گرد و غبار

  معنی شعر:

   سعی کن با چشم بصیرت به خود و رفتار خود

   نگاه کنی،چرا که اگر آیینه ی دلت دچار گرد و

   غبار وگناه شود دیگر نمیتوانی در آن بنگری

   و حقیقت وجود خود راببینی.

   همی دانه و خوشه ،خروار شد

                        زآغاز ،هر خوشه خــــروار نیست

   دانش های ادبی:

   قافیه: خروار

   مراعات نظیر: دانه، خوشه،خروار

   آرایه ی تکرار: در عبارت "خوشه خروار"

   دانش های زبانی:

   دانه: بذر

   خروار:واحدوزن معادل سیصدوسی و سه کیلو

   معنی شعر:

   حتما این را میدانی که دانه ها و خوشه ها در

   کنار هم جمع میشوندو روزی خروار میشوند

   و از همان ابتدا خروار نبوده اند.

   همه کار ایام درس است و پند

                        دریغا که شاگرد هشیار نیست

                                               " پروین اعتصامی"

   دانش های ادبی:

   قافیه: هشیار

   مراعات نظیر: درس، پند،شاگرد

   دانش های زبانی:

   ایام: روزها،جمع یوم

   پند: نصیحت

   دریغا: افسوس

   معنی شعر:

    تمام زندگی و روزگار پر از درس و نکات پندآموز

   است اما متاسفانه شاگرد و انسانِ آگاهی

   نیست که از این درس های زندگی پند بگیرد.

   تاریخ ادبیات:

   پروین اعتصامی: شاعر پرآوازه ی زبان فارسی

   است که در سال ۱۲۸۵شمسی در شهر تبریز

   دیده به جهان گشود . سروده های او در زمینه ی

   موضوع های اجتماعی ،اخلاقی و انتقادی است

   و حالتی اندرز گونه دارد.پروین در سال ۱۳۲۰

   خورشیدی در گذشت ،آرامگاه وی در شهر قم،

   کنار صحن حضرت معصومه (س)قرار گرفته است.

   

  منبع مطلب : drhs-adabiat.blogfa.com

  مدیر محترم سایت drhs-adabiat.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  معنی اشعار سال سوم راهنمایی

  معنی شعر درس 9 فارسی سوم

  مثل آیینه

  آینه چون نقش تو بنمود راست        خود شکن آیینه شکستن خطاست

   اگر آینه به درستی عیب و نقص هایت را به تو نشان داد آینه را نشکن بلکه غرورخودت را بشکن و خودت اصلاح کن .

  ۱- جوانی گه کار و شایستگی است      گه خود پسندی و پندار نیست

  دوره ی جوانی دوره ی انجام کار و نشان دادن شایستگی هاست و زمان غرور و تکبّر و خیال پردازی نیست .

  ۲- چو بفروختی ٬ از که خواهی خرید       متاع جوانی به بازاز نیست

  اگر دوران جوانی خود را از دست بدهی دیگر نمی توانی آن را به دست آوری زیرا جوانی کالایی نیست که بتوانی آن را از بازار خریداری کنی .

  ۳- عنیمت شمر٬جز حقیقت مجوی      که باری است فرصت٬دگر بار نیست

  قدر دوران جوانی را بدان و به دنبال حقیقت و واقعیّت ها باش زیرا دوره ی جوانی فقط یک بار است و دیگر تکرار نمی شود .

  ۴- مپیچ از ره راست بر راه کج          چو در هست ٬حاجت به دیوار نیست

  هیچ گاه از راه راست منحرف نشو و به بیراهه نرو وقتی که می توانی از راه راست به اهداف خود برسی نیازی نیست که به بیراهه بروی .

  ۵- ز آزادگان بردباری و سعی       بیاموز ٬ آموختن عار نیست

  صبر و شکیبایی و سعی و تلاش را از انسان های آزاده بیاموز و بدان که آموختن و یاد گرفتن از دیگران هیچ گاه عیب و عار نیست .

  ۶- به چشم بصیرت به خود در نگر     تو را تا در آیینه ٬ زنگار نیست

  با بینش و آگاهی در مورد خودت فکر و تأمّل کن تا زمانی که قلبت همچون آینه  صاف و روشن است و هنوز آلوده نشده است .

  ۷- همی دانه و خوشه ٬ خروار شد       ز آغاز ٬ هر خوشه خروار نیست

  با انباشته شدن دانه های خوشه بر روی هم خرمن ها به بوجود می آیند و در ابتدا هیچ خوشه ای خرمن نبوده است .

  ۸- همه کار ایّام درس است و پند          دریغا که شاگرد هشیار نیست

  تمام کارهای این جهان برای انسان درس و پند و اندرز هستند امّا افسوس که انسان هوشیار ی پیدا نمی شود از این همه پند و عبرت بگیرد .

                                                                        

  معنی شعر درس 7 فارسی سوم راهنمایی

  « تماشای بهار »

   1-    بـامدادی  که  تفاوت  نکند  لیل   و  نهار          خوش  بود  دامن  صحرا و تماشای بهار

  صبح یک روز بهاری که طول شب و روز یکسان می شود ، تماشای بهار و دیدن صحرا بسیار زیبا و لذّت بخش است .

  2-    آفرینش  همه  تنبیه  خداوند  دل است          دل نـدارد  کـه  نــدارد بـه  خـداوند اقرار

  تمام پدیده هایی که در جهان هستی وجود دارد برای بیداری و آگاهی انسان صاحب دل است و کسی که به وجود خدا اقرار و اعتراف نکند هیچ ذوق و احساسی ندارد .

  3-    این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود        هر  کـه  فکرت  نکند نقش بـود بـر دیوار

  این همه نقش و نگار و پدیده های عجیبی که در جهان خلقت وجود دارد ، هر کس به این نقش ها و پدیده ها نیندیشد مانند عکس روی دیوار بی روح و بی احساس خواهد بود .

  4-    کوه و دریـا و درختان همه در تسبیح اند       نه  همه  مستمعی  فهم  کند این اسرار

  همه ی موجودات هستی کوه و دریا و درختان همه ذکر خدا را می گویند . ولی هر شنونده ای نمی تواند این اسرار و رازهای عالم را بشنود و درک کند .

  5-    خبرت هست که مرغان سحر می گویند      آخر ای خفته سر از خواب جهالت بردار ؟

  آیا خبر داری پرندگانی که در سحرگاهان آواز سر می دهند چه می گویند ؟ ای انسان غافل و نادان ، از خواب غفلت بیدار شو .

  6-    تا کی آخر چو بنفشه سر غفلت در پیش    حیف باشد که تو در خوابی و نرگس بیدار

  تا کی می خواهی مانند گل بنفشه سرت را پایین بیندازی و از همه جا غافل باشی ؟ حیف باشد که تو در خواب غفلت باشی و و گل نرگس بیدار و بینای حقایق باشد . ( گل بنفشه نماد بی خبری و غفلت است و گل نرگس نماد بیداری و آگاهی )

  7-    که تواند که دهد میوه ی الوان از چوب ؟     یا که داند که بر آرد گل صد برگ از خوار ؟

  هیچ کس جز خداوند توانایی آن را ندارد که از چوب خشک درخت میوه برویاند . و کسی جز خدا نمی تواند از خار گلبرگ های زیبا پدید آورد .

  8-    عقل حیران شود از خوشه ی زرّین عنب      فهم عـاجـز شود از حقّـه ی  یـاقوت انـار  

  عقل انسان با دیدن زیبایی خوشه های طلایی رنگ انگور  متعجّب می شود و فهم و درک انسان از شناخت چگونگی قرارگرفتن دانه های یاقوت انار ناتوان است .         

  9-    پاک و بی عیب خدایی که به تقدیر عزیز      ماه  و  خورشید  مسخّر  کند و لیل و نهار

  پاک و بی عیب و نقص است خداوندی که با فرمان و سرنوشت خودش ماه و خورشید و شب و روز را رام و مطیع خود قرار داده است .

  10- تـا قیامت سخن انـدر کـرم و رحـمت  او        همه  گویند  و  یـکی  گفته  نیایـد  ز هـزار

       همه ی مردم تا روز قیامت از بخشش و بزرگی و رحمت الهی سخن می گویند ولی با این همه

        سپاس یکی از هزاران نعمت او بجا آورده نمی شود .                

  11- نعمتت  بـار خـدایـا زعـدد   بیرون  است           شکر  انعام  تـو  هـرگز  نـکند  شکـر گـزار

      ای خدا ، نعمت های تو قابل شمارش نیستند و هیچ انسان شکر گزاری نمی تواند شکر نعمت

    ها و بخشش های تو را بجا بیاورد .

  12- سعدیا راست روان گوی سعادت بردند            راستی کن که به منزل  نرسد  کج  رفتار

       ای سعدی ، این انسان های صادق هستند که خوش بخت خواهند شد تو نیز صداقت و راستی در      پیش بگیر زیرا آدم دروغگو هیچ گاه به مقصودش نمی رسد همانطور که بار کج به منزل نخواهد رسید .

  --------------------------------------------------------------------------------------------------

  معنی شعر درس 5 فارسی سوم راهنمایی

  «  دانایی  »

  ۱- بدان کوش تا زود دانا شوی     چو دانا شوی زود والا شوی

  تلاش و کوشش کن تا زود علم و دانش کسب کنی و دانا شوی . زیرا اگر علم و دانش بیاموزی و دانا شوی زود بلند مرتبه می گردی .

  ۲- نه دانا تر آن کس که والاتر است     که والاتر است آن که دانا تراست

  هر کس که مقام بالایی دارد دلیل بر دانایی او نیست بلکه کسی مقامش بلند است که دانش بیشتری داشته باشد .

  ۳- نبینی ز شاهان که بر  تخت گاه           ز  دانندگان  باز جویند راه ؟

  مگر نمی بینی پادشاهانی که بر تخت پادشاهی نشسته اند راه درست انجام کارها را از انسان های دانا می پرسند ؟

  ۴- اگر چه بمانند دیر و دراز                      به دانا بودشان همیشه نیاز

  این پادشاهان حتّی اگر سالیان درازی هم حکومت کنند و تجربه کسب کنند ، باز هم به انسان های دانا احتیاج دارند .

  ۵- نگهبان گنجی تو از دشمنان                و دانش نگهبان تو جاودان

  ای انسان تو مانند نگهبانی هستی که گنج مادّی را از دست دشمنان حفظ می کنی و علم و دانش نیز نگهبان همیشگی تو خواهد بود .

  ۶- به دانش شود مرد پرهیزگار      چنین گفت آن بخرد هوشیار

  انسان با کسب علم و دانش مؤمن و پرهیزگار می گردد . و آن فرد خردمند و هوشیار چنین گفته است :

  ۷- که دانش زتنگی پناه آورد    چو بیراه گردی به راه آورد

  که علم و دانش در سختی ها به تو پناه می دهد و تو را کمک می کند و اگر گمراه گشتی و به بیراهه رفتی تو را به راه راست هدایت می کند .

  *          *          *          *          *          *          *          *          *          *          *

  ۱- علم بال است مرغ جانت را         بر سپهر او برد روانت را

  جان انسان مثل پرنده است و علم و دانش مثل بال های این پرنده هستند .و علم و دانش می تواند روح و روان انسان را تا اوج آسمان ها بالا ببرد و به او ارزش دهد .

  ۲- دل بی علم چشم بی نور است       مرد نادان زمردمی دور است

  دل و جان انسانی که علم نداشته باشد مثل چشمی نابینا است . و انسان نادان از انسانیّت دور و بی خبر است .

  ۳- نیست آب حیات جز دانش          نیست باب نجات جز دانش

  تنها علم و دانش است که مانند آب حیات زندگی بخش است و هیچ عامل نجاتی هم بجز علم و دانش برای انسان وجود ندارد .

  ۴- دل شود گر به علم بیننده              راه  جوید  به  آفریننده

  اگر جان و دل انسان با کسب علم و دانش بینا شود ، می تواند به سمت خداوند راه پیدا کند و سعادتمند شود .

  ۵- آن چه در علم بیش می باید      دانش ذات خویش می باید

  بیشترین سودی که در کسب علم و دانش وجود دارد این است که انسان می تواند خود را بشناسد .

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------

   معنی شعر ها ی درس 4 فارسی سوم راهنمایی

   معنی :

   چو دخلت نیست خرج آهسته تر کن         که می خوانند ملّاحان سرودی

  وقتی که درآمدی نداری کمتر خرج کن . زیرا دریا نوردان سرودی دارند که می گوید :

   اگـر   بـاران   بـه    کوهستان    نبار          به سالی دجله گردد خشک رودی

  اگر در کوهستان باران نبارد در طول یک سال رود دجله خشک خواهد شد .

   گهر بی هنر زار و خوار است و سست        به فرهنگ باشد روان تندرست

  ثروت بدون علم و هنر هیچ ارزش و اعتباری ندارد و جان و روان آدم با کسب علم و دانش و فرهنگ سالم می ماند .

   قدر وقت ار نشناسد دل و کاری نکند     بس خجالت که ازین حاصل ایّام بریم

  اگر دل و جان انسان وقت شناس نباشد و ارزش وقت را نداند ، از این روزگار خجالت بسیار خواهد کشید .

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  معنی شعر درس 2 فارسی سوم راهنمایی

     « آب و آیینه »

  1-    چشمه های خروشان تو را می شناسند    موج های پزیشان تو را می شناسند

   معنی : ای امام رضا (ع) ، هم چشمه های خروشان و هم موج های پریشان و آشفته تو را می شناسند .

   ۲-    پرسش تشنگی را تو آبی جوابی             ریگ های بیابان تو را می شناسند

  ای امام رضا (ع)، تو برای هر تشنه ای مثل آب و برای هر پرسشی مثل جواب هستی و حتّی ریگ های بیابان نیز تو را می شناسند .

   3-    نام تو رخصت رویش است و طراوت      زین سبب برگ و باران تو را می شناسند

  ای امام رضا (ع) چون نام تو اجازه  است برای هر شکو فایی وشادابی ، به همین دلیل  تمام گیاهان  و قطرات باران تو را می شناسند .

   4-    هم تو گل های این باغ را می شناسی      هم تمام شهیدان تو را می شناسند

  ای امام رضا (ع) هم تو تمام انسان های نیک این جهان را می شناسی و هم تمام شهیدان تو را خوب می شناسند .

   5-    اینک ای خوب فصل غریبی سر آمد     چون تمام  غریبان تو را می شناسند  

  ای امام خوب ما ، دیگر روزگار غریبی تو تمام شده است چون امروز تمام غریبه ها نیز تو را می شناسند .

   6-    کاش من هم عبور تو را دیده بودم           کوچه های خراسان تو را می شناسند

  ای امام  رضا (ع) کاش من هم مثل کوچه های خراسان عبور تو را دیده بودم . به همین جهت کوچه های خراسان تو را می شناسند .

  *      *         *           *            *              *            *         *           *         *            *

  1-    میلاد گل و بهار جان آمد     برخیز که عید می کشان آمد

  روز تولّد امام زمان (عج) که موجب شادی و نشاط روح و روان آدم  است رسیده . برخیز که هنگام  شادی عاشقان شده است .

   2-   خاموش مباش زیر این خرقه         بر جان جهان دوباره جان آمد

  در زیر این لباس خود ساکت و آرام نباش . زیرا با آمدن تولّد امام زمان (عج) جهان جان تازه ای گرفته است .

   3-    گلزار زعیش لاله باران شد           سلطان زمین و آسمان آمد

  با تولدّامام زمان (عج) جهان از شور و نشاط زیبا و آراسته شده است . زیرا سرور و سلطان اهل زمین و آسمان به دنیا آمده است .

  4-    آماده ی امر و نهی و فرمان باش        هشدار ، که منجی جهان آمد

  آماده ی اجرای دستورات و امر و نهی او باش و آگاه باش که نجات بخش تمام هستی آمده است

  آب و آیینه - درس دوم فارسی سوم راهنمایی  (فارسی سوم راهنمایی

  آب و آیینه - درس دوّم فارسی سوم راهنمایی

  قالب شعر«آب و آیینه» غزل امروز است. و شاعر آن را در ستایش و بزرگ­داشت

  «امام رضا علیه­السّلام» سروده است. چند بیت از اصل این غزل، حذف شده­ است.

  چشمه­های خروشان تو را می­شناسند

  موج­های پریشان تو را می­شناسند

  موج­های پریشان: استعاره از انسان­های نیازمند و دردمند.

  چشمه­های خروشان: استعاره از انسان­هایی که مانند چشمه زلال و شفّاف و پاکیزه هستند

  و به سمت دریا در تکاپویند.

  استعاره: در لغت به معنی به عاریت گرفتن. در اصطلاح ادبیات فارسی بکار بردن

  واژه­ای است به جای واژه دیگر با علاقه شباهت، با وجود قرینه. استعاره در واقع

  تشبیه ی موجز و فشرده است؛ که تنها "مشبه ­به" آن باقی مانده باشد. علاوه بر آن شاعر در تشبیه، ادعای همانندی دوپدیده را دارد؛ امادراستعاره ادعای یکسانی آن دو را. این دو ویژگی، استعاره را هنری­تر و خیال انگیزتر از تشبیه می­کند. مثال: ای گل خوش نسیم من! بلبل خویش را مسوز// کز سر صدق می­کند شب همه شب دعای تو

  "گل خوش نسیم" استعاره از معشوق و "بلبل" استعاره از عاشق است.

  معنی بیت: انسان­های زلالِ پاکیزه(چشمه­های خروشان) و دردمندانِ نیازمند(موج­های پریشان) به سمتِ دریای وجود تو جاری هستند.

  آب و آیینه

  قالب شعر«آب و آیینه» غزل امروز است. و شاعر آن را در ستایش و بزرگ­داشت

  «امام رضا علیه­السّلام» سروده است. چند بیت از اصل این غزل، حذف شده­ است.

  چشمه­های خروشان تو را می­شناسند

  موج­های پریشان تو را می­شناسند

  موج­های پریشان: استعاره از انسان­های نیازمند و دردمند.

  چشمه­های خروشان: استعاره از انسان­هایی که مانند چشمه زلال و شفّاف و پاکیزه هستند

  و به سمت دریا در تکاپویند.

  استعاره: در لغت به معنی به عاریت گرفتن. در اصطلاح ادبیات فارسی بکار بردن

  واژه­ای است به جای واژه دیگر با علاقه شباهت، با وجود قرینه. استعاره در واقع

  تشبیه ی موجز و فشرده است؛ که تنها "مشبه ­به" آن باقی مانده باشد. علاوه بر آن شاعر در تشبیه، ادعای همانندی دوپدیده را دارد؛ امادراستعاره ادعای یکسانی آن دو را. این دو ویژگی، استعاره را هنری­تر و خیال انگیزتر از تشبیه می­کند. مثال: ای گل خوش نسیم من! بلبل خویش را مسوز// کز سر صدق می­کند شب همه شب دعای تو

  "گل خوش نسیم" استعاره از معشوق و "بلبل" استعاره از عاشق است.

  معنی بیت: انسان­های زلالِ پاکیزه(چشمه­های خروشان) و دردمندانِ نیازمند(موج­های پریشان) به سمتِ دریای وجود تو جاری هستند.

  پرسش تشنگی را تو آبی، جوابی

  ریگ­های بیابان تو را می­ شناسند

  پرسش و جواب: آرایه ­ی تضاد. -  تشنگی، آب و بیابان: آرایه­ ی مراعات نظیر- ریگ­های بیابان: استعاره از زائران تشنه و شیفته ­ای که از نظر تعداد مانند ریگ بیابان فراوانند.

  هر گاه دو واژه با معنای متضاد در یک بیت یا عبارت به کار رود، آرایه تضاد پدید می‌آید.

  درنومیدی بسی امید است پایان شب سیه سپید است. واژه‌های /نومیدی/ با /امید/ و همچنین واژگان /سیه/ با /سپید/ متضاد و مخالف هستند.

  مراعات نظیر: آوردن دو یاچند واژه دریک بیت یاعبارت که دربینشان رابطه‌ای آشناومخصوص میان آنها برقرار باشد.

  ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند// تا تو نانی به کف آری و به غفلت نخوری.

  (ابر و باد و مه و خورشید و فلک همگی جز عناصر و پدیده‌های طبیعت هستند.)

  معنی بیت:برای سؤال­هاوتشنگی زائران که دربیابان­هابه سمت تودرحرکت هستند،تو بهترین جواب و گواراترین آب هستی.

  نامِ تو رخصتِ رویش است و طراوت

  زین سبب برگ و باران تو را می ­شناسند

  رخصت: 1) اجازه ، دستور، اِذن .   2) جواز، پروانه.        طراوت: 1) تر و تازه شدن.  2 ) تازگی.

  زین: مخفّف (از این).       (برگ، باران، رویش و طراوت): مراعات نظیر دارند.

  با نامِ تو جوانه زدن و تازگی اجازه­ی آشکار شدن می­یابند؛ به این خاطر است که­باران و سرسبزی با تو آشناست.

  هم تو گل­های این باغ را می­شناسی

  هم تمام شهیدان تو را می­شناسند ...

  گل­های این باغ: استعاره از «مردم این سرزمین».           به صورت پنهانی، شهیدان به گل­های باغ تشبیه شده ­اند.

  هم تو با مردمان مرز و بومِ ایران آشنایی و هم تمام شهیدان این سرزمین با تو آشنا هستند.

  اینک ای خوب، فصل غریبی سر آمد 

  چون تمام غریبان تو را می­ شناسند

  غریب : 1) هرچیز نادر و نو. 2) دور از وطن. 3) بیگانه.                    سرآمد: به انتها رسید، به پایان رسید.

  اینک : 1) اکنون، الحال. 2) این است! این ها!

  اکنون ای خوب من! زمان دوری تو از وطن به پایان رسید؛ زیرا تمام مردمان دور از وطن با تو دوست و آشنا هستند.

  کاش من هم عبور تو را دیده بودم 

  کوچه ­های خراسان تو را می­ شناسند

  عبور: گذشتن، رد شدن.   عبورِ تو را دیده بودم: اشاره به عبور حضرت امام رضا(ع) از ری(تهران قدیم) به سمت خراسان رضوی و شهر مشهد.

  ای کاش همان­گونه که کوچه ­باغ­های خراسان شاهد عبورِ تو بودند، من نیز می توانستم تو را دیده باشم.  

                                                                                                     قیصر امین پور 

  میلاد گل و بهارِ جان آمد                     برخیز که عید می کشان آمد

  میلاد: زمان تولّد. اسم زمان است.                گُل: استعاره از حضرت مهدی(عج) است.

  بهارِ جان: زمان تازه شدن روح، زمان شادابی و نشاط.          می­ کشان: باده نوشان، شراب­خواران

  عید: جشن، روز جشن، روزی که فرخنده و مبارک است .            می: شراب انگوری

  زمان تولّد گل و نشاط و شادابی روح فرا رسید. از جا برخیز که روز جشن و پای­کوبی باده نوشان فرا رسیده است.

  خاموش مباش زیرِ این خرقه                 بر جانِ جهان، دوباره جان آمد

  خِرقه: 1) جامه­ای که از تکه پارچه ­های گوناگون دوخته شود. 2) جُبّه ­ی مخصوص درویشان. 3) جسد، تن.

  خاموش: ساکت، بی­صدا.             در مصراع دوم واج آرایی وجود دارد.

  واج آرایی:

  واج‌آرایی تکرار یک یا چند واج صامت یا مصوت در شعر یا در نثر است، که در کلمه‌های یک مصراع یا بیت به گونه‌ای که آفریننده موسیقی درونی باشد و بر تأثیر شعر بیفزاید. یا این بیت از حافظ:

  شور شراب عشق تو آن نفسم رود ز سر                 کاین سر پر هوس شود خاک در سرای تو

  نغمه حروف

  وقتی واج‌آرایی بیانگر و یا یادآور صدای خاصی در طبیعت باشد، به آن نغمه حروف گفته می‌شود[۱] ؛ مانند این شعر از فردوسی:

  برو راست خم کرد و چپ کرد راست                    خروش از خم چرخ چاچی بخاست

  در این شعر منوچهری واج «خ» و «ز» تکرار شده‌است. واج «خ» یادآور خرد شدن برگ پائیزی درختان در زیر پاست:

  خیزید و خز آرید که هنگام خزان است                  باد خنک از جانب خوارزم وزان است

  معنی بیت: درون لباس کهنه و فرسوده ­ی خود ساکت منشین. زیرا جانی دوباره به جهان دمیده شده است.

  گلزار ز عیش لاله ­باران شد                   سلطانِ زمین و آسمان آمد

  گلزار: 1) نام لحنی در موسیقی. 2) جای گل بسیار.           لاله ­باران: پر لاله، رنگارنگ

  عیش: 1) زندگی. 2) طعام، خوراک. 3) خوشی، خوش­گذرانی، شادمانی.

  سلطان: 1) تسلّط، فرمان­روایی. 2) قدرت. 3) حجّت، برهان. 4) پادشاه.

  سراسر گلستان از خوشی و شادمانی پر لاله و رنگارنگ شد؛ زیرا فرمان­روای زمین و آسمان متولّد شد.

  آماده ­ی امر و نهیِ فرمان باش              هشدار، که منجی جهان آمد

  امر: فرمان، دستور             نهی: ممانعت، بازداشتن              هشدار: به هوش باش! آگاه باش!

  مُنجی: 1) پناه، جای نجات. 2) نجات دهنده، رهایی دهنده.

  آماده ­ی اطاعت از دستورهای او باش که او نجات دهنده­ ی جهان است.      امام خمینی(ره) 

  منبع مطلب : aftabgil.blogfa.com

  مدیر محترم سایت aftabgil.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  احمدرضا 9 روز قبل
  0

  نویسنده این شعر کیست

  به جز قه 17 روز قبل
  1

  عشق پابجی موبایل

  0
  به جز قه 17 روز قبل

  عالی

  برای ارسال نظر کلیک کنید