توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  معنی بیت هر که داد از خویشتن بدهد از داور مستغنی باشد

  1 بازدید

  معنی بیت هر که داد از خویشتن بدهد از داور مستغنی باشد را از سایت پست روزانه دریافت کنید.

  درس دوم

   به زبان، دیگر مگو و به دل: دیگر مدار تا گندمنمای جو فروش نباشی.
  معنی: ظاهر و باطنات یکی باشد تا در میان مردم دو رو و ریاکار نباشی

  اندر همه کاری داد از خویشتن بده که هر که داد از خویشتن بدهد، از داور مستغنی باشد.
  معنی: هر کاری که انجام میدهی، عدالت و انصاف را رعایت کن؛ زیرا هر کس در کارهایش عدالت را رعایت کند، نیازی به قاضی ندارد.

  َ و اگر غم و شادیت بود، به آن کس گوی که او تیمار غم و شادی تو دارد. 

  معنی: اگر غمگین هستی غم خود را به کسی بگو که غمخوارت باشد و اگر شاد هستی، خوشحالیات را به کسی بگو که با شادیات، شاد شود.

  اثر غم و شادی پیش مردمان، بر خود پیدا مکن.
  معنی: کاری نکن که مردم از غم و شادیات با خبر شوند.

   ُ بدان کوش که بر هر محالی از حال و نهاد خویش ب ّ نگردی که بزرگان به هر حق و باطلی از جای نشوند.
  معنی: تالش کن که با نشنیدن هر سخن بیهودهای رفتارت تغییر نکند؛ زیرا انسانهای بزرگ با هر خوب و بدی خشمگین نمیشوند.

   و نومیدی را در امید، بسته دان و امید را در نومیدی.
  معنی: به دنبال هر نومیدی، امیدی است و به همراه هر امیدی، امکان دارد ناامیدی باشد.

   ّ رنج هیچ کس ضایع مکن و همه کس را به سزا حق شناس باش؛ خاصه قرابت خویش را. چندان که طاقب باشد با ایشان نیکی کن. 
  معنی: تالش هیچ کس را نابود و تباه نکن و هر کسی را به اندازة تالش و شایستگیاش سپاسگزار باش؛ به ویژه نسبت به آشنایان قدرشناستر باش.

   پیران قبیلة خویش را حرمتدار ولیکن به ایشان مولَع باش.
  اما بیش از حد نسبت به آنها ّ تعصب و عالقه نداشته باش.
  معنی: به پیران خانواده و قبیلة خود احترام بگزار.

   و اگر از بیگانه ناایمن شوی، زود به مقدار ناایمنی، خویش را از وی ایمن گردان.
  معنی: اگر در برابر بیگانهای احساس امنیت نکردی، به اندازهای که احساس ناامنی میکنی، خود را برای مقابله با خطر احتمالی آماده کن.

   َ و از آموختن ننگ مدار تا از ننگ رسته باشی.
  معنی: هیچ وقت از یادگیری شرمنده نباش تا از بدنامی و بیآبرویی نجات یابی.

  منبع مطلب : farsidah.blogfa.com

  مدیر محترم سایت farsidah.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  معنی درس دوم از آموختن ننگ مدار صفحه 18 فارسی دهم

  معنی و ترجمه درس دوم صفحه ۱۸ کتاب فارسی پایه دهم از آموختن ننگ مدار از سایت نکس لود دریافت کنید.

  متن درس دوم از آموختن ننگ مدار فارسی دهم

  تا توانی از نیکی کردن میاسا و خود را به نیکی و نیکوکاری به مردم نمای و چون نمودی به خلافِ نموده، مباش. به زبان، دیگر مگو و به دل، دیگر مدار، تا گندم نمای جو فروش نباشی، و اندر همه کاری داد از خویشتن بده، که هر که داد از خویشتن بدهد، از داور مستغنی باشد و اگر غم و شادیت بُوَد، به آن کس گوی که او تیمار غم و شادی تو دارد و اثر غم و شادی پیش مردمان، بر خود پیدا مکن و به هر نیک و بد، زود شادان و زود اندوهگین مشو که این فعلِ کودکان باشد.
  بدان کوش که به هر مُحالی، از حال و نهاد خویش بنَگردی، که بزرگان به هر حقّ و باطلی از جای نشوند و هر شادی که بازگشتِ آن به غم است، آن را شادی مشمُر و به وقت نومیدی امیدوارتر باش و نومیدی را در امید، بسته دان و امید را در نومیدی.
  رنج هیچ کس ضایع مکن و همه کس را به سزا، حق شناس باش؛ خاصّه قرابت خویش را. چندان که طاقت باشد با ایشان نیکی کن و پیران قبیلۀ خویش را حرمت دار، ولیکن به ایشان مولَع مباش تا همچنان که هنر ایشان هم یبینی عیب نیز بتوانی دید و اگر از بیگانه نا ایمن شوی زود به مقدار ناایمنی، خویش را از وی ایمن گردان و از آموختن، ننگ مدار تا از ننگ رَسته باشی.

  ترجمه و معنی درس از آموختن ننگ مدار فارسی دهم

  بند اوّل : تا می توانی از خوبی کردن دست برندار و خود را به مردم نیکوکار نشان بده و وقتی خو را اینگونه نشان دادی بر خلاف آن رفتار نکن. با زبان حرفی را نزن که در دلت چیز دیگری باشد، تا اهل تظاهر و خودنمایی نباشی. و در همۀ کارها با عدالت رفتار کن. زیرا انسان دادگر نیازی به داور و قاضی ندارد و اگر غم یا شادی داشتی به کسی بگو که غم خوارت باشد و نشانۀ غم و شادی را در چهرۀ خود نزد دیگران آشکار نکن و با هر خوبی و بدی زود خوشحال و ناراحت نشو، زیرا این کار کار کودکان بی تجربه است.

  بند دوم : تلاش کن که با هر دروغی که از خوی و طبیعت خود برنگردی زیرا انسان های بزرگوار با دیدن هر حق و باطلی خویشتن داری می کنند و هر شادی را که سرانجام آن غصّه و ناراحتی است، شادی نپندار و در هنگام ناامیدی امیدوار باش و امیدواری و نا امیدی را به هم پیوسته بدان.

  بند سوم : سختی و زحمت هیچکس را تباه نکن و به شایستگی قدرشناس همه باش، به ویژه قدر خویشاوندان خود را بدان. با آن ها به خوبی رفتار کن و در میان اقوام خود احترام سالمندان را حفظ کن ولی این توجّه و محبّت را از حد نگذران تا همانطور که خوبی های آن ها را می بینی عیب آن ها را هم ببینی و واقع بین باشی. و اگر از ناحیۀ افراد غریبه دچار ناامنی و نگرانی شدی در حدّ ناامنی سعی کن خود را در امام قرار دهی و از یادگیری، ننگ و عار نداشته باشی تا از ننگ رها شوی و آبرومند گردی.

  جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

  یاس : معمولا کودکان با تجربه نیستن چون اونا بچه هستن و با بزرگ شدنشون تجربه بدست میارن به همین دلیل بهتره اخر بند اول بگیم رفتار کودکانه است.

  منبع مطلب : nexload.ir

  مدیر محترم سایت nexload.ir لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 1 سال قبل
  0

  زتنزنبدب

  مهدی 2 سال قبل
  0

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید