در حال پالایش مطالب میباشیم تا اطلاع ثانوی مطلب قرار نخواهد گرفت.
  توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  معنی بیت زنادان بنالد دل سنگ و کوه

  1 بازدید

  معنی بیت زنادان بنالد دل سنگ و کوه را از سایت پست روزانه دریافت کنید.

  معنی شعر خرد رهنمای و خرد دلگشای

  معنی شعر خرد رهنمای و خرد دلگشای

  معنی شعر خرد رهنمای و خرد دلگشای

  شعر خرد رهنمای و خرد دلگشای از جمله شعرهایی است که با استخراج بخش هایی از شعر فردوسی در مورد ستایش خرد است و با نام هایی مانند : “به نام خداوند جان و خرد” و “توانا بود هر که دانا بود” نیز شناخته می شود. در این مطلب از موج باز این شعر به همراه متن کامل آن آورده شده است.

  به نام خداوند جان و خرد
  کزین برتر اندیشه برنگذرد

  به نام خداوندی که جان (جسم و روح) و خرد (قدرت فکر و اندیشه) را آفرید که از این بالاتر ذهن انسان درک نمی کند.

  خرد رهنمای و خرد دلگشای
  خرد دست گیرد به هر دو سرای

  اندیشه و تفکر انسان را در زندگی راهنمایی می کند و باعث شادتر بودن انسان می شود و اندیشه در هر دو دنیا (هر دو جهان) باعث نجات و خوشبختی انسان می شود.

  به دانش گرای و بدو شو بلند
  چو خواهی که از بد نیابی گزند

  اگر می خواهی از شر و بدی آسیب و صدمه ای نبینی باید به سمت آگاهی و دانش بروی و با علم داشتن خود را بالا بکشی (به مقام بالاتر برسی)

  زنادان , بنالد دل سنگ و کوه
  اَزیرا ندارد بَرِ کس,شکوه

  از دست افراد نادان حتی دل سنک و کوه هم می نالد و ناراحت است (اشاره به اینکه افراد نادان به همه چیز و همه کس آسیب می زنند)، و به همین دلیل افراد نادان پیش هیج کسی ارج و قرب و احترام ندارند.

  توانا بود هر که دانا بود
  ز دانش دل پیر , بُرنا بود

  کسی که دارای اندیشه و دانش باشد و شخص دانایی بشود، به وسیله ی دانایی اش توانمند می شود چرا که دانش دل انسان را جوان می کند.

  فردوسی

  به نام خداوند جان و خرد … کزین برتر اندیشه برنگذرد
  خداوند نام و خداوند جای … خداوند روزی ده رهنمای
  خداوند کیوان و گردان سپهر … فروزنده ماه و ناهید و مهر
  ز نام و نشان و گمان برترست … نگارندهٔ بر شده پیکرست
  به بینندگان آفریننده را … نبینی مرنجان دو بیننده را
  نیابد بدو نیز اندیشه راه … که او برتر از نام و از جایگاه
  سخن هر چه زین گوهران بگذرد … نیابد بدو راه جان و خرد
  خرد گر سخن برگزیند همی … همان را گزیند که بیند همی
  ستودن نداند کس او را چو هست … میان بندگی را ببایدت بست
  خرد را و جان را همی سنجد اوی … در اندیشهٔ سخته کی گنجد اوی
  بدین آلت رای و جان و زبان … ستود آفریننده را کی توان
  به هستیش باید که خستو شوی … ز گفتار بی‌ کار یکسو شوی
  پرستنده باشی و جوینده راه … به ژرفی به فرمانش کردن نگاه
  توانا بود هر که دانا بود … ز دانش دل پیر برنا بود
  از این پرده برتر سخن‌ گاه نیست … ز هستی مر اندیشه را راه نیست
  کنون ای خردمند وصف خرد … بدین جایگه گفتن اندرخورد
  کنون تا چه داری بیار از خرد … که گوش نیوشنده زو برخورد
  خرد بهتر از هر چه ایزد بداد … ستایش خرد را به از راه داد
  خرد رهنمای و خرد دلگشای … خرد دست گیرد به هر دو سرای
  ازو شادمانی وزویت غمیست … وزویت فزونی وزویت کمیست
  خرد تیره و مرد روشن روان … نباشد همی شادمان یک زمان
  چه گفت آن خردمند مرد خرد … که دانا ز گفتار از برخورد
  کسی کو خرد را ندارد ز پیش … دلش گردد از کردهٔ خویش ریش
  هشیوار دیوانه خواند ورا … همان خویش بیگانه داند ورا
  ازویی به هر دو سرای ارجمند … گسسته خرد پای دارد ببند
  خرد چشم جانست چون بنگری … تو بی‌چشم شادان جهان نسپری
  نخست آفرینش خرد را شناس … نگهبان جانست و آن سه پاس
  سه پاس تو چشم است وگوش و زبان … کزین سه رسد نیک و بد بی‌گمان
  خرد را و جان را که یارد ستود … گر من ستایم که یارد شنود
  حکیما چو کس نیست گفتن چه سود … ازین پس بگو کافرینش چه بود
  تویی کردهٔ کردگار جهان … ببینی همی آشکار و نهان
  به گفتار دانندگان راه جوی … به گیتی بپوی و به هر کس بگوی
  ز هر دانشی چون سخن بشنوی … از آموختن یک زمان نغنوی
  چو دیدار یابی به شاخ سخن … بدانی که دانش نیاید به بن

  در موج باز بخوانید :

  منبع مطلب : mojbaz.com

  مدیر محترم سایت mojbaz.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  دروس کلاس پنجم - امیرعلی جهانیان - شعر توانا بود هر که دانا بود (با معنی)

  توانا بود هرکه دانا بود

  به نام خداوند خورشید و ماه          که دل را به نامش خرد داد راه

  به نام خداوندی که خورشید و ماه را آفرید،  خداوندی که خرد، دل را به سوی نام او راهنمایی کرد.

  جز او را مدان کردگار سپهر                فروزنده ی ماه و ناهید و مهر

  به جز خدای جهان آفرین، کسی را آفریننده ی آسمان ندان، خداوندی که ماه و ستارگان و خورشید را روشن گردانیده است.

  به دانش گرای و بدو شو بلند      چو خواهی که از بد نیابی گزند

  اگر می خواهی که از بدی به تو آسیبی نرسد به علم و دانش گرایش پیدا کن و به وسیله ی آن بلندی و سرفرازی را جست و جو کن.

  ز دانش در بی نیازی بجوی              وگر چند سختیت آید به روی

  به وسیله ی علم ودانش، بی نیازی و استقلال را جست وجو کن. هر چند در این راه دچار سختی و زحمت بشوی.

  ز نادان بنالد دل سنگ و کوه             ازیرا ندارد بر کس شکوه

  از دست انسان جاهل و نادان، همه ی هستی و آفرینش به ستوه است. زیرا که انسان نادان در برابر هیچ کس شکوه و عظمتی ندارد.

  توانا بود هرکه دانا بود                        ز دانش دل پیر برنا بود

  هر کس که دانا و عاقل باشد، توانا خواهد بود و به وسیله ی علم و دانش، انسان پیر، مانند جوان شاداب، توانایی و امیدواری دارد.

                                                                                        فردوسی

  منبع مطلب : amiralimarefat.mihanblog.com

  مدیر محترم سایت amiralimarefat.mihanblog.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  دروس کلاس پنجم - امیرعلی جهانیان - مطالب بهمن 1393

  توانا بود هرکه دانا بود

  به نام خداوند خورشید و ماه          که دل را به نامش خرد داد راه

  به نام خداوندی که خورشید و ماه را آفرید،  خداوندی که خرد، دل را به سوی نام او راهنمایی کرد.

  جز او را مدان کردگار سپهر                فروزنده ی ماه و ناهید و مهر

  به جز خدای جهان آفرین، کسی را آفریننده ی آسمان ندان، خداوندی که ماه و ستارگان و خورشید را روشن گردانیده است.

  به دانش گرای و بدو شو بلند      چو خواهی که از بد نیابی گزند

  اگر می خواهی که از بدی به تو آسیبی نرسد به علم و دانش گرایش پیدا کن و به وسیله ی آن بلندی و سرفرازی را جست و جو کن.

  ز دانش در بی نیازی بجوی              وگر چند سختیت آید به روی

  به وسیله ی علم ودانش، بی نیازی و استقلال را جست وجو کن. هر چند در این راه دچار سختی و زحمت بشوی.

  ز نادان بنالد دل سنگ و کوه             ازیرا ندارد بر کس شکوه

  از دست انسان جاهل و نادان، همه ی هستی و آفرینش به ستوه است. زیرا که انسان نادان در برابر هیچ کس شکوه و عظمتی ندارد.

  توانا بود هرکه دانا بود                        ز دانش دل پیر برنا بود

  هر کس که دانا و عاقل باشد، توانا خواهد بود و به وسیله ی علم و دانش، انسان پیر، مانند جوان شاداب، توانایی و امیدواری دارد.

                                                                                        فردوسی

  منبع مطلب : amiralimarefat.mihanblog.com

  مدیر محترم سایت amiralimarefat.mihanblog.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهدیه 6 روز قبل
  1

  عالی

  ناشناس 10 روز قبل
  2

  اره واقعا خوب میشه

  عالی 2 ماه قبل
  2

  عالی

  فاطمه 3 ماه قبل
  2

  عالی⁦☺️⁩⁦☺️⁩😗😗

  عالی 4 ماه قبل
  2

  عالی بود دوستش داشتم

  زهرا 5 ماه قبل
  2

  عاااااااااا ایییییبیی

  زهرا 5 ماه قبل
  2

  من خیلی خوشم اومد آنوزتده بود خیلییی خیلیییب😱😱😱😱😱

  زهرا 5 ماه قبل
  1

  خیلی بد اصلا معنی را نتوانستم پیدا کنم 😊😊

  علی سینا عسکری 5 ماه قبل
  2

  عالی اما حیف مامانم مجبورم کرد کلش را حفظ کنم 😭

  علی سینآ عسکری 5 ماه قبل
  2

  عالی و آموزنده

  فاطمه 5 ماه قبل
  1

  😉😍😍😍

  ریحانه 5 ماه قبل
  1

  عالی

  ریحانه 5 ماه قبل
  1

  عالی👌

  مبینا سوری 5 ماه قبل
  1

  خوب بود 🙏❣

  مبینا سوری 5 ماه قبل
  2

  عالی 🏆👌

  عالی بود 5 ماه قبل
  3

  دوست داشتم

  مهدی 5 ماه قبل
  1

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید