توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  معنی ای کارگشای هرچه هستند

  1 بازدید

  معنی ای کارگشای هرچه هستند را از سایت پست روزانه دریافت کنید.

  معنی ستایش فارسی هفتم

    

  «ستایش»

  «یاد تو»

                      ای نام تو بهترین سرآغاز                 بی نام تو نامه کی کنم باز 

  سرآغاز: اول هر چیزی، شروع               نامه: در اینجا مقصود کتاب است. ( کتاب لیلی و مجنون)

  دانش های ادبی و زبانی: سرآغاز و باز کلمات قافیه هستند.

  ای ( خدا): ای حرف ندا. خدا منادا

  تعداد جمله: بیت سه جمله دارد. 1. ای (خدا) 2. نام تو بهترین سرآغاز (است) 3. بی نام تو نامه کی کنم باز؟

  مصراع دوم استفهام انکاری میباشد. گوینده مقصودش سوال پرسیدن نیست بلکه میخواهد خبر یا دستوری را با تأکید بیشتر بیان کند.

  معنی بیت: خدایا، نام تو بهترین نام برای شروع هر کاری است. من بدون نام تو، این کتاب ( لیلی و محنون) را شروع نمیکنم.

                          ای یاد تو مونس روانم                 جز نام تو نیست بر زبانم

   مونس: همدم، یار                    روان: روح، جان

   دانش های ادبی: روانم و زبانم کلمات قافیه هستند.  

  تعداد جمله: بیت سه جمله دارد. 1. ای ( خدا) 2. یاد تو مونس روانم ( است). 3. جز نام تو نیست بر زبانم.

  معنی بیت: خدایا، یاد تو همدم و یار روح و جان من است. به جز نام تو نام دیگری بر زبانم نمی آورم. 

  ( یاد تو آرامش بخش روح و روانم میباشد. من فقط تو را ستایش میکنم. 

                     ای کارگشای هر چه هستند                نام تو، کلید هر چه بستند

  کارگشا: حل کننده مشکلات، آسان کننده کارها 

  دانش های ادبی: هستند و بستند کلمات قافیه

  نام تو مانند کلید است. تشبیه میباشد. 

  تعداد جمله: سه جمله. 1. ای کارگشای هر چه هستند 2. نام تو کلید ( است) 3. هر چه بستند

  معنی بیت: ای برطرف کننده مشکلات همه موجودات، نام تو مانند کلیدی است که تمام درهای بسته را باز میکند.

                     ای هست کن اساس هستی               کوته ز درت درازدستی 

  هست کن: بوجود آورنده، آفریننده، پدید آورنده            اساس: پایه، بنیاد

  درازدستی: ستمگری، تجاوز، ظلم                کوته: مخفف کوتاه

  کلمات قافیه: هستی، درازدستی

  تعداد جمله: 1. ای هست کن اساس هستی 2. کوته ز درت درازدستی ( است) فعل است محذوف میباشد.

  معنی بیت: ای آفریننده جهان هستی، هر گونه ستم و تجاوزی به درگاه تو با شکست مواجه میگردد.

                      هم قصه نانموده، دانی               هم نامه نانوشته، خوانی  

  نانموده: پنهان، آشکار نشده

  کلمات قافیه: دانی، خوانی

  تعداد جمله: 1. مصراع اول  2. مصراع دوم

  معنی بیت: هم داستان آشکار نشده را می دانی و هم کتابی که نوشته نشده را می خوانی. ( از همه چیزهای پنهان باخبری).

                      هم تو، به عنایت الهی               آن جا، قدمم رسان که خواهی

  عنایت: لطف، توجه، احسان، بخشایش   

  کلمات قافیه: الهی، خواهی

  معنی بیت: باز تو با لطف و توجه خاص خدایی ات مرا به راهی که شایسته و سزاوار میدانی، هدایت کن. 

      از ظلمت خود، رهایی ام ده              با نور خود آشنایی ام ده

  ظلمت: تاریکی

  کلمات قافیه: رهایی ام، آشنایی ام

  این بیت ردیف نیز دارد. کلمه ده 

  هرگاه کلمه ای در پایان ابیات عیناً تکرار شود به آن کلمه ردیف میگویند.

  معنی بیت: مرا از تاریکیهای ( جهل، گمراهی) درونم نجات بده و با نور معرفت و روشنایی خودت آشنا کن.

  کلمه خود در مصراع اول اشاره به انسان یا شاعر دارد و در مصراع دوم مقصود خداوند میباشد.

  قالب شعر: این شعر در قالب مثنوی سروده شده است.

  از قالب مثنوی برای سرودن داستانها و مطالب طولانی استفاده میشود. زیرا هر بیت قافیه ای جداگانه دارد. به همین دلیل به آن مثنوی (دو تا دو تا) گفته می‌شود. از بزرگترین سروده‌های ادبیات پارسی که در قالب مثنوی سروده شده‌اند، شاهنامهٔ فردوسی می‌باشد.  

  از بزرگان مثنوی سرا میتوان به جامی، نظامی، مولانا و سعدی اشاره کرد. این قالب شعری خاص زبان فارسی است.

  شرح نثر خواجه عبدالله انصاری

  الهی، دلی ده که در کار تو جان بازیم؛ جانی ده که کار آن جهان سازیم.

  خدایا، به ما شجاعتی بده تا در راه تو جانمان را فدا کنیم. قدرتی عطا کن تا آخرتمان را بسازیم.( برای آخرت خود توشه جمع کنیم).

  دانایی ده که از راه نیفتیم، بینایی ده تا در چاه نیفتیم.

  آگاهی و دانشی بده که از راه راست دور نشویم و بصیرت و بینشی عطا کن تا گمراه نشویم. 

  ( منظور از راه در اینجا، راه راست و راه درست می باشد و منظور از چاه، گمراه شدن و گرفتار دامهای شیطانی شدن است. راه و چاه متضاد هستند)

  ( در چاه افتادن کنایه از گرفتار شدن است)

  دست گیر که دستاویز نداریم،

  کمک و یاریمان کن زیرا هیج یاری کننده و پشت و پناهی غیر از تو نداریم.

  (دستگیری کنایه از کمک کردن است)

  توفیق ده، تا در دین استوار شویم،

  به ما توفیق بده و کمک کن تا در راه دین تو ثابت قدم و محکم باشیم. (ایمانمان قوی و محکم باشد)

  نگاه دار تا پریشان نشویم.

  مراقب ما باش تا آشفته و پریشان حال نگردیم.

  کنایه:

     در لغت به معنی پوشیده سخن گفتن است. 

  سخنی که دارای دو معنی نزدیک و دور باشد. گوینده سخن را به نحوی بیان کند که ذهن خواننده یا شنونده به کمک معنی صریح و روشن نزدیک،  پی به معنی دور آن ببرد. درحقیقت معنای دور، مورد نظر گوینده یا نویسنده می باشد

  اگر بگوییم ( درِ خانه ی فلانی هیشه باز است، منظور این است که در آنجا رفت و آمد زیاد است.) 

  سفره ی خانه ی فلانی همیشه گسترده است یعنی مهمان نواز است .

  پا توی کفش کسی کردن کنایه از دخالت کردن در کار کسی است.

  دم به تله ندادن کنایه از گرفتار نشدن است . 

  منبع مطلب : shahabeadiban.blogfa.com

  مدیر محترم سایت shahabeadiban.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  ادبیات پایه هفتم ( درس اول )

  درس ا ول ( ستایش )

  ای نا م   تو بهترین سرآغاز                بی نامه تو نامه کی کنم باز؟

    ای یاد تو ، مونس روانم                       جز نام تو ،  نیست بر زبانم

  ای کارگشای هر چه هستند                   نام تو، کلید هر چه بستند

  ای هست کن اساس هستی                 کوته زدرت ، دراز دستی

  هم قصه ی  نانموده ،  دانی               هم نامه ی  ، نانوشته خوانی

     هم تو ،  به عنایت الهی                آنجا ، قدمم رسان که خواهی

  از ظلمت خود ، رهایی ام ده              با نور خود   آشنایی ام ده

  نظامی گنجوی

  الهی ، دلی ده که در کار تو جان بازیم ؛ جانی ده که کار آن جهان سازیم ، دانایی ده که از راه نیفتیم ، بینایی ده تا در چاه نیفتیم ، دست گیر  که دست  آویز  نداریم ،  توفیق  ده ،  تا  در دین استوار شویم ، نگاه دار تا پریشان نشویم.

  الهی نامه ، خواجه عبدالله انصاری

  ---------------------------------------------------------

  تاریخ ادبیات :  نظامی گنجوی عارف قرن ششم هجری قمری / متولد  گنجه  / معروف ترین داستان سرای ادبی / آثار او  پنج گنج یا خمسه نظامی

  که در یک کلمه  ( ملخ ها ) جهت یاد آوری قرار داده شده است :

  ( م )  مخزن الاسرار   /   ( ل)  لیلی و مجنون   /  ( خ) خسرو و شیرین  /  ( ه ) هفت پیکر   /  ( الف) اسکندرنامه نام دیگرش بهرام نامه

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

  نکات ادبی 1  :

  قالب شعر مثنوی  یا دو گانه می باشد که مثنوی قالب شعری که هر بیت دارای قافیه جداگانه ایی می باشد .

  رسم گرافیکی قالب مثنوی               ----------------------*        ----------------------- *

                                                         ----------------------&        ----------------------- &

  نکته ادبی 2: در این شعر دو صنعت بکار رفته است که 1 – صنعت تشبیه  که دارای چهار رکن می باشد ، دو رکن اصلی و دو رکن فرعی که عبارتند از :

  1-      طرف اول ( مشبه ) : کلمه ایی که به کلمه ی دیگر شبیه می شود .

  2-      طرف دوم ( مشبه به ) کلمه ایی که کلمه ی دیگر به آن شبیه شده است .

  3-      ادات تشبیه : کلماتی مثل چون ، همچون، مثل ، مانند ، همانند ، گویی ، بمانند و .... که مابین مشبه و مشبه به  قرار می گیرد 

  4-      وجه شبه : علت یا دلیلی که سبب شده مشبه و مشبه به  تشبیه گردد  .

  نکته : در تشبیه به هیچ وجه ارکان اصلی یعنی مشبه و مشبه به  حذف نمیشود و گاهی نویسندگان جهت زیبایی جمله یا شعر ادات تشبیه و وجه شبه را حذف می کنند . مانند  ( نام تو کلید هر چه بستند )  (  احمد چون باد می دود )

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

  نکات دستوری :

  شناخت جملات : جمله بخشی از متن که دارای معنای مستقل است و پیام مشخصی را به شنونده و خواننده منتقل می کند .

  تشخیص تعداد جمله ها در متن:  ساده ترین راه برای تشخیص تعداد جمله ها  ، شمارش فعل هاست . هر فعل نمایانگر یک جمله است .

  زنگ تفریح را که زنجره زد        باز هم درکلاس غوغا شد  (شعری از سعدی )

  دوجمله است

  گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم         چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی

  شش جمله است

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ای نام تو بهترین سر آغاز       بی نام تو نامه کی کنم باز

  نکته مورد توجه که از ابتدای شعر تا پایان مخاطب پروردگار عالم است با خدا راز و نیاز می کند .

  تحمیدیه : اشعاری  که در ابتدای دیوان شاعران و  یا همین  کتاب   آمده است ،  تحمیدیه گفته می شود و تحمیدیه به اشعاری گفته می شود که درحمد و ستایش خداوند سروده شده  باشد .

  نکته ادبی : ( آغاز- باز )  قافیه هستند و حروف روی  همان کلمات مشترک بین این دو کلمه  ( الف – ز) به نام حروف  روی می باشند .

  وقتی قالب شعر مثنوی است هر بیت برای خود یک قافیه جداگانه ایی دارد و بصورت مستقل  می آید.

  نکته دستوری : ای = حرف ندا ( به معنی ای کسی ) کلمه بعد از حرف ندا = منادا ( در اینجا منادا محذوف است و با توجه به مفهوم شعر منادا

    ( خداوند ) می باشد.یعنی ای خدا   که (ای ) حرف ندا و ( خدا ) منادا با هم یک شبه جمله می باشد که کلا یک جمله محسوب می شود . در بیت اول سه جمله قرار دارد   (  ای خدایی که / نام تو بهترین سر آغاز است /بدون نام توکی میتوانم نامه ایی را باز کنم

  نوع جمله  پرسشی می باشد : که از نظر دستوری به استفهام انکاری است ،  استفهام انکاری یعنی سوالی می کنیم که نیاز به پاسخ ندارد و برای تاکید عکس آن بکار می رود .

   نام تو = ترکیب اضافی ( یعنی مضاف و مضاف الیه )

  معنای لغات :  نامه = منظور هر نوع نوشته ایی / سر آغاز  = شروع 

  معنی بیت : ای خدایی که اسم تو بهترین شروع برای انجام هر کاری هست و من بدون نام تو هیچ نوشته ایی را باز نخواهم کرد .

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ای یاد تو مونس روانم            جز نام تو نیست  برزبانم

  نکته ادبی : (روانم – زبانم ) قافیه  و حروف روی ( الف – ن – م) است ./ یاد تو : ترکیب اضافی

  نکته دستوری : ( ای ) حرف ندا به معنی خدای که /    منادا که حذف شده  و شبه جمله است . /  هم خانواده مونس : انیس ، انس ، مانوس /

  ( ای خدای من )  جمله اول  - ( یاد تو مونس روانم ) جمله دوم -( جز نام تو نیست بر زبانم )  جمله سوم

  معنی لغات :  مونس=  هم دم

  معنی بیت = ای خدایی که نام تو همدم  روح و روانم من هست من جز نام تونام کسی دیگر را به زبانم نمی آورم .

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ای کارگشای هر چه هستند               نام تو کلید هر چه بستند

  نکته ادبی : صنعت تشبیه  در مصرع دوم  ( نام تو  ( مشبه )  و کلید  ( مشبه به )  می باشد .  )

  نکته دستوری : ( ای ) حرف ندا  ( کارگشا) منادا   است  و با هم شبه جمله است  و جمله ی اول / هر چه هستند جمله دوم  / نام تو مثل کلیدی ( است ) که حذف شده  جمله سوم / هر چه بستند  جمله چهارم

  معنی لغات :  کارگشا = گشاینده کار ، ازبین برنده مشکلات  /  هر چه هستند= تمام چیزهایی که  وجود دارد .

  معنی بیت : ای کسی که از همه عالم مشکل گشایی می کنی بردن نام تو همچون کلیدی هست که تمام راه ها را باز می کند

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ای هست کن اساس هستی           کوته زدرت دراز دستی

  نکته ادبی :  صنعت کنایه  که در جمله  (کوته زدرت دراز دستی ) کنایه یعنی جملاتی در ابیات و متون قرار میگیرند و هدف آن معنی پنهان است و آن کنایه از تجاوز به حریم دیگران است و معنی ظاهری آن مد نظر نیست  /( کوته زد درت دراز دستی ) جمله دعایی به کار برده ایم و منفی است و طرف مقابل را نفرین می کنیم .

  نکته دستوری : ( ای ) حرف ندا  ( هست کن اساس هستی)   منادا   و با هم یک جمله / ( کوته ز درت  دراز دستی )  جمله دوم    / کوته : مخفف کوتاه /

  معنی لغات : دراز دستی =زور گویی ، ظلم ، تعدی ، دست درازی  / هست کن = ایجاد کننده ، بوجود آورنده / اساس = پایه  / هستی = موجودات  جهان

  معنی بیت : ای خدایی که ایجاد کننده پایه های جهان هستی کوتاه شود دستی که به حریم تو تجاوز کند

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

  هم قصه نانموده   دانی              هم نامه ی نانوشته خوانی

  نکته ادبی :  اشاره به علم خداوند دارد  ( علام الغیوب ) داننده ی پنهان ها

  نکته دستوری : دانی و خوانی قافیه است و حروف روی مشترک الف و ن و ی

  معنی لغت :  نانموده =  بیان نشده

  معنی بیت : ای خدایی که   هم قصه ایی که بیان نشده را می دانی و هم نامه ایی که نوشته نشده را می خوانی

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

  هم تو به عنایت الهی       آنجا قدمم رسان که خواهی

  نکته دستوری :  دو جمله است( هم تو به عنایت الهی آنجا قدمم رسان )   (   که خواهی ) / فعل برسان  که امری است و که خواهی یعنی که می خواهی

  معنی لغات:  الهی  = خدایی  /  عنایت= یعنی توجه و لطف / قدم = گام هایم

  معنی بیت :  تو با لطف و عنایت خود من را به همان جایی  رسان که خودت توقع داری و صلا ح می دانی  

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

  از ظلمت خود رهاییم ده             با نور خود آشناییم ده

  نکته دستوری :  هم خانواده ظلمت  = ظالم ، ظلم ،  مظلوم / ردیف ( ده ) است کلمات ردیف باید مستقل باشد / ام های در دو کلمه ( رهایم ) و ( آشنایی ام ) جزئی از دو کلمه است و به تنهایی و مستقل معنی کامل و دقیق ندارند / ده فعل امر بده است / آشنایی ام و رهایی ام  کلمات قافیه هستند.

   نکته ادبی : در اینجا  دوتا خود داریم اولی مربوط به خود ما هست دومی به خداوند دلالت دارد . و معنای یکسان ندارند که این یک صنعت جداگانه ایی را دارد که به آن جناس میگویند که در اینجا جناس تام است که شکل هم هست ولی معنی جداگانه ایی دارد .

  معنی لغات : ظلمت = یعنی تاریکی که در اینجا  دعا  می کنه نظامی / نور =  منظور نور ایمان به خداست

  معنی بیت : خدایا من را از جهل  و تاریکی وجود  خودم  من را رهایی بده و با نور خودت من را آشنا بکن

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

  نثر از خواجه عبدالله انصاری

  تاریخ ادبیات :  خواجه عبدالله انصاری یک عارف قرن  چهارم  و نویسنده می باشند  معروف به پیر هرات  و آثارشان : الهی نامه و مناجات نامه و زادالعارفین است که دو تای اول در کتاب آمده است .

   نثر خواجه عبدالله انصاری نثر مسجع است  که پیشگام در نثر مسجع می باشد و از آثار دیگر گلستان سعدی است که  نثری آمیخته به نظم است نثر شعر گونه که در پایان هر جمله کلمات هم قافیه می آورد به این کلمات هم قافیه سجع گفته می شود. و به این نثر نثر مسجع می گوییم . 

  نکته :  صنعت ادبی سجع فقط مخصوص نثر است و در بیش از یک جمله به کار می رود . و به نثری که دارای سجع باشد نثر مسجع می گویند .

  الهی دلی ده که در کار تو جان بازیم جانی ده که کار آن جهان سازیم

  نکته ادبی  : الهی  ( ی ) حرف ندا  و (اله )  منادا / ( بازیم ) و ( سازیم ) دو قافیه  که سجع در آن بکار رفته است و از نظر حروف روی ( الف  و ز و ی و م ) دارد و در دو جمله بکار رفته است / کنایه هم به کار رفته در( دل )  به معنی شجاعت است .

  تعداد جملات : ( الهی ) شبه جمله است و در حکم یک جمله  ،  ( دلی ده ) دو جمله  ،  ( که در کار تو جان بازیم ) سه جمله ، ( جانی ده ) چهار جمله ، ( که کار آن جهان سازیم ) پنج جمله

  معنی لغات : جان = روح و روان / دلی  : در اینجا منظور جرات و جسارت  /  جان بازیم : در اینجا منظور فداکردن جان

  معنی نثر : خدایا  شجاعتی  به ما بده که در راه  بدست آوردن راه تو جان فشانی کنیم توانی و قدرتی  به ما بده که در این دنیا برای آخرت مان توشه برداریم .

  دانایی ده که ازراه نیفتیم ، بینایی ده که در چاه نیفتیم .

  نکته ادبی :  صنعت ادبی تضمین که در ( از راه راست منحرف نشویم ) اشاره به اهدنا صراط المستقیم  است .

  تضمین صنعتی است که هر گاه شاعر یا نویسنده در ضمن اثر خود به یک حدیث یا آیه قرآن و یا بیت یا شعری و .... اشاره کند از صنعت ادبی تضمین بهره برده است .

  نکته دستوری : تعداد جملات ( دانایی ده ) یک  جمله ، ( که از راه نیفتیم ) دو جمله( بینایی ده )  سومین  جمله ، ( تا در چاه نیفتیم )  چهارمین جمله

  نکته ادبی : بین دو کلمه ( نیفتیم ) در دو جمله حالت ردیف ایجاد شده و بین دو کلمه ( راه ) و ( چاه )  حالت قافیه با حروف روی ( الف و ه ) که صنعت ادبی سجع می باشد .

  معنی لغت : بینایی = بصیرت و آگاهی / چاه = مشکلات و گرفتاری ها

  معنی نثر :  خدایا علمی به ما بده که از راه راست منحرف نشویم و بینشی به ما بده که منحرف نشویم.

  دست گیر  که دست  آویز  نداریم. توفیق ده ،  تا  در دین استوار شویم ، نگاه دار تا پریشان نشویم.

  معنی لغت :  دست آویز =وسیله ای که در زمان افتادن به آن چنگ میزنیم و آن را میگیریم و حبل متینی است که باعث می شود ما نیفتیم( یاور ) ،  یاری بده به ما  /  استوار = پابرجا / چاه = گرفتاری و مشکل  / نگاه دار = از من محافظت کن

  معنی نثر :خدایا دست ما رابگیر که دست گیره ای نداریم ( مرا رها نکن ) کمکمان کن که در دین تو باقی بمانیم و خودت حافظ ما باش که پریشان  و سرگشته نشویم .

  منبع مطلب : kelas-majazi.blogfa.com

  مدیر محترم سایت kelas-majazi.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  معنی شعر ستایش هفتم یاد تو

  معنی شعر ستایش هفتم یاد تو

  معنی شعر ستایش فارسی هفتم صفحه ۹ و معنی کلمات درس ستایش فارسی هفتم همچنین شعر ستایش هفتم چند جمله دارد ؟ قالب شعر ستایش کلاس هفتم چیست؟ آرایه های ادبی ستایش فارسی هفتم کدام هستند و… همه را در این نوشتار از ساینس هاب مشاهده خواهید کرد.

  قالب شعر ستایش کلاس هفتم

  قالب شعر ستایش کلاس هفتم چیست ؟ قالب شعر ستایش فارسی هفتم مثنوی است که متن آن را در عکس زیر مشاهده میکنید و در ادامه معنی آن را.

  معنی درس ستایش فارسی هفتم

  در این بخش معنی درس ستایش فارسی هفتم را مشاهده خواهید کرد که شامل شعر یاد تو نظامی گنجه ای (از لیلی و مجنون) و همچنین متن نثر الهی دلی ده از الهی نامه خواجه عبدالله انصاری می‌شود.

  معنی شعر ستایش فارسی هفتم یاد تو صفحه ۹

  پروردگارا، اسم تو بهترین شروع کننده است؛ من بدون آوردن اسمِ تو چگونه می‌توانم (خواندن یا نوشتن) کتابم را شروع کنم؟

  ای خداوندی که ذکر تو همیشه همدم روح و جان من است؛ من همیشه در حال گفتن ذکر تو هستم.

  ای خداوندی که آسان کننده و حلالِ تمام مشکلات هستی و اسمت مانند کلیدی، قفل‌های بسته را باز می‌کند.

  ای آفریدگارِ پایه و اساس جهان، هرگونه ستمگری و زورگویی از بارگاه تو به دور است.

  تو از سرنوشت انسان‌ها با خبر هستی و از دعا و خواسته‌های ما با خبر هستی.

  خدایا با بخشایش و لطفِ خودت، مرا به راهی که خودت صَلاح می‌دانی هدایت کن.

  مرا از جهل و ناآگاهی‌هایم رهایی بخش و با پرتوِ معرفت خودت آشنایم کن.

  برای دانلود فایل PDF معنی شعر ستایش یاد تو بر روی لینک زیر کلیک کنید:

  دانلود PDF

  معنی ستایش درس اول کتاب فارسی هشتم

  الهی، دلی ده که در کار تو جان بازیم؛ جانی ده که کار آن جهان سازیم، دانایی ده که از راه نیفتیم، بینایی ده تا در چاه نیفتیم، دست گیر که دستاویز نداریم، توفیق ده، تا در دین استوار شویم، نگاه دار تا پریشان نشویم.

   پروردگارا به ما شجاعتی ببخش که بتوانیم در انجامِ دستورات تو فداکاری کنیم. به ما توفیق بده تا برای آخرت خود توشه جمع کنیم. به ما خردمندی عطا کن تا گمراه نشویم و در چاه جهل و گمراهی گرفتار نشویم، به ما کمک کن زیرا هیچ یاوری جز تو نداریم، ما را یاری ده تا در راهِ دین ثابت قدم شویم. از ما محافظت کن تا حیران و سرگردان نشویم.

  معنی کلمات درس ستایش فارسی هفتم

  در بخش بعدی تعداد جملات و تمام آرایه های ادبی درس ستایش فارسی هفتم  را مشاهده خواهید کرد.

  💚 ساینس هاب 💚

  شعر ستایش هفتم چند جمله دارد

  شعر ستایش فارسی هفتم در مجموع هفده جمله دارد که در بخش بعدی جزئیات کامل آنها را مشاهده خواهید کرد.

  آرایه های ادبی ستایش فارسی هفتم

  در این بخش تعداد جمله ها و آرایه های ادبی شعر ستایش یاد تو فارسی هفتم به تفکیک هر بیت تقدیم شما می‌شود.

  این بیت دارای سه جمله است.

  بعد از ای که حرف نداست، منادای محذوف (پروردگار) وجود دارد.

  این بیت نیز دارای سه جمله است.

  بعد از ای، منادای محذوف وجود دارد.

  این بیت نیز دارای سه جمله است.

  ای (حرف ندا) و کارگشا (منادا).

  این بیت دارای دو جمله است.

  ای (حرف ندا) و هست‌کن (منادا).

  این بیت دارای دو جمله است.

  این بیت دارای دو جمله است.

  این بیت دارای دو جمله است.

  Sci-HuB.iR

  آرایه های ادبی نثر درس ستایش فارسی هفتم

  آرایه‌‌های تکرار: ده، که، جان، کار، نیفتیم

  آرایه‌ی سجع: بازیم، سازیم

  آرایه‌ی جناس: جان، جهان

  آرایه‌ی جناس: جان، آن

  آرایه‌ی جناس: راه، چاه

  آرایه‌ی کنایه: جان باختن کنایه از کشته شدن

  آرایه‌ی کنایه: راه افتادن کنایه از گمراه شدن

  آرایه‌ی کنایه: در چاه افتادن کنایه از گرفتاری

  آرایه‌ی کنایه: دست‌گرفتن کنایه از کمک‌کردن

  آرایه‌ی کنایه: دستاویز کنایه از کمک

  آرایه‌ی کنایه: نگاه‌داشتن کنایه از مراقبت

  امیدوارم از معنی شعر و کلمات و آرایه های ادبی درس ستایش فارسی هفتم (صفحه ی 9 کتاب فارسی کلاس هفتم) لذت برده باشید و باز هم به ساینس هاب سر بزنید.

  منبع مطلب : sci-hub.ir

  مدیر محترم سایت sci-hub.ir لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهدی 10 ماه قبل
  0

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید