در حال پالایش مطالب میباشیم تا اطلاع ثانوی مطلب قرار نخواهد گرفت.
  توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  معنی انا سوف اصیر طبیبا لخدمه الناس

  1 بازدید

  معنی انا سوف اصیر طبیبا لخدمه الناس را از سایت پست روزانه دریافت کنید.

  زبان قرآن - عربی دبیرستان

  مهنتک فی المستقبل

  دخل المدرس فی الصف و قال :«درس لیوم حول مهنة المستقبل. فسال أی مهنة تحب؟

  معلم وارد کلاس شد و گفت:درس امروز درباره ی شغل اینده است.پس سوال کرد:کدام شغل را دوست داری؟

  صادق:انا احب الزراعة لانها عمل مهم لتقدم البلاد سوف اصیر مهندسا زراعیا.

  صادق:من کشاورزی دوست دارم زیرا پیشرفت مهمی برای کشور است مهندس کشاورزی خواهم شد.

  ناصر:انا احب بیع الکتب.لان الکتب کنوز و قال رسول الله {ص}عنها«الکتب بساتین العلماء»

  ناصر:من کتاب فروشی را دوست دارم. زیرا کتابها گنج هستند و رسول خدا {ص} درباره اش گفت:کتابها باغ های دانشمندان هستند

  قاسم:ساصیر مخترعا و سوف اصنع جوالا جدیدا.

  قاسم:مخترعی خواهم شدو تلفن همراه جدیدی خواهم ساخت.

  منصور:انا احب الریاضة.انا لاعب ممتاز فی کرة القدم.

  منصور:من ورزش را دوست دارم.من بازیکن ممتاز در فوتبال هستم.

  امین:انا احب طب العیون.سوف اصیر طبیبا لخدمة الناس.

  امین:من چشم پزشکی را دوست دارم برای خدمت به مردم پزشک خواهم شد

  الطلاب ذکروا اصحاب المهن کالمدرس و الخباز و الشرطی و حلوانی و البائع و الممرض و الحداد و غیرهم.

  دانش اموزان ذکر کردند صاحبان شغل هارا مانند معلم و نانوا و پلیس و شیرینی فروش و فروشنده و پرستار و اهنگر و غیره

  المدرس:ما هو هدفکم من انتخاب الشغل؟

  معلم:هدف شما از انتخاب شغل چیست؟

  عارف: خدمة الناس لان کل واحد منا بحاجة الی الاخرین.

  عارف؟خدمت به مردم زیرا هر یک از ما به دیگران نیازمندیم

  المدرس:ای شغل مهم؟

  معلم:کدام شغل مهم است؟

  حامد: کل مهنة مهمة والبلاد بحاجة الی کل المهن.

  حامد:همه ی شغل ها مهمند و کشور به همه ی شغل ها نیاز دارد

  المدرس:علینا باحترام کل المهن.

  معلم:ما باید به همه ی شغل ها احترام بگذاریم

  قال رسول الله{ص}:خیر الناس أنفعهم للناس

  پیامبر {ص}می فرمایند:بهترین مردم سودمند ترین انها بر مردم است

  منبع مطلب : almoalem.blog.ir

  مدیر محترم سایت almoalem.blog.ir لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  ترجمه متن درس 3 عربی هشتم

  ترجمه کامل و دقیق درس سوم عربی هشتم


  دَخَلَ الْمُدَرِّسُ فی الصَّفِّ وَ قالَ:« دَرسُ الْیَومِ حَولَ مِهْنَةِ الْمُستَقبَلِ. فَسَأَلَ أَیَّ مِهنَةٍ تُحِبُّ »؟

  صادقٌ: أنَا أُحِبُّ الزّراعَةَ.لَِنَّها عَمَلٌ مُهِمٌّ لِتَقَدُّمِ الْبلاد. سَوفَ أَصیرُ مُهَندساً زراعیّاً.

  ناصٌِ: أنَا أُحِبُّ بَیْعَ الْکُتُب؛ لَِنَّ الْکُتُبَ کُنوزٌ و قالَ رَسولُ اللّهِ (صلی الله علیه و آله و سلم ) عَنْها:«اَلْکُتُبُ بَساتینُ العُلَماءِ.»

  قاسمٌ: سَأَصیرُ مُختَرِعاً وَ سَوفَ أَصْنَعُ جَوّالاً جَدیداً.

  منصورٌ: أنَا أُحِبُّ الرّیاضَةَ. أنَا لاعِبٌ مُمتازٌ فی کُرَةِ الْقَدَمِ.

  أمینٌ: أنَا أُحِبُّ طِبَّ الْعُیونِ. سَوفَ أَصیرُ طَبیباً لِخِدمَةِ النّاس.

  الطُّلّبُ ذَکَروا أَصحابَ الْمِهَنِ کَالْمُدَرِّس وَ الْخَبّاز وَ الشُّرْطیِّ وَ الْحَلْوانیِّ وَ الْبائِعِ

  وَ الْمُمَرِّضِ وَ الْحَدّاد وَ غَیْرِهِمْ.

  الْمُدَرِّسُ: ما هوَ هَدَفُکُم مِنِ انْتِخاب الشُّغلِ؟

  عارفٌ: خِدمَةُ النّاس. لَِنَّ کُلَّ واحِدٍ مِنّا بحاجَةٍ إلَی الْآخَرینَ .

  الْمُدَرِّسُ: أَیُّ شُغلٍ مُهِمٌّ؟

  حامِدٌ : کلُُّ مِهنَةٍ مُهِمَّةٌ وَ الْبلِاد بحاجَةٍ إلَی کُلِّ الْمِهَنِ .

  الْمُدَرِّسُ: عَلَینا باحْتِرامِ کُلِّ الْمِهَنِ.


  قالَ رَسولُ اللّهِ (صلی الله علیه و آله و سلم ) :« خَیْرُ النّاس أَنفَعُهُم لِلنّاس .»


  ترجمه :


  معلم داخل کلاس شد و گفت : درس امروز پیرامون شغل آینده است . پس پرسید : کدام شغل را دوست داری ؟

  صادق گفت : من کشاورزی را دوست دارم . برای آن کاری مهم برای پیشرفت کشور است . یک مهندس کشاورزی خواهم شد .

  ناصر گفت : من کتاب فروشی را دوست دارم . برای اینکه کتاب ها گنج هایی هستند و رسول خدا درباره آنها گفته است : کتاب ها ، باغ های دانشمندان هستند .

  قاسم گفت : مخترع خواهم شد و تلفن همراه جدیدی خواهم ساخت .

  منصور کفت : من ورزش را دوست می دارم . من بازیکنی برگزیده در فوتبال هستم .

  امین گفت : من چشم پزشکی را دوست می دارم . برای خدمت به مردم پزشکی خواهم شد .

  دانش آموزان صاحبان شغل ها مانند : معلم و نانوا و پلیس و شیرینی فروش و فروشنده و پرستار و آهنگر و غیر آنها یاد کردند .

  معلم گفت : هدف شما از انتخاب شغل چیست ؟

  عارف گفت : خدمت به مردم . برای اینکه هر یک از ما به دیگران نیازمند است .

  معلم گفت : کدام شغل مهم است ؟

  حامد گفت : هر شغلی مهم است و کشور به همه شغل ها نیازمند است .

  معلم گفت : باید به همه شغل ها احترام بگذاریم .

  پیامبر ( درود خدا بر او و خاندانش باد ) فرمود : بهترین مردم سودمند ترین آنها برای مردم است .


  منبع مطلب : helli49moghadasi.persianblog.ir

  مدیر محترم سایت helli49moghadasi.persianblog.ir لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  معنی مکالمه عربی ــــــ پایه هشتم ــــــــــ درس 3

  اَلدَّرْسُ الثّالِثُ (درس سوم)

  دخَلََا لْمدُرَسُِّ فیِ ا لصفَِّّ و قالَ: «درَسُا لیَْوم حَولَ مِهْنَةِا لْمُستَقبَلِ ». فَسَأَلَ: أَیَّ مِهنَةٍ تُحِبُّ؟

  معلم وارد کلاس شد و گفت : « درس امروز پیرامون شغل آینده است پس پرسید: « کدام شغل را دوست داری؟»

  صادقٌ: أَنَا أُحِبُّ الزِّراعَةَ. لَِنَّها عَمَلٌ مُهِمٌّ لِتَقَدُّمِ الْبلاد. سَوفَ أَصیرُ مُهَندساً زراعیّاً.

  صادق: من دوست دارم . زیرا کار مهمی برای پیشرفت کشور است. من مهندس کشاورزی خواهم شد.

  ناصٌِر: أَنَا أُحِبُّ بَیْعَ الْکُتُب؛ لَِنَّ الْکُتُبَ کُنوزٌ

  ناصر : من کتابفروشی را دوست دارم زیرا کتاب ها گنج هستند.

  و قالَ رَسولُ اللّهِ عَنْها: «اَلْکُتُبُ بَساتینُ الْعُلَماءِ.»

  رسول خدا درباره ی آن ها فرمود : « کتاب ها باغ های دانشمندان هستند.»

  قاسمٌ: سَأَصیرُ مُختَرِعاً وَ سَوفَ أَصْنَعُ جَوّالاً جَدیداً.

  قاسم: من مخترع خواهم شد و یک تلفن همراه جدیدی خواهم ساخت.

  منصورٌ: أَنَا أُحِبُّ الرّیاضَةَ. أَنَا لاعِبٌ مُمتازٌ فی کُرَةِ الْقَدَمِ.

  منصور: من ورزش را دوست دارم. من یک بازیکن عالی در فوتبال هستم.

  أَمینٌ: أَنَا أُحِبُّ طِبَّ الْعُیونِ. سَوفَ أَصیرُ طَبیباً لِخِدمَةِ النّاس.

  امین: من چشم پزشکی را دوست دارم. پزشکی برای خدمت به مردم خواهم شد. 

  اَلطُّلاب ذَکَروا أَصحابَ الْمِهَنِ کَالْمُدَرِّس وَ الْخَبّاز وَ الشُّرْطیِّ وَ

  دانش آموزان صاحبان شغل ها مانند معلم و نانوا و پلیس و 

  الْحَلْوانیِّ وَ الْبائِعِ وَ الْمُمَرِّضِ وَ الْحَدّاد وَ غَیْرِهِمْ.

  شیرینی فروش و فروشنده و پرستار و آهنگر و غیره را یاد کردند.

  اَلْمُدَرِّسُ: ما هوَ هَدَفُکُم مِنِ انْتِخاب الشُّغلِ؟

  معلم: هدف شما از انتخاب شغل چیست؟ 

  عارفٌ: خِدمَةُ النّاس. لَِنَّ کُلَّ واحِدٍ مِنّا بحاجَةٍ إلَی الْآخَرینَ .

  عارف: خدمت به مردم. زیرا هر یک از ما به دیگران نیازمندیم.

  اَلْمُدَرِّسُ: أَیُّ شُغلٍ مُهِمٌّ؟ حامِدٌ: کُلُّ مِهنَةٍ مُهِمَّةٌ وَ الْبلِاد بحاجَةٍ إلیٰ کُلِّ الْمِهَنِ .

  معلم: کدام شغل مهم است؟ حامد: هر شغلی مهم است و کشور به همه ی شغل ها نیازمند هستند.

  اَلْمُدَرِّسُ: عَلَینا باحْتِرامِ کُلِّ الْمِهَنِ.

  معلم: ما باید به همه ی شغل ها احترام بگذاریم.

  قالَ رَسولُ اللهِ: خَیْرُ النّاس انفَعُهُم لِلنّاس. »

  رسول خدا فرمود: بهترین مردم سودمندترین آن ها برای مردم است.

  منبع مطلب : soalpaye7.blogfa.com

  مدیر محترم سایت soalpaye7.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهدی 8 روز قبل
  0

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید