توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  معنی الدوران الی الیمین ممنوع به فارسی

  1 بازدید

  معنی الدوران الی الیمین ممنوع به فارسی را از سایت پست روزانه دریافت کنید.

  عربی

    کدام کلمه پرسشی مناسب جای خالی می باشد ؟ زیر آن خط بکشید

  الف ) من ............ انت ؟ من مصر  ( این /     ما)

  ب) .............هما ؟ جندیان            ( هل  /  من )

  ج) ................... هذه شجرة ؟ نعم   ( ما      /  هل)  

  ج

  منبع مطلب : www.sherafat7.blogfa.com

  مدیر محترم سایت www.sherafat7.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  روس تدریس و راهنمای معلم- درس ششم -عربی هفتم

  اهداف کلّی درس ششم عربی هفتم

  1آموختن 23 کلمهٔ جدید؛

  ۲ ترجمهٔ دو حکمت از پیامبر اسلام و سه سخن حکیمانه معروف عربی؛

  ۳ آشنایی با ترجمهٔ جمله های دارای اسم استفهام ما  و نحوهٔ پاسخگویی به آنها.

  دانش آموز در پایان این بخش باید بتواند:

  1 معنای 23 کلمۀ جدید این درس را از عربی به فارسی بیان کند.

  ۲ مفهوم جمله های پرسشی دارای اسم استفهام ما  را تشخیص دهد.

  ۳ به جمله های پرسشی دارای ما هو؟  ؛  ما هیَ؟  ؛  ماذا؟  پاسخی کوتاه دهد.

  ۴ به هنگام ضرورت به احادیث خوانده شده استشهاد کند.

  تحلیل درس

  پنج حکمت و ضرب المثل این درس کَنزُ النَّصیحَة  نامیده شده است.

  1 أفضَلُ النّاس أنفَعُهُم للنّاس.

  بهترینِ مردم، سودمندترینِ آنها برای مردم است. برترین مردم، پرمنفعت ترینشان برای مردم

  است.

  ۲ الخَیرُ کَثیرٌ وَ فاعِلُهُ قَلیلٌ.

  خیر، بسیار است و انجام دهندهٔ آن کم است. خیر، زیاد است و انجام دهنده اش اندک است.

  ۳ الإنسانُ عَبدُ الاحسانِ.

  انسان، بندهٔ نیکی کردن است.

  ۴ بَلاءُ الإنسانِ فی لساِنِه.

  بلای انسان در زبانش است.

  ۵  سَلامَةُ العَیش فی المُداراِة. 1

  سلامت زندگی در مدارا کردن است.

  در ادامهٔ کنز النصیحة چهار جملهٔ پرسشی دارای ما  به صورت سؤال و جواب آمده است؛ تا

  دانش آموز با چگونگی پرسش و پاسخ در این زمینه آشنا شود. او باید بتواند این مهارت شفاهی را به

  دست آورد که دربارهٔ چیستی شیئی سؤال کند یا به سؤال از چیستی شیئی پاسخی کوتاه دهد.

  اهمیّت قوانین راهنمایی و رانندگی بر کسی پوشیده نیست؛ لذا در کتاب درسی در چند مورد

  به این موضوع پرداخته شده است. هر سال ده ها هزار نفر در راه های کشور کشته و زخمی می شوند.

  توجّه دادن دانش آموز به این موضوع هرچند گذرا و کوتاه وظیفه ای میهنی است. نویسندگان کتاب

  درسی مایل بودند متنی به این موضوع اختصاص دهند؛ امّا در عربی سال اوّل نظر به اینکه دانش آموز

  در آغاز راه است و هنوز با بسیاری از ساختارهای زبانی و واژه ها آشنا نیست؛ لذا این کار علی رغم

  میل مؤلّفان انجام نشد و در همین حد بسنده شد.

  لازم است معلّم بداند تفسیر این دو علامت راهنمایی و رانندگی در زبان عربی در اصل این گونه

  است:

  ممنوع الدوران إلی الیمین . ممنوع الدوران إلی الیسار.

  یعنی کلمهٔ ممنوع جلوتر می آید؛ امّا در کتاب درسی به صورت مبتدا و خبر آمده است.

  1حکمت اوّل و دوم از پیامبر اسلام و بقیّه حکمت های معروف عربی است.

   بدانیم 

  هرچند چهار مثال برای تفهیم کلمهٔ پرسشی ما  در ادامهٔ کنز النصیحة آمده بود؛ امّا لازم است

  که رسماً در این قسمت از درس دربارهٔ آن توضیح داده شود.

  لازم نیست که معلّم دربارهٔ ماذا  موشکافی کند و وارد جزئیّات گردد. همین که دانش آموز

  دریابد معنای ماذا چیست؛ کافی است؛ امّا در مورد ما هوَ  و ماهیَ  وضعیّت کمی فرق دارد و باید

  مذکّر و مؤنّث بودنِ آنها را تشخیص دهد، ولی لازم نیست در به کارگیری زبان و در مهارت شفاهی

  دقیقاً آن را درست به کار بگیرد؛ زیرا در سال اوّل چنین چیزی هدف نیست. هدف آموزشی تشخیص

  دادن است نه ساختن جمله.

   فنّ ترجمه 

  لازم است دانش آموز بداند استعمال کلمات هوَ  و هیَ در ما هوَ و ما هیَ ضرورت ندارد

  و کلمهٔ پرسشی بدون وجوِد هوَ و هیَ نیز رسا است. ما هوَ و ما هیَ بیشتر در عربی امروزی

  کاربرد دارد و فرقی بین ما هوَ اسمُکَ؟ و مَا اسمُکَ؟ نیست؛ جز اینکه در اوّلی نوعی تأکید وجود

  دارد.

  التَّمارینُ 

  در تمرین اوّل کاربرد کلمهٔ پرسشی ما در قالب شش تمرین متنوّع بررسی شده است. لازم

  نیست که حتماً پاسخ کامل داده شود. در پاسخ با ما هذا؟ همین که دانش آموز جواب دهد عَمود

  کافی است؛ هرچند پاسخ به صورتِ هذا عَمودٌ. نیز خوب و پسندیده است؛ امّا حقیقت این است که

  در مکالمه پاسخ کوتاه مدّ نظر است.

  در تمرین دوم دانش آموز با ترجمهٔ جمله های پرسشی و پاسخ آنها آشنا می شود.

  در تمرین سوم تمام کلمات متضادی را که تاکنون خوانده است یکجا ملاحظه می کند. برای

  تسهیل آموزش کلمات متضاد در گوشه ای آمده است و انتظار می رود در امتحانات نیز همین روش

  انجام گیرد تا آموزش و ارزشیابی تسهیل شود و شیوه ای جز این مردود است؛ یعنی نباید معلّم از

  دانش آموز بخواهد کلمهٔ متضاد را از حافظهٔ خودش استخراج کند؛ مثلاً چنین سؤالی مورد تأیید

  نیست. متضاد این کلمات را بنویسید: صَعب# غالیة

  تمرین چهارم: هدف آموزشی یافتن مؤنّث چند کلمه است که این بار نیز مانند تمرین قبلی،

  پاسخ ها در برابر چشم دانش آموز قرار گرفته است تا او در پاسخ دادن با مشکل مواجه نگردد. در

  حقیقت این تمرین ها بر اساس دانش آموزی متوسّط تنظیم شده است و دانش آموز بسیار قوی مدّنظر

  نیست. این تمرین در نوع خود تمرین بسیار مناسبی برای یادگیری مذکّر و مؤنّث است که در مناسب ترین

  جا از کتاب آمده است.

  تمرین پنجم: هدف تقویت مهارت کاربرد واژگان است. از آنجا که هدف تسهیل آموزشی و

  ارزشیابی است؛ لذا سؤال، دو گزینه ای طرح شده است.

  تمرین ششم: فعّالیّت __________پژوهشی در معادل یابی یک ضرب المثل عربی است.

  زبان سرخ سر سبز می دهد برباد                           بهوش باش که سر در سر زبان نکنی

  زبان بریده به کنجی نشسته                                           صُمٌّ بُکم به از کسی که نباشد زبانش اندر حکم

  )سعدی شیرازی(

  جانست و زبانست زبان دشمن جان                          گر جانت به کار است نگه دار زبان

  گر به خرد گنج نهان داده اند                                   لیک کلیدش به زبان داده اند

  )امیرخسرو دهلوی(

  به گفتار اگر دُر فشاند کسی خموشی به بسیار از آن بهتر است

  )سعدی شیرازی(

  بهایم خموشند و گویا بشر                            زبان بسته بهتر که گویا به شر

  )سعدی شیرازی(

  چو مردم سخن گفت باید بهوش                                    وگرنه شدن چون بهایم خموش

  به نطقست و عقل آدمی زاده فاش                           چو طوطی سخنگوی نادان مباش

  )سعدی شیرازی(

  دانش افزایی برای دبیر )نه برای دانش آموز(

  1أُمّ: به معنای مادر و جمع آن أُمَّهات و أُمّات است.

  ﴿وَإِذۡ أَنتُمۡ أَجِنَّةٌ فی بُطُونِ أُمَّهَاِتکُمۡ﴾؛ )نجم  ( و آنگاه که شما جنین هایی در شکم های مادرانتان بودید.

  أُمّهات  برای حیوانات به کار می رود.

  ۲ دَوَران: مصدر از فعل دارَ )چرخید(، یَدورُ، دَوۡراً و دَوَراناً است.

  ۳ عَبد: به معنای بنده و برده است. چند جمع مکسّر دارد: عِباد، عُبُد، أعبُد؛ امّا عِباد از همه

  معروف تر است.

  ۴ عَیش: مصدر از فعل عاشَ )زندگی کرد(، یَعیشُ، عَیشاً، مَعیشَةً، مَعاشاً و عیشَةً است.

  در گویش مصری به معنای نان )خُبز( نیز می آید.

  ۵  مُداراة: در فارسی حرف ة از انتهای آن حذف شده است. مانند مُداواة  که آن نیز مداوا

  شده است.)دارَی، یُداری، مُداراةً (

  ۶  مِنضَدَة: امروزه واژهٔ طاوِلَة  نیز به جای آن به کار می رود که معرّب ایتالیایی است. جمع

  آن مَناضِد  است.

  ۷ یَسار: با کلمهٔ شمال » مترادف است. در قرآن کریم أصحاب یَمین در برابر أصحاب

  شمال آمده است. گاهی أَیسَر و یُسرَی نیز به کار می رود.

  ۸  یَمین: به معنای راست است و به صورت های أَیمَن و یُمنَی نیز به کار رفته است.

  جالب است بدانید ِبنیامین یک اسم عِبری است مرکّب از ِبن: پسر + یامین: راست ؛ یعنی:

  پسری که همچون دست راست پدرش است.

  ۹ ِنساء جمعی است که مفرد از جنس خودش ندارد. ِامرَأة نیز مفردی است که جمع از

  جنس خودش ندارد.

  دو کلمهٔ نسوَة و نسوان نیز به معنای زنان هستند.

  ۱۰  أفضَل در صورتی که با مِنۡ بیاید به معنای بهتر است. أنتَ أفضَلُ مِنهُ. تو از او بهتر

  هستی.

  اگر دو طرف مقایسه مؤنّث باشند باز هم وزن أفعل به کار می رود، نه فُعلی؛ مثال: فاطمةُ أفضَلُ

  مِنۡ زهراءَ.

  منبع مطلب : diniquran-s.blogfa.com

  مدیر محترم سایت diniquran-s.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  ترجمه و معنای الدوران به فارسی عربی-فارسی در فرهنگ لغت اصطلاحات صفحه 1

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 1 سال قبل
  2

  الدوران الی الیمین ممنوع یعنی

  گردش به راست ممنو ع

  مهدی 2 سال قبل
  -2

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید