توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  معنی الجهل موت الاحیا به فارسی

  1 بازدید

  معنی الجهل موت الاحیا به فارسی را از سایت پست روزانه دریافت کنید.

  ترجمه دروس عربی هفتم از درس2 تا10

  درس دوم :نور الکلام

  1  نعمَتانِ مَجهولَتانِ الصِّحَّةُ وَ الأمانُ.

  دو نعمت مجهول اند: سلامتی و امنیّت.

  تندرستی و امنیّت دو نعمت ناشناخته اند.

  2 رِضَا اللِه فی رِضَا الواِلدَینِ.

  خشنودی خدا در خشنودی پدر و مادر است.

  رضای خدا در رضای والدین است.

  رضایت خدا در رضایت والدین است.

  ۳ رَأیانِ، خَیرٌ مِن رَأیٍ واحِدٍ.

  دو نظر از یک نظر بهتر است.

  ۴ الدَّهرُ یَومانِ ؛ یَومٌ لَکَ وَ یَومٌ عَلَیکَ.

  روزگار دو روز است. روزی به سوِد تو و روزی به زیانِ تو.

  روزگار دو روز است. روزی به نفِع تو و روزی به ضررِ تو.

  ۵  أَدَبُ المَرء خَیرٌ مِن ذَهِبه.

  ادب انسان بهتر از طلای اوست.

  ادب آدمی بهتر از دارایی اوست.

  منبع مطلب : arabi2014.mihanblog.com

  مدیر محترم سایت arabi2014.mihanblog.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  ترجمه دروس

  الدَّرْسُ الأوَّلُ (1)

   قیمَةُ الْعلْمِ

   1) الْعاِلمُ بلا عَمَلٍ، کَالشَّجِر بلا ثَمٍر.

  :دانشمند بدون عمل، مانند درخت بدون میوه است

  2)حُسْنُ السُّؤالِ، نصْفُ الْعلْمِ.

  : خوبی سوال نصف علم است

  3)مُجالَسَةُ الْعُلَماِء، عِبادَةٌ.

  : هم نشینی با دانشمندان عبادت است

  4) طَلَبُ الْعلْمِ، فَریضَةٌ.

  : خواستن و طلب کردن علم  واجب دینی است

  5)آفَةُ الْعلْمِ، النِّسْیانُ

  : آفت و بلای علم، فراموشی است

  ****************************************************

  الدَّرْسُ الثّانی (2)

  نورُ الْکَلامِ

  6)نعْمَتانِ مَجْهولَتانِ، الصِّحَّةُ وَ الأمانُ.

  : دو نعمت ناشناخته هستند؛ تندرستی و امنیت

  7) رِضَا اللِّه، فی رِضَا الْواِلدَیْنِ.

  : رضایت خداوند در رضایت والدین است.

  8) رَأْیانِ، خَیْرٌ مِنْ رَأْیٍ واحِدٍ.

  : دو نظر، بهتر از یک نظر است.

  9) الدَّهْرُ یَومانِ؛ یَوْمٌ لَکَ وَ یَوْمٌ عَلَیْکَ.

  : روزگار دو روز است؛ یک روز به سود تو و یک روز به زیان تو

  10) أَدَبُ الْمَرْء، خَیْرٌ مِنْ ذَهِبه.

  : ادب انسان بهتر از طلایش است

  ****************************************************

  الدَّرْسُ الثّاِلثُ (3)

  کَنْزُ الْکُنوز

  11)تَفَکُّرُ ساعٍة، خَیْرٌ مِنْ عِبادَة سَبْعینَ سَنَةً.

  : لحظه ای اندیشیدن، بهتر از هفتاد سال عبادت است.

  12) عَداوَةُ الْعاِقلِ، خَیْرٌ مِنْ صَداقَة الْجاهِلِ.

  : دشمنی انسان دانا، بهتر از دوستی انسان نادان است.

  13) الْعلْمُ فی الصِّغَر، کَالنَّقْش فی الْحَجِر.

  : علم در کودکی ، مانند نقش در سنگ است.

  14) الْجَهْلُ، مَوْتُ الْحْیاِء.

  : نادانی، مرگ زندگان است

  15) خَیرُ الْمورِ، أَوْسَطُها.

  : بهترین کارها، میانه ترین آنهاست

  ****************************************************

  الدَّرْسُ الرّاِبعُ (4)

  جَواهِرُ الْکَلامِ

  16) هَلْ جَزاءُ الْحْسانِ إلّ الْحْسانُ

  :آیا پاداش نیکی جز نیکی است؟

  17) الْمؤمِنُ، قَلیلُ الْکَلامِ کَثیرُ الْعَمَلِ.

  : مومن کم سخن و پر کرا است.

  18) سُکوتُ اللِّسانِ سَلامةُ الإنْسانِ.

  : خاموشی زبان، سلامت انسان است.

  19) رُبَّ کَلامٍ، جَوابُهُ السُّکوتُ.

  : چه بسا سختی که جوابش خاموشی است.

  20) الْوَقْتُ مِنَ الذَّهَب.

  : زمان طلاست

  ****************************************************

  الدَّرْسُ الْخامِسُ (5)

  کُنوزُ الْحِکَمِ

  گنجهای حکمت

  21) الْوَحْدَةُ، خَیْرٌ مِنْ جَلیس السُّوِء.

  :تنهایی بهتر از هم نشین بد است

  22) إنَّ حُسْنَ الْعَهْد، مِنَ ا یلإمانِ.

  : به راستی که خوش پیمانی از ایمان است.

  23) حُبُّ الْوَطَنِ، مِنَ الْیمانِ.

  : دوست داشت میهن از ایمان است

  24)الْعَجَلَةُ، مِنَ الشَّیْطانِ.

  : عجله از شیطان است

  25) رُبَّ کَلامٍ، کَالْحُسامِ.

  : چه بسا سخنی که مانند شمشیر است.

  ****************************************************

  الدَّرْسُ السّاِدسُ (6)

  کَنْزُ النَّصیحِة

  گنج نصیحت

  26) أفْضَلُ النّاس، أنْفَعُهُم للنّاس.

  :بهترین مردم سودمندترینشان برای مردم است

  27) الْخَیرُ کَثیرٌ وَ فاعِلُهُ قَلیلٌ.

  : خوبی بسیار است و انجام دهنده اش کم است.

  28) الْنسانُ، عَبْدُ الْحْسانِ.

  : انسان بنده نیکی و احسان است

  29) بَلاءُ الْنسانِ، فی لساِنِه.

  : آفت انسان در زبانش است.

  30)سَلامَةُ الْعَیْش، فی الْمُداراِة.

  :سلامت زندگی در مدارا کردن است.

  ****************************************************

  الدَّرْسُ السّاِبعُ (7)

  الْحِکَمُ النّاِفعَةُ

  31) الأعْمالُ بالنّیّاتِ.

  :رفتارها با نیت ها همراه است

  32) عَلَیْکَ بمُداراِة النّاس.

  :برتو لازم است که با مردم مدارا کنی

  33) حُسْنُ الْخُلُقِ نصْفُ الدّینِ.

  :خوش اخلاقی نیمی از دین است

  34) الْجَنَّةُ تَحْتَ أقْدامِ الْامَّهاتِ.

  بهشت زیر پای مادران است

  35) یَدُ اللِّه مَعَ الْجَماعِة.

  : دست خدا با گروه است

  ****************************************************

  الدَّرْسُ الثّامِنُ (8)

  الْمَواعِظُ الْعَدَدیَّةُ

  نصیحت های عددی

  36) النَّظَرُ فی ثَلاثَة أَشْیاءَ، عِبادَةٌ: «

  :نگاه کردن در سه چیز عبادت است:

  النَّظَرُ فی الْمُصْحَفِ » وَ «النَّظَرُ فی وَجْه الْواِلدَینِ » وَ «النَّظَرُ فی الْبَحِر .»

  نگاه کردن به قرآن و نگاه کردن به چهره ی والدین و نگاه کردن به دریا

  37) أَربَعَةٌ قَلیلُها کَثیرٌ: «الْفَقْرُ وَ الْوَجَعُ وَ الْعَداوَةُ وَ النّارُ. »

  : چهار چیز اندکش زیاد است : فقر و درد و دشمنی و آتش

  38) خَمْسَةُ أشیاءَ، حَسَنَةٌ فی النّاس: «الْعلْمُ وَ الْعَدْلُ وَ السَّخاوَةُ وَ الصَّبْرُ وَ الْحَیاءُ. »

  :پنج چیز در مردم نیکوست : دانش و عدل و سخا وت و صبر و شرم

  ****************************************************

  الدَّرْسُ التّاسعُ (9)

  منبع مطلب : arabic7esfahan.blogfa.com

  مدیر محترم سایت arabic7esfahan.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  آزمون کار در منزل عربی - پایه هفتم

  10-   گزینه ی مناسب را انتخاب کنید . ( ۵/۱)

  الف ) کم عَدَدُ شُهورِ السَّنَة؟           ثَلاثَة          اثنا عَشَر

   ب) مَن أنتِ یا بنت ؟         أنا صَدیقُ زینب .          أنا صَدیقَةُ زینب .

  ج)  لِمَن هذا القَلم ؟            لِتِلکَ الطّالِبَة                 القَلَمُ هُنا

   د) مِن أینَ أنتُنَِّ؟ ........ مِن زاهِدان.           أنا           نَحنُ

  ه) عَبّاسُ وَهاشمُ ومِیثَمُ ..............         مَسرورونَ     مَسرورات

  ی ) ........ اَلجَبَلانِ مُرتَفَعانِ .              هذانِ         هاتانِ  

  منبع مطلب : benthodasadr1.blogfa.com

  مدیر محترم سایت benthodasadr1.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  رها : معنی کلمه الجهل موت الا حیا به فارسی

  Mahdi : میشه مرگ زندگان است (زنده ها است )معنی کل جمله

  Mahdi : مرگ زندگان است (زنده ها است)

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  فاطمه 4 ماه قبل
  0

  معنی الصلاه عمود الدین

  0
  ناشناس 22 روز قبل

  معنی:

  نماز ستون دین است

  4 ماه قبل
  0

  سلام فردا امتحان دارم لطفا دعا کنین برام😊😇😇😨😰

  آرزو 5 ماه قبل
  0

  من امتحان دارم فردا لطفا💐

  آرزو 5 ماه قبل
  2

  ببینید من میخوام جواب الجهل موت الاحیاء را بدونم اونم بترسی

  یاسی 5 ماه قبل
  1

  معنیه این چیہ

  الجھل موت الا حیا

  اگہ میدونی بگین لطفا

  یاسی 5 ماه قبل
  -1

  الدوران الی الیسار ممنوع

  معنیش:دور زدن بہ چپ ممنوع

  ریدم تو سایتتون🤣🤣😂😂 5 ماه قبل
  2

  میشه بی علمی مرگ یادبود است

  معنی 6 ماه قبل
  0

  سکوت الانسان با العلم والاایمان

  0
  معنی 6 ماه قبل

  جوابشو بلدی

  معنی کلمه 6 ماه قبل
  2

  الجهل موت الاحیاء

  -2
  Mina 5 ماه قبل

  نادانی زندگانی مردن است؟

  3
  Mina 5 ماه قبل

  نادانی زندگانی مردن است؟

  ناشناس 6 ماه قبل
  3

  معنی خشبی چیست

  1
  معنی خشبی چیست 5 ماه قبل

  چوبی

  0
  چوبی 6 ماه قبل

  چوبی

  بدون نام 7 ماه قبل
  2

  عاللییییییییییییییییی

  ناشناس 12 ماه قبل
  0

  الجهل موت الاحیا

  1
  الجهل موت الاحیا 5 ماه قبل

  نادانی مرگ زندگان است

  Mahdi 1 سال قبل
  4

  مرگ زندگان است (زنده ها است)

  رها 1 سال قبل
  7

  معنی کلمه الجهل موت الا حیا به فارسی

  0
  4 ماه قبل

  نادانی مرگ زندگان است

  2
  آرزو 5 ماه قبل

  ممنون

  2
  الجهل موت الاحیا 5 ماه قبل

  نادانی مرگ زندگان است

  7
  Mahdi 1 سال قبل

  میشه مرگ زندگان است (زنده ها است )معنی کل جمله

  برای ارسال نظر کلیک کنید