توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  مرکز حس بینایی کجاست علوم هشتم

  1 بازدید

  مرکز حس بینایی کجاست علوم هشتم را از سایت پست روزانه دریافت کنید.

  علوم تجربی هشتم؛ فصل پنجم

  💐فصل پنجم حس و حرکت 💐

  اندامهای حسی: 
  ۱) چشم؛ اندام حس بینایی
  ۲) گوش؛ اندام حس شنوایی
  ۳)  بینی؛ اندام حس بویایی
  ۴) زبان؛ اندام حس چشایی
  ۵) پوست؛ اندام حس لامسه

  🌹 نور بر یاخته های گیرنده نور در چشم اثر میکند و پیام عصبی ایجاد میشود. این پیام از طریق عصب بینایی به مغز مخابره میشود. مغز با اطلاعات دریافتی، تصویری از جسم را آماده میکند و ما آن را میبینیم.

  🌷 صدا یا صوت به صورت امواجی در اطراف ما پراکنده اند. در گوش داخلی ما یاخته هـای گیرنـده وجـود دارنـد و پیامهـای صوتی را بـه پیام عصبی تبدیـل میکننـد. گیرنده های صوتی یاخته هـای مـژه داری هستند کـه در بخـش حلزونـی گوش داخلی قـرار دارند و مژه های آنها بـا انرژی صـوت تحریک میشوند و پیام عصبی تولید میکنند. این پیامها به مرکز شـنوایی در قشـرمخ فرسـتاده میشـود تا ضمن درک آن در صورت نیاز پاسخ مناسب داده شود.  


   🥀 همیشـه مقداری از مولکولهای مواد بودار به حالت گاز در اطراف این مواد وجود دارند.  
  وقتـی ایـن مولکولهـا وارد بینی مـا میشـوند، روی گیرنده های بویایی قـرار میگیرند و پیام عصبی تولید میکنند و به قشـر مخ میفرسـتند. به این ترتیب بوی مواد را تشـخیص میدهیم.

  🌺 روی زبان و دیواره دهان یاخته های گیرنده 
   چشـایی قرار دارند. مواد غذایی پس از حل شـدن در بزاق دهان روی این گیرنده ها قرار میگیرند و پیام عصبی ایجاد میکنند. این پیام به قشـر مخ فرسـتاده، و مزه تشـخیص داده میشود.
   
  🌸 در پوسـت، یاخته های گیرنده متفاوتی هست کـه اثـر محرکهـای مختلـف را بـه پیـام عصبـی تبدیل میکنند و به قشر مخ میفرستند.  
  گیرنده های پوست شامل گرما، سرما، لمس، فشـار و درد میشـوند کـه بـا کمـک آنهـا تغییرات محیـط را احسـاس میکنیـم.

  مرکز حس بینایی:
  مرکز حس شنوایی:
  مرکز حس بویایی:

   👁 گیرنده های نوری در چشم شاملِ👇

  ✔️ گیرنده های مخروطی؛ 
   🔴 قرمز،   🔵 آبی،   🟢 سبز

  ✔️ گیرنده های استوانه ای؛ دید
  ⚫️ سیاه و ⚪️ سفید دارند.


  ✅ وظایف مختلف استخوان ها در بدن را بنویسید.
  ✅ انواع بافت استخوانی را نام ببرید.
  ✅ باط چیست؟
  ✅ زردپی چیست؟

   ✔️ غضروف ها چه نقش مهمی در بدن دارند؟
  ✔️ در چه نقاطی از بدن غضروف وجود دارد؟

  مفصَل: محـل اتصـال اسـتخوانها به یکدیگـر را مفصل میگویند.

  💐 انواع مفصل ها را نام ببرید.
  🌹 برای هر یک از انواع مفصل ها یک یا دو مثال بزنید.

  ⛹ انواع ماهیچه ها:
  ۱. ماهیچه های صاف 
  ۲. ماهیچه های اسکلتی 
  ۳.ماهیچه قلبی

   🌸 ویژگیهای های ماهیچه های صاف و محل استقرار آنها 
   🍗 ویژگیهای های ماهیچه های اسکلتی و محل استقرار آنها 
   ❤️ ویژگیهای های ماهیچه قلبی و محل استقرار آن 
  ❓ چرا ماهیچه های اسکلتی جفت جفت کار میکنند؟

  منبع مطلب : nasiri706exscince8.blogfa.com

  مدیر محترم سایت nasiri706exscince8.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  سؤالات متن علوم هشتم فصل 5 - دانش پسند - دستگاه حسی و حرکتی- استخوان بندی و حواس 5 گانه

  حس و حرکت فصل 5

  اندام های حسی

   طبق دانسته ها انسان دارای حواس پنج گانه است. البته گاهی اوقات از حسی به نام حس ششم هم نام برده می شود که البته آن یک حس فیزیکی نیست.  از به‌هم خوردن پلک گرفته تا بازی بسکتبال و یا نوشتن برنامه کامپیوتری، هرگونه رفتار آدمی وابسته به هماهنگی فرآیندهای متعددی در بدن است. این هماهنگی در نتیجه فعالیت دستگاه عصبی مرکزی و به‌یاری دستگاه غدد درون‌ریز حاصل می‌شود. برای نمونه، جریان‌هائی را که باید هماهنگی مؤثری داشته باشند تا بتوان اتومبیل خود را پشت چراغ قرمز متوقف کرد از نظر بگذرانیم: نخست باید چراغ راهنمائی دیده شود - این بدان معنی است که نور باید بریکی از اندام‌های حسی (چشم) اثر بگذارد؛ سپس تکانه‌های عصبی از چشم به مغز انتقال یابند؛ و آنگاه در مغز خصوصیات گوناگون محرک تحلیل شوند و با اطلاعات موجود درباره رویدادهای قبلی که در حافظه ذخیره شده، مقایسه شوند. دستگاه عصبی، اندام‌های حسی، ماهیچه‌ها و غده‌های داخلی، امکان آگاه شدن از محیط زیست و سازگاری با آن را فراهم می‌کنند. درک آدمی از رویدادها وابسته به چی ردیابی اندام‌های حسی از محرک‌ها و تعبیر مغز از اطلاعات دریافتی اندام‌های حسی است. انگیزه بسیاری از رفتارهای آدمی نیازهائی همچون گرسنگی، تشنگی، و اجتناب از خستگی یا درد است. توان به‌کارگیری زبان، تفکر، و حل مسئله به ساختار مغز که به‌‌نحو عجیبی پیچیده است وابستگی دارد. در واقع ظریفترین فرآیندهای اندیشه آدمی بر الگوی خاصی از رویدادهای برقی و شیمیائی مغز استوار هستند. حواس پنج گانه انسان به این ترتیب است بینایی ، شنوایی ، بویائی ، چشایی و لامسه که هر گدام از این حواس در یکی از اعضای بدن  قرار گرفتهاند به جز حس لامسه که به دلیل وجود پوست به عنوان بخش لمس کننده بر روی کلیه قسمتهای بدن قرار دارد. حس بینایی در چشم ، حس شنوایی در گوشها ، حس بویایی در بینی و حس چشایی در زبان وجود دارد. کار هیچ عضوی حسی را عضو دیگر نمی تواند انجام دهد و اگر یکی از اعضای حسی انسان به دلیلی از کار بیفتد یا از بین برود آن حس نیز به کلی نابود خواهد شد.

  بینایی

  اعضای بینایی، چشم ها هستند. شعاع های نوری که به هر چشم وارد می شود، به وسیـله قرنیـه و عدسی متمرکز شده، روی شبکیه می افتند و یک تصویر وارونه بر روی آن تشکیـل می دهنـد. سلـول های شبکیه این تصویر را به تکان هـای الکتریکی تبدیـل مـی کنند که از طریق عصب بینایی به مغز می روند و در آنجا رمز گشایی شده، باعث بینایی می شوند. عنبیه، اندازه مردمک را تغییر داده، مقدار نوری را که به شبکیه می رسد، کنترل می کند. رگ های خونی شبکیه و لایه ای به نام مشیمیه، مواد غذایی را به چشم می رسانند.

   نمای شبکیه

  سلول های شبکیه، رنگ و شدت نور را ثبت می کنند. در پشت شبکیه، دیسک بینایی قرار دارد که در آنجا رشته های عصبی به هم نزدیک شده، عصب بینایی را تشکیل می دهند و رگ های خونی وارد چشم می شوند. دیسک، هیچ گونه سلول حساس به نور ندارد و«نقطه کور» خوانده می شود. این عکس با یک افتالموسکوپ گرفته شده است که داخل چشم را بزرگ و روشن می کند.

    شنوایی و تعادل

  گوش نه تنها وظیفه شنیدن بلکه برقراری تعادل را نیز به عهده دارد. گوش شامل قسمت های خارجی، میانی و داخلی است. گوش خارجی، امواج صوتی را به پرده صماخ می رساند، باعث لرزش آن می شود. استخوان های گوش میانی، این لرزش ها را به گوش داخلی منتقل می کنند. این پیام ها در آنجا به پیام های الکتریکی تبدیل می شوند. این پیام ها از طریق سلول های عصبی به مغز رفته، مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند. گوش داخلی همچنین ساختارهایی دارد که با تشخیص وضعیت و حرکت سر به تعادل کمک کرده، به ما اجازه می دهند بدون یان که بیافتیم، قائم بایستیم و حرکت کنیم.

  ساختار گوش

  گوش خارجی شامل لاله (قسمت قابل مشاهده) و مجرای گوش است که به پرده صماخ ختم می شود. گوش میانی حاوی13 ‌استخوان ظریف است که پرده صماخ را به غشای جدا کننده گوش میانی و داخلی، مرتبط می کنند. حلزون که حاوی گیرنده های حسی شنوایی است و نیز ساختارهای تنظیم کننده تعادل در گوش داخلی قرار دارند.

  بویایی

  بوها به وسیله سلول های گیرنده تخصیص یافته در سقف حفره بینی تشخیص داده می شوند. این سلول های گیرنده مولکول های بودار موجود در هوا را تشخیص می دهند و این اطلاعات را به تکان های الکتریکی ظریفی تبدیل می کنند. این تکانه ها از طریق عصب بویایی به پیاز بویایی (انتهای عصب بویایی) و سپس مغز منتقل می شوند و در مغز مورد تحلیل قرار می گیرند. حس بویایی انسان بسیارحساس بوده، ما را قادر به تشخیص بیش از 10000 بوی مختلف می کند.

   گیرنده های بویایی

  مولکول‌های بودار با ورود به بینی،‌ مژه های (موهای ظریف)متصل به سلول های گیرنده سقف حفره بینی را تحریک می کنند. این گیرنده ها پیام ها را از طریق عصب بویایی به پیاز بویایی متصل می کند که پیام ها را به مغز می برد.

    چشایی

  مزه ها به وسیله جوانه های چشایی تشخیص داده می شوند این ساختارها در دهان و گلو قرار دارند و اکثر آنها (حدود 10000 عدد) در سطح فوقانی زبان واقع شده اند. آنها تنها می توانند4 ‌مزه اصلی را تشخیص دهند. شیرینی، ترشی، شوری و تلخی. هر مزه به وسیله جوانه های چشایی واقع در یک ناحیه خاص از زبان تشخیص داده می شود: تلخی در پشت، ترشی در کناره ها، شوری در جلو و شیرینی در نوک. حس بویایی ما به همراه این4 ‌مزه اصلی، ما را قادر به افتراق طیف وسیعی از مزه های جزئی تر می کند.

  ساختار جوانه چشایی

  مواد داخل دهان در تماس با موهای ظریفی قرارمی گیرند که روی جوانه های چشایی زبان واقع هستند. این موها، تکانه هایی عصبی تولید می کنند که از طریق رشته های عصبی به یک ناحیه تخصص یافته در مغز می روند.

   لامسه

  حس لامسه شامل حواسی چون درد، فشار، ارتعاش و دماست. این حواس به وسیله دو نوع گیرنده واقع در زیر سطح پوست، تشخیص داده می شوند: انتهاهای عصبی آزاد (بدون پوشش) و انتهاهای عصبی پوشیده به صورت اجسام حسی، انواع مختلف انتهاهای عصبی یا اجسام حسی، حواس ویژه را می گیرند. تعداد گیرنده ها در بدن فرق می کند: برای مثال، نوک انگشتان دست به شدت حساس هستند و گیرنده های زیادی دارند در حالی که ناحیه میانی پشت گیرنده های کمتری دارد.

  گیرنده های لامسه

  لمس به وسیله گیرنده های مختلفی در سطوح مختلف پوست انجـام مـی شـود. گیرنده های عصبی آزاد در نزدیک سطح پوست، به لمس، درد، فشــار و دمــا پـاسـخ مــی دهند. که اجسام مرکل و مایسنر، لمس ظریف و اجسام پاچینی، فشار عمقی و ارتعاش را تشخیص می دهند.

  اندام های حسی از طریق سیستم عصبی با قسمت مربوط به خود در قشر خاکستری مغز ارتباط دارند. مثلا مراکز مربوط به دریافت و تفسیر اطلاعات رسیده از اندامهای حسی مختلف مانند ، چشم ، گوش، پوست و غیره در همین قسمت است. مرکز شنوایی در بخش گیجگاهی و مرکز دید و چشمی در ناحیه پس سری قرار دارد و مراکز مربوط به اندامهای حسی مختلف مانند چشم و گوش و پوست در قسمت آهیانه قرار دارد. اگر این مراکز آسیب ببینند با وجود سالم بودن چشم و گوش از دیدن و شنیدن محروم می‌شویم. سیستم عصبی مرکزی شامل مغز و نخاع است. مغز در داخل استخوان جمجمه قرار دارد و نخاع در داخل مجرایی که در وسط ستون مهره‌ها است، جای گرفته است. مخ بزرگترین قسمت مغز است و دارای دو نیمکره است که توسط رشته‌های عصبی محکم و سفید رنگی به هم متصل شده‌اند. رابطه عصبی میان دو نیمکره مخ از همین راه برقرار می‌شود. دستگاه عصبی با داشتن نورونها ، هدایت تحریکات را به عهده دارد. تحریکات را حس می‌کند به مغز می‌فرستد در مقابل بخش تحریک شده که تحریک را حس کرده است واکنش نشان می‌دهد. این تحریکات اکثر اوقات از طریق نورونهای واسط صورت می‌گیرد. زیرا به ندرت یک نورون بسیار بلند در بدن یافت می‌شود. پیامهای حسی قبل از این که به مخ برسند، تقویت می‌شوند. تالاموسها مرکز تقویت پیامهای حسی هستند. تحریکات باعث تولید مواد شیمیایی می‌شوند، این واسطه‌های شیمیایی از راس انشعابات انتهایی اکسون و دندریت که غالب اندامکهای جسم سلولی را دارا هستند، تولید می‌شوند. اعصاب حسی جز اعصاب محیطی هستند.

  منبع مطلب : olume8.blogfa.com

  مدیر محترم سایت olume8.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 4 ماه قبل
  0

  بد

  ناشناس 4 ماه قبل
  -1

  بد

  ناشناس 4 ماه قبل
  -1

  بد

  مهدی 2 سال قبل
  0

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید