توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  فرهنگ جدید غرب با پیدایش چه چیزی آغاز شد

  1 بازدید

  فرهنگ جدید غرب با پیدایش چه چیزی آغاز شد را از سایت پست روزانه دریافت کنید.

  نمونه سوالات کوتاه پاسخ علوم اجتماعی قسمت دوم

  درس6:تکوین فرهنگ جدید غرب

  رنسانس و زمینه­های تاریخی

  1(فرهنگ غرب در ....................... آن ریشه دارد.(گذشته­ی تاریخی(

  2(تاریخ فرهنگ غرب به چهار دوره تقسیم می شود:

  1(یونان و رم باستان                                   3(رنسانس

  2 (قرون وسطی                                       4(غرب جدید  
  3
  (رنسانس به چه معناست؟(تجدید حیات و تولد دوباره(

  4(رنسانس شامل چه دوره­ای از تاریخ اروپا می­شود؟(قرن چهاردهم تا شانزدهم میلادی(

  5(دلیل نام­گذاری دوره­ی تاریخی قرن چهاردهم تا شانزدهم اروپا به رنسانس،چیست؟

  (این است که غرب در این زمان به فرهنگ یونان و رم بازگشت.(

  6(غرب در دوره­ی تاریخی قرن چهاردهم تا شانزدهم میلادی به دلیل بازگشت به فرهنگ یونان و رم به ............. نام گذاری شد.(رنسانس(

  7(فرهنگ یونان و رم باستان،.........................  بود و فرهنگ قرون وسطی،............................ است.

  (فرهنگ اساطیری ـ فرهنگ دینی مسیحیت(

  8(در فرهنگ اساطیری یونان،............................. پرستیده می­شدند و فرهنگ مسیحیت با دعوت به ........... شکل می گیرد.(خداوندگاران متکثّر ـ توحید(

  9(طیّ قرون وسطی،ارباب کلیسا،از چه شعارهایی پوشش می­گرفتند؟(از شعارها و مفاهیم معنوی و توحیدی(

  10(طیّ قرون وسطی،ارباب کلیسا،با رویکرد دنیوی خود،نوعی ............ و .......................... را دنبال می­کردند.

  (دنیاگروی ـ سکولاریسم عملی(

  11(اربابان کلیسا،به نام خداوند،بندگان خدا را به ......... می­گرفتند و به بهانه­ی ایمان و وحی،.................... می­انداختند.

  (بندگی ـ عقل را از اعتبار(

  12(چه عواملی زمینه­های اقتدار حاکمیت کلیسا را در هم ریخت؟

  (جنگ های صلیبی ومواجهه­ی با مسلمانان ـ فتح قسطنطنیه(

  13(چه عاملی سبب شد تا در دوران رنسانس،پادشاهان و قدرت­های محلی به عنوان رقیبان دنیاطلب کلیسا،فرصت بروز و ظهور پیدا کنند؟(فرو ریختن اقتدارکلیسا(

  14(فرو ریختن اقتدارکلیسا سبب شد تا در دوران رنسانس،چه گروه­هایی فرصت بروز و ظهور پیدا کنند؟

  (پادشاهان و قدرت­های محلی به عنوان رقیبان دنیاطلب کلیسا(

  15(پادشاهان و قدرت­های محلی به عنوان رقیبان دنیاطلب کلیسا،برای حذف کلیسا،چه تدبیری را اتخاذ کرده بودند؟

  به جای آن­که عملکرد ارباب کلیسا را مورد انتقاد قرار دهند به تدریج دخالت دین درامور دنیوی را انکار کردند.

  16(پادشاهان و قدرت­های محلی به عنوان رقیبان دنیاطلب کلیسا،به چه علتی به تدریج دخالت دین در امور دنیوی را انکار کردند؟(به دلیل رویکرد دنیوی خود برای حذف کلیسا(

  17(در دوران رنسانس رویکرد دنیوی به عالم،در چه سطوحی،شکل گرفت؟

  (در سطح هنر،اقتصاد،سیاست و هم­چنین در افق حرکت­های اعتراض­آمیز مذهبی(

  18(هنرمندان دوران رنسانس با بازگشت به هنر .............،بر ابعاد ....................... انسان اهمیت دادند.

  (یونان ـ جسمانی و دنیوی(

  19(چه عواملی زمینه­های عبور از اقتصاد کشاورزی ارباب رعیتی را پدید آورد؟

  (رشد تجارت ـ کشف آمریکا ـ بالاگرفتن تب طلا(

  20(شاهزادگان اروپایی،به رقابت با قدرت .......... پرداختند و در این جهت از حرکت­های ...............................حمایت کردند که پیوند خود را با ........... قطع می­کردند.(کلیسا ـ اعتراض آمیز کشیشانی ـ پاپ(

  21(حرکت­های اعتراض­آمیز مذهبی که با عنوان ............... شناخته می­شوند در جهت ...................... پدید آمدند.

  (پروتستانتیسم ـ اصلاح دینی(
  22(­
  حرکت­های اعتراض­آمیز مذهبی که با عنوان پروتستانتیسم شناخته می­شوند که در جهت اصلاح دینی پدید آمدند؛چند بخش داشت؟
  (
  بخشی،تنها با قدرت پاپ مخالفت داشتند و با جریان دنیاگروی تقابل نداشتند.بخشی دیگر،رویکرد معنوی داشتند و در تقابل با جریان دنیاگروی قرار می­گرفتند.(
  23
  (حرکت­های اول و دوم اعتراض­آمیز مذهبی که با عنوان پروتستانتیسم،شناخته می­شوند؛چگونه عمل کردند؟

  (حرکت­های نوع اول با حمایت قدرت های محلیّ توانستند،بخشی از اروپای مسیحی  را از تسلط کلیسا خارج سازند؛ ولی حرکت­های نوع دوم،مورد هجوم کاتولیک­ها و دیگر پروتستان­ها قرارگرفتند و امکان گسترش پیدا نکردند.(

  24(آناباپتیست­ها گروهی از ................. بودند که به مخالفت با جریان­های ..................پرداختند که از دوران ..............

  پدید آمده بود.(پروتستان­هایی ـ دنیاگروانه­ای ـ رنسانس(

  25(بخشی از آناباپتیست­ها که امروز با عنوان .............. شناخته می­شوند از قرن .......................... شیوه­ی زندگی خود را نیز تغییر ندادند.(آمیش­ها ـ شانزدهم تا امروز (

  فلسفه­ی روشنگری و فرهنگ جدید غرب

  26(فرهنگ اساطیری یونان و رم باستان،چگونه مراحلی از توجه به عالَم کثرت را بدون توجه به خداوند واحد طی کرده بود؟(با غفلت از نگاه توحیدی به عالم(

  27(تحریفاتی که در مسیحیت رُخ داد دو پیامد در پی داشت؛آن دو کدام­اند؟

  (اول:از جهت نظری مسیحیت آمیخته با رویکردهای اساطیری شد و با قول به تثلیث از ابعاد عقلانی توحید دور ماند.

  دوم:مسیحیان و از جمله ارباب کلیسا در تعامل با فرهنگ امپراطوری رم،به سوی نوعی دنیاگروی عملی گام برداشتند. ارباب کلیسا در این مقطع،عملکرد دنیوی خود را تحت پوشش معنوی و دینی توجیه می­کردند.(

  28(در دوره­ی رنسانس فرهنگ غرب برای بسط ابعاد دنیوی و این جهانی خود،به سوی حذف..........................، قدم برداشت.(پوشش دینی(

  29(در دوره­ی رنسانس فرهنگ غرب برای بسط ابعاد دنیوی و این جهانی خود،به کدام دوره بازگشت؟

  (یونان و رم باستان(

  30(در دوره­ی رنسانس فرهنگ غرب برای بسط ابعاد دنیوی و این جهانی خود،برای حذف پوشش دینی در نخستین گام به یونان و رم باستان بازگشت.این رجوع به چه معنایی بود؟

  (این رجوع برای مستقر شدن در فرهنگ اساطیری باستانی نبود؛بلکه بازگشت به جهان باستان برای عبور از مسیحیت و تداوم بخشیدن به حرکتی بود که فرهنگ یونان با غفلت از تفسیر توحیدی هستی،طی کرده بود،همان حرکتی که مسیحیت مانع از تداوم آن شده بود.

  31(عبور از مسیحیّت قرون وسطی در دوران رنسانس،در چه سطوحی بود؟

  (در سطح هنر،اقتصاد،سیاست و هم­چنین در محدوده­ی حرکت­های اعتراض­آمیز دینی بوده که رقیبان کلیسا از آن استفاده می­کردند.

  32(فرهنگ جدید غرب با پیدایش ...................... آغاز می­شود.(فلسفه­های روشنگری(

  33(چگونه سکولاریسم،در عقاید بنیادین فرهنگ جدید غرب نهادینه شد؟

  (رویکرد سکولار و دنیوی که پیش از آن،از طریق هنر و تفاسیر پروتستانی از دین در سطح فرهنگ عمومی بسط پیدا کرده بود با فلسفه­های روشنگری عمیق­ترین لایه­های فرهنگی غرب را تسخیر می­کرد.(

  34(فیلسوفان روشنگری،چگونه زمینه­ی تکوین و پیدایش علم و دانشی را که به تفسیر این جهان می­پرداخت؛به وجود آورد؟(با انکار ارزش علمی وحی(

  35(فیلسوفان روشنگری با انکار ارزش علمی وحی،زمینه­ی تکوین و پیدایش چگونه علمی را پدید آوردند؟

  (علم و دانشی را پدید آوردند که مستقل از وحی و با صرف نظر از ابعاد متافیزیکی و فوق طبیعی عالم،به تفسیر

  این جهان می پرداخت.(

  صنعت،اقتصاد،حقوق و سیاست

  36(ارزش­های بنیادین غرب،در رنسانس و بعد از آن از طریق هنر،دین و فلسفه­های جدید به تدریج در چه عرصه­هایی،آثار خود را ظاهر ساخت؟(علم،فن­آوری و صنعت ـ اقتصاد ـ حقوق ـ سیاست(

  37(علم جدید با رویکرد دنیوی خود،چه وظیفه­ی جدیدی را بر عهده داشت؟

  (به تدریج به صورت وسیله و ابزار تسلط انسان بر طبیعت درآمد.(

  38(وظیفه­ی علم،قبل از غلبه­ی رویکرد دنیوی؛چگونه بود؟

  (شناخت حقیقت عالَم و مسوولیت عبور انسان از مُلک به ملکوت را برعهده داشت.(

  39(در رویکرد دنیوی علم جدید،کدام دسته از علوم بیش­ترین اهمیت را پیدا کرد و ره­آورد این بخش از علوم چه بود؟(علوم طبیعی و تجربی ـ فن­آوری و صنعت(

  40(انقلاب صنعتی در چه قرنی و در کدام کشور آغاز شد؟(قرن هجدهم ـ انگلستان(

  41(اقتصاد قرون وسطی بر مدار................ و روابط اجتماعی ......................... بود.(کشاورزی ـ ارباب و رعیتی(
  42
  (از نظام ارباب و رعیتی در غرب با چه عنوانِ دیگری،یاد می­شود؟(فئودالیته(

  43(نظام ارباب و رعیتی یا فئودالیته در غرب نوعی، .......................... بود.(برده­داری عام و فراگیر(

  44(چرا نظام ارباب و رعیتی یا فئودالیته در غرب نوعی،برده­داری عام و فراگیر تلقی می­شد؟

  (زیرا کشاورزان،وابسته به زمین­های اربابانی بودند که برای آن­ها کار می­کردند و امکان جابه­جایی و نقل و انتقال نداشتند.(

  45(چه عواملی سبب شد تا اقتصاد و کشاورزی فئودالی به اقتصاد سرمایه­داری تبدیل شود؟
  (
  گسترش تجارت و رشد صنعت(

  46(گسترش تجارت و به دنبال آن،رشد صنعت،کدام قشر جدید را در نظام ارباب و رعیتی یا فئودالی ایجاد کرد؟

  (قشر جدید سرمایه­داران(

  47(گسترش تجارت و به دنبال آن،رشد صنعت،روابط ارباب و رعیتی را به .................. و .................. تغییر داد.

  (کارگران ـ سرمایه داران(

  48(چه عواملی در اقتصاد بعد از انقلاب صنعتی،روابط ارباب رعیتی را به روابط کارگران و سرمایه­داران تغییر داد؟

  (گسترش تجارت و به دنبال آن،رشد صنعت(

  49(در فرهنگ دینی،حقوق انسانی،ریشه در ........................... داشته و مسوولیت حراست از ............... و ................. او را دارد.(ربوبیت پروردگار و فطرت الهی انسان ـ خلافت انسان ـ کرامت ذاتی(

  50(در قرون وسطی به چه دلیل،رفتارهای دنیوی نظام فئودالی،توجیه دینی می­شد؟(باور دینی مردم(

  51(در قرون وسطی به دلیل باورهای دینی مردم،.................................. توجیه دینی می­شد.

  (رفتارهای دنیوی نظام فئودالی(

  52(چه حرکت­هایی در دوران رنسانس موجب رویگردانی از نگاه معنوی و انکار ربوبیت و شریعت الهی شد؟

  (حرکت­های اعتراض­آمیز رنسانس به جای بازگشت به سوی حقوق الهی انسان(

  53(نتیجه­ی حرکت­های اعتراض­آمیز رنسانس در زمینه­ی حقوق،چه بود؟

  (به جای حقوق فطری الهی انسان،حقوق طبیعی بشر شکل گرفت.(

  54(حقوق فطری الهی انسان،با چه ابزارهایی شناخته می­شد؟(دو ابزار معرفتی وحی و عقل(

  55(حقوق طبیعی بشر،چگونه شناخته می­شود؟

  (با نظر به خواسته­ها،هواها و نیازهای صرفاً طبیعی و این جهانی او(

  56(عقاید و ارزش­های جدید غرب،کدام­اند؟(سکولاریسم،اومانیسم و روشنگری(

  57(عقاید و ارزش­های جدید غرب،چگونه فرهنگی را پدید آورد؟

  (فرهنگی را پدید آورد که راه را بر شناخت حقیقت الهی انسان و جهان فرو می­بست.(

  58(اندیشه­ی سیاسی جدیدی که در فرهنگ جدید غرب شکل می­گرفت،آرمان شهر خود را بر مبنای ..................... و ...........................تنظیم می­کرد.( حقوق طبیعی ـ خواسته های دنیوی(

  59(نظام سیاسی که برمبنای عقاید و ارزش­های جدید غرب،شکل گرفت؛قادر به توجیه چه چیزهایی نبود؟

  (نه می­توانست به دنبال حاکمیت ارزش­های الهی باشد و نه عملکرد یا خطاهای دنیوی و این جهانی خود را توجیهی الهی و دینی کند.(

  60(اندیشه­ی سیاسی نوین غرب براساس اصالت بخشیدن به انسان دنیوی،................... آدمی را مبدأ ......................

  می­داند.(خواست و اراده­ی ـ قانون­گذاری(

  61(اندیشه­ی سیاسی جدیدی که در غرب براساس اصالت بخشیدن به انسان دنیوی شکل گرفت،چه نام­گذاری شد؟

  (لیبرالیسم(

  62(لیبرالیسم را چگونه تعریف کرده­اند؟

  (اباحیّت و مباح دانستن همه­ی امور در قیاس با خواست انسان(

  63(اباحیّت و مباح دانستن همه­ی امور در قیاس با خواست انسان تعریف .................... است.(لیبرالیسم(

  64(تعریفی که از لیبرالیسم به معنای اباحیّت و مباح دانستن همه­ی امور در قیاس با خواست انسان،تعریف کرده­اند؛به چه معنایی می­باشد؟

  (به معنای آزادی انسان از همه­ی ارزش­های متعالی است که مستقل از او باشد و به معنای مبدأ بودن آدمی برای همه­ی ارزش­هایی است که به خواست او شکل می­گیرد.(

  65(انقلاب کبیر فرانسه در چه سالی و ریشه در کدام حرکت­ها دارد؟ ـ 1789 میلادی

  (حرکت­های فرهنگی دوران رنسانس و اندیشه­های فلسفی روشنگری و تغییرات اجتماعی مربوط انقلاب صنعتی(

  66(نخستین انقلاب سیاسی لیبرال در تاریخ سیاسی جهان،................... است.(انقلاب کبیر فرانسه(

  67(کدام انقلاب در تاریخ سیاسی غرب،الهام بخش انقلاب­های سیاسی دیگری شد؛که پس از چهار دهه،سراسر اروپا را فرا گرفت؟(انقلاب کبیر فرانسه(

  درس7:جامعه­ی جهانی

  روابط بین الملل و نظام جهانی

  1(شبکه­ی روابط پایداری که در یک دوره­ی تاریخی بین جوامع مختلف شکل می­گیرد،............... است.(جامعه جهانی(

  2(نظام جهانی محیط بین­المللی را شکل می­دهد که از آن با عنوان .................. نیز یاد می­شود.(جامعه­ی جهانی(

  3(نظام جهانی .................. را شکل می­دهد.( محیط بین­المللی(

  4(روابط بین الملل متأثر از چه ویژگی­هایی است؟(ویژگی­های فرهنگی و قدرت تأثیرگذاری جوامع مختلف(

  5(در چه صورتی نظام جهانی،تحت تأثیر فرهنگ­ها شکل می­گیرد؟

  (اگر یک فرهنگ بتواند در سطح جهانی تأثیرگذاری بیش­تری داشته باشد.(

  6(تأثیرگذاری بیش­تر     باعث     شگل­گیری نظام جهانی    بر اساس    آن فرهنگ

  7(اگر فرهنگ­های مختلف در سطح جهانی حضور فعال و تأثیرگذار داشته باشند،نظام جهانی چگونه صحنه­ای خواهد بود؟(صحنه­ی تعامل فرهنگ­ها و تمدن­های مختلف(

  8(در چه صورتی نظام جهانی از انسجام بیش­تری برخوردار خواهد بود؟

  (اگر یک فرهنگ در سطح جهانی غالب باشد،آن فرهنگ به میزانی که ویژگی­های مطلوب یک فرهنگ جهانی را داشته باشد.(

  9(اگر فرهنگ یا فرهنگ­های غالب و تأثیرگذار فاقد ویژگی­های مطلوب باشند،نظام جهانی با ......................................

  مواجه خواهد شد.(چالش­ها و تضادهای درونی(

  10(فرهنگ امپراطوری و سلطه،جامعه­ی جهانی را به چه بخش­هایی تقسیم می­کند؟(بخش­های مرکز و پیرامون(

  11(هنگامی­که جامعه­ی جهانی عرصه­ی حضور فعال فرهنگ­های متفاوت باشد،نظام جهانی،شاهد چه صحنه­هایی خواهد بود؟( صحنه­ی تعاملات،گفت­وگوها یا برخوردهای فرهنگی و تمدنی خواهد بود و در این صورت چالش­ها نیز از نوع چالش­های بین فرهنگی و تمدنی خواهد بود.(

  جامعه­ی جهانی در گذشته و حال

  12(روابط بین­الملل و نظام جهانی،قبل از .......................... به صورت امروز نبوده است.(ظهور غرب جدید(

  13(در چه صورتی برخی از کشورها که از جهت نظامی مورد هجوم قرار می­گرفتند،گروه مهاجم را درون خود هضم و جذب می­کردند؟(در صورتی­که از ظرفیت فرهنگی برتری برخوردار باشند.(

  14(فرهنگ ایرانی به رغم پیروزی یونانیان،در دوره­ی حاکمیت سلوکیان،.................. راحفظ کرد.(هویت خود(

  15(جامعه­­ی اسلامی نیز شکست نظامی از مغول را با ...................... بر آنان جبران کرد.(غلبه­ی فرهنگی(

  16(بسط و گسترش فرهنگ اسلامی،مرهون چه بود و ایرانیان چه نقشی در این میان داشتند؟

  (مرهون قوّت و قدرت فرهنگی آن بود و ایرانیان،اجبار و الزامی به مسلمان شدن نداشتند و به تدریج اسلام را پذیرفتند.(

  17(مسلمانان آسیای جنوب شرقی،فارغ از قدرت سیاسی اسلام،از چه طریق با اسلام آشنا شدند و به آن روی آوردند؟

  (از طریق تجارت(

  18(ظهور فرهنگ غرب از سده­ی .............،صورت جدیدی به روابط بین­المللی و نظام جهانی بخشید.(هفدهم تا بیستم(

  19(نظامات سیاسی،اقتصادی جدید فرهنگ غرب در دو سده­ی نوزدهم و بیستم،جوامع غربی را به چه صورتی درآورد؟
  (
  جوامع غربی را به صورت جوامع مرکزی و دیگر جوامع را به صورت جوامع پیرامونی درآورد.(

  شکل­گیری نظام نوین جهانی

  20(در فرایند تکوین نظام نوین جهانی مراحل چهارگانه­ی زیر رُخ داد:

  اوّل:پیدایش قدرت­های سیاسی سکولار

  دوم:پیوند قدرت با تجارت،سرمایه و صنعت

  سوّم:به خدمت گرفتن مبلّغان مذهبی و سازمان فراماسونری

  چهارم:ادغام جوامع در نظام جهانی استعمار

  21(زوال تدریجی قدرت کلیسا منجر به حاکمیّت قدرت­های منطقه­ای....................... شد.(فئودا ل­ها و اربابان بزرگ(

  22(با ....................... دولت­هایی شکل گرفت که به طور رسمی،گُسست خود را از دین اعلام کردند.(انقلاب فرانسه(

  23(دولت ـ ملت­های جدید از چه طریقی پدید آمدند؟

  با انقلاب فرانسه دولت­هایی شکل گرفت که به طور رسمی،گسست خود را از دین اعلام کردند.این دولت­ها برخلاف حکومت­های گذشته،خود را با هویتی دینی و معنوی نمی­شناختند؛بلکه خود را در ابعاد جغرافیایی،تاریخی و خصوصاً نژادی و قومی تعریف می­کردند.

  24(چه عواملی سبب شد تا صاحبان ثروت،جایگاه برتری نسبت به زمینداران پیدا کنند؟

  (رشد تجارت،بردگی سیاه­پوستان آفریقایی و انتقال آن­ها به مزارع آمریکایی و انتقال ثروت به جوامع اروپایی(

  25(دولت­ها برای تقویت قدرت خود نیاز به ............................ داشتند،و بازرگانان برای تجارت و سود،نیازمند ........... .................... دولت مردان بودند.(سرمایه و پول بازرگانان ـ حمایت ناوگان نظامی(

  26(عنصر دیگری که برفرایند انباشت ثروت و موقعیت سرمایه­داران افزود؛چه بود؟(صنعت(

  27(کشورهای غربی،برای تأمین نیازهای اقتصادی خود،به چه نیازهایی داشتند؟

  (مواد خام ـ نیروی کار ارزان ـ بازار مصرف کشورهای غیرغربی(

  28(کشورهای غربی برای تأمین منافع اقتصادی خود،نیازمند به در هم شکستن چه چیزهایی بودند؟

  (نیازمند در هم شکستن مقاومت­های فرهنگی اقوامی بودند که سلطه و نفوذ آن­ها را تحمل نمی­کردند.(

  29(کشورهای غربی برای درهم شکستن مقاومت فرهنگی کشورهای دیگر،در نخستین مرحله از چه ابزارهایی استفاده کردند؟(از مبلّغان مذهبی و سازمان­های فراماسونری(

  30(دولت­های سکولار غربی در حمایت از ........................ انگیزه­ی دینی نداشتند.(مبلّغان مسیحی(

  31(دولت­های سکولار غربی،از تبلیغ مسیحیّت،برای چه موردی استفاده می­کردند؟(برای بسط جهانی قدرت خود(

  32(دولت­های سکولار غربی،با تبلیغ مسیحیّت،............................ را دچار اختلال می­کردند.                                            (فرهنگ عمومی جوامع غیرغربی(

  33(انبوه رعیت در نظام فئودالی فرصت ........................... نداشتند.(تحرک اجتماعی و جغرافیایی(

  34(در قرون وسطی،بنّاهایی که برای ساختن قصرها و کلیساها در شهرهای مختلف تردد داشتند،از ................ واحدی برخوردار بودند.(هویت صنفی(

  35(چه عواملی موجب می­شد بر انسجام صنفی بنّاهایی که در قرون وسطی فعالیت داشتند؛افزوده شود؟

  (روابط استاد شاگردی که همراه انتقال مهارت­های فنی ایجاد می­شد.(

  36(آرمان سیاسی فراماسونرها ....................... است.(جهان وطنی یا کاسموپولیتیسم(

  37(شعارهای انسانی و سیاسی فراماسونرها چگونه بود؟

  (علاوه بر مخالفت با نظام اشرافی،هویتی ضد دینی داشت.(

  38(غرب هنگام هجوم به مناطق غیرغربی از ............................ برای تأمین نیازهای نوین خود کمک گرفت.           (سازمان­های ماسونی(

  39(مهم­ترین عنصر برای ادغام جوامع غیرغربی در نظام جهانی جدید چه بود؟(استعمار(

  40(کشورهای استعمارزده به دو نوع تقسیم می شوند،نام برده توضیح دهید.

  برخی از آن­ها به طور مستقیم به تصرف کشورهای استعمارگر درآمدند و به طور کامل تصرف شدند؛ولی جوامعی که از قدرت مقاومت بیش­تری برخوردار بودند و کشورهای  غربی نمی­توانستند به صورت مستقیم آن­ها را تحت سلطه­ی سیاسی خود درآورند،از طریق نفوذ اقتصادی،سیاسی و فرهنگی در جامعه­ی جهانی جدید ادغام شدند.در دوره­ی استعمار این گونه جوامع تحت نفوذ کشورهای استعمارگر قرارگرفته و در شرایط نیمه استعماری  به سر می­بردند.

  41(در دوره­ی استعمار،جوامعی که از قدرت مقاومت بیش­تری در برابر کشورهای استعمارگر غربی برخوردار بودند، به صورت مستقیم تصرف نشدند؛برنامه کشورهای استعمارگر در مورد آن­ها چه بود؟

  (از طریق نفوذ اقتصادی،سیاسی و فرهنگی در جامعه­ی جهانی جدید ادغام شدند.تحت نفوذ کشورهای استعمارگر قرارگرفته و در شرایط نیمه استعماری  به سر می­بردند.(

  42(کدام کشورها در جامعه­ی جهانی جدید از طریق غیرمستقیم ادغام شدند و در شرایط نیمه استعماری به سر می­بردند،کدام­اند؟ (چین،عثمانی و ایران(

  43(جوامع استعمارزده به رغم مقاومت هایی که طی قرن بیستم انجام دادند،با............... و ................... مواجه شدند.

  (استعمار نو ـ استعمار فرانو(

  44(چین در قرن نوزدهم،از چه طرقی،به صورت کشوری ضعیف درآمد؛به طوری­که هر بخش آن تحت تسلط یکی از کشورهای اروپایی بود؟ (از طریق تهدید نظامی،نفوذ گروه­های مبلّغ مسیحی و روابط اقتصادی(

  45(کدام کشور آسیایی در قرن نوزدهم از طریق تهدید نظامی،نفوذ گروه­های مبلّغ مسیحی و روابط اقتصادی،به صورت کشوری ضعیف درآمد؟(چین(

  46(بزرگ­ترین امپراطوری اسلامی در قرن نوزدهم،.............. بود.(عثمانی(

  47(قلمروی عثمانی که بزرگ­ترین امپراطوری قرن نوزدهم بود؛شامل چه مناطقی می­شد؟

  (عربستان،عراق،سوریه،فلسطین،مصر،ترکیه کنونی تا بلغارستان و بالکان (از جمله بوسنی کنونی(

  48(عثمانی بزرگ­ترین امپراطوری اسلامی در قرن نوزدهم،در اثر نفوذ چه عواملی از هم پاشید؟

  (در اثر نفوذ گرو ه­های مبلّغ مسیحی و فراماسونری،تهدید نظامی و روابط اقتصادی(

  49(مجموعه کشورهایی که در دوره­ی نفوذ کشورهای استعمارگر اروپایی،از امپراطوری عثمانی جدا شدند و هر یک تحت سیطره­ی جوامع اروپایی قرار گرفتند؛کدام­ها بودند؟
  (
  مصر،سوریه،لبنان،اردن،عربستان،عمان،یمن،عراق و کویت(

  50(ژاپن از قرن هفدهم و بعد از نفوذ مسیحیّت،چطور مجبور به برقراری روابط تجاری با کشورهای اروپایی شد؟
  (
  با تهدید کشورهای اروپایی(

  درس8:تحولات نظام جهانی

  تحولات اقتصادیسیاسی

  1(نظام جهانی،ابعاد ............ ، ............ و .............. دارد.(اقتصادی ـ سیاسی ـ فرهنگی(

  2(نظام جهانی،پس از حضور ................ در ابعاد اقتصادی،سیاسی و فرهنگی تحولاتی را در پی داشته است.(استعمار(

  3(عملکرد اقتصادی کشورهای غربی ابتدا در چه چارچوبی،شکل گرفت؟(دولت ـ ملت­های جدید(

  4(قدرت سیاسی کشورهای غربی که در چارچوب دولت ـ ملت­های جدید شکل گرفته بود؛به چه چیزی هماهنگ بود؟

  (با منافع اقتصادی صاحبان ثروت،صنعت و تجارت(

  5(رقابت­های سیاسی استعمارگران به ویژه در ................. با منافع اقتصادی آنان پیوند می­خورد.(مناطق استعمار زده(

  6(نظام اقتصادی کشورهای غیرغربی پیش از استعمار،اغلب چگونه و چه ویژگی­هایی داشت؟

  (اغلب در تعامل با محیط جغرافیایی خود و به گونه­ای مستقل عمل می­کرد.روابط تجاری نیز در حدّی نبود که استقلال سیاسی آنان را در معرض خطر قرار دهد.(

  7(اقتصاد کشورهای استعمار شده و تحت نفوذ در چه راستایی تغییر می­یابند؟

  (در راستای پاسخ به نیازهای اقتصادی کشورهای غربی(

  8(اقتصاد کشورهای استعمار زده و تحت نفوذ،چند ویژگی­ مهم دارد؟(هفت مورد(

  9(اقتصاد کشورهای استعمار زده و تحت نفوذ،چه ویژگی­های مهمی را دارد؟

  1(بازار مصرف کالاهای تولید شده­ی کشورهای غربی

  2(تأمین کننده­ی نیروی کار و مواد خام مورد نیاز کشورهای غربی

  3(سوق داده شدن به سوی اقتصاد تک محصولی(یعنی صادرات محدود به یک ماده­ی خام(

  4(از دست دادن قدرت چانه­زنی در اقتصاد جهانی به دلیل تک محصولی شدن اقتصاد آن­ها که وابستگی اقتصادی به کشورهای استعمارگر،نتیجه­ی آن است.

  5(وابستگی اقتصادی موجب غیرمتعادل شدن مبادلات تجاری در سطح جهانی با کشورهای استعمارگر غربی می­شود.

  6(انتقال برخی از صنایع وابسته به کشورهای استعمار زده،در جهت منافع بیش­تر کشورهای استعمارگر غربی.

  7(وابستگی کشورهای استعمارزده،امکان عبور از مرحله­ی استعمار به استعمارنو را برای کشورهای استعمارگر پدید می آورد.

  10(اقتصاد تک محصولی کشورهای تحت نفوذ و استعمار زده،به چه معنایی است؟

  (صادرات آن­ها،به یک ماده­ی خام محدود می­شود.(

  11(تک محصولی شدن اقتصاد کشورهای استعمارزده،چه قدرتی را در اقتصاد جهانی آن­ها می­گیرند؟     (قدرت چانه­زنی(

  12(تک محصولی شدن اقتصاد کشورهای استعمار زده و تحت نفوذ،که قدرت چانه­زنی آن­ها را در اقتصاد جهانی از آن­ها را گرفته؛چه نتیجه­ی مهمی را در پی خواهد داشت؟(وابستگی اقتصادی آن­ها به کشورهای استعمارگر(

  13(کشورهای غربی به...........................،برخی از صنایع وابسته را به کشورهای استعمار زده منتقل می­کنند.

  (اقتضای بازار مصرف(

  14(انتقال برخی از صنایع وابسته به کشورهای استعمار زده در چه جهتی عمل نمی­کند؟

  (در جهت استقلال یا تعدیل جهانی ثروت کشورهای استعمار زده(

  15(چرا وابستگی کشورهای استعمارزده،مسأله­ای است که امکان عبور از مرحله­ی استعمار به استعمارنو را برای کشورهای استعمارگر پدید می­آورد؟

  (زیرا کشورهای غربی بعد ازآن­که با مقاومت­های سیاسی و نهضت­های آزادی بخش کشورهای استعمارزده مواجه می شوند،استقلال سیاسی واقتصادی کشورهای استعمارزده را به رسمیت می­شناسند؛امّا اقتصاد وابسته­ی کشورهای استعمار زده،دولت­های مستقل این کشورها را ناگزیر از قرارگرفتن در چرخه­ی نامتعادل جهانی توزیع ثروت می­کنند.(

  16(اقتصاد ایران تا دوران قاجار برمدار ............. و .............. شکل می­گرفت.(دام­داری ـ کشاورزی(

  17(تخته قاپوکردن ایلات،در دوران ................ و انقلاب سفید در دوران ....................... در ایران شکل گرفت.        (رضاخان ـ محمد رضا پهلوی(

  افول دولت ملت­ها و جهانی شدن

  18(دولت ـ ملت­های جدید حاکمیت­های سیاسی ـ اقتصادی نوینی بودند که نخستین بار در................. با .......................

  پدید آمدند.(اروپای غربی ـ افول قدرت کلیسا(

  19(دولت ـ ملت­های جدید در اروپای غربی،با ........................... پدید آمدند.(افوق قدرت کلیسا(

  20(دولت ـ ملت­های جدید برخلاف حاکمیت­های پیشین،................... برای خود قایل نبودند و صورتی کاملاً ................

  داشتند.(هویتی دینی و معنوی ـ سکولار و دنیوی(

  21(به واحدهای اجتماعی که در سرزمینی به نام کشور مستقرند و دارای نظام سیاسی،اقتصادی،آموزشی یگانه­ای هستند،ازآن جهت که اعضای آن خود را «ملت» می­شناسند و توسط یک دولت اداره و نمایندگی می­شوند،چه می­گویند؟(دولت ـ ملت(ـ ص58 پاورقی

  22(به دولت ـ ملت­ها، ........................... و .......... نیز گفته می­شود.(گروه سرزمینی ـ جامعه(ـ ص58 پاورقی

  23(هویت اغلب دولت ـ ملت­ها چگونه هویتی است؟(هویتی ناسیونالیستی و قوم­گرایانه(

  24(درهویت سازی­های جدید،ابعاد ................بخش­های مختلف با کاوش­های باستان شناسان شناسایی شده و برجسته می شود.(نژادی و قومی(

  25(اقتصاد سرمایه محور،در حرکت­های آغازین خود،نیازمند به حمایت چه چیزهایی بود؟

  (حمایت سیاست­های قومی و منطقه­ای بود.(

  26(در اقتصاد سرمایه محور،به تدریج چه مواردی موجب شد از اهمیت مرزهای سیاسی کاسته شود؟

  (انباشت ثروت ـ  پدید آمدن شرکت­های بزرگ چند ملیتی ـ گسترش صنعت ارتباطات(

  27(با شکل گیری ...................... و ............................، سرمایه­گذاری شرکت­های بین المللی به منطقه­ای خاص محدود نمی شود.(نهادهای بین المللی ـ بازارهای مشترک منطقه­ای(

  28(دولت ـ ملت­های جدید در اقتصاد سرمایه محور،با استفاده از چه امکاناتی،تغییرات اقتصادی در سطح جهانی را شناسایی و مدیریت می­کنند؟(با استفاده از شبکه­های عظیم اطلاعاتی(

  29(کانون­های ثروت و قدرت برای حفظ منافع خود،از طریق ........................ موانع موجود برسر راه تجارت بین المللی را نیز برمی­دارند و ...................... کشورهای مختلف و سیاست­های ملی را ................ می­سازند.

  (سازمان­های بین اللملی ـ استقلال اقتصادی ـ مخدوش(

  30(برخی معتقدند،جهانی شدن چگونه فرایندی است؟ ـ (نظر گیدنز(

  (جهانی شدن،فرآیندی است که هیچ اعتنایی به مرزهای ملّی ندارد جهانی شدن درحال ایجاد نظم نوینی است که جریان­های نیرومند تجارت و تولید  بین المللی آن را پیش می­راند.(

  31(چالش­ها و تضادهایی که با جهانی شدن صورت می­گیرد،بیش­تر توسط .......... انجام می­شود،که فراتر از ................

  دولت­ها عمل می­کنند.(جنبش­هایی ـ مرزهای سیاسی(

  32(چند مورد از مقاومت­هایی که در قالب پیمان­های منطقه­ای بین دولت­ها در برابر سیاست جهانی­سازی قدرت­های برتر اقتصاد اروپایی و آمریکایی شکل گرفته­اند؛نام ببرید.

  (جنبش عدم تعهد،اتحادیه­ی عرب،سازمان کنفرانس اسلامی،جامعه­ی کشورهای آسیای جنوب شرقی(سیتو((

  امپراطوری رسانه،علم و فرهنگ

  33(جوامع از دیرباز از چه طریقی با یک­دیگر برخوردهایی داشته­اند و نتیجه­­ی این برخوردها چه بود؟

  (از طریق تجارت،مهاجرت،جنگ و غیره ـ و این برخوردها سبب انتقال و اشاعه­ی فرهنگ­ها می­شده و مبادلات  فرهنگی از این طریق شکل می­گرفته است.(

  34(اشاعه و مبادلات فرهنگی چگونه شکل گرفته است؟

  (برخوردهایی که از دیرباز از ُطرق مختلف میان جوامع وجود داشته است.(

  35(برخورد استعماری غرب با دیگر جوامع (غیرغربی(موجب چه چیزی شد؟

  (موجب شد تا جوامع غیرغربی از نظر اقتصادی و سیاسی در موضع ضعف قرار گیرند.این پدیده اغلب نوعی خود باختگی فرهنگی را نیز در آن­ها ایجاد می­کرد.(

  36(برخورد استعماری غرب با دیگر جوامع،اغلب نوعی ................. را در آن­ها ایجاد می­کرد.(خودباختگی فرهنگی(

  37(خودباختگی فرهنگی،چه حالت و نتیجه­ای را برای کشورهای استعمار زده در پی خواهد داشت؟

  (جامعه،حالت فعّال و خلّاق خود را در گزینش عناصر فرهنگی دیگر از دست می­دهد و در نتیجه،عناصر فرهنگ دیگری که در قبال آن به خودباختگی دچار شده است،بدون تحقیق و گزینش و به گونه­ای تقلیدی فرا گیرد.(

  38(از دست دادن مدیریت گزینش عناصر مناسب فرهنگ غربی برای کشورهای استعمار زده،چه نتیجه­ای را در بر خواهد داشت؟

  (غرب مدیریت انتقال را در چارچوب اهداف اقتصادی و سیاسی خود به دست می­گیرد.(

  39(عنصر نوینی که جهان غرب را در مدیریت انتقال عناصر فرهنگ غربی یاری می­کند؛........................ نام دارد.

  (صنعت ارتباطات(

  40(توسعه­ی صنعت ارتباطات،چه نتایجی را داشته است؟

  (فاصله­های زمانی و مکانی را کوتاه و جهان را کوچک کرده و آن را به صورت دهکده­ای واحد در آورده است.(

  41(موقعیت برتر کشورهای غربی و در رأس آن­ها آمریکا،در عرصه تولید و پخش رسانه، سبب شده است تا ناظران بسیاری،از ........................ نیز سخن گویند.(امپراطوری رسانه­ای(

  42(چرا کشورهای کم­تر توسعه یافته در برابر امپراطوری فرهنگی تازه تأسیس شده،بسیار آسیب پذیرند؟

  (زیرا منابع و امکانات لازم برای حفظ استقلال فرهنگی خود را ندارند.(

  43(ساختمان مرکزی و مدیریت تمامی بیست غول رسانه­ای جهان در .......................... قرار دارد؛ و اکثریت آن­ها در ......................... اند.(کشورهای صنعتی ـ ایالات متحده(

  44(چند مورد از غول­های رسانه­ای جهان که آمریکایی­اند:(تایم وارنر ـ دیسنی و یاکوم(

  45(شکی نیست که محصولات فرهنگی غربی از طریق ................................. در سراسر کره­ی زمین اشاعه می­یابند.

  (رسانه­های الکترونیک(

  46(تجمّع قدرت رسانه در دست صاحبان ثروت و کانون­های صهیونیستی،چه نتایجی داشته است؟

  (نه تنها هویت فرهنگی جوامع غیرغربی را متزلزل می­گرداند؛بلکه به گونه­ای آشکار،ارزش­های دموکراتیک جهان غرب را نیز به سُخره می­گیرد.(

  47(این عبارت،از کدام­یک از جامعه شناسان معاصر اروپایی است؟

  «بسیاری از منتقدان،نگران این هستند که تجمع و تمرکز قدرت رسانه در دست چند شرکت یا چند فرد قدرتمند، موجب تضعیف سازوکارهای دموکراسی می شود.» ـ (گیدنز(

  48(اطلاعاتی درباره­ی روبرت مرداک:

  (صهیونیستی ـ در استرالیا به دنیا آمده ـ یکی از پیشگامان اقتصادی ـ رییس یکی از بزرگ­ترین امپراطوری­های رسانه­ای جهان ـ در سال­های اخیر سرمایه­گذاری هنگفتی روی صنعت پُرسود تلویزیون ماهواره­ای دیجیتالی،خصوصاً پوشش رویدادهای زنده­ی ورزشی مثل بسکتبال و فوتبال ـ قدرت مرداک با توجه به گسترش جهانی­اش به آسانی مهار نمی­شود. ـ قدرت او در حدّی است که می­تواند روی حکومت­ها اعمال نفود کند.ـ شالوده­ی قدرت مرداک بسیار وسیع؛ امّا سایه­وار و ناپایدار نیز هست.(

  49(ماهیت کسب و کار رسانه­ای و مخابراتی این است که .............. و ............... .(همه جا هست ـ هیچ جا نیست.(

  50(جهان غرب،از طریق ............،در وسیع­ترین شکل،................. جوامع غیرغربی را مدیریت می­کند.

  (رسانه ـ فرهنگ عمومی(

  51(تربیت نخبگان کشورهای غیرغربی بیش­تر با چه روش­هایی انجام می­شود؟

  (با تثبیت مرجعیت علمی غرب و توزیع هدفمند علوم طبیعی و انسانی(

  52(علوم انسانی غربی بر چه بنیان­هایی قرار گرفته و شکل یافته است؟

  (هستی شناختی،انسان شناختی و با روش­های معرفتی بعد از رنسانس(

  53(عمیق­ترین نقش را در توزیع جهانی فرهنگ غربی چه چیزی ایفا می­کند؟

  (ترویج علوم انسانی غربی در کشورهای غیرغربی(

  54(چرا ترویج علوم­انسانی غربی درکشورهای غیرغربی،عمیق­ترین نقش رادرتوزیع جهانی فرهنگ­ غربی ایفا می­کند؟

  (زیرا این علوم موجب می شوند تا فرهنگ­های معنوی و دینی،هویت خود را از نگاه فرهنگ غربی بازخوانی کنند.این پدیده،فرهنگ­ها را از علمی که مبتنی بر بنیان­های معرفتی دینی و قُدسی شان باشد،محروم می گرداند.(

  55(جهان غرب تلاش می­کند از طریق ........،فرهنگ عمومی جوامع غیرغربی را مدیریت کند.(رسانه­(

  انسجام اجتماعی و چالش­های نوین

  1)فرهنگ غرب،با عقاید و ارزش­های خود،..................،پیشروی انسان قرار داد.(آرمان­های نوینی)

  2)جامعه­ی غربی با عقاید وآرمان­ها نوین خود،بسیاری از ............................ را پشت سرگذاشت و ................. جدیدی را پدید آورد.(تضادها و چالش­های پیشین ـ نظام اجتماعی)

  3)دو مورد از چالش­هایی که جامعه­ی غربی با عقاید و آرمان­های جدید خود از آن­ها عبور کرد:

  الف:چالش بین رویکرد نظری و عملی کلیسا

  ب:چالش اربابان و قدرت­های محلّی با قدرت کلیسا

  4)به ترتیب،رویکرد نظری و رویکرد عملی کلیسا چه بود؟
  (
  رویکرد نظری،معنوی و دینی و رویکرد عملی آن دنیوی و این جهانی)
  5)
  چرا جامعه­ی غربی،به نفی رابطه­ی دین و دنیا پرداخت و از رویکرد نظری معنوی نسبت به این عالم دست شُست؟
  (
  زیرا از حلّ چالش بین رویکرد نظری و عملی کلیسا از طریق اصلاح رفتار دنیوی ارباب کلیسا ناتوان بود.)
  6)
  جامعه­ی غربی،چگونه چالش اربابان و قدرت­های محلی را با قدرت کلیسا حلّ کرد و نتیجه­ی آن چه بود؟
  (
  این چالش را نیز به نفع قدرت دنیوی شاهزادگان حل کرد و بدین­سان دست کلیسا را از زمین­هایی که تحت نفوذ آن قرار داشت،قطع کرد.)
  7)
  ارزش­ها و آرمان­های دنیوی در قرن هجدهم چه موج­هایی را ایجاد کرده بود؟
  (
  موجی از امیدآفرید،امید به حاکمیت دنیوی و این جهانی انسان،امید به قدرت و سلطه­ی آدمی برطبیعت و امید به ایجاد بهشتی که پیش از آن در آسمان به دنبال آن بود.
  8)«....................»
  انسان را آغاز و انجام همه­ی ارزش­ها و آرمان­ها معرفی می­کرد.(اومانیسم)

  9)«................... » از عقلانیتی سخن می­گفت که پرسش از مبدأ و معاد را به فراموشی سپرده و ارتباط خود را با ماورای طبیعت و متافیزیک قطع کرده بود و نگاه خود را به طبیعت دوخته و حل همه­ی مسایل بشر را در این عالم نوید می­داد.

  (روشنگری)

  10)نخستین اندیشه­ی سیاسی که از متن ارزش­ها و آرمان­های جدید می­جوشید،چه نام داشت؟(لیبرالیسم)

  11)انسجام اجتماعی جدید کشورهای استعمارگر و نظام­های اقتصادی،سیاسی و فرهنگی مربوط به آن،در چه صورتی با چالش­ها و ستیزهای بنیادین مواجه نمی­شد؟

  (درصورتی­که با حلّ چالش­های پیشین،پاسخگوی اقتضائات طبیعی،دنیوی،نیازهای روحی و معنوی آدمیان می­بود.)

  12)فرهنگ جدید غرب،مسیری را برای حلّ چالش­های گذشته پیمود که مسایل و مشکلات جدیدی به دنبال آورد

  چالش­های جدید به صورت­های متفاوتی آشکار می شود؛مانند:

  1ـ اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی                                   5ـ معنوی و دینی
  2
  ـ منطقه­ای و فرامنطقه­ای                                                         6ـ معرفتی و علمی
  3
  ـ مقطعی و مستمر                                                                    7ـ درون فرهنگی و بین فرهنگی
  4
  ـ خرد و کلان                                                                          8 ـ تمدنی

  9ـ ذاتی و عارضی

  13)چالش­های جدید فرهنگ غرب که مسایل و مشکلات زیادی را ایجاد کرده بود در بسیار از موارد ............... اند.
  (
  متداخل)
  14)
  متفکران غربی در اغلب موارد،کوشیده­اند؛بر اساس ................... خود از چالش­های جدیدی ایجاد شده در فرهنگ جدید خودشان عبور کنند.(اصول فرهنگی)

  15)چالش­های ذاتی ریشه در کجا دارند؟ (در عقاید و ارزش های درونی یک فرهنگ و جامعه) ـ پاورقی ص 73

  16)چالش­های عارضی در اثر ........................ پدید می­آیند.(عوامل خارجی)

  منبع مطلب : zohrehrezaei.blogfa.com

  مدیر محترم سایت zohrehrezaei.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهدی 10 ماه قبل
  0

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید