توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  فرمول تبدیل فارنهایت به سانتیگراد

  1 بازدید

  فرمول تبدیل فارنهایت به سانتیگراد را از سایت پست روزانه دریافت کنید.

  فرمول تبدیل درجه سانتی گراد به فارنهایت و یا بالعکس

  F = C x 9/5 + 32

  حرف اف F علامت فارنهایت و حرف سی C علامت سانتی گراد است و اگر بخواهیم بدانیم ۲۵۰ درجه سانتیگراد چند درجه فارنهایت می شود مقدار آن را در فرمول فوق به شرح ذیل می گذاریم و عمل می کنیم :

  F = 250 x 5/9 = 450 + 32 = 482

  بنابراین همیشه ۲۵۰ درجه سانتی گراد ۴۸۲ درجه فارنهایت می شود و بالعکس اگر بخواهیم بدانیم ۳۵۰ درجه فارنهایت چند درجه سانتی گراد می شود مقدار آنرا در فرمول :

  C = (F- 32) 5/9

  می گذاریم و نتیجه را به دست می آوریم.

  C=(350-32) =318×5/9 =176

  بنابراین درجه حرارت مورد دستور را که به فارنهایت گفته شده است ابتدا منهای ۳۲ می کنیم و باقیمانده را بر ۵ ضرب و حاصل را بر ۹ تقسیم می نماییم نتیجه این که درجه حرارت لازم به سانتی گراد از فارنهایت به دست می آید.

  چنانچه که در مثال فوق ۳۵۰ درجه فارنهایت را که منهای ۳۲ می کنیم حاصل ۳۱۸ می شود و این عدد را در ۵ ضرب و حاصل را که ۱۵۹۰ است به ۹ تقسیم می کنیم نتیجه آن ۱۷۶ درجه سانتی گراد می شود.

  منبع مطلب : banbaey.blogfa.com

  مدیر محترم سایت banbaey.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  تبدیل درجه فارنهایت به سانتی گراد(وبالعکس)

  درجه بندی فرهای آشپزخانه به دو صورت درجه سانتی گراد و درجه فارنهایت است و ممکن است درجه بندی ذکر شده در دستور غذایی ما با درجه بندی فرمان مطابقت نداشته باشد .ازاین رو روش ساده برای تبدیل این دو درجه به هم را ذکر می کنیم .

  توجه داشته باشید نام دیگر درجه سانتی گراد ،درجه سلسیوس است. 

  تبدیل سانتی گراد به فارنهایت :                                              

  1) ابتدا عدد درجه سانتی گراد را در 1.8 ضرب می کنیم .

  2) حاصل را با 32 جمع می کنیم .

  3 عدد بدست آمده عدد درجه فارنهایت است.

   فرمول کلی :

  32+ (1.8*سانتی گراد )=فارنهایت 

  مثال) 250 درجه سانتی گراد چند درجه فارنهایت است؟

  1) 450=1.8*250

  2)  482=450+32

  3)   250 درجه سانتی گراد 482 درجه فارنهایت است .

  تبدیل فارنهایت به سانتی گراد:

  1) ابتدا عدد درجه فارنهایت را منهای 32 می کنیم.

  2)عدد حاصل را بر 1.8 تقسیم می کنیم .

  3)عدد بدست آمده درجه بر حسب سانتی گراد است. 

  فرمول کلی :

  1.8/(32 - فارنهایت)=سانتی گراد 

  مثال: 482 درجه فارنهایت چند درجه سانتی گراد است؟

  1)   450=482-32

  2)   250 =450/1.8

  3)  482 درجه فارنهایت 250 درجه سانتی گراد است.

  منبع مطلب : www.markazpakhsh.com

  مدیر محترم سایت www.markazpakhsh.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  فارنهایت سانتیگراد کلوین واحدهای دما

  فارنهایت سانتیگراد کلوین واحدهای دما

  دما یکی ازویژگیهای ماده و معیاری برای سنجش میزان گرمی و سردی اجسام است که تمامابه انرژی درونی ماده بستگی دارد. بدین معنی که هرچه انرژی گرمایی اجسام بیشتر باشد دمای آنها بیشتر است.درنتیجه اجسام در دمای بالا گرم ودر دمای پایین سرد هستند.

  جهت اندازه گیری واحدهای مختلف دما ازابزاری بنام دماسنج استفاده میشود. دماسنجها انواع گوناگونی دارند واز روشهای مختلفی جهت اندازه گیری دما استفاده میکنند. مانند دماسنج جیوه ای ویا الکلی که میزان انبساط مایع درون آن مبنای اندازه گیری دما میباشد.

  برای دما نیز مانند هرویژگی دیگر ماده واحدهای اندازه گیری مختلفی تعریف شده مانند درجه سلسیوس یا سانتیگراد درجه فارنهایت و کلوین که درادامه توضیح مختصری دررابطه باهریک خواهد آمد.

  درجه سانتیگراد

  واحد اندازه گیری سلسیوس وبه سانتیگراد نیز معروفست توسط اندروش سلسیوس (Anders Celsius) ارائه شد.این واحد یکی از واحدهای اندازه گیری دما درسیستم SI بوده و بعنوان معیاری درسنجش دما دراکثر کشورهابه کار میرود. مبنای این واحد دما دو نقطه ذوب یخ بعنوان دمای صفر درجه و نقطه جوش آب بعنوان دمای 100درجه درفشار یک اتمسفر است. بدین ترتیب د سیستم دماسنجی براساس واحد سانتیگراد، فاصله دمایی میان نقطه انجماد و جوش آب صد درجه مساوی تقسیم میگردد.

  درجه فارنهایت

  فارنهایت واحد اندازه گیری دما درسیستم انگلیسی است وبه افتخار مبتکر آن گابریل دنیل فارنهایت (Daniel Gabriel Fahrenheit) نامگذار شده است. گرچه فارنهایت درگذشته واحد اندازه گیری رایج و متدوال دما بوده امادر حال حاضر کاربرد آن محدودتر ازگذشته بوده و فقط دربرخی کشور ها مانند ایالات متحده امریکا ازاین واحد اندازه گیری استفاده میشود .

  در درجه فارنهایت سه نقطه مبنا جهت اندازه گیری دما وجود دارد. یکی دمای تعادل مخلوط آب و یخ و آمونیوم کلرید (NH4Cl) بانسبت برابرکه معادل صفر درجه فارنهایت است و دومی دمای تعادل گرمایی مخلوط آب و یخ میباشدکه برابر 32 درجه فارنهایت درنظر گرفته میشود. دمای بدن انسان سالم نیز با 98.6 درجه فارنهایت سومین نقطه مرجع میباشد. بکمک تغییراتی که بعدها دانشمندان دراین مقیاس ایجاد کردند، نقطه ذوب یخ دقیقابرابر 32 درجه و دمای جوش آب برابر 212 درجه فارنهایت میباشد و فاصله میان این دو دما به 180 واحد مساوی تقسیم شده است.این تغییرات باعث شد تا دمای بدن انسان حدود 98 درجه فارنهایت درمدل اصلاح شده بدست آید.

  یکای کلوین

  کلوین (K) یکی ازهفت واحد اندازه گیری اصلی سیستم SI یا سیستم متریک است واین نام رابه احترام ویلیام تامسون (William Thomson) که بانام لُرد کلوین (Lord Kelvin) مشهوراست بر آن نهاده اند.

  نقطه صفر در واحد اندازه گیری کلوین برابربا صفر مطلق است. دمای صفر مطلق باتوجه به نظریه‌های اثبات شده درمکانیک آماری و ترمودینامیک پایین ‌ترین دمای ممکن است. درواقع دراین دما آنتروپی و آنتالپی صفر شده و انرژی جنبشی ذرات حداقل میشود.به همین جهت کلوین را یک واحد اندازه گیری مطلق برای دما درنظر میگیرند. هریک واحد کلوین برابربا یک درجه سانتیگراد است و صفر کلوین برابربا 273.15- واحد کلوین میباشد. لازم بذکراست واحد اندازه گیری دیگری نیز بنام رنکین توسط دانشمندی باهمین نام ارائه شدکه مبنای آن صفر مطلق و فاصله درجات آن با فارنهایت یکسان بود.

  فرمول تبدیل واحدهای دما

  از آنجاکه واحدهای دما امروزه کاربرد بسیار زیادی درزندگی دارند لذا تبدیل واحدهای اندازه گیری دما به یکدیگر یکی ازمسایل مهم است.

  برای تبدیل فارنهایت به سانتیگراد ویا تبدیل سانتیگراد به فارنهایت میتوانیداز فرمول زیر استفاده نمایید:

  TF=1.8×TC+32

  همچنین فرمول زیردر ارتباط با تبدیل کلوین به سانتی گراد و برعکس است:

  TC=TK-273.15

  با استفاده ازروابط فوق میتوان واحدهای مختلف دما را به یکدیگر تبدیل نمود.

  منبع مطلب : www.bahesab.ir

  مدیر محترم سایت www.bahesab.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  Ali 18 روز قبل
  1

  سلام ، در ابتدای متن در فرمول محاسبه بصورت درست نوشتید 9/5 ولی در مثالی که چند خط پایینتر زده اید اشتباه تایپی دارد و در فرمول 5/9 نوشته شده.

  حمید 4 ماه قبل
  -1

  خط چهارم اشتباها تایپ شده 5/9

  ناشناس 10 ماه قبل
  0

  سلام اول متن برای اینکه 250 سانتی گراد را به فارنهایت تبدیل کنی 250 را در 5/9 ضرب کرده ای سپس حاصل یعنی450 را بعلاوه ی 32 کرده ای ولی در وسط های متن فرمول تبدیل سانتی گراد به فارنهایت گفته ای عددسانتی گراد را در 1/8 ضرب میکنیم سپس حاصل را بعلاوه 32 میکنیم

  2
  ممدشناس 10 ماه قبل

  سلام سید چیش رو نفهمیدی ؟؟؟

  ۱.۸ برار با ۹ پنجم دیگه

  نسبت بگیر

  پنج ضربدر دو ۱۰

  ۹ ضربدر د. ۱۸

  ۱۸ تقسیم به ۱۰ میشه ۱.۸

  به مولا عجوبه اید |؛

  ناشناس 1 سال قبل
  -1

  ممه

  0
  ممدشناس 10 ماه قبل

  XD

  مهدی 2 سال قبل
  -2

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید