توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  فاطمه کتاب داستانی را در 6 ساعت مطالعه کرد

  1 بازدید

  فاطمه کتاب داستانی را در 6 ساعت مطالعه کرد را از سایت پست روزانه دریافت کنید.

  از اول صفحه ی 3تا پایان فصل اول

  اول از همه باید بگم نوشته های من آبی و نوشته های کتاب قرمزه .دوما من برای این پی دی اف کتاب ها رو نمی ذارم چون بنا بوده امروز توزیع بشه.

  راهبرد حذف حالت های نامطلوب
  با توجه به شرایط و اطلاعات مسئله م ی توانید حال ت های نامطلوب و نادرست را کنار بگذارید تا با حذف آنها
  پاسخ مسئله و یا همان حال تهای مطلوب به دست آیند. برای پیداکردن تمام حال تهای ممکن م یتوانید از راهبرد
  الگوسازی استفاده کنید. ابتدا فهرستی از تمام حالتها به دست آورید. سپس با توجه به شرایط گفته شده در مسئله،
  حالتهای نامطلوب را حذف کنید.

  1 مجموع سن سه نفر 14 سال و حاصل ضرب سن آنها 70 است. سن بزر گ ترین نفر چقدر است؟

  در این قسمت شما با کشیدن جدول از یک عدد مثلا 10 شروع می کنید و سن نفرات دوم و سوم را تعیین می کنید و بعد آن را بررسی می کنید.بعد از نتیج گیری جواب را به دست بیاورید

  سوال بعدی هم چندان سخت نیست خودتان حل کنید و اگر مشکل داشتید بپرسید

  راهبرد الگویابی
  در ریاضی با دو نوع الگوی عددی و یا هندسی مواجه می شویم. کشف الگو، رابطه و نظم موجود در بین
  دنباله های عددی و یا هندسی کمک می کند تا بتوانید خواستهٔ مسئله را پاسخ دهید.این راهبرد در مسئله هایی کاربرد دارد
  که بین شکل ها و یا عددها الگو و رابطهٴ خاصی وجود داشته باشد

  1 سه عدد بعدی الگوهای زیر را بنویسید.رابطهٔ بین عددها را توضیح دهید.

  از یک سمت عددهارا بگیرید رابطه بین اولی و دومی را که تشخیص دهید بقیه اش راحت است

  2 شکل دهم با چند چوب کبریت ساخته می شود؟ چرا؟

  دانه دانه بشمارید و ببنید چگونه اضافه شده اند طبق الگو در شکل دهم تعداد چوب کبریت می توانید تشخیص دهید.

  البته یک  فرمول دارد که هرکس جواب صحیح را برای من بفرستد فرمول رابرایش به ایمیل ارسال میکنم

  3 اگر شکل ها به همین ترتیب ادامه پیدا کند، چه کسری از شکل شمارهٔ 6، رنگی است؟

  در این جا همانطور که در شکل کتاب مشاهده می کنید صورت کسر یا تعداد شکل رنگی همان شماره شماره شکل است.پس الگویابی ما برای مخرج است که تعداد کل شکل است و بعداز به دست آوردن چند شکل الگویی به دستتان می آید طبق الگو پیش رفته رته و کل شکل های شکل ششم را به دست آورید

  البته  این برای شکل های بزرگ به کارتان نمی آید سعی کنید فرمول این شکل را به دست بیاورید

  راهبرد حدس و آزمایش
  ممکن است یک مسئله روش و راه حل مستقیمی نداشته باشد و یا رسیدن به جواب طولانی و دشوار باشد.
  شما می توانید با یک روش منطقی و منظم پاسخ احتمالی مسئله را حدس بزنید سپس با توجه به شرایط گفته شده در
  مسئله حدس خود را بررسی و با توجه به نتیجهٔ به دست آمده حدس بعدی را بزنید تا کم کم به پاسخ مسئله نزدیک
  شوید. برای نشان دادن حدس ها و آزمایش های خود راه حل مناسبی پیدا کنید

  1 20 دستگاه دوچرخه و سه چرخه در یک پارکینگ وجود دارد. اگر تعداد کل چرخ های آنها 45 عدد
  باشد، چند دوچرخه و چند سه چرخه در پارکینگ وجود دارد؟

  طبق جدول پیش بروید . تعداد دوچرخه ها از یک عدد رند مثلا 10+10عدد دوم و عد اول شروع کرده و تعداد دوچرخه ها و سه چرخه هارا افزایش و کاهش دهید تا به جواب مورد نظر بنویسید

  2 دو زاویهٔ متمم اند. یکی از این زاویه ها از 3 برابر زاویهٔ دیگر 10 درجه بیشتر است. اندازهٔ هر زاویه راپیدا کنید.

  هر حدسی می تواند باشد سعی کنید از زاویه های پایین شروع کنید و بالا بروید شاید عدد مانند 25 باشد شاید هم نباشد به هر حال احتیاط کنید!

  به جای..... چه عددی می توان قرار داد؟      31=10+......*3

   در اینجا هم مانند موارد قبل عدد را انتخاب کنید شروع کنید محاسبه کنید و جوابهایتان را بررسی کنید تا به جواب ایده آل برسید


  راهبرد زیر مسئله
  مسئلهٔ پیچیده و چند مرحله ای را به مسئلهٔ ساده و مرحله به مرحله تبدیل کنید. فهرستی از این زیر مسئله ها را
  درست کنید؛ سپس به ترتیب به آنها پاسخ دهید. اگر ترتیب زیر مسئله ها را درست تشخیص داده باشید، حل هر زیر مسئله
  به حل مسئلهٔ بعدی کمک می کند تا در نهایت به خواستهٔ اصلی مسئله برسید

  1 پس انداز هفتگی محمد، 3000 تومان است. اوحساب کرد 5 هفته پس انداز او، نصف قیمت کیفی است که
  دوست دارد بخرد.قیمت کیف چقدر است؟

  این مسئله را تکه تکه حل کنید.5 هفته پس انداز او چه قدر می شود؟ بعد قیمت کیف چه قدر است؟معادله کنید و مسئله را حل کنید

  2 طول، عرض و عمق یک استخر به ترتیب 12 ، 6 و 3 متر است. می خواهند کف و دیوارهای این استخر را
  رنگ کنند. اگر برای هر متر مربع 3/ 0 کیلوگرم رنگ لازم باشد، برای رنگ کردن استخر چند کیلوگرم رنگ نیاز است؟

  برای حل این سوال دقت داشته باشید باید مساحت 5 مستطیل را به دست بیاورید .و بعد تناسب ببندید.خودتان مساحت هارا به دست بیاورید و یا باید تناسب ببندید

  3 میوه فروشی، امروز 40 کیلوگرم سیب به قیمت هرکیلوگرم 2500 تومان و 80 کیلوگرم پرتقال به قیمت
  هرکیلوگرم 1500 تومان خرید. او هر کیلوگرم سیب را 3000 تومان و هر کیلوگرم پرتقال را 2000 تومان فروخت. این
  میوه فروشی از این کار خود چقدر سود برده است؟

  حساب کنید 500تومان ضرب در 40 کیلو و 500تومان ضرب در 40 کیلو چرا؟حساب کنید و دلیل را بفهمید چون معلم از شما می پرسید

  راهبرد حل مسئلۀ ساده تر
  برای حل بعضی از مسئله ها،ابتدا مسئلهٔ ساده تر و مرتبط با آن را حل می کنیم سپس با استفاده از نتیجه و
  پاسخ مسئلهٔ ساده شده جواب مسئلهٔ اصلی را به دست می آوریم. برای ساده کردن مسئله می توان از عددهای تقریبی
  یا عددهای کوچک تر استفاده کرد. برای نتیجه گیری و پیدا کردن پاسخ مسئله اصلی از راهبرد الگویابی استفاده
  می کنیم و الگوی کشف شده در مسئلهٔ ساده را به مسئلهٔ اصلی مرتبط می کنیم

  1 قطر خورشید 1392530 کیلومتر وقطر کره زمین 6/ 12756 کیلومتر است. قطر خورشید تقریباً چند

  برابر قطر زمین است؟

  تقریب بزنید ساده است نیست!!!

  2 حاصل عبارت را به دست آورید. 

  در این مسئله باید الگویابی کنید چند کسر را  جمع کنید ببنید چه الگویی می یا بید بر اساس آن کسر آخر را حل کنید.

  3 اگر 10 نقطه را که روی یک خط نیستند، دو به دو به هم وصل کنیم؛ چند پاره خط به وجود می آید؟

  شکل بکشید تعداد قطر ها را به دست بیاورید و +تعداد ضلع ها بکنید می شود تعداد پاره خط ها را به دست بیاورید بعد از به دست آوردن چند پاره خط در شکل ها یک الگو و فرمول پیدا کنید.

  راهبرد روش های نمادین
  بسیاری از مسئله ها را می توان به کمک نمادهای جبری به یک معادله تبدیل کرد.از فصل سوم به بعد می توانید
  از این راهبرد نیز استفاده کنید. در بعضی از مسئله ها نیز ممکن است از مدل سازی هندسی استفاده کنیم. تبدیل مسئله
  به یک شکل هندسی و حل هندسی آن نیز نوعی روش نمادین یا مدل سازی به شمار می رود.

  1 احمد 30000 تومان پول داشت. او 4 دفتر خرید و 2000 تومان برایش باقی ماند.قیمت هر دفتر چقدر است؟

  این را به صورت یک معادله این چنینی بنویسید                                                             30000=4*......*2000

  حل کنید و جواب هارا به دست بیاورید

  2 فاطمه کتاب داستانی را در 6 ساعت مطالعه کرد و 10 صفحه از آن باقی ماند.اگر این کتاب 100 صفحه داشته
  باشد، فاطمه به طور متوسط در هر ساعت چند صفحه از آن را مطالعه کرده است؟

  این هم به صورت معادله بالا بنویسید و حل کنید

  3 یک سالن مستطیل شکل است. می خواهند در مکانی از سقف این سالن دریچهٔ کولر قرار دهند، به طوری که
  از 4 گوشهٔ آن به یک اندازه باشد. محل دریچه را تعیین کنید.

  شاید خیلی ها فکر کنید وسط سالن ولی چرا وسط سالن و چرا ؟راهبرد روشه نمادین است روش شکلی شکلی را به عنوان نماد استفاده کنید و بر اساس دلیل بیان کنید وسط سالن جواب منطقی نیست

  مرور راهبردها
  در حل این مسئله ها از راهبردهایی که آموخته اید، استفاده کنید. ممکن است در حل مسئله ای راه، جدیدی
  به ذهن شما برسد که با راهبردهای آموزش داده شده متفاوت باشد. برای حل مسئله ها می توانید از ماشین حساب
  استفاده کنید. در مورد راهبردهای مختلف با هم کلاسی های خود گفت وگو کنید. ممکن است یک مسئله با چند
  راهبرد حل شود یا چند نفر از یک راهبرد استفاده کنند ولی نحوهٔ به کار بردن آنها متفاوت باشد. برای مثال چند نفر
  یک مسئله را با راهبرد رسم شکل حل می کنند اما نحوهٔ شکل کشیدن آنها ممکن است متفاوت باشد. در یک کلاس
  ریاضی خوب و فعال، تنوع راهبرد و راه حل وجود دارد.


  یک سوم دانش آموزان کلاسی بسکتبال ویک پنجم دانش آموزان آن کلاس فوتبال بازی می کنند.که تعدادشان 14 نفر است،بازی آنها را تماشا می کنند. این کلاس چند دانش آموز دارد؟

  می توانید از روش رسم شکل که به عنوان نماد کلاس است استفاده کنید و حل کنید و راه حل حل کنید ولی به اول و توضیحات کتاب توجه کنید.

  2 مساحت مربعی به ضلع 100 سانتی متر، 1متر مربع است. اگر از ضلع مربع 10 درصد کم کنیم، مساحت
  مربع چند درصد کم می شود؟

  10درصد را بهتراستد از 100سانتی متر کمئ کنید ضرب کنید تبدیل کنیدو حل کنید

  هر کاری نتوانستید انجام بدهید از بزرگتر هایتان بپرسید

  3 کشاورزی زمین خود را به نسبت های زیر بذر پاشی کرده است:
  گندم: % 45 جو: % 5/ 37 ذرت: % 5/ 17
  اگر مساحت زمین او 15 هکتار باشد، مساحت زیر کشت هر بذر را حساب کنید

  اگر مساحت زمین او 15 هکتار باشد، مساحت زیر کشت هر بذر را حساب کنید.

  تناسب ببندید درصد ها را به کسر تبدیل کنید به طوری که یک کسر واحد تشکیل بدهید و بعد دوباره تناسب ببندیدو.این مسئله بسیار سخت است بسیار فکر کنید.

  4 حاصل عبارت را پیدا کنید

  ای سوال الگویابیست مانند نمونه های بالا حلش کنید

  در یک کارگاه تولید کفش 4960 جفت کفش تولید شده است سه هشتم آنها پسرانه و بقیه دخترانه است.اگرقیمت هر جفت کفش پسرانه 27000 تومان و قیمت هر جفت کفش دخترانه 34000 تومان باشد، درآمد این کارگاه چقدر است؟

  تعداد کفش پسرانه و دخترانه را به دست بیاورید و بعد در آمد را به دست بیاورید فقط کلمه از علامت ضرب را یاخود به همراه دارد مانند سه هشتم از4960 علامت ضرب دارد این هم راهنمایی!!!

  6 سارا یک بازی روی صفحهٔ شطرنجی انجام می دهد.مهرهٔ او روی نقطهٔ سه دوم است. او ابتدا مهره اش را خانه به سمت راست، سپس 4 خانه به سمت بالا و در انتها 2 خانه به سمت چپ آورد.در حال حاضر مهرهٔ سارا
  روی کدام نقطه قرار دارد؟
  همان مولفه هاست که باید حل کنید .نمودار رسم کنید و راه را بروید

  7 چه کسری از شکل زیر رنگی است؟ توضیح دهید

  شکل را تقسیم کنید و و به تکه های کوچکتر و اگر در یک شکل یک شانزدهم است در چهار شکل.....

  اگر دیوارهای یک استخر با طرح زیر کاشی کاری شده باشد، چه کسری از دیوار کاشی سبز دارد؟

  شکل هارا بشمارید مشخص است دیگر!!!!

  9 به چند حالت حاصل ضرب 2 عدد طبیعی 36 می شود؟ در کدام حالت حاصل جمع، کمترین مقدار است؟

  الگوسازی یا تفکر نظام دار است جدول بکشید و حل کنید

  عددی را 5 برابر و 3 عدد از آن کم کردیم، حاصل 32 شد. عدد موردنظر چند است؟

  راهی که مسئله رفته را برعکس کنید معادله را برعکس منید و حل کنید یا از راه روش های نمادین استفاده کنید و حل کنید

  پایان فصل اول

  موفق باشید


  منبع مطلب : seven3.blogfa.com

  مدیر محترم سایت seven3.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ş 11 ماه قبل
  0

  10+6x=100

  6x=90

  x=15

  مهنا 12 ماه قبل
  1

  جوابش کو پ؟

  مهدی 2 سال قبل
  0

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید