توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  صورتگر ماهر به کدام نام خدا اشاره دارد

  1 بازدید

  صورتگر ماهر به کدام نام خدا اشاره دارد را از سایت پست روزانه دریافت کنید.

  پاسخ خودارزیابی فارسی هشتم

  پاسخ سوال 1: در اینجا منظور از «خانه خوب خداست» مسجد است.


  پاسخ سوال 2: «نور» نام خداست و روشنی نشان اوست. منظور این است که وجود خدا سراسر

  نور است و از تاریکی در وجود او هیچ خبری نیست.


  پاسخ سوال 3: بهترین راه شناخت خداوند، شناختن او از طریق موجودات است. موجودات، زیبایی، پیچیدگی، مهربانی و خشم و ... نشانه خداوند است؛ زیرا هر موجودی در اصل نمود و نمایشگری از وجود خداوند است.

  درس 2

  1. دربيت آخرشعر (صورتگرماهر) به کدام نام هاي خداوند اشاره شده؟

  مصور- صورتگر ماهر بي تقليد

  2. چه شگفتي هاي ديگري اززندگي مورچه مي دانيد؟

  مورچه هاتقسيم کاردارند.آن هايي که جوان ترهستند ازتخم هاپرستاري ميکنند-بعضي ها نگهبان وبعضي ها کارگرهستند. بين مورچه ها برخي کشاورز و برخي برده و برخي دامدار و برخي گوشت خوارند. همچنين صداي مورچه جز صدا هاي بلند است.

  3. چراخداونددرقرآن کريم انسان رابه انديشيدن درشگفتي هاي خلقت دعوت مي کند؟

  چون شگفتي هاي آفرينش نشانه اي ازقدرت خدا است.باانديشيدن دراين شگفتي ها به چيزهاي زيادي پي مي بريم ومي فهميم که جهان براساس نظم وقاعده خاصي آفريده شده است.

   ............................................................................................................

  درس 3

  1. برترين و گرامي ترين ارمغان (ايران) به ديگر سرزمين ها چست؟

  انديشه و طرز تفکر آنها،خرد و فرهنگ،تاريخ کهن

  2. دو تن از دليران نامدار ايراني را نام ببربد که براي سربلندي ايران کوشيده اند.

  1-امير کبير که براي استقلال کشور تلاش فراواني کرد.

  2-شهيد مهدي باکري، شهيد همت، شهيد بابادي که جان خود را فدا کردند تا سرزمينشان به دست نا اهلان نرسد.

  3-آرش کمانگير که جان خود را در تير گذاشت و تير را پرتاب کرد.

  3. به نظر شما چگونه مي توان از فرهنگ و ادب فرسي پاسداري کرد؟

  1-با حفظ ارزش هاي فرهنگي و انتقال آن به نسل هاي آينده

  2-اجراي عملي فرهعنگ و ادب فارسي

  3-آموزش، ياددهي و يادگيري

   ............................................................................................................

  درس 4

  1. علت اصلي بحران هاي زندگي چيست؟

  زندگي به يادگيري اصول وروش هاي ومهارت هاي نيازداردکه اين محارت هابه کمک اطرافيان وبزرگترها کامل مي شود. واگرانسان دريادگيري امور تلاش نکندزندگي بحراني خواهدشد.

  2. چرازندگي به يک سفرتشبيه شده است؟

  زيراماننديک سفرمي گذرد. گاهي اين سفرکوتاه مدت و گاهي بلندمدت است اما هميشگي نيست.

  3. براي حل مشکل کم رويي ياگستاخي چه بايد کرد؟

  حل مشکل کم رويي اين است که ارتباط موثري باديگران داشته باشيم.براي حل مشکل گستاخي میتوان گفت که فرد چيرگي بر اساس هيجانات و مهار احساسات گوناگون مانند خشم و ترس را داشته باشد.

  4. منظورازاين سخن <افسوس که جوان نمي داندوپيرنمي تواند>  چيست؟

  جوانان چون هيچ تجربه اي ندارند نمي توانند از کارهاي خود بر بيايند ولي پيران مي دانند که بايد چه کارکنند اما نمي توانند از پسش بر بيايند.

   ............................................................................................................

  درس 5

  1.شاعربراي سعادت وخوشبختي چه کارهايي مي کند؟

  1-سحرخيزباشد.   

  2-بامادرش مهرباني کندودرخدمتش باشد.

  3-با ادب وتميز باشد.

  4-حرفهاي پدر را گوش کند.

  2. اين جمله <جزراست نبايد گفت/هر راست نشايد گفت> باکدام قسمت شعر تناسب دارد؟

  زنهار مگو سخن به جز راست/هرچند تو را در آن ضررها ست

  3. براي پر بار کردن روز هاي زندگي چه بايدکرد؟

  بايد انديشيد و هر روز کار مفيدي انجام داد چون روزي که درآن کار انجام نگرفته است جز عمر آدمي حساب نمي شود.

  <روزي که در آن نکرده اي کار/آن روز ز عمر خويش مشمار>

  4. به نظر شما چه کارهاي ديگري باعث سعادت و خوشبختي انسان مي شود؟

  توکل به خدا، نظم و برنامه ريزي در کارها، تلاش مستمر در زندگي، آرامش و .....

   ............................................................................................................

  درس 6

  1. سه درس که بهلول به جنيد آموخت، چه بود؟

  درخوردن اصل آن است که لقمه ي حلال بايد و اگر حرام را صد از اين گونه آداب به جا بياوري فايده ندارد وسبب تاريکي دل شود.

  در سخن گفتن نيز بايد اوّل، دل، پاک باشد و نيّت درست باشد و آن گفتن براي رضاي خدا باشد وگرنه سکوت و خاموشي بهتر و نيکوتر باشد و

  در آداب خواب، اصل اين است که دردل تو بغض و کينه و حسد مسلمانان نباشد ودر ذکر حق باشي تا به خواب روي.

  2. درزندگي امروزي، چه آسيب هايي انسان را تهديد مي کند؟

  استفاده از فناوري هاي پيشرفته هرچه که ما را کمک مي کند، امّا اگراز آن ها درست استفاده نشود همان قدر که کمک مي کند ما را تهديد هم مي کند. استفاده ي نا به جا و نسنجيده از امکاناتي که فراهم آمده است. شکستن شکوه و حرمت انساني و کم رنگ شدن آداب و اخلاق، رهاورد تمدّن ماشيني و علم زده ي غرب است.

  3. به نظرشما بهترين زمان سخن گفتن و بهترين زمان سکوت و خاموشي، چه هنگامي است؟

  زماني که از شخص سؤالي پرسيده مي شود جواب دهد و هنگامي که ديگران شخن مي گويند وازاوسؤال نشده است

  4. چرا حريم قانون، دين وهنجاري هاي اخلاقي ، فرهنگ و آداب جوانمردي را رعايت کنيم ؟ چون رعايت آن به نفع ماست و وظيفه ي هر شهروند را رعايت آن هاست . گذشته از آن اگر ما رعايت نکنيم ممکن است به آتش همان بي حرمتي خود، بسوزيم.

   ............................................................................................................

  درس 7

  1. از نظر پير خارکش،عزّت و آزادگي چيست؟

  قانع بودن و محتاج ديگران نبودن ، خوارنشدن در مقابل ديگران.

  2. باتوجه به شعر شخصيت پير و جوان را باهم مقايسه کنيد.

  جوان مغرور و پرادعا، پير فروتن و بي ادعا. جوان زياده خواه ولي پير قانع. جوان ارزش و سعادت را در ثروت و قدرت مي ديد امّا پير ارزش ها را در قانع بودن و بي نيازي نسبت به ديگران مي ديد.

  3. چگونه مي توان به عزّت آزادگي رسيد؟

  بايد ابتدا فکر خود را تغيير داد. رندگي انسان ها در گرو فکر آنهاست يعني ما آنچنان که فکر مي کنيم زندگي مي کنيم.

  4. شعر اين درس به چه شيوه اي خوانده مي شود؟ به شيوه ي داستاني. به طوري که شنونده به شنيدن ادامه ي آن مشتاق باشد.

   ............................................................................................................

  درس 8

  1. سوالات قائم مقام فراهاني براي آزمايش فرزندانش چه بود؟

  اين شعر از کيست؟ ستاره اي بدرخشيد و ماه مجلس شد/دل رميده ي ما را انس و مونس شد

  کاشف الکل که بود؟

  2. ويژگي هاي مشترک اميرکبير و قائم مقام فراهاني چيست؟

  هر دو به مقام صدر اعظمي رسيدند.

  آنها باهوش و ذکاوت بودند و با تلاش و کوشش خود به دانش و مقام بالايي دست پيدا کردند.

  آنها توانستند با جهل موجود در جامعه مبارزه کنند.

  3. خدمات قائم مقام فراهاني و اميرکبير به ايران چه بود؟

  قائم مقام قراردادهاي مهم و ارزشمندي براي ايران بست.

  اميرکبير براي اولين بار مدارسي به نام دارالفنون که شبيه به مدارس حال بود تأسيس کرد. گروهي از دانشجويان را براي تحصيل به خارج از کشور اعزام کرد و جلوي ريخت و پاش درباريان را گرفت.

  4. اگر به جاي امير کبير بوديد چه مي کرديد؟

  به جاي فرستادن اندک دانشجويان به خارج، دانشگاهي در ايران تأسيس کرده و استادان فرهيخته را به آن مي آوردم تا دانشجويان بيشتري به تحصيل بپردازند.

   ............................................................................................................

  درس 9

  1. سيد جمال الدين اسد آبادي در چه زمينه هايي استعداد داشت؟

  1-زبان آموزي   2-سخنوري   3-بحث با ديگران   4-تاثير گذاري سخنش

  2. چه رابطه اي بين شعر حافظ ونقاشي کمال الدين بود؟

  شاه اسماعيل در آستانه شکست ومرگ بود وکمال الدين عکس پرنده اي را کشيد که در حال اوج گرفتن است ودو بيت حافظ را خواند ومنظورش اين بود که اين دنياي پست ارزش ماندن ندارد. و تو که مانند پرنده آزاد و رهايي هستي بايد به فکر رهايي از بند و اسارت دنيا باشي. زيرا مرگ تو را به عالمي مي برد که در آن آزاد و آسوده خواهی بود

  3. چرا روحانيت و چهره هاي علمی-فرهنگی تاثير بيشتري در جامعه دارند؟

  آن ها به دليل مطالعه وشناختی که از محيط جامعه و نيازهاي آن دارند می دانند که در هر شرايطی جامعه به چه چيزی نياز دارد.

  4. در جنگ چالدران چه کسي با شاه اسماعيل و سربازانش بود؟ چه کسي زخمي شد؟

  1-کمال الدين بهزاد همراه آنها بود.   2-يکي از سربازان زخمي شد.

   ............................................................................................................

  درس 10

  1. در متن درس سرزمين ايران با چه ويژگي هايي توصيف شده است؟

  سرزمين بزرگ و عزيز و شکوهمند سرزميني خون دل خورده سرزمين ستم ديده سرزمين عزتمند و استوار سرزمين آسماني لحظات تلخ و شيرين و .... .

  2. درباره ارتباط حديث (حب الوطن من الايمان) با محتواي درس توضيح دهيد؟

  حديث دوست داشتن وطن را ازايمان مي داند و درس نيز عشق به ميهن وعلاقه به آن را جزء عقيده و باور انسان مي داند.

  3. به نظر شما براي عزت و سربلندي ايران اسلامي در عرصه جهان چه بايد کرد؟

  بايد عاقل بود و عاقلانه انديشيد به نيروهاي داخلي اعتماد کرد از منابع داخلي براي ساختن کشور استقاده کرد.

  4. چه کنيم تا ناممان درتاريخ سرزمين عزيزمان جاودان بماند؟بينديشيم بنگريم و خدمتي درحد وطن به هم وطنان عزيزمان کنيم.

   ............................................................................................................

  درس 11

  1. در بيت اول به کدام صفات حضرت علي (ع) اشاره دارد؟

  اخلاص - دور از فريبکاري

  2. کدام بيت با مفهوم عبارت (الاعمال بالنيات) مناسبت دارد؟

  بيت7

  3. مولوي در بيت نهم برچه نکته اي تاکيد دارد؟

  کار را براي خدا انجام دادن نه براي خلق خدا

   ............................................................................................................

  درس 12

  1. سه ويژگي انقلاب اسلامي را بيان کنيد؟

  1.خدامحوري و دين باوري 2.رهبري برپايه اصل ولايت فقيه 3.وحدت ويکپارچگي مردم

  2. مقصوداز عبارت انقلاب اسلامي تولدي ديگر چيست؟

  پس از پيروزي انقلاب اسلامي بسياري از بنيادهاي فکري، فرهنگي ومعيارهاي ارزشي واخلاقي دگرگون شد.

  3. به نظر شما چرا آثار فرهنگي، آيين احوال وافکار جامعه است؟

  زيرا زبان هر دوره اي پايه ي باورها ارزش هاي ديني واخلاقي وبه طورکلي بربنياد فرهنگ حاکم برآن زمان سامان مي يابد.

   ............................................................................................................

  درس 13

  1. درمتن درس به نامه کدام حماسه سازان واقعه کربلاشده است؟

  امام حسين {ع}

  2. چراحضرت عباس {ع} يکي از اسوه هاي جوانمردي در واقعه کربلا شمرده ميشوند؟

  چون ايشان با آن سن کم توانستن در برابر دشمن بايستند و در اين راه شهيد شوند

  3. به نظر شما چگونه ميتوان ياد شهداي واقعه کربلا را زنده نگه داشت؟

  بازنده نگه نگه داشتنه ياده آن هاوادامه راهي که آن ها براي آن شهيد شدند

   ............................................................................................................

  درس 16

  1. دربند اول شعر پرنده آزادي تشبيه ها را بيابيد.

  محمد در آغوش پدرش چونان پرنده اي بيمناک آشيان دارد.

  2. منظور شاعر از کودکان سنگ چيست؟

  کودکان سنگ به دست فلسطيني ها که براي دفاع از خود و کشورشان هيچ اسلحه اي به جز سنگ ندارند.

  3. نوجوانان فلسطيني براي آزادي سرزمين خود، چه کارهايي مي کنند؟با تمام توانشان ايستادگي مي کنندودرراهشان استوار هستند.

   ............................................................................................................

  درس 17

  1. شکسپير، روزگار را به چه چيزي تشبيه کرده است؟

  به دريايي که کشتي زندگاني ما بر روي آن به سوي ساحل مقصود ميرود.

  2. اين بيت حافظ باکدام قسمت درس، ارتباط دارد؟

  نصيحت گوش کن جانا که از جان دوست تر دارند/جوانان سعادتمند پند پير دانا را

  برعکس اگر عقل و متانت را شعار خود کنند و پيران سالخورده را که عمر دراز تر و تجربه بيشتر دارند در اين راه پر خوف و خطر راهبر خود قرار دهند زندگی را به راحت و آسايش خواهند گذرانيد و ايام پيری بتوانند برای ديگران کارهای مفيدی انجام دهند.

  3. به نظر، شما راه رسيدن به خوشبختی چيست؟

  1-داشتن هدف

  2-برنامه ريزي

  3-استفاده از تجربه ي ديگران

  4-تفکر در احوال گذشتگان

  5-انتخاب آگاهانه

  6-تلاش براي رسيدن به هدف

  7-اميد جهت رسيدن به هدف

  4. درعبارت (اين دریای بزرگ، هميشه در جزر و مد است) چيست؟

  مشکلات و سختی های زندگی پستی ها و بلندی های زندگی، حوادث تلخ و شیرین زندگی است.

  منبع مطلب : motavaseteh12.blogfa.com

  مدیر محترم سایت motavaseteh12.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  فارسی هشتم-دبیرستان ایراندخت

  1.برترین و گرامی ترین ارمغان((ایران))به دیگر سرزمین ها چست؟

  جواب:اندیشه و طرز تفکر آنها،خرد و فرهنگ،تاریخ کهن

  2.دو تن از دلیران نامدار ایرانی را نام ببربد که برای سربلندی ایران کوشیده اند.

  جواب:1.امیر کبیر که برای استقلال کشور تلاش فراوانی کرد.

  2.شهید مهدی باکری،شهید همت،شهید بابادی که جان خود را فدا کردند تا سرزمینشان به دست نا اهلان نرسد.

  3.آرش کمانگیر که جان خود را در تیر گذاشت و تیر را پرتاب کرد.

  3.به نظر شما چگونه می توان از فرهنگ و ادب فرسی پاسداری کرد؟

  جواب:1.با حفظ ارزش های فرهنگی و انتقال آن به نسل های آینده

  2.اجرای عملی فرهعنگ و ادب فارسی

  3.آموزش،یاددهی و یادگیری                       

  منبع مطلب : st-farsi.blogfa.com

  مدیر محترم سایت st-farsi.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  ادبیات بروجرد - پاسخ خودارزیابی های فارسی هشتم 1

  پاسخ خودارزیابی های پایه هشتم دورۀمتوسطه اول                                                                      

  پاسخ خود ارزیابی ادبیات هشتم

   درس اول ص14 

  1.شاعردرمصراع«اینجا خانه ی خوب خداست » به چه نکته ای اشاره دارد؟

  در اینجا منظور از «خانه خوب خداست»خانه  همان مسجد است.

  2.درک ودریافت خود را از مصراع «نام اونور ونشانش روشنی »بیان کنید.

  «نور»نام خداست و روشنی نشان اوست.منظور این است که وجود خدا سراسر نور است و از تاریکی در وجود او هیچ خبری نیست.

  3.چه راه هایی برای شناخت خداوند هستی وجود دارد؟

  بهترین راه شناخت خداوند،شناختن او از طریق موجودات است.زیبایی،پیچیدگی،مهربانی و خشم و ... موجودات،نشانه ی  زیبایی،پیچیدگی،مهربانی و خشم و ... خداوند است؛زیرا هر موجودی در اصل نمود و نمایشگری از وجود خداوند است.

  خودارزیابی:درس2ص 20

  1. دربیت آخرشعر(صورتگرماهر)به کدام نام های خداوند اشاره شده؟مصور-صورتگر-ماهر-بی تقلید

  2. چه شگفتی های دیگری اززندگی مورچه می دانید؟مورچه هاتقسیم کاردارند.آن هایی که جوان ترهستند ازتخم هاپرستاری می کنند-بعضی ها نگهبان وبعضی ها کارگرهستند. بین مورچه ها برخی کشاورز و برخی برده و برخی دامدار و برخی گوشت خوارند.

  3. چراخداونددرقرآن کریم انسان رابه اندیشیدن درشگفتی های خلقت دعوت می کند؟چون شگفتی های آفرینش نشانه ای ازقدرت خدا است.بااندیشیدن دراین شگفتی ها به چیزهای زیادی پی می بریم ومی فهمیم که جهان براساس نظم وقاعده ی خاصی آفریده شده است.

  خودارزیابی درس سوم ص33

  1.برترین و گرامی ترین ارمغان((ایران))به دیگر سرزمین ها چست؟

  اندیشه و طرز تفکر آنها،خرد و فرهنگ،تاریخ کهن .

  2.دو تن از دلیران نامدار ایرانی را نام ببربد که برای سربلندی ایران کوشیده اند.

  1.امیر کبیر که برای استقلال کشور تلاش فراوانی کرد.

  2.شهید مهدی باکری،شهید همت،شهید بابایی که جان خود را فدا کردند تا سرزمینشان به دست نا اهلان نیفتد.

  3.آرش کمانگیر که جان خود را در تیر گذاشت و تیر را پرتاب کردومرزبین ایران وتوران را معلوم کرد .

  3.به نظر شما چگونه می توان از فرهنگ و ادب فارسی پاسداری کرد؟

  1.با حفظ ارزش های فرهنگی و انتقال آن به نسل های آینده

  2.اجرای عملی فرهنگ و ادب فارسی

  3.آموزش،یاددهی و یادگیری وجلوگیری از ورود لغات بیگانه به زبان فارسی ومعادل سازی برای واژگان خارجی .                    

   درس چهارم  ص39

  1)    علت اصلی بحران های زندگی چیست؟زندگی به یادگیری اصول وروش های ومهارت های نیازداردکه این مهارت هابه کمک اطرافیان وبزرگترها کامل می شود. واگرانسان دریادگیری امور تلاش نکندزندگی بحرانی خواهدشد.

  2)    چرازندگی به یک سفرتشبیه شده است؟زیرامانندیک سفرمی گذرد. گاهی این سفرکوتاه مدت وگاهی بلندمدت است اماهمیشگی نیست.

  3)    برای حل مشکل کم رویی یاگستاخی چه بایدکرد؟حل مشکل کم رویی این است که ارتباط مؤثری بادیگران داشته باشیم.برای حل مشکل گستاخی می توان گفت که فرد ،چیرگی براساس هیجانات ومهار احساسات گوناگون مانندخشم وترس راداشته باشد.

  4)  منظورازاین سخن<<افسوس که جوان نمی داندوپیرنمی تواند>> چیست؟جوانان چون هیچ تجربه ای ندارندنمی توانندازکارهای خودبربیایندولی پیران می دانند که باید چه کارکنندامانمی توانندازپسش بربیایند.

   درس 5   ص 45

  1.شاعربرای سعادت وخوشبختی چه کارهایی راپیشنهاد می کند؟

  1.سحرخیزباشد. 2.بامادرش مهربانی کندودرخدمتش باشد.

  3.با ادب وتمیز باشد.4. حرف های پدر را گوش کند.

  2.این جمله <<جزراست نباید گفت:هر راست نشاید گفت>>باکدام قسمت شعرتناسب دارد؟

  زنهارمگوسخن به جز راست      هرچند تورا در آن ضررها ست

  3. برای پر بار کردن روز های زندگی چه بایدکرد؟

  بایداندیشیدوهرروزکارمفیدی انجام دادچون روزی که درآن کارانجا م نگرفته است جزءعمر آدمی حساب نمی شود.

  «روزی که در آن نکرده ای کار   آن روز ز عمر خویش مشمار»

  4. به نظر شما چه کارهای دیگری باعث سعادت و خوشبختی انسان می شود؟

  توکل به خدا، نظم و برنامه ریزی در کارها، تلاش مستمر در زندگی، آرامش  و ....

  درس: 6 آداب نیک صفحه: 51

  خودارزیابی

  1- سه درس که بهلول به جنید آموخت ، چه بود ؟ درخوردن اصل آن است که لقمه ی حلال باید و اگر حرام را صد از این گونه آداب به جا بیاوری فایده ندارد وسبب تاریکی دل شود. در سخن گفتن نیز باید اوّل ، دل ، پاک باشد و نیّت درست باشد وآن گفتن برای رضای خدا باشد وگرنه سکوت و خاموشی بهترونیکوتر باشد ودرآداب خواب، اصل این است که دردل توبغض و کینه و حسد مسلمانان نباشد ودر ذکرحق باشی تا به خواب روی.

  2- درزندگی امروزی ، چه آسیب هایی انسان را تهدید می کند ؟ استفاده از فناوری های پیشرفته هرچه که ما را کمک می کند ، امّا اگراز آن ها درست استفاده نشود همان قدر که کمک می کند ما را تهدید هم می کند . استفاده ی نا به جا و نسنجیده از امکاناتی که فراهم آمده است . شکستن شکوه وحرمت انسانی و کم رنگ شدن آداب و اخلاق ، رهاورد تمدّن ماشینی و علم زده ی غرب است .

  3- به نظرشما بهترین زمان سخن گفتن و بهترین زمان سکوت و خاموشی ، چه هنگامی است ؟

  زمانی که از شخص سؤالی پرسیده می شود جواب دهد و هنگامی که دیگران سخن می گویند وازاوسؤال نشده است گوش بدهد.

  4- چرا بایدحریم قانون ، دین وهنجاری های اخلاقی ، فرهنگ و آداب جوانمردی را رعایت کنیم ؟ چون رعایت آن به نفع ماست و وظیفه ی هر شهروند  رعایت آن هاست . گذشته از آن اگر ما رعایت نکنیم ممکن است به آتش همان بی حرمتی خود ، بسوزیم.

  منبع مطلب : adabiat-tak.mihanblog.com

  مدیر محترم سایت adabiat-tak.mihanblog.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 1 ماه قبل
  0

  عالی بود من که راضی ام

  عالی 1 سال قبل
  0

  عالی

  جواب نمی دونم بهم میگین 1 سال قبل
  0

  زود

  جواب نمی دونم بهم میگین 1 سال قبل
  0

  جواب ومعنی

  ناشناس 1 سال قبل
  0

  میشه جواب و معنی کتاب های کلاس چهارم بگین

  0
  جواب نمی دونم بهم میگین 1 سال قبل

  بفرستین

  HADOS 2 سال قبل
  0

  عالی بود

  لیلا 2 سال قبل
  1

  به نظر من در این بیت معنی کلمه صورتگر ماهر اینه که خداوند از هیچکس تقلید نمیکنه و تمام صورت و شکل ها را خودش خلق کرده و به این نام اشاره می‌کنه که خدا بی تقلید همه ما و موجودات و همه اون چیزی را که در دنیا وجود داره خلق کرده اون(خدا ) واقعاً صورتگر ماهر هست

  مهدی 2 سال قبل
  2

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید