توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  سوالات درس ۱۳ مطالعات هشتم

  1 بازدید

  سوالات درس ۱۳ مطالعات هشتم را از سایت پست روزانه دریافت کنید.

  سوالات درس به درس مطالعات هشتم + جواب

  سوال‌های درس به درس مطالعات اجتماعی هشتم با جواب

    

  سوالات درس 1                     سوالات درس 13

  سوالات درس 2                     سوالات درس 14

   سوالات درس 3                     سوالات درس 15 

  سوالات درس 4                     سوالات درس 16

  سوالات درس 5                     سوالات درس 17

  سوالات درس 6                     سوالات درس 18

  سوالات درس 7                    سوالات درس 19

  سوالات درس 8                     سوالات درس 20

  سوالات درس 9                     سوالات درس 21

  سوالات درس 10                    سوالات درس 22

  سوالات درس 11                    سوالات درس 23

  سوالات درس 12                    سوالات درس 24 

  چهار درس آخر اضافه شد.

  در کانال تلگرام به آیدی: [email protected]

  بدون تبلیغات مزاحم

  با فیلترشکن روشن وارد شوید.
   

  منبع مطلب : motavaseteh12.blogfa.com

  مدیر محترم سایت motavaseteh12.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  اموزش درس های هفتم

  جهت مشاهده به ادامه مطلب مراجعه کنید.

  درس  13

  1-ایران در سال 1390 چند نفر جمعیت داشت؟

   75 میلیون نفر

  2-کدام یک از کشور های همسایه ایران پرجمعیت هستند؟

  پاکستان  -ترکیه

  3-کدام یک از کشورهای همسایه ایران کم جمعیت هستند؟

  ارمنستان – کویت –بحرین – قطر – امارات متحده عربی – آذربایجان – ترکمنستان

  4-جمعیت چگونه افزایش می یابد؟

  اگرتعدادافرادیکهمتولدمیشوندبیشترازافرادیکهمیمیرندباشدجمعیتافزایشمییابد.

  5- جمعیت چگونه کاهش می یابد؟

  اگرتعدادافرادیکهمتولدمیشوندکمترازافرادیکهمیمیرندباشد،جمعیتکاهشمییابد.

  6-رشد منفی جمعیت چگونه اتفاق می افتد؟

  دربرخیکشورهامانندسوئیسودانمارکتعدادزادوولدهاکمترازمرگومیرهاشدهاستبهاینرشد،رشدمنفیهممیگویند.

  7-جمعیترابهچند گروهسنیمی توانتقسیم کرد؟

  گروه1جمعیتیکسالتا 25 سالکودکانونوجوانانوجوانان

  گروه2بزرگسالان25 تا 65 سال

  گروه3سالمندانبیشتر از 65 سال

  8-با منفی شدن رشد جمعیت چه مشکلاتی برای یک کشور ایجاد می شود؟

  باکمشدنزادوولد،جمعیتجوانکاهشوتعدادسالمندانافزایشمییابدوجامعهازنیرویجوانکهمیتواند

  کارکندوبافعّالیّتهایاقتصادیوآموختنعلمبهپیشرفتکشورکمککند،محروممیشود.

  9-مسئولیت سرشماری جمعیت در ایران بر عهده چه سازمانی است؟

  مرکزآمارایران

  10- اطلاعات مربوط به سرشماری جمعیت را چگونه می توان بدست آورد؟

  استفادهازکتابهاونشریاتمرکزآمارایران،باواردشدنبهپایگاهاینترنتیآن،اطلاعاتموردنظرمانرا

  دربارهجمعیتبهدستبیاوریم.

  11-منظور از تراکم جمعیت چیست؟

  بهنسبتافرادیکهدریکمکانزندگیمیکنند،تراکمجمعیتآنمکانمیگویند.

  12-تراکم جمعیت یک منطقه را چگونه محاسبه می کنند؟

  برایمحاسبهٔتراکمجمعیتیکمنطقه،جمعیتآنمنطقهرابرمساحتآنتقسیممیکنند.

  13-تراکم جمعیت کشورمان در سال 1390  در هر کیلومتر مربع چند نفر بوده است؟

  معادل1/49نفردرکیلومترمربع

  مساحت قسمت هایی از دشت کویر ودشت لوت از مساحت کل کشور کم شده است.

  مساحت قابل سکونت (1/527/495 میلیون کیلومتر مربع )

  14-عوامل مؤثر در تراکم پایین  یا کم   جمعیت کدامند؟

  درنواحیداخلیایرانبهدلیلکمبودبارندگی،آبوهوایگرموخشکوخاکهای  نامساعدوشور،جمعیتبسیارکمیزندگیمیکنند.

  15-کدام مناطق ایران خالی از جمعیت است؟

  دشت کویر  - دشت لوت

  16-عوامل مؤثر در تراکم بالا و زیاد جمعیت کدامند؟

            پایتخت بودن یک منطقه مانند تهران که بسیاری از سازمانهایمهمدولتی،دانشگاهها،بیمارستانهاو  

          صنایعدر آن متمرکز شده اند

  مناطق جلگه ای به دلیل وجود باران کافی –آب فراوان –هوای معتدل – خاک حاصلخیز  مانند : جلگه های کناره ی دریای مازندران

  وجود معادن وذخایر چون نفت وگاز مانند: خوزستان

  مناطق کوهپایه ای به دلیل وجود خاک حاصلخیز و بارندگی کافیمانند: کوهپایه های البرز وزاگرس

  17-پرتراکم ترین و پرجمعیت ترین ناحیه کشورمان کدام منطقه است؟

  تهران

  منبع مطلب : daers-7.blog.ir

  مدیر محترم سایت daers-7.blog.ir لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  سوال و جواب درس 13 تا 24 مطالعات اجتماعی (سری 1) — هشتم متوسطه

  سوال و جواب درس 13 تا 24 مطالعات اجتماعی (سری 1) — هشتم متوسطه

  قوانین و مقررات

  تماس با ما

  درباره ما

  ثبت شکایت

  منبع مطلب : biamoz.com

  مدیر محترم سایت biamoz.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهدی 2 سال قبل
  0

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید