توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  سوالات درس چهارم مطالعات نهم با جواب

  1 بازدید

  سوالات درس چهارم مطالعات نهم با جواب را از سایت پست روزانه دریافت کنید.

  مطالب کلاس سال نهم

  سوالات متن فصل دوم – درس4                

  1-آب کره(هیدروسفر) چه منابعی را شامل می شود؟

  آب کره (هیدروسفر) همه آبهای زمین یعنی اقیانوسها، دریاها، دریاچه ها و رودها و … را شامل میشود.

  2-پنج مجموعه بزرگ آب ها را نام ببرید.

  اقیانوس آرام، اطلس، هند، منجمدشمالی و منجمدجنوبی

  3-اقیانوس آرام چه مشخصاتی را دارد؟

  اقیانوس آرام پهناورترین اقیانوس کره زمین است. (مساحت آن 100برابر کشور ایران است)! این اقیانوس عمیقترین اقیانوس جهان هست. دراز گودال ماریانا با ژرفای 11000متر در نزدیکی مجمع الجزایر فیلیپین در این اقیانوس قرار دارد.

  4-مطالعه وکاوش های علمی در اقیانوس ها وبسترآنها با چه مشکلاتی رو به رو است؟

  فشار زیاد آب،  تاریکی   و دمای کم در اعماق آب و...

  5- منظور از فلات قاره چیست؟

  در جاهایی که اقیانوسها با خشکی تماس دارند، اغلب ناحیهای کم عمق با ژرفایی کمتر از 200متر دیده میشود که به آن فلات قاره (ایوان خشکی) میگویند.

  6- فلات قاره از چه نظرهایی اهمیت دارند؟

  ازنظر وجود جزیره هایی که سر از آب بیرون آورده اند. از نظر وجود منابع سرشار نفت و گاز   و  ماهیگیری  اهمیت زیادی دارند.

  7-شیب قاره به کدام بخش از ناهمواری های کف اقیانوسی گفته می شود؟

  بعد از فلات قاره ناگهان شیب زیاد میشود و تا عمق 2000تا 5000متری ادامه می یابد؛ به این بخش شیب قاره میگویند.

  8-ناهمواری های کف اقیانوسی را به ترتیب نام ببرید.

  فلات قاره، شیب قاره، دشت اقیانوسی، پوسته اقیانوسی و گودال های اقیانوسی

  9-به طورمتوسط هرلیتر از آب دریا چندگرم نمک دارد؟35گرم درلیتر

  10- آیا میزان شوری آب دریاها یکسان است؟ با یک مثال بیان کنید.

  خیر. شوری آب دریاها و اقیانوسها متفاوت است. شوری آب دریای مدیترانه 37گرم در لیتر و دریای احمر 43گرم در لیتر است. در حالی که شوری دریای شمال در اروپا حداکثر 7گرم در لیتر است و آب اقیانوسهای نواحی قطبی تقریباً شیرین است.

  11-دمای آب اقیانوس ها ودریاهارا در اعماق مختلف باهم مقایسه کنید.

  آبهای سطحی اقیانوسها و دریاها بر اثر تابش خورشید گرم میشوند اما در ژرفای بیش از 1000متری اقیانوسها، دما همواره کمتر از+ ٔ 4درجه سانتیگراد است. در مناطق مجاور قطبها، نواحی یخ بسته در آبها وسعت زیادی دارند. در این مناطق، شناور شدن کوههای یخ (آیسبرگ) خطر بزرگی برای کشتیها محسوب میشود.

  12-انواع حرکات آب دریا ها واقیانوسها را نام ببرید.

  حرکات آب دریا به صورت موج، جزر و مد و  جریانهای دریایی است

  13-محل برخورد جریان های دریایی سرد وگرم ازچه نظر دارای اهمیت است؟

  محل تلاقی آبهای گرم و سرد از مهمترین مناطق صید ماهی جهان است؛ مانند نیوفوندلند در آمریکا یا شرق ژاپن

  14-اقیانوس ها از جهت هایی برای انسان ها اهمیت دارند؟

  اقیانوسها یکی از منابع مهم تأمین غذا برای انسان هستند.این پهنه های آبی امکان حمل ونقل کم هزینه تر میلیونها تن بار را با کشتیها فراهم می آورند اقیانوسها همچنین به طور غیر مستقیم منبع تأمین آب شیرین برای ساکنان جهان اند.

  15-امروزه چه خطراتی اقیانوس ها ومحیط زیست آن را تهدید می کنند؟

  1-سالیانه چند میلیون تن زباله های سمی کارخانه ها، پلاستیک و مواد تجزیه نشدنی به اقیانوسها ریخته میشود.

  2- برخی کشورها از شیوهٔ دفن زباله های اتمی در اعماق اقیانوسها استفاده میکنند.

   3-صید بی رویه و انبوه ماهی ها، بدون آنکه فرصت تولید مثل برای آنها فراهم شود، نیز به بومسازگان (اکوسیستم) آبها به شدت لطمه میزند.

   4- برخی کشورهای پیشرفته با دسترسی به فناوریهای جدید مانندکشتیهای مجهز به رادار یا نصب دائمی تورها در آب، به طور مداوم صید ماهی از اعماق  آب و همه نقاط اقیانوسها را افزایش میدهند.

  5- افزایش دمای آب ها درنتیجه رها سازی فاضلاب های صنعتی وخانگی.

  16-ساختار وترکیبات هواکره را بیان کنید.

  هوا کره لایه ای از گاز است که از سطح زمینٔ تا ارتفاع 10000کیلومتری اطراف سیاره زمین را در برگرفته است. هواکره مخلوطی از گازهای مختلف نیتروژن   %78  ، اکسیژن%21  ، و سایر گازها مانند دی اکسید کربن و بخار آب است.

  17-هواکره از چند لایه تشکیل شده است؟ به ترتیب نام ببرید.

  1-وردسپهر(تروپوسفر)                              2-یوش سپهر(استراتوسفر)

  3-میان سپهر(مزوسفر)                             4-دماسپهر(ترموسفر)

  5-برون سپهر(اگزوسفر)

  18-پایین ترین لایه هواکره چه نام دارد؟ چه اتفاقاتی درآن صورت میگیرد؟

  پایینترین لایه، که نزدیک به سطح زمین است، تروپوسفر نام دارد. تشکیل ابرها و بسیاری از تغییرات آب و هوایی در این لایه صورت میگیرد.

  19-درهریک ازمناطق زیر چه نوع آب وهوایی حاکم است؟

  جنگل های کنگو درافریقا( گرم ومرطوب)

  صحرای افریقا(   گرم وخشک   ) ،

  سواحل شمالی افریقا(  مدیترانه ای)

  20-هوا وآب وهوا چه تفاوتی دارند؟

  هـــوا وضعیت گذرا و موقتی هوا کره (اتمسفر) در یک محل و در مدت زمانی کوتاه است. برای مثال، میگوییم امروز هوا آفتابی یا ابری یا بارانی است یا باد میوزد.

  اما آب و هوا وضعیت هوا کره (اتمسفر) در یک ناحیه در مدت زمانی نسبتاً طولانی است.برای مثال، میگوییم استان بوشهر آب و هوای گرم و شرجی دارد.

  21-برای پی بردن به نوع آب وهوای یک ناحیه چه عواملی موردمحاسبه قرار میگیرند؟

  داده های آماری مربوط به دما، بارش، رطوبت، باد و… در طول سالها (سی سال یا بیشتر) جمع آوری و میانگین آنها محاسبه میشود.

  22-دمای میانگین روزانه، ماهانه  و سالانه چگونه به دست می آیند؟

  الف))اگر دماهای ثبت شدهٔ تمام ساعات شبانه روز را با هم جمع کنیم و حاصل جمع را بر تعداد آنها، یعنی 24ساعت، تقسیم کنیم، دمای میانگین روزانه بهدست میآید.

  ب))با استفاده از میانگین  های روزانه دما و تقسیم آنها بر تعداد روزهای یک ماه میتوان دمای میانگین ماهانه را به دست آورد.


  ج)) اگر دمای میانگین ماهانه دوازده ماه سال را با یکدیگر جمع و بر 12تقسیم کنیم، دمای میانگین سالانه به دست می آید.

  23-عوامل موثر برآب وهوای جهان را نام ببرید.

  1-عرض جغرافیایی و زاویه تابش خورشید         2- دوری ونزدیکی به دریا

  3-ارتفاع                                                              4-وزش باد ها وفشار هوا

  24-ازعوامل موثر برآب وهوای جهان، عرض جغرافیایی وتغییر زاویه تابش خورشیدرا توضیح دهید.

  سرزمین های نزدیک استوا اشعه عمودی خورشید را دریافت میکنند.اما هرچه از استوا به طرف قطبها پیش میرویم، تابش خورشید مایلتر میشود. در نتیجه، گرمای کمتری به زمین میرسد. بدین ترتیب، هرچه از مدار استوا (صفر درجه) به سمت عرض های جغرافیایی بالاتر حرکت کنیم، دمای هوا کاهش می یابد و درنواحی مجاور قطبها کمترین میانگین دمای سالانه دیده میشود.

  25-به طورکلی ازیکسان نتابیدن خورشید به سطح زمین، چند منطقه ی آب وهوایی پدیدآمده است؟

  1 ــ منطقه گرم در دو طرف استوا تا مدارهای رأس السرطان و رأس الجدی

   2ــ منطقه ٔ معتدل شمالی و جنوبی

  3ــ منطقه سرد در مجاورت قطبها

  26-دوری ونزدیکی به اقیانوس ها ودریاها چه تأثیری برآب وهوا دارد؟

  خشکیها زودتر از آبها گرم میشوند و سریعتر گرمای خود را از دست میدهند. آبها بیشتر از خشکیها گرما را در خود ذخیره میکنند. به همین سبب، اقیانوسها و دریاها موجب اعتدال دمای نواحی مجاور خود در زمستان و تابستان میشوند و گرما و سرمای مناطق را کاهش میدهند.

  27-تأثیر جریان های دریایی بر آب وهوا را توضیح دهید.

  عبور جریانهای دریایی آب گرم از کنارهٔ کشورها موجب میشود که سرمای هوا در زمستان کاهش پیدا کند. به عکس، عبور جریانهای آب سرد موجب بروز سرمای شدید در کناره ها میشود؛ مانند جریان آب سرد گرینلند که از کناره های
  کانادا عبور میکند.

  28-درلایه وردسپهر(تروپوسفر)چه تغییرات آب وهوایی حاصل میشود؟

  در لایه وردسپهر (تروپوسفر،) هر چه از سطح زمین بالاتر میرویم دمای هوا کم میشود. به ازای هر 1000متر ارتفاع، دما    6 درجه سانتیگراد کاهش مییابد. بنابراین، در نواحی مرتفع و بر فراز قله ها و کوهها و دامنه ها دما پایینتر
  از نواحی پست است.

  29-ارتفاعات چه تأثیری درآب وهوا دارند؟

  ارتفاعات میتوانند از نفوذ تودههای مرطوب به نواحی آن سوی خود جلوگیری کنند؛ مانند رشته کوههای هیمالیا در شمال هند یا البرز در ایران. ارتفاعات همچنین جهت وزش بادها را تغییر میدهند.

  30- هوا مانندهمه ..گازها.. سنگینی دارد وبرهمه چیز..فشار.. وارد میکند.

  فشار هوا را با ..دستگاه های فشارسنج.. اندازه گیری می کنند.

  31-فشار ودما چه رابطه ای دارند؟ چرا ؟

  هوای گرم فشار کمتری دارد؛ زیرا منبسط میشود و مولکولهای آن از هم فاصله میگیرند. هوای گرم سبک است و به سمت بالا صعود میکند.

   هوای سرد فشار بیشتری دارد؛ زیرا سرما موجب تراکم و فشردگی بیشتر مولکولها میشود.هوای سرد سنگین است و به سمت پایین و سطح زمین فرود میآید.

  32-رابطه فشار وارتفاع را بیان کنید.

  هر چه از سطح زمین بالاتر برویم، فشار هوا کم میشود. به همین دلیل، فشار هوا در سطح دریاها زیاد و در ارتفاعات و کوهستانها کم است.

  33- باد چگونه به وجود می آید؟

  هوا همیشه از جایی که فشار بیشتری دارد به سمت جایی که فشار کمتری وجود دارد جریان می یابد و به این ترتیب، باد به وجود میآید.

  34-یکی از عوامل مهم گردش عمومی هوا وتغییرات آب وهوایی درجهان چیست؟

  پراکندگی کانون های فشار بر روی کره زمین.

  35- کانون های مهم فشارهوا در دو نیمکره شمالی وجنوبی چگونه است؟ آن ها را نام ببرید.

  کانون های فشار در دو نیمکره شمالی و جنوبی حالت قرینه دارند.

  مانند شکل زیر:


  1- منطقه استوایی کانون فشارکم است. در این منطقه، هوا گرم و مرطوب است.
  2- سرزمینهای مجاور مدار رأس السرطان و رأس الجدی کانون فشار زیادند.


  3- مناطق معتدل کانون فشارهای متغیرند. در این مناطق در زمستانها، خشکیها خیلی سرد و در تابستان خیلی گرم میشوند. از سوی دیگر، این مناطق مورد هجوم فشار زیاد و کم از مجاور قرار میگیرند.


  4- مناطق قطبی در تمام سال هوای سرد و خشک دارند و کانون فشار زیادند.

  36- یکی از علل مهم افزایش دمای کره زمین چیست؟ بیان کنید.

  یکی از علل مهم افزایش دما، زیاد شدن  تعداد خودروها و افزایش فعالیتهای صنعتی است که از سوختهای فسیلی استفاده میکنند و موجب آلودگی هوا  و ورود گازهای گلخانه ای به هواکره میشوند.

  37- به نظربرخی دانشمندان  گرم شدن زمین چه نتایج ناخوشایندی دارد؟

  ذوب شدن یخهای قطبی،  بالا آمدن آب دریا،  به زیر آب رفتن نواحی ساحلی  جزیره ها ،   و وقوع خشکسالی های شدید در نواحی گرم و خشک و ...

  منبع مطلب : mah96.blog.ir

  مدیر محترم سایت mah96.blog.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  سوالات درس به درس مطالعات اجتماعی چهارم

  درس اول مطالعات اجتماعی چهارم

  1 - محله به چه جایی می گویند؟

  محلّه قسمتی از یک شهر یا روستاست که در آن گروهی از مردم در همسایگی یکدیگر زندگی می کنند.

  2 - حدیث پیامبر در مورد همسایه را بنویسید؟

  اگر می خواهید خدا و پیامبر، شما را دوست داشته باشند، امانت دار و راستگو باشید و با همسایگان خود به نیکی رفتار کنید.

  3 - 3 تا از مقرراتی که درمحله باید رعایت کنیم چیست؟

  در زمان استراحت همسایه ها در کوچه توپ بازی یا در خانه سروصدا نکنیم.

  در خانه صدای رادیو و تلویزیون را بلند نکنیم.

  در ساختمان محلّ زندگی خود یا کوچه و خیابان محلّه مان ترقّه بازی نکنیم.

  درس دوم مطالعات اجتماعی چهارم

  4 - مردم در مسجد علاوه بر عبادت خدا چه کار های دیگری انجام می دهند؟

  مردم در مسجد علاوه بر عبادتخدا با یکدیگر آشنا می شوند، از حال هم خبر می گیرند و برای حلّ مشکلات محلّه ی خود با یکدیگر مشورت می کنند.

  مسجد همچنین محلّ برگزاری مراسمی چون دعا، عزاداری و جشن های مربوط به عیدهای مذهبی است.

  درس سوم مطالعات اجتماعی چهارم

  5 - جدول بودجه چیست؟

  به جدولی که در آن درآمد، هزینه و پس انداز نشان داده شده است، جدول بودجه میگوییم.

  6 - برای خرید عاقلانه چه اقداماتی باید انجام دهیم؟

  1 برنامه ریزی برای خرید - 2 همفکری و مشورت برای خرید 3 جمع آوری اطلاعات مربوط به جنس - 4 انتخاب جنس -

  درس چهارم مطالعات اجتماعی چهارم

  7 - نقشه چگونه تهیه می شود؟

  برای تهیه ی نقشه از عکس هوایی استفاده می کنند. عکس هوایی را با هواپیما از بالای زمین می گیرند.

  8 - استفاده از نقشه چه کمکی به ما می کند؟

  نقشه ها در پیدا کردن مکان ها به ما کمک می کنند.

  حتّی اگر هیچ وقت به جایی نرفته باشیم، با استفاده از نقشه می توانیم بفهمیم که آن محل کجاست و چگونه و از چه راهی می توانیم به آنجا برویم.

  9 - راهنمای نقشه چه کمکی به ما می کند؟

  راهنمای نقشه، معنای رنگ ها و علامت های روی نقشه را مشخّص می کند

  و کوه، جنگل، دریا، پل، خانه ها، خیابان، فرودگاه و چیزهای دیگر را روی نقشه نشان می دهد.

  درس پنجم مطالعات اجتماعی چهارم

  10 - تولیدات عشایر را نام ببرید؟

  گوشت، لبنیات، گلیم و جاجیم از تولیدات عشایر است.

  11 - زندگی روستایی چه تفاوتی با زندگی عشایری دارد؟

  کار بیشتر روستاییان کشاورزی و باغ داری است. بعضی از آن ها علاوه بر کشاورزی به دام پروری و تولید صنایع دستی مانند قالی و جاجیم مشغول اند.

  شغل اصلی عشایر، دام پروری است و برای چراندن دام ها از جایی به جای دیگر کوچ می کنند.  گوشت، لبنیات، گلیم و جاجیم از تولیدات عشایر است.

  12 - شغل بیشتر شهر نشینان چیست؟

  بیشتر شهرنشینان در کارخانه ها، مغازه ها و اداره ها کار می کنند.

  13 - استان چیست؟

  کشور ما را برای اداره ی بهتر به قسمت های بزرگی تقسیم کرده اند. به هر یک از این قسمت ها استان می گویند.

  درس ششم مطالعات اجتماعی چهارم

  14منظور از شمال و جنوب چیست؟

  گر در یک صبح آفتابی، در حیاط خانه یا مدرسه طوری بایستیم که دست راست ما به طرف خورشید باشد و دست چپ ما به طرف مغرب، روبه روی ما شمال و پشت سرمان جنوب است.

  15 - کره ی زمین را تعریف کنید؟

  زمینی که ما روی آن زندگی می کنیم و شهرها و کشورها روی آن قرار دارند، کره ی بسیار بزرگی است که به آن کره ی زمین گفته می شود.

  16 - قطب شمال به کجا می گویند؟

  به بالاترین نقطه ای که روی کره می بینید، قطب شمال نام دارد.

  17 - قطب جنوب به کجا می گویند؟

  به پایین ترین نقطه ی زمین که روبه روی قطب شمال قرار دارد، قطب جنوب می گویند.

  18 - قطب نما چیست؟

  قطب نما وسیله ای است که جهت قطب شمال و جنوب زمین را نشان می دهد.

  قطب نما یک عقربه ی مغناطیسی آهنربایی دارد که نوک رنگی آن همیشه درجهت شمال قرار می گیرد.

  درس هفتم مطالعات اجتماعی چهارم

  19 - دانش جغرافیا چه کمکی به ما می کند؟

  دانش جغرافیا به ما کمک می کند که محیط زندگی خود و محیط های دیگر را بشناسیم و از چگونگی زندگی مردم در مکا نهای مختلف آگاه شویم.

  20 - کار جغرافی دان ها چیست؟

  جغرافی دان کسی است که مکان های مختلف و زندگی مردم در این مکان ها را مطالعه می کند.

  21 - جغرافی دان ها برای مطالعه جغرافیا از چه وسایلی استفاده می کنند؟

  نقشه کره ی جغرافیایی کتاب عکس فیلم رایانه سی دی

  درس هشتم مطالعات اجتماعی چهارم

  22 - نخستین روستاها چگونه به وجود آمدند؟

  انسان ها می دانستند که آنچه در زمین های کشاورزی کاشته اند، به مراقبت نیاز دارد.

  پس، به تدریج در کنار زمین هایشان ساکن شدند. امّا مراقبت از کشتزارها و انجام دادن کار کشاورزی به تنهایی ممکن نبود.

  در نتیجه، خانه هایشان را در کنار یکدیگر ساختند و زندگی یک جانشینی را آغاز کردند. به این ترتیب، اوّلین روستاها به وجود آمدند.

  23 - خداوند چه نعمت هایی را به انسان برای غلبه بر مشکلاتش داد؟

  او به انسان ها عقل داده است تا بتوانند راه حل هایی برای مشکلات خود پیدا کنند.

  خداوند انسان ها را با دست هایی توانا آفریده است. هم چنین پیامبران را فرستاده است تا راه و رسم زندگی بهتر را به آن ها بیاموزند.

  24 - چگونه می توان فهمید که شکار در تأمین غذای انسان های اولیه نقش مهمی داشته است؟

  از نقّاشی های به جا مانده روی دیوار غارها

  25 - انسان های گذشته چگونه آتش را کشف کردند؟

  شاید در گذشته های دور، انسان ها متوجّه آتشی که دراثر رعد و برق به وجود می آمد، شدند

  و بعدها پی بردند که با به هم زدن بعضی سنگ ها می توانند آتش درست کنند.

  کشف آتش تغییرات زیادی در زندگی انسان به وجود آورد.

  26 - انسان های گذشته چگونه کشاورزی را آموختند؟

  آن ها می دیدند که وقتی دانه ای در جایی به زمین می افتد، پس از مدّتی در آنجا گیاهی سبز می شود.

  بنابراین، دانه هایی چون گندم و جو را کاشتند و به تدریج،کشاورزی را آموختند.

  27 - کشاورزی چه تغییراتی در زندگی انسان ها به وجود آورد؟

  کشاورزی تغییر بزرگی در زندگی انسان ایجادکرد.

  با رواج کار کشاورزی، موادّ غذایی به اندازه ی کافی تولید و حتّی ذخیره می شد.

  در نتیجه، دیگر همه ی افراد مجبور به کار کشاورزی نبودند. پس عدّه ای از مردم به کارهای دیگر مثل ساختن ابزارهای کشاورزی و قایق و نیز داد و ستد مشغول شدند.

  درس نهم مطالعات اجتماعی چهارم

  28 - مبادله ی کالا با کالا در گذشته چگونه بود؟

  برای مثال، اگر کشاورزی بیشتر از مصرف خود و خانواده اش گندم داشت،

  مقداری از آن را به کسی که ابزارهای کشاورزی می ساخت یا ظرف های سفالی تولید می کرد، می داد و وسایل هایی را که به آن نیاز داشت، می گرفت.

  29 - اولین شهر ها چگونه به وجود آمد؟

  با گذشت زمان، جمعیت بعضی از روستاهای کنار رودها بیشتر شد و این روستاها به شهر تبدیل شدند. اوّلین شهرها در کنار رودهای پرآب به وجود آمدند.

  30 - ویژگی های یک تمدن را نام ببرید؟

  خط آثار هنری تقسیم کا و مهارت در کار ها قانون و مقررات عقاید مذهبی داد و ستد حکومت و فرمانروا

  درس دهم مطالعات اجتماعی چهارم

  31 - مورخ به چه کسی می گویند؟

  به کسانی که درباره ی زندگی انسا نها و آنچه در گذشته اتّفاق افتاده است، تحقیق می کنند و می نویسند، مورّخ می گویند.

  32 - کار باستان شناسان چیست؟

  باستان شناسان بناها، اشیا و وسایلی را که از گذشته به جا مانده است، کشف و مطالعه می کنند.

  درس یازدهم مطالعات اجتماعی چهارم

  33 - آریایی یعنی چه؟

  ایران یعنی سرزمین یا محلّ آریایی ها، آریایی هم یعنی نجیب و شریف

  34 - آریایی ها به چند دسته تقسیم می شوند؟

  سه دسته: مادها، پارس ها و پارت ها.

  35 - مادهاچگونه توانستند بر آشوریها پیروز شوند و نام رهبرآنها چه بود؟

  مادها در غرب ایران ساکن شدند.آن ها با آشوری ها همسایه بودند. آشوری ها قومی جنگجو بودند و بیشتر اوقات به سرزمین مادها حمله ور می شدند

  آن ها را غارت می کردند. مادها نمی توانستند جلوی حمله ی آشوری ها را بگیرند؛ زیرا با هم متّحد نبودند و سپاه منظّمی نداشتند

  امّا سرانجام به ضعف خود پی بردند. با هم متّحد شدند و به رهبری دیااِکو حکومت ماد را به وجود آوردند و آشوری ها را شکست دادند.

  36 - دو تا از آثار تاریخی شهر همدان را بنویسید؟

  منطقه ی تاریخی تپه ی هِگمتانه گنج نامه

  37 - سنگ نبشته های روی گنج نامه به چه زبان هایی نوشته شده و به چه خطی؟

  این سنگ نبشته ها از آثار دوره ی هخامنشیان هستند و به سه زبان پارسی باستان، ایلامی و بابلی نوشته شده اند. خط میخی -

  درس دوازدهم مطالعات اجتماعی چهارم

  38 - کوروش که بود و چه کرد؟

  کوروش مردی از قوم پارس بود. او پس از جنگ های فراوان با مادها آن ها را شکست داد و حکومت قدرتمند هخامنشیان را به وجود آورد.

  کوروش پادشاهی خردمند و باهوش بود. او با مردم سرزمین هایی که فتح می کرد با احترام و مهربانی رفتار می کرد.

  39 - مهمترین اقدامات داریوش چه بود؟

  تعیین شهربان ساختن راه ها ضرب سکه طلا ایجاد سپاه ده هزار نفری

  40 - چاپارخانه ها چه فایده ای داشتند؟

  در چاپارخانه ها همیشه اسب های تازه نفس آماده ی حرکت بودند.

  نامه رسان ها در آنجا اسب خود را عوض می کردند و سوار بر اسب های تازه نفس، نامه ها را به دورترین نقاط کشور می رساندند.

  درس سیزدهم مطالعات اجتماعی چهارم

  41 -اسکندر که بود و چه کرد؟

  او پادشاه یونان و مقدونیه بود و آرزو داشت همه ی جهان را تصرف کند و در زمانهخامنشیان به ایران حمله کرد.

  42 - پس از سلوکیان چه حکومتی روی کار آمد؟

  پس از سلوکیان، پارت ها گروهی دیگر از آریایی ها بودند که حکومت اشکانیان را به وجود آوردند.

  درس چهاردهم مطالعات اجتماعی چهارم

  43 - در مورد شهر کرمانشاه توضیح دهید؟

  شهر کرمانشاه در غرب ایران و مرکز استان کرمانشاه است و در میانرشته کوه های زاگرس قرار دارد.

  در کرمانشاه بارندگی نسبتاً خوب است و این شهر چشمه ها و رودهای پرآب و مناظر زیبایی دارد.

  این شهر از شهرهای باستانی ایران است و آثاری از دوره های هخامنشیان، اشکانیان و ساسانیان در آن مشاهده می شود.

  44 - دوتا از آثار تاریخی شهر کرمانشاه را بنویسید؟

  طاق بستان بیستون

  45 - پس از اشکانیان، ساسانیان چگونه به حکومت رسیدند؟

  وقتی حکومت اشکانی ضعیف شد، جنگ میان فرمانروایان محلّی، برای به دست گرفتن حکومت، شدّت گرفت.

  یکی از این فرمانروایان، اردشیر، نوه ی ساسان بود. اردشیر در جنگ با اشکانیان پیروز شد و خود را شاه خواند. او حکومتی را به وجود آورد که به نام جدّش ساسانیان نامیده شد.

  46 - شاپور اول که بود و چه کار مهمی انحام داد؟

  یکی از شاهان قدرتمند ساسانی، شاپور اوّل نام داشت. او توانست بر رومی ها پیروز شود و امپراتور روم را اسیر کند.

  بعد از این پیروزی، شاپور دستور داد صحنه ی تسلیم شدن امپراتور روم را بر بدنه ی کوهی در فارس کنده کاری کنند.

  47 - خسرو انوشیروان که بود و چه اقدام مهمی انجام داد؟

  یکی دیگر از شاهان معروف ساسانی، خسرو انوشیروان بود که در زمان او شهرهای بزرگی در ایران ساخته شد.

  دانش پزشکی در آن شهر رونق یافت و پزشکانی از ایران و دیگر کشورهای جهان در آنجا گرد آمدند.

  48 - نام خدای زرتشتیان چیست؟کتاب مقدس آن هاچه نام دارد؟سه پایه اصلی دین زرتشت را بنویسید؟

  زرتشتیان آتش را مقدّس می شمردند و در آتشکده ها اهورامزدا  را نیایش می کردند.

  کتاب مقدّس زرتشتیان اوستا نام دارد.

  سه پایه ی اصلی دین زرتشت پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک است.

  49 - چرا مردم ازحکومت ساسانیان ناراضی بودند؟

  در اواخر حکومت ساسانی، مردم روز به روز ناراضی تر میشدند؛ زیرا مجبور بودند مالیات زیادی بپردازند تا هزینه های جنگ با رومی ها تأمین شود.

  آن ها همچنین ازبعضی امتیازاتی که بزرگان داشتند، مانند آموزش و سواد، محروم بودند.

  از سوی دیگر، پادشاهان به فکر خوش گذرانی بودند و به مردم توجّهی نداشتند.

  سپاهیان نیز به دلیل جنگ های متعدد ضعیف شده بودند.

  50 - عرب های مسلمان باچه پیامی به ایران حمله کردند؟

  پیام دین اسلام برادری و برابری بود.

  درس پانزدهم مطالعات اجتماعی چهارم

  52 - ناهمواری را تعریف کنید؟

  به پستی و بلندی های زمین، ناهمواری می گویند.

  53 - کوهپایه چیست؟

  به زمین های پایین کوه کوهپایه می گویند.

  54 - رشته کوه را تعریف کنید؟

  به کوه هایی که مانند زنجیر به یکدیگر متّصل اند، رشته کوه می گوییم.

  55 - دشت را تعریف کنید؟

  دشت ها زمین هایی صاف و هموارند.

  بعضی از دشت ها حاصلخیزند و کشاورزی در آنها رونق دارد، امّا خاک بعضی دشت ها شور است و برای کشاورزی مناسب نیست.

  66 - جویبار چگونه تشکیل می شود؟

  در کوهستان ها برف فراوان می بارد. با گرم شدن هوا، برف کوه ها به تدریج  آب می شود و از جاری شدن آن در روی زمین، جویبار پدید می آید.

  57 - رود چگونه به وجود می آید؟

  جویبارها از کوه ها سرازیر می شوند و از پیوستن آن ها به یکدیگر رود تشکیل می شود.

  58 - آبرفت چیست؟

  رودها و جویبارها، دامن هی کوه ها را می شویند و سنگ های بزرگ و کوچک را می غلتانند

  و با خود می برند. به شن و ماسه و گل و لایی که رودها همراه خود می برند، آبرفت می گوییم

  59 - جلگه چگونه به وجود می آید؟

  وقتی رودها به طرف دریا می روند، آبرفت فراوانی را که با خود آورده اند، در نزدیکی دریا ته نشین می کنند.

  این آبرفت ها روی هم انباشته می شوند و پس از سال ها جلگه را به وجود می آورند.

  درس شانزدهم مطالعات اجتماعی چهارم

  60 - چه عواملی مهم ترین نقش را در تعیین آب و هوای یک منطقه دارد؟

  دمای هوا و بارش

  درس هفدهم مطالعات اجتماعی چهارم

  61 - چند ناحیه ی آب و هوایی در ایران وجود دارد؟

  ناحیه ی معتدل و مرطوب خزری ناحیه ی معتدل و نیمه -خشک کوهستانی ناحیه ی گرم و خشک داخلی ناحیه ی گرم و شرجی سواحل جنوب -

  62 - از هر ناحیه ی آب و هوایی یک شهر را نام ببرید؟

  ناحیه ی معتدل و مرطوب خزری رامسر ناحیه ی -معتدل و نیمه خشک کوهستانی همدان ناحیه ی گرم و خشک داخلی بم ناحیه ی گرم و شرجی سواحل جنوب بندر عباس

  63 - ویژگی ناحیه ی معتدل و مرطوب خزری چیست؟

  این ناحیه در کناره ی دریای خزر واقع شده است.

  در این ناحیه، باران فراوان می بارد و گرما و سرمای شدید وجود ندارد. وسعت ناحیه ی خزری بسیار کم است.

  64 - ویژگی ناحیه ی معتدل و نیمه خشک کوهستانی چیست؟

  این ناحیه شامل کوه های بلند و دامنه های البرزو زاگرس است. در این ناحیه، در بیشتر ماه های سال هوا سرد است.

  در زمستان برف زیادی روی کوه ها می نشیند و دمای هوا به زیر صفر درجه می رسد. این ناحیه تابستان هایی معتدل دارد.

  65 - ویژگی ناحیه گرم و خشک داخلی چیست؟

  این ناحیه تابستان های گرم و زمستان های سرد دارد و مقدار بارش در آن کم است.

  66 - ویژگی ناحیه گرم و شرجی سواحل جنوب چیست؟

  این ناحیه نیز تابستان های گرم و زمستان های معتدل دارد.

  در سواحل جنوب هم مقدار بارش کم است. به همین دلیل، این ناحیه جزء نواحی خشک است،

  امّا به علّترطوبت دریا، هوا در آنجا حالت شرجی پیدا می کند؛ یعنی بسیار نمناک می شود.

  درس هیجدهم مطالعات اجتماعی چهارم

  67 - کدام درختان در ناحیه گرم و خشک می رویند و در مقابل کم آبی مقاوم اند؟و کدام جانوران در این ناحیه زندگی می کنند؟

  نخل، گز، پسته ی وحشی و درختچه های خاردار یوز پلنگ مار عقرب

  68 - مژه های بلند و پلک های بزرگ شتر چه کمکی به او می کند؟

  مژه های بلند و پلک های بزرگ شتر از چشم های او در برابر طوفان شن و تابش شدید آفتاب محافظت می کنند.

  69 - چرا پاهای شتر پهن آفریده شده اند؟

  پاهای شتر پهن آفریده شده اند. به همین دلیل، این حیوان به راحتی روی شن های نرم و ریز بیابان حرکت می کند و در آن ها فرو نمی رود.

  70 - در دامنه های زاگرس چه گیاهان و جانورانی وجود دارند؟

  در دامنه های زاگرس، جنگل های وسیع بلوط و پسته ی کوهی وجود دارد.

  همچنین در این دامنه ها مراتع سرسبزی به وجود آمده اند که چراگاه گوسفندان اند. قوچ، گوزن و روباه –

  71 - در ناحیه ی معتدل خزری چه گیاهان و جانوارانی زندگی می کنند؟

  در ناحیه ی معتدل خزری باران فراوانمی بارد. در این ناحیه جنگل های انبوه راش و افرا و چمنزارهای سرسبز و زیبا پدید آمده است. خرس، لاک – پشت، کرگدن، قورباغه، مرغ

  درس نوزدهم مطالعات اجتماعی چهارم

  72 - زیستگاه چیست؟

  هر موجود زنده ای در ناحیه ی خاصّی زندگی می کند که زیستگاه آن موجود نام دارد.

  73 - به چه جاندارانی گیاه خوار می گوییم؟

  برخی از جانداران فقط گیاه می خورند که به آن ها گیاه خوار می گوییم.

  74 - به چه جاندارانی گوشت خوار می گوییم؟

  به برخی دیگر از جانوران که گیاه خواران را می خورند، گوشت خوار می گوییم.

  75 - اگر در یک زیستگاه غذای یک گیاه یا جانور کم یا تمام شود چه اتفاقی می افتد ؟ یک مثال بزنید؟

  اگر در یک زیستگاه، غذای یک گیاه یا جانور کم یا تمام شود، آن ناحیه در معرض خطر قرار می گیرد.

  برای مثال،در زیستگاهی، موش ها، دانه های بلوط را می خورند. موش نیز غذای جغد است.

  حال اگر در این ناحیه گیاه بلوط از بین برود، موش ها گرسنه می شوند و ممکن است بمیرند. جغد ها نیز چون موشی باقی نمی ماند ممکن است از بین بروند.

  76 - چه فعالیت هایی موجب از بین رفتن زیستگاه ها و لطمه زدن به محیط زیست شده است؟

  کارخانه ها واتومبیل ها موادّ شیمیایی و سمّی را به محیط وارد می کنند و موجب آلوده شدن آب،خاک و هوا می شوند. -

  پخش زباله در محیط، به زندگی جانداران و گیاهان لطمه می زند.

  گاهی بعضی از افراد برای تفریح و سرگرمی، جانوران را شکار می کنند.

  یکی از کارهای نامناسب در جنگل ها، روشن کردن آتش و خاموش نکردن آن است.

  درس بیستم مطالعات اجتماعی چهارم

  77 - نشانه های مشترک ملت ایران را نام ببرید؟

  قانون اساسی پرچم سرود ملی تقویم زبان و خط رسمی فارسی

  درس بیست و یکم مطالعات اجتماعی چهارم

  78 - در روز جمعه مردم به چه کارهایی مشغول می شوند؟

  در این روز، مردم به نماز جمعه می روند، به خویشان و دوستان خود سر می زنند و از بیماران عیادت می کنند.

  79 - روزهای تعطیل درایران به چند دسته تقسیم می شود؟نام ببرید با مثال؟

  روزهایی که به مناسبت های دینی تعطیل اند؛

  مانند عید فطر، عید قربان، عید غدیر و یا روزهای سوگواری امام حسین (ع) تاسوعا و عاشورا.

  روزهایی که به مناسبت های ملّی تعطیل اند؛

  مانند روزهای عید نوروز و 22 بهمن، روز پیروزی انقلاب اسلامی.

  80 - به جزایران درچه کشورهای دیگری عیدنوروز بر پا می شود؟

  تاجیکستان، افغانستان و جمهوری آذربایجان

  درس بیست و دوم مطالعات اجتماعی چهارم

  81 - در روز 22 بهمن 1357 چه اتفاقی افتاد؟

  در سال 1357 مردم ایران به رهبری امام خمینی علیه ظلم و ستم حکومت شاهنشاهی انقلاب کردند. آن ها می خواستند در کشور ما جمهوری اسلامی برپا شود و ما دیگر به بیگانگان وابسته نباشیم.

  82 - 4 مورد از ویژگی های اخلاقی امام خمینی را بنویسید؟

  او به نماز خیلی اهمّیت می داد و همواره از خدا کمک می خواست.

  امام خمینی پاکیزگی و نظم را خیلی دوست داشت و در کارهایش بسیار منظّم بود.

  امام با آن همه کارهای مهمّی که داشت، در کارهای خانه نیز کمک می کرد. امام خمینی کودکان را خیلی دوست داشت.

  درس اول مطالعات اجتماعی چهارم

  1 - محله به چه جایی می گویند؟

  محلّه قسمتی از یک شهر یا روستاست که در آن گروهی از مردم در همسایگی یکدیگر زندگی می کنند.

  2 - حدیث پیامبر در مورد همسایه را بنویسید؟

  اگر می خواهید خدا و پیامبر، شما را دوست داشته باشند، امانت دار و راستگو باشید و با همسایگان خود به نیکی رفتار کنید.

  3 - 3 تا از مقرراتی که درمحله باید رعایت کنیم چیست؟

  در زمان استراحت همسایه ها در کوچه توپ بازی یا در خانه سروصدا نکنیم.

  در خانه صدای رادیو و تلویزیون را بلند نکنیم.

  در ساختمان محلّ زندگی خود یا کوچه و خیابان محلّه مان ترقّه بازی نکنیم.

  درس دوم مطالعات اجتماعی چهارم

  4 - مردم در مسجد علاوه بر عبادت خدا چه کار های دیگری انجام می دهند؟

  مردم در مسجد علاوه بر عبادتخدا با یکدیگر آشنا می شوند، از حال هم خبر می گیرند و برای حلّ مشکلات محلّه ی خود با یکدیگر مشورت می کنند.

  مسجد همچنین محلّ برگزاری مراسمی چون دعا، عزاداری و جشن های مربوط به عیدهای مذهبی است.

  درس سوم مطالعات اجتماعی چهارم

  5 - جدول بودجه چیست؟

  به جدولی که در آن درآمد، هزینه و پس انداز نشان داده شده است، جدول بودجه میگوییم.

  6 - برای خرید عاقلانه چه اقداماتی باید انجام دهیم؟

  1 برنامه ریزی برای خرید - 2 همفکری و مشورت برای خرید 3 جمع آوری اطلاعات مربوط به جنس - 4 انتخاب جنس -

  درس چهارم مطالعات اجتماعی چهارم

  7 - نقشه چگونه تهیه می شود؟

  برای تهیه ی نقشه از عکس هوایی استفاده می کنند. عکس هوایی را با هواپیما از بالای زمین می گیرند.

  8 - استفاده از نقشه چه کمکی به ما می کند؟

  نقشه ها در پیدا کردن مکان ها به ما کمک می کنند.

  حتّی اگر هیچ وقت به جایی نرفته باشیم، با استفاده از نقشه می توانیم بفهمیم که آن محل کجاست و چگونه و از چه راهی می توانیم به آنجا برویم.

  9 - راهنمای نقشه چه کمکی به ما می کند؟

  راهنمای نقشه، معنای رنگ ها و علامت های روی نقشه را مشخّص می کند

  و کوه، جنگل، دریا، پل، خانه ها، خیابان، فرودگاه و چیزهای دیگر را روی نقشه نشان می دهد.

  درس پنجم مطالعات اجتماعی چهارم

  10 - تولیدات عشایر را نام ببرید؟

  گوشت، لبنیات، گلیم و جاجیم از تولیدات عشایر است.

  11 - زندگی روستایی چه تفاوتی با زندگی عشایری دارد؟

  کار بیشتر روستاییان کشاورزی و باغ داری است. بعضی از آن ها علاوه بر کشاورزی به دام پروری و تولید صنایع دستی مانند قالی و جاجیم مشغول اند.

  شغل اصلی عشایر، دام پروری است و برای چراندن دام ها از جایی به جای دیگر کوچ می کنند.  گوشت، لبنیات، گلیم و جاجیم از تولیدات عشایر است.

  12 - شغل بیشتر شهر نشینان چیست؟

  بیشتر شهرنشینان در کارخانه ها، مغازه ها و اداره ها کار می کنند.

  13 - استان چیست؟

  کشور ما را برای اداره ی بهتر به قسمت های بزرگی تقسیم کرده اند. به هر یک از این قسمت ها استان می گویند.

  درس ششم مطالعات اجتماعی چهارم

  14منظور از شمال و جنوب چیست؟

  گر در یک صبح آفتابی، در حیاط خانه یا مدرسه طوری بایستیم که دست راست ما به طرف خورشید باشد و دست چپ ما به طرف مغرب، روبه روی ما شمال و پشت سرمان جنوب است.

  15 - کره ی زمین را تعریف کنید؟

  زمینی که ما روی آن زندگی می کنیم و شهرها و کشورها روی آن قرار دارند، کره ی بسیار بزرگی است که به آن کره ی زمین گفته می شود.

  16 - قطب شمال به کجا می گویند؟

  به بالاترین نقطه ای که روی کره می بینید، قطب شمال نام دارد.

  17 - قطب جنوب به کجا می گویند؟

  به پایین ترین نقطه ی زمین که روبه روی قطب شمال قرار دارد، قطب جنوب می گویند.

  18 - قطب نما چیست؟

  قطب نما وسیله ای است که جهت قطب شمال و جنوب زمین را نشان می دهد.

  قطب نما یک عقربه ی مغناطیسی آهنربایی دارد که نوک رنگی آن همیشه درجهت شمال قرار می گیرد.

  درس هفتم مطالعات اجتماعی چهارم

  19 - دانش جغرافیا چه کمکی به ما می کند؟

  دانش جغرافیا به ما کمک می کند که محیط زندگی خود و محیط های دیگر را بشناسیم و از چگونگی زندگی مردم در مکا نهای مختلف آگاه شویم.

  20 - کار جغرافی دان ها چیست؟

  جغرافی دان کسی است که مکان های مختلف و زندگی مردم در این مکان ها را مطالعه می کند.

  21 - جغرافی دان ها برای مطالعه جغرافیا از چه وسایلی استفاده می کنند؟

  نقشه کره ی جغرافیایی کتاب عکس فیلم رایانه سی دی

  درس هشتم مطالعات اجتماعی چهارم

  22 - نخستین روستاها چگونه به وجود آمدند؟

  انسان ها می دانستند که آنچه در زمین های کشاورزی کاشته اند، به مراقبت نیاز دارد.

  پس، به تدریج در کنار زمین هایشان ساکن شدند. امّا مراقبت از کشتزارها و انجام دادن کار کشاورزی به تنهایی ممکن نبود.

  در نتیجه، خانه هایشان را در کنار یکدیگر ساختند و زندگی یک جانشینی را آغاز کردند. به این ترتیب، اوّلین روستاها به وجود آمدند.

  23 - خداوند چه نعمت هایی را به انسان برای غلبه بر مشکلاتش داد؟

  او به انسان ها عقل داده است تا بتوانند راه حل هایی برای مشکلات خود پیدا کنند.

  خداوند انسان ها را با دست هایی توانا آفریده است. هم چنین پیامبران را فرستاده است تا راه و رسم زندگی بهتر را به آن ها بیاموزند.

  24 - چگونه می توان فهمید که شکار در تأمین غذای انسان های اولیه نقش مهمی داشته است؟

  از نقّاشی های به جا مانده روی دیوار غارها

  25 - انسان های گذشته چگونه آتش را کشف کردند؟

  شاید در گذشته های دور، انسان ها متوجّه آتشی که دراثر رعد و برق به وجود می آمد، شدند

  و بعدها پی بردند که با به هم زدن بعضی سنگ ها می توانند آتش درست کنند.

  کشف آتش تغییرات زیادی در زندگی انسان به وجود آورد.

  26 - انسان های گذشته چگونه کشاورزی را آموختند؟

  آن ها می دیدند که وقتی دانه ای در جایی به زمین می افتد، پس از مدّتی در آنجا گیاهی سبز می شود.

  بنابراین، دانه هایی چون گندم و جو را کاشتند و به تدریج،کشاورزی را آموختند.

  27 - کشاورزی چه تغییراتی در زندگی انسان ها به وجود آورد؟

  کشاورزی تغییر بزرگی در زندگی انسان ایجادکرد.

  با رواج کار کشاورزی، موادّ غذایی به اندازه ی کافی تولید و حتّی ذخیره می شد.

  در نتیجه، دیگر همه ی افراد مجبور به کار کشاورزی نبودند. پس عدّه ای از مردم به کارهای دیگر مثل ساختن ابزارهای کشاورزی و قایق و نیز داد و ستد مشغول شدند.

  درس نهم مطالعات اجتماعی چهارم

  28 - مبادله ی کالا با کالا در گذشته چگونه بود؟

  برای مثال، اگر کشاورزی بیشتر از مصرف خود و خانواده اش گندم داشت،

  مقداری از آن را به کسی که ابزارهای کشاورزی می ساخت یا ظرف های سفالی تولید می کرد، می داد و وسایل هایی را که به آن نیاز داشت، می گرفت.

  29 - اولین شهر ها چگونه به وجود آمد؟

  با گذشت زمان، جمعیت بعضی از روستاهای کنار رودها بیشتر شد و این روستاها به شهر تبدیل شدند. اوّلین شهرها در کنار رودهای پرآب به وجود آمدند.

  30 - ویژگی های یک تمدن را نام ببرید؟

  خط آثار هنری تقسیم کا و مهارت در کار ها قانون و مقررات عقاید مذهبی داد و ستد حکومت و فرمانروا

  درس دهم مطالعات اجتماعی چهارم

  31 - مورخ به چه کسی می گویند؟

  به کسانی که درباره ی زندگی انسا نها و آنچه در گذشته اتّفاق افتاده است، تحقیق می کنند و می نویسند، مورّخ می گویند.

  32 - کار باستان شناسان چیست؟

  باستان شناسان بناها، اشیا و وسایلی را که از گذشته به جا مانده است، کشف و مطالعه می کنند.

  درس یازدهم مطالعات اجتماعی چهارم

  33 - آریایی یعنی چه؟

  ایران یعنی سرزمین یا محلّ آریایی ها، آریایی هم یعنی نجیب و شریف

  34 - آریایی ها به چند دسته تقسیم می شوند؟

  سه دسته: مادها، پارس ها و پارت ها.

  35 - مادهاچگونه توانستند بر آشوریها پیروز شوند و نام رهبرآنها چه بود؟

  مادها در غرب ایران ساکن شدند.آن ها با آشوری ها همسایه بودند. آشوری ها قومی جنگجو بودند و بیشتر اوقات به سرزمین مادها حمله ور می شدند

  آن ها را غارت می کردند. مادها نمی توانستند جلوی حمله ی آشوری ها را بگیرند؛ زیرا با هم متّحد نبودند و سپاه منظّمی نداشتند

  امّا سرانجام به ضعف خود پی بردند. با هم متّحد شدند و به رهبری دیااِکو حکومت ماد را به وجود آوردند و آشوری ها را شکست دادند.

  36 - دو تا از آثار تاریخی شهر همدان را بنویسید؟

  منطقه ی تاریخی تپه ی هِگمتانه گنج نامه

  37 - سنگ نبشته های روی گنج نامه به چه زبان هایی نوشته شده و به چه خطی؟

  این سنگ نبشته ها از آثار دوره ی هخامنشیان هستند و به سه زبان پارسی باستان، ایلامی و بابلی نوشته شده اند. خط میخی -

  درس دوازدهم مطالعات اجتماعی چهارم

  38 - کوروش که بود و چه کرد؟

  کوروش مردی از قوم پارس بود. او پس از جنگ های فراوان با مادها آن ها را شکست داد و حکومت قدرتمند هخامنشیان را به وجود آورد.

  کوروش پادشاهی خردمند و باهوش بود. او با مردم سرزمین هایی که فتح می کرد با احترام و مهربانی رفتار می کرد.

  39 - مهمترین اقدامات داریوش چه بود؟

  تعیین شهربان ساختن راه ها ضرب سکه طلا ایجاد سپاه ده هزار نفری

  40 - چاپارخانه ها چه فایده ای داشتند؟

  در چاپارخانه ها همیشه اسب های تازه نفس آماده ی حرکت بودند.

  نامه رسان ها در آنجا اسب خود را عوض می کردند و سوار بر اسب های تازه نفس، نامه ها را به دورترین نقاط کشور می رساندند.

  درس سیزدهم مطالعات اجتماعی چهارم

  41 -اسکندر که بود و چه کرد؟

  او پادشاه یونان و مقدونیه بود و آرزو داشت همه ی جهان را تصرف کند و در زمانهخامنشیان به ایران حمله کرد.

  42 - پس از سلوکیان چه حکومتی روی کار آمد؟

  پس از سلوکیان، پارت ها گروهی دیگر از آریایی ها بودند که حکومت اشکانیان را به وجود آوردند.

  درس چهاردهم مطالعات اجتماعی چهارم

  43 - در مورد شهر کرمانشاه توضیح دهید؟

  شهر کرمانشاه در غرب ایران و مرکز استان کرمانشاه است و در میانرشته کوه های زاگرس قرار دارد.

  در کرمانشاه بارندگی نسبتاً خوب است و این شهر چشمه ها و رودهای پرآب و مناظر زیبایی دارد.

  این شهر از شهرهای باستانی ایران است و آثاری از دوره های هخامنشیان، اشکانیان و ساسانیان در آن مشاهده می شود.

  44 - دوتا از آثار تاریخی شهر کرمانشاه را بنویسید؟

  طاق بستان بیستون

  45 - پس از اشکانیان، ساسانیان چگونه به حکومت رسیدند؟

  وقتی حکومت اشکانی ضعیف شد، جنگ میان فرمانروایان محلّی، برای به دست گرفتن حکومت، شدّت گرفت.

  یکی از این فرمانروایان، اردشیر، نوه ی ساسان بود. اردشیر در جنگ با اشکانیان پیروز شد و خود را شاه خواند. او حکومتی را به وجود آورد که به نام جدّش ساسانیان نامیده شد.

  46 - شاپور اول که بود و چه کار مهمی انحام داد؟

  یکی از شاهان قدرتمند ساسانی، شاپور اوّل نام داشت. او توانست بر رومی ها پیروز شود و امپراتور روم را اسیر کند.

  بعد از این پیروزی، شاپور دستور داد صحنه ی تسلیم شدن امپراتور روم را بر بدنه ی کوهی در فارس کنده کاری کنند.

  47 - خسرو انوشیروان که بود و چه اقدام مهمی انجام داد؟

  یکی دیگر از شاهان معروف ساسانی، خسرو انوشیروان بود که در زمان او شهرهای بزرگی در ایران ساخته شد.

  دانش پزشکی در آن شهر رونق یافت و پزشکانی از ایران و دیگر کشورهای جهان در آنجا گرد آمدند.

  48 - نام خدای زرتشتیان چیست؟کتاب مقدس آن هاچه نام دارد؟سه پایه اصلی دین زرتشت را بنویسید؟

  زرتشتیان آتش را مقدّس می شمردند و در آتشکده ها اهورامزدا  را نیایش می کردند.

  کتاب مقدّس زرتشتیان اوستا نام دارد.

  سه پایه ی اصلی دین زرتشت پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک است.

  49 - چرا مردم ازحکومت ساسانیان ناراضی بودند؟

  در اواخر حکومت ساسانی، مردم روز به روز ناراضی تر میشدند؛ زیرا مجبور بودند مالیات زیادی بپردازند تا هزینه های جنگ با رومی ها تأمین شود.

  آن ها همچنین ازبعضی امتیازاتی که بزرگان داشتند، مانند آموزش و سواد، محروم بودند.

  از سوی دیگر، پادشاهان به فکر خوش گذرانی بودند و به مردم توجّهی نداشتند.

  سپاهیان نیز به دلیل جنگ های متعدد ضعیف شده بودند.

  50 - عرب های مسلمان باچه پیامی به ایران حمله کردند؟

  پیام دین اسلام برادری و برابری بود.

  درس پانزدهم مطالعات اجتماعی چهارم

  52 - ناهمواری را تعریف کنید؟

  به پستی و بلندی های زمین، ناهمواری می گویند.

  53 - کوهپایه چیست؟

  به زمین های پایین کوه کوهپایه می گویند.

  54 - رشته کوه را تعریف کنید؟

  به کوه هایی که مانند زنجیر به یکدیگر متّصل اند، رشته کوه می گوییم.

  55 - دشت را تعریف کنید؟

  دشت ها زمین هایی صاف و هموارند.

  بعضی از دشت ها حاصلخیزند و کشاورزی در آنها رونق دارد، امّا خاک بعضی دشت ها شور است و برای کشاورزی مناسب نیست.

  66 - جویبار چگونه تشکیل می شود؟

  در کوهستان ها برف فراوان می بارد. با گرم شدن هوا، برف کوه ها به تدریج  آب می شود و از جاری شدن آن در روی زمین، جویبار پدید می آید.

  57 - رود چگونه به وجود می آید؟

  جویبارها از کوه ها سرازیر می شوند و از پیوستن آن ها به یکدیگر رود تشکیل می شود.

  58 - آبرفت چیست؟

  رودها و جویبارها، دامن هی کوه ها را می شویند و سنگ های بزرگ و کوچک را می غلتانند

  و با خود می برند. به شن و ماسه و گل و لایی که رودها همراه خود می برند، آبرفت می گوییم

  59 - جلگه چگونه به وجود می آید؟

  وقتی رودها به طرف دریا می روند، آبرفت فراوانی را که با خود آورده اند، در نزدیکی دریا ته نشین می کنند.

  این آبرفت ها روی هم انباشته می شوند و پس از سال ها جلگه را به وجود می آورند.

  درس شانزدهم مطالعات اجتماعی چهارم

  60 - چه عواملی مهم ترین نقش را در تعیین آب و هوای یک منطقه دارد؟

  دمای هوا و بارش

  درس هفدهم مطالعات اجتماعی چهارم

  61 - چند ناحیه ی آب و هوایی در ایران وجود دارد؟

  ناحیه ی معتدل و مرطوب خزری ناحیه ی معتدل و نیمه -خشک کوهستانی ناحیه ی گرم و خشک داخلی ناحیه ی گرم و شرجی سواحل جنوب -

  62 - از هر ناحیه ی آب و هوایی یک شهر را نام ببرید؟

  ناحیه ی معتدل و مرطوب خزری رامسر ناحیه ی -معتدل و نیمه خشک کوهستانی همدان ناحیه ی گرم و خشک داخلی بم ناحیه ی گرم و شرجی سواحل جنوب بندر عباس

  63 - ویژگی ناحیه ی معتدل و مرطوب خزری چیست؟

  این ناحیه در کناره ی دریای خزر واقع شده است.

  در این ناحیه، باران فراوان می بارد و گرما و سرمای شدید وجود ندارد. وسعت ناحیه ی خزری بسیار کم است.

  64 - ویژگی ناحیه ی معتدل و نیمه خشک کوهستانی چیست؟

  این ناحیه شامل کوه های بلند و دامنه های البرزو زاگرس است. در این ناحیه، در بیشتر ماه های سال هوا سرد است.

  در زمستان برف زیادی روی کوه ها می نشیند و دمای هوا به زیر صفر درجه می رسد. این ناحیه تابستان هایی معتدل دارد.

  65 - ویژگی ناحیه گرم و خشک داخلی چیست؟

  این ناحیه تابستان های گرم و زمستان های سرد دارد و مقدار بارش در آن کم است.

  66 - ویژگی ناحیه گرم و شرجی سواحل جنوب چیست؟

  این ناحیه نیز تابستان های گرم و زمستان های معتدل دارد.

  در سواحل جنوب هم مقدار بارش کم است. به همین دلیل، این ناحیه جزء نواحی خشک است،

  امّا به علّترطوبت دریا، هوا در آنجا حالت شرجی پیدا می کند؛ یعنی بسیار نمناک می شود.

  درس هیجدهم مطالعات اجتماعی چهارم

  67 - کدام درختان در ناحیه گرم و خشک می رویند و در مقابل کم آبی مقاوم اند؟و کدام جانوران در این ناحیه زندگی می کنند؟

  نخل، گز، پسته ی وحشی و درختچه های خاردار یوز پلنگ مار عقرب

  68 - مژه های بلند و پلک های بزرگ شتر چه کمکی به او می کند؟

  مژه های بلند و پلک های بزرگ شتر از چشم های او در برابر طوفان شن و تابش شدید آفتاب محافظت می کنند.

  69 - چرا پاهای شتر پهن آفریده شده اند؟

  پاهای شتر پهن آفریده شده اند. به همین دلیل، این حیوان به راحتی روی شن های نرم و ریز بیابان حرکت می کند و در آن ها فرو نمی رود.

  70 - در دامنه های زاگرس چه گیاهان و جانورانی وجود دارند؟

  در دامنه های زاگرس، جنگل های وسیع بلوط و پسته ی کوهی وجود دارد.

  همچنین در این دامنه ها مراتع سرسبزی به وجود آمده اند که چراگاه گوسفندان اند. قوچ، گوزن و روباه –

  71 - در ناحیه ی معتدل خزری چه گیاهان و جانوارانی زندگی می کنند؟

  در ناحیه ی معتدل خزری باران فراوانمی بارد. در این ناحیه جنگل های انبوه راش و افرا و چمنزارهای سرسبز و زیبا پدید آمده است. خرس، لاک – پشت، کرگدن، قورباغه، مرغ

  درس نوزدهم مطالعات اجتماعی چهارم

  72 - زیستگاه چیست؟

  هر موجود زنده ای در ناحیه ی خاصّی زندگی می کند که زیستگاه آن موجود نام دارد.

  73 - به چه جاندارانی گیاه خوار می گوییم؟

  برخی از جانداران فقط گیاه می خورند که به آن ها گیاه خوار می گوییم.

  74 - به چه جاندارانی گوشت خوار می گوییم؟

  به برخی دیگر از جانوران که گیاه خواران را می خورند، گوشت خوار می گوییم.

  75 - اگر در یک زیستگاه غذای یک گیاه یا جانور کم یا تمام شود چه اتفاقی می افتد ؟ یک مثال بزنید؟

  اگر در یک زیستگاه، غذای یک گیاه یا جانور کم یا تمام شود، آن ناحیه در معرض خطر قرار می گیرد.

  برای مثال،در زیستگاهی، موش ها، دانه های بلوط را می خورند. موش نیز غذای جغد است.

  حال اگر در این ناحیه گیاه بلوط از بین برود، موش ها گرسنه می شوند و ممکن است بمیرند. جغد ها نیز چون موشی باقی نمی ماند ممکن است از بین بروند.

  76 - چه فعالیت هایی موجب از بین رفتن زیستگاه ها و لطمه زدن به محیط زیست شده است؟

  کارخانه ها واتومبیل ها موادّ شیمیایی و سمّی را به محیط وارد می کنند و موجب آلوده شدن آب،خاک و هوا می شوند. -

  پخش زباله در محیط، به زندگی جانداران و گیاهان لطمه می زند.

  گاهی بعضی از افراد برای تفریح و سرگرمی، جانوران را شکار می کنند.

  یکی از کارهای نامناسب در جنگل ها، روشن کردن آتش و خاموش نکردن آن است.

  درس بیستم مطالعات اجتماعی چهارم

  77 - نشانه های مشترک ملت ایران را نام ببرید؟

  قانون اساسی پرچم سرود ملی تقویم زبان و خط رسمی فارسی

  درس بیست و یکم مطالعات اجتماعی چهارم

  78 - در روز جمعه مردم به چه کارهایی مشغول می شوند؟

  در این روز، مردم به نماز جمعه می روند، به خویشان و دوستان خود سر می زنند و از بیماران عیادت می کنند.

  79 - روزهای تعطیل درایران به چند دسته تقسیم می شود؟نام ببرید با مثال؟

  روزهایی که به مناسبت های دینی تعطیل اند؛

  مانند عید فطر، عید قربان، عید غدیر و یا روزهای سوگواری امام حسین (ع) تاسوعا و عاشورا.

  روزهایی که به مناسبت های ملّی تعطیل اند؛

  مانند روزهای عید نوروز و 22 بهمن، روز پیروزی انقلاب اسلامی.

  80 - به جزایران درچه کشورهای دیگری عیدنوروز بر پا می شود؟

  تاجیکستان، افغانستان و جمهوری آذربایجان

  درس بیست و دوم مطالعات اجتماعی چهارم

  81 - در روز 22 بهمن 1357 چه اتفاقی افتاد؟

  در سال 1357 مردم ایران به رهبری امام خمینی علیه ظلم و ستم حکومت شاهنشاهی انقلاب کردند. آن ها می خواستند در کشور ما جمهوری اسلامی برپا شود و ما دیگر به بیگانگان وابسته نباشیم.

  82 - 4 مورد از ویژگی های اخلاقی امام خمینی را بنویسید؟

  او به نماز خیلی اهمّیت می داد و همواره از خدا کمک می خواست.

  امام خمینی پاکیزگی و نظم را خیلی دوست داشت و در کارهایش بسیار منظّم بود.

  امام با آن همه کارهای مهمّی که داشت، در کارهای خانه نیز کمک می کرد. امام خمینی کودکان را خیلی دوست داشت.

  منبع مطلب : dabesto.ir

  مدیر محترم سایت dabesto.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  سوالات درس به درس مطالعات نهم با جواب

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  ..... : واقعا خیلی سوالاتش اضافه ادم گیج میشه ....من نمونه دولتی درس میخونم معلممون آخرش 15 سوال بده شما چطور 40 سوال درآوردی از کتاب 🤨 ولی زحمت کشیدی ممنونم😘

  ناشناس : علی ولی سوالات زیاده

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  غلوم حسین : خیلی عالی ولی طولانی

  آرزو پیردادی : خیلی خوب نبود

  Aylin : چرا سوال ها تو کتاب نیس
  🧐😐🤦🏻‍♀️

  *!?/* : خیلی سوالاتتون طولانی اما ممنون💜💛💚

  Asal : سوالات 99چرا نیس

  مریم : خیلی خوب کردین همه فصل ها رو با هم اوردین ولی ای کاش از روی کتاب مینوشتید

  نیکی : ممنون

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ریحانه 4 روز قبل
  0

  سلام منم نمونه دولتی درس میخونم اره خیلی سوالات اضافی داره ادم کلافه میشه یعنی چی خب 80 تا سوال تو یه درس 🤪😵🤮

  م 6 روز قبل
  0

  خوب

  Arian 7 روز قبل
  0

  ممنون عالی بود

  عالیه ♥️♥️♥️ 8 روز قبل
  0

  این خیلی به من کمک کرد عالیه ♥️✨

  سمیرا صبوری 8 روز قبل
  0

  بدک نیست ولی من نوشتم دیگه 🥲🥲😂

  امیر 10 روز قبل
  0

  عالی

  F 10 روز قبل
  1

  💝

  فرزانه 10 روز قبل
  0

  خیلی خوبه

  0
  فرزانه 10 روز قبل

  👍

  Dian 13 روز قبل
  0

  عالیی

  0
  Arian 7 روز قبل

  آره خوب بود

  ناشناس 14 روز قبل
  0

  یاابوالفضل

  عالی 15 روز قبل
  -1

  عالی

  ناشناس 15 روز قبل
  -1

  خوب بود

  محمد متین رشیدی 16 روز قبل
  0

  واقعا عالی بود سوالاای بود که بین پرسش معلم ها رایجه

  عالی👌🏾👌🏾

  امیر 16 روز قبل
  -1

  سلام اقا من یه پیام دارم واسه سازنده این سوالات

  شیر مادرت حلالت دمت گرم ایشالا ک هرچی میخای خدا بت بده خیلی سوالات خوب و کامله ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

  یه دوست 16 روز قبل
  1

  خوبه روی کتاب باشه بهتره

  یگانه 18 روز قبل
  2

  💕

  روسیه 18 روز قبل
  0

  واقع خوبه ممنون خسته نباشید

  روسیه 18 روز قبل
  0

  خوبه ممنون بابت سوال های خوبتون ممنون که اضافه مطلب داره

  خوب 19 روز قبل
  0

  خوب

  خیلی ممنون 20 روز قبل
  0

  خوب از شما ومطا لب تون ممنون

  خیلی ممنون 20 روز قبل
  2

  خوب بود امید وارم سوالات بیشتری ارسال کنید

  ن 20 روز قبل
  1

  ممنون

  علی صفایی 21 روز قبل
  1

  کص شعر

  0
  ی غریبه 19 روز قبل

  خب بدت میاد ننویس ....

  🌸🤗 21 روز قبل
  0

  سلام دستتون درنکنه

  عالی بودن🤗❤

  ولی بعضیاشون توی کتاب نبودن😓😕

  عالی 21 روز قبل
  0

  عالی

  خوبه 21 روز قبل
  0

  ممنون

  ذذااااا 21 روز قبل
  0

  لاههتتعه

  نیما 21 روز قبل
  0

  واااااااااااااای دیوونه شدم از ساعت 2 ظهر تا 8 شب داشتم میخوندم دیگه نمیدونم ظر چی خوردم گیج شدم

  رها 21 روز قبل
  1

  خوبه

  رها 21 روز قبل
  0

  خوبه

  مهدی 21 روز قبل
  0

  ....

  ملینا 22 روز قبل
  0

  خوب بود

  هاشمی 22 روز قبل
  1

  عالیه

  ۰ 23 روز قبل
  -1

  ۰

  آتنا حسینی 23 روز قبل
  0

  خیلی ممنونم 💋

  ناشناس 23 روز قبل
  0

  خوبه بد نیست😶

  مبینا 23 روز قبل
  0

  بعضی سوالا تو کتاب نیستو خیلی زیادو و کلافه کننداست

  1
  نیما 21 روز قبل

  دقیقا

  فرید 23 روز قبل
  1

  خوبه

  Nima 23 روز قبل
  0

  خوب نی

  ناشناس 24 روز قبل
  3

  عالی

  M.j.B 25 روز قبل
  2

  عالی

  فاطمه 25 روز قبل
  2

  عالی❤️‍🔥

  امیر 27 روز قبل
  2

  خیلی خوبه

  امیر 27 روز قبل
  2

  خیلی خوبه

  ملیکا 27 روز قبل
  1

  اصلاً سوال های توی کتاب نبود ولی بازم ممنون بد نبود چند تا سوال توی کتاب داشت

  ناشناس 27 روز قبل
  -1

  .

  پارسا 29 روز قبل
  0

  ....

  آیلار 1 ماه قبل
  1

  اصلا سوالات مشخص نیست بعضی سوالات هست تو کتاب بعضی نیست 😑

  عسل 1 ماه قبل
  -1

  عالی به ترتیب صفحه ها هستند

  🎃 1 ماه قبل
  0

  با اینکه خیلی خوب هستند ومن از آنها خیلی استفاده میکنم ولی خیلی زیادن

  خوبع 1 ماه قبل
  -1

  خوبه

  مهسا 1 ماه قبل
  0

  👍خوبه

  ناشناس 1 ماه قبل
  1

  ل

  Ali 1 ماه قبل
  0

  خیلی از جواب سوال ها تو کتاب نیست وما باید جوابش رو خودمون بنویسیم

  ولی بازم ممنون سوال های مفاومی هستش🙏♥️

  ناشناس 1 ماه قبل
  2

  خیلی خوب بود ممنون😊❤

  خرمزهرمد 1 ماه قبل
  -1

  انمتراغیق

  شیوا 1 ماه قبل
  -1

  سلام عالیه من همیشه با این سایت درس می خونم جواب همه سوال هارو داره ممنون

  پری 1 ماه قبل
  -1

  خیلی خیلی ممنونم از لطف شما

  المیرا 1 ماه قبل
  -1

  عالی بود

  محمد 2 ماه قبل
  0

  عالیه من گیج شدم معلممون دلش خوشه دو تا دو تا درس میده بهم فشار اومد بو این نطالب خوبتون رو نوشتم و خوندم و تزم پرسید فکش چسبید زمین ممنونم 😃

  خوب بود 2 ماه قبل
  0

  خوب بود

  0
  ناشناس 2 ماه قبل

  خوبه ولی بعضی سوالاش داخل کتاب نیست

  رنو 6 ماه قبل
  1

  ریم سیاه بوووووی ای چرا ایقد زیاده خاک ب سرم فشارم اوفتاد بووی اب قند پلیزز😮😮

  خمیسی 6 ماه قبل
  1

  عالی بود

  خوی 6 ماه قبل
  1

  گقنیج

  ساره 6 ماه قبل
  3

  عالی

  ♡Fereshte♡ 6 ماه قبل
  3

  🥰🥰

  نیکی 7 ماه قبل
  4

  ممنون

  .... 8 ماه قبل
  1

  ....

  مریم 11 ماه قبل
  4

  خیلی خوب کردین همه فصل ها رو با هم اوردین ولی ای کاش از روی کتاب مینوشتید

  شیدا 11 ماه قبل
  1

  خب مطالب اضافی داشت ولی به هر حال عالی بود ممنون

  بابامن قز 11 ماه قبل
  1

  خب مطالب اضافی داشت ولی عالی بود ممنون

  بابامن قز 11 ماه قبل
  2

  متالب اضافی داشت ولی عالی بد ممنون

  نگار 12 ماه قبل
  2

  بد نبود فقط چون سوال ها زیاد بود آدم گیج میشه ولی بازم ممنون

  فاطمه حیدرینیا 12 ماه قبل
  1

  ولی میگم خیلی طولانی فقط ولی خوشم اومد در اون حدی که نوشتید خوشم اومد ولی یه خورده کمتر بود بهتر بود ولی خوب کاری نمیشه کردکه ممنون‌

  فاطمه حیدرینیا 12 ماه قبل
  -2

  خوب عالی واقعا من خوشم اومد

  ناشناس 1 سال قبل
  0

  سلام سوالات عالی بودن خیلی ممنون🌷

  زهرا 1 سال قبل
  -1

  سوالات طولانی بودن اما ممنون عالی بود🌹😍

  ‌‌ 1 سال قبل
  -1

  ‌‌

  1
  تینا 14 روز قبل

  سوالاتش معرکس

  *!?/* 1 سال قبل
  5

  خیلی سوالاتتون طولانی اما ممنون💜💛💚

  Zahra 1 سال قبل
  2

  عااااااااالی ممنون 😘💕💕💕

  غلوم حسین 1 سال قبل
  6

  خیلی عالی ولی طولانی

  محمدرضاحسن زاده 1 سال قبل
  1

  خیلی تشکر

  حخه 1 سال قبل
  1

  هعف

  Aylin 1 سال قبل
  5

  چرا سوال ها تو کتاب نیس
  🧐😐🤦🏻‍♀️

  0
  رضا 21 روز قبل

  چون دلایلی

  3
  Aylin 1 سال قبل

  🔪

  وتتو 1 سال قبل
  3

  ااوک

  ناشناس 1 سال قبل
  8

  علی ولی سوالات زیاده

  ..... 1 سال قبل
  13

  واقعا خیلی سوالاتش اضافه ادم گیج میشه ....من نمونه دولتی درس میخونم معلممون آخرش 15 سوال بده شما چطور 40 سوال درآوردی از کتاب 🤨 ولی زحمت کشیدی ممنونم😘

  Asal 1 سال قبل
  4

  سوالات 99چرا نیس

  آرزو پیردادی 1 سال قبل
  5

  خیلی خوب نبود

  مهدی 1 سال قبل
  6

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  2
  ... 1 ماه قبل

  ❤👊

  برای ارسال نظر کلیک کنید