توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  سوالات تستی جغرافیای دهم با جواب

  1 بازدید

  سوالات تستی جغرافیای دهم با جواب را از سایت پست روزانه دریافت کنید.

  🔺 سوالات تستی جغرافیا ✅درس اول پایه دهم +پاسخ ✔️ #تست... - درس کنکور

  🔺 سوالات تستی جغرافیا

  ✅درس اول پایه دهم +پاسخ

  ✔️ #تست #جغرافیا #دهم

  ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖
  کانال #تست دهم یازدهم دوازدهم 👇
  🆔 @Test_motevasete

  بزرگترین کانال پایه دهم 😍 👇
  🆔 @Dahomiiy

  منبع مطلب : darshaye.konkurema.ir

  مدیر محترم سایت darshaye.konkurema.ir لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  گروه جغرافیای مهردشت

  سوالات تستی جغرافیای ایران پایه ایران پایه دهم نسخه ورد

  طرح درس جغرافیای ایران درس اول نسخه ورد

  طرح درس جغرافیای ایران درس دوم نسخه ورد

  طرح درس جغرافیای ایران درس سوم نسخه ورد

  منبع مطلب : zahrabarati795.blogfa.com

  مدیر محترم سایت zahrabarati795.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  نمونه سوال دهم تستی

  نمونه سئوالات چهار گزینه ای کتاب جغرافیای پایه دهم شهریور 1395

  1 - جغرافیا به عنوان پلی بین رشته های مختلف، کدام علوم را به هم پیوند می دهد؟

  الف( علوم زمین را با علوم انسانی                                                     ب( علوم کشاورزی را با علوم انسانی

  ج( علوم طبیعی را با علوم انسانی                                                       د( علوم فنی را با علوم انسانی

  2- نتیجه روند تأثیرگذاری و تأثیرپذیری پدیده ها به صورت جریانی پیوسته در مکان ها چیست؟

  الف( برقراری تعادل مکانی         ب( تغییر شکل مکان        ج( بهره برداری از محیط         د( تخریب مکان ها

  3 – انسان به چه منظوری در محیط تغییر ایجاد می کند؟

  الف( برای شکل دهی محیط جغرافیایی                                       ب( برای برقراری تعادل در محیط

  ج( به منظور تأثیر گذاری بر محیط                                            د( برای رفع نیازها 

  4 – چرا گفته می شود جغرافیا علمی برای زندگی بهتر است؟

  الف( چون سبب شناخت بیشتر انسان از محیط های پیرامون می شود

  ب( زیرا مکان های مختلف در جغرافیا مطالعه می شوند

  ج( زیرا توان روابط متقابل انسان را با محیط، مطالعه و بررسی می کند

  د( چون از سایر شاخه های علمی کمک می گیرد

  5 – چرا جغرافی دان با دید ترکیبی یا کل نگری، موضوعات را مطالعه و بررسی می کند؟

  الف( چون انسان باید نیاز های خود را از محیط بر طرف سازد

  ب( زیرا اجزاء و عوامل محیط جغرافیایی در ارتباط با یکدیگر عمل می کند

  ج( زیرا بین همه شاخه های علوم ارتباط وجود دارد

  د( چون انسان تحت تأثیر عوامل محیطی است و تأثیر پذیری زیادی ازمحیط دارد

  6 – از بین شش سئوال اساسی در جغرافیا کدام یک « انسان و روابط متقابل او را با محیط» مورد توجه قرار می دهد؟

  الف( چطور                         ب( چه چیزی                       ج( چه کسانی                            د( کجا

  7 – از بین شش سئوال اساسی در جغرافیا کدام یک به « بررسی سیر تکوین و تحول پدیده »  می پردازد ؟

  الف( چه چیزی                        ب( چرا                        ج( چطور                                  د( کجا

   8 – در کدام گام از پژوهش پژوهشگر به اهمیت، سابقه و پیشینۀ مسئله و نتایج پژوهش دیگران می پردازد؟

  الف( تدوین فرضیه        ب( پردازش اطلاعات        ج( طرح سؤال و بیان مسئله         د( جمع آوری اطلاعات  

  9-  کدام گام پژوهش نقش راهنما را دارد و به فعالیت هایی پژوهشگر جهت می دهد؟

  الف( تدوین فرضیه         ب( پردازش اطلاعات         ج( طرح سؤال و بیان مسئله         د( جمع آوری اطلاعات

  10 – در جمع آوری داده ها استفاده از کدام مورد زیر روش میدانی محسوب می شود؟

  الف( تصاویر ماهواره ای                  ب( نقشه                     ج( مشاهده                  د( عکس های هوایی

  11– رد فرضیه  یا فرضیه ها، در یک پژوهش چه چیزی را مشخص می کند؟

  الف( بیهوده بودن پزوهش      ب(  جلوگیری طرح دوبارۀ      ج( شکست پزوهشگر      د( عدم مهارت پژوهشگر

  12– محل قرار گرفتن هر پدیده در سطح کرۀ زمین، موقعیت ............ آن پدیده است ؟

  الف( ریاضی                      ب( نسبی                      ج( جغرافیایی                           د( مطلق

  13-  مدار 25 درجه شمالی و 44 درجه شرقی به ترتیب بر کدام جهت های ایران منطبق می باشند؟

  الف( شمال و شرق                 ب( جنوب و غرب               ج( جنوب و شرق               د( شمال و غرب

  14 – وقتی می گویم ایران در جنوب غربی آسیا قرار دارد کدام موقعیت آن را بیان کرده ایم؟

  الف( ریاضی                         ب( نسبی                      ج( جغرافیایی                         د( مطلق

  15 – کدام یک از دلایل اهمیت ایران  و منطقه خلیج فارس که در گذشته وجود داشته اکنون نیز اهمیت خودرا حفظ کرده است؟

  الف(  درآمدها و دلارهای ناشی از صدور و فروش نفت خام 

  ب( ارزش فرهنگی و سیاسی

  ج( بزرگ ترین منبع انرژی جهان و ذخایر با ارزش

  د( ارزش و نقش ارتباطی بین سه قارۀ افریقا، اروپا و آسیا

  16 – کدام ویژگی زیر بیانگر اهمیت ایران در بین کشور های منطقه نمی باشد؟

  الف( بیشترین جمعیت را دارد                                                    ب( دومین کشور وسیع منطقه است 

  ج( بیشترین گردشگر پذیری را دارد                                            د( سومین تولید کننده نفت در منطقه می باشد

  17-  کدام گزینه در مورد طول مرزهای ایران صحیح است؟

  الف( مرزهای خشکی بیش از مجموع مرزهای آبی )دریایی، رودخانه ای و دریاچه ای و باتلاق( است.

  ب( مرزهای دریایی بیش از مرز های خشکی است.

  ج( مجموع مرزهای آبی )دریایی، رودخانه ای و دریاچه ای و باتلاق( بیش از مرزهای خشکی است.

  د( مرزهای رود خانه ای بیش از مرزهای دریایی است.

  18 - انواع مرزهای ایران به ترتیب طول عبارتند از: 

  الف( دریایی، خشکی، رودخانه ای، دریاجه ای و باتلاق          ب( خشکی، دریایی، رودخانه ای، دریاجه ای و باتلاق

  ج( دریایی، رودخانه ای، خشکی، دریاجه ای و باتلاق             د( خشکی،دریایی، رودخانه ای، دریاجه ای و باتلاق

  19– چرا خلیج فارس ، مهم ترین آبراهۀ راهبردی و یکی از گذرگاه های تجاری مهم جهان است؟

  الف( دروازۀ خروجی نفت خلیج فارس است               ب( خلیج فارس را به دریای عمان متصل می کند

  ج( کشتی های زیادی از آن تردد می کنند                د( جزیره  قشم بزگ ترین جزیره ایران در آن قرار دارد

  20 – در رابطه با پراکندگی جمعیت ایران ، و ناهمواری ها کدام گزینه زیر صحیح است؟

  الف( بیشتر جمعیت در مجاور نواحی کوهستانی زندگی می کنند. 

  ب( بیشتر جمعیت در دشت ها زندگی می کنند.

  ج( بیشتر  جمعیت در جلگه های ساحلی زندگی می کنند.

  د( بیشتر جمعیت در مناطق مرتفع کوهستانی زندگی می کنند.

  21 – شکل امروزی ناهمواری های ایران مربوط به کدام دوران زمین شناسی است؟

  الف( اول                                ب( دوم                               ج( سوم                                د( پرکامبرین

  22 – نقش کدام عامل زیر تنها به صورت افزایش یا کاهش در مقدار فرسایش طبیعی نمایان می شود؟

  الف( آب های روان                      ب( عملکرد انسان                     ج( اختلاف دما                        د( باد

  23 – در تقسیمات ناهمواری های ایران سرزمین های که اغلب بیش از ............. .متر از سطح دریاهای آزاد ارتفاع دارند ...... گفته می شود. ص 22

  الف( 500متری-جلگه ای           ب( 1000– کوهپایه ای            ج( 500– دشت           د( 1000 – کوهستانی

  24 – دو رشته کوه مهم که منطقة کوهستانی آذربایجان را در بر گرفته اند کدام است؟

  الف( سهند و سبلان                ب( ارسباران و قره داغ               ج( ارسباران و آرارات           د( تالش و ارسباران

   25 – کدام گزینه زیر نتیجه تغییرات و ناپایداری های محیطی است که انسان در کوه های البرز ایجاد کرده است؟

  الف( بهره برداری از معادن                                                        ب( ریزش و لغزش در جاده ها و دامنه ها

  ج( احداث جاده های ارتباطی                                                    د( هدایت رودخانه ها و بهره برداری از آنها 

   26– در ایجاد  وگسترش کدام عامل طبیعی تغییر دهندۀ زاگرس در حال حاضر هم طبیعت و هم انسان مؤثر است؟

  الف( طغیان رودها               ب(  گسترش شهرها              ج( توفان های گرد وغبار               د( ایجاد سدها 

  27 – محدوده کوه های مرکزی ایران با اتصال کدام نقاط بر روی نقشه در داخل یک مثلث قرار می گیرند؟ 

  الف( کوه جغتای - گردنه آوج - کوه بزمان                               ب( کوه جغتای - کوه الوند - کوه بزمان

  ج( کوه بینالود- گردنه آوج - کوه بزمان                                   د( کوه جغتای - گردنه آوج - کوه تفتان

  28 - « ناهموار یهای مریخی» در کدام منطقه از ناهمواری های زیر قرار دارند؟

  الف( منطقة کوهستانی آذربایجان                                                  ب( منطقۀ کوهستانی زاکرس 

  ج( کوه های بشاگرد                                                                  د( کوه های مرکزی

  29– کدام یک از گزینه های زیر را نمی توان از نشانه های تغییرات اقلیمی دانست؟

  الف( بروز توفان ها                                                                            ب( تغییرات کاربری اراضی 

  ج(  تغییر در الگوی پراکندگی ریزش های جوی                                        د( خشکسالی ها 

  30 – کدام عامل مرتب ا  سبب تغیر مکان و وسعت جلگه ها می شود؟

  الف( فعالیت های انسانی                                                                  ب( رودهای طغیانی 

  ج(  جریان های دریایی                                                                   د( نوسانات عمومی آب دریاها 

  31 - بهترین مکان های کشاورزی کشورمان کدام است؟

  الف( جلگه ها               ب(  دشت های حاصلخیز              ج( کوهپایه ها               د( سواحل دریاها

  32 –دو معیار اصلی تفاوت هوا و آب و هوا چیست؟

  الف( زمان و عناصر مورد اندازه گیری                                    ب( مکان و چگونگی تهیه نقشه هوا شناسی

  ج( مکان و شکل گیری مراکز کم فشار و پرفشار                      د( زمان و مکان 

  33 – برای پیش بینی وضعیت هوا و تغییرات آن انجام کدام مرحله زیر ضروری نیست؟

  الف( تهیه نقشه های هواشناسی                                             ب( استفاده از تصاویر پی درپی ماهواره ای

  ج( تعیین ساعات آفتابی محل                                                د( تعیین سرعت و جهت حرکت توده هوا

  34- مهم ترین عوامل ناشی از موقعیت جغرافیایی که بر آب و هوای ایران اثر دارند کدامند؟

  الف( عرض جغرافیایی، پرفشارجنب حاّرّه ای و دوری و نزدیکی به دریاها.

  ب( عرض جغرافیایی، پرفشارجنب حاّرّه ای و میزان ارتفاع و جهت کوهستان ها

  ج( ورود توده های هوا به کشور، عرض جغرافیایی و پرفشارجنب حاّرّه ای

  د( دوری و نزدیکی به دریاها ، پرفشارجنب حاّرّه ای و میزان ارتفاع و جهت کوهستان ها 

  35 – علت کمی بارش در سواحل جنوبی کشور چیست؟

  الف( گرم بودن هوا                                                     ب( عدم امکان صعود هوای مرطوب 

   ج( جهت حرکت توده های هوا                                       د( ارتفاع و جهت نا همواری ها

  36– کدام توده هوا رطوبت دریای سرخ را به کشور ما می آورد؟

  الف( مرطوب غربی               ب( مرطوب موسمی                   ج( سودانی                د( گرم و خشک

  37- ایستگاه هواشناسی شهر فیروزکوه در ارتفاع 2000.متر قرار دارد هنگامی که دمای هوا در این ایستگاه 25 درجه سانتی گراد می باشد دمای هوا در ارتفاع 3750 متری کوه دماوند چند درجه است؟  

  الف( 17.5                        ب( 14.5                              ج( 10.5                    د( 35.5

  38- مهم ترین عامل ایجاد نواحی خشک و بیابانی درجنوب کشور چیست؟

  الف( پرفشار جنب حاّرّه ای         ب( بارش کم           ج( دمای بالا           د( تأثیر توده هوای گرم وخشک

  39 – بیابانی شدن منطقه طبس بیشتر در ارتباط باکدام عامل می باشد؟

  الف( جهت رشته کوه های بلند البرز و زاگرس                        ب( دوربودن از دریاها و منابع رطوبتی 

  ج( عامل پرفشارجنب حاّرّه ای                                           د( ارتفاع کم از سطح دریا 

  40 - عامل پرفشارجنب حاّرّه ای و جهت رشته کوه های بلند به ترتیب در ایجاد کدام بیابان های زیر نقش مهمتری داشته اند؟

  الف( دشت کویر و لوت          ب( لوت و جازموریان           ج( طبس و دشت کویر           د( لوت و دشت کویر

  41 – موضوع مورد مطالعه در جغرافیای پزشکی چیست؟

  الف( ارائه راهکار برای کاهش آلودگی ها                          ب( تأثیرات عوامل محیطی بر سلامت انسان 

  ج( ایجاد آسایش و سلامت بیشتر با طراحی اقلیمی            ج( کاهش سوانح جاده ای، با پیش بینی وضع هوا

  42-کدام دسته از کشور های زیر در محدودۀ جغرافیایی بحرانی پدیده ریز گردها قرار دارند؟

  الف( ایران، عراق، ترکیه، افغانستان و عربستان                   ب( ایران، عراق، سوریه، کویت و عربستان

  ج( ایران، عراق، ترکیه، کویت و عربستان                        د(  ایران، عراق، ترکیه، کویت و بحرین 

  43 - برای مقابله با ریزگردها کدام راهکار زیر اثر کمتری دارد؟

  الف( احیای تالاب ها و تأمین حقابۀ رودخانه های منطقه        ب( ایجاد باد شکن در مسیر بادها

  ج( اجرای طرح های بیابان زدایی                                 ج( مدیریت صحیح آب در بخش های مختلف

  44 – کدام ویژگی زیر در مورد رود های ایران صحیح است؟

  الف( رودهای ایران در فصل زمستان بیشترین آبدهی را دارند 

  ب( بیشترین رودهای ایران در حوضه های آبریز داخلی جریان دارند

  ج( هر چه از غرب به شرق کشور برویم، مقدار آب رودها کمتر می شود

  د( رودهایی که از کوهستان های بلند و برف گیر تغذیه می شوند بیشتر طغیانی، تصادفی و اتفاقی هستند

  45 – به مکان هایی در مناطق کوهستانی که آب بخش هایی از رودها را تأمین می کنند. ........... گفته می شود؟

  الف( کانون های آبگیر              ب( حوضه آبریز                ج( آبخوان             د( سفره آب زیر زمینی

  46- اگر کانون آبگیر در فصول سرد سال، ذخیرۀ برف خود را تا ابتدای ماه های گرم سال حفظ کند به آن کانون آبگیر ....................

  گفته می شود.

  الف( موقت                        ب( دائمی                          ج( اتفاقی                               د( فصلی

  47- به محدوده ای که با توجه به شکل زمین و شیب ناهمواری ها، آب های جاری را به سوی پایین ترین نقطۀ

  آن هدایت کند .......... می گویند؟ ص 15

  الف( کانون های آبگیر              ب( حوضه آبریز                ج( آبخوان             د( حوضه آبریز داخلی

   48 – دو رود«ولگا» و «کورا » به ترتیب از کدام جهت های جغرافیای به دریای خزر می ریزند؟

  الف( غرب و شمال                 ب( شمال و جنوب                ج( شمال و شرق                    د( شمال و غرب

  49 – کدام گزینه در ارتباط با پهنه های آبی ایران صحیح نمی باشد.

  الف( دریای عمان بخشی از آب های اقیانوس هند است که با تنگۀ مهم هرمز از خلیج فارس جدا می شود.

  ب( دریا خزر از بقایای دریای عظیم تتیس است که زمانی بخش اعظم نیمکرۀ شمالی را پوشانیده بود.

  ج( جنس ساحل و عمق بسیار خوب ، امکان ساخت و توسعه بنادر را در خلیج فارس فراهم ساخته است.

  د( خلیج فارس با پیشروی آب اقیانوس هند از طریق دریای عمان و تنگۀ هرمز به دره های زاگرس به وجود آمده است.

  50 -  کدام مورد زیر از دلایل اهمیت دریاچه ارومیه محسوب نمی شود؟

  الف( املاح و رسوباتی که برای درمان امراض پوستی مورد استفاده قرار می گیرد

  ب( جزایر متعدد آن که محل سکونت انواع پرندگان مهاجر است 

  ج( تنوع آبزیان که نقش مهمی در اکو سیستم دریاچه دارد

  د( آب دریاچه که موجب معتدل شدن آب و هوای منطقه شده است

  51 – کدام مورد زیر از دلایل کاهش سطح آب دریچه ارومیه محسوب نمی شود؟

  الف( کاهش بارش در حوضۀ آبریز دریاچه

  ب(  برداشت بی حساب از چاه های اطراف دریاچه

  ج(  تغییر در میزان آب ورودی به دریاچه، در مسیر رودهایی که به آن می ریخت  واحداث سد های متعدد.

  د( تغییرات زمین ساختی بستر، که سبب نفوذ آب به داخل زمین شده است. 12 – بیشتر جمعیت ایران در کدام قسمت ازکشور پراکنده اند؟

  الف( شمال غربی                 ب( شمال شرقی                ج( جنوب شرقی                    د( جنوب غربی

  53 – کدام عامل زیر از عوامل انسانی اثرگذار بر پراکندگی جمعیت نمی باشد؟

  الف( پیشینه و سابقۀ تاریخی                                                            ب( سرمایه و فناوری          

  ج( منابع نفتی و معدنی                                                                  د( حمل و نقل و ارتباطات

  54– اگر در شهر A با جمعیت 2000  نفر میزان موالید در سال 800 نفر ومیزان مرگ و میر 321 نفر باشد میزان رشد طبیعی آن چند درصد است؟

  الف( 24                             ب( 48                               ج( 8/4                                د( 4/2

  55-اگر جمعیت یک کشور 50 میلیون نفر با رشد 4/1درصد باشد مدت زمان لازم برای دو برابر شدن جمعیت آن چند سال است؟

  الف( 50                            ب( 98                               ج( 8/4                              د( 4/2

  56– کدام گزینه در مورد ساختمان سنی جمعیت صحیح نمی باشد؟

  الف( ساختمان جمعیت، ویژگی های قابل اندازه گیری جمعیت را مورد بررسی قرار می دهد.

  ب( اطلاع از وضعیت سنی و جنسی جمعیت در هر کشور از موارد غیر قابل توجه برنامه ریزان است.

  ج( هرم سنی هر کشور به برنامه ریزان کمک می کند که با ساختمان سنی جمعیت آن کشور آشنا شوند

  د( در مطالعات جمعیتی، بررسی ساختمان یا ترکیب جمعیت از اهمیت خاصی برخوردار است

  57– در هرم سنی، جمعیت بزگسالان شامل کدام گروه های سنی می باشد؟

  الف( 60 - 25                  ب( 59 - 25                  ج( 60 – 15                     د  ( 59– 15

  58–  سیاست های کاهش جمعیت در ایران کدام پیامد زیر را به دنبال ندارد؟

  الف( تضعیف نیروی دفاعی کشور                                       ب( برهم خوردن تعادل جمعیتی

  ج( کاهش نیروی فعال                                                    د( توسعه اقتصادی جامعه 

  59–  مطالعه مهاجرت در بحث تغییرات جمعیت مهم است زیرا ...... ؟

  الف( باعث جذب نیروی انسانی جوان از روستا به شهر می شود

  ب( اغلب، اعضای خانوارها با هم مهاجرت می کنند.

  ج( سبب تغییرات اجتماعی می شود

  د( تغییرات فرهنگی و محیط زیستی را به همراه دارد.

  60– تقسیمات کشوری ایران شامل « سرزمین )ایالت(، خوره )استان(، تسوگ )شهرستان( و رستاگ )دهستان( » مربوط به چه زمانی است؟

  الف( هخامنشیان                    ب( مادها                       ج( ساسانیان                      د( قاجار

  61 - از دیدگاه دانش جغرافیا « به مجموعه مساکنی که عوامل طبیعی و انسانی در شکل گیری آن نقش دارند ........ گفته می شود».

  الف( روستا                          ب( سکونتگاه                          ج( شهر                       د( خانه باغ

   62 – از بین عوامل موثر در شکل گیری سکونتگاه های ایران کدام عامل بیشترین اهمیت را دارد؟

  الف( ارتفاع                   ب( آب                       ج( عرض جغرافیایی                   د( راه های ارتباطی

   63 – به محلی که فعالیت اغلب ساکنان آن به زمین وابسته است گفته می شود؟

  الف( سکونتگاه عشایری                ب( شهر                   ج( سکونتگاه های پراکنده                د( روستا

  64- ملاک تبدیل سکونتگاه روستایی به شهری در ایران کدام است؟

  الف( جمعیت بیش از 10000 نفر       ب( جمعیت 10000 نفر و داشتن شهرداری

  ج( جمعیت 10000 نفر و اشتغال به کشاورزی  د( جمعیت 10000 نفر و تشخیص وزارت کشور

  65- شکل های مختلف سکونتگاه به چه عواملی بستگی دارد؟

  الف به خانه ها، مزارع، چراگاه ها و باغ ها   

   ب( به خیابان ها، میدان ها، مکان های آموزشی و بازارها 

  ج( به چگونگی قرارگیری پدیده های طبیعی و انسانی     

    د( به رابطه متقابل بین انسان و محیط بستگی دارد

  66- در کدام قسمت از کشور تعداد بیشتری کلان شهر دیده می شود؟

  الف( نیمه شمالی                   ب( نیمه جنوبی         

               ج( نیمه شرقی                   د( نیمه غربی

  67– نقش هر سکونتگاه بر اساس ................ تعیین می شود؟

  الف( فعالیت های انسانی           ب( وضعیت طبیعی       

      ج( وضعیت جغرافیایی           د( وضعیت ارتباطی

  68– شهرهای سرعین، پیرانشهر و سرچشمه  به ترتیب دارای چه نقش های هستند؟

  الف( نظامی – توریستی - معدنی                 ب(  توریستی - نظامی - معدنی 

  ج( نظامی - معدنی–  توریستی                  د( معدنی – توریستی - نظامی

  69 - مهم ترین فعالیت های که در بخش کشاورزی ایران صورت می گیرد کدام است؟

  الف( زراعت، باغداری و دامداری                  ب( زراعت، دامداری و زنبورداری

  ج( دامداری، صید، باغداری                  د( باغداری، زراعت، و پرورش طیور

  70 - مهم ترین اقلام صادراتی کشور در بخش کشاورزی مربوط به کدام فعالیت است؟

  الف( دامداری           ب( صید و ماهیگیری        ج( باغداری                   د( زراعت

  71 - با توجه به مشکل کاهش منابع آبی کشور، توصیه می شود محور توسعۀ کشاورزی از زراعت به کدام فعالیت جایگزین با روش های مدرن تغییر یابد؟

  الف( زراعت دیم        ب( باغداری            ج( دامداری           د( پرورش زنبور عسل

  72 – بزرگترین بخش های صنعتی کشور به ترتیب کدامند؟ 

  الف( نفت، خودروسازی ، پتروشیمی        ب( صنعت فولاد، خودرو سازی، پتروشیمی 

  ج( نفت، خودروسازی، فولاد سازی                 د(  نفت، گاز، پتروشیمی 79 - کدام 73-استان های کشور بیشترین شاغلان بخش معدن دارند؟

  الف( یزد، اصفهان، مرکزی                     ب( یزد، کرمان و اصفهان 

  ج( خوزستان، اصفهان، آذربایجان شرقی              د( کرمان، زنجان، خراسان رضوی

  74 - سازمان جهانی گردشگری )WTO( ایران را از نظر جاذبه های « طبیعی» و « تاریخی و فرهنگی» به ترتیب در چه رتبه های قرار داده است؟

  الف( دهم و پنجم        ب( پنجم و دهم        ج( چهارم و هشتم       د( دوازدهم و چهارم

  منبع مطلب : geographimbonrod.blogfa.com

  مدیر محترم سایت geographimbonrod.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  : کو پاسخاش

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  jimin 13 روز قبل
  2

  خوب بود .

  ممنون

  مائده 2 ماه قبل
  2

  ممنون

  Vampire 4 ماه قبل
  1

  سوالاش خوب بود چون دنبال ی نمونه سوال بودم از کل کتاب ولی حداقل جوابشم بزارینا

  ناشناس 5 ماه قبل
  0

  بد نبودن ولی جوابشون نبود بدرد نمیخورن

  غریبه 7 ماه قبل
  3

  گو

  حسین قربانی 7 ماه قبل
  3

  جواباش رو هم بزار

  ناشناس 7 ماه قبل
  1

  مزخرف😐

  حجت نائبی 8 ماه قبل
  1

  پاسخش هاشو میخام

  صدیقه عیسی زهی 11 ماه قبل
  0

  ممنون عالی بود

  ناشناس 1 سال قبل
  1

  1 سال قبل
  11

  کو پاسخاش

  ناشناس 1 سال قبل
  0

  چشم

  مهدی 2 سال قبل
  1

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  0
  ناشناس 10 ماه قبل

  خوبه

  برای ارسال نظر کلیک کنید