توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  روشن شدن لامپ فیزیکی است یا شیمیایی

  1 بازدید

  روشن شدن لامپ فیزیکی است یا شیمیایی را از سایت پست روزانه دریافت کنید.

  shahed.m

  1- کدام گزینه درباره ی «تََذهَبان ِ» درست نیست؟

  1- مثنی مذکر مخاطب□    2- می روید □           3- مثنی مونث غایب □       4- رفتند □

  2- فعل مناسب برای جای خالی را علامت بزنید؟ (ماذا وَجََدَتْ ؟ . . . قَلَماً .)

  1- وَجَدْتُ □               2- وَجَدْنا □              3- وَجَدَتْ                   4- وَجَدَ□

  3- کدام کلمه جمع نیست؟

  1- خنادق  □                 2- هجوم□                  3- مُقاتِلينَ □                4- سادَة□

  4- کدام کلمه از نظر وزن نا هماهنگ است؟

  1- إستخدام□                2- إستِراق□               3- إستِخراج □            4- إستِکبار□

  5- کدام کلمه ی استفهامی مناسب جای خالی است؟«. . . تَسألُ؟أسألُ بِأدَبٍ»

  1- كَيْْفَ□                 2- مَنْ□                    3- ماذا□                  4- لِماذا□

  6- وزن و حروف اصلی وحروف زائدکلمه ی (غُفران) به ترتیب کدام گزینه می باشد؟

  1- فعّال- ف غ ر-ان□                              2- فُعلان – ف غ ر -ان□

  3- فُعول – ف غ ن - ار□                          4- فُعلان – غ ف ر -ان□

  7- فعل ماضی منفی ومضارع منفی از ریشه ی (أکَلَ) به ترتیب کدام گزینه می باشد؟

  1- لا تأکُلونَ- ما تأکُلونَ□                             2- ماأكَلتم - لاتأكُلونَ□

  3- لاأكَلْتُمْ - ما تأكُلونَ□                               4- ما تأكُلونَ - لاأكَلْتُمْ□

  8- فعل مستقبل (مفرد مونث مخاطب)از رشه ی جَلَسَ کدام گزینه است؟

  1- سَوْفَ تَجْلِسُ□          2- سَيَجْلِسُ□              3- سَتَجْلِسينَ□         4- سَوْفَ تَجْلِسْنَ□

  9- حرکت همزه ی امر در کدام پاسخ غلط است؟

  1- تَعْبُدونَ:اُعْبُدوا□                                   2- تَجلِسينَ:اِجْلِسي□

  3- تَعْمَلْنَ:اَعْمَلْنَ□                                     4- تَفْتَحانِ:اِفْتَحا□

  10- سعيدٌ. . . «بعداً خواهد نوشت.»واجِبَهُ.

  1- سَتَكْتُبُ□                2- سَيَكْتُبُ□              3- سَيَقْرَاُ□             4- سَوْفَ يَكْتُبُ□

  منبع مطلب : shahedmahdie.blogfa.com

  مدیر محترم سایت shahedmahdie.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  تحقیقات علوم تجربی

  1-فضا چیست ؟فضا هیچ چیز نیست ویا تقریبا هیچ چیز نیست جز فاصله ی بین ماه وزمین و سیارات وستاره ها فضا تقریبا تهی است وهوایی در ان وجود ندارد .قسمتی از فضا (تقریبا به اندازه ی یک خانه) ممکن است شامل تعداد کمی از اتمهای گازی شکل و ذرات غبار باشد. در گوشه و کنار فضا نیز شهابسنگها و ستاره های دنباله دار در حرکتند.

  2-چه زمانی جهان شکل گرفت ؟اگر همانطور که ستاره شناسان عقیده دارند عالم در حال بزرگ شدن باشد باید قبول کرد که در زمان گذشته کوچکتر بوده است. مدتها قبل همه ی کهکشانهای جهان می بایست در فضایی کوچکتر فشرده شده باشند . شاید انفجاری عظیم باعث پخش شدن کهکشانها در فضا شده باشد . این انفجار بزرگ بایستی در حدود 15000 میلیون سال پیش روی داده باشد.

  3-فضا از کجا شروع میشود؟فضا از بالای جو شروع میشود هرچه بالاتر رویم هوا رقیقتر میشود . در ارتفاع تقریبا 160 کیلو متری هوا به قدری رقیق میشود که در واقع چیزی از ان باقی نمی ماند . فضا از این نقطه اغاز میشود .

  4-ایا زمین مرکز جهان است ؟جهان مجموعه ای از تمامی سیارات اقمار ستارگان و کهکشانهاست جهان در تمامی جهات گسترده شده است ممکن است ما نتوانیم قسمت هایی از جهان را با تلسکوپهایمان نبینیم . بنابر این نمیتوانیم بگوییم که ایا زمین در مرکز جهان است یا نه.

  5-چه چیزباعث یکپارچگی عالم میشود ؟همان نیرویی که شما را روی زمین ثابت نگه میدارد پیوسته تمام عالم را نیز حفظ کرده است. این نیرو جاذبه نام دارد . جاذبه در فضای بین ستارگان سیارات و کهکشانها وجود دارد. جاذبه سیارات منظومه شمسی همچنین ستارگان را در کهکشان های عظیم در کنار هم نگه می دارد.

  6-بزرگی جهان چه قدر است ؟به درستی نمی دانیم که بزرگی جهان چقدر است زیرا همه ی جهان را با تلسکوپها نمی توان دید. همچنین ستاره شناسان مطمئن نیستند که نوری که از اجرام دور به ما میرسد به مستقیم سیر کند. شعاعهای نور ممکن است شکسته شوند و اشیا رانزدیکتر نشان دهند در حالی که ممکن است انها درحدود 15000 سال نوری از ما دور باشند.

  7-سال نوری چیست ؟فاصله بین ستارگان بسیار زیاد تر از ان است که ستاره شناسان بتوانند برای بیان ان از واحد کیلو متر استفاده کنند . به جای ان معمولاً از سال نوری استفاده می کنند. یک سال نوری مسافتی است که نور در یک سال طی می کند که تقریبا مساوی است با نه و نیم تریلیون کیلو متر.

  8-ایا جهان در حال بزرگ شدن است ؟ستاره شنسان می توانند سرعت حرکت کهکشان ها وستارگان را اندازه بگیرند. اکثر انها درحال دور شدن از ما هستند . هر چه کهکشانها از ما دور تر باشند به نظر می رسد که با سرعت بیشتری از ما فاصله می گیرند و این بدان معناست که جهان در حال بزرگ شدن است.

  9-ایا جهان به پایان خواهد رسید؟هیچ کس پاسخ این سوال را به درستی نمی داند. ستاره شناسان عقیده دارند جهان در حال بزرگ شدن است و شاید این بزرگ شدن به پایان نرسد، امّا این سیر ممکن است کند تر شود ویا حتّی متوقف گردد وسپس جهان شروع به کوچک شدن کند ونهایتاً تمامی کهکشانها به هم برخورد کرده ،یکدیگررا نابود کنند.

  10-سیارات چگونه نام گذاری شده اند ؟نام تمام سیارات منظومه شمسی به جز یکی،از اسامی خدایان و الهه های افسانه های روم و یونان گرفته شده است. برای مثال نام بزرگترین سیاره-ژوپیتر (مشتری)نامیونانی خدای خدایان . استثنای این نامها،نام سیاره ما زمین است. علّت ان نیز این است که در قدیم می پنداشتند که تمامی سیارات همانند خدایان در بهشت قرار دارند وزمین زیر انهاست.

  11-تفاوت بین سیّاره و قمر چیست ؟سیاره جرمی است که به دور خورشید می چرخد. قمر جرم کوچکتری است که به دور سیاره می چرخد. تمامی سیارات به جز دو تای انها دارای قمرند.زمین و پلوتون تنها یک قمر دارند،درحالی که مشتری دارای شانزده قمر است و ناهید و تیر(عطارد)قمری ندارند.

  12-منظومه شمسی چیست ؟منظومه شمسی از خورشید و تمامی اجرامی که به دور ان می چرخند ،تشکیل شده است. سیارات،و اقمار انها خرده سیارات، شهابسنگها و ستاره های دنباله داری نیز هستند که هرکدام درمداری مشخص به دور خورشید می چرخند . نیروی جاذبه ی خورشید همه ی این اجرام را درمنظومه ی شمسی نگه می دارد،چون بزرگتر از انهاست.

  13-چند سیاره در در منظومه شمسی وجود دارد ؟خورشید دارای نه سیاره است که عبارتند از تیر(عطارد)، زهره، زمین ،مریخ ، مشتری،کیوان(زحل) ،اورانوس ،نپتون وپلوتون. پلوتون ودر ترین سیاره از خورشید است،ولی در حال حاضر فاصله ان تا خورشید کمتر از نپتون است و تا سال 1999 نیز همینطور خواهد بود . نمی توانیم بگوییم در جهان چند سیاره وجود دارد،زیرا قطعاً ستاره های دیگری-همانند خورشید- هستند که نمی توانیم انها را ببینیم.

  14-بزرگترین سیاّره منظومه شمسی کدام است ؟بزرگترین سیاره منظومه شمسی مشتری است که تقریباً قطری برابر با 142هزار کیلو متریعنی بیش از 11 برابر قطر زمین دارد. حجم مشتری بیش از 1300 برابر حجم زمین است. اگر وزن تمام هشت سیاره دیگر را باهم جمع کنیم ،وزن مشتری ،دو و نیم برابر ان خواهد بود.

  15-کوچکترین سیاره منظومه شمسی کدام است ؟کوچکترین سیاره منظومه شمسی پلوتون است. قطر ان حدود 2900 کیلو متر ،یعنی سه چهارم کره ماه است.

  منبع مطلب : www.olom99.blogfa.com

  مدیر محترم سایت www.olom99.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ‌بنده خدا 1 سال قبل
  0

  شیمیایی چون که هم انرژی لازم میخواد هم نور و گرما به وجود میاره

  مهدی 2 سال قبل
  0

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید