توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  رسانه ها دو نوع مخاطب دارند نام ببرید

  1 بازدید

  رسانه ها دو نوع مخاطب دارند نام ببرید را از سایت پست روزانه دریافت کنید.

  نمونه سوالات درس تفکر رسانه ای

  ( به نام خدا )

  تفکر وسواد رسانه ای درس ۱

  چیست ؟ RFID 1-منظور از

  یکی از فناوری های روز که برای بازشناسی چیز ها به کار می رود 2-

   تراشه های ارفید در کجا به کار می روند؟

  الف)بدن انسان   ب)بازی های کامپیوتر ج)بدن حیوانات  د) همه موارد      

  طول یک تراشه ی آرفید چقدر است ؟

  ۱۲mmد)  ۱۱mm   (ج     ۱۱,۵mm   (ب        ۱۳mm   (الف            

  3-کاربرد آرفید ؟

  ریز تراشه هایی به شکل برچسب یاکّسول روی یک وسیله و حتی بدن انسان قرار داده میشود و این وسیله دارای یک مدار و یک آنتن بسیار کوچک می باشد که به صورت دریافت امواج خاص از یک دستگاه بازخوان ، موج رادیویی از خود تابش می کند.

  4- فناوری ارفید در کجا بکار می رود ؟

  د) هرسهموردالف )کتابخانه         ب)   فرودگاه          ج)  فروشگاه     

   5- سه زیر مجموعه اینترنت را نام ببرید ؟

  اینترنت اشیا اینترنت انسان اینترنت رقمی

  6-رسانه چیست ؟

  ابزاری است که فرستنده به کمک آن معنا و مفهوم مورد نظر خود ( پیام ) را به گیرنده منتقل می کند.

  7-کدام یک جزء رسانه نیست ؟

  تلفن همراه    ب)   تلوزیون   ج)    مجله    د) بلندگوالف)

  8-رسانه فردی چیست ؟

  ابزاری است که فرستنده به کمک آن امکان فرستادن پیام به تعداد محدود ، مشخص ، طبقه بندی شده و قابل کنترلی از مخاطبان را دارد مانند تلفن همراه

  9-سانه جمعی چیست ؟ 

  ابزاری است که پیام را به سرعت ، آسانی و هزینه کم به تعداد انبوه ، گونه گون و غیر قابل کنترلی از مخاطبان منتقل می کند مانند تلوزیون

   10-کدام یک جزء رسانه ی جمعی نیست ؟

  الف )تلفن همراه      ب)  روزنامه       ج)   تلوزیون        د)   بلند گو

  11-مزایای رسانه چیست ؟  

  آسانی ارتباط افزایش اعتمادبه نفس معرفی راحت افراد دسترسی به اطلاعات آزاد کاهش هزینه های آموزش

  12-چالش های رسانه چیست ؟

  کم شدن روابط اجتماعی عدم سواد کافی و تجربه کافی عدم تشخیص صحیح از غلط آسیب فیزیکی تک بعدی شدن

  13-کدام یک جزء مزایای رسانه نیست ؟

  الف )آسانی ارتباط ب)  آسیب فیزیکی  ج)  معرفی افراد  د)    کاهش هزینه آموزش

  تفکر وسواد رسانه ای درس ۲

  14-در کدام یک از بخش های یک پیام ، نیاز به رمز گشایی است ؟

  الف) متن            ب) فرامتن         ج) زیرمتن      د) همه ی موارد

  .15-کدام یک از موارد زیر از فنون اثرگذاری برمخاطب نیست ؟ 

  الف) کلام          ب) رنگ          ج) نور        د) تصویر

  16-کدام یک از موارد زیر در رابطه با فرامتن درست است  ؟

  الف) فراتر از ساختار رسانه است 

  ب) شامل اوضاع محیطی

  ج) خارج از خواست و اراده ی تولیدکننده و مصرف کننده است

  د) همه ی موارد

  17-کدام یک از مواردهای زیر پیام های تصحیح و بی واسطه است ؟

  الف) متن          ب) زیرمتن         ج) فرامتن       د) هیچ کدام

  18-یک شعر احساسی که به نشانه ی جنبش اعتراضی است به کدام یک از بخش های پیام بازمیگردد؟

  الف) زیرمتن     ب) فرامتن           ج) متن           د) هیچ کدام

  19-تولیدات رسانه دارای چند بخش هستند ؟

  الف)۲               ب) ۴            ج ) ۱              د) ۳

  20-کدام بخش از تولیدات رسانه ای شامل همه ی اطلاعات ظاهری هر پیام هستند ؟

  الف ) زیرمتن      ب) فرامتن      ج) متن         د ) هیچ کدام

  21-متن دارای پیام ……… و عناصر …… است

  الف ) آشکار _ مستقیم               ب) مستقیم _ آشکار

  ب)محسوس _ رسانه ای            د) رسانه ای _ محسوس

  22-کدام قسمت از تولیدات رسانه ای در حوزه ی رسانه ای ، فراتر از خواست و اراده و اختیار تولیدکننده ی پیام است ،

  الف) متن            ب) فرامتن         ج) زیرمتن         د) هیچکدام

  23)کدام قسمت از تولیدات رسانه ای شامل اوضاع محیطی ، فرهنگی  و عوامل بیرونی حاکم بر درک و اثرگذاری پیام است ؟

  الف) زیر متن           ب) فرامتن         ج) متن       د) هر سه مورد

  24-٫تولیدات رسانه شامل چند قسمت است. نام ببرید

  جواب : تولیدات رسانه ای شامل سه قسمت هستند

  1 متن 2  زیرمتن 3فرامتن

  24-متن ها به چه صورت برای انتقال معانی به کار میروند ؟

  متن ها به صورت کلمه ، تصویر ، صدا و نشانه برای انتقال پیام به کار میروند

  .زیرمتن را توضیح دهید و مثال بزنید 25-

  جواب : به پیام های پنهان و غیرمستقیم که تولیدکننده با بهره گیری از فنون اثرگذاری بر مخاطب در لایه ی زیرین تولیدات رسانه جاسازی کرده است . مانند : کلام ، رنگ ، نور و موسیقی

  26-تولیدات رسانه ای را به یک همبرگر تشبیه کنید و لایه های آن را نام ببرید ؟

  درهمبرگر یک لایه گوشت وسط آن است که همان “متن “است.

           یک لایه نان در پایین آن قرار دارد که همان “زیرمتن” است .

            یک لایه نان بالای آن قرار دارد که همان “فرامتن” است .  

  26-فرامتن به چه عواملی مربوط است

  فرامتن به  عوامل محیطی و فرهنگ و وضعیت زمانی و مکانی مربوط است.

  .متن را توضیح دهید   27-

  به اطلاعت ظاهری هر پیام که اصل تولید محسوس و محصول رسانه ای است متن میگویند.

  . 28-زیرمتن به کمک چه عواملی رمز گشایی می شود ؟

  زیر متن توسط تولید کننده به کمک فنون رسانه ای رمزگذاری ، و توسط مخاطب، بسته به دانایی وی رمزگشایی می شود

  29-فرامتن به چه عواملی بر می گردد ؟

  فرامتن به فرهنگ وضعیت زمانی و مکانی و عناصر بیرونی بر می گردد

  30-متن تولید کننده ی چیست ؟

  متن تولید کننده ی پیام به شکل صریح و بی واسطه است

  31-کدام قسمت از تولیدات رسانه ای ممکن است هدف هر پیام را به آن ضد  چیزی تبدیل میکند به مد نظر تولیدکننده اش بوده است .

  فرامتن  ممکن است هدف هر پیام را به ضد آن چیزی تبدیل کند که مد نظر تولید کنند اش بوده است

  تفکر وسواد رسانه ای درس ۳

  درس۳:پنجگانه سواد رسانه

  پنج عنصر رسانه ای ۱٫محتوا(پیام)  ۲٫قالب(رسانه)  ۳٫فرستنده(مولف) ۴ ٫بستر(فرهنگ) ۵٫گیرنده(مخاطب)

  محتوا:به هر چیزی محتوایی چسپیده است که به ما اطلاعات لازم را می دهد برای استفاده از ان،پیام نیز به ان میگویند.

  قالب: هر چیز خوردنی،نوشتنی و. هر قالب خاص خود را دارد اما رسانه نه پوشیدنی است نه خوردنی پس دلیل نمی شود که این از این قائده جدا باشد رسانه باقالب های زیادی سیاسی،فرهنگی،اجتماعی و ….

  32-پنجگانه سواد رسانه ای را نام ببرید؟

   . محتوا / قالب / فرستنده / گیرنده / بستر

  .عمومی ترین رسانه جمعی چه نام دارد؟ 33-

  تلویزیون

  .رسانه چند نوع مخاطب دارد ؟ نام ببرید 34-

  دونوع . مخاطب فعال و مخاطب منفعل

  .سواد رسانه ای بر چه چیزی اصرار دارد ؟ 35-

   سواد رسانه ای اصرار دارد که مخاطبان منفعل را فعال . مخاطبان

  را هوشمند و حتی مصرف کنندگان و تولید کنندگان خلاق شوند.

  36-مهمترین عنصر خلاقیت در تولید چیست ؟

  طراحی و تبلیغات

  سواد رسانه ای همانند بسیاری از کارها نیازمند چیست ؟ چرا ؟ 37

  نیازمند تمرین مستمر و مرتب است تا بتوان

  به دانایی و توانایی رسید

  فکر وسواد رسانه ای درس ۴

  تصاویرمعصوم نیستند یا بازنمایی است.

  بازنمایی یعنی نشان دادن واقعیت به شکلی خاص البته بازنمایی این نیست که هر پیام ضد واقعیت مورد نظر یا کاریکاتوریاز ان باشد بلکه رسانه میکوشد

  با استفاده از بازنمایی تفسیر وتحلیل خود را از واقعیت مورد نظر را به مخاطبان خود ارسلا کند طوریکه او احساس تفاوت میان انها نکند واین هنر مخاطب است که تفاوت میان این دو را تشخیص دهد.

  یکی از معروفترین بازنمایی هابازنمایی شاهنامه فردوسی است که رستم را به پهلوان داستان تبدیل کرده است.

  یکی دیگر از بازنمایی ها زبان انگلیسی وکتاب های هالیوودی است در همه ی کتاب هاوفیلم های هالیوودی که به زبان انگلیسی نوشته شده اندمی بینیم که همیشه انگلیسی زبانان در ارامش و خوشبختی هستنداما ایا واقعن!!!!!!!!(واقعا) این گونه است؟ خیر در کشوری مانند امریکا که کشور ازادی هم نامیده میشود سالانه هزاران خانواده به خاطر مشکلات فرزندانشان ازجمله : اعتیادبه مواد مخدر مورد ازار قرار گرفتن دخترانشان بیبندو باری فرزندان در سن های میان ده تا بیست سال و. رنج میبرند.

  38-بازنمایی یعنی چه؟

  نشان دادن واقعیت به شکل خاص

  39-رسانه ها با دستکاری پیام ها روی مردم چه تاتیری میگذارند؟

  تاتیری جدی بر روی افکار مردم .

  .40-روش تشخیص پیام بازنمایی شده چیست ؟

   فرد مخاطب باید با هوشمندی و نقادی تفاوت میان واقعیت و بازنمایی را تشخیص دهد.

  41-رسانه با بازنمایی به دنبال چه هدفی است؟

   ارسال تفسیر خود از وا قعیت به طور اشکار وپنهان به ذهن مخاطبان.

  42-دکتر ساموعل کیینگ در کتاب جامع شناسی خود چه میگوید ؟

  ما جامعهای را که بدون خوانواده باشد سراغ نداریم.

  .43-یا بازنمایی تصوری یعنی تغییر واقعیت ؟

  خیر : تصویر بازنمایی شده تصویر تغییر یافته یی نیست بلکه بخشی ار یک واقعیت است.

  . 44-کار رسانه و بازنمایی چگو نه است ؟

   در هم امیخته است.

   45-اهداف افرادی که بازنمایی انجام میدهند چیست؟

  گذاشتن تاتیر بر روی دیدگاه مخاطبان.

  46-در ذهن مردم روباه با چه ویزگی هایی تعریف میشود؟

  . 47-معلم ها در اتار رسانهای چگونه بازنمایی شده اند؟

  تفکر وسواد رسانه ای درس ۵

  از بازنمایی تا کلیشه(درس پنج ام

     کلیشه یا تفکر قالبی به انگلیسی( stereotype ) به یک نظر از پیش تشکیل‌شده در ذهن جمعی گروه‌هایی از جامعه اشاره دارد، که مانع قضاوت و شناخت منطقی افراد نسبت به دیگران شده و ویژگی‌های خاصی را به تمام اعضای یک گروه‌ دیگر یا مجموعه‌ای متفاوت نسبت می‌دهد. این امر سبب می‌گردد افراد برپایهٔ اطلاعاتی ناچیز و تصورهای کلیشه‌ای خود که غالباً برگرفته از جامعه و یا رسانه‌ها است، بدون آنکه شناخت کافی از دیگران داشته‌باشند، نسبت به آنها قضاوت کنند.

     این لغت اگر در معنی منفی آن به کار رود، فرضی ساده‌انگارانه، اغراق شده، و تحقیرآمیز را به اعضای یک گروه به‌دلیل عضویت در آن گروه نسبت می‌دهد. کلیشه‌ها احترام یا مشروعیت را از اشخاص به دلیل تعلّقشان به آن گروه می‌گیرند و یا برعکس، کلیشه مثبت احترام، ارزش و محبوبیتی غیرواقعی و برپایه‌ای غیرمنطقی برای عده‌ای بدون دلیل خاصی بوجود می‌آورند. به عنوان مثال قضاوت در مورد افراد برپایهٔ نوع لباس آنها و یا شکل ظاهری آنها.

     لغت لاتین معادل کلیشه کلمهٔ استریوتایپ می‌باشد، که استریو از ریشهٔ کلمه‌ای یونانی به معنی “سخت، مستحکم، غیرقابل تغییر” و کلمهٔ تایپ از ریشهٔ کلمه‌ای یونانی به معنی “تأثیر” می‌باشد. در نتیجه کلمهٔ استریوتایپ به معنی تأثیر غیرقابل تغییر (تأثیر مستحکم) می‌باشد.

     طبق یکی از تعاریف کلیشه، برای شکل‌گیری کلیشه دو نوع نگرش لازم است، وجود یک دیدگاه و طرزفکر درون‌گروهی و دیگری وجود یک دیدگاه و روش برون‌ گروهی .

     بدین ترتیب در ذهن هرکس، افراد گروهی که وی در آن قرار دارد افرادی طبیعی و برتر به نظر می‌رسند و گروه او گروهی به نظر می‌رسد که دیگران تمایل دارند در آن عضو باشند و باقی افراد، افراد بیرون‌ گروه او هستند که پست‌تر و پایین‌تر از افراد هم‌گروه هستند.

  تأثیر ضمیر خودآگاه بر ناخودآگاه

     دیدگاه دومی که در زمینهٔ طرز شکل‌گیری کلیشه‌ها وجود دارد، نقش ناخودآگاه را در این مورد پررنگ می‌داند. برطبق این نظریه کلیشه‌ها به طور کامل توسط ناخودآگاه انسان شکل می‌گیرند، بدین ترتیب که انسان‌ها در خودآگاه با افکار متفاوتی روبرو می‌شوند، اگر این افکار به‌طور مداومی تکرار شوند، رفته‌رفته این طرز تفکرها از ضمیر خودآگاه فرد به ضمیر ناخودآگاه او منتقل می‌شوند. ضمیر ناخودآگاه نیز با توجه به تأثیرپذیری که از خودآگاه گرفته‌است در ملاقات‌ها با دیگر افراد برای آنکه هرچه سریعتر بتواند به قضاوتی از طرف مقابل دست‌یابد بر پایهٔ تفکرات پیشین فرد نسبت به دیگران قضاوت سریع‌تری را ارائه می‌دهد، تمام این مراحل بدون آنکه فرد متوجه شود در ذهن او شکل می‌گیرند.

     خود کلیشه سازی اصطلاحی است که به عنوان بخشی از فرضیه خود طبقه بندی مطرح شده است و در واقع توصیف کننده فرایندی است که در طی آن شخص تصویری که از خود می‌بیند بیشتر سازگار با کلیشه‌هایی می شود که در ارتباط با عضویت او در یک گروه اجتماعی وجود دارد. خود کلیشه سازی را شاید بتوان نتیجه مسخ شخصیت دید، که در آن شخص خود را به جای فرد برجسته در گروه می‌گذارد.

     اگر چه به صورت معمول، خودپنداری فعال انسان ترکیبی است از هویتی که در طی شرایط بروز می‌کند و به صورت مستمر در دسترس است، پدیده خود کلیشه سازی باعث می‌شود که خودپنداری فعال شخص بیشتر به کلیشه‌های شخصیتی یک فرد برجسته در گروه شباهت پیدا کند. به این صورت که، با خود کلیشه سازی، شخصی که عضو یک گروه است، ممکن است از طریق بروز رفتارهایی که مخصوص به آن گروه است، شروع به گرفتن خصوصیات آن گروه کند. در واقع با نشان دادن چنین خصوصیاتی، فرد احساس می‌کند که بیشتر با نیازها و نگرش آن گروه هماهنگ شده است.

     بزرگ شدن هویت اجتماعی فرد می‌تواند به طور مستقیم روی افول هویت شخصی او تاثیر بگذارد. در اصل، احساس فرد برای انطباق با اهداف گروه و هویت درک شده از آن، تبدیل به مسئله‌ای مهم تر می‌شود وقتی که صحبت عقاید و رفتار به میان می‌آید. با در نظر گرفتن این تمایز، خود کلیشه سازی منعکس کننده دیدگاه‌های قراردادی در یک گروه است که به صورت کلی توسط اعضای گروه پذیرفته می شود.

  کلیشه قومی یا کلیشه نژادی

      مجموعه از باورها در مورد ویژگی‌های نوعی یک گروه قومی یا یک نژاد است، این کلیشه‌ها معمولاً درباره شرایط آنان و باورهای فرهنگی آنان است که می تواند شامل زبان، سادگی و یا سر خصوصیت‌ها باشد. کلیشه‌های ملیتی می‌توانند راجع خود یک ملت باشند و یا می‌توانند درباره سایر ملل باشند. برخی از این کلیشه‌ها میتوانند در نگهداری هویت ملی یاری‌رسان باشند.

     بسیاری از کلیشه‌ها قومی خود را در جوک‌های قومیتی نشان می‌دهند و برخی از آنان در سطح مختلف توهین‌آمیز محسوب می‌شوند.

  نمونه سوالات درس پنجم

  •51- کلیشه چیست ؟

  •آیا کلیشه ها صرفاً منفی هستند ؟ ( با ذکر مثال 52

  -خیر- برای مثال احترام به دبیر زمانی که وارد کلاس میشوند همه دانش آموزان ه احترام او بر میخیزند

  •53-تاثیر ضمیر نا خود آگاه در شکل گیری کلیشه ها چیست ؟

  کلیشه ها در واقع از ضمیر ناخود آگاه شکل میگیرند به طوری که افکار رفته رفته از ضمیر خود آگاه به نا خود آگاه منتقل میشوند

  •54-ود کلیشه سازی به چه معناست ؟

  کلیشه هایی است که طی آن شخص تصویری که از خود میبیند بیشتر سازگار با کلیشه هایی است که در ذهنش است.

  •55-کلیشه های قومیتی یا کلیشه های نژادی را با ذکر مثال توضیح دهید ؟

  مجموعه از باور ها در مورد یک قومیت و گروه مشخص که باورها و فرهنگ آنها را نشانه میگیرد

  •56-معادل واژه کلیشه در زبان لاتین چیست و به چه معناست ؟

  ۶٫stereotype   به معنای تاثیر مستحکم

  •57-دو نمونه از کلیشه هایی را که در جامعه ما رواج دارند را مثال بزنید ؟

  •عنصر ………………… در ایجاد کلیشه نقشی کلیدی دارد 58-

  ٫کلیشه در مورد افراد ثروت مند که آنها اختلاص گر هستند  و

  تکرار

  •کلیشه ها منعکس کننده …………………. در یک گروه است 59-

  دیدگاه های قرار دادی در یک گروه است

  پاسخ سوالات

  ۱٫کلیشه یا تفکر قالبی به یک نظر از پیش تشکیل شده در یگ گروه که مانع از قضاوت اقلانی و منطقی آنها در مورد اشخاص یا دیگران میشود.

                        

  تفکر و سواد رسانه ای درس ۶

  از گذشته تا به امروز تفاوت هایی بین زن ها و مرد ها وجود داشته و وجود دارد تحقیقات جان برگر و اروینگ کافمن و لورا ماروی نشان میدهد که در بیشتر کشور ها مرد سالاری وجود دارد حتی در نقاشی های کلاسیک و سینمای هالیوود ، برای مردان ارزش بیشتری نسبت به زنان قایل هستند برای مثال مردان اغلب قوی تر معرفی میشوند .

  آگی های تبلیغات می خواهند مردان متقاعد کنند تا به تمام محصولات معرفی شده علاقه نشان دهند و به همین منظور بدن های مردان را جذاب و اغراق آمیز نشان میدهند .

  آلیس واکر در مورد دختران و زنان می گوید : دختران از کودکی یاد میگیرند که هیچ چیزی برای انان جز قیافه مهم نیست و همچنین پسران یاد میگیرند که ظاهر دختران مهم ترین چیز در ارتباط با انان است .

  سوالات تستی درس ۶ :

  ۱- لورا ماروی این موضوع راکه( زنان آموخته اند خود را از بیرون تماشا کنند ) در فیلم های هالیوود در چه سالهایی بررسی کرده ؟

  الف)۱۹۵۰-۱۹۶۰    ب)۱۹۴۰-۱۹۴۵    ج)۱۹۳۰-۱۹۳۹     د)   ۱۹۶۳ -۱۹۷۰

  ۲- آگهی های بازرگانی مردان متقاعد میکردند از چه محصولاتی استفاده کنند ؟

  الف)بهداشتی پوست و مو  ب)لباس های گران قیمت   ج)ماشین های زیبا  د)الف و ب

  ۳-آلیس واکر چه چیزی را متهم اصلی این جریان می داند؟( زنان آموخته اند خود را از بیرون تماشا کنند )

  الف)مردم          ب)کشور های بیگانه      ج)رسانه ها        د)تبعیض های جنسی

  ۴- باتوجه به نظر آلیس واکر چه چیزی برای دختران مهم است ؟

  الف)ظاهر             ب)لباس و پوشش        ج)رنگ مو و …….         د)ب و ج

  ۵- چه رسانه هایی میتوانند این مطلب (برای دختران هیچ چیزی برای آنان، جز ظاهر (قیافه و هیکل) مهم نیست و برای پسران ظاهر دختران، مهم ترین چیز در ارتباط با آنان ) را به ما نشان دهند ؟

  الف)تبلیغ ها         ب)فیلم ها       ج)بازی های رایانه ای      د)هر سه مورد

  سوالات تشریحی درس ۶ :

  ۱- مردان در نقاشی کلاسیک و سینمای هالیوود اغلب چه ویژگی های دارند؟(ص۴۰ خط ۳ و ۴)

  مردان اغلب افرادی قوی معرّفی شده اند که در کنار

  دیگر نقشهای هدفمند و ارزشمند اجتماعی، نگاهی فعّال و تیزبین دارند.

  ۲- لورا ماروی در مورد نگرش حاکم بر سینما چه اعتقادی دارد؟(ص۴۰ خط ۶و۷)

  معتقد » لورا ماروی «

  است که نگرش حاکم بر سینما مردسالارانه است، و این در حالی است که شخصیت های زنان، اغلب منفعل هستند. این نگرش ها توسط سینما در طول زمان به مخاطب منتقل می شود.

  ۳- در دهه ۱۹۸۰ سفارش دهندگان اگهی های تبلیغاتی چه هدفی داشتند؟ (ص۴۰ خط۱۱ و ۱۲)

  می خواهند مردان را متقاعد کنند که به تمام محصولات مصرفی علاقه نشان دهند )از لباس های گران قیمت تا محصولات بهداشتی پوست و مو(؛ ویژگی ای که درگذشته بین زنان رواج داشت.

  ۴- رسانه ها در زندگی ما چه تاُثیری می گزارند؟

  (ص۴۱ خط۲۰ و ۲۱)

  رسانه ها محتوایی را عرضه می کنند که جامعه ما و سیاست ما را شکل می دهند و مهم تر از همه فکر،زندگی و احساسات بچه های ما را شکل می دهند.

   ۵- رسانه ها برای دختران و زنان چه می گوید؟

  (ص۴۲ خط ۵ و ۶)

  رسانه ها برای دختران و زنان چنین می گوید: دختران این پیام مهم و سرنوشت ساز را از سنین پایین کودکی می آموزند که هیچ چیزی برای آنان، جز ظاهر )قیافه و هیکل( مهم نیست و ارزش و دنیای آنها به این موضوع بستگی دارد.

  ۶- چه رسانه هایی این مطلب (ظاهر دختران مهم ترین چیز در ارتباط با انهاست) را منتشر می کنند؟

  (ص۴۲ خط۸ و ۹)

  این مطلب را از تبلیغ ها، برنامه های تلویزیونی، فیلم ها، بازی های رایانه ای و هر جایی که نگاه می کنیم، می گیریم

  ۷-رسانه ها به ما چه چیزی را می آموزند؟

  (ص۴۲ خط ۹ و ۱۰)

          رسانه ها به ما میآموزند که مهم نیست خانم ها چه موفقیت هایی داشته اند؛ مهم نیست که چه کار کرده اند؛ ارزش آنها به این است که چه ظاهری دارند. از نبوغ خانم ها هیچ گونه قدردانی نمی شود. همه چیز در ارتباط با بدن و ظاهر آنها است! هیچ چیز در ارتباط با مغز نیست

  منبع مطلب : 1648195000.blogfa.com

  مدیر محترم سایت 1648195000.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  محمد 1 سال قبل
  -1

  رسانه دو نوع مخاطب داره 1_مخاطب فعال و2_مخاطب منفعل

  پروانه 2 سال قبل
  0

  رسانه ها چند نوع مخطب خاص دارند

  ناشناس 2 سال قبل
  1

  خیلی ممنون

  مهدی 2 سال قبل
  0

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید