توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  دو چندان که می گویی می شنو یعنی چه

  1 بازدید

  دو چندان که می گویی می شنو یعنی چه را از سایت پست روزانه دریافت کنید.

  فارسی (نوشتاری) : درس 6 اخلاق پسندیده (ششم ابتدایی) Sixth Grade

  درس 6                                                اخلاق پسندیده

  فعالیت های درس                                         صفحه 39

  1- با توجّه به متن درس ، جمع کلمه های مفرد زیر را بنویسید.

  لون ------> الوان         عضو ------> اعضا       بیگانه ------> بیگانگان

  آفت ------> آفات         حس ------> حواس

  2- با افزودن « بی » یا « نا » مانند نمونه ، مخالف کلمات زیر را بنویسید.

  مثال : بی مهر ، ناخوش

  اصالت ------> بی اصالت         نهایت ------> بی نهایت                   اختیار ------> بی اختیار

  سازگار ------> ناسازگار           مهربان ------> نامهربان           رحم ------> بی رحم

  عدالت ------> بی عدالت        شنوا ------> ناشنوا              مرتّب ------> نامرتّب

  کران ------> بی کران             امن ------> ناامن                 انتها ------> بی انتها

  املا                                                                  صفحه 40

  1- با توجه به معنی جمله ، زیر کلمه ی مناسب خط بکشید.

  الف ) یقین دارم که ( صواب ، ثواب ) خاموشی ، بی نهایت است.

  ب ) اوّل دست و دهن پاک کند ، آن گاه به کنار ( خوان – خان ) حاضر آید.

  2- کلمه های هم خانواده را در جدول زیر مرتّب کنید.

  عالم – حافظ – مجموع – معتدل – حافظت – مقطّع – عملیّات – تعدیل – تجمّع – محفوظ – جامعه – قاطع – اعمال – متعادل – جمع

  3- کلمات دو نقطه ای را از بند نخست درس ، بیابید و بنویسید.

  خوردن ، دست ، خوان ، آید ، فراخ ، باز ، نکند ، لقمه ، اعتدال ، نظر ، دست ، سیر ، تعلّل ، فارغ ، نخورد

  نگارش                                                                        صفحه 41

  2- جمله های زیر را به نثر ساده ، بنویسید.

  تعلّلی می آرد تا دیگران نیز فارغ شوند.

  درنگ می کند تا دیگران خوردنشان را تمام کند ( دست از خوردن بکشند ).

  دو چندان که می گویی ، می شنو.

  دو برابر آن مقدار که حرف می زنی ، گوش کن.

  هر که خاموشی اختیار کند ، رستگار شود .

  هر که بیش تر سکوت کند ( کم تر حرف بزند ) رستگار می شود.

  کارگاه نویسندگی                                          صفحه 42

  شرح حال نویسی

  یکی از راه های تمرین در نویسندگی ، نوشتن شرح حال است. در شرح حال نویسی به این نکته ها توجّه می شود :

  زمان و محلّ تولّد ، محلب زندگی ، ویژگی های اخلاقی و جسمی ، وقایع مهمّ زندگی و ...

  3- ضرب المثل « کم گوی و گزیده گوی چون درّ » با کدام قسمت درس ارتباط دارد ؟ این ضرب المثل را در یک بند ، توضیح دهید.

  مربوط به بخش « آداب سخن گفتن » است.

  تا جایی که می توانی کم صحبت کن ، امّا در همان سخن کوتاه تمام مقصود و مفهوم مورد نظر خود را به بهترین شکل بیان کن ، مانند دُر ( مروارید ) که در هر صدف فقط یک دانه از آن وجود دارد ، امّا همان یک دانه بسیار ارزشمند و زیباست.

  منبع مطلب : 6shom-iran.blogfa.com

  مدیر محترم سایت 6shom-iran.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  کلاس آزاد

  آدمی باید که بسیار نگوید و سخن دیگری به سخن خود ،قطع نکند و چیزی را که غیر از او پرسند ، جواب نگوید .اگر کسی به جواب مشغول شود و او به جوابی بهتر از او قادر باشد ، صبر کند تا آن سخن تمام شود . سخنی که با او می گویند، تا تمام نشود به جواب مشغول نگردد .از غیبت ودروغ گفتن خودداری کند .باید که شنیدن او از گفتن او بیش تر بود، از حکیمی پرسیدند که چراشنیدن تو از گفتن تو زیادت است ؟
  گفت : زیرا که مرا دو گوش داده اند ویک زبان ، یعنی دو چندان که می گویی ، می شنو .
  انسان نباید زیاد سخن بگوید و سخن دیگران را با حرف خود قطع نکند وجز زمانی که از او چیزی می پرسند پاسخ ندهد . اگر کسی در حال پاسخ به سؤالی است و او جواب را بهتر بلد است صبر کند تا شخص اول صحبت را خود را کامل کند . وقتی چیزی به او می گویند صبر کند تا سخن گوینده تمام بشود بعد پاسخ بدهد . غبیت نکند و دروغ نگوید . باید بیشتر از آنکه حرف می زند گوش کند . از حکیمی پرسیدند چرا تو بیشتر از آن که حرف بزنی گوش می کنی
  گفت : چون به من دو گوش و یک زبان داده اند و این به این معنی است که دوبرابر آن چه حرف میزنی گوش کن .
  دادند دو گوش و یک زبانت ؛ ز آغاز …. یعنی که دو بشنو و یک بیش مگوی

  از ابتدای آفرینشت به تو دو گوش و یک زبان داده اند و این به آن معنی است که دوبرابر آن مقداری که حرف میزنی گوش کن .

  (خواجه نصیرالدین توسی ، اخلاق ناصری ، با اندکی تغییر )زیان های زبان

  بدان که آفات زبان بسیار است و زیان های آن بیشمار ؛ از این است که ثواب خاموشی و فواید آن بی نهایت بود .و هرکه خاموشی اختیار کند ، رستگار شود . و از رسول – صلی الله علیه وآله – پرسیدند که کدام عمل فاضل تر؟زبان از دهان بیرون آورد و انگشت بر آن نهاد ، یعنی خاموشی ! و فر مود که بیشتر خطاهای فرزندان آدم در زبان وی است . وگفت هر که به خدای تعالی و به قیامت ایمان دارد ، باید که جز از سخن خیر نگویید یا خاموش نشیند .

  آگاه باش که آسیب های زبان بسیار است و ضرر های آن بی شمار است . به همین دلیل است که ثواب سکوت و فایده ی های آن بسیار زیاد است .هرکسی که سکوت کند رستگار می شود . و از پیامبر اکرم – سلام خدا بر او و خاندانش – پرسیدند که چه کاری از همه کار ها بهتر است ؟ زبانش را از دهان بیرون آورد و انگشت خود را بر آن گذاشت ، یعنی سکوت . و فرمود که بیشتر اشتباهات انسان ناشی از زبان اوست . گفت هرکس که به خداوند بلند مرتبه و روز قیامت باور داشته باشد باید که همیشه سخنانی که می گوید راست ودرست باشد و یا اینکه سکوت کند . (ملّاادهم عزلتی خلخالی ، لطائف المواقف ) 

  خود ارزیابی

  1- چند مورد از آداب طعام خوردن را بیان کنید؟

  شستن دست دهان قبل ازغذا خوردن . لقمه بزرگ بر نداشتن . بو نکردن غذا . بی صدا غذا خوردن .استفاده نکردن از خلال دندان در جمع .تمام نکردن غذا قبل از دیگران . اگر غذا کم بود طوری غذا بکشد که به دیگران بیشتر برسد .

  2- چرا کسی که جواب بهتری می داند باید صبر کند تا پاسخ دیگران تمام شود ؟

  چون باید احترام کسی که سخن می گوید را نگه داشت .

  3- چرا بیشتر خطاهای فرزند آدم در زبان اوست ؟

  زیرا از قدیم گفته زبان کوچک است اما گناهانش بزرگ . گناهانی چون غیبت ، تهمت ، دروغ گویی ،توهین ، خبر چینی و …. با زبان انجام می شود .

  معنی ابیات

  شیر خدا 

  علی آن شیر خدا شاه عرب ………….. الفتی داشته با این دل شب

  حضرت علی که دارای لقب اسدالله است در راه خدا مانند شیر شجاع می جنگید و در میان اعراب برترین مرد بود با تاریکی شب انس داشت .

  شب زاسرار علی آگاهست …………….دل شب محرم سّر الله است .

  شب از راز های علی آگاهی دارد تاریکی شب محرم رازهای الهی است.

  شب شنفته است مناجات علی ……………جوشش چشمه ی عشق ازلی

  شب دعاها و راز و نیاز های علی با خداوند را شنیده است که مانند چشمه ای همیشگی در وجود او می جوشیده است .

  کلماتی چو دُرّ آویزه ی گوش …………… مسجد کوفه هنوز مدهوش

  سخنان آن حضرت را باید مانند مروارید(گوش واره) به گوش آویزان کرد وهمیشه در ذهن داشت سخنانی که خوبی آن ها هنوز در گوش مسجد کوفه مانده و اورا از خود بی خود کرده است.

  فجر تا سینه ی آفاق شکافت …………. چشم بیدار علی ، خفته نیافت .

  خورشید از افق بالا آمد و تاریکی را از میان برداشت ولی علی را همچنان مشغول عبادت وبیدار دید.

  ناشناسی که به تاریکی شب ………………. می برد شام یتیمان عرب .

  علی آن کسی است که چهره ی خود را می پوشاند تا ناشناس بماند ودر تاریکی شب برای یتیمان عرب شام به در خانه هایشان می برد .

  عشق بازی که هم آغوش خطر ……………. خفت در خوابگه پبغمبر .

  علی آن عاشقی است که به خاطرعشق الهی خطر کرد و شب به جای پیغمبر در رختخواب او خوابید .( اشاره به واقعه ی هجرت پیامبر )

  آن دم صبح قیامت تاثیر……………….. حلقه ی در ،شد از او دامن گیر

  در آن سحر گاه که به شهادت رسید و عظمت شهادتش مانند قیامت بود حلقه ی در دامن او را گرفت تا به مسجد نرود .

  دست در دامن مولا زد در………………. که علی بگذر و از ما مگذر

  در، دست به دامان علی شده و از او خواهش کرد که صرف نظر کن و از من عبور نکن و به مسجد نرو .

  شب روان ، مست ولای تو علی …………. جان عالم به فدای تو علی

  شب زنده داران عبادت کننده بی خود شده و شیفته ی دوستی تو هستند .جان همه عالم به فدای تو بشود علی .

  بخوان وبیندیش

  «سعدی » می گوید « وقتی به جهل جوانی بانگ بر مادرم زدم ، دل آزرده به کنجی نشست و گریان همی گفت : مگر خردی فراموش کردی که درشتی می کنی »

  سعدی می گوید : در جوانی از روی نادانی با مادرم بلند صحبت کرد ، مادرم دلش رنجید و در گوشه ای نشت و با گریه به من گفت : مگر کودکی خودت رافراموش کردی که با من بدرفتاری می کنی و با تندی حرف می زنی .

  گر از عهد خردیت یاد آمدی ……………. که بیچاره بودی در آغوش من

  چنانچه زمان کودکیت را که ناتوان بودی و من تو را در آغوش می گرفتم و مواظبت می کردم به یاد می آوردی .

  نکردی بر این روز بر من جفا ……………. که تو شیر مردی ومن پیر زن

  اکنون که تو مانند شیر قوی شدی و من پیرزنی ضعیف ، به من ستم نمی کردی و با من بدرفتاری نمی کردی .« محمود پوروهاب ، مرام خوبان »

  معنی واژه ها

  آداب = جمع ادب / خوان = سفره / فراخ = زیاد – وسیع / اعتدال = میانه روی / نظر نکند= نگاه نکند / نگزیند = دست چین نکند – انتخاب نکند / تعلّل = درنگ / ایثار کند = ببخشد/ فراغ = آسوده / حاجت = نیاز / زیادت = بیشتر / می شنو = بشنو / آفات = جمع آفت /ثواب = کارخوب / خاموشی = در اینجا سکوت / فوایده = جمع فایده / اختیار کند = انتخاب کند / فاضل تر = برتر / تعالی = بلند مرتبه / الفت = دوستی – انس / مَحرَم = رازدار /ازلی= همیشگی – جاوید / دُرّ = مروارید / آویزه = آویخته / مدهوش = سرگشته / فجر =طلوع / آفاق = کناره های آسمان / خفته =خوابیده/ شب روان =شب زنده داران بر ای عبادت / وِلا =محبت -ولایت/الله اکبر = خدابزرگتر است / ابهت = شکوه – عظمت / شأن =مقام / مقرر داشته = لازم شمرده – تعیین کرده / اُ ف = صدای که برای ابراز نا رضایتی گفته می شودمانند آه / بانگ = فریاد / کریمانه = با بخشندگی / پاس = در اینجا به معنی سپاس / ارائه = نمایش / تواضع = فروتنی / آزرده = رنجیده / خردی = کوچکی / درشتی= تندی کردن / جهل = نادانی / جفا = ستم

  بنویسیم

  فعالیت های درس

  1- با توجه به متن درس ، جمع کلمه های مفرد زیر را بنویسید.

  لون ——–> الوان

  عضو ——> اعضا

  بیگانه —–> بیگانگان

  آفت ——–> آفات

  حس ——-> حواس

  2- با افزودن « بی » یا « نا » مانند نمونه ، مخالف کلمات زیر را بنویسید.

  مثال : بی مهر ، ناخوش

  اصالت ——-> بی اصالت

  نهایت ——-> بی نهایت

  اختیار——–> بی اختیار

  سازگار ——> ناسازگار

  مهربان ——> نامهربان

  رحم ———> بی رحم

  عدالت ——-> بی عدالت

  شنوا ——–> ناشنوا

  مرتّب ——–> نا مرتّب

  کران ——–> بی کران

  امن ———> نا امن

  انتها ——–> بی انتها

  3- چند نمونه از رفتار های پسندیده ای را که بیش تر دوست دارید ، بنویسید.

  املا

  1-با توجه به معنی جمله زیر کلمات مناسب خط بکشید.

  الف) یقین دارم که ( صواب — ثواب ) خاموشی ، بی نهایت است .

  ب) اول دست ودهن پاک کند ، آنگه به کنار ( خوان — خان ) حاضر آید.

  2-کلمه های هم خانواده را در جدول زیر مرتب کنید.

  عامل – حافظ – مجموع – معتدل – حفاظت – مقطّع – عملیات – تعدیل – تجمّع – محفوظ – جامعه – قاطع – اعمال – متعادل – جمع

  حفظ —–> حافظ – حفاظت – محفوظ
  جماعت—> مجموع – تجمّع – جامعه – جمع
  عمل —–> عامل – عملیّات – اعمال
  قطع —–> مقطّع – قاطع
  اعتدال —> تعدیل – متعادل

  3- کلمات دو نقطه ای را از بند نخست درس ، بیابید و بنویسید .

  خوردن – دست – خوان – آید – فراخ – باز – نکند – لقمه – اعتدال – نظر – سیر – تعلّل – فارغ – نخورد

  نگارش

  1- با استفاده از کلمه های زیر ، یک بند در مورد « آداب سخن گفتن » بنویسید .

  زبان – غیبت – پاسخ – سخن – میهمانی – مراقبت

  2- جمله های زیر را با نثر ساده بنویسید.

  تعلّلی می آرد تا دیگران نیز فراغ شوند —> درنگ می کند تا دیگران نیز کار خود را تمام کنند.

  دو چندان که می گویی ، می شنو —> دوبرابر مقداری که صحبت می کنی ، گوش کن.

  هرکه خاموشی اختیار کند ، رستگار می شود —> هر کسی که بیشتر سکوت کند ، رستگار می شود.

  کارگاه نویسندگی

  شرح حال نویسی

  یکی از راه های تمرین در نویسندگی ، نوشتن شرح حال است . در شرح حال نویسی به این نکته ها توجه می شود : زمان و محلّ تولد محلّ زندگی ، ویژگی های اخلاقی و جسمی ، وقایع مهم زندگی و …

  1- شرح حال خودرا در یک بند بنویسید ( خودرا معرفی کنید )

  دانش آمور عزیز این فعالیت شخصی است.

  2- بعد از یک مهمانی ، ظرف ها در آشپزخانه درباره ی آداب غذا خوردن مهمان ها در حال صحبت هستند . گفت و گوی آن ها را در یک بند ، بنویسید.

  بشقاب به چنگال گفت : بهتر بود که به اندازه ای که قصد خوردن داشتند برای خود غذا می کشیدند و نیز بهتر این بود که پس از اتمام غذا اطراف سفره را کمی پاکیزه می کردند و با ذکر سپاس از خداوند این وعده غذایی را به پایان می رساندند .

  3- ضرب المثل ( کم گوی و گزیده گوی چون درّ ) با کدام قسمت درس ارتباط دارد ؟ مفهوم آن را در یک بند توضیح دهید .

  مربوط به بخش «آداب سخن گفتن است »

  هنگام صحبت کردن باید مختصر و مفید صحبت کرد .امّا در همان صحبت مختصر باید به گونه ای صحبت کنیم که تمام مقصود خود را برسانیم.

  منبع مطلب : kelaseazad.ir

  مدیر محترم سایت kelaseazad.ir لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  اولین و بزرگ ترین سایت انشاء برای تمامی پایه های تحصیلی

  فارسی (نوشتاری) : درس ۶ اخلاق پسندیده (ششم ابتدایی) 

  درس ۶ اخلاق پسندیده

  فعالیت های درس صفحه ۳۹

  ۱- با توجّه به متن درس ، جمع کلمه های مفرد زیر را بنویسید.

  لون ------> الوان         

  عضو ------> اعضا       

  بیگانه ------> بیگانگان

  آفت ------> آفات         

  حس ------> حواس

  ۲- با افزودن « بی » یا « نا » مانند نمونه ، مخالف کلمات زیر را بنویسید.

  مثال : بی مهر ، ناخوش

  اصالت ------> بی اصالت         

  نهایت ------> بی نهایت                   

  اختیار ------> بی اختیار

  سازگار ------> ناسازگار           

  مهربان ------> نامهربان           

  رحم ------> بی رحم

  عدالت ------> بی عدالت        

  شنوا ------> ناشنوا              

  مرتّب ------> نامرتّب

  کران ------> بی کران           

  امن ------> ناامن                 

  انتها ------> بی انتها

  املا صفحه ۴۰

  الف ) یقین دارم که ( صواب ، ثواب ) خاموشی ، بی نهایت است.

  ب ) اوّل دست و دهن پاک کند ، آن گاه به کنار ( خوان – خان ) حاضر آید.

  برای دیدن ادامه پاسخ سوالات درس ششم اخلاق پسندیده مهارت های نوشتاری پایه ششم به ادامه مطلب مراجعه کنید.

  عالم – حافظ – مجموع – معتدل – حافظت – مقطّع – عملیّات – تعدیل – تجمّع – محفوظ – جامعه – قاطع – اعمال – متعادل – جمع


  ۳- کلمات دو نقطه ای را از بند نخست درس ، بیابید و بنویسید.

  خوردن ، دست ، خوان ، آید ، فراخ ، باز ، نکند ، لقمه ، اعتدال ، نظر ، دست ، سیر ، تعلّل ، فارغ ، نخورد

   نگارش صفحه ۴۱

  ۲- جمله های زیر را به نثر ساده ، بنویسید.

  تعلّلی می آرد تا دیگران نیز فارغ شوند.

  درنگ می کند تا دیگران خوردنشان را تمام کند ( دست از خوردن بکشند ).

  دو چندان که می گویی ، می شنو.

  دو برابر آن مقدار که حرف می زنی ، گوش کن.

  هر که خاموشی اختیار کند ، رستگار شود .

  هر که بیش تر سکوت کند ( کم تر حرف بزند ) رستگار می شود.

   کارگاه نویسندگی صفحه ۴۲

  شرح حال نویسی

  یکی از راه های تمرین در نویسندگی ، نوشتن شرح حال است. در شرح حال نویسی به این نکته ها توجّه می شود :

  زمان و محلّ تولّد ، محلب زندگی ، ویژگی های اخلاقی و جسمی ، وقایع مهمّ زندگی و ...

  ۳- ضرب المثل « کم گوی و گزیده گوی چون درّ » با کدام قسمت درس ارتباط دارد ؟ این ضرب المثل را در یک بند ، توضیح دهید.

  مربوط به بخش « آداب سخن گفتن » است.

  تا جایی که می توانی کم صحبت کن ، امّا در همان سخن کوتاه تمام مقصود و مفهوم مورد نظر خود را به بهترین شکل بیان کن ، مانند دُر ( مروارید ) که در هر صدف فقط یک دانه از آن وجود دارد ، امّا همان یک دانه بسیار ارزشمند و زیباست.

  نظر شما در مورد این مطلب چه بود ؟ نظر بزارید.

  منبع مطلب : enshas.blog.ir

  مدیر محترم سایت enshas.blog.ir لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  هستی : اون چیزی که دنبالشم نیست بلکه اون چیزی که نمیخوام رو میاره من دنبال معنی شعرم

  سارینا : میتونین معنی دوچندان که میگویی میشو رو بگید لطفاً

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  علیرضا 25 روز قبل
  1

  بچه ها اصلا اینجا به درد نمیخوره چرا چون هیچ جوابی نداره به نظر من بریم یک سایت دیگه

  علیرض 25 روز قبل
  1

  چرت و پرت چرا میگی؟

  علیرض 25 روز قبل
  1

  من میدونم

  امیرعلی بهرام نیا 10 ماه قبل
  2

  سلام می شود که معنی شعر دو چندان که می گویی،میشنوی را به نثر ساده بیان کنید ممنون

  می‌شوم دوست عزیز

  ناشناس 12 ماه قبل
  -1

  بدرد خودتون میخوره

  مونا 12 ماه قبل
  2

  معنی این جمله : انسان باید کم سخن بگوید و دو برابری که سخن میگوید باید گوش دهد

  ناشناس 12 ماه قبل
  0

  معنی این جمله یعنی اینکه هر چه اگر زیاد حرف بزنی زیاد هم حرف میشنوی

  😍 12 ماه قبل
  1

  مننننن اون چیزی که خواستم رو بددین معنی این چی میییشع اوردی درس ازاد رو به من🤬🤬🤬

  ادا 12 ماه قبل
  2

  لطفا معنی دو چندان که می گویی می شنو

  ارمانا 12 ماه قبل
  2

  خیلی ممنون آهو 🤩🤩

  ریحانه 12 ماه قبل
  2

  دو چندان که می گویی میشنو

  سارینا 1 سال قبل
  5

  میتونین معنی دوچندان که میگویی میشو رو بگید

  لطفاً

  -1
  پاري 8 ماه قبل

  كمتر حرف بزن بيشتر گوش بده

  ناشناس 2 سال قبل
  2

  دوچندان که میگویی می شنو

  𝐴𝑙𝑙𝑖𝑠𝑎 2 سال قبل
  -1

  من دنبال ی بیت دیگش هستم این

  رستم به تنگ می آید

  معنیش چی میشه؟

  -1
  سارینا 1 سال قبل

  یعنی رستم خشمگین میشود

  هستی 2 سال قبل
  5

  اون چیزی که دنبالشم نیست بلکه اون چیزی که نمیخوام رو میاره

  من دنبال معنی شعرم

  -1
  پاري 8 ماه قبل

  معني كدوم شعر؟

  لیوای 2 سال قبل
  0

  اتک ان تایتان

  آهو 2 سال قبل
  2

  بجای اینکه زیاد صحبت کنی سعی کن که بیشتر بشنوی یا به عبارتی بجای دوبرابر صحبت کردن بهتر هست که دوبرابر شنونده باشی

  0
  ارمانا 12 ماه قبل

  ممنون آهو خیلی به دردم خورد

  طاها 2 سال قبل
  1

  یعنی بجای اینکه زباد صحبت کنی سعی کن که بیشتر بشنوی یا به عبارتی بجای دوبرابر سحبت کردن بهتر هست که دوبرابر شنونده باشی

  برای ارسال نظر کلیک کنید