توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  در دوره شکار وظیفه زنان و مردان چه بود کلاس چهارم

  1 بازدید

  در دوره شکار وظیفه زنان و مردان چه بود کلاس چهارم را از سایت پست روزانه دریافت کنید.

  چهارمی ها


  نمونه سوال تعلیمات اجتماعی / مدنی کلاس چهارم دبستان

                                    درس اول تا چهارم

  ۱ – خانواده چگونه تشکیل می شود؟

  ۲ – چرا در دین اسلام به خانواده اهمیت زیادی داده شده است؟

  ۳ – معنای نظم چیست؟

  ۴- جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید:

  مدرسه محل ……………   و …………..   است.

  مردم برای بر پا داشتن نماز ……………  به مسجد می روند.

  امام جماعت جلوتر از همه در ………..  می ایستد.

  مسجد نمونه کوچکی از …………. اسلامی است که در آن ………..  و ……….  وجود دارد.

  در روستاها زنان در………   ، ………….    و …………..   به شوهران خود کمک می کنند.

  5 – کلمات مناسب را از داخل پرانتز انتخاب کرده و در جای خالی قرار دهید.

  هر کس در خانواده  ……….  دارد. ( وظیفه ای  – خانه ای  – اقوامی )

  هر چیز در خانواده ………..  معینی دارد . ( کتاب – جای  – وظیفه ی )

  6 – معلم در مدرسه چه وظیفه ای دارد؟

  ۷ – وظیفه ی  مدیر در مدرسه را توضیح دهید.

  ۸ – در مسجد چه کارهایی انجام می شود؟

  ۹ – مردم در مسجد برای حل مشکلات محله ی خود چه کار می کنند؟

                                                                 تالیف : سایت کودک سیتی 

  منبع مطلب : amouzesh4a.blogfa.com

  مدیر محترم سایت amouzesh4a.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  کلاس چهارمی های ایران

  کلاس چهارمی های ایران

  سوالات تاریخ و مدنی چهارم ابتدایی

  تاریخ و مدنی

  مهمتریت مشکل انسان نخستین چه بود؟

  الف)ساختن خانه               ب) فراهم کردن غذا             ج) بی سوادی

  ۲-خداوند به انسان در مقایسه با بقیه ی جانوران دو نعمت بزرگ داده که یکی ...................و دیگری................. می باشد.

  ۳-اولین ابزار های ساخته شده به دست انسان نخستین از چه جنسی بود؟

  الف) سنگ               ب) آهن              ج) چوب                د)چرم

  ۴-انسان نخستین یاد گرفت که با به هم زدن بعضی سنگ ها می تواند ..................درست کند.

  ۵-کشف آتش در زندگی انسان چه تاثیری داشت؟

  ۶-چرا انسانهای نخستین در غارها زندگی می کردند؟

  ۷-انسان های نخستین در ابتدا غذای خود را از چه چیز هایی به دست می آورد؟

  ۸-انسانهای اولیه ازوسایلی مانند ...........و...........و...............برای کندن زمین و ژیدا کردن .............و سوراخ کردن .............برای تهیه لباس استفاده می کردند؟

  ۹-انسانهای اولیه توانستند بعدها از آتش برای ساختن ظروف.....................استفاده کنند.

  ۱۰-امروزه ما با دیدن چه چیزهایی می توانیم به چگونه زندگی انسانهای غار نشین پی ببریم؟

  ۱۱-انسانهای نخستین اولین بار چه حیواناتی را اهلی کردند؟

  ۱۲-جملات صحیح و غلط را با علامت ۰ص  و غ) مشخص کنید.

  -مهم ترین مشکل انسان های نخستین در امان ماندن از حمله حیوانات وحشی بود. ص       غ

  -اولین ابزار ساخته شده به دست انسان از جنس سنگ بود. ص    غ

  -انسانهای نخستین برای در امان ماندن از حمله حیوانات به غارها پناه بردند. ص     غ

  -آتش درون غار نور و گرمای مناسبی به وجود می آورد. ص     غ

  ۱۳-انسانها به تدریج آموختند که حیواناتی مانند .........و.........و.......و.........و........را اهلی کنند.

  ۱۴-اهلی کردن حیوانات چه کمکی به انسان کرد؟

  ۱۵-در دوره شکار مردان به شکار می رفتند و زنان در ...................می ماندند.

  ۱۶-وظیفه زنان در دوره شکار نگهداری از ..................وجمع آوری.....................بود.

  ۱۷-انسانهای نخستین وقتی دیدند که دانه ای در جایی که می افتد بعد از مدتی سبز می شود به کاشتن ............و.............پرداختند و به تدریج .................را آموختند.

  ۱۸-کشاورزی چه تغییری در زندگی انسانها بوجود آورد؟

  ۱۹-نخستین روستاها چگونه بوجود آمدند؟

  ۲۰-سگ چه کمکی به انسانهای نخستین می کرد؟

  ۲۱-پاسخ صحیح و غلط را مشخص کنید.

  -اولین حیوانی که انسانها اهلی کردند سگ بود.   ص              غ

  -انسانها کم کم از خشت و سنگ برای ساختن خانه استفاده کردند. ص      غ

  -با رواج کشاورزی انسانها در شهرها خانه های دائمی ساختند.  ص    غ

  -انسانها با اهلی کردن گوسفند و گاو وبز به تدریج به شغل کشاورزی پرداختند.  ص      غ

  -مراقبت از زمین های کشاورزی باعث شد تا آن ها خانه های خود را در کنار هم بسازند.  ص     غ

  -وقتی انسانهای نخستین خانه های خود را در کنار هم ساختند نخستین شهرها بوجود آمد. ص    غ

  ۲۲-قبل از کشاورزی مهمترین مشکل انسانها .......................بود.

  ۲۳-کار کشاورزی باعث شد تا زندگی انسانها ............کند.

  ۲۴-با رواج کشاورزی مردم در کنار ...............و.............برای خود خانه های ..........ساختند.

  ۲۵-بعد از رواج کشاورزی بعضی از انسانها به چه کار های دیگری مشغول شدند؟

  ۲۶-انسانها بعد از رواج کشاورزی چگونه با هم دادوستد می کردند؟

  ۲۷-اولین شهرها در کنار کدام رودها پدید آمد؟

  ۲۸-چگونه روستاها به شهر تبدبل شدهند؟

  ۲۹-امور شهرها به عهده چه کسانی بود؟

  ۳۰-فرمانروایان برای ایجاد نظم در شهرها چه چیزی ره به وجود آوردند؟

  ۳۱-فرمانروایان برای اداره شهرها از مردم چه چیز می گرفتند؟

   ۳۲-رسیدگی به کار مالیات ها و حساب کردن آنها باعث اختراع ............شد؟

  ۳۳-نخستین کشورها چگونه بوجود آمدند؟

  ۳۴-دادوستد بصورت مبادله کالا به کالا چه مشکلاتی داشت؟

  ۳۵-اولین شهرها در کنار کدام رود در ایران بوجود آمد؟

  الف-نیل                 ب-کارون             ج-فرات               د-دجله

  ۳۶-فرمانروایان برای چه قانون را بوجود آوردند؟

  الف-برای اداره بهتر شهرها       ب-برای برقراری نظم          ج-هر دو مورد

  ۳۷-فرمانروایان برای چه کاری از مردم مالیات می گرفتند؟

  ۳۸-دولتها برای حل مشکل مبادله کالا به کالا چه چیزی را اختراع کردند؟

  ۳۹-چرا فرمانروایان از مردم مالیات می گرفتند؟

  ۴۰-چه چیزی باعث اختراع خط شد؟

  ۴۱-انسانها چگونه مبادله کالا به کالا می کردند مثالی بزنید؟

  ۴۲-پاسخ صحیح و غلط را مشخص کنید.

  -انسانهای نخستین قبل از رواج کشاورزی نیازهای خود را ازراه مبادله کالا به کالابرطرف می کردند.ص غ    

  -رسیدگی به کار مالیاتها باعث اختراع خط شد. ص       غ

  -در زمان های قدیم اداره امور شهرها بر عهده شهردار بود.  ص     غ

  -فرمانروایان بر اداره بهتر شهرها قانون را بوجود آوردند. ص     غ

  تاریخ مدنی

           

  1مهم ترین مشکل انسان نخستین فراهم کردن غذا بود.                 صحیح¨    غلط¨ 

             

  2باچیره شدن یک فرمانروا بر چند شهر وروستا کشور به وجود آمد.      صحیح¨       غلط¨ 

             

  3نمرود دستور داد حضرت موسی را در آتش بیندازند.                           صحیح¨   غلط¨  

             

  4کورش که رهبر پارس ها بود ماد ها را شکست داد.                           صحیح¨  غلط¨     

             

  5جنس اولین ابزار انسان نخستین از چه بود؟   

  الف) سنگ ¨                       ب)آهن ¨                         

  ج)چوب¨                              چرم¨       

             

  6انسان ها با یاد گرفتن چه فنی توانستند در یک جا ساکن شوند.

  الف) دامپروری  ¨               ب) خانه سازی ¨             

     ج) کشاورزی ¨                 د)ساختن ابزار¨0

             

  7اولین شهر در ایران در کنار کدام یک از رود های زیر به وجود آمد؟

  الف) دجله ¨              ب) فرات ¨                              

  ج)کارون¨                    د) نیل¨    0

             

  8خداوند به کدام یک از پیامبران ماموریت داد خانه ی کعبه را از نو بسازد؟

  الف) حضرت ابراهیم ¨            ب) حضرت موسی ¨     

         ج) حضرت نوح ¨        د)حضرت عیسی¨0

             

  9ماد ها در دامنه ی کوه الوند کدام شهر را ساختند؟

  الف) ایلام¨                         ب)شوش ¨                 

    ج) بابل ¨                       د)هگمتانه

             

  10در جای خالی کلمه ی مناسب بنویسید. 

  *خداوند در مقایسه با حیوانات به انسان یکی دست های توانا داده دیگری نیروی .............................داده.

  *انسان های نخستین اولین حیوانی که اهلی کردند ................................بود.

  *رسیدگی به کار مالیات ها و حساب کردن آن ها باعث اختراع .........................شد.

  *گروهی از مردم ستم دیده دعوت حضرت.............................. را پذیرفتند.        

             

  11ما چگونه به زندگی انسان های غار نشین وابزار و وسایل آن ها پی می بریم؟

             

  12نخستین شهر ها چگونه به وجود آمدند؟      

             

  13کشاورزی چه تغییری در زندگی انسان ها به وجود آورد؟       

             

  14چرا ماد ها نتوانستند جلوی حمله ی آشوری ها را بگیرند؟

                         

  15از چه زمانی سرزمین ما ایران نامیده شد؟

  مدنی

             

  1خانواده های که بیش از دو فرزند دارند پر جمعیت هستند. .                صحیح¨  غلط¨      

             

  2اگر در منزل هر چیزی را سر جای خود قرار دهیم نشانه ی نظم است.   صحیح¨  غلط¨    

             

  3مدرسه اولین خانه ی ماست. .                                                     صحیح¨      غلط¨             

             

  4کدام یک از کار ها را غیر از روز جمعه نمی توانیم در روز های دیگر انجام دهیم.

  الف)دیدن اقوام¨                     ب) گردش ¨                     

   ج) نماز جمعه¨                       د) نظافت¨  

             

  5چه کسی با همکاری کارکنان مدرسه برنامه ی کار مدرسه را تنظیم می کند.

  الف) ناظم ¨                         ب) دفتر دار ¨                

    ج) معلّم ¨                              د) مدیر¨  

             

  6مردم در مسجد برای حل مشکلات محلّه ی خود چه می کنند؟

  الف) نماز می خوانند¨                    ب) دعا می کنند ¨      

    ) مشورت می کنند¨          د) هیچ کدام¨

             

  7در جای خالی کلمه ی مناسب بنویسید.

  *خانواده با ..............................زن ومرد به وجود می آید.

  *مدرسه محل تعلیم و................................است.      

             

  8چرا دین اسلام به خانواده اهمّیّت زیادی داده است؟      

             

  9وظیفه ی معلّم در مدرسه چیست؟

             

  10نماز جماعت درمسجد چگونه بر گزار می شود؟

    ۳۱-............اولین و...................دومین حیوانی بودند که اهلی شدند.

  الف-گاو-گوسفند             ب-گوسفند –بز              ج- سگ –گوسفند                د-اسب- گاو

  -32- چه چیز سبب به وجود آمدن روستاها گردید ؟

  الف-جریانداشتن رودها در دامنه کوهها  ب-حفاطت از زمینها کشاورزی            

  ج- بدست آوردن غذا                                     د-گرسنه ماندن انسانها

  33- مجسمه شیر سنگی واقع در همدان مربوط به کدام دوره میباشد ؟

  الف-پارت             ب-پارس                   ج- هخامنش            د- ماد

  34- چه کسی اولین قانون برای اداره شهرها را در سنگ نوشته ای درمیادین شهرها قرار داد ؟

  الف-فرعون     ب- حمورابی           ج-حضرت محمد             د- کوروش

  35- قبر فرعونها درکجا قرار دارد ؟  الف-مکه   ب-مدینه       ج- کربلا     د-اهرام مصر

  -36- چه کسی حکومت ماد را شکست داد ؟

  الف-هخامنش   ب- کوروش             ج- فرعون                    د-هیچکدام

  -37- دومین خانواده ای که ما در آن زندگی میکنیم چه نام دارد ؟

  الف-مسجد                      ب-پارک                   ج-خانه                   د-هیچکدام

  -38- جایی که پیشنماز موقع نماز خواندن می ایستد چه نام دارد ؟

  الف- مسجد         ب- منبر              ج- محراب             د- الف و ب درست است

  39- چرا مسجد نمونه کوچکی از یک جامعه اسلامی است؟

  الف-زیرا در آن خدا پرستی وجود دارد                                        ب-زیرا در آن نظم وجود دارد

  ج-زیرا در آن آموزش وجود دارد                                                     د-همه موارد صحیح است

  -40 - روز جمعه مخصوص چه کارهایی است ؟

  الف- شرکت در نماز جمعه   ب- استراحت و تفریح   ج- خوابیدن       د- الف و ب درست است

  -فرمانروایان برای برقراری نظم و اداره ی بهتر شهرها ............ را به وجود آوردند .         

             

  -وظیفه ی زنان در دوره ی شکار نگهداری از بچه ها و.........بود .          

             

  -حضرت نوح در کجا زندگی می کرد ؟

  الف) بین النهرین                  ب) بابل

  ج) مصر                           د) کارون      

             

  -پادشاه ستمگر زمان حضرت ابراهیم چه نام داشت؟

  الف) فرعون      ب) کوروش ج) نمرود      د) هیچکدام          

             

  -انسان در زمان های دور چگونه زندگی می کرده است ؟

             

  -یکی از مشکلات مردم در گذشته چه بود ؟

             

  -کشف آتش چه کمک هایی به انسان کرد؟

             

  -نخستین روستاها چگونه به وجود آمدند؟

             

  -داد و ستد در گذشته چگونه انجام می شد ؟

             

  -اولین شهرها در کنار کدام رودها پدید آمدند ؟

             

  -چه کسانی دعوت حضرت نوح (ع) را پذیرفتند ؟

             

  -چه کسی خانه ی کعبه را ساخت ؟

             

  -لقب فرمانروایان مصر چه بود ؟

             

  -خط چگونه اختراع شد ؟

                         

  -خانواده ای که جمعیت آن بیش از 4نفر باشد خانواده ی ........ نام دارد .                           

  -مدرسه محل ............... و ........................ است .  

             

  --خانه دوم دانش آموزان کجاست ؟

  الف) خانواده                        ب) کلاس        

  ج) مدرسه                          د) خانه ی پدربزرگ   

             

  --خانواده چگونه تشکیل می شود ؟

             

  --معنای نظم چیست ؟

             

  --روز جمعه مخصوص چه کارهایی است

             

  --نماز جماعت در مسجد چگونه برگزار می شود ؟       

             

  --چه کسانی در مدرسه برای دانش آموزان تلاش می کنند 4 مورد را بنویسید ؟

  سوالات درس تاریخ ومدنی

             

  --خداوند به انسان در مقایسه با بقیه جانوران دو نعمت بزرگ عطا کرده است یکی ............. و دیگری............. می باشد.           

             

  --اولین ابزارهای ساخته شده به دست انسان بیشتر از جنس .................. بودند                  

  --انسان پس از اهلی کردن سگ حیواناتی از قبیل ..............و............... را اهلی کرد                      

  --

  در دوره ی شکار مردان به شکار می رفتند و وظیفه زنان نگهداری از بچه ها و جمع آوری .........بود. 

             

  --مادها............ را پایتخت خود قرار دادند.    

             

  --رهبر پارس ها ................ نام داشت.        

             

  --مهمترین مشکل انسان نخستینم چه بود؟

  الف)امکانات زندگی               ب) فراهم کردن غذا             ج) فراهم کردن ابزار             

  --انسان نخستین در ابتدا غذای خود را چگونه بدست می آورد؟     

  --

  کشاورزی چه تغییری در زندگی انسان به وجود آورد؟  

             

  --نخستین کشورها چگونه بوجود آمدند؟         

             

  --لقب فرمانروایان مصر چهع بود؟ آنهاچگونه مردمی بودند؟       

  --سه گروه آریایی را که به ایران آمدند نام ببرید؟          

             

  --دومین جامعه ای که ما درآن زندگی می کنیم ................... نام دارد؟                  

  --سه نمونه از مشکلاتی را که خانوادهای پر جمعیت با آن ها رو به رو شوند بگویید؟

             

  --معنای نظم چیست؟         

             

  --چرا دین اسلام به خانواده اهمیت زیادی داده است؟      

             

  --نماز جماعت در مسجد چگونه برگزار می شود؟        

  --دونفر از افرادی که در مدرسه برای شما تلاش می کنند نام ببرید و وظیفه آنها را بگویید؟                 

  --خانوده چگونه تشکیل می شود؟     

             

  --فرزندان چه وظایفی دارند؟

  تاریخ و مدنی

  -مهمترین مشکل انسان نخستین چه بود؟

  ساختن خانه            نداشتن ابزار         

     فراهم کردن غذا             بی سوادی         

             

  --اولین ابزارهای انسان بیشتر از چه ساخته شده بود؟

  شاخه های درختان        استخوان حیوانات       پوست حیوانات        سنگ         

  ---اولین دانه هایی که انسان کاشت چه بود؟

  گندم، عدس جو، برنج     گندم، جو     برنج، عدس

             

  --نام شهری را که مادها در دامنه ی کوه الوند ساختند چه نام داشت؟

  تیسفون                        تخت جمشید 

   هگمتانه                  شیراز

             

  --جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید:     

             

  ---انسانهای نخستین در آن رمان نیازهای خود را از راه ....................... برطرف می کردند.           

             

  --به فرمان روایان مصر ....................... می گویند.

             

  ---در حدود چهار هزار سال پیش اقوام .................... از شمال دریای خزر به سرزمین ما آمدند        

  --نام جد کوروش ......................... نام داشت.

             

  --به سؤالات زیر پاسخ دهید:           

             

  --چرا انسانهای نخستین در غارها زندگی می کردند؟     

             

  --قانون و خط چگونه به وجود آمدند؟

             

  ---سه گروه از آریایی ها را که به ایران آمدند را نام ببرید؟                     

  ---چهار مورد از کارهای مهم داریوش را نام ببرید؟      

             

  -

  --چرا در زمان هخامنشیان، در بین راه ها چاپارخانه و قلعه هایی ساخته بودند؟       

             

  --بین النهرین به چه سرزمینی گفته می شود؟   

             

  --گزینه صحیح را با علامت ضربدر مشخص کنید:      

             

  --دومین جامعه ای کا در آن زندگی می کنیم چه نام دارد؟

  مسجد             خانواده

   مدرسه          هیچکدام     

             

  ---بهترین راهنمای ما در مدرسه است؟ 

  مدیر                                   معلم    

  مربی پرورشی                     ناظم

             

  --اگر در منزل هر چیزی را سرجای خود قرار دهیم، نشانه چیست؟

  احترام به والدین               داشتن نظ  کمک کردن به والدین    عادت کردن

             

  ---مدرسه محل ............... و ................... است.

             

  ---امام جماعت جلوتر از همه ی مردم در ........... می ایستد.

             

  ---یکی دیگر از محل های اجتماع مردم ................. است که نمونه کوچکی از جامعه اسلامی است.

             

  به سؤالات زیر پاسخ دهید: 

             

  --معنای نظم چیست؟         

  --چرا دین اسلام به خانواده اهمیت داده است؟  

             

  ---دو نفر ار افرادی را که در مدرسه برای شما تلاش می کنند نام ببرید و وظیفه ی آن ها را بگویید؟      

  ---مردم در مسجد برای حل مشکلات محله ی خود چه می کنند؟

  نمونه سوالات چهارم ابتدایی درس تاریخ و مدنی نوبت دوم


  منبع مطلب : 4rom.blogsky.com

  مدیر محترم سایت 4rom.blogsky.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  نمونه سؤال تشریحی تاریخ باجواب

  1-        مهمترین مشکل انسان های نخستین (قدیم)چه بود؟

  تهٍیه ی غذا (فراهم کردن غذا)

  2-        اولین ابزار ساخت انسان های قدیم از چه جنس بود؟

  از سنگ بود

  3-        چرا انسان های نخستین به غارها پناه می بردند؟

  برای اینکه از سرما و حمله ی حیوانات در امان باشند! و آتش در درون غارها نور و گرمای مناسبی به وجود می آورند.

  4-        چرا فراهم کردن غذا مهمترین مشکل انسان های نخستین بود؟

  زیرا بعضی روزها از صبح تا شب پسری می شد اما چیزی برای خوردن پیدا نمی کردند به همین دلیل فراهم کردن غذا بسیار مشکل بود.

  5-        انسان های نخستین، در ابتدا غذای خود را چگونه به دست می آوردند؟

  از ریشه و برگ گیاهان، از میوه های درختان و تحم پرندگان

  6-        کشف آنش در زندگی انسان نخستین چه اهمیتی داشت؟

  انسان ها از آتش برای گرم کردن خود، روشنایی و پخش گوشت و پس از مدتی نیز برای ساختن ظروف سفالی (گلی) از آتش استفاده کردند.

  7-        چرا انسان های قدیم (نخستین) زندگی سختی داشتند و موجوداتی ضعیف بودند؟

  -       زیرا خانه ای برای استراحت نداشتند

  -       وسیله ای برای ساختن ظروف نداشتند

  -       از حمله حیوانات در امان نبودند

  -       خواندن و نوشتن هم نمی دانستند

  8-        چرا انسان های نخستین بالای درختان می خوابیدند؟

  برای اینکه از حمله حیوانات درنده در امان باشند.

  9-        دو نعمت بزرگی که خداوند در مقایسه با سایر جانوران به انسان ها عطا کرده است چیست؟

  1-   نیروی عقل

  2-   دست های توانا

  10-    انسان های نخستین از اولین ابزارهای خود برای انجام چه کارهایی استفاده می کردند؟

  برای کندن زمین

  پیدا کردن ریشه ی گیاهان

  سوراخ کردن پوست برای تهیه لباس

  11-    اولین حرکت و واکنش انسان های نخستین در برابر آتش چه بود؟

  ابتدا انسان ها از آتشی که بر اثر رعد و برق به وجود می آمد می ترسیدند و فرار می کردند اما بعدها کم کم به آن نزدیک می شدند.

  12-    انسان های قدیم چگونه آتش درست می کردند؟

  پی بردند که با به هم زدن بعضی سنگ ها آتش درست کنند.

  13-    از دیدین نقاشی های روی دیوار غارها، به چه چیزی پی می بریم؟

  به چگونگی زندگی انسان های غارنشین ، ابزار و وسایل آنها و به اهمیت شمار پی می بریم.

  14-    چرا قرآن انسان را اشرف مخلوقات و بالاتر از سایر جانداران می داند؟

  زیرا انسان تنها موجودی است که از نیروی عقل و فهم برخوردار است و می تواند بر طبیعت و سایر موجودات غلبه کند.

  15-    مهم ترین کار گروهی انسان های نخستین چه بود؟

  شکار – آنها برای شکار به صورت دسته جمعی به آن حمله می کردند و آن حیوان را شکار می کردند.

  16-    کشاورزی یعنی چه؟

  یعنی پرورش دادن گیاهان مفید

  17-    کشاورزی چه تغییری در زندگی انسان ها به وجود آورد؟

  با رواج کشاورزی مردم در کنار رودخانه ها و چشمه ها برای خود خانه های دائمی ساختند و در یک جا ساکن شدند.

  18-    نخستین روستاها چگونه بوجود آمدند؟

  انسان ها برای مراقبت از کشاورزی در کنار آن خانه های دائمی ساختند.

  19-    اولین حیوانی که انسان ها توانستند اهلی کنند چه حیوانی بود؟

  سگ

  20-    اهلی شدن سگ چه کمکی به انسان ها کرد؟

  سگ به شکارچیان در پیدا کردن مسیر حیواناتی که می خواستند شکار کنند کمک می کرد.

  21-    انسان های نخستین چگونه دامپروری را آموختند؟

  آنها با اهلی کردن حیوانات مانند گاو – گوسفند و بز توانستند دامپروری را بیاموزند و به دامپروری بپردازند.

  22-    انسان های نخستین چگونه کشاورزی را آموختند؟

  آنها فهمیدند که اگر دانه ای در جایی به زمین بیفتد پس از مدتی در آن جا گیاهی سبز می شود و به این ترتیب فن کشاورزی را یاد گرفتند و به کاشتن دانه هایی مانند گندم و جو پرداختند.

  23-    به نظر شما اهلی کردن حیوانات چه کمکی به انسان کرد؟

  -     از وابستگی انسان به شکار کم شد

  -     منابع تأمین مواد غذایی با اهلی کردن حیوانات بیشتر در دسترس آنها قرار گرفت.

  24-    وظیفه ی زنان در دوره ی شکار (وقتی که مردان به شکار می رفتند) چه بود؟

  نگهداری از بچه ها و جمع آوری گیاهان خوراکی

  25-    نخستین شهرها چگونه بوجود آمدند؟

  با گذشت زمان جمعیت روستاهای کنار رودها بیشتر شد و به شهر تبدیل شدند.

  26-    نخستین کشورها چگونه بوجود آمدند؟

  در ابتدا هر شهر به طور مستقل اداره می شد. اما به تدریج فرمانروایان بعضی از شهرها، به شهرهای دیگر حمله کردند و بر آنها چیره شدند و یک فرمانروا،چند شهر را اداره می کرد و به این ترتیب اولین کشورها و حکومت ها بوجود آمدند.

  27-    اولین شهرها در کنار کدام رودها بوجود آمدند؟

  نیل – کارون – دجله – فرات

  28-    اولین شهرها در ایران در کنار کدام رود به وجود آمدند؟

  کارون

  29-    تقسیم کار در زندگی انسان ها چه موقع و چگونه به وجود آمد؟

  با رواج کشاورزی غذا نیز به اندازه ی کافی تولید و ذخیره می شد، بنابراین عده ای از مردم به کارهای دیگر مشغول می شدند مثلا عده ای برای ساختن ابزار کشاورزی، عده ای برای ساختن قایق و …. مشغول شدند. به این ترتیب کارها در زندگی انسان ها تقسیم شد.

  30-    در زمان های قدیم انسان ها چگونه داد و ستد می کردند؟

  از راه مبادله ی کالا به کالا داد و ستد می کردند.

  31-    داد و ستد به صورت کالا به کالا چه مشکلاتی به وجود می آورد؟

  مشکلات زیادی بوجود می آورد. از جمله :

  1-   بایستی کسی را پیدا می کرد تا کالای او را نیاز داشته باشد.

  2-   راضی به معامله باشد.

  3-   کالایی که با او معامله می کرد آیا ارزش کالای او را داشت یا نه.

  4-   برابر و هم وزن بوده یا نه

  و ….

  32-    فرمانروا به چه کسانی می گفتند؟

  به کسانی که اداره ی امور شهرها را بر عهده داشتند فرمانروا می گفتند.

  33-    چرا قانون به وجود آمد؟

  زیرا فرمانروایان برای اداره ی بهتر شهرها و برقراری نظم به قانون نیاز داشتند و به همین دلیل قانون بوجود آمد.

  34-    چرا فرمانروایان از مردم مالیات می گرفتند؟

  زیرا برای اداره ی شهرها به پول نیاز داشتند به همین دلیل از مردم مالیات می گرفتند.

  35-    وضعیت پول در زمان های بسیار قدیم به چه صورت بود و چگونه مشکلات داد و ستد را جل کردند؟

  وسایلی را اختراع کردند که نقش پول امروزی را داشت. به عبارتی مثل الآن پولی نبود، فقط وسیله ای بود که نقش پول – چک یا چک های مسافرتی را بازی می کرد.

  36-    چه چیزی باعث اختراع خط در زمان قدیم شد؟

  رسیدگی به کار مالیات ها و حساب کردن ها باعث اختراع خط شد.

  37-    حمورابی که بود و چه کرد؟

  یکی از حاکمان بزرگ شهر بابل بود. او برای حفظ نظم شهر دستور داد قوانینی وضع کنند و روی قطعه سنگ هایی ثبت کنند و در میدان های شهر بگذارند تا مردم از این قوانین آگاه شوند.

  38-    حضرت ابراهیم (ع) در کجا به دنیا آمد؟

  در سرزمین بابل

  39-    لقب فرمانروایان مصر چه بود؟

  فرعون

  40-    فرمانروایان مصر چگونه مردمی بودند؟

  مردمی خودخواه و ظالم بودند که اسیران جنگی را به کار وا می داشتند و برای خود کاخ ها و آرامگاه های باشکوه می ساختند و به طور کلی افرادی خوشگذران بودند و بیشتر مواقع بر سرزمین های یکدیگر حمله می کردند.

  41-    چرا خداوند پیامبران را فرستاد؟

  برای هدایت مردم و نجات آنها از ظلم و ستم.

  42-    بین النهرین به چه جایی گفته می شود؟

  به سرزمینی که میان دو رود دجله و فرات قرار دارد بین النهرین می گویند.

  43-    حضرت نوح(ع) در کجا زندگی می کرد؟

  در بین النهرین

  44-    حضرت نوح(ع)مأمور انجام چه کاری شد؟

  او از طرف خداوند مأمور شد تا مردم را به خداپرستی دعوت کند.

  45-    پیروان و مخالفان حضرت نوح(ع) چه کسانی بودند؟

  پیروان او گروهی از مردم ستمدیده بودند و مخالفان آن حضرت ثروتمندان و فرمانروایان ظالم بودند.

  46-    زمانی که حضرت نوح(ع) مشغول ساختن کشتی بود دشمنان او چه واکنشی از خود نشان دادند؟

  دشمنان نوح(ع) و پیروانش را مسخره می کردند.

  47-    سرانجام قوم نوح(ع)چه شد؟

  طوفان و باران شدیدی آغاز شد و آب همه جا را فرا گرفت و نوح(ع) و پیروانش سوار کشتی شدند و نجات یافتند ولی ستمگران و بت پرستان همه در آب غرق و نابود شدند.

  48-    پادشاه ستمگر زمان حضرت ابراهیم(ع) چه نام داشت؟

  نمرود

  49-    مأموریت حضرت ابراهیم(ع) در برابر نمرود و مردم بت پرست چه بود؟

  مأموریت او این بود که مردم را به پرستش خدای یگانه دعوت کند و آنها را از بت پرستی و اطاعت از نمرود باز دارد.

  50-    هدف حضرت ابراهیم (ع)از شکستن بت ها چه بود و چرا تبر را به گردن بت بزرگ انداخت؟

  هدف آن حضرت این بود که ثابت کند که بت ها هیچ قدرتی ندارند و نمی توانند از خودشان دفاع کنند و بت ها مجسمه هایی ناتوان و ضعیف هستند که ارزش پرستیدن ندارند.

  51-    پس از شکسته شدن بت ها به دست حضرت ابراهیم نمرود چه دستوری داد؟

  دستور داد که حضرت ابراهیم (ع) را در آتش بیندازند و به اراده و خواست خداوند آتش بر حضرت ابراهیم(ع) سرد شد.

  52-    حضرت ابراهیم(ع) به کمک فرزندش اسماعیل چه کاری انجام دادند؟

  بازسازی و نوسازی خانه ی کعبه

  53-    حضرت موسی(ع) در کجا بدنیا آمد؟

  در مصر

  54-    درباره اهرام مصر هر چه می دانید بنویسید. (توضیح دهید)

  -     اهرام مصر یکی از عجایب هفتگانه ی جهان است.

  -     اهرام مصر مقبره ی فرعون های مصر بوده است،

  -     اهرام مصر قدرت فرعون ها، مهارت مصری ها و زحمت های بردگان را نشان می دهد.

  55-    حضرت موسی (ع)پس از رسیدن به پیامبری چه مأموریتی پیدا کرد؟

  مأمور شد تا به همراه برادرش هارون نزد فرعون بروند و از او بخواهند که خدای یکتا را بپرستند و به مردم ستم نکنند.

  56-    فرعون در مقابل دعوت حضرت موسی چه کاری انجام داد؟

  او دعوت موسی(ع) را نپذیرفت و با سپاه بزرگی به دنبال حضرت موسی و پیروانش رفت تا آنها را دستگیر کنند.

  57-    عاقبت پیروان حضرت موسی(ع) و فرعون و سپاهیانش چه شد؟

  به فرمان خدا حضرت موسی(ع) عصایش را به آب زد، دریا شکافته شد، موسی(ع) و همراهانش به سلامت از آب گذشتند اما فرعون و سپاهیانش غرق شدند و از بین رفتند.

  58-    به نظر شما چرا آریایی ها سرزمین ایران را برای سکونت انتخاب کردند؟

  زیرا ایران از دشت های سبز و حاصل خیز و مراتع بزرگ تشکیل شده و جای بسیار مناسبی بود.

  59-    سه گروه آریاییها که به ایران آمدند را نام ببرید :

  مادها – پارس ها – پارت ها

  60-    پایتخت مادها کدام شهر بود؟

  هگمتانه

  61-    چرا حکومت مادها از بین رفت؟

  زیرا پادشاه مادها پس از محکم کردن پایه های حکومت به مردم ظلم و ستم کردند و به خوش گذرانی مشغول شدند. در نتیجه حکومت آنها ضعیف شد و مردم از همکاری با آنها خودداری کردند. به همین دلیل حکومت مادها پس از حمله ی پارس ها از بین رفت.

  62-    سه گروه آریاییها در کدام قسمت های ایران ساکن شدند؟

  مادها در غرب و شمال غربی

  پارس ها در جنوب ایران

  و پارت ها در شمال شرقی ایران ساکن شدند.

  63-    از چه زمانی سرزمین ما، ایران نام گرفت؟

  در حدود چهار هزار سال پیش اقوامی که خود را آریایی می نامیدند از شمال دریای خزر وارد ایران شدند و جاهای خوش آب و هوا را برای سکونت انتخاب کردند سرزمین ما ایران نام گرفت.

  64-    علت شکست مادها از آشوریها چه بود؟

  به علت اینکه مادها 1- سپاه منظمی نداشتند 2- با هم متحد نبودند.

  65-    شهر هگمتانه امروزه در کجا واقع است؟

  در همدان امروزی

  66-    شهر هگمتانه در چگونه جایی ساخته شد؟

  در دامنه ی کوه الوند

  67-    چرا مادها توانستند آشوری ها را شکست دهند؟

  زیرا با هم متحد شدند و سپاه منظمی تشکیل دادند، پس توانستند آشوری ها را شکست دهند.

  68-    رهبر پارس ها چه کسی بود؟

  کورش

  69-    حکومت هخامنشیان چگونه بوجود آمد؟

  کوروش پس از آن که مادها را از حکومت برکنار کرد و بر آنها پیروز شد و حکومت هخامنشیان را بوجود آورد.

  70-    کارهای مهم زمان داریوش را نام ببرید؟

  1-   ساختن راه ها

  2-   ساختن سکه طلا

  3-   تعیین شهربان

  4-   تشکیل و ایجاد سپاه جاویدان

  71-    چرا در زمان هخامنشیان در بین راه ها چاپارخانه و قلعه هایی ساخته بودند؟

  برای اینکه در این مکان ها همیشه اسب های تازه نفسی آماده باشد تا پیک ها (نامه رسان ها) اسب های خود را عوض کنند و نامه ها را به دورترین نقاط کشور برسانند و قلعه ها ساخته شدند تا عده ای سرباز در آن ها از راه ها و کاروان ها محافظت کنند.

  72-    به نظر شما حفاظت از آثار تاریخی (تخت جمشید و خرابه های پاسارگاد) از چه نظر اهمیت دارد؟

  از این جهت که این آثار تاریخی نشانه ی فرهنگ و تمدن و قدرت مردم ایران در زمان هخامنشیان است. ما باید میراث گذشتگان خود را حفظ کنیم و همواره سعی کنیم کشوری پرقدرت و قوی داشته باشیم.

  73-    چرا به حکومتی که کوروش تأسیس کرد هخامنشیان می گفتند؟

  زیرا او نام جد خود هخامنش را بر حکومت خود گذاشت.

  74-    موسس سلسله هخامنشیان چه کسی بود؟

  کوروش

  75-    چرا قلمرو حکومت کوروش گسترش و وسعت زیادی پیدا کرد؟

  زیرا کوروش در آن زمان حکومت های بزرگ مانند لیدی و بابل را شکست داد و سرزمین آن ها را تصرف کرد به همین خاطر قلمرو او گسترش پیدا کرد.

  76-    مهم ترین و طولانی ترین راه در زمان داریوش چه نام داشت؟

  راه شاهی

  77-    هخامنشیان چند سال بر ایران حکومت کردند؟

  225 سال

  78-    چرا حکومت هخامنشیان ضعیف شده و از بین رفت؟

  زیرا هخامنشیان در اواخر حکومتشان به دلیل اختلاف های داخلی و بی لیاقتی شاه ها ضعیف شده بودند همین ضعف باعث شد که از بین برود.

  79-    اسکندر که بود و چه کرد؟

  اسکندر پادشاه یونان و مقدونیه بود. او به ایران حمله کرد و پس از شکست دادن هخامنشیان پایتخت معروف آنها را به آتش کشید و بسیاری از مردم را به قتل رساند.

  80-    پایتخت هخامنشیان کدام شهر بود؟

  تخت جمشید

  81-    چرا به حکومتی که پارت ها تشکیل دادند اشکانیان می گفتند؟

  زیرا فرمانده پارت هاشخصی به نام اشک بود به همین خاطر نام اشکانیان را برای خود انتخاب کردند.

  82-    چرا مردم ایران در زمان حکومت سلوکیان ناراحت وناراضی بودند؟

  زیرا آنها می خواستند به زور واجبار آداب ورسوم وخط وزبان یونانی را در ایران رواج دهند پس مردم ناراحت و ناراضی بودند.

  83-    سورنا که بود وچه کرد؟

  سورناسردار شجاع ایرانی بود که موفق شد در جنگ بارومی ها پیروز شود وکراسوس وگروهی از سپاهیانش را کشته وگروهی دیگر رااسیر کرد.

  84-    علت عمده ی جنگ های ایران و روم چه بود؟

  علاقه ی شدید امپراطوران روم به ارمنستان باعث جنگ ایران و روم بود.

  85-    اشکانیان ابتدا چه شهری را برای پایتخت انتخاب کردند؟

  شهر صد دروازه.

  86-    چرا اشکانیان پایتخت خود را از شهر صد دروازه به شهر تیسفون انتقال دادند؟

  زیرا می خواستند ازاین طریق به غرب کشور نزدیک باشند تا درصورت حمله ی رومی ها بتوانند با آنها مبارزه کنند.

  87-    به جانشینان اسکندر چه می گفتند؟

  سلوکیان

  88-    چه کسانی جکومت سلوکیان را از بین بردند؟

  اشکانیان به فرماندهی اشک

  89-    مهرداد دوم که بود؟

  یکی از پادشاهان اشکانی بود که با پیروزی بر رومی و سایر همسایگان توانست ایران را به کشوری بزرگ و قدرتمند تبدیل کند.

  90-    بعد از شکست خوردن هخامنشیان از اسکندر، اوضاع کشور چگونه بود؟

  کشور به دست بیگانگان افتاد و پس از مرگ اسکندر جانشینان او "سلوکیان" فرمانروایان ایران شدند و سعی می کردند که آداب و رسوم و خط و زبان یونانی را در ایران رواج دهند و به همین ترتیب نارضایی مردم بیشتر شد.

  91-    اولین پایتخت اشکانیان چه نام داشت؟

  صد دروازه در نزدیکی دامغان

  92-    دومین پایتخت اشکانیان چه نام داشت؟

  تیسفون

  93-    حضرت عیسی (ع)چگونه مردم را به خداپرستی دعوت می کرد؟

  او به شهرها و روستاها می رفت و مردم را به خداپرستی و انجام کارهای نیک دعوت می کرد. او همواره از ستمدیدگان و اسیران حمایت می کرد و با کودکان مهربان بود.

  94-    چه عاملی باعث شد حکومت اشکانیان ضعیف شود؟

  اشکانیان علاوه بر جنگ با رومی ها مجبور بودند با قبیله هایی که از شمال شرق به ایران حمله می کردند بجنگند. در داخل نیز فرمان روایان محلی با یکدیگر می جنگیدند که این عوامل همه باعث ضعیف شدن حکومت اشکانی شدند.

  95-    در هنگام جنگ های طولانی ایران و روم کدام گروه از مردم آسیب بیشتری می دیدند؟ چرا؟

  مردم معمولی. زیرا این مردم در هنگام جنگ سپاه پیاده را تشکیل می دادند و بیشتر از همه کشته می شدند. در ضمن هزینه ی جنگ ها را نیز همین مردم تأمین می کردند به همین خاطر آسیب بیشتری می دیدند.

  96-    اردشیر که بود؟

  یکی از فرمانروایان محلی در زمان اشکانیان بود که در فارس حکومت می کرد. در جنگ با اشکانیان پیروز شد و بتدریج سراسر ایران را گرفت و خود را شاه خواند و حکومت ساسانیان را به نام جدش ساسان تأسیس کرد.

  97-    مؤسس سلسله ساسانیان چه کسی بود؟

  اردشیر

  98-    سع پایه ی اصلی دین زرتشت چه بود؟

  پندار نیک – گفتار نیک – کردار نیک

  99-    در زمان ساسانیان مردم به چند طبقه تقسیم شدند. نام هر طبقه را بنویسید.

  به دو طبقه تقسیم شدند : 1- طبقه ی بزرگان  2- طبقه مردم معمولی

  100-   افراد طبقه ی بزرگان را چه کسانی تشکیل می دادند؟

  اشراف – جنگاوران – روحانیون زردشتی

  101-   شغل های مهم کشور در زمان حکومت ساسانیان به دست چه گروه یا طبقه ای بود؟

  طبقه بزرگان

  102-   افراد طبقه ی مردم معمولی را چه کسانی تشکیل می دادند؟

  کشاورزان – پیشه وران – کارگران

  103-   چه کسی دین زردشت را دین رسمی کشور اعلام کرد؟

  اردشیر

  104-   در زمان ساسانیان چه هنرهایی بیشتر پیشرفت کرد؟

  معماری و سنگ تراشی

  105-   دانشگاه جندی شاپور چه زمانی و به دستور چه کسی ساخته شد؟

  در زمان ساسانیان و به دستور خسرو انوشیروان

  106-   دو مورد از بناهای با شکوه دوره ی ساسانیان را نام ببرید؟

  طاق کسری و ایوان مداین

  107-   در دوره ساسانیان آموزش سوارکاری، تیراندازی و خواندن و نوشتن مخصوص کدام طبقه بود؟

  طبقه بزرگان

  108-   دین بیشتر مردم ایران قبل از حکومت ساسانیان چه بود؟

  بیشتر پیرو دین زردشت بودند.

  109-   کتاب مقدس زردشتیان چه نام داشت؟

  اوستا

  110-   علت جنگ های خسرو انوشیروان با رومیان چه بود؟

  بر سر مالکیت شهرهای مرزی با رومیان جنگ می کرد و هر بار پیروز می شد.

  111-   وضع مردم معمولی در زمان ساسانیان چگونه بود؟

  -       آن ها کار می کردند

  -       مالیات می پرداختند

  -       در موقع جنگ سپاه پیاده را تشکیل می دادند

  -       از خواندن و نوشتن بی نصیب بودند

  -       آنها نمی توانستند به طبقه بزرگان وارد شوند.

  منبع مطلب : ebtedaie4uae.blogfa.com

  مدیر محترم سایت ebtedaie4uae.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 1 ماه قبل
  0

  در دوره ی شکار وظیفه زنان و مردان چه بود

  مهدی 2 سال قبل
  -1

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید