در حال پالایش مطالب میباشیم تا اطلاع ثانوی مطلب قرار نخواهد گرفت.
  توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  خودارزیابی درس سوم فارسی پایه هفتم

  1 بازدید

  خودارزیابی درس سوم فارسی پایه هفتم را از سایت پست روزانه دریافت کنید.

  جواب خود ارزیابی های فارسی هفتم

  درس 1

  1. چه کساني در کلاس جنگل سبزآرزو هاي خود را مطرح کردند؟

  شبنم، دانه، غنچه، جوجه گنجشک، جوجه پرستو، جوجه هاي کبوتران و معلم.

  2. منظورشبنم ازجمله ي (مي خواهم آفتاب شوم) چيست؟

  منظورش اين است که مي خواهم با گرماي خورشيدبخارشوم وبه آسمان بروم وباخورشيد يکي شوم. ويا مثل آفتاب پر نور شوم

  3. معلم براي بچه ها چه آرزويي کرد؟

  آرزوکردهمه ي بچه ها به آرزوهايشان برسند.

  اگر شما در جنگل سبز بوديد چه آرزويي مي کرديد؟

  آرزوي اینکه جنگل سبز همیشه سبز باشد

  ........................................................................................................................................

  درس 2

  1. درکلاس درس طبيعت چه زيبايي هايي رامي توان درک کرد؟

  عظمت،جلال وجاذبه ي خالق را مي توان درک کرد.

  2. اين دوبيت (مولوي) باکدام بخش ازدرس ارتباط دارد؟

  اين درختانند هم چون خاکيان دست ها برکرده اند از خاکدان

  با زبان سبز و با دست دراز از ضميرخاک مي گويند راز

  بر روي سبزه ها و کشته هاي سيراب،درختان سرسبز باغ و صحرا را ديديم که شاخه ي دست هاي خويش را به آسمان برافراشته بودند و دعا مي کردند.

  3. نمونه هاي ديگري زيبايي هاي آفرينش را بيان کنيد.

  گلزارها،ستارگان، رنگين کمان، بيابان ها،

  4. يک تشبيه و يک تشخيص در درس پيدا کنيد و بنويسيد.

  تشبيه: نسيم مانند مادري مهربان و آداب دان به کودکان خويش،حق شناسي وادب مي اموزد.

  تشخيص: آب با گام هاي استوار و اميد وار ،شتابان مي رفت.

  ........................................................................................................................................

  درس 3

  1. امتيازات يک نوجوان و جوان خوب را از ديدگاه رهبر معظم انقلاب بيان کنيد؟

  جوان و نوجوان خوب بايد اهل فکر کردن دريافتن و تحليل کردن باشد.

  2. منظور از ابارت (آينده با حرف ساخته نميشود) چيست؟

  با حرف زدن نميتوان پيشرفت کرد.براي پيشرفت کردن و ساختن آينده بايد کار کرد و با عمل وکار و کوشش آينده را ساخت.

  3. شما ويژگي هاي برجسته ي جوان امروز ايراني را چه چيزهايي ميدانيد؟

  تلاش، ذکاوت، پشتکار، اعتماد به نفس و ايمان قلبي.

  ........................................................................................................................................

  درس 4

  1. منظور شاعر از (آسمان مثل يک تبسم شد) چيست؟

  با آمدن بهار، آسمان گرم و زندگي بخش شد وهمه سردي هاو غصه ها از بين رفت.

  2. به نظر شما ، چرا بزرگ ترها از دوره ي نوجواني وجواني خود معمولا با حسرت وآه ، ياد ميکنند؟

  چون فرصتي براي برگشت به آن دوران و استفاده درست از آن را ندارند.

  3. نوجواني زيباست ، چه کنيم تا زيبا تر شود؟

  بايد قدر آن را بدانيم و قشنگي آن را بدانيم وقشنگي آن را با کم حوصلگي و دل خوري هاي بيهوده ،زشت و تاريک نکنيم.

  4. دوست خوب کيست ؟

  دوستي خوب است که گفتارش درست و رفتارش پسنديده باشد. در دلش ايمان و مهرباني موج بزند و از چهره و نگاهش اميدواري و نشاط بجوشد.

  .......................................................................................................................................

  درس 5

  1. چه کساني مي توانند در قلب ما جا بگيرند؟

  همه ي انسانها

  2.  چرا قلب آدم نبايد خالي باشد ؟

  چون اگر خالي باشد مثل يک گلدان، خالي و زشت مي شود و انسان را آزار مي دهد

  3. شما قلب را به چه چيز هايي تشبيه مي کنيد ؟

  آسمان ، دريا ، کهکشان و...

  4. آدم هاي بد چگونه مي توانند وارد قلب ما شوند؟

  اگر به انسانهاي خوبي تبديل بشوند و دست از بدي ها بر دارند مي توانند وارد قلب ما بشوند .

  .......................................................................................................................................

  درس 6

  1. چرا گيتي به چشم کبوتر بچّه تاريک شد؟

  چون او کوچک و بي تجربه بود و آن مسير کوتاه،برايش طولاني و خسته کننده شده بود.

  2. به نظر شما کبوتر بچّه ممکن است چه پاسخي به پند مادر داده باشد؟

  پذيرفتن نصيحت مادر و عمل کردن به آن.

  3. پيام اصلي درس چيست؟

  آموختن راه و روش زندگي و تجربه کسب کردن.

  4. کدام بخش از تجربيات مادر کبوتر دردناک بود؟

  آنجا که گفت (...پنجه ها از در و ديوار به من سنگ مي زدند، وسرم خونين شد...)

  .......................................................................................................................................

  درس 7

  1. چرا مي گويند:(وقت از طلا گران بها تر است)؟

  زيرا با صرف وقت مي توان طلا به دست آورد،ولي دقايق تلف شده را با طلا نمي توان خريد.

  2. منظور از (عمرحقيقي را شناسنام? ما تعيين نمي کند) چيست؟

  زيستن و زندگي زيبا،فقط همان فرصت هايي است که با رفتارهايي زيبا و کارهاي بزرگ مي گذرد.بقّيه روزها وسال هاي ما جزء عمر واقعي ما محسوب نمي شوند.

  3. پيام اصلي اين درس چيست؟

  ما بايد از وقت خود بهترين استفاده را ببريم و نگذاريم وقتمان تلف شود.

  ........................................................................................................................................

  درس 8

  1. چرادانش آموزان ازنصيحت کردن امام خودداري کردند؟

  زيرا امام بزرگواروازهمه گناهان دوربودواوبت شکن بودندوبه مدت چهل سال نمازهاي شبشان ترک نشد.

  2. چگونه مي توانبراي اسلام وجمهوري اسلامي وکشور مفيد بود؟

  به وظايف اسلامي که انسان رامي سازدعمل کنيدواخلاق خود رانيکوکنيدواطاعت وخدمت پدران ومادرانتانراغنيمت شماريدوانهاراازخود راضي کنيدوبه معلم هايتان احترام زيادي بگذاريد.

  3. درباره ي عبارت (حرم دل او را آرام مي کرد و مدرسه انديشه اش را) توضيح دهيد؟

  وقتي وارد زيارتگاه مي شويم دل ما به خدا نزديک تر مي شود و از امامان سرمشق مي گيريم وقتي وارد مدرسه مي شويم چون سواد من افزايش پيدامي کند فهم و انديشه ماهم افزايش ميابد.

  4. امام خميني درپاسخ نامه دانش آموزان چه نوشتند؟

  فرزندان عزيزم نامه ي محبت اميز شما را قرائت کردم.کاش شماعزيزان مرانصيحت ميکرديدکه محتاج آنم. اميداست بانشاط وخرمي درس هايتان راخوب بخوانيد.

  ........................................................................................................................................

  درس 9

  1. معلم براي تشويق نيما چه کرد؟

  معلم گفت: آفرين آفرين خيلي خوب بود آقاي علي اسفندياري!

  2. دکترحسابي و دکتر کاظمي آشتياني چه خصوصيات مشترکي داشتند؟

  مطالعه کتاب، منظم بودن، انجام تکاليف ديني، حافظ قرآن بودن.

  3.  به نظر شما چرا دکتر حسابي با (علم بدون عمل) مخالف بود؟

  زيرا اگر علم داشته باشيم اما انجام ندهيم و عمل نکنيم در زندگي به درد ما نمي خورد.

  ........................................................................................................................................

  درس 10

  1. عهد پيمان شهيد رجايي با شاگردانش چه بود؟

  من دير نمي‏آيم شما هم دير نياييد. من غيبت نمي‏کنم شما هم غيبت نکنيد. من به شما دروغ نمي‏گويم شما هم به من دروغ نگوييد. من به هر قولي که به شما بدهم وفا مي‏کنم شما هم به هر قولي که به من مي‏دهيد وفا کنيد.

  2.  چرا مصطفي در هنگام کمک به پيرمرد کمي مکث کرد؟

  چون شيطان مي‏خواست با گفتن خودت بيشتر به اين پول احتياج داري او را فريب دهد و اين باعث شد او کمي مکث کند.

  3. به کاري که مصطفي کرد(ايثار)مي‏گويند. نمونه اي ديگر از ايثار را ذکر کنيد.

  وقتي در مدرسه يکي از دوستانمان تغذيه خود را جا گذاشته و گرسنه است تغذيه خود را به دوستمان بدهيم اين هم يک نوع ايثار است. جنگ رزمندگان اسلام با دشمن و ...

  4.  خاطره عشق به مردم خاطره اي چه کسي مي باشد؟

  کيومرث صابري فومني (گل آقا)

  ........................................................................................................................................

   درس 11

  1. معناي (سامان منا اهل البيت) را بيان کنيد.

   سلمان جزو خانواده من است. سلمان از اهل بيت است

  2. چگونه زبان فارسي به گسترش تمدن اسلامي کمک کرده؟

  يکي از مظاهر خدماتي است که از راه زبان فارسي به اسلام کرده اند ادبا عرفا و سخنوران ايراني حقايق قراني را با جمله زيباي شعرو نثر فارسي به نحو احسن آرايش داده اند و حقايق اسلامي و معاني لطيف قراني را در ميان حکاياتي شيرين آورده اند

  3. به نظر شما چگونه مي توان به تمدن اسلام و ايران بيشتر خدمت کرد؟

  با انجام دادن به وظايف مذهبي و ملي، با به کارگري هوش و لياقت واستعداد، آشنايي با فرهنگ وتمدن هاي ديگر و هماهنگ کردن انها با فرهنگ و تمدن اسلامي و ايراني، عشق و ايمان

  ........................................................................................................................................

  درس 12

  1. رفتار پيامبر(ص) باامام حسن(ع) و امام حسين(ع) در دوران کودکي؟

  رسول اکرم با فرزندان خود به مهر و عطوفت رفتار ميکرد. وقتي به سجده مي رفت حسن(ع) و حسين(ع) برگردن و پشتش مي نشستند و او چنان درسجده مي ماند تا به ارامي پايين بيايند و وقتي از سجده بر مي خواست هر دوتا را صورتشون را بوسه اي مي زد.

  2.  کدام رفتار پيامبر(ص) با ديگران براي شما جالب تر است. چرا؟

  يکي از رفتار هاي خوب پيامبر(ص) اخلاق خوب ان است. اگر اخلاق خوب داشته باشي همه تو را دوست دارن وباعث شايستگي فرد نيز مي شود

  3. به نظر شما چرا پيامبر(ص) بد رقتاري با خويش را مي بخشيد اما نسبت به قانون شکني گذشت نداشت؟  

  زيرا بدرفتاري با خود مسله اي شخصي است ومي توان ازآن گذشت ولي قانون شکني مسله اي اجتماعي و عمومي است و حق ديگران را ضايع مي کند وقابل گذشت است.

  4. خداوند در مورد مهرباني پيامبر(ص) چه مي فرمايد؟

   به درستي که رسول خدا براي شما اسوه و نمونه ي نيکويي است.

  ........................................................................................................................................

   درس 13

  1. چند ويژگي اخلاقي حضرت امام خميني(ره)را در دوره ي نوجواني و جواني بيان کنيد:

   مهرباني ،سادگي ، فروتني،خوش بياني ، نظم و دقت وسيماي جذاب از ويژگي هاي درخشان ايشان بود

  2. چرا در دوره انقلاب،همه ايران يک معلم داشت؟

  همه به فرمان امام در کوچه ها و خيابان هاتظاهرات مي کردندودرس انقلاب را به بانگ بلند به گوش جهانيان مي رساندند آن روزها ملت،يک آموزگار،يک معلمو يک استاد داشت و او کسي جز امام خميني(ره) نبود

  3. به نظر شماراز محبوبيت بنيان گذارجمهوري اسلامي چيست؟

  اين که قدرتمند بود و به مال و ثروت اهميت نمي داد

  4. چرا امام خميني(ره)به پاريس رفت؟

  حکومت عراق به درخواست شاه، اقامت امام خميني را درآن کشور ممنوع کرد امام خميني نيز ناگزيربه پاريس رفت و از آن جارهبري نهضت مردم ايران راکه در آنزمان به يک انقلاب بزرگ تبديل شده بود ، بر عهده گرفت

  .......................................................................................................................................

   درس 16

  1. چرا آدم اهني از شاپرک خوشش آمد؟

  شاه پرک با همه تماشاگران فرق داشت، سوالاتي که مي کرد در برنامه ريزي ادم اهني نبود، صدايش بسيار شيرين بود، ادم اهني را تروم عزيز صدا ميزد.

  2. چرا ادم اهني از مرگ شا پرک به سوالات جواب درست نمي داد؟

  چون ادم اهني ناراحت بود که شاه پرک را نجات نداد وبه سوالات شاه پرک جواب درستي نداده بود.

  3. اخرين جمله درس چه پيامي دارد؟

  يعني درخت بلوط به شا پرک اسيب رساند شا پرک با اين که ميدا نست جانش در خطراست باز هم به درخت بلوط رفت مي توانست بگردد شايد درخت بلوط ديگري پيدا مي کرد.

  4. وقتي شاپرک براي بار اول رفت براي ادم اهني چه اتفاقي افتاد؟

  وقتي شا پرک رفت ادم اهني دو سوال اول باهم اشتباه کرد وبه سوال سوم هم جواب غلطي داد.

  ........................................................................................................................................

  درس 17

  1. دانش آموزان چه جمله هايي روي برگه هاي خود مي نوشتند؟

  من نمي توانم درست به توپ فوتبال ضربه بزنم، من نمي توانم عددهاي بيشتر از سه رقم را تقسيم کنم، من نمي توانم کاري کنم که مرا دوست داشته باشند.

  چرا دونااز دانش آموزان خواسته بود که (نمي توانم) هاي خود را بنويسند؟

  چون مي خواست با اين کار تمام نمي توانم ها را ازبين ببرد وآن ها را درون خاک بگذارد و به همه بگويد که ما مي توانيم.

  3. منظور بازرس از جمله ي (فهميدم که اين شاگردان هرگز چنين روزي را فراموش نخواهند کرد) چيست؟

   منظور اين است که ما هميشه بايد به خودمان بگويم من مي توانم و به خاطر همين است که بچه ها اين روز را فراموش نمي کنند.

  4. چرا آقاي (دونا) از بچه ها خواست که نمي توان هاي خود را داخل خاک بگذارند؟

  چون مي خواست به بچه ها بفهماند که هميشه بگويند (من مي توانم) و براي همين مراسم تدفين نمي توانم را برگذار کردند.

  تهیه کننده : reza

  منبع مطلب : motavaseteh12.blogfa.com

  مدیر محترم سایت motavaseteh12.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب خودارزیابی درس سوم نسل آینده ساز صفحه 34 فارسی هفتم

  جواب خودارزیابی صفحه ۳۴ کتاب ادبیات فارسی پایه هفتم جواب خودارزیابی درس سوم نسل آینده ساز از سایت نکس لود دریافت کنید.

  1. امتیازات یک نوجوان و جوان خوب را از دیدگاه رهبر معظّم انقلاب، بیان کنید.
  2. منظور از عبارت «آینده با حرف ساخته نمی شود» چیست؟
  3. شما ویژگی های برجسته جوان امروز ایرانی را چه چیزهایی می دانید؟

  جواب

  1. جوان و نوجوان خوب اهل فکر کردن ، دریافتن و تحلیل کردن هستند
  2. با حرف زدن نمی توان آینده را ساخت و به پیشرفتی دست پیدا کرد . ساختن آینده نیاز به تلاش و کار هوشمدانه ی همراه با ایمان و پیگیری مستمر دارد
  3. پرشور – صلاح – پاکدامنی – پارسایی – صداقت – شور و شعور – با همّت – با ایمان و مومن

  نگار سلیمی : مهم ترین و اصلی ترین بخش هر جمله فعل است. گاهی یک فعل به تنهایی مفهوم کامل یک جمله را دارد مثل: دیدم. در حالت عادی فعل در پایان جمله می آید اما گاه در جملات ادبی و اشعار ممکن است در ابتدا یا میان جمله نیز قرار گیرد.
  در برخی جمله ها هدف تنها رساندن پیام به ساده ترین شکل است.
  مثال: باران از ابر میبارد. (زبان)
  اما گاه علاوه بر رساندن پیام به زیبایی ظاهری و معنایی جمله نیز توجه می شود.
  مثال: ابر می گرید (ادبیات )

  تا توانی پیش کس مگشای راز
  بر کسی این در مکن زنهار باز
  تا میتوانی راز خود را به کسی نگو. برحذر باش تا مبادا در دل خود را به روی کسی باز نکنی تا از اسرار دلت با خبر نشوند.
  گور خانه ی راز تو چون دل شود
  آن مرادت زودتر حاصل شود
  اگر رازت را درون دلت دفن کنی و آن را به کسی نگویی، زودتر به اهدافت می رسی.
  دانه ها چون در زمین پنهان شود
  سرّ آن سرسبزی بستان شود
  همانگونه که دانه ها زمانی که زیر زمین پنهان می شوند زودتر می رویند، و باغ و بوستان راسرسبز می کنند
  گفت پیغمبر: هر آن کو سر نهفت
  زود گردد با مراد خویش جفت
  پیامبر (ص) فرمودند هر کسی راز خود را از دیگران پنهان کند، زودتر به آ رزوهای خود میرسد.

  منبع مطلب : nexload.ir

  مدیر محترم سایت nexload.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهدی 5 ماه قبل
  0

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  0
  ریحانه علی‌آبادی راونگی 18 روز قبل

  سلام اگه میشه جواب این سوال رابفرستیدسلمان جزوخانواده من استادمان از اهل اهل البیت است

  برای ارسال نظر کلیک کنید