توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  خدمات دولت الکترونیک مطالعات هشتم

  1 بازدید

  خدمات دولت الکترونیک مطالعات هشتم را از سایت پست روزانه دریافت کنید.

  نمونه سوال درس 8 مطالعات هشتم

  سوال‌های درس 8

  1. نمونه ای از کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در زندگی را نام ببرید؟

  1- ارتباط سریع با دیگران از طریق تلفن همراه

  2- مکاتبه از طریق پست الکترونیک (ایمیل)

  3- فعالیت های علمی از طریق اینترنت

  4- خرید و فروش از طریق اینترنت- بهره گیری از خدمات

  5- دولت الکترونیک

  6- آموزش از طریق ویدئو کنفرانس

  7- امنیت و نظارت با استفاده از تلویزیون های مدار بسته، تلفن همراه، و اینترنت

  8- عملیات بانکی از طریق تلفن، دستگاه خودپرداز و اینترنت.

  2. با پست الکترونیک چه کاری می توان انجام داد؟

  با پست الکترونیک (ایمیل) می توان نامه نگاری کرد و فایل های متنی یا صوتی و تصویری را به همراه نامه ارسال نمود. گیرنده می تواند همان لحظه و با سرعت پیام را دریافت کند. 

  3. چند نمونه از خدمات دولت الکترونیک را بنویسید؟

  1- پرداخت قبض آب و برق و تلفن و ... به وسیله تلفن یا اینترنت

  2- ثبتنام حج و زیارت

  3- ثبت نام کنکور، آگاهی از نتایج آزمون ها

  4- صدور گواهینامه

  5- رزرو یا خرید بلیت هواپیما، قطار و ...

  6- آگاهی از میزان مالیات تعیین شده و پرداخت آن و ....

  برای دیدن ادامه سوالات به کانال تلگرام سر بزنید:

  با فیلترشکن روشن روی لینک کانال کلیک کنید، یا آیدی کانال رو در تلگرام سرچ کنید. 

  آیدی کانال: [email protected]

  لینک کانال: t.me/joinchat/AAAAAFRnhd5gYQhA_Z-gYw

  منبع مطلب : motavaseteh12.blogfa.com

  مدیر محترم سایت motavaseteh12.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  درس 8 مطالعات هشتم

  سوالات درس   8                    

  1-     نمونه هایی از کاربرد فناوری اطلاعات وارتباطات در زندگی روزمره را نام ببرید.

  1-     تلفن همراه(برای ارتباط سریع با دیگران)

  2-      پست الترونیک یا ایمیل (برای مکاتبه)

  3-     اینترنت (برایفعالیت های علمی )

  4-     استفاده از کارتهای اعتباری به جای پول (خرید و فروش )

  5-     پرداختها وثبت نام ها به صورت الکترونیک (استفاده از خدمات دولت به صورت الکترونیکی )

  6-     آموزش از طریق ویدئو کنفرانس

  7-     استفاده از دوربین برای حفاظت از مکانها و کنترل ترافیک

  8-     استفاده از خدمات بانکی به صورت الکترونیک

  9-     استفاده آنلاین اخبار هواشناسی ، سیاسی و.. با تلفن همراه متصل به اینترنت

      2-مزایای استفاده از فناوری ها چیست؟

  دروقتوهزینه هاصرفه جوییشود،رفتو آمدهادرشهرهاکمترشودوبهعلاوهبتوانیمدر 24 ساعتشبانهروز،ونهفقطدرساعاتیمعین،ازاینخدماتبهره مندشویم.

    3-برخی از فناوری های جدید را مثال بزنید.؟

  -روشنو خاموشکردن  وسایلخانهازراهدور، باتلفنهمراه

  -ثبت میزانمصرف بر رویقبضآبوبرقوگاز ، بدونمراجعهبهمنازل

  4-تأثیرات وسایل ارتباط جمعی بر روی مردم تا چه اندازه است؟

  امروزهصاحبنظرانمعتقدندکهرسانه هایارتباط جمعی،تأثیرزیادیبرسبکزندگیوهویتافرادمی گذارند. آنها چنینبحثمی کنندکهرسانه هامی توانندموجبشوندکهمردمبهشیوه هایخاصیفکرکنندویاوقایعراهمانطورکهآنها می خواهندببینند. بهعبارتدیگررسانه هارویباورهاوافکارورفتارانسانهااثرمی گذارند. ایناثراتممکناستمثبت

  یامنفیباشند.

  5-برخی از اثرات منفی رسانه های ارتباط جمعی را ذکر کنید.

  -پرخاشگری نوجوانان با تأثیر گرفتن از فیلم ها

  -رواج بی بند وباری های اخلاقی از طریق اینترنت

  -گسترش مصرف گرایی به وسیله آگهی بازرگانی

  -کم شدن تماس چهره به چهره افراد وکم شدن دیدی وبازدید های اقوام و دوستان

  6-تبلیغات وآگهی های بازرگانی چه تأثیری بر سبک زندگی و فرهنگ عمومی می گذارد؟

  امااثرتبلیغاتازایننظرمهم استکهآنهاسعیمی کنندراه و  روشهایمخصوصیبرایلباس پوشیدن،غذاخوردن،خریدناتومبیل،سرگرمیو… رابههمه

  افرادجامعهانتقالدهندوآنروشهاراتبدیلبه  فرهنگعمومیوسبکزندگیکنند .

  7-آثار منفی آگهی های بازرگانی چیست؟

  -گسترش مصرف گرایی – تغییر سبک زندگی – مفید جلوه دادن کالاهای مضرّ

  8-هنگام استفاده از اینترنت به چه مواردی باید توجه کرد؟

  -بررسی وتحقیق درباره اطلاعات درج شده در اینترنت

  -واردنکردن اطلاعات ، عکس و فیلم شخصی

  -فاش نکردن رمز ایمیل و رمز کارتهای بانکی

  -استفاده محدود

  9-چرا نباید به همه اطلاعات موجود در اینترنت اعتماد کنیم؟

  همه اطلاعاتی موجود در اینترنت ، صحیح نیستند چون از سوی منابع و افراد مختلف منتشر میشوند. پس درباره درستی منبع و پایگاه آنها، تحقیق و پر س وجو کنید

  منبع مطلب : motaleatferidan.blogfa.com

  مدیر محترم سایت motaleatferidan.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  آموزش فتوشاپ و آموزش نرم افزار های کامپیوتر...

  1. نمونه ای از کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در زندگی را نام ببرید؟

  1- ارتباط سریع با دیگران از طریق تلفن همراه

  2- مکاتبه از طریق پست الکترونیک (ایمیل)

  3- فعالیت های علمی از طریق اینترنت

  4- خرید و فروش از طریق اینترنت- بهره گیری از خدمات

  5- دولت الکترونیک

  6- آموزش از طریق ویدئو کنفرانس

  7- امنیت و نظارت با استفاده از تلویزیون های مدار بسته، تلفن همراه، و اینترنت

  8- عملیات بانکی از طریق تلفن، دستگاه خودپرداز و اینترنت.

  2. با پست الکترونیک چه کاری می توان انجام داد؟

  با پست الکترونیک (ایمیل) می توان نامه نگاری کرد و فایل های متنی یا صوتی و تصویری را به همراه نامه ارسال نمود. گیرنده می تواند همان لحظه و با سرعت پیام را دریافت کند. 

  3. چند نمونه از خدمات دولت الکترونیک را بنویسید؟

  1- پرداخت قبض آب و برق و تلفن و ... به وسیله تلفن یا اینترنت

  2- ثبتنام حج و زیارت

  3- ثبت نام کنکور، آگاهی از نتایج آزمون ها

  4- صدور گواهینامه

  5- رزرو یا خرید بلیت هواپیما، قطار و ...

  6- آگاهی از میزان مالیات تعیین شده و پرداخت آن و ....

  4. افراد از طریق تلفن، دستگاه خودپرداز و اینترنت چه کارهایی می توانند انجام دهند؟

  کارهایی مانند واریز کردن پول به حساب دیگران، گرفتن موجودی، دریافت صورتحساب یا برداشتن پول از حساب خودشان. 

  5. استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات چه نتایجی دارد؟

  بسیاری از این فناوری ها موجب می شوند که در وقت و هزینه ها صرفه‌جویی شود، رفت و آمدها در شهرها کمتر شود و به علاوه بتوانیم در 24 ساعت شبانه روز، و نه فقط در ساعاتی معین از این خدمات بهره‌مند شویم. 

  6. تأثیر وسایل ارتباط جمعی (رسانه های ارتباط جمعی) بر فرهنگ عمومی چیست؟

  امروزه صاحب نظران معتقدند که رسانههای ارتباط جمعی، تأثیر زیادی بر سبک زندگی و هویت افراد می گذارند. آنها چنین بحث می کنند که رسانه ها می توانند موجب شوند که مردم به شیوه های خاصی فکر کنند و یا وقایع را همان طور که آن‌ها می‌خواهند ببینند. به عبارت دیگر رسانه ها روی باورها و افکار انسان ها اثر می گذارند. این اثرات ممکن است مثبت یا منفی باشند. 

  7. اثرات منفی رسانه های ارتباط جمعی را بنویسید؟

  1- امروزه بخش زیادی از وقت مردم صرف تماشای تلویزیون یا استفده از اینترنت می‌شود و افراد تحت تأثیر این صحنه ها روش های خشونت آمیز را به کار ببرند و یا برخی پایگاه های اینترنتی ممکن است، بیبند و باری های اخلاقی را در کاربران ترویج کنند

  2- آگهی های بازرگانی است که مصرف گرایی را در جامعه تشویق می‌کند

  3- کم شدن تماس چهره به چهره افراد و کم شدن دید و بازدید های اقوام و دوستان

  4- کم شدن گفت و گو بین اعضای خانواده

  منبع مطلب : learn-all-thing.blog.ir

  مدیر محترم سایت learn-all-thing.blog.ir لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  کص 28 روز قبل
  0

  علغیاناعب

  الیا 1 سال قبل
  0

  ممنون عالی بود. (◔‿◔)

  عالی 1 سال قبل
  1

  عالی

  پوچ 1 سال قبل
  1

  هچ فقط خواستم یه چی گفته باشم 😂😂

  ناشناس 1 سال قبل
  0

  سلام این است دنیا دنیا درحال به هم ریختن میباشد و شاید زلزه هم بیاید تمام کردم ❤😋

  مهدی 2 سال قبل
  4

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید