توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  خداوند در قران با چه لفظی از قیامت یاد می کند

  1 بازدید

  خداوند در قران با چه لفظی از قیامت یاد می کند را از سایت پست روزانه دریافت کنید.

  اسامی قیامت در قرآن

  اسامی قیامت در قرآن

  در قرآن قیامت با اسامی مختلفی یادآوری شده است و از نظر مفسرین هر کدام از این اسامی معانی بیشتری درباره آنرا شرح می دهند:

  اسامی قیامت در قرآن کریم[ویرایش]

  در قرآن کریم به فراوانی از قیامت یاد شده‌است، این یادآوری گاه با برهان و گاه با آوردن مثال‌ها بوده و سعی برآن بوده تا فهم آن را به ذهنها نزدیک سازد. روز قیامت به معنای برانگیخته شدن پس از مرگ و قائم شدن و روز قیامت را به همین جهت قیامت گویند که در آن وقت مردگان زنده شوند و قیام کنند و روز قیامت روزی است که خلایق همه برای محاسبه محشور شوند.

  «اِنّ الذین آمنوا والذینَ هادوا والنّصاری والصائبین مَنْ آمَنَ باللهِ والیومِ الآخِرِ و عَمِلَ صالِحاً فلهم اجرُهم عند رَبّهم و لاخوفٌ علیهم و لا هم یحزنون» (بقره/۶۲)

  «کسانی که ایمان داشتند و یهودیان و مسیحیان و ستاره پرستان و فرشته پرستان، هر که به خدا و روز قیامت ایمان داشته و کردار نیک انجام داده باشد، چنین افرادی پاداششان در پیشگاه خدا محفوظ بوده و ترسی بر آنان نیست و غم و اندوهی بدیشان دست نخواهد داد»

  در قرآن کریم با اسامی مختلفی از قیامت یاد شده‌است که در ادامه برخی از آن‌ها را نام می‌بریم.

  فلسفه معاد[ویرایش]

  به قیامت، «معاد» گفته می‌شود، از آن جهت که «محل بازگشت» است؛ بازگشتن به جایی که قبلاً آنجا بود. معاد نزد اهل کلام حشر را گویند و آن دو قسم است: جسمانی و روحانی. مراد از معاد در کلمات متکلمان و فلاسفه بازگشت انسان است بعد از مرگ و حیات بعد از مرگ است و تصویر آن چنین است که انسان بعد از مرگ مجدداً زنده شده و در روزی که آن را روز معاد گویند به حساب اعمال وی رسیدگی و نیکوکاران پاداش نیکوکاری خود را گرفته و منعم شوند به نعم جاودانی و بدکاران به کیفر اعمال زشت خود برسند و مهذب شوند به عذاب جاودانی. یکی از مسائل مهم که از دیر زمان مورد توجه ادیان و متکلمان و فلاسفه قرار گرفته‌است همان مسئله زندگی بعد از مرگ و معاد است. پیروان ادیان کلاً معتقد به زندگی بعد از مرگ بوده و یکی از اساسی‌ترین مسائل مذهبی به حساب می‌آورند. متکلمان که بحث و تحقیق آن‌ها خارج از حدود مذاهب و شرایع نیست نیز مثبت معاد و زندگی بعد از مرگ‌اند. بطور کلی درمساله معاد سه نظر و فرض اظهار شده‌است:

  الف - دهریان و لامذهبان یا بی خدایان که منکرزندگی بعد از مرگ می‌باشند و گویند انسان بعد از تلاشی بدن محو و نابود می‌شود و آنچه باقی می‌ماند اجزاء وموادی است که تبدیل به اشیاء و موجودات دیگر می‌شود.

  ب - کسانی که قائل به معاد و بازگشت نفوس و ارواحند و معاد جسمانی را منکر و مردود می‌دانند.

  ج - صاحبان ادیان که قائل به معاد جسمانی بوده و گویند همانطور که خدای متعال دربدو امر انسان را آفریده‌است با همین بدن مجدداً می‌آفریند و ثواب و عقاب و کیفر و پاداش عاید به همین بدن مادی می‌شود. فلاسفه مسئله معاد جسمانی را مورد بررسی قرار داده و با اشکالاتی برخورد کرده‌اند که از جمله اصل مسلم نزد آنهاست که «المعدوم لایعاد» یعنی آنچه معدوم شود قابل اعاده و بازگشت نیست از این جهت با توجه به تسلیم به دلایل عقلی متوسل به راه‌های حل دیگری شده‌اند. متشرعان و عده‌ای از متکلمان گویند خدا قادر است که همانطور که در ابتدا بندگان را آفریده‌است مجدداً بیافریند. فلاسفه مسئله را از نظر فلسفی مورد توجه قرار داده و هر یک نظر خاصی اظهار کرده‌اند بعضی قائل به معاد روحانی شده‌اند و بعضی قائل به تناسخ شده‌اند. قطب الدین گوید: و معدوم را اعادت نکندبعینه یعنی با جمیع عوارضی که مشخص او باشد که میان معاد و مستأنف الوجود فرقی است.

  شیخ الرئیس گوید: اثبات معاد از راه شریعت و اخبار و آیات آسان است و قسمتی از آن مدرک به عقل و قیاس و برهان است که سعادت و شقاوت ثابته برای نفس باشد و بعد از توضیح تفسیر مفصلی که در مورد سعادت و شقاوت داده بیان کرده‌است که سعادت و شقاوت و لذات بدنی مورد توجه حکما و اولیاء اﷲ و مقربین نیست و کمال مطلوب مقربین خیر و وصول به لذت حقیقی و خیر مطلق بوده و توجهی به لذات مادی بدنی ندارند و بنابراین معاد روحانی است و معاد جسمانی بدان ترتیب که مورد بحث فلاسفه‌است از راه عقل نمی‌توان ثابت کرد.

  ابوالبرکات بغدادی در این مورد بعد از ذکر مقدمات و بیان عقاید و نظریات مختلف و ادله منکرین معاد جسمانی، خود نتیجه گرفته‌است که معاد جسمانی است و ارواح مجدداً به ابدان بازگشت می‌کنند.

  شیخ اشراق گوید: اما اشقیاء مخلد در عناصر جسمانی و حجب ظلمانی می‌باشند و در آنجا معذب به عذاب دردناکند و سعداء و اولیأاﷲ در حضرت ربوبی و عالم عقول متنعم به لذات روحانی اند و نفوس متوسطان به مثل معلقه بازگشت کنند و معاد آن‌ها همین است. نفوس انسانی بعد از مفارقت از بدن بر پنج قسم اند زیرا که انوار اسفهبدیه یا آنکه در دو جنبه حکمت علمی‌و عملی کاملند یا متوسط و میانه‌اند یا در قسمت عمل کامل بوده و در قسمت علم ناقص اند یا برعکس در جنبه علم کاملند و در جنبه عمل ناقص یا در هر دو جنبه ٔ علم و عمل ناقص‌اند. نفوسی که از نوع اول باشند کامل در سعادتند و ازسابقین مقربین اند و نفوسی که از نوع دوم و سوم و چهارمند از متوسطان در سعادتند و هر چهار قسم از اصحاب یمین اند و قسم پنجم کامل در سعادت بوده و از اصحاب شمال‌اند.

  صدرالدین شیرازی سعی کرده‌است. مسئله را به همان طریق که شرایع بیان کرده‌اند به نحوی خاص به آن جنبه فلسفی دهد به‌طوری‌که نه قواعد فلسفی بر هم خورد و نه در اصول شرایع خللی وارد آید. او نه تنها برای انسان قائل به معاد وحشر است بلکه گوید تمام موجودات اعم از حیوانات و نباتات و جمادات و حتی هیولای اولی دارای معادند. وی اعتقاد به معاد را بر آن وجه که عامه مردم قائلند و جهال می‌گویند خوب است و اعتقاد به آن برای نظم اجتماعی مفید است زیرا بشر میل دارد که با همین وضعی که هست بدون کم‌وکاست مجدداً زنده شود و از نعم و لذایذمادی استفاده کند و اما اهل معارف و حقایق توجه به امور مادی و لذایذ حسی آن ندارند. وی برای اثبات معاد جسمانی بر آن نحو که خود گوید اصولی ذکر کرده‌است که خلاصه آن چنین است:

  ۱- وجود در هر چیزی اصل در موجودیت است.

  ۲- تشخص و مابه الامتیاز. هر چیزی عین وجود خاص آن چیز است.

  ۳- طبیعت وجود قابل شدت و ضعف است بنفس ذات بسیطه خود.

  ۴- هر مرکبی به صورت خودش است و فعلیت هر مرکبی به صورتش می‌باشد نه به ماده اش.

  ۵- وحدت شخصیه در هر موجودی بر وتیره و درجه واحده نیست مثلاً وحدت شخصیه در مقادیر متصله عین متصلیت و امتداد است.

  ۶- هویت بدن و تشخص آن به نفس است نه به جرم آن و از این جهت است که تشخص ابدان با وجود تغییرات و تبدلات همواره باقی‌اند.

  ۷- قوت خیالی جوهر قائم بذات است نه حال در بدن و نه در اعضای آن و مجرد از این عالم طبیعی است و واقع در عالم جواهر و متوسط میان مفارقات عقلیه و طبیعیات است.

  ۸- صور خیالیه قائم به نفس خودند مانند قیام فعل به فاعل نه قیام مقبول به قابل.

  ۹- صور مقداریه و اشکال و هیآت جرمیه همانطور که از فاعل به مشارکت ماده قابله به حسب استعدادات و انفعالات آن‌ها حاصل می‌شوند همانطور هم گاه از جهات فاعلیت و حیثیات ادراکیه حاصل می‌شوند بدون مشارکت ماده مانند وجود افلاک و کواکب از مبادی عقلی بر سبیل اختراع به مجرد تصورات و صور خیالیه صادره از نفس بواسطه قوت مصوره.

  ۱۰- اجناس عوالم و نشآت آن با وجود کثرت آن‌ها که به‌شمار و حصر در نمی‌آیند منحصر به سه عالمند: صور طبیعیة کائنه فاسده و صور ادراکیه حسیه مجرده از ماده و صور عقلیه و مثل الهیه، و نفس انسان را نیز این سه اکوان هست مثلاً انسان را دربدو کودکی وجود طبیعی است و بعد متدرجاً صفا یابد و لطیف شده و او را کون دیگری نفسانی حاصل می‌شود که کون انسان نفسانی اخروی است و در هر سه نشأت وحدت شخصیه او محفوظ می‌باشد و همان نشأت و کون نفسانی اخروی است که صالح برای بعث در قیامت است و او را اعضای نفسانیه‌است و کون دیگر، کون عقلی است که او را اعضای عقلی است و کون سوم است و ماحصل کلام آنکه قوت خیالیه آخرین کون انسان است در عالم طبیعت و اولین کون اوست در عالم آخرت.

  دیگر اسامی قیامت در قرآن که با کلمه یوم آغاز می‌شود[ویرایش]

  یَوم الدین؛ روز جزا (۲ حمد، ۳۵ حجر، ۲۰ صافات، ۱۲ ذاریات، ۱۵ و ۱۷ و۱۸ انفطار، ۸۲ شعرا، ۵۶ واقعه، ۷۸ ص و...)

  یَوم یَنظر المَراء ماقَدَّمَتْ یَداه؛ روزی که انسان به کارهای از پیش فرستاده‌اش می‌نگرد (نباء آیه ۴۰)

  یَوم تُبْلی السرائِر؛ روزی که پرده‌ها کنار می‌رود و اسرار فاش می‌شود (۹ طارق)

  یَوم یکون الناسُ کالفَراش المَبْثوث؛ روزی که مردم همانند پروانه‌های پراکنده مبهوتند (۴ قارعه)

  یَوم المَوعُود؛ روز موعد (۲ بروج)

  یَوم یَفِرُّ المرء مِن اَخیه و اُمّهِ وَاَبیه؛ روزی که انسان از برادر و مادر و پدرش می‌گریزد (۳۴ عبس)

  یَوم الفَصْل؛ روز جدایی (۲۱ صافات، ۴۰ دخان، ۱۷ نبا، ۳۸ مرسلات و...)

  یَوم لایَنْطِقون؛ روزی که کس سخن نمی‌گوید (۳۵ مرسلات)

  یَوم عَسیر علی الکافرین غیر یسیر؛ روز بسیار سخت و دردناک برای کافران نه آسان (۹ مدثر)

  یوم عسر؛ روز دشوار (۸ قمر)

  یَوم یَخرجُونُ مِن الاَجداث سراعاً؛ روزی که مردم از گور شتابان بیرون می‌آیند (۴۳ معارج)

  یَومُ التغابُن؛ روزی که مردم در می‌یابند که در دنیا باخته‌اند (۹ تغابن)

  یَومُ لاتملک نفسٌ لنفْس شَیئاً؛ روزی که هیچ کس مالک چیزی نیست (۱۹ انفطار)

  یَومُ لایُخْزی اللَّهُ‌النَّبی والذین آمنوا معه؛ روزی که خداوند پیامبر و مؤمنان را خوار نمی‌کند (۸ تحریم)

  یَومُ الجَمع؛ روزی که مردمان گرد می‌آیند (۷ شوری)

  یَوم تَری المؤمنین و المؤمنات یَسعی نورهم بین اَیْدیهم؛ روزی که زنان و مردان با ایمان برای اعمال شایسته‌شان با نور خویش که در پیش آنان است، حرکت می‌کنند (۱۲ حدید)

  یَوم معلوم؛ روزی که قطعی و حتمی است (۳۸ شعرا)

  یَوم مشهود؛ روزی که جملگی در آن حاضر شوند (۱۰۳ هود)

  یَوم یُدَعّون اِلی نارِجَهنّم دَعّا؛ روزی که تکذیب کنندگان معاد با شدّت و عنف به دوزخ پرتاب می‌شوند (۱۳ طور)

  یَوم الخروج؛ روزی که از گورها بیرون می‌آیند قبر (۴۲ ق)

  یَوم یسمعون الصیحة؛ روزی که فریاد رستاخیز را می‌شنوند (۴۲ ق)

  یَوم الخلود؛ روز جاودانگی (۳۴ ق)

  یَوم الخروج؛ روز رستاخیز (۴۲ ق)

  یَوم الوعید؛ روز تهدید (۲۰ ق)

  یَوم عظیم؛ روز بسیار بزرگ (۱۵ انعام، ۱۵ یونس، ۱۳ زمر، ۳۷ مریم، ۵۹ اعراف، ۲۱ احقاف، ۱۳۵ و ۱۵۶ و ۱۸۹ شعرا)

  یَوم عقیم؛ روز بدفرجام (۵۵ حج)

  یَوم الیم؛ روز بسیار دردناک (۶۵ زخرف)

  یَوم التَنّاد؛ روزی که مردم یکدیگر را می‌خوانند (۳۲ غافر)

  یَوم الحساب؛ روزی که به حسابها می‌رسند (۱۶ و ۲۶ ص)

  یَوم یقوم الحساب؛ روز محاسبه (۴۱ ابراهیم)

  یَوم یقوم الناس؛ روز رستاخیز مردم (۶ مطففین)

  یَوم التَّلاق؛ روز ملاقات (۱۵ غافر)

  یَوم الازفة؛ روزی که نزدیک است (۱۸ غافر)

  یَوم الحَسَرة؛ روزی که حسرت‌ها دارد (۳۹ مریم)

  یَوم یَقوم الاشهاد؛ روزی که گواهان برای گواهی بر می‌خیزند (۵۱ غافر)

  یَوم یقوم الروح و الملائکه صفا؛ روزی که روح و ملائکه به صف می‌ایستند (۳۸ نبا)

  یَوم لابیع فیه و لاخُلَّه؛ روزی که داد و ستدها و روابط سودی ندارد (۲۴۵ بقره)

  یَوْمَ تبیضُّ وجوه و تَسودّ وجوه؛ روزی که چهره‌هایی سپید و چهره‌هایی سیاه گردد (۱۰۶ آل عمران)

  یَوم تقوم الساعه؛ روزی که رستاخیز برپا شود (۱۲ و ۱۴ و۲۶ و ۵۵ روم، ۲۷ جاثیه)

  یَوم البعث؛ روز رستاخیز (۵۶ روم)

  یَوم الوقت المعلوم؛ روز و وقت معلوم (۳۸ حجر، ۸۱ ص)

  یَوما ثقیلا؛ روز گرانبار (۲۷ انسان)

  یَوم تشخص فیه الابصار؛ روز خیره شدن دیدگان (۴۲ ابراهیم)

  منابع[ویرایش]

  ۱- قرآن کریم

  ۲- لغت‌نامه دهخدا

  ۳- فرهنگ علوم عقلی تألیف دکترسجادی

  ۴- کشاف اصطلاحات الفنون

  منبع مطلب : fa.wikipedia.org

  مدیر محترم سایت fa.wikipedia.org لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  سوالات هدیه ها ششم

  5. خداوند در قرآن درباره یکتایی و یگانگی خود چه می فرماید؟  جواب: « لو کان فیهما آلهه الا الله لفسدتا » اگر در آسمان و زمین غیر از الله خدایان دیگری بود، آسمان و زمین به هم می ریخت.

   6.  آیه ی « لو کان فیهما آلهه الا الله لفسدتا » مربوط به کدام سوره ی قرآنی است ؟  جواب: سوره ی انبیا/ آیه 22

   7. خداوند در کدام سوره و کدام آیه وجود خدایان دیگر را نفی می کند ؟  جواب: سوره انبیا، آیه ی 22 

   8. چه چیزی نشان می دهد که فقط یک خدا جهان را اداره می کند؟ جواب: نظم و هماهنگی میان پدیده های جهان

   9. اگر خدایی غیر از الله بود ، چه اتفاقی می افتاد ؟  جواب:   آسمان و زمین به هم می ریخت و او برای اثبات خود یک نفر را بری انسان ها می فرستاد.

   10. امام علی (ع) درباره ی اثبات یگانگی خداوند به امام حسن(ع) چه فرمود؟ جواب: پسر عزیزم! بدان که اگر پروردگار تو شریکی داشت، پیامبران او نزد تو می آمدند.

  درس 2 « تنها تو را می پرستیم »

   1-جمله ی « تنها تو را می پرستیم » با کدام آیه ارتباط دارد؟  جواب: سوره حمد، آیه ی 5 : « ایّاک نعبد »

   2- مشرکان مکّه برای جلوگیری از پیشرفت اسلام چه کردند؟  جواب: 1- آزار و اذیّت مسلمانان 2- به پیامبر پیشنهاد دادند که یک سال تو خدایان ما را بپرست و سال دیگر ما خدای تو را می پرستیم.

    3- جواب پیامبر(ص) در برابر پیشنهاد بت پرستی مشرکان چه بود؟  جواب: حاضر نشد لحظه ای در برابر بت های سنگی سر فرود آورد و فرمود: « پناه بر خدا که بخواهم چیزی را همتای او قرار دهم.»

   4- بعد از ماجرای پیشنهاد بت پرستی مشرکان به پیامبر کدام سوره ی قرآنی  نازل شد و پیامبر برای ابلاغ آن به کجا رفت؟  جواب: سوره کافرون  ، مسجد الحرام

    5- شأن نزول یا علت نازل شدن سوره ی  « کافرون » چه بود؟  جواب: هنگامی که مشرکان به پیامبر پیشنهاد دادند که یک سال تو خدایان ما را بپرست و سال دیگر ما خدای تو را می پرستیم.

   6- پدر مومنان و خداپرستان کیست؟  جواب: حضرت ابراهیم (ع)

   7- چرا حضرت ابراهیم (ع) را پدر خداپرستان نامیده اند؟  جواب: چون برای دعوت مردم به خداپرستی تلاش  بسیاری کرد.

   8- خداوند در کدام سوره و آیه ی قرآنی حضرت ابراهیم (ع) را پدر مسلمانان نامیده است؟  جواب: سوره ی حج / آیه ی 78

   9- این سخن از کیست؟ « پرستیدن این بت های بی جان چه سودی برای شما دارد... »  جواب: حضرت ابراهیم (ع)

   10- سوره ی کافرون چند آیه دارد و در کجا نازل شده است؟  جواب: 6 آیه و در مکّه نازل شده است.

   11- پیامبر اکرم (ص) در سوره ی  « کافرون » چه پیامی به کافران می دهد؟  جواب:  « دین شما برای خودتان و دین من برای خودم »

   12- حضرت ابراهیم با چه کاری ضعف و ناتوانی بت پرستان به مردم نشان داد؟  جواب: هنگامی که بت ها را شکست و تبر را بر دوش بت بزرگ گذاشت.

   13- این دو بت پرست معروف چه ارتباطی با حضرت ابراهیم (ع) دارند؟       آزر:  جواب: عموی ابراهیم (ع) و بت تراش معروف       نمرود :  جواب:  پادشاه بت پرست و ظالم زمان حضرت ابراهیم (ع)

  14- با توجّه به آیه ی 32 سوره ی ابراهیم چه کسی شایسته ی پرستش و عبادت است؟ چرا؟  جواب: خدا، زیرا آسمان ها و زمین را آفرید و از آسمان آب و باران نازل کرد و به وسیله ی باران انواع محصولات برای روزی انسان ها از زمین خارج ساخت.

  درس 3 « جهان دیگر »

  1- به ترتیب مراحل زندگی انسان را بنویسید.   جواب: جنینی( نه ماه در شکم مادر )، کودکی، نوجوانی، جوانی، بزرگ سالی، پیری و کهن سالی.

   2- اوّلین و آخرین مرحله ی زندگی انسان را بنویسید.   جواب: جنینی و پیری و کهن سالی

  3- آیا زندگی انسان پس از مرگ پایان می یابد؟   جواب: خیر، چون وارد مرحله ی دیگری و حیات پس از مرگ می شود.

   4- زندگی برتر و زندگی اصلی ما کدام است؟   جواب: زندگی در آن جهان ( جهان آخرت )

   5- زندگی در دنیا و آخرت را باهم مقایسه کنید.   جواب: زندگی دنیا ، محدود است و روزی به پایان می رسد؛ امّا زندگی آخرت همیشگی است . در این دنیا مردم فرصت دارند تا آخرت خود را آباد کنند.

   6- چه کسانی در آتش جهنم گرفتار خواهند شد؟   جواب: کافران و مجرمان

   7- قرآن در جواب به مردی کافری که با آوردن یک مشت استخوان پوسیده ، قیامت را انکار می کرد، به پیامبر چه فرمود ؟   جواب: ای پیامبر بگو همان کسی که آن ها را در آغاز آفریده است ، استخوان های پوسیده را زنده می کند. ( سوره یس/ آیه 78 و 79)

   8- چه کسانی نسبت به قیامت شک دارند؟   جواب: کسانی که قدرت خداوند را خیلی کم می شمارند.

   9- خداوند برای کسانی به قیامت و قدرت خدا شک دارند چه می فرماید؟ در کدام سوره؟   جواب: آیا آفرینش دوباره ی شما در قیامت سخت تر است یا آفریدن آسمان که خدا آن را بر پا کرده است؟ ( سوره نازعات، آیه 27)

    10- کسانی که به قیامت شک دارند ، کدام صفت خداوند را نادیده می گیرند؟   جواب: قدرت خدا

   درس 4 « یاد آن روز بزرگ »

   1- دو آیه ای که پیامبر آن را برای مردی « به منزله ی فراگرفتن خوب دین » می شمارد ، کدام است؟   جواب: دو آیه ی آخر سوره ی زلزال

  2- چند سوره ی قرآن را که در آن ها به قیامت اشاره شده است ، اشاره کنید؟   جواب: در بیشتر سوره های قرآن: تکویر، حمد، قیامت، واقعه، زلزال و...

   3- با توجّه به دو آیه ی آخر سوره ی زلزال پاسخ دهید؟

  عربی: جواب: فمن یعمل مثقال ذره خیراً یره و من یعمل مثقال ذره شراً یره.

  معنی:   جواب: هرکس ذره ای کار نیک کند، نتیجه ی آن را می بیند و هرکس ذره ای کار بد کند، نتیجه  ی آن را می بیند.

  مفهوم این آیات:  جواب: نشان دهنده و اثبات روز قیامت

  4- قرآن کریم با بیان چه مطالبی انسان قیامت را به یاد انسان ها می اندازد؟ جواب: با بیان نعمت های بهشتی ، عذاب جهنم، گفت و گوی بهشتیان و جهنّمیان و...

  5-  خداوند در کدام آیه سورره ی قرآن و با چه نامی از قیامت یاد می کند؟ جواب: آیه ی 4 سوره ی حمد ، با نام یوم الدین

  6- دانش آموزی که به خدا و روز قیامت ایمان دارد در برخورد با هم کلاسی های خود چگونه رفتار می کند؟ جواب: به جهت ایمان به روز حساب و قیامت، باعث ناراحتی آن ها نمی شود، غیبت نمی کند، گناه نمی کند و...

  7- بسیاری از گناهان مردم به خاطر ..................... است.    جواب: از یاد بردن قیامت.

  درس 5 « شتربان با ایمان »

  1- صفوان که بود و کارش چه بود؟    جواب: یکی از یاران امام کاظم (ع) بود و کارش کرایه دادن شتر به مردم بود.

  2- این فرمایش امام کاظم (ع) خطاب به چه کسی و درباره ی چه مسئله ای بود؟

     « هرکس زنده ماندن ستمگران را بخواهد، از آنان است و در آتش دوزخ خواهد سوخت. »

  جواب: خطاب به صفوان ، درباره ی کرایه دادن شتر به هارون

  3- آیه ی « محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم » به چه معنی است و مفهوم آن چیست؟

  جواب: « محمد (ص) و یارانش در برابر دشمنان ایستادگی می کنند و با یکدیگر مهربان و نیک رفتارند »  توصیه به دوری از دشمنان دین خدا و مهربانی با اهل ایمان

  4- تولّی و تبری چیست؟ جواب: تولی یعنی دوستی با دوستان خدا  و تبری یعنی دوری و بیزاری جستن از دشمنان خدا

  5- مفهوم تبری در زندگی کدام پیامبر بیشتر ذکر شده است؟  جواب: حضرت ابراهیم، هنگامی که آزر عمو و سرپرستش دست از بت پرستی برنداشت از او بیزاری جست.

  6- ماجرای حضرت ابراهیمن و بیزاری جستن آن حضرت از سرپرستش در کدام سوره و آیه ی قرآن آمده است؟  جواب: سوره توبه آیه ی 114

  7- روز ملّی مبارزه با استکبار جهانی چه روزی است؟  جواب: روز 13 آبان، روز دانش آموز 

  8- روز 13 آبان چه ارتباطی با تبری دارد؟  جواب: در این روز مردم ایران بیزاری خود را از دولت های زورگو و ستمگر آمریکا و اسرائیل اعلام می کنند.

  9- پیام آیه ی 29 سوره ی فتح چیست؟  جواب: تولی و تبری، دوستی با دوستان خدا و دشمنی با دشمنان دین خدا

  10- چه حادثه ای موجب شد که روز 13 آبان را روز دانش آموز بنامند؟  جواب: به علت بیزاری جستن دانش آموزان و دانشجویان انقلاب اسلامی ایران از آمریکا و تسخیر لانه ی ( سفارت) جاسوسی آمریکا

  11- غیر از روز 13 آبان چه مناسبت های دیگری را می شناسید که در آن ها ما بیزاری خود را از دشمنان اسلام اعلام می کنیم؟  جواب: روز قدس، روز 22 بهمن و...

  درس 6 « سرور آزادگان »

  1- نوجوانی 14 ساله که با رشادت تمام در واقعه ی کربلا شهد شهادت را نوشید ؟ جواب: قاسم

  2-کدام امام با نقسه ی معاویه به شهادت رسید؟ جواب:امام حسن (ع)

  3-معاویه در چه سالی از دنیا رفت وچه کسی را جانشین خود قرار داد ؟

  جواب:در سال 60 هجری قمری از دنیا رفت و پسرش یزید را جانشین خود قرار داد.

  4- این سخن از کیست و چه موقعی ایراد شده است؟ « وای بر اسلام که به حاکمی چون یزید گرفتار شده است.»   جواب: از فرمایش امام حسین (ع) ، به هنگام به حکومت رسیدن یزید

  5- هدف قیام امام حسین (ع) چه بود؟  جواب: اصلاح امت جدش و امر به معروف و نهی از منکر

  6- تاریخ  و مکان شهادت امام حسین و تعداد یاران ایشان را بنویسید.  جواب: شهادت ایشان به تاریخ دهم محرّم سال 61 هجری با 72 تن از یارانش در صحرای کربلا

  7- از نام های صحرای کربلا است.  جواب: نینوا ، طف، عموراء ، حیر و حایر، عَقر و...

  8- نتیجه ی قیام امام حسین (ع) چه شد؟  جواب: بیداری امت اسلامی و قیام هایی با الگو گرفتن از قیام امام حسین (ع)

  9- پیام رسلان کربلا که بود؟  جواب:  حضرت زینب(س)

  10- درباره ی کودکان و نوجوانانی که در حماسه ی کربلا حضور داشتند ، بنویسید.

  جواب: 1- قاسم بن حسن المجتبی(ع) که مشهور این است که 14 ساله بود.

  2- عبدالله بن الحسین؛ طفل شیرخوار. که ظاهراً همان علی اصغر می باشد.

  3- عبدالله بن الحسن،کودک نابالغ امام حسن مجتبی(ع) که کنار امام حسین(ع)به شهادت رسید. 4- دو پسر کوچک مسلم بن عقیل  5- طفلان زینب  و....

  11- جمله ی معروف امام حسین (ع) درباره ی بیعت با یزید چیست؟ جواب: هرگز کسی مثل من با کسی مثل یزید بیعت نمی کند.

  درس 7 « سیمای خوبان »

  1- کتاب راهنمایی و هدایت مردم چیست؟ جواب: قرآن

  2- بهترین راه هدایت بشر چیست؟     جواب: معرفی الگوهای برتر و انسان های نمونه

  3- نام دیگر آیه ی 33 سوره ی احزاب چیست؟  جواب: آیه ی تطهیر

  4- معنی و مفهوم آیه ی « انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهر کم تطهیرا » چیست؟  جواب: « همانا خدا اراده کرده است که همه ی پلیدی ها و ناپاکی ها را از شما اهل بیت دور سازد و شما را پاک و مطهر کند. »  - بیانگر پاکی و معصومیت 14 معصوم و امامان

  5- کدام امام هنگام مسافرت خویشاوندی خود را با پیامبر(ص) بازگو نمی کرد؟   جواب: امام سجاد (ع)

  6- چرا خداوند در قرآن امامان بزرگوار را مورد ستایش قرار داده است؟  جواب: چون مهربان و خوش اخلاق بودند. خطای دیگران را به راحتی می بخشیدند. از کسی کینه به دل نمی گرفتند. اشتباهات مردم را به رخ آنان نمی کشیدند و آنان را سرزنش نمی کردند....

  7- وظیفه ی ما در برابر امامان چیست؟  جواب: اطاعت

  8- معنی اصلی و مبارک امامان را بنویسید.

  درس هشتم(( دوران غیبت))

  1- وقتی رسول خدا نام دوازده امام را برای مردم بیان می کرد به آن ها چه فرمود؟ ص36

  2- چرا دشمنان اهل بیت می خواستند امام زمان را در کودکی به قتل برسانند؟ ص36

  3- وقتی دشمنان اهل بیت از تولّد نوزادی که حکومت آن ها را از بین خواهد برد آگاه شدند، چه کردند؟ ص36

  4- امام زمان در چه زمانی به دنیا آمدند؟ ص36

  5- امام زمان در چه زمانی غایب شد و چه زمانی ظهور می کند؟ ص36

  6- امام زمان چند یار خاص از عالمان دینی داشتند؟ ص36

  7- آیا پس از آن چهار نفر ایشان افراد خاصی را با نام مشخّص به عنوان جانشین خود معرفی کرده است؟ ص36

  8- یکی از جانشینان در روزگار ما چه کسی بود؟ ص36

  9- مردم ایران به رهبری امام خمینی به چه کاری دست زدند؟ ص36

  10- چرا مردم ایران از امام خمینی پیروی می کردند؟ ص36

  11- ما برای آگاهی از احکام دینی به چه کسانی باید مراجعه کنیم؟ ص37ص37

  12- ولی فقیه چگونه به اداره‌ی امور جامعه می پردازد؟ ص37

  1- وقتی رسول خدا نام دوازده امام را برای مردم بیان می کرد به آن ها چه فرمود؟ ص36

  2- چرا دشمنان اهل بیت می خواستند امام زمان را در کودکی به قتل برسانند؟ ص36

  3- وقتی دشمنان اهل بیت از تولّد نوزادی که حکومت آن ها را از بین خواهد برد آگاه شدند، چه کردند؟ ص36

  4- امام زمان در چه زمانی به دنیا آمدند؟ ص36

  5- امام زمان در چه زمانی غایب شد و چه زمانی ظهور می کند؟ ص36

  6- امام زمان چند یار خاص از عالمان دینی داشتند؟ ص36

  7- آیا پس از آن چهار نفر ایشان افراد خاصی را با نام مشخّص به عنوان جانشین خود معرفی کرده است؟ ص36

  8- یکی از جانشینان در روزگار ما چه کسی بود؟ ص36

  9- مردم ایران به رهبری امام خمینی به چه کاری دست زدند؟ ص36

  10- چرا مردم ایران از امام خمینی پیروی می کردند؟ ص36

  11- ما برای آگاهی از احکام دینی به چه کسانی باید مراجعه کنیم؟ ص37

  12- ولی فقیه چگونه به اداره‌ی امور جامعه می پردازد؟

  ۱ - نظم و هماهنگی که در جهان اطراف ما وجود دارد نشانه ی چیست؟توضیح دهید

  ۲ - ۲ نمونه از نظم و هماهنگی در جهان آفرینش را بنویسید.

  ۳ - داستان نازل شدن سوره کافرون را مختصر و کوتاه بنویسید.

  ۴ - ۲ تفاوت مهم زندگی دنیا و آخرت را بیان کنید؟

  ۵ - جای خالی را با کلمه مناسب پر کن.

  الف ) بسیاری از گناهان مردم ، به خاطر از یاد بردن .......................................است.

  ب) خدا در سوره ی حمد ، با نام ...................................... از قیامت یاد کرده است.

  ج) ..................یعنی دوستان خدا را دوست بداریم و ........................... یعنی با دشمنان خدا دشمن باشیم و از آنها بیزاری بجوییم.

  ۶ - مفهوم آیه ۲۹ سوره ی فتح چیست؟

  «محمد رسول خدا و یارانش ، در برابر دشمنان کافر ، سرسخت و استوار ، و با یکدیگر مهربان و نیک رفتارند.»

  ۷ - خدا در قرآن ، در جواب مردی که پرسید خدا چگونه استخوان های پوسیده را زنده می کند ، چه فرموده است؟

  ۸ – کدام گزینه نشان دهنده وجود یک خدای یکتاست؟

  الف – نظم و هماهنگی بین ستارگان                                     ب – اگر خدا شریکی داشت ، رسولان او نزد ما می آمدند.

  ج - نظم و هماهنگی بین آسمان و زمین                 د – همه ی موارد

  ۹ – اگر یک کشتی دو ناخدا داشته باشد ، چه اتفاقی می افتد ؟

  ۱۰ – از کدام یک از پیامبران الهی در قرآن با نام پدر مؤمنان یاد شده است؟

  الف – حضرت محمد (ص)                     ب – حضرت عیسی (ع)                         ج –حضرت ابراهیم (ع)           د – حضرت موسی (ع)

  ۱۱ – داستان بت شکنی حضرت ابراهیم(ع) را در چند سطر بنویس.     

  ۱۲ – با توجه به آیه ی زیر چه کسی شایسته پرستش و عبادت است ؟ چرا؟

  « خداوند است که آسمانها و زمین را آفرید و از آسمان آب باران نازل کرد و به وسیله ی باران ، انواع محصولات برای روزی شما از زمین خارج ساخت.....»

  ۱۳ – زندگی اصلی ما در ........است.

  الف – دنیا                              ب – برزخ                                             ج- جهان آخرت                     د – قیامت

  منبع مطلب : tabatabaee6.persianblog.ir

  مدیر محترم سایت tabatabaee6.persianblog.ir لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  محمد 5 روز قبل
  0

  خداوند در قرآن با لفظ ............ از قیامت یاد می کند

  مهدی 2 سال قبل
  1

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  0
  والا 9 ماه قبل

  یاشار

  برای ارسال نظر کلیک کنید