توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  جواب خودارزیابی فرهنگ و هنر هشتم

  1 بازدید

  جواب خودارزیابی فرهنگ و هنر هشتم را از سایت پست روزانه دریافت کنید.

  گام به گام فرهنگ و هنر پایه هشتم متوسطه اول به همراه حل المسائل فرهنگ و هنر پایه هشتم

  پاسخ خودارزیابی های پایه هشتم دورۀمتوسطه اول

  خودارزیابی:درس2ادبیات فارسی

  1. دربیت آخرشعر(صورتگرماهر)به کدام نام های خداوند اشاره شده؟مصور-صورتگر-ماهر-بی تقلید

  2. چه شگفتی های دیگری اززندگی مورچه می دانید؟مورچه هاتقسیم کاردارند.آن هایی که جوان ترهستند ازتخم هاپرستاری میکنند-بعضی ها نگهبان وبعضی ها کارگرهستند. بین مورچه ها برخی کشاورز و برخی برده و برخی دامدار و برخی گوشت خوارند.همچنین صدای مورچه جز صدا های بلند است.

  3. چراخداونددرقرآن کریم انسان رابه اندیشیدن درشگفتی های خلقت دعوت می کند؟چون شگفتی های آفرینش نشانه ای ازقدرت خدا است.بااندیشیدن دراین شگفتی ها به چیزهای زیادی پی می بریم ومی فهمیم که جهان براساس نظم وقاعده خاصی آفریده شده است.

  خودازیابی درس سوم

  1.برترین و گرامی ترین ارمغان((ایران))به دیگر سرزمین ها چست؟

  جواب:اندیشه و طرز تفکر آنها،خرد و فرهنگ،تاریخ کهن

  2.دو تن از دلیران نامدار ایرانی را نام ببربد که برای سربلندی ایران کوشیده اند.

  جواب:1.امیر کبیر که برای استقلال کشور تلاش فراوانی کرد.

  2.شهید مهدی باکری،شهید همت،شهید بابادی که جان خود را فدا کردند تا سرزمینشان به دست نا اهلان نرسد.

  3.آرش کمانگیر که جان خود را در تیر گذاشت و تیر را پرتاب کرد.

  3.به نظر شما چگونه می توان از فرهنگ و ادب فرسی پاسداری کرد؟

  جواب:1.با حفظ ارزش های فرهنگی و انتقال آن به نسل های آینده

  2.اجرای عملی فرهعنگ و ادب فارسی

  3.آموزش،یاددهی و یادگیری                       

   درس چهارم  ص39

  1)    علت اصلی بحران های زندگی چیست؟زندگی به یادگیری اصول وروش های ومهارت های نیازداردکه این محارت هابه کمک اطرافیان وبزرگترها کامل می شود. واگرانسان دریادگیری امور تلاش نکندزندگی بحرانی خواهدشد.

  2)    چرازندگی به یک سفرتشبیه شده است؟زیرامانندیک سفرمی گذرد. گاهی این سفرکوتاه مدت وگاهی بلندمدت است اماهمیشگی نیست.

  3)    برای حل مشکل کم رویی یاگستاخی چه بایدکرد؟حل مشکل کم رویی این است که ارتباط موثری بادیگران داشته باشیم.برای حل مشکل گستاخی متوان گفت که فردچیرگی براساس هیجانات ومهار احساسات گوناگون مانندخشم وترس راداشته باشد.

  4)  منظورازاین سخن<<افسوس که جوان نمی داندوپیرنمی تواند>> چیست؟جوانان چون هیچ تجربه ای ندارندنمی توانندازکارهای خودبربیایندولی پیران می دانند که باید چه کارکنندامانمی توانندازپسش بربیایند.

   درس 5   ص 45

  1.شاعربرای سعادت وخوشبختی چه کارهایی  می کند؟

  1:سحرخیزباشد. 2:بامادرش مهربانی کندودرخدمتش باشد.

  3:با ادب وتمیز باشد.4: حرفهای پدر را گوش کند.

  2.این جمله <<جزراست نباید گفت:هر راست نشاید گفت>>باکدام قسمت شعرتناسب دارد؟

  زنهارمگوسخن به جز راست      هرچند تورا در آن ضررها ست

  3. برای پر بار کردن روز های زندگی چه بایدکرد؟

  بایداندیشیدوهرروزکارمفیدی انجام دادچون روزی که درآن کارانجامنگرفته است جز عمر آدمی حساب نمی شود.

  <روزی که در آن نکرده ایکار   آن روز ز عمر خویش مشمار>

  4. به نظر شما چه کارهای دیگری باعث سعادت و خوشبختی انسان می شود؟

  توکل به خدا، نظم و برنامه ریزی در کارها، تلاش مستمر در زندگی، آرامش  و .....

  درس: 6 آداب نیک صفحه: 51

  خودارزیابی

  1- سه درس که بهلول به جنید آموخت ، چه بود ؟ درخوردن اصل آن است که لقمه ی حلال باید و اگر حرام را صد از این گونه آداب به جا بیاوری فایده ندارد وسبب تاریکی دل شود. در سخن گفتن نیز باید اوّل ، دل ، پاک باشد و نیّت درست باشد وآن گفتن برای رضای خدا باشد وگرنه سکوت و خاموشی بهترونیکوتر باشد ودرآداب خواب، اصل این است که دردل توبغض و کینه و حسد مسلمانان نباشد ودر ذکرحق باشی تا به خواب روی.

  2- درزندگی امروزی ، چه آسیب هایی انسان را تهدید می کند ؟ استفاده از فناوری های پیشرفته هرچه که ما را کمک می کند ، امّا اگراز آن ها درست استفاده نشود همان قدر که کمک می کند ما را تهدید هم می کند . استفاده ی نا به جا و نسنجیده از امکاناتی که فراهم آمده است . شکستن شکوه وحرمت انسانی و کم رنگ شدن آداب و اخلاق ، رهاورد تمدّن ماشینی و علم زده ی غرب است .

  3- به نظرشما بهترین زمان سخن گفتن و بهترین زمان سکوت و خاموشی ، چه هنگامی است ؟

  زمانی که از شخص سؤالی پرسیده می شود جواب دهد و هنگامی که دیگران شخن می گویند وازاوسؤال نشده است

  4- چرا حریم قانون ، دین وهنجاری های اخلاقی ، فرهنگ و آداب جوانمردی را رعایت کنیم ؟ چون رعایت آن به نفع ماست و وظیفه ی هر شهروند را رعایت آن هاست . گذشته از آن اگر ما رعایت نکنیم ممکن است به آتش همان بی حرمتی خود ، بسوزیم.

  درس7(آزادگی

  1.از نظر پیر خارکش،عزّت و آزادگی چیست؟  قانع بودن و محتاج دیگران نبودن ، خوارنشدن در مقابل دیگران.

  2.باتوجه به شعر شخصیت پیر و جوان را باهم مقایسه کنید.  جوان مغرور و پرادعا ، پیر فروتن و بی ادعا. جوان زیاده خواه ولی پیر قانع. جوان ارزش و سعادت را در ثروت و قدرت می دید امّا پیر ارزش ها را در قانع بودن و بی نیازی نسبت به دیگران می دید.

  3.چگونه می توان به عزّت آزادگی رسید؟باید ابتدا فکر خود را تغییر داد. رندگی انسان ها در گرو فکر آنهاست یعنی ما آنچنان که فکر می کنیم زندگی می کنیم.

  4.شعر این درس به چه شیوه ای خوانده می شود؟به شیوه ی داستانی. به طوری که شنونده به شنیدن ادامه ی آن مشتاق باشد.

  درس8(نام ها و یادها

  1.سوالات قائم مقام فراهانی برای آزمایش فرزندانش چه بود؟ این شعر از کیست؟ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد/دل رمیده ی ما را انس و مونس شد     کاشف الکل که بود؟

  2.ویژگی های مشترک امیرکبیر و قائم مقام فراهانی چیست؟هر زو به مقام صدر اعظمی رسیند. آنها باهوش و ذکاوت بودند و با تلاش و کوشش خود به دانش و مقام بالایی دست پیدا کردند. آنها توانستند با جهل موجود در جامعه مبارزه کنند.

  3.خدمات قائم مقام فراهانی و امیرکبیر به ایران چه بود؟قائم مقام قراردادهای مهم و ارزشمندی برای ایران بست. امیرکبیر برای اولین بار مدارسی به نام دارالفنون که شبیه بهئمدارس حال بود تأسیس کرد. گروهی از دانشجویان را برای تحصیل به خارج از کشور اعزام کرد و جلوی ریخت و پاش درباریان را گرفت.

  4.اگر به جای امیر کبیر بودید چه می کردید؟به جای فرستادن اندک دانشجویان به خارج، دانشگاهی در ایران تأسیس کرده و استادان فرهیخته را به آن می آوردم تا دانشجویان بیشتری به تحصیل بپردازند.

  درس9 ص74

  1سید جمال الدین اسد آبادی در چه زمینه هایی استعداد داشت؟1-زبان آموزی 2-سخنوری 3-بحث با دیگران 4-تاثیر گذاری سخنش

  2 چه رابطه ای بین شعر حافظ ونقاشی کمال الدین بود؟ شاه اسماعیل در آستانه شکست ومرگ بود وکمال الدین عکس پرنده ای را کشید که در حال اوج گرفتن است ودو بیت حافظ را خواند ومنظورش این بود که این دنیای پست ارزش ماندن وتو که مانند پرنده آزاد و رهایی هستی باید به فکر رهایی از بند و اسارت دنیا باشی. زیرا مرگ تو را به عالمی    می برد  که در آن آزاد و آسوده خواهی بود

  3 چرا روحانیت وچهره های علمی-فرهنگی تاثیر بیشتری در جامعه دارند؟ آن ها به دلیل مطالعه وشناختی که از محیط جامعه و نیازهای آن دارند می دانند که در هر شرایطی جامعه به چه چیزی نیاز دارد.

  4 در جنگ چالدران چه کسی با شاه اسماعیل و سربازانش بود؟ چه کسی زخمی شد؟ 1- کمال الدین بهزاد همراه آنها بود. 2-یکی از سربازان زخمی شد.

  درس 10 ص 79

  1.در متن درس سرزمین ایران با چه ویژگی هایی توصیف شده است؟سرزمین بزرگ و عزیز و شکوهمند سرزمینی خون دل خورده سرزمین ستم دیده سرزمین عزتمند و استوار سرزمین آسمانی لحظات تلخ و شیرین و.... .

  2.درباره ارتباط حدیث (حب الوطن من الایمان)با محتوای درس توضیح دهید؟حدیث دوست داشتن وطن را ازایمان می داند و درس نیز عشق به میهن وعلاقه به آن را جزء عقیده و باور انسان می داند.

  3.به نظر شما برای عزت و سربلندی ایران اسلامی در عرصه جهان چه باید کرد؟باید عاقل بود و عاقلانه اندیشید به نیروهای داخلی اعتماد کرد از منابع داخلی برای ساختن کشور استقاده کرد.

  خود ارزیابی های درس11

   1.در بیت اول به کدام صفات حضرت علی(ع) اشاره دارد؟  اخلاص-دور از فریبکاری

  2.کدام بیت با مفهوم عبارت((الاعمال بالنیات))مناسبت دارد؟ بیت7

  3.مولوی در بیت نهم برچه نکته ای تاکید دارد؟ کار را برای خدا انجام دادن نه برای خلق خدا

  درس 12 ص93

  1-                  سه ویژگی انقلاب اسلامی را بیان کنید؟خدامحوریودین باوری- رهبری برپایه اصل ولایت فقیه- وحدت ویکپارچگی مردم

  2-                 مقصوداز عبارت انقلاب اسلامی تولدی دیگر چیست؟پس از پیروزی انقلاب اسلامی بسیاری از بنیادهای فکری ،فرهنگی ومعیارهای ارزشی واخلاقی دگرگون شد.

  3-                به نظر شما چرا آثار فرهنگی ،آیینۀ احوال وافکار جامعه است؟زیرا زبان هر دوره ای پایه ی باورها ارزش های دینی واخلاقی وبه طورکلی بربنیاد فرهنگ حاکم برآن زمان سامان می یابد.

  4-                توجه به آثارادبی مانند شاهنامه فردوسی ،مثنوی مولوی وگلستان سعدی چه نتایجی در بردارد؟چهرۀ انسانهای آن جامعه ورفتار ومنش اجتماعی اشخاص را پیش چشم خود دارید.اصولا کلید شناخت هرملتی ،ادبیات آن ملت است.

   درس 13 ص 96

  درس 16 ص 116

  درس 16 ص 116

  1-    دربند اول شعر پرندۀ آزادی تشبیه ها را بیابید؟ محمد در آغوش پدرش چونان پرنده ای بیمناک آشیان دارد.

  2-     منظور شاعر از کودکان سنگ چیست؟کودکان سنگ به دست فلسطینی ها که برای دفاع از خود وکشورشانهیچ اسلحه ای به جزسنگ ندارند.

  3-    نوجوانان فلسطینی برای آزادی سرزمین خود، چه کارهایی می کنند؟با تمام توانشان ایستادگی می کنندودرراهشان استوار هستند.

  1خودارزیابیدرسهفدهم

  صفحهی۱۲۱

  ۱-شکسپیر،روزگارراچهچیزیتشبیهکردهاست؟ به دریایی که کشتی زندگانی ما بر روی آن به سوی ساحل مقصود میرود.

  ۲-اینبیتحافظباکدامقسمتدرس،ارتباطدارد؟

  نصیحت گوش کن جانا که از جان دوست تر دارند          جوانان سعادتمند پند پیر دانا را

  برعکس اگر عقل و متانت را شعار خود کنند و پیران سالخورده را که عمر دراز تر و تجربه بیشتر دارند در این راه پر خوف و خطر راهبر خود قرار دهند زندگی را به راحت و آسایش خواهند گذرانید و ایام پیری بتوانند برای دیگران کارهای مفیدی انجام دهند.

  ۳-بهنظر،شماراهرسیدنبهخوشبختیچیست؟۱-داشتن هدف ۲-برنامه ریزی۳-استفاده از تجربه ی دیگران۴-تفکر در احوال گذشتگان۵-انتخاب آگاهانه۶-تلاش برای رسیدن به هدف۷-امید جهت رسیدن به هدف

  ۴-درعبارت((ایندریایبزرگ،همیشهدرجزرومداست))چیست؟مشکلات و سختی های زندگی پستی ها و بلندی های زندگی،حوادث تلخ و شیرین زندگی است.

  منبع مطلب : adabiyat1390.persianblog.ir

  مدیر محترم سایت adabiyat1390.persianblog.ir لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  دانلود کتاب فرهنگ و هنر هشتم متوسطه

  دانلود کتاب فرهنگ و هنر هشتم متوسطه

  نسخه الکترونیکی کتاب های درسی در هر زمان و مکانی می تواند همراه دانش آموزان، والدین آن ها و حتی معلمان مدارس نیز باشد. از همین رو بسیار مورد توجه افراد قرار دارد. معلمی که تصمیم دارد مباحث درسی ساعت و یا روزهای بعدی خود را مرور کند و یا قصد طراحی سوالات امتحانی را دارد و به هر دلیلی به نسخه چاپی کتاب درسی دسترسی ندارد، استفاده از فایل الکترونیکی آن بسیار برای او مثمر ثمر می باشد.

  هم چنین دانش آموزانی که در موقعیت های خاصی نیاز به مطالب مندرج در کتاب درسی دارند اما نمی توانند به نسخه چاپی آن دسترسی داشته باشند بهترین گزینه برای آن ها استفاده از کتاب الکترونیکی می باشد.

  دانلود کتاب فرهنگ و هنر پایه هشتم متوسطه

  بهترین منابعی که هر دانش آموز در اختیار دارد کتاب های درسی خودش است. به عبارتی ابتدا باید مفاهیم درسی را عمیقا دریابد و سپس با حل مسائل و تمارین پیچیده، مهارت خود را در هر درس افزایش دهد.

  دانش آموزان، والدین و حتی معلمانی که تمایل دارند به کتاب الکترونیکی فرهنگ و هنر هشتم متوسطه دسترسی داشته باشند، می توانند با استفاده از جدول زیر، نسبت به دریافت آن اقدام نمایند.

  استفاده از کتاب های کمک آموزشی برای تثبیت مفاهیم درسی موثر هستند اما زمانی که تمامی مفاهیم کتب درسی به خوبی درک شده باشند. در واقع همان طور که از نام کتاب های کمک آموزشی مشخص است، به پیشرفت روند آموزشی دانش آموزان کمک می کنند و بدون مطالعه کتاب درسی نمی توان تاثیر مطلوبی از آن ها دریافت نمود.

  سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…

  منبع مطلب : iranmoshavere.com

  مدیر محترم سایت iranmoshavere.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  ک.م : اصلا هیچی در مورد هنر نداره و فقط برای ادبیات هست. 😤

  . : 😐

  Ali : این که اصلا درباره هنر نگفته همش درباره ادبیاته فقط وقتمان گرفت

  منم اینجام : اصلاً در مورد هنر هیچی نداشت بیخودی وقتمون هدر رفت 😡😠 خواهشا اگه کسی جواب خودارزیابی صفحه۱۲۷ سوال ۳ رو بلده یگه

  امیر محمد : لعنت به همتون

  Zahra.Miss : وقت مون هدر دادیم هیچی هم درباره هنر ننوشته بود فقط ادبیات ..... سایت بیهوده ای بود من که راضی نبودم

  ناشناس : اینکه اصلا در مورد هنر نداره فقط ادبیات هست😐

  ناشناس : چه مزخرف ما هنر خواستم این چیه دیگه شما هام قاطی کردید به خدا😠

  دین فقط اسلام : مسئول محترم این که برای فرهنگ و هنر نیست لطفا پیگیری کنید.

  دین فقط اسلام : باهات موافقم گلم

  رها : این ک همش از ادبیات بود از هنر چیزی نبود اه طف ب همتون

  روانی : خیلی بد بووووود 😤😤لطفا وقت خودتون رو علکی هدر ندید

  یاسین : پیگیری کنید....

  F : سلام این که هنر نیست این خو همش ادبیاته 😑

  علی : واقعا که متاسفم

  ناشناس : اندازه گو نمیفهمین

  ناشناس : تو که هیچی نمیدونی

  ....... : باهات موافقم

  ....... : اخه چرا وقت مردم رو الکی میگیرین این که فرهنگ هنر نیست همش ادبیاته خدا بگم چی کارتون کنه .....

  Zahra : چرا فرهنگ هنر اصلا تو گوگل نیست 😑

  ب ت چ : تموم شد؟؟؟؟؟ خیلی تاثیرگذار بود

  ع : گند بود

  محمد : این سایت اصلا مال فرهنگ نیست فقط مال ادبیات که الکی وقت ما رو گرفته

  🌹 : تف به روتون

  ناشناس : ریدم تو مطلبت منظوز ما طراحی هاست

  ع : اینکه هیچی درمورد فرهنگ و هنر نداره کصخل کردین مارو

  دیوونن بلد نیستن الکی میزارن : دیوونن بلد نیستن الکی میزارن

  بدون نام : تمام مطالب راجب فارسی بود 😐 فرهنگ و هنرش دیگه کجااااااا بود بابا الکی وقت خود مون رو گرفتیم 😠

  Reyhaneh : خاک تو سرکچلتون کنن

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  نازی : چگونه مشاهده و قیاس اجزا می تواند به بهتر شدن تناسبات در طراحی کمک کند؟؟

  ناپلعون : 😐😐😐

  ناشناس : سلام حل کارتر کلاس صفحه ۱۱ فرهنگ هنر پایه هشتم

  خشم شب : اصلا خوب نیست وقتتان را حرام نکنید

  ناشناس : 👌

  Zahra : سلام دوستان من خودم هم گول این سایت خوردم ولی نخواستم که دیگران وقتشون تلف شه که الکی نرن دونبال جواب سوال ها من به سوال ها پاسخ دادم . 1-خط ریحان به کدام خط شبیه است؟ شبیه به خط محقق 2-در خط ریحان دور بیشتر است یا سطح؟ سطح 3- دهانه حرف«ل»چند نقطه است؟ سه نقطه

  Zahra : جواب صحفه ی 58 هنر هشتم

  ناشناس : اصلا به درد نمیخوره

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  آ 23 روز قبل
  0

  خفه شو سایت فاکی

  الی 1 ماه قبل
  3

  اصلا نخوندم ب درک

  بدون نام 2 ماه قبل
  6

  تمام مطالب راجب فارسی بود 😐 فرهنگ و هنرش دیگه کجااااااا بود بابا الکی وقت خود مون رو گرفتیم 😠

  ناشناس 2 ماه قبل
  4

  اصلا به درد نمیخوره

  ناشناس 3 ماه قبل
  3

  فقط متاسفم همین

  Zahra 4 ماه قبل
  4

  سلام دوستان من خودم هم گول این سایت خوردم ولی نخواستم که دیگران وقتشون تلف شه که الکی نرن دونبال جواب سوال ها من به سوال ها پاسخ دادم .

  1-خط ریحان به کدام خط شبیه است؟ شبیه به خط محقق

  2-در خط ریحان دور بیشتر است یا سطح؟ سطح

  3- دهانه حرف«ل»چند نقطه است؟ سه نقطه

  1
  بدون نام 2 ماه قبل

  جواب ۱۱۸ فرهنگ و هنر هشتم خود ارزیابی چی میشه ؟ لطفا جواب بدین

  4
  Zahra 4 ماه قبل

  جواب صحفه ی 58 هنر هشتم

  علی 4 ماه قبل
  -2

  🖕🖕🖕

  Reyhaneh 5 ماه قبل
  5

  خاک تو سرکچلتون کنن

  Zahra 5 ماه قبل
  9

  چرا فرهنگ هنر اصلا تو گوگل نیست 😑

  ب ت چ 5 ماه قبل
  8

  تموم شد؟؟؟؟؟

  خیلی تاثیرگذار بود

  ع 5 ماه قبل
  7

  گند بود

  ناشناس 6 ماه قبل
  15

  چه مزخرف ما هنر خواستم این چیه دیگه شما هام قاطی کردید به خدا😠

  علی 6 ماه قبل
  11

  واقعا که متاسفم

  ناشناس 6 ماه قبل
  10

  اندازه گو نمیفهمین

  F 6 ماه قبل
  11

  سلام این که هنر نیست این خو همش ادبیاته 😑

  ناشناس 6 ماه قبل
  15

  اینکه اصلا در مورد هنر نداره فقط ادبیات هست😐

  ....... 6 ماه قبل
  9

  اخه چرا وقت مردم رو الکی میگیرین این که فرهنگ هنر نیست همش ادبیاته خدا بگم چی کارتون کنه .....

  ناشناس 6 ماه قبل
  0

  جواب صفحه ی ۵۸هنر هشتم

  یاسین 6 ماه قبل
  11

  پیگیری کنید....

  دین فقط اسلام 6 ماه قبل
  14

  مسئول محترم این که برای فرهنگ و هنر نیست

  لطفا پیگیری کنید.

  Zahra.Miss 7 ماه قبل
  15

  وقت مون هدر دادیم هیچی هم درباره هنر ننوشته بود فقط ادبیات .....

  سایت بیهوده ای بود

  من که راضی نبودم

  0
  . 26 روز قبل

  کاملا موافق

  3
  Bille 3 ماه قبل

  چرت و مزخرف

  همه چی داشت جز فرهنگ و هنر😐

  9
  ....... 6 ماه قبل

  باهات موافقم

  13
  دین فقط اسلام 6 ماه قبل

  باهات موافقم گلم

  خشم شب 7 ماه قبل
  4

  اصلا خوب نیست وقتتان را حرام نکنید

  ع 7 ماه قبل
  6

  اینکه هیچی درمورد فرهنگ و هنر نداره کصخل کردین مارو

  2
  ناشناس 6 ماه قبل

  دقیقا

  ناشناس 7 ماه قبل
  3

  اقا چرا ریدی؟

  6
  ناشناس 7 ماه قبل

  ریدم تو مطلبت منظوز ما طراحی هاست

  دانش 7 ماه قبل
  3

  هنر میخواستم حاج اقا

  6
  دیوونن بلد نیستن الکی میزارن 7 ماه قبل

  دیوونن بلد نیستن الکی میزارن

  روانی 7 ماه قبل
  11

  خیلی بد بووووود 😤😤لطفا وقت خودتون رو علکی هدر ندید

  2
  شیدا 4 ماه قبل

  تو اول یاد بگیر الکی رو چطور مینویسن بعد حرف بزن ...

  F 7 ماه قبل
  3

  چرا واقعا؟

  اصلاح کنید سایتو

  اصلا پاک کنید

  میگه هنر ولی فارسی میاره

  ناشناس 7 ماه قبل
  4

  سلام حل کارتر کلاس صفحه ۱۱ فرهنگ هنر پایه هشتم

  Rasta 7 ماه قبل
  3

  خاک تو سرتون عن خشکا 😐

  مینویسیت هنر بعد ادبیاته؟😐

  ناپلعون 7 ماه قبل
  4

  😐😐😐

  نازی 7 ماه قبل
  4

  چگونه مشاهده و قیاس اجزا می تواند به بهتر شدن تناسبات در طراحی کمک کند؟؟

  🌹 7 ماه قبل
  6

  تف به روتون

  4
  ناشناس 6 ماه قبل

  👌

  شیوا 8 ماه قبل
  0

  صفحه 11هنر هشتم خود ارزیابی کی میتونه بگه

  parsa 8 ماه قبل
  0

  این چیه آخه جواباش نیست 😐

  رها 1 سال قبل
  12

  این ک همش از ادبیات بود از هنر چیزی نبود اه طف ب همتون

  محمد 1 سال قبل
  6

  این سایت اصلا مال فرهنگ نیست فقط مال ادبیات که الکی وقت ما رو گرفته

  mohsmmad 1 سال قبل
  1

  اگه کسی جواب صفحه ۱۱۱ هنر میدونه بگه

  منم اینجام 1 سال قبل
  19

  اصلاً در مورد هنر هیچی نداشت

  بیخودی وقتمون هدر رفت 😡😠

  خواهشا اگه کسی جواب خودارزیابی صفحه۱۲۷ سوال ۳ رو بلده یگه

  2
  محمد 8 ماه قبل

  اره

  . 1 سال قبل
  20

  😐

  امیر محمد 1 سال قبل
  15

  لعنت به همتون

  ali 1 سال قبل
  1

  رینم من بوش که ده وارد ای سایت بیوه

  Ali 1 سال قبل
  19

  این که اصلا درباره هنر نگفته همش درباره ادبیاته فقط وقتمان گرفت

  ناشناس 1 سال قبل
  9

  تو که هیچی نمیدونی

  ک.م 1 سال قبل
  24

  اصلا هیچی در مورد هنر نداره و فقط برای ادبیات هست. 😤

  مهدی 1 سال قبل
  4

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید