توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  جواب بازی آمیرزا مرحله 1000 به بعد

  1 بازدید

  جواب بازی آمیرزا مرحله 1000 به بعد را از سایت پست روزانه دریافت کنید.

  آمیرزا

  آمیرزا

  جواب بازی آمیرزا مرحله 1000 به بعد را آماده کردیم و منتشر می کنیم که در این مطلب جواب آمیرزا از 1000 تا 1099 قرار داده شده است.

  لطفا دقت کنید که پاسخ های باز امیرزا برای مرحله 1000 به بعد، در حال بروزرسانی دقیقتر می باشند … (به صورت کامل آپدیت شد)

  ۱۰۰۰- دما – ندا – مزد – نام – دام – نما – حنا – نماز – نماد – مداح – حامد – دامن – حمام – احمد – محمد – زمان – مزاحم – نامزد
  ۱۰۰۱- سیما – سلام – سالن – املا – اسیا – نسیم – اسان – سالم – سلمان- اسمان – ایمان – المان- ایلام – سیمان – امسال – سامان – الماس – سلیمان – میانسال
  ۱۰۰۲- هوش – شاه – شیب – بیل – شال – لایه – ویلا – اشوب – بیشه – شهاب – لواش – ابله – بیهوش – هیولا – لوبیا – باهوش – الویه
  ۱۰۰۳- دین – سیم – دیس – یمن – سند – سهم – سمیه – نسیه – سهند – هدیه – سینه – مهدی – سمند -نسیم – میهن – هندسه – مدینه – سهمیه -مهندس
  ۱۰۰۴- چای – نیت – کیش – چین – چکش – تشک – کشتی – تانک – اشتی – کاشی – کتان – کاشت – شاکی – تکان – چاشنی – شکایت – کتانی
  ۱۰۰۵- متر – نبض – مضر – ضرب – رضا – تبر – متن – مرتب – مربا – تمنا -تمبر – رانت – نبات – ضامن – رمضان – ضربان – ضمانت
  ۱۰۰۶- سکه – مکه – مترو – سکوت – سکته – موکت – کوسه – مسکو – همسر – کوره – توهم – رستم – تورم – ترسو – ترمه – سمور – سوره – سرمه – سرکه -مترسک – متروکه – سورتمه
  ۱۰۰۷- هوا – ماه – هوس – مژه – وام – سهم – اسم – اهو – واژه – مهسا – ماسه – سوژه – سهام – ساوه – ماساژ
  ۱۰۰۸- سفت – سفر – فساد – فردا – ردیف – اسید – ایست – سفید – فاسد – درست – افسر – ادرس – فارس – دفتر – تفسیر – فریاد – تدریس – سفارت – ریاست – دریافت – دستیار
  ۱۰۰۹- تبر – ترب – لبو – نبوت – کولر – نوکر – نوبت – تونل – بلور – برکت – تبرک – تنور – تنبل – کنترل – کبوتر
  ۱۰۱۰- غار – سرب – چسب – چرا – غرب – چرب – برس – اسب – ارس – ابر – ببر – باغ – بار – چراغ – سراب – غبار
  ۱۰۱۱- پدر – پند – اره – پیدا – پناه – دنیا – پنیر – پایه – ارده – نادر – رنده – پاره – پرده – نرده – پراید – پیاده – ادینه – دینار – دایره – پرنده – اینده – ناهید – پیراهن
  ۱۰۱۲- چرک – کوچ – کوه – کله – چکه – مکه – لکه – کچل – چرم – کولر – کوچه – کوله – کوره – چروک – ولرم – ملکه – کلمه – چکمه – کلوچه – مورچه
  ۱۰۱۳- وارد – دنیا – نیرو – نادر – اینه – رادیو – ناهید – ادویه – دینار – ویران – دوران – وردنه – اروند – اندوه – اینده – دایره – دیوار – دیوانه
  ۱۰۱۴- پرش – پتو – شور – تیپ – تیر – پشت – شوت – توت – تشت – ترش – تپش – توپ – تور – ترشی – پشتی – تیتر – یورش – رویش – تیشرت – شیپور
  ۱۰۱۵- بیل – گلو – ریل – گاو – برگ – ریال – گاری – ویلا – بلور – الگو – گلاب – واگیر – گالری – لوبیا – گوریل – گلابی – بلوار
  ۱۰۱۶- سرب – سیب – اسب – اسیر -مربی – مسیر – امیر – سیما – سرما – سراب – مربا – اسیب – بیسیم – سیراب – بیمار – بسیار – سیرابی
  ۱۰۱۷- نور – وزن – زبر – زبان – بازو – روان – زانو – بانو – برنز – ارزو – ابرو – ابان – ازار – انار – اواز – زنبور – انبار – ارزان- ابزار- روبان – بازار – باران
  ۱۰۱۸- رشد – رشت – مشت – شهر – ترش -دشت – ترشی – تیره – شهید – تیشه – مهدی – ریشه -مرید – درشت – درهم – رشته – مدیر – مشهد – شهرت – مشتری
  ۱۰۱۹- یزد – وزن – یاد – دیو – زود – نان – زیان – ویزا – زیاد – ایزد – دنیا – زانو – نیاز – نوزاد – زندان – یونان – اندونزی
  ۱۰۲۰- یاس – نفس – ریل – لیف – فیل – سفر – سال – سفیر – سینا – نفیس – فسیل – افسر – سفال – فارس – سالن – ریال – سریال – افرین

  ۱۰۲۱- سبز – سرب – زبر – زوج – سرو – وجب – وزن – سوز – نجس – جنس – برج – رنج – سوزن – برنج – برنز – بورس – رسوب – جنوب – جسور – زنبور
  ۱۰۲۲- چمن – چشم – چاه – چین – چای – نیش – ماش – شاه – میهن – امین – چانه – منشی – شانه – ماهی – نامه – چشمه – هاشم – همایش – چاشنی – شاهین – نمایش – ماشین
  ۱۰۲۳- وبا – لبو – توکل – نوبت – کتان – کوبا – کابل – کتاب – تونل – بانو- بانک – تانک – تنبل – بالن – بالکن – تابلو – وکالت – تنباکو
  ۱۰۲۴- فلک – لکه – کره – مکه – کلاف – کامل – همکف – کلام – کمال – کلمه – کلاه – فلکه – مالک – رفاه – اهرم – اکرم – کافر – کافه – ملکه – ماهر – همکار – کلافه
  ۱۰۲۵- قند – قاب – نصب – صبا – نقص – صدا – بدن – باد – بند – صیاد – دنیا – بیان – باند – قصاب – صادق – نقاب – ناقص – قنادی
  ۱۰۲۶- رخش – خاک – خوک – خوب – خشک – بخش – شوخ – شاخ – شکار – شورا – رکاب – خواب – بخار – خاور – ابکش – ابرو – خراب – کشور – خشاب – خراش – خوراک – خشکبار
  ۱۰۲۷- مزه – میز – بره – باز – ابزی – زیبا – ماهی – بیمه – بازی – مربی – زهرا – هیزم – زیره – هزار – مربا – مهراب – مبارز – بهرام – میرزا – ابریز – بیمار – بامیه
  ۱۰۲۸- سرب – سبد – سرد – پسر – پدر – درس – برده – نبرد – بدنه – سهند – پنبه – سپهر – بندر – برنده – سپهبد – سپرده – پرنده
  ۱۰۲۹- مبل – لقب – قله – محل – همت – هتل – ملت – قتل – قلب – حلق – حمله – مهلت – حلقه – محله – لقمه – قلمه – قبله – محبت
  ۱۰۳۰- نوا – وام – ناو – نظم – وان – اول – ظلم – مال – مومن – نظام – ظالم – منظم – ناظم – مظلوم – ملوان
  ۱۰۳۱- ناف – آهن – تنه – تاب – آفت – نفت – هفت – نبات – تنها – تباه – انبه – آبان – تابه – بافت – آفتاب – انتها – آفتابه
  ۱۰۳۲- نیش – کهن – کیش – شیک – شاه – انشا – آینه – شاکی – کاشی – آشنا – کاهش – شانه – کینه – اشیا – شایان – کیهان – شاهین – کاشان – اشکان – آشیانه – کاشانه
  ۱۰۳۳- خطا – مطب – میخ – آیه – آبی – بام – خام – بها – ماه – بخیه – خیمه – خیام – خیاط – خامه – بیمه – ماهی – طباخی – مخاطب – بامیه
  ۱۰۳۴- دکه – دشت – مدت – همت – مکه – کته – شهرت – شهرک – دکمه – مشهد – مدرک – تشکر – ترشک – تمشک – درشت – رشته – شرکت – درهم – دکتر – مشترک – درشکه
  ۱۰۳۵- دعا – عدس – دست – عادت – سرعت – سرود – سواد – وسعت – دعوا – عروس – وارد – ساعد – دوست – راست – درست – دعوت – راسو – ساعت – رسوا – دستور – سعادت – روستا
  ۱۰۳۶- لنگ – لگن – یاس – سنگ – زنگ – زگیل – نیاز – زیان – انگل – سالن – انزلی – گیلاس – گیلان – انگلیس
  ۱۰۳۷- محل – شام – سیم – سیل – ساحل – سیما – مسیح – حلیم – سالم – شمال – سلام – مسلح – سلاح
  ۱۰۳۸- کشک – چکش – کمک – کیش – کیک – مشک – شکم – شمش – چشم – کشیک – کشیش – مشکی – چشمک – کشمش
  ۱۰۳۹- کار – غذا – کوه – کره – آذر – ذره – ذکر – غار – کوره – کاوه – غوره – کاغذ – کاهو
  ۱۰۴۰- نرم – نظر – نظم – انبر – رمان – امیر – مربی – نظام – منبر – ناظر – مربا – ناظم – بریان – بیمار

  ۱۰۴۱- آزیر – کارت – یکتا – کتری – دریا – ژاکت – دارت – اردک – راکت – دکتر – کتیرا – تاریک – تدارک
  ۱۰۴۲- فلز – فدا – فال – وفا – هلو – هدف – زلف – زال – فاز – زود – زالو – هالو – دزفول – آلوده – فولاد – فالوده
  ۱۰۴۳- مهم – یاس – سهم – سیاه – ماسه – مسیر – ریسه – مریم – سایه – مرام – ماهر – مرهم – سرمه – همسر – سیاره – مراسم – سرمایه
  ۱۰۴۴- شیب – عیب‌ – شیعه – اینه – بیشه – شهاب – انبه‌ – شانه – شنبه – شعبه – شایعه – شعبان – شاهین
  ۱۰۴۵- مزه – زخم – میخ – میز – خزر – خیمه – هیزم – زیره – خیره – خیام – خیار – خمره – خرما – خامه – خمیر – مریخ – میرزا – خمیازه
  ۱۰۴۶- حسب – عیب – سیب – تاس – اسب – بست – تاب – ایست – حیات – بیات – ساعت – حساب – عباس – بیست – آسیب – تسبیح
  ۱۰۴۷- میل – نور – لیف – فیل – فنر – فرم – نرم – نیرو – فیلم – منفی – فوری – لیمو – ولرم – فرمول – نیمرو – نیلوفر
  ۱۰۴۸- موج – نوه – نان – جام – نجوم – نامه – جهان – جنون – هجوم – جوان – جهنم – نمونه – انجمن – جوانه – مجنون
  ۱۰۴۹- تنش – شنبه – شعبه – شتاب – نبات – عناب – شهاب – تابش – تشنه – انبه – بهشت – شانه – تنها – شبانه – شعبان
  ۱۰۵۰- پتو – پلو – پدر – پول – توپ – تپل – پدال – پودر – پارو – دارت – دلار – دولت – تولد – پادو – پالتو – دلاور – پولدار
  ۱۰۵۱- بکر – ببر – سبک – کال – لاک – اسب – باک – کاسب – کابل – کلاس – کباب – رکاب – بابک – بابل – لباس – اکبر – کربلا
  ۱۰۵۲- پدر – پناه – پیدا – پنیر – پرده – پاره – پراید – پیاده – آدینه – پادری – دینار – دایره – پرنده – ناهید – آینده – پیراهن
  ۱۰۵۳- خان – زخم – نان – جام – جان – مخزن – نماز – ناخن – مجاز – خانم – خزان – زمان – انجام – انجمن
  ۱۰۵۴- قله – قفل – فقر – لوح – قول – فرق – قهر – حلق – حرف – روح – لوحه – ورقه – حوله – حلقه – حرفه
  ۱۰۵۵- مهم – سق – قسم – رقم – ساق – قاره – ماسه – همسر – مقام – سرما – ساقه – سارق – سرمه – سهام – سماق – مراسم
  ۱۰۵۶- قفل – قبل – قتل – تلف – لغت – باغ – بغل – قلب – قالب – قلاب – بقال – بالغ – بافت – تقلب – قاتل – فلات – غلات
  ۱۰۵۷- کمد – کدو – هند – مکه – کوه – کود – دکه – موج – نمک – نوه – دکمه – جهنم – نجوم – هجوم – کندو – کنجد
  ۱۰۵۸- خیر – شیخ – فرش – دوش – خوش – شوید – خرید – شوخی – فرید – شریف – فوری – فروش – فرود – رشید – رویش – درویش – فرشید – خورشید
  ۱۰۵۹- عقب – شوق – شعر – عشق – عرق – عرب – بوق – برق – برش – ربع – شرق – روح – عقرب – شروع – شعور – عبور
  ۱۰۶۰- مشک – شکم – شکر – مهر – کمر – پشه – پشم – بشر – شرم – شهر – پشمک – برکه – بشکه – شهرک – مرکب – شبکه

  ۱۰۶۱- گیس – گاو – سیم – گوی – سیب – گام – اسم – بام – اسب – مگس – سوگ – سویا – میگو – موسی – آسیب – سیما – مساوی
  ۱۰۶۲- زود – خوب – خون – وزن – خدا – زانو – زبان – نخود – بازو – بانو – خزان – دوزخ – خواب – نوزاد – نابود
  ۱۰۶۳- هتل – کینه – آینه – کلیه – لیته – تیله – تکیه – نکته – لکنت – تنها – کتان – کلاه – کیهان – کنایه – نهایت – لاتین – کتانی
  ۱۰۶۴- شوم – شنل – موش – نوه – هوش – هلو – دوش – هلند – دشنه – دشمن – مشهد – دلمه – دمنوش
  ۱۰۶۵- رشت – شتر – تیر – ترش – ترشی – رویا – اشیا – آشتی – آریا – شورا – ارتش – واشر – شیار – تراش – اتریش – آرایش
  ۱۰۶۶- عمه – عرب – مهر – متر – همت – چرم – بچه – چتر – چرب – مرتع – عبرت – رتبه – تمبر – مرتب – مربع – تربچه – معتبر
  ۱۰۶۷- دسر – درس – خوب – سرخ – سبد – رود – خرس – بره – سوره – برده – سورد – روده – خروس – خسرو – بورس – رسوب
  ۱۰۶۸- خطا – میخ – خیر – خطر – خیار – امین – مینا – خیام – خیاط – امیر – خمیر – مریخ – رمان – خانم – نیما – خرما – نمیرخ – رامین
  ۱۰۶۹- عمه – شخم – شمع – علم – عمل – شام – خشم – شاخ – ملخ – مشعل – ماشه – عمله – شاخه – خامه – خاله – شمال – شعله – علامه
  ۱۰۷۰- سکو – سود – کسل – فلک – سال – کادو – واکس – کلاس – کلاف – لوکس – سواد – سوال – فاسد – سفال – فولاد
  ۱۰۷۱- سمت – ستم – قیر – قسم – رسم – ترس – رقم – مریم – قیمت – رسمی – سرقت – رستم – قسمت – تقسیم – ترمیم – مستقیم
  ۱۰۷۲- تکه – سکه – نمک – متن – کته – مسکن – نکته – کمان – همسن – کاسه – کتان – تنها – ساکت – تسمه – تماس – سکته – ماسک – سهام – سکان
  ۱۰۷۳- ملت – نمک – کلم – نعل – هتل – مکه – تکه – تله – علم – عمه – عمل – نکته – کلمه – متلک – لعنت – ملکه – نعمت – مهلت
  ۱۰۷۴- هدف – هادی – ایده – آینده – دنیا – نوید – دهان – دانه – ادویه – آدینه – فایده – اندوه – آینده – ناهید – دیوانه
  ۱۰۷۵- چمن – خدا – اخم – خام – معاد – معدن – نخاع – مانع – دامن – خانم – عمان – عماد – چمدان
  ۱۰۷۶- شیب – مشت – آشتی – تیشه – بیمه – بیشه – شبیه – امشب – تابه – تابش – شتاب – بهشت – شهاب – همایش – مهتاب – شهامت – بامیه – مهتابی
  ۱۰۷۷- کوچ – چکه – کوه – کله – چلو – لکه – خوک – ملخ – کچل – کوچه – کوله – چکمه – ملکه – کلمه – کلوچه
  ۱۰۷۸- جیب – عاج – وجب – عیب – باج – جان – نجیب – عجیب – واجب – جنوب – بانو – جواب – عناب – جوان – بینوا
  ۱۰۷۹- مزد – نادم – منها – زنده – نامه – همزن – آزاد – نامزد – همدان – مهناز – آزاده – آماده – ادامه – اندام – مانده – زمانه – دامنه – اندازه – زاهدان
  ۱۰۸۰- قلب – قفل – قله – بقا – لاف – قاب – فال – ابله – قالی – افقی – لایه – لایق – قلاب – قالب – قبله – قبیله – قافیه – قیافه – قلابی – قافله – بقالی

  ۱۰۸۱- زمستان – ایست – تمیز – زیست – سایز – تنیس – نسیم – نماز – میزان – سیمان – سینما – آستین – امنیت – زمستان
  ۱۰۸۲- بره – راه – انبه – بانو – بهار – انار – آوار – آبان – روبان – ناهار – روباه – ارابه – آواره – انبار – باران – انبوه – آهنربا
  ۱۰۸۳- نای – نیش – نفع – دین – عید – فیش – فنی – دفع – دعا – دفن – شفا – شاد – شادی – عادی – دانش – دفاع – فانی – دنیا – افشین
  ۱۰۸۴- یاس – گرم – ریگ – گوی – گاو – سوگ – مرگ – مگس – میگو – گاری – گیسو – سویا – مسیر – سمور – موسیر – مویرگ – سیگار – سماور – مساوی
  ۱۰۸۵- سیر – سحر – حیا – حرف – سفیر – سایه – حریف ریسه – سیاه – رفاه – حرفه – افسر – سفره – فارس – سرفه – رایحه – سیاره – فارسی
  ۱۰۸۶- ترب – نیت – تبر – بره – هرم – بیمه – مربی – میهن – نیمه – تیره – تمبر – ترمه – بهمن – رتبه – نمره – مرتب – تنبیه – تمرین – مرتبه – بهترین
  ۱۰۸۷- زره – زهر – خزر – زبر – غرب – هرز – غار – غاز – باغ – خبر – باز – بخار – غبار – هزار – خراب – زهرا – بارز – خربزه – خرابه
  ۱۰۸۸- قاب – قیر – بقا – بوق – قوی – نیرو – قوری – رقیب – قاری – بانو – قرآن – براق – نقاب – باقر – قناری – بریان – روانی – ویران – بیرون – قربان
  ۱۰۸۹- تاج – برج – جواب – توجه – جارو – واجب – جرات – جوهر – رتبه – توبه – بهار – بوته – بهتر – تاجر – تابه – باروت – روباه – تجربه – جواهر – جوراب
  ۱۰۹۰- دین – بیت – سیب – دیس – عیب – سعی – عید – نیت – سبد – سند – دست – بعد – تند – عدس – سعدی – سعید – عدسی – سنتی – تنیس – بیست – تندیس – تبعید – بستنی
  ۱۰۹۱- همت – اسم – مرام – متهم – مرمت – همسر – مرهم – سهام – راست – تمام – اهرم – رستم – سرما – مراسم – مهمات – ستاره – مهارت
  ۱۰۹۲- گام – هوش – گوش – گاو – ماه – موش – آگهی – گیاه – میوه – میگو – گوشی – گویش – گوشه – هاشم – ماشه – گویا – ماهی – گیشه – گواهی – گاومیش
  ۱۰۹۳- دما – دام – مدت – مات – تاب – باد – ادب – مداح – محمد – مبدا – احمد – محبت – حامد – حمام – متحد – تمام
  ۱۰۹۴- هرز – شهر – نیش – زیر – ریز – جهش – جشن – رنج – زهر – زجر – جیره – شرجی – شیره – نیزه – ریشه – جزیره – شیرجه – نشریه – زنجیره
  ۱۰۹۵- غار – شغل – غرب – لغت – غرش – بال – بغل – باغ – تراش – غبار – بالغ – لاغر – غلات – غربت – شتاب – شربت – تلاش – شاغل – غارت – غالب – شغال – تابش
  ۱۰۹۶- دزد – نان – داد – هند – زاهد – زنده – دهان – دانه – دنده – دندان – زندان – دندانه
  ۱۰۹۷- خفه – فهم – میخ – اخم – خام – خیام – خیمه – مخفی – آگهی –  خامه – ماهی – گیاه – مخفیگاه
  ۱۰۹۸- عهد – عید – سعی – عمه – دعا – اسید – مهدی – عادی – عدسی – سعدی – سعید – مایع – ماده – معده – ساده – سهام – هادی – سایه – امید – ایده
  ۱۰۹۹- عصب – عصا –  عصر – عیب – صبا – صبر – ربع – عربی – رویا – یاور – عبور – عابر – صبور – رباعی

  منبع مطلب : amirzaa.ir

  مدیر محترم سایت amirzaa.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  آمیرزا

  آمیرزا

  اشتباه تایپی:
  1101: متور => مترو

  اشتباه تایپی :
  1109: خانه x2 => خانه/خانم

  تغییر مرحله :
  1120: حنا – حکم – حسن – نسیم – کمان – حسین – مسیح – حکیم – ماسک – محسن – مسکن – مکان – حاکم – سیمان – سینما

  تغییر مرحله :
  1124: یزد – دیگ – میز – مزد – میهن – هیزم – زمین – مهدی – گندم – زنده – نیزه – زندگی – مدینه – گزینه

  تغییر مرحله :
  1128: شمع – دعا – عید – عاج – جمع – جام – جدا – شادی – مجید – عادی – مایع – جامع – شجاع – شیاد – جامد

  تغییر مرحله :
  1130: تنه – ظهر – تار – انار – ناظر – تنها – تهران – انتها – نظارت – ناهار – انتظار

  تغیر مرحله :
  1131: خرم – ملخ – خال – اخم – خرما – ولرم – خاله – خامه – اهرم – هموار – خواهر – خرمالو

  تغییر مرحله :
  1132: فیل – ریل – زین – لیف – وزن – فلز – زلف – لنز – فنر – نیرو – لوزی – فوری – وزیر – نیلوفر

  تغییر مرحله :
  1134: کود – سوگ – نوک – نفس – سند – سنگ – سود – گود – کندو – سنگک – فندک – سوگند – گوسفند

  تغییر مرحله :
  1137:قرن – زجر – زین – جیب – قیر – برق – برج – رنج – رقیب – زینب – نجیب – برنج – برنز – زنجیر

  تغییر مرحله :
  1143: کله – ملک – کلم – مهم – آمل – آهک – مکه – لکه – کلاه – کلام – کلمه – کمال – ملکه – مالک – لاله – الکل – کامل – هلاک – هلال – مکالمه

  تغییر مرحله :
  1144: سخت – تیر – میخ – سیخ – خیس – خیام – ایست – امیر – خیار – ماست – ساخت – آخرت – مریخ – خمیر – استخر – خسارت – تاریخ – تاخیر

  تغییر مرحله :
  1147: زهر – زره – زور – تیز – هرز – تبر – وزیر – زیره – تیره – بوته – رتبه – روزه – توبه – تبریز – بهروز

  از قلم افتاده :
  1149: تلاش

  تغییر مرحله :
  1153: مرد – رسم – دیو – مدیر – اسید – رسید – امید – سیما – سمور – سرود – آدرس – سواد – مواد – مراد – مساوی – موسیر – دیوار – رادیو – سماور

  تغییر مرحله :
  1156: زور – روز – رمز – قوم – وام – موز – مرز – آقا – راز – رقم – مقوا – آرام – آزار – مزار – آواز – قرمز – آوار

  تغیی مرحله :
  1157: گدا – نان – دره – گره – نگاه – گناه – گرده – گردن – رنده – آهنگ – نهنگ – نرده – آهنگر – راننده

  تغییر مرحله :
  1158: لپه – پله – وام – پول – پلو – نهال – پونه – نامه – لانه – لامپ – ناله – مولا – ملوان – آمپول – پهلوان

  تغییر مرحله :
  1159: چمن – چرم – یار – پیچ – چای – چرا – نرم – چاپ – پیام – امیر – پارچ – چنار – پنچر – پرچم – پنیر – پیمان

  تغییر مرحله :
  1162: نرم – نمک – کمر – بانک – رکاب – مربا – اراک – آرام – آبان – انار – کرمان – باران – مبارک – انبار – کامران

  تغییر مرحله :
  1163: کره – سکه – تاس – باک – سرکه – سراب – کاسه – سکته – رتبه – راست – بهار – ساکت – رکاب – سهراب – ستاره – هکتار

  تغییر مرحله :
  1164: لگن – چنگ – چاپ – رنگ – لنگ – پرچ – چنار – گلپر – گران – نگار – لنگر – انگل – پارچ – پنچر – پلنگ – چنگال – چاپگر

  تغییر مرحله :
  1169: گدا – پند – گرد – گره – اره – راه – گرده – گردن – پرده – پناه – پگاه – آهنگر – گردنه – گردان – پرنده

  تغییر مرحله :
  1170: عمل – علم – عمه – مهم – ماه – طمع – طلا – طعم – معلم – معما – طعمه – عالم – علامه – مطالعه – معامله

  تغییر مرحله :
  1171: شاه – قاب – کاه – باک – آهک – آبکش – کباب – کاهش – شهاب – بشکه – بابک – شبکه – بشقاب

  تغییر مرحله :
  1172: ناز – ندا – نان – هند – جان – جدا – زنده – نهاد – زاهد – جهان – جهاد – جاده – دهان – دانه – زنجان – زندان – جنازه

  تغییر مرحله :
  1177: قاب – لجن – قلب – ساق – نقل – لباس – نقال – نقاب – سنبل – قالب – قلاب – سبلان – سنجاق – سنجاب

  تغییر مرحله :
  1178: زره – سفر – ساز – زهر – نفس – راه – سفره – سرفه – فارس – رفاه – زهرا – راهزن – رسانه – زرافه – فرانسه – فرزانه

  تغییر مرحله :
  1179: لنز – زخم – زال – نخل – ملخ – مبل – خال – بنا – باز – منزل – بالن – نماز – زابل – خانم – زمان – مخزن – زبان – خلبان

  تغییر مرحله :
  1180: غرب – غار – کال – غسل – باغ – بغل – کابل – لباس – کلاس – کلاغ – غالب – سراب – غبار – لاغر – بالغ – کربلا

  تغییر مرحله :
  1183: ولز – گله – گلو – لنگ – زنگ – لنز – گونی – لوزی – ونیز – نیزه – زیلو – گوزن – وزنه – زگیل – گونه – گزینه – زنگوله

  تغییر مرحله :
  1185: بیل – یاس – سیب – بنا – گلاب – سنبل – انگل – لباس – سبلان – گیلان – سنگال – گیلاس – گلابی – انگلیس

  تغییر مرحله :
  1190: سوت – سکو – کتک – تاس – کمک – موکت – واکس – مسکو – متکا – تماس – سکوت – ساکت – ماسک – ماست – مسواک – کاکتوس

  تغییر مرحله :
  1192: سود – نفس – وفا – کود – دوا – فندک – واکس – فاسد – سواد – فساد – اسفند – فانوس – واکسن

  تغییر مرحله
  1195: یار – عقب – قاب – قهر – عیب – برق – عرب – عرق – قرعه – رقیب – عقاب – عراق – عقرب – قاره – عایق – عقربه

  تغییر مرحله :
  1196: دوا – دما – صدا – وام – موم – خام – خاص – دام – خدا – مواد – خادم – مصدوم

  تغییر مرحله :
  1197: سرو – اسب – رسوب – سراب – سوار – بانو – بورس – راسو – ابرو – سهراب – سوهان – روبان – روباه

  تغییر مرحله :
  1199: دشت – شاد – دست – تند – دنیا – آشتی – شادی – شانس – دانش – تنیس – تندیس – ستایش – آستین

  منبع مطلب : amirzaa.ir

  مدیر محترم سایت amirzaa.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  اطلاعات و راهنمای حل جدول

  جواب تمام مراحل بازی آمیرزا،حل مراحل آمیرزا،پاسخ بازی آمیرزا،پاسخ سوالات بازی آمیرزا،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب بازی آمیرزا،آمیرزا،جواب بازی آمیرزا مرحله 556،جواب بازی آمیرزا مرحله ۶۰۰،جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۱۱،جواب بازی آمیرزاده،دانلود جواب بازی آمیرزا،جواب بازی آمیرزا مرحله ۷۰۰ به بعد،جواب بازی آمیرزا آپدیت جدید،جواب بازی آمیرزا مرحله 556 به بعد

  جواب بازی آمیرزا مرحله 1000 - jadvalbaz.blog.irمشاهده جواب کامل بازی آمیرزا

  جواب بازی آمیرزا ۱۰۰۰

  jadvalbaz.blog.ir

  حل بازی آمیرزا مرحله 1000 :

  دما، ندا، مزد، نام، دام، نما، حنا، نماز، نماد، مداح، حامد، دامن، حمام، احمد، محمد، زمان، مزاحم، نامزد

  منبع مطلب : jadvalbaz.blog.ir

  مدیر محترم سایت jadvalbaz.blog.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 2 ماه قبل
  0

  سلام جواب امیراز۱۱۱۷ به بعد رامیخام

  -1
  ناشناس 2 ماه قبل

  اسم جمیله هارونی

  ناشناس 3 ماه قبل
  3

  لطفن جواب سوال امیرزا را از شماره ۱۰۹۹ رابدهید ممنون

  ناشناس 7 ماه قبل
  1

  مرحله 1181 لطفا؟

  ناشناس 7 ماه قبل
  0

  من اگه میدونستم نمیومدم اینترنت

  مهدی 10 ماه قبل
  -1

  ممنون

  مهدی 10 ماه قبل
  3

  جواب ها خیلی هاشون درست نیستن

  بیزن سبزولگاری 10 ماه قبل
  1

  مرحله 1356

  Negar 12 ماه قبل
  0

  عالی مرسی همشو از روش میبینم 😌😂

  0
  مهدی 10 ماه قبل

  جواب ها درس نیستن

  مهدی 1 سال قبل
  2

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید