توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  تعبیر خواب گاو سیاه و سفید

  1 بازدید

  تعبیر خواب گاو سیاه و سفید را از سایت پست روزانه دریافت کنید.

  وبلاگ آواکس آنلاین

  وبلاگ آواکس آنلاین

  تعبیر خواب گاو سیاه و سفید

  تعبیر خواب گاو,تعبیر خواب گاو سیاه,تعبیر خواب گاو قهوه ای,تعبیر خواب گاو شیرده,تعبیر خواب گاو مرده,تعبیر خواب گاو نر,تعبیر خواب گاومیش,تعبیر خواب گاو وحشی,تعبیر خواب گاو ماده,تعبیر خواب گاو سیاه وحشی,تعبیر خواب گاو سیاه شاخ دار,تعبیر خواب گاو سیاه چاق,تعبیر خواب گاو سیاه مرده,تعبیر خواب گاو سیاه ماده,تعبیر خواب گاو سیاه سفید,تعبیر خواب گاو سیاه لاغر,تعبیر خواب گاو سیاه چیست,تعبیر خواب گاو سیاه رنگ,تعبیر خواب گاو قهوه ای شاخدار,تعبیر خواب گاو نر قهوه ای,تعبیر خواب دیدن گاو قهوه ای,تعبیر خواب گاو شیرده,تعبیر خواب گاو شیری,تعبیر خواب گاو شیری,تعبیر خواب گاو ماده شیرده,تعبیر خواب دیدن گاو شیرده,تعبیر گاو شیرده در خواب,تعبیر خواب گاو مرده,تعبیر خواب دیدن گاو مرده,تعبیر خواب مردن گاو,تعبیر خواب مردن گاو,تعبیر گاو مرده در خواب,تعبیر خواب زنده شدن گاو مرده,تعبیر خواب گاو نر,تعبیر خواب گاو نر وحشی,تعبیر خواب گاو نر و ماده,تعبیر خواب گاو نر سفید,تعبیر خواب گاو نر خشمگین,تعبیر خواب گاو نر شاخ دار,تعبیر خواب گاو نرسیاه,تعبیر خواب گاو نر بزرگ,تعبیر خواب گاومیش سیاه,تعبیر خواب گاومیش وحشی,تعبیر خواب گاومیش نر,تعبیر خواب گاومیش سفید,تعبیر خواب گاومیش بزرگ,تعبیر خواب گاومیش,تعبیر خواب گاومیش,تعبیر خواب دیدن گاومیش,تعبیر خواب حمله گاومیش,تعبیر خواب گاو وحشی سفید,تعبیر خواب گاو وحشی و شاخدار,تعبیر خواب حیوانات وحشی در قفس,تعبیر خواب گاو وحشی,تعبیر خواب حیوانات وحشی,تعبیر خواب حیوانات وحشی در خانه,تعبیر خواب کشتن گاو وحشی,تعبیر خواب حمله حیوانات وحشی,تعبیر خواب گاو ماده سیاه,تعبیر خواب گاو ماده سفید,تعبیر خواب گاو ماده چاق,تعبیر خواب دیدن گاو ماده,تعبیر خواب حمله گاو ماده,تعبیر دیدن گاو ماده در خواب,تعبیر خواب کشتن گاو ماده

  تعبیر خواب گاو , تعبیرخواب گاو , گاو در خواب دیدن

  خواب گاو یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم گاو در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب گاو می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب گاو را مطالعه نمایید و متوجه شوید گاو چه تعبیری دارد

  تعبیر خواب گاو از دید حضرت دانیال ع

  تعبیر خواب سوار بر گاو شدن کاری است که برای پادشاه می کند

  تعبیر خواب گاو نر در خانه باز شدن در خیر است

  تعبیر خواب گاو سه سر داشتن این است که نوکر تو به ازای هر سر یک سال برایت کار می کند

  تعبیر خواب گاو از دید حضرت امام جعفر صادق ع

  تعبیر خواب گاو در خواب شش چیز می تواند باشد

  فرمانروایی- مال و ثروت-بزرگی و مکنت-ریاست-سال نیکو-سود فراوان

  تعبیر خواب گاو از دید حضرت یوسف ع

  و پادشاه [مصر] گفت من [در خواب] دیدم هفت گاو فربه است که هفت [گاو] لاغر آنها را می‏خورند و هفت‏خوشه سبز و [هفت‏خوشه] خشگیده دیگر ای سران قوم اگر خواب تعبیر می‏کنید در باره خواب من به من نظر دهید. سوره یوسف آیه «۴۳»

  ای یوسف ای مرد راستگوی در باره [این خواب که] هفت گاو فربه هفت [گاو] لاغر آنها را می‏خورند و هفت‏خوشه سبز و [هفت‏خوشه] خشگیده دیگر به ما نظر ده تا به سوی مردم برگردم شاید آنان [تعبیرش را] بدانند. سوره یوسف آیه «۴۶»

  گفت هفت‏سال پی در پی می‏کارید و آنچه را درویدید جز اندکی را که می‏خورید در خوشه‏اش واگذارید. سوره یوسف آیه «۴۷»

  آنگاه پس از آن هفت‏سال سخت می‏آید که آنچه را برای آن [سالها] از پیش نهاده‏اید جز اندکی را که ذخیره می‏کنید همه را خواهند خورد. سوره یوسف آیه «۴۸»

  تعبیر خواب گاو ماده خوب بود

  تعبیر خواب گاو فربه این است که  آن سال خوب می گذرد

  تعبیر خواب گاو لاغر این است که سال گرانی است و کمی غله وجود خواهد داشت

  تعبیر خواب گاو از دید ابراهیم کرمانی

  تعبیر خواب داشتن و فروختن گوشت گاو نر ، خرید و فروش در دنیا است

  تعبیر خواب آمدن گاو نر در کوچه و خانه ، خیر و برکت است

  تعبیر خواب گاو به شما سر بزند و بیندازد مغزول شدن است در هر کاری است افت می کند

  تعبیر خواب گاو از دید جابر مغربی

  تعبیر خواب کشتن گاو نر و قسمت کردن گوشت این است که آدم بزرگی را بکشند و مال او را ببرند

  تعبیر خواب شخم زدن زمین با گاو یافتن مال زیاد است

  تعبیر خواب جنگ گاوهای نر این است که با بزرگی دشمنی می کند

  تعیر خواب گاو از دید محمد بن سیرین

  تعبیر خواب گاو ماده لاغر کمبود و قحطی است

  تعبیر خواب دیدن گوشت گاو ماده مال است

  تعبیر خواب دیدن پوست گاو ماده میراث است

  تعبیر خواب دوشیدن ماده گاو و خوردن شیر گاو این است که مالش بسیار زیاد می شود

  تعبیر خواب دیدن گاو حامله امیدواری است

  تعبیر خواب خریدن گاو چاق،زن توانگر است

  تعبیر خواب خریدن گاو ماده و صحبت کردن با گاو این است که عیش و عشق دنیا به او رو می کند

  تعبیر خواب جنگ کردن با گاو ماده و گزیدن گاو خیانت به همسرش می کند

  تعبیر خواب گاو ماده در خانه مال و نعمت است

  تعبیر خواب گاو از دید منوچهر مطیعی

  تعبیر خواب گاو خوب است

  تعبیر خواب گاو شاخ دار که به شما حمله می کند تعبیر خواب حیوانات وحشی را دارد

  تعبیر خواب گاو مهاجم و وحشی دشمنی است که می توانسته خوب باشد ولی نیست

  تعبیر خواب داشتن گاو، به نعمت رسیدن است

  تعبیر خواب گاو ماده به شما بدهند این است که آن شخص به شما سود می رساند

  تعبیر خواب کسی به شما گاو نر بدهد این است که دهنده گاو شما را به سوی سود و موفقیت تشویق می کند

  تعبیر خواب سوار بر گاو نر شدن به شرطی که گاو مطیع باشد موفقیت در انجام کار سخت است

  سوار گاو نر شدن به معنی ارتقا یافتن است و اگر پایین بیایید ان مقام را از دست می دهید

  تعبیر خواب داشتن طویله گاو نعمت فراوان است

  تعبیر خواب گاو چاق روزی زیاد و گاو لاغر روزی کم است

  تعبیر خواب گاو به کسی دادن و چیز دیگری گرفتن زیان مالی است

  تعبیر خواب فروختن گاو به پول از دست دادن مال و گرفتاری و بیماری است زیرا پول در خواب خوب نیست

  تعبیر خواب خریدن گاو خوب است و فراخی روزی است به خصوص که گاو پستان های بزرگی داشته باشد

  تعبیر خواب گاو از دید لوک اویتنهاو

  تعبیر خواب کشتن گاو ، کسب در آمد است

  تعبیر خواب دیدن گاو ، نیکبختی در تجارت است

  تعبیر خواب گاوچرانی ، مشکلات است

  تعبیر خواب گاو چاق ، خوشبختی نزدیک است

  تعبیر خواب گاو لاغر ، قیمت بالا و گرانی در راه است

  تعبیر خواب گوشت گاو ، روابط حسنه با اطرافیان است

  تعبیر خواب گاو از دید آنلی بیتون

  تعبیر خواب گاوها آمادة شیر دادن باشند این است که نشانة رسیدن به تمامی امید هاست .

  تعبیر خواب گاو | تعبیرخواب گاو | تعبیر خواب

  منبع مطلب : avacsonlines.blogsky.com

  مدیر محترم سایت avacsonlines.blogsky.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  دانستنی های پزشکی 1

  دانستنی های پزشکی 1

  تعبیر خواب گاو سفید و سیاه و دورنگ

  تعبیر خواب گاو

  تعبیر خواب گاو ، تعبیر خواب گاو سیاه ، تعبیر خواب گاو وحشی ، تعبیر خواب گاو شاخ دار

  تعبیر خواب گاو ، تعبیر خواب دیدن گاو وحشی شاخدار ، تعبیر دیدن خواب گاو مرده چیست ، خواب گاو سیاه در خانه ، تعبیر خواب دیدن گاو وحشی شاخدار سیاه ، تعبیر خواب گاو مریض در خواب ، تعبیر خواب کله گاو ، تعبیر خواب حمله گاو وحشی به انسان ، تعبیر خواب گاو حضرت یوسف در سایت پارسی زی . با ما همراه باشید.

  گاو در خواب

  دیدن گاو در خواب دارای معانی و تعابیر زیادی می باشد. در کشور هند گاو مورد ستایش قرار میگیرد و حیوانی ارزشمند است که غذای انسان را تامین می کند.
  گاو حیوانی می باشد که دارای روزی و معیشت زیادی است. این حیوان با داشتن گوشت حلالش تعبیرش در خواب نعمت و برکت می باشد. به طور کلی در رویا خیرات و نعماتی که در طی روز به ما می رسد به صورت گاو دیده می شود.
  اکثر معبرین تعبیر دیدن گاو در خواب را نیگو و خوب می انند به جز اینکه دسته گاوهای وحشی و شاخ دار در خواب دیده شود که حالت تهاجمی و جنگ دارند با این وجود باید از تعابیر خواب حیوانات وحشی به تعبیر خواب پرداخت که در ادامه ملاحظه می فرمایید.

  هر فردی امکان دارد گاو را در خواب ببیند بعضی امکان دارد گاو وحشی در خواب ببینند بعضی گاو های رنگی برای مثال تعبیر خواب گاو سیاه با تعبیر خواب گاو سفید متفاوت است. بعضی هم در هواب گاو مرده میبینند و یا گاو شیر ده در هر صورت این ها هرکدوممتفاوت و دارای تعبیر متفاوت است.

  ابوعبدالله جعفر بن محمد صادق (ع) و همچنین ابوبکر محمد بن سیرین دیدن گاو در خواب تعبیرش را این چنین نقل کرده اند: اگر شخصی در خواب گاو ببیند اطاعت بی چون و چرا از دیگران و واکنش های غریزی درون هر فرد میباشد.

  تعبیر دیدن گاو آرام در خواب

  اگر در خواب گاوی ارام دیدین بیانگر این ست فکی می کنید شما را کمی محدود کرده اند و یا اینکه شغل شما انقدر سخت می باشد که توان ندارید تمام استعدادهای خود را شکوفا کنید.
  امکان دارد که معنی آن این باشد که  زندگی شما وابسه به اشخاصی می باشد که شما را محدود کردند و ترس دارید با آنها مقابله و مبارزه کنید.

  تعبیر دیدن گاو در حال زایمان

  اگر فردی در گاو در حال زایمان را ببیند بیانگر این می باشد که خبرهای خوشایند و خوشبختی در تمام جنبه‌های زندگی او است.و اینکه در کاری که شروع کردین به انجام دادن موفق هستید و هر جا که برویدخوشبختی از آن شماست. الان زمان مناسبی می باشد برای کار جدید و کار کردن روی چیزی است که زمان زیادی در ارزوی ان هستید. همچنین علاوه بر خوشبختی باعث صلح و آرامش جاری در زندگی خانوادگی و روابط دوستانه شما نیرومندتر و صادقانه تر از قبل می شود. در کل دیدن گاو در حال زایمان در خواب نمادی بسیار مثبت است.

  تعبیر خواب گاو و گوساله باهم

  اگر شخصی در خواب گاو و گوساله باهم ببیند بیانگر این است که شخص دوست دارد بچه دار شود و آرزوی قلبی شما محقق شدن این رویا است.

  تعبیر خواب گاو مرده

  اگر شخصی در خواب گاو ببیند معنی خوبی ندارد. فرد در پایان کار خود به شکست می خورد و امکان دارد ماجرای ناخوشایندی را تجربه کنید.شاید مدتی بدشانسی بیاورید.کلن نمادی از یک نوع فاجعه یا مصیبتی است که به بار خواهد آمد.

  تعبیر خواب یک گله گاو

  اگر شخصی در خواب یک گله گاو ببیند  بیانگر این است که نیاز دارید در زندگی واقعی خود عضوی از یک گروه یا اجتماعی خاص باشید و همیشه خود را غریبه احساس می‌کردید و خودتان را تنها می‌دیدید.

  ابوعبدالله جعفر بن محمد صادق (ع) دیدن گاو ماده در خواب را این گونه نقل می کنند:

  تعابیر کلی دیدن خواب از لوک اویتنهاو

  تعبیر خواب گاو نر و گاو ماده

  دیدن گاو نر و گاو ماده در خواب تعبیر خوب دارد احتمالا خانواده شما بزرگ تر می‌شود یا نوزادی در راه است. شدیدا با خانواده و حال خوب آن در ارتباط است. خوشبختی و خوش شانسی خانواده جاری خواهد شد و همه چیز طبق برنامه پیش می‌رود.

  ابوبکر محمد بن سیرین دیدن گاو حامله و یا آبستن در خواب را بیانگر امیدواری می داند.

  تعبیر خواب گاوی در حال علف خوردن

  اگر شخصی در خواب ببیند گاوی در حال خوردن علف و غذا می باشد تعبیر مثبتی دارد که معنی اصلی ان این است که در دوران پیش رویتان بخت و اقبال زیادی به شما روی می‌آورد. همچنین دیدن گاو در حال علف خوردن به این معنی هم می توان باشد که با پیشرفت و دارایی‌های مادی در ارتباط است.

  حضرت دانیال (ع) تعبیر دیدن گاو در خواب را این گونه نقل می کنند: اگر شخصی در خواب ببیند گاو نری وارد خانه می شود به این معنی می باشد که خداوند درِ خیر و رحمت خودش را به روی تو باز می‌کند.


  منبع مطلب : oilcameihen.blogsky.com

  مدیر محترم سایت oilcameihen.blogsky.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  تعابیر دیدن گاو در خواب | تعبیر خواب گاو سیاه،زرد،وحشی،مرده،شیرده

  تعابیر دیدن گاو در خواب | تعبیر خواب گاو سیاه،زرد،وحشی،مرده،شیرده

  در حقیقت ممکن است هر فردی دیدن گاو در خواب را تجربه کند. برخی ممکن است گاو وحشی در خواب ببینند و در خواب برخی ها هم رنگ گاو دارای تفاوت است و بنابراین مثلا تعبیر خواب گاو سیاه با تعبیر خواب گاو سفید متفاوت است.

  برخی هم گاو مرده در خواب می بینند و شاید هم گاو شیرده در خواب دیده شود. به هر حال همه اینها دارای تعابیر متفاوتی هستند که ما در این مقاله از پارسی نو به طور کامل در مورد خواب حیوان گاو مطالبی را گردآوری و منتشر کرده ایم.

  دیدن گاو در خواب نشانه چیست؟

  گاو برای انسان نشانه خیر و برکت میباشد در زیر تعبیر خواب گاو وحشی و اهلی را قرار داده ایم که تعبیر خواب وحشی میتواند نشانه و مفهوم دشمنی را داشته باشد که در اصل بد نمیباشد و بنا به شرایطی دشمن شما گردیده است.

  گاو از حیواناتی است که منبع روزی و معیشت اکثریت مردم است. این حیوان با داشتن گوشتی حلال تعبیری به نعمت و برکت خواهد داشت. به صورت کلی خیرات و نعماتی که در روزهای آتی بدست ما خواهند رسید در رؤیا به صورت گاو ظاهر می‌گردند.

  این حیوان به گفته تمامی معبرین تعبیری نیکو دارد مگر اینکه جز دسته گاوهای وحشی و شاخ دار قرار گیرد که حالتی تهاجمی به خود گیرد. در این صورت بایستی با استفاده از تعابیر خواب حیوانات وحشی به تعبیر خواب پرداخت.

  خریدن یا ورود گاو

  ابن سیرین می‌ گوید :

  اگر ببینی گاو چاق و فربه‌ای خریده‌ای، یـعـنـی با زنی ثروتمند ازدواج می‌کنی. اگر ببینی گاو ماده‌ای خریده‌ای و با او حرف می‌زنی، یـعـنـی معاش و معیشت زندگانی تو بهتر و گسترده‌تر می‌شود.

  حضرت دانیال (ع) می‌ فرمایند :

  اگر ببینی گاو نری وارد خانۀ تو شده است، یـعـنـی خداوند درِ خیر و رحمت خودش را به روی تو باز می‌کند، ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید: اگر ببینی گاو نری در خانه یا کوچۀ تو آمده است، تعبیرش خیر و برکت می‌باشد. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی گاو ماده‌ای وارد خانۀ تو شده است، یـعـنـی مال و نعمت به دست می‌آوری .

  گوشت گاو

  ابن سیرین می‌ گوید : تعبیر دیدن گوشت گاو ماده، مال و اموال می‌باشد.
  ابراهیم کرمانی می‌ گوید : اگر ببینی گوشت گاو یا گاومیش می‌خوری، تعبیرش سود و منفعت می‌باشد .
  اگر ببینی کباب و بریان گوشت گاو خورده‌ای، یـعـنـی از ترس و بیم در امان می‌مانی، ابن سیرین می‌گوید: تعبیرش این است که از «پادشاه» به تو سود و منفعت می‌رسد.
  اگر ببینی قلیه‌ای از گوشت گاو پروار و چاق می‌خوری، یـعـنـی در آن سال از ترس و دلهره ایمنی پیدا می‌کنی.
  جابر مغربی می‌ گوید : اگر ببینی گاو نری از گاوهای کاری را کشته و گوشت آن را هم قسمت نموده‌اند، یـعـنـی شخص بزرگی را در آنجا کشته و مال و اموال او را هم می‌برند.
  ابراهیم کرمانی می‌ گوید : اگر ببینی گوشت گاو نر داشته و آن را فروخته‌ای، تعبیرش خرید و فروش می‌باشد.

  دیدن گاو در خواب , گاو در خواب نشانه چیست

  اجزای بدن گاو

  ● پوست گاو : ابن سیرین می‌گوید: تعبیر پوست گاو ماده، ارث و میراث می‌باشد. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی در حال کندن پوست گاو می‌باشی، یـعـنـی کارهای قدیمی و چیزهای از بین رفته را درست و برقرار می‌کنی و از جهت «پادشاه» میانجی می‌شوی (زمانی که امیران و فرماندهان لشکر پادشاه در کارهای بسیاری اختلاف می‌کنند).
  شاخ گاو : ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی شاخ گاوی برای تو می‌باشد، یـعـنـی مرد بیان‌نشینی باعث آسایش و راحتی تو می‌شود و هر چه شاخ بزرگتر باشد اثر تعبیر آن نیز بیشتر است و اگر آن گاو، ماده بود، یـعـنـی مال و اموال کاملی به دست می‌آوری .
  ● ابن سیرین می‌گوید: تعبیر جگر گاو و گوسفند، مال و نعمت می‌باشد.
  ● کله گاو : ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی کلۀ گاو را می‌خوری، یـعـنـی در آن سال مال و نعمت فراوانی به دست می‌آوری. حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی گاوی داری که سه تا سر دارد، یـعـنـی «غلام» تو سه سال برای تو کار می‌کند.
  ● پاچه گاو : ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی پاچۀ گاو خورده‌ای، یـعـنـی به اندازه‌ای که خورده‌ای در آن سال از نعمت و گشایش بهره‌مند می‌شوی.

  تعبیر خواب گاو مهاجم و وحشی

  دشمنی است که می توانسته خوب باشد ولی نیست

  کارل گوستاو یونگ می‌گوید :

  دیدن گاو در خواب نمادی از ماهیت منفعل و مطیع شماست. شما از دیگران بدون، چون و چرا پیروی می‌کنید. تعبیر دیگر این است که گاو بیانگر غرایز مادرانه یا تمایل به مراقبت کردن است. برای برخی فرهنگ ها، گاو بیانگر ویژگی‌های معنوی باروری، تغذیه و مادری است.
  دیدن اسکلت گاو بیانگر این است که مادرتان یا شکلی از مادرتان (مثل دایه) در زندگی بیداری، فاقد احساسات است. او پاسخگوی نیاز‌های شما نیست.
  دیدن یک گله گاو، بیانگر این است که نیاز به تعلق دارید.
  خواب دیدن اینکه شما گاوی را میدوشید، بیانگر این است که مشتاقید و انگیزه دارید که سخت کار کنید. در پایان، شما از سخت کوشی خود، نفع خواهید برد.
  دیدن گله گاو در خواب بیانگر این است که نیاز دارید با احتیاط در یک موقعیت یا رابطه پیش بروید
  دیدن یک گله گاو در خواب بیانگر نبود فردیت است. شما با سیل جمعیت پیش می‌روید. تعبیر دیگر این است که نمادی از کامیابی و موفقیت است
  دیدن رم کردن گله گاو‌ها در خواب بیانگر این است که چیزی در زندگی تان از کنترل خارج می‌شود
  دیدن گاو نر در خواب، نمادی از سرسختی، اراده قوی، قدرت و نیرومندی است. این خواب ممکن است به شما بگوید که زمان آن رسیده که ایستادگی کنید و تهاجمی‌تر باشید. گاو نر بیانگر زندگی غنی، ثروتمند و فراوانی است. شما نیاز دارید که یاد بگیرید در یک موقعیت سازش کنید. یا می‌تواند جناسی از چیزی باشد که چرت و پرت است (مثل گاو رفتار می‌کند)، چیزی که بی ارزش است.
  گاو نر نمادی از برخی انرژی‌های غریزی سرکوب شده، باروری و نیرومندی است. دیدن یک گاو خشمگین رام نشده بیانگر این است که احساساتتان ممکن است از کنترل خارج شده باشد. گاو نر ممکن است بیانگر فردی در زندگی تان باشد که در برج ثور بدنیا آمده است.
  خواب دیدن اینکه در خون گاو نر می‌غلطید، بیانگر جاودانگی و زندگی ابدی است.

  تونی کریسپ در کتاب فرهنگ تفسیر رویا می‌نویسد :

  گاو نر :

  واکنش‌های غریزی درون ما که آن قدر قوی هستند که ما را به دنبال خود می‌کشانند، اگر با آن‌ها درگیر شویم باعث اضطراب ما می‌شوند و اگر بکوشیم با آن‌ها کنار بیاییم ما را بازهم دورتر می‌برند.این انگیزش‌های غریزی ممکن است خواسته‌های جسمانی، احساسات منفی نسبت به کسانی که به قلمرو ما تجاوز می‌کنند باشند. حفاظت از خانواده و سایر غرایزی که قبلا تحت اختیار بودند و اکنون عنان گسیخته شده‌اند، غریزه اولیه والدی و تامین، ویژگی پرخاشگرانه کاو مانند در شخص یا در دیگری، قدرت، خیره سری و لجاجت، نیروی جسمانی.

  گاو نر در خواب , گشتن گاو در خواب

  گاو نر مهاجم :

  اغلب تصویر محرومیتی است که حاصل عقیم گذاشتن و یا کنایه و طعنه اطرافیان به غرایزی است که در فرد بر شمردیم. برای مثال مردی آرزوی داشتن فرزند دارد اما همسر او حاضر نیست در زندگی مشترکشان بچه داشته باشند.

  گاو نر کشته شده :

  کشتن غرایز جسمانی و حفاظت از دیگران در شخص.

  اگر گاو نر کشته شده قربانی بوده :

  احتمالا به از خود گذشتگی و قربانی کردن شخص رویابین اشاره می‌کند.

  سواری بر گاو نر :

  احتمالا هارمونی و هماهنگی میان نفس هوشیار و تصمیم گیری و غرایز حیوانی شخص اشاره می‌کند.

  گاو ماده:

  تفسیر این تصویر در رویا به تفسیر گاو نر شباهت دارد اما گاو ماده نشان دهنده نیمه مادینه طبیعت آدمی است به خصوص ویژگی‌هایی چون بذل و بخشش به دیگران، از بدن خود به دیگران بخشیدن، شیر دادن به نوزاد، خصوصیات مادر گونه شخص یا نقش مادری را ایفا کردن، یک زن، نیروهای طبیعت یا حیات در وجود شخص به ویژه خصلت‌های مربوط به پذیرندگی و پرورش دادن و نیروی مادینه‌ای که می‌تواند به انرژی نرینه مثبت شخص ختم شود.

  تعبیر خواب گاو وحشی

  منوچهر مطیعی تهرانی گوید: گاو وحشی و مهاجم که بیننده خواب از مشاهده‌اش دچار وحشت شود دشمنی است که اصالت ذاتی دارد و می‌توانسته خوب و مهربان باشد ولی در شرایطی قرار گرفته که خطر می‌آفریند و زیان می‌رساند.

  تعبیر خواب گاو نر و ماده

  منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب ببینید که گاوی دارید که متعلق به شما است به نعمت می‌رسید و اگر ببینید گاو ماده ای را به شما داد از جانب او نعمت می‌یابید و اگر گاو نری به شما داد دهنده گاو شما را به کاری سود بخش تشویق و هدایت می‌کند.

  حضرت دانیال (ع) می‌ فرمایند :

  اگر ببینی گاو نری وارد خانه تو شده است، یـعـنـی خداوند درِ خیر و رحمت خودش را به روی تو باز می‌کند

  ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی گاو نری در خانه یا کوچه تو آمده است، تعبیرش خیر و برکت می‌باشد.

  ابن سیرین می‌ گوید :

  اگر ببینی گاو ماده‌ای وارد خانه تو شده است، به این معنی است که مال و نعمت به دست می‌آوری.
  اگر ببینی گاو ماده‌ای خریده‌ای و با او حرف می‌زنی، یعنی معاش و معیشت زندگانی تو بهتر و گسترده‌تر می‌شود.
  اگر ببینی گاو ماده‌ای را دوشیدی و شیر آن را خوردی، یعنی مال و اموال تو زیادتر می‌شود
  امام صادق (ع) می‌ فرمایند :

  تعبیرهای گاو ماده عبارت‌اند از:

  فرمانروایی
  مال و اموال
  بزرگی
  ریاست
  سال خوب و نیکو
  سود و منفعت بسیاری که به تو خواهد رسید

  پوست گاو در خواب , تعبیر خواب گوساله

  لگد و درگیری و… با گاو

  جابر مغربی می‌ گوید :

  اگر ببینی با گاوهای نر جنگ می‌کنی، یـعـنـی با شخص بزرگی دشمنی و خصومت می‌کنی.
  ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی گاو نر با کله تو را زده و انداخته است، یـعـنـی چنانچه مشغول کاری هستی، از آن کار برکنار می‌شوی، یا اگر بازرگان هستی دچار ضرر و زیان و کاهش مالی می‌شوی، یا چنانچه «پادشاه» هستی، پادشاهی و سلطنت خود را از دست می‌دهی (دفع بلا و گرفتاری).

  ابن سیرین می‌ گوید :

  اگر ببینی گاوی به تو لگد زده است، یـعـنـی دچار ضرر و زیان می‌شوی.
  اگر ببینی گاوی تو را گاز گرفته است، یـعـنـی در آن سال دچار زحمت و مشقت می‌شوی.
  اگر ببینی با گاو ماده‌ای جنگ کردی و آن را زخمی نمودی، یـعـنـی به زن خودت خیانت می‌کنی.

  اعضای بدن، شبیه گاو

  ابن سیرین می‌ گوید :

  اگر ببینی مثل گاو دم داری، یـعـنـی مال و نعمت تو زیاد می‌شود و زندگی را به شادی و خوشی می‌گذرانی، ولی دین و ایمان تو سست می‌شود .
  جابر مغربی می‌ گوید :

  اگر ببینی پای تو مثل پای گاو می‌باشد، یـعـنـی مال و اموال و قوت تو بیشتر می‌شود.
  ابن سیرین می‌ گوید :

  اگر ببینی چشم تو مثل چشم گاو شده است، یـعـنـی «پادشاه» می‌شوی.

  تعبیر خواب گوساله

  ابن سیرین می‌ گوید :

  اگر ببینی گوسالۀ نر داری، یـعـنـی صاحب فرزند پسر می‌شوی، یا اگر گوساله ماده باشد، یـعـنـی صاحب فرزند دختر می‌شوی.
  جابر مغربی می‌ گوید :

  اگر ببینی گوسالۀ سفید داری، یـعـنـی صاحب فرزندی زیبا می‌شوی که دیندار و پرهیزکار خواهد شد، یا اگر ببینی گوسالۀ سیاه داری، یـعـنـی فرزند تو ثروتمند و عفیف و پاکدامن خواهد بود، یا چنانچه ببینی گوسالۀ «ابلق» داری، یـعـنـی در فرزند تو هر خیر و خوبی وجود خواهد داشت.
  اگر ببینی گوسالۀ چاق و قوی داری، یـعـنـی فرزند تو تندرست و سرحال خواهد بود، ولی اگر ببینی گوسالۀ ضعیفی داری، تعبیرش بر خلاف حالت قبلی است.

  ابراهیم کرمانی می‌ گوید :

  اگر ببینی سوار گوساله‌ای شده‌ای، یـعـنـی با «پادشاهی» ارتباط برقرار می‌کنی و بزرگی و عظمت به دست می‌آوری.
  اگر ببینی گوساله در خانه تو رفت و آمد می‌کند، تعبیرش غم و اندوه می‌باشد.
  جابر مغربی می‌ گوید :

  اگر ببینی گوساله را کشته و از آن گوشت آن خورده‌ای، یـعـنـی ارث و میراث فرزندت را مصرف خواهی کرد.
  اگر ببینی گوساله تو مرده است، یـعـنـی فرزند تو از دنیا می‌رود (دفع بلا و گرفتاری).

  تعبیر خواب سوار شدن بر گاو

  منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

  اگر در خواب ببینید بر گاو نری سوار هستید و آن حیوان مطیع و فرمان بر است در انجام کاری دشوار توفیق حاصل می‌کنید و تسلط می‌یابید. اگر ببینید سوار گاو نر می‌شوید ارتقا مقام می‌یابید و اگر از گاو پایین بیایید موقعیت و نعمت را از دست می‌دهید بخصوص اگر ببینید گاو پس از پیاده شدن شما به راه خویش می‌رود یا کسی آن را از شما می‌گیرد و می‌برد دراین صورت از کار معزول می‌گردید.

  حضرت دانیال (ع) می‌ فرمایند :

  اگر ببینی سوار گاوی شده‌ای که برای خودت می‌باشد، یـعـنـی برای پادشاه (فرد با قدرت) کاری انجام می‌دهی.

  دیدن طویله ای پر از گاو چه معنایی دارد؟

  منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب ببینید طویله ای گاو دارید به نعمت فراوان می‌رسید ولی اگر ببینید طویله ای گاو هست اما از آن میان فقط یک گاو به شما تعلق دارد در کاری سود بخش سهیم و از آن بهره مند می‌شوید.

  تعبیر خواب گاو چاق و لاغر

  منوچهر مطیعی تهرانی گوید: گاو چاق و فربه نعمت فراوان است گاو لاغر تنگی روزی است.
  ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی گاو چاق و فربه‌ای خریده‌ای، تعبیرش این است که با زنی ثروتمند ازدواج می‌کنی
  لوک اویتنهاو:
  گاو چاق: خوشبختی نزدیک
  گاو لاغر: قیمت بالا

  تعبیر خواب گاو حامله

  ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی گاوی آبستن و حامله می‌باشد، تعبیرش امیدواری است.

  تعبیر خواب خرید و فروش گاو

  منوچهر مطیعی تهرانی گوید : اگر در خواب ببینید کسی گاوی از شما گرفت و چیزی به شما داد زیان می‌کنید آن چیز هر چه می‌خواهد باشد. اگر گاو را بفروشید و در عوض آن پول بگیرید و نعمت و روزی را از دست می‌دهید هم مبتلا و گرفتار می‌شوید زیرا پول کلاً در خواب خوب نیست و ابتلا و گرفتاری‌های زندگی تعبیر شده است. اگر گاوی را در خواب بخرید خوب است یعنی پول بدهید و گاو فربهی که پستان‌های بزرگی دارد بگیرید نیکو است زیرا علاوه بر این که از غم و رنج رهایی می‌یابید به نعمت و خیر و برکت هم می‌رسید

  سایر موارد تعبیر دیدن گاو در خواب

  ابن سیرین می‌ گوید : اگر ببینی گاو ماده‌ای را دوشیدی و شیر آن را خوردی، یـعـنـی مال و اموال تو زیادتر می‌شود، اگر این خواب را بنده و «برده» ببیند، یـعـنـی آزاد خواهد شد یا اگر شخص خوار و ذلیلی این خواب را ببیند، یـعـنـی عزیز و گرامی می‌گردد .

  جابر مغربی می‌ گوید : اگر ببینی گاوها زمین را می‌شکافند و شخم می‌زنند، یـعـنـی مال و اموال زیادی به دست می‌آوری.
  ابن سیرین می‌ گوید : اگر ببینی گاوی آبستن و حامله می‌باشد، تعبیرش امیدواری است.
  حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند : اگر ببینی سوار گاوی شده‌ای که برای خودت می‌باشد، یـعـنـی برای «پادشاه» کاری انجام می‌دهی.
  امام صادق (ع) می‌ فرمایند : تعبیرهای گاو ماده عبارتند از: ۱- فرمانروائی ۲- مال و اموال ۳- بزرگی ۴- ریاست ۵- سال خوب و نیکو ۶- سود و منفعت بسیاری که به تو خواهد رسید (تعبیرهای مختلف).

  مطالب مشابه : تعبیر دیدن دریا در خواب و تعبیر دیدن خواب اسب چیست

  منبع مطلب : parsino.com

  مدیر محترم سایت parsino.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  نگار 27 روز قبل
  0

  خواب دیدم یه گاو تو حیاطمون به میله بسته شده و طناب دور گردنش پیچیدو میخوام طنابو ببرم دست و پا میزنه ومن ترسیدم برم اماخودش طناب خودشو. جویدوازاد کرد بعدشم بایه حس ازادی به این طرف و اونطرف میدویدگاوهم سیاه و سفید بود

  ناشناس 1 سال قبل
  0

  خواب دیدم که گاوی با چشم های خیلی بزرگتر از گاو معمولی به من خیره شده بود

  ناشناس 1 سال قبل
  0

  خواب دیدم که گاوی با چشم های خیلی بزرگتر از گاو معمولی به من خیره شده بود

  ناشناس 1 سال قبل
  0

  سلام خواب دیدم داخل ی روستا هستم که در اون روستا خانه ی مادریزرگم هست و میبینم که یک گاو انجا به یک میله بسته است و اون گاو هم سیاه هست هم سفید و یاکت هم هست

  مهدی 1 سال قبل
  0

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  0
  یونس 1 سال قبل

  لطفا اگه میشه جوابمو بدید عجله دارم 🙏🙏

  برای ارسال نظر کلیک کنید