توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  تعبیر خواب پسر دار شدن شخصی دیگر

  1 بازدید

  تعبیر خواب پسر دار شدن شخصی دیگر را از سایت پست روزانه دریافت کنید.

  سایت پردیس

  سایت پردیس

  تعبیر خواب بچه دار شدن دیگران

  تعبیر خواب بچه,تعبیر خواب بچه دار شدن,تعبیر خواب بچه گربه,تعبیر خواب بچه دختر,تعبیر خواب بچه داشتن,تعبیر خواب بچه شیر دادن,تعبیر خواب بچه دار شدن دختر,تعبیر خواب بچه شدن,تعبیر خواب بچه مرده,تعبیر خواب بچه خرس,تعبیر خواب بچه دار شدن دختر مجرد,تعبیر خواب بچه دار شدن پسر,تعبیر خواب بچه دار شدن دختر باکره,تعبیر خواب بچه دار شدن مادر,تعبیر خواب بچه دار شدن دختر,تعبیر خواب بچه دار شدن دوقلو,تعبیر خواب بچه دار شدن دوقلو,تعبیر خواب بچه دار شدن مرده,تعبیر خواب بچه گربه سفید,تعبیر خواب بچه گربه سفید,تعبیر خواب بچه گربه سیاه,تعبیر خواب بچه گربه در خانه,تعبیر خواب بچه گربه خاکستری,تعبیر خواب بچه گربه زرد,تعبیر خواب بچه گربه از نظر امام صادق,تعبیر خواب بچه گربه ی سفید,تعبیر خواب بچه گربه زخمی,تعبیر خواب بچه دختر شیر دادن,تعبیر خواب بچه دختر داشتن,تعبیر خواب بچه دختر دار شدن,تعبیر خواب بچه دختر و پسر,تعبیر خواب بچه دختر زاییدن,تعبیر خواب بچه دختر دوقلو,تعبیر خواب بچه دختر مرده,تعبیر خواب نوزاد دختر داشتن,تعبیر خواب دختر بچه خوشگل,تعبیر خواب بچه داشتن دختر مجرد,تعبیر خواب بچه داشتن برای دختر مجرد,تعبیر خواب بچه داشتن دختر,تعبیر خواب بچه داشتن و شیردادن,تعبیر خواب بچه داشتن پسر,تعبیر خواب بچه داشتن دختر مجرد,تعبیر خواب بچه داشتن دیگران,تعبیر خواب بچه داشتن و شیر دادن,تعبیر خواب نوزاد داشتن,تعبیرخواب بچه شیردادن دختر مجرد,تعبیر خواب بچه شیر دادن ابن سیرین,تعبیر خواب بچه شیر دادن امام صادق,تعبیر خواب بچه شیر دادن پسر,تعبیر خواب بچه شیر دادن,تعبیر خواب بچه شیر دادن دختر,تعبیر خواب فرزند شیر دادن,تعبیر خواب دیدن بچه شیر دادن,تعبیر خواب بچه نوزاد شیر دادن,تعبیر خواب بچه دار شدن دختر مجرد,تعبیر خواب بچه دار شدن دختر مجرد ابن سیرین,تعبیر خواب فرزند دار شدن دختر,تعبیر خواب بچه دار شدن یک دختر مجرد,تعبیر خواب بچه دار شدن نوزاد دختر,تعبیر خواب بچه دار شدن یک دختر,تعبیر خواب بچه شدن آدم بزرگ,تعبیر خواب بچه شدن مرد,تعبیر خواب بچه شدن انسان بزرگ,تعبیر خواب جوان شدن,تعبیر خواب بچه مرده زاییدن,تعبیر خواب بچه مرده در شکمعبیر خواب بچه مرده به دنیا آوردن,تعبیر خواب بچه مرده بدنیا اوردن,تعبیر خواب بچه مرده دیدن,تعبیر خواب بچه مرده ابن سیرین,تعبیر خواب فرزند مرده,تعبیر خواب مرده بچه بدهد,تعبیر خواب مرده بچه دار شدن

  تعبیر خواب بچه ,تعبیرخواب بچه , بچه در خواب دیدن

  تعبیر خواب بچه

  تعبیر خواب بچه ! بله ممکن است شما هم در خوابتان بچه دیده باشید.دیدن بچه در خواب تعابیر مختلفی دارد ولی به طور کلی دیدن بچه در خواب خوب است.لطفا برای دیدن تعبیر خواب بچه با ما همراه باشید.

  تعبیر خواب بچه از دید مولف

  زایمانسلامت به دنیا می آورید

  تعبیر خواب دختری که خواب زایمان ببیند رو گردانی از درستی و رفتن به سمت نادرستی است

  تعبیر خواب زن شوهر داری که زایمان می کند این است که ارثی عظیم به او میرسد

  تعبیر خواب بچه ,تعبیرخواب بچه , بچه در خواب دیدن

  تعبیر خواب بچه دار شدن

  تعبیر خواب بچه از دید لوک اویتنهاو

  تعبیر دیدن بچه خود در خواب نشانه خوشبختی است.

  اگر در خواب ببینید بچه همراه مادرش است دلیل بر اوقات مبارک دارد.

  دیدن بچه های کوچک در خواب علامت غم و غصه است.

  اگر در خواب بچه های بیشماری دیدید نشانه فلاکت و بدبختی است.

  دیدن بچه های خوشگل در خواب نشانه شادی و سلامتی است.

  اگر در خواب یک بچه را کتک بزنید دلیل بر بی عدالتی دارد.

  تعبیر خواب دویدن بچه این است که علامت نیکبختی است.

  تعبیر خواب بچه ,تعبیرخواب بچه , بچه در خواب دیدن

  تعبیر خواب بچه گربه

  تعبیر خواب بچه از دید محمد بن سیرین

  اگر در خواب ببینید که صاحب بچه دختری شده اید نشانه سلامتی می باشد و از اهل خود شاد می شوید.

  اگر در خواب ببینید که صاحب پسری شده اید ، شما صاحب یک دختر می شوید.

  اما اگر در خواب ببینید که صاحب یک دختر شده اید تعبیر خواب این است که در دنیای واقعی صاحب یک پسر خواهید شد.

  تعبیر خواب بچه از دید ابراهیم کرمانی

  تعبیر خواب پیدا کردن بچه ی سر راهی این است که از جایی که امید ندارید به شما منفعت میرسد

  تعبیر خواب بچه ,تعبیرخواب بچه , بچه در خواب دیدن

  تعبیر خواب بچه دختر

  تعبیر خواب بچه از دید لیلا برایت

  تعبیر خواب دیدن بچه این است که فرصت مناسبی برای انجام کارها دارید

  تعبیر خواب دیدن بچه لاغر این است که شما دچار مشکلات می شویذ

  تعبیر خواب دیدن بچه چاق این است که کارها را موفقیت آمیز انجام میدهید

  تعبیر خواب بچه ای که خوابیده این است که زندگی خوبی دارید

  اشتباه خود پی برده اید

  تعبیر خواب بازی کردن با بچه این است که در همه کارها موفق هستید

  تعبیر خواب بچه ,تعبیرخواب بچه , بچه در خواب دیدن

  تعبیر خواب بچه داشتن

  تعبیر خواب بچه از دید آنلی بیتون

  تعبیر خواب بچه شیطان و بازیگوش این است که به خاطر زیاده روی در تفریحات به مشکل می خورید

  تعبیر خواب بچه نوزاد تازه متولد شده این است که سرگرمی و شادی در راه است

  تعبیر خواب به دنیا آوردن بچه توسط دختر افراط در بی بند و باری است

  تعبیر خواب بچه نوزادی که شنا می کند این است که با موفقیت از مشکلات می گذرید

  تعبیر خواب بچه تازه متولد شده این است که روزهای شاد در راهند

  تعبیر خواب بچه ,تعبیرخواب بچه , بچه در خواب دیدن

  تعبیر خواب بچه شیر دادن

  تعبیر خواب بچه از دید سرزمین رویاها

  تعبیر دیدن یک بچه در خواب خوشبختی در خانه شماست

  اگر خواب بچه خودتان را دیدید کمک بزرگی به شما می شود

  تعبیر خواب دیدن بچه های بستگان یک کمک ناخواسته است

  تعبیر خواب دیدن بچه های دیگران آغاز درگیری و جروبحث فامیلی است

  تعبیر خواب دیدن بچه نوزاد قشنگ شادی و آرامش است

  تعبیر خواب یک زن خواب بچه نوزاد ببیند این است که علامت حاملگی است

  تعبیر خواب یک زن آبستن خواب بچه نوزاد ببیند این است که یک عشق پرسعادت دارد

  تعبیر خواب یک زن شوهردار خواب ببیند که بچه دار شده این است که شادی او بزرگ خواهد بود .

  تعبیر خواب یک زن مجرد خواب ببیند که بچه دار شده این است که عشقش او را ترک می کند .

  تعبیر خواب یک زن بیوه خواب ببیند که بچه دار شده این است که مرتکب کارهای نامعقول خواهد شد .

  تعبیر خواب یک زن بیوه خواب ببیند که آبستن شده این است که موفقیت در همه امور است

  تعبیر خواب یک بچه نوزاد در حال مکیدن سینه مادرش این است که خوشی و لذت در زندگی در راه است

  تعبیر خواب بچه ,تعبیرخواب بچه , بچه در خواب دیدن

  تعبیر خواب بچه دار شدن دختر

  تعبیر خواب یک بچه نوزاد در حال مکیدن سینه پرستار این است که ۱- یک بیماری رنج آور ۲- خطرهای بسیاری شما را تهدید می کند مراقب باشید

  تعبیر خواب یک نوزاد خنده رو این است که دوستان بسیار خوب دور شما را می گیرند .

  تعبیر خواب یک بچه نوزاد زشت این است که بدشانسی در آینده سراغ شما می آِد

  تعبیر خواب یک بچه نوزاد در بغل دارید این است که بزودی بچه دار خواهید شد .

  تعبیر خواب یک بچه نوزاد در قنداق این است که ۱- امید در عشق ۲- حوادث پراز شادی

  تعبیر خواب یک بچه نوزاد که اولین قدمها را برمی دارد این است که مشکلات مختلف در مقابلتان پدیدار می شود .

  تعبیر خواب یک زن از یک بچه پرستاری  می کند این است که شخصی که به او اطمینان کامل دارید به شما خیانت خواهد کرد .

  تعبیر خواب یک بچه نوزاد بیمار این است که یک بیماری سخت در فامیل شما بوجود می آِد

  تعبیر خواب بچه ,تعبیرخواب بچه , بچه در خواب دیدن

  تعبیر خواب بچه شدن

  تعبیر خواب یک بچه نوزاد می گیرید این است که مشاجره در خانواده میکنید

  تعبیر خواب یک بچه نوزاد سرراهی این است که ناکامی در عشق دارید

  تعبیر خواب یک نوزاد در گهواره این است که یکنفر مراقب شماست او افکار خوبی ندارد .

  تعبیر خواب بچه  نوزاد اشخاص دیگر این است که یک شکست برای مخالفان شما در راه است

  تعبیر خواب تعداد زیادی بچه نوزاد این است که فراوانی در زندگی شما خواهد آمد

  دیدن بچه در خواب ، غالباً خوب است و معبران اکثرا، تعبیرهای نیکی برای دیدن بچه در خواب آورده‌اند.

  تعبیر خواب بچه ,تعبیرخواب بچه , بچه در خواب دیدن

  تعبیر خواب بچه مرده

  لوک اوینتهاو  و تعبیر خواب بچه

  فرزند خود : خوشبختی

  کودکی همراه مادرش : اوقات مبارک

  بچه های کوچک : غم و غصه

  دیدن کودکان بیشمار : فلاکت

  کودکان زیباروی : شادی و سلامتی

  کتک زدن یک بچه : بی عدالتی

  بچه ای که میدود : نیکبختی

  تعبیر خواب بچه ,تعبیرخواب بچه , بچه در خواب دیدن

  تعبیر خواب بچه دار شدن دختر مجرد

  لیلا برایت  و تعبیر خواب بچه

  اگر در خواب بچه ‏ای را مشاهده نمودید، به این مفهوم است که در انجام کارها فرصت مناسبی را به دست آورده‏ اید.

  دیدن خواب بچه ‏ی لاغر در خواب نشانه‏ ی آن می باشد که شما دچار مشکل خواهید شد، اگر در خواب بچه‏ ی چاقی را ببینید، به این معنا می باشد که در انجام کارها موفق می‏ شوید.

  اگر در خواب ببینید که بچه‏ ای خوابیده، به معنی آن است که زندگی خوبی خواهید داشت.
  اگر قتلرسانده‏ اید، یعنی به یکی از اشتباهات خود پی خواهید برد. و اگر در خواب خود را سرگرم بازی با بچه ‏ها دیدید، نشانه ‏ی آن می باشد که در تمامی کارهایتان به موفقیت می ‏رسید.

  آنلی بیتون می گوید:

  اگر در خواب بچه‏ بازیگوش و شیطانی را ببینید، نشانه آن است که به خاطر افراط در تفریحات دچار مشکل خواهید شد.

  تعبیر خواب بچه ,تعبیرخواب بچه , بچه در خواب دیدن

  تعبیر خواب بچه دار شدن دختر باکره

  در کتاب سرزمین رویاها :

  خواب یک بچه : خوشبختی در خانه

  خواب بچه خودتان : کمک بزرگی دریافت خواهید نمود.

  دیدن خواب بچه های بستگانتان : شادی نا خواسته

  دیدن خواب بچه های اشخاص دیگر : آغاز مشاجره های فامیلی

  تعبیر خواب بچه , بچه در خواب دیدن , تعبیر خواب

  منبع مطلب : gfxparadise.blogsky.com

  مدیر محترم سایت gfxparadise.blogsky.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  دیدن پسر در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب پسر

  تعبیر خواب بچه دار شدن دیگران

  با تعبیر خواب بچه دار شدن دختر مجرد، تعبیر خواب بچه دار شدن زن شوهر دار، از زندگی است که بیننده خواب می‌تواند با بیان و ارائه خود به دیگران به هدف و نتیجه کارش 

  دیدن بچه و یا نوزاد در خواب (اگر ناآشنا باشد) اشاره به جنبه‌های شخصیتی فرد بینند خواب دارد که فرصت متولد شدن نداشته و یا ظهور نیافته‌اند.

  تعبیر خواب بچه دار شدن تعبیر خواب زایمان طبیعی تعبیر خواب به دنیا آوردن دختر تعبیر خواب به دنیا آوردن پسر تعبیر خواب دختر دار شدن دیگران 

  تعبیر خواب بچه,تعبیر خواب بچه دار شدن,تعبیر خواب بچه گربه بچه داشتن دیگران,تعبیر خواب بچه داشتن و شیر دادن,تعبیر خواب نوزاد داشتن 

  لوک اویتنهاو می گوید فرزند خود خوشبختیکودکی همراه مادرش اوقات مبارکبچه های کوچک غم و غصهدیدن کودکان بیشمار فلاکتکودکان زیباروی شادی و س.

  تعبیر خواب بچه,تعبیر خواب بچه دار شدن,تعبیر خواب بچه گربه,تعبیر خواب بچه دیگران,تعبیر خواب بچه داشتن و شیر دادن,تعبیر خواب نوزاد داشتن,تعبیرخواب 

  برچسب‌ها تعبیر خوابتعبیر خواب بچهتعبیر خواب بچه دار شدنتعبیر خواب بچه دار شدن و زایمانتعبیر خواب زایمانتعبیر خواب کودک و نوزادتعبیر خواب: به دنیا آمدن 

  تعبیر خواب بچه,دیدن بچه در خواب,تفسیر خواب بچه,معنی دیدن بچه در خواب, دیدن این خواب از علاقه شما نسبت به بچه دار شدن میباشد و خوش یوم است.

  دیدن بچه و یا نوزاد در خواب (اگر ناآشنا باشد) اشاره به جنبه های شخصیتی فرد بینند خواب دارد که فرصت متولد شدن نداشته و یا ظهور نیافته اند.

  بچه های کوچک : غم و غصه. دیدن کودکان بیشمار : فلاکت. کودکان زیبارویتعبیر خواب بچه : شادی و سلامتی تعبیر خواب بچه دار شدن و پسر دار شدن. کتک زدن یک بچه 

  تعبیر خواب بچه,تعبیر خواب بچه دار شدن,تعبیر خواب شیر دادن بچه,تعبیر خواب دیدن بچه های دیگران آغاز درگیری و جروبحث فامیلی است تعبیر 

  تعبیر خواب دوقلو بچه دار شدن تعبیر خواب دوقلو دختر و پسر خانواده و یا دوستان صمیمی و اگر ببینی دیگران مانند رفیق اشنا همسایه فامیل و .

  تعبیر دقیق خواب بچه دار شدن چیه؟ اگر تو خواب دیدیم که صاحب فرزند شدیم تعبیرش چیه؟تو خواب دیدم خدا بهم یه پسر داده تعبیرشا میخاستم؟

  خالد اصفهانی درباره تعبیر خواب بچه دار شدن خواهر میگوید دیدن این رویا به نشانه ی رزق و روزی فراوانی است که در مدت کوتاهی و بخاطر دعای خیر پدر 

  اگر می خواهید بدانید تعبیر خواب بچه و نوزاد، بچه دار شدن و بچه شیر دادن چیست در ادامه مطلب با پرشین تعبیر خواب بچه دیگران، آغاز درگیری و جروبحث فامیلی است.

  تعبیر خواب در ارتباط باتعبیر خواب هر چی میدونید اینجا بچه دار شدن در خواب چه اگر خواب ببینید کسی را گاز گرفته‌اید به‌معنای فشار زیادی است که روی دیگران 

  آهنگ پیشواز ایرانسل · اس ام اس تبریک تولد · اس ام اس جدید · اس ام اس خنده دار · اس ام اس عاشقانه · بازی محلی تعبیر خواب بچه دختر دیگران و تعبیر خواب نوزاد شیر دادن از امام صادق تعبیر خواب بچه خواب دیدن یکی از اموری است که برای همه افراد پیش می آید. تعبیر خواب آبرو رفتن,تعبیر خواب بی آبرویی,تعبیر خواب رسوا شدن.

  با تعبیر خواب بچه دار شدن دختر مجرد، تعبیر خواب بچه دار شدن زن شوهر دار، تعبیر خواب پسر زاییدن و تعبیر خواب دختر زاییدن همراه ما باشید.

  اگر شما خواب ببینید که در راه رسیدن به بیمارستان بچه دار می شوید، به این معنی باشد که شما نگرانی دارید که وقتی زمان فارغ شدن می رسد خواب دیدن در مورد اینکه یک بچه گرسنگی می کشد بیانگر وابسته بودن شما به دیگران است.

  فهرست این تعبیر: حاملگی زاییدن دختر زاییدن پسر سایر موارد حاملگیابن سیرین مال و اموال بدست می‌آورد، ولی اگر دختر نابالغ کسی این خواب را ببیند، مادرش مال و اگر ببینی به جای بچه، تخم زائیده‌ای، یـعـنـی فرزندت کافر خواهد بود، همانطور که در 

  منبع مطلب : tabir-khab.com

  مدیر محترم سایت tabir-khab.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  مهناز : شخص دیگری که فرزند پسر ندارد در خواب صاحب فرزند پسر شود

  زهرا : خواهر شوهرم خواب دیده من پسری نورانی بدنیا اورده ام تعبیرش چیه

  رضا : خواهر زنم خواب دیده زنم پسری زیبا بدنیا اورده،خانمم حامله است،نظرتون لطفا؟

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  سیاوش 1 ماه قبل
  0

  سلام یک دختر خانم خواب دیده همسرمن پسر بدنیا آورده همسرم حامله است تعبیرش چیه ممنون

  ناشناس 4 ماه قبل
  1

  اگربعدازنمازصبح باشد خواب صادقه است یراست انشااله

  الینارحیمی 4 ماه قبل
  0

  سلام خسته نباشید من یه دختردارم ،ولی مادرم خواب دیده ی پسردیگه خدابهم داده ک میخاسم بزارمشون خونه مادرم ،میشه تعبیرشابهم بگید ممنونم

  ایوبی 7 ماه قبل
  0

  سلام

  خواب دیدم مادرم تازه پسر بدنیا آورده و یک دستش شیش انگشت داره تعبیرش چی است

  محبوبە 10 ماه قبل
  -1

  پدرم خواب دیده من صاحب فرزند پسری شدم و پدرم اسمش رو حمزه گذاشته

  زهراازادبخت هستم 12 ماه قبل
  0

  باسلام من دیشب خواب دیدم فرزند دختر ناشناسی روبغل گرفته بودم ومادرشم پیشم بودومادرش زیاد راضی نبود که من بچه اش روبغل گرفته بودم ومن به بچه اش شیرمیدادم.بعداون بچه که تازه متولد شده بود بامن حرف میزد.ازتون خواهش میکنم ببینیدتعبیراین خواب چیه.من32سالمه متاهل هستم 2تابچه هم دارم

  سارا 12 ماه قبل
  0

  سلام يكي از اقوام نزديك شوهرم خواب ديده ما صاخب ي نوزاد پسر شديم و بقل شوهرمه و خيلي دوسش داره تعبيرش چيه ؟

  مستانه 1 سال قبل
  0

  من خواب دیدم خواهرم بچه پسر به دنیا اورده میشه لطفا تعبیرش کنین

  فاطمه 1 سال قبل
  -1

  خواهرم بارداردیشب خواب دیدم پسردارشدمیشه تعببیرش کنین

  ناشناس 1 سال قبل
  1

  سلام خواهرم بارداردیشب خواب دیدم خواهرم پسردارشومیشه تعببیراین خواب بگین لطفا

  رعنا 1 سال قبل
  0

  سلام من خواب دیدم خاله ام که سه فرزند دارد فرزند چهارمش هم بدنیا می آید و پسر هم هست و من ۱۳ ساله هستم و خاله ام هم ۳۴ ساله

  پ 1 سال قبل
  0

  پسرزاییدن

  پ 1 سال قبل
  -1

  پسرزاییدن

  نرگس 1 سال قبل
  0

  به نظرمن فرزنددارشدن خیلی خوبه ومایه لطف ورحمت خداوند وسودومنفعتی به خواب بیننده میرسه

  ه 1 سال قبل
  0

  ب

  ه 1 سال قبل
  0

  ب

  رضا 1 سال قبل
  5

  خواهر زنم خواب دیده زنم پسری زیبا بدنیا اورده،خانمم حامله است،نظرتون لطفا؟

  0
  فرزانه 13 روز قبل

  فرزند پسر زاییدن دختر بدنیا میاره

  گل زری 1 سال قبل
  0

  این دفعه خواب دیدم که اون فامیلی که داییم هست که باهاش سر ازدواج دخترشو برادرم که جدا شدن درگیری داریم یشون ۲ تا پسر دارند و بزرگ شدن اولش اونا باهام حرف نمیزون ولی سر یه سفره که نشستیم من باهاشون حرف میزدم و سر به سرشون میزاشتم که یکیشو ن خوشداندام ویکیشون چاغ بود این دفعه چه خبره نمیدونم!!!

  گل زری 1 سال قبل
  0

  سلام دوستان گل، والا من تقریبا خواب های زیادی میبینم هر دفعه خواب میدیدم پسر ککوچیک ۳یا ۴ ساله دارم که در اتفاقاتی گم میشه که هر دفعه این خواب و میدیدم یه درگیری خانوادگی و اعصاب خوردکنی داشتم این تعبیر گم شدن پسر بچه ی شماست

  نازی 1 سال قبل
  0

  سلام

  جاریم خواب دیده من پسر خوشگل ب دنیا آوردم .

  میخواستم ببینم تعبیرش چیه ؟

  در ضمن من ۵۱ سالمه.

  7
  زهرا 10 ماه قبل

  خواهر شوهرم خواب دیده من پسری نورانی بدنیا اورده ام تعبیرش چیه

  مهناز 2 سال قبل
  12

  شخص دیگری که فرزند پسر ندارد در خواب صاحب فرزند پسر شود

  خاله 2 سال قبل
  0

  سلام خواب دیدم ی فامیل نزدیکم که فوت شده ی بچه پسر آورده نگاهش که میکنمکمی شبیه پسر خودمه من خیلی خوشحالم میگم به فامیلمون که توچقدر لاغر شدی وبغلش می کنم اون بچه کم کم سرش رو روی بالش که تکون میده موهاش کم کم می ریزه ومن میگم چقد شبیه برادمه آخه پسرم شبیه برادرم تعبیرش باید بد باشه اشکالی نداره شما کاملا نیبیرو کنید ممنونم

  ملیحه بابایی 2 سال قبل
  0

  سلام من دیشب خواب دیدم که عروسم که یک پسر دارد دوباره پسر پسردار شده لطفاً تعبیرش را برایم ارسال بفرمایید

  زهره 2 سال قبل
  1

  یکی از فامیل خواب دیده که من پسر به دنیا اوردم که خیلی هم قشنگ هست تعبیرش چی هست

  مهدی 2 سال قبل
  0

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید