توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  تعبیر خواب نوزاد پسر دیگران

  1 بازدید

  تعبیر خواب نوزاد پسر دیگران را از سایت پست روزانه دریافت کنید.

  دیدن بچه شیرخوار (نوزاد) در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب بچه شیر خوار

  تعبیر کامل خواب بچه : 48 نشانه و تفسیر دیدن بچه در خواب

  تعبیر کامل خواب بچه : 48 نشانه و تفسیر دیدن بچه در خواب

  دیدن خواب بچه نشانه چیست و چه پیامی برای ما دارد ؟

  مجله دلگرم: تعبیر خواب بچه ( بچه دختر ، بچه پسر ، بچه شیرخوار ، پیدا کردن بچه ، کتک زدن بچه و ...) از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم

  تعبیر دیدن بچه در خواب

  لوک اویتنهاو می گوید :
  1- تعبیر دیدن بچه در خواب ( فرزند خود ) خوشبختی است
  2- دیدن خواب بچه ای همراه مادرش نشانه اوقات مبارک است
  3- تعبیر خواب بچه های کوچک نشانه غم و غصه است
  4- دیدن کودکان بی شمار در خواب نشانه فلاکت است
  5- تعبیر خواب بچه های زیبا نشانه شادی و سلامتی است
  6- تعبیر خواب کتک زدن یک بچه نشانه بی عدالتی است
  7- دیدن خواب بچه ای که میدود نشانه نیکبختی است

  لیلا برایت می‌گوید :
  8- اگر در خواب بچه‌ای را مشاهده کردید ، تعبیر این خواب به این معنا است که در انجام کارها فرصت مناسبی را به دست آورده‌اید .
  9- تعبیر خواب دیدن بچه‌ی لاغر نشانه‌ی آن است که شما دچار مشکل می‌شوید ،
  10- اگر در خواب بچه‌ی چاقی را ببینید ، تعبیرش به این معنا است که در انجام کارها موفق می‌شوید .
  11- اگر در خواب ببینید که بچه‌ای خوابیده ، به معنی آن است که زندگی خوبی خواهید داشت .
  12- اگر خواب ببینید که بچه‌ای را به قتل رسانده‌اید ، یعنی به یکی از اشتباهات خود پی می‌برید .
  13- اگر در خواب خود را مشغول بازی با بچه‌ها دیدید ، نشانه‌ی آن است که در تمامی کارهایتان به موفقیت می‌رسید .

  کارل یونگ ، پرفسور سوئیسی میگوید :
  14- تعبیر خواب کودک یا نوزاد نشانه گرمی و شروع جدید است.
  15- اگر شما خواب ببینید که بچه به شما می خندد، پس بیانگر این است که شما لذت زیادی را تجربه می کنید.
  16- اگر شما خواب ببینید که فراموش کرده اید که بچه داشتید، بیانگر این است که شما نمی خواهید به دیگران اجازه دهید که ضعف هاتان را بدانند.
  17- خواب دیدن اینکه یک بچه در بغل دارید مشابه وضعیتی است که یک بخش قدیمی از زندگی تان را در آغوش کشیده اید
  18- اگر خواب ببینید که در راه رسیدن به بیمارستان بچه دار می شوید، تعبیر این خواب مسائل وابستگیهای شماست که کاملا مراقبشان بودید و شاید شما تلاش می کنید از زیر بار یک سری مسئولیت شانه خالی کنید.
  19- اگر شما در زندگی واقعی تان باردار هستید، تعبیر خواب بچه ممکن است به سادگی به این معنی باشد که شما نگرانی دارید که وقتی زمان فارغ شدن می رسد
  20- تعبیر خواب گریه کردن بچه نشانه بخشی از شماست که مورد توجه قرار نگرفته است و نیاز دارد که پرورش یابد و احساس کمبود در زندگی تان دارید.
  21- اگر شما خواب ببینید که از بچه غافل شده اید، تعبیر این خواب بی توجهی به خودتان را نشان میدهد .
  22- تعبیر دیگر این است که خواب می تواند بیانگر ترس های شما در مورد بچه های خودتان باشد و توانایی شما برای حمایت از آنها و تامین مایحتاج برای آنهاست
  23- تعبیر خواب گرسنگی کشیدن بچه بیانگر وابسته بودن شما به دیگران است. شما احساس کمبود در زندگی دارید و نیاز به لذت و توجه فوری در زندگی دارید
  24- تعبیر خواب دیدن اینکه بچه راه می رود یا می رقصد بیانگر پتانسیل و احتمالاتی است که زندگی برای شما نگه داشته و اگر شما یک بچه در زندگی واقعی تان دارید، خواب، انعکاسی از امیدهای شما برای آن بچه است
  25- اگر شما خواب ببینید که تلاش می کنید یک بچه مرده را احیا کنید، تعبیرِ آن ، به این معنی است که شما از وارد شدن به مرحله ی جدید زندگی تان سر باز می زنید.
  26- تعبیر خواب اینکه شما یک بچه را در آب فرو کرده در میاورید، بیانگر پسرفت (نگاه به گذشته) است.
  27- تعبیر خواب دیدن اینکه یک بچه را از غرق شدن نجات می دهید، به این معنی است که شما به خودتان اجازه می دهید که آسیب پذیر شوید و درخواست کمک از جانب دیگران را بپذیرید

  درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
  28- دیدن خواب بچه نشان دهنده خوشبختی در خانه است
  29- دیدن بچه خودتان در خواب نشانه آنست که کمک بزرگی دریافت خواهیدکرد .
  30- دیدن بچه های بستگانتان در خواب نشانه شادی نا خواسته است
  31- دیدن خواب بچه های اشخاص دیگر نشانه آغاز مشاجره های فامیلی است
  32- اگر یک دختر بچه خواب ببیند که فرار می کند نشانه آنست که طرز فکر مردم نسبت به او عوض می شود

  تعبیر دیدن دختر بچه در خواب

  محمدبن سیرین گوید :
  33- تعبیر دیدن بچه دختر در خواب سلامتی و شادی است

  منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
  34- اگر در خواب ، در میان فرزندان خود دختر بچه ای را ببینید که واقعاً در بیداری چنان دختری را ندارید نشانه آنست که نعمت و برکت به دست میآورید و اگر دختری دارید و آن که در خواب دیدید نیست بخت دخترتان بزرگ است و او به بزرگی می‌رسد و درخشندگی طالع می‌یابد.

  لوک اویتنهاو می‌گوید:
  35- خواب بچه دختر نشانه شادی؛ شادمانی در بیداری است

  تعبیر دیدن پسر بچه در خواب

  محمدبن سیرین گوید :
  36- دیدن بچه پسر در خواب نشانه غم و اندوه است .

  لوک اویتنهاو می‌گوید:
  37- تعبیر خواب دیدن بچه پسر در خواب نشانه خوشبختی است

  لیلا برایت میگوید:

  38- تعبیر خواب دیدن بچه پسر (خودتان ) در خواب، نشانه آن است اوقاتی شاد پیش رو دارید.

  آنلی بیتون میگوید:
  39- تعبیر دیدن خواب یک پسر بچه نشانه آنست که بزودی ازدواج می کنید .
  40- اگر در خواب دیدید که یک پسر بچه با یک دختر بچه بیرون می روند نشانه آنست که کمی انضباط و ترتیب در خانه شما لازم است .
  41- دیدن خواب یک پسر بچه که در یک مغازه کار می کند نشانه آنست که کارهای شما بخوبی پیش می روند .

  تعبیر خواب پیدا کردن بچه

  کارل یونگ ، پرفسور سوئیسی میگوید :
  42- خواب پیدا کردن بچه بیانگر این است که شما از پتانسیل نهانی وجودتان قدردانی کرده و آن را تایید کرده اید.

  ابراهیم کرمانی گوید :
  43- اگر کسی در خواب ببیند که بچه ای را سر راه قرار داده اند و او ، آن بچه را پیدا کرد ، نشانه آنست که از جائی که امید ندارد چیزی به او رسد .

  دیدن خواب بچه شیر خوار

  لیلا برایت می‌گوید :
  44- دیدن خواب بچه‌ شیرخوار ، نشانه‌ی آن است که همیشه موفق می‌شوید
  45- دیدن خواب بچه شیرخوار که به تازگی متولد شده است به این معنا است که فرصتی دوباره به دست می‌آورید .
  46 اگر در خواب بچه‌ای را در حال شیر خوردن ببینید ، نشان دهنده‌ آینده‌ای خوب و آرام است .

  دیدن خواب بچه شیطان

  آنلی بیتون می‌گوید :
  47- دیدن بچه شیطان و بازیگوش در خواب ، علامت آن است که برای کسب لذتی زودگذر به دردسر می افتید .
  48- اگر در خواب بچه‌ بازیگوش و شیطانی را دیدید ، نشانه‌ آن است که به خاطر افراط در تفریحات دچار مشکل می‌شوید .

  تعابیر مرتبط :

  تعبیر خواب نوزاد : ۲۲ نشانه و تفسیر دیدن نوزاد در خواب

  تعبیر خواب زایمان کردن

  منبع مطلب : www.delgarm.com

  مدیر محترم سایت www.delgarm.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  تعبیر خواب نوزاد دختر ، پسر و مرده | معنی دیدن خواب نوزاد دیگران

  تعبیر خواب نوزاد دختر ، پسر و مرده | معنی دیدن خواب نوزاد دیگران

  در این مقاله در مورد تعبیر خواب نوزاد دختر صحبت کرده ایم و همینطور در مورد تعبیر خواب نوزاد دختر در بغل داشتن هم مطالبی را منتشر کرده ایم. در مورد تعبیر خواب دختر بچه دیگران هم از جمله تعابیری است که در این مقاله آورده شده است.

  تعبیر کلی دیدن کودک در خواب

  ابراهیم کرمانی می‌ گوید : تعبیر کودک زیبا، فرشته می‌باشد، ولی تعبیر کودک زشت، مال و اموال است.
  ابراهیم کرمانی می‌ گوید : اگر ببینی نوزادی را در جائی رها کرده‌اند و سر راه گذاشته‌اند و تو هم آن را برداشتی، یـعـنـی از جائی که امید نداری چیزی به تو می‌رسد.
  اگر مردی در خواب ببیند که کودکی را شیر می‌دهد، یـعـنـی آن مرد را زندانی می‌کنند (دفع بلا و گرفتاری).
  اگر ببینی کودکی اذان می‌گوید، یـعـنـی با پدر و مادرش وداع کرده و از آن‌ ها جدا می‌شود.
  ابراهیم کرمانی می‌ گوید : اگر ببینی کودکی را در آغوش گرفته‌ای، یـعـنـی خواستار محبت فرزند خواهی بود.

  تعبیر دیدن نوزاد غریبه و نوزاد دیگران

  بسیاری‌ از افراد بارها و بارها خواب‌ نوزاد یا بچه‌ های‌ کوچک‌ را دیده‌اند. اگر در خوابتان‌ نوزاد یا بچه‌ غریبه‌ و نا آشنایی‌ را ببینید، باید توجه‌ داشته ‌باشید که‌ چنین‌ خوابی‌ دلالت‌ بر معانی‌ و اتفاقات ‌مهمی‌ دارد.

  باید خودتان‌ را به‌ جای‌ آن‌ کودک‌ قرار دهید و منتظر یک‌ پیشرفت‌ و تغییر مثبت‌ در زندگی‌ روزمره‌تان‌ باشید. درزمانی‌ که‌ تغییر و تحولات‌ جدید و بزرگی‌ در زندگی‌تان‌ در شرف‌ تکوین‌ باشند، احتمالا خواب‌ نوزاد خواهید دید تا خبر از یک‌ شروع‌ مثبت‌ با بکارگیری ‌استعدادتان‌ به‌ شما بدهد.

  گاهی‌ اوقات‌ باید با در نظرگرفتن‌ شکل‌ و قیافه‌ ظاهری‌ بچه‌ و کاری‌ که‌ او انجام ‌می‌دهد، چنین‌ خوابی‌ را تعبیر کنید. در مجموع‌، بچه‌ و نوزاد در خواب‌ نماد معصومیت‌ و بی‌گناهی‌ است‌ ونشان‌ دهنده‌ خالص‌ترین‌ و پاک‌ترین‌ توانایی‌های ‌بی‌حد و حصر انسان‌ها محسوب‌ می‌شود.

  اگر درخوابتان‌ بچه‌ یا نوزاد غیرعادی‌ و عجیب‌ و غریبی‌ را دیدید و اگر کنش‌ های‌ متقابل‌ شما غیرمعمول‌ وحیرت‌ آور باشد، لازم‌ است‌ که‌ به‌ سلامت‌ فکری‌ و روانی‌ خود بیشتر توجه‌ نمایید.

  کارل یونگ، پروفسور سوئیسی می گوید : دیدن نوزاد در خواب نشانه یک پروژه کاملا جدید است. بیانگر امکانات و فرصت هاست

  آنلی بیتون در مورد تعبیر خواب نوزاد می ‏‌گوید : دیدن نوزادی تازه متولد شده در خواب، علامت آن است که بزودی سرگرمی‌ ها و شادی‌ های لذت‌ بخشی تجربه خواهید کرد .
  اگر دختری خواب ببیند نوزادی دارد، نشانه آن است که متهم به افراط در خوشگذرانی‌های غیر اخلاقی خواهد شد .
  اگر خواب ببینید نوزادی مشغول شنا کردن است، نشانه آن است که موفق می‌شوید از گرفتاری و سختی جان سالم به در ببرید.
  اگر در خواب نوزاد تازه متولد شده‏ای را ببینید، بیانگر آن است که روزهای شادی را خواهید گذراند.
  اگر دختری در خواب ببیند که صاحب نوزادی است، بیانگر آن است که باید مراقب اعمال خود باشد. دیدن نوزاد مرده در خواب نشانه‌‏ی ناراحتی و نگرانی است.

  تعبیر خواب نوزادی که دندان دارد

  نوزادی که در خواب مشاهده می‌کنید می‌تواند استعاره از همین موقعیت‌های ارزشمند جدید باشد که در ادامه، مسئولیت‌هایی نیز برای شما ایجاد کرده باشند. اما نوزاد دندان دار نشان دهنده‌ی قدرتی در درون شماست که احتمالا از آن بی خبر هستید یا در مواجهه با چالش‌های فعلی، آن را دست کم گرفته اید. این خواب از شما می‌خواهد تا از مهارت‌ها و تجربیات قبلی خود به عنوان راهنمایی برای کشف منابع جدیدی استفاده کنید که به شما کمک می‌کند تا در حرفه‌ی خود غنی‌تر شوید.

  تفاوتی ندارد که نوزاد دندان داری که در خواب مشاهده می‌کنید، متعلق به چه کسی است. در تعبیر خواب روان شناسی، تمام انسان‌هایی که به هر نحوی در خواب ظاهر می‌شوند، سمبل ابعاد مختلف افکار و شخصیت خودمان هستند.

  نوزاد دندان دار می‌تواند اشاره به عقاید جدید شکل گرفته در شما باشد که باعث شده اند با مهارت بیشتری به تجزیه و تحلیل جهان بینی خود بپردازید.

  اگر در خواب مشاهده کنید که نوزاد دندان دار برای شما تنش آفرین می‌شود، به طور مثال دست شما را گاز می‌گیرد یا رفتار‌های پرخاشگرانه نشان می‌دهد، نشان دهنده‌ی نوعی درگیری فکری است که در رابطه با عقاید جدید خود احساس می‌کنید.

  این خواب می‌تواند نشان دهنده‌ی فردی باشد که به شدت توسط دیدگاه‌های جدیدی که درک کرده به تنگا کشانده شده و احساس می‌کند که دیدگاه‌های قبلی او لایق سرزنش است. با دیدن این خواب از خودتان بپرسید که هم اکنون و در زندگی بیداری، چه مساله‌ای باعث می‌شود تا به ارزش‌های قبلی خود احساس بسیار بدی پیدا کنید یا احساس کنید که به خاطر کار‌های گذشته، لایق تنبیه شدن هستید؟ چه موضوعی باعث می‌شود تا میل به تغییر را در خود سرکوب کنید؟

  این خواب از شما می‌خواهد تا تغییرات را به عنوان جزئی جدایی ناپذیر از تکامل انسان پذیرفته و اجازه ندهید که تداوم احساس گناه، باعث به وجود آمدن چالش‌های بزرگ تری برای شما شود یا نیروی روانی شما را مختل کند.

  تعبیر خواب نوزاد دندان دار مرده

  مرگ در خواب، با مفهوم توقف و انفعال مرتبط است. ممکن است احساس کنید که قادر به پذیرش مسئولیت‌های جدید نیستید چرا که این مسئولیت ها، به شدت دیدگاه‌های قبلی شما را زیر سوال می‌برند. این خواب از شما می‌خواهد تا در مقابل تغییر یا عقاید جدید، انعطاف پذیر بوده و اجازه ندهید که سرکوب این افکار، باعث ایجاد احساس فقدان در درون شما شود.

  تعبیر خواب نوزاد دختر

  امام صادق (ع) : اگر زنی در خواب ببیند دختری زایید، ازنسل او فرزندی به وجود می‌آید که بزرگ خاندان خود می‌شود.

  محمدبن سیرین گوید : اگر زنی بیند که دختری دارد، دلیل که خیر و نیکی بدو رسد و از خویشان و اهل خود خرم شود
  اگر مردی بیند که دختر زاد، منفعتش بیشتر باشد.
  اگر زن پادشاه بیند که دختری به زاد، دلیل است شوهرش گنج یابد.
  اگر در خواب ببینید که صاحب بچه دختری شده‌اید نشانه سلامتی می‌باشد و از اهل خود شاد می‌شوید.
  اگر بیند دختری آورد، دلیل است پسر آورد.

  تعبیر خواب نوزاد پسر چیست؟

  به گفته کتاب فرهنگ تفسیر رویا تولد یا پدیدار شدن مرحله جدیدی از خود بیانگری در زمینه پیشرفت در فعالیت‌ها و رسیدن به هدف است. اگر بیننده خواب مذکر باشد، این تصویر می تواند به پدیدار شدن لایه نوینی از نفس و یا جنبه‌های جدیدی از نفس اشاره کند.
  در تعابیر خواب جدید و امروزی دیدن فرزند یا نوزاد پسر نماد سود و منفعتی نیکو و روبه کمال است که انسان برای بدست آوردن آن دست به هر کاری می‌زند. رسیدن به این کمال همواره با حس خوشایندی همراه بوده است. هدف کمالی که در عین نیکو بودن عقلانیت را نیز درون خود داشته باشد معمولاً به صورت خواب‌هایی درباره نوزاد پسر دیده می‌شوند.

  تعبیرگران قدیمی درباره دیدن نوزاد پسر در خواب چه می‌گویند؟

  تعبیرگران کهن و اسلامی درباره نوزاد پسر گفته‌هایی متفاوت با معبرین امروزی دارند. ابن سیرین در مورد متولد شدن نوزاد پسر می‌گوید در حالت کلی بر خلاف نوزاد دختر، نوزاد پسر نشانه غم و اندوه بوده و اگر زنی در خواب ببیند که نوزاد پسر به دنیا آورده است در بیداری فرزند دختر به دنیا خواهد آورد و یا اینکه خانواده او برای بدست آوردن چیزی به سختی و رنج می‌افتند.

  ابراهیم کرمانی نیز نوزاد پسر را نشانه غم و اندیشه می‌داند و در انتها حضرت امام جعفر صادق می‌فرمایند که اگر زنی در خواب ببیند که فرزند پسری به دنیا و آن نوزاد بلافاصله سخن گفت مرگ بیننده خواب نزدیک است.

  تعبیر خواب بچه دار شدن

  تعبیر خواب دختر دار شدن

  محمدبن سیرین گوید : دختر به خواب دیدن، دلیل بر شادی و فرح دنیا باشد. اگر بیند او را دختری آمد، یا کسی دختر به وی بخشید، دلیل که او را بر قدر جمال دختر خرمی و برکت و نعمت است.

  ابراهیم کرمانی گوید : اگر بیند دختر به کسی داد، دلیل که از او خرمی بدان کس رسد. اگر بیند دختر او ناقص است، دلیل بر غم و اندیشه و نقصان احوال او کند، اگر بیند که دختری برگرفته و می‌برد، دلیل است که خیر و نعمت بدو رسد.

  منوچهر مطیعی تهرانی گوید : چنانچه در خواب ببینید که صاحب دختری شده‌اید و همسرتان دختری به دنیا آورده خیر و نیکی می‌یابید و به نعمت و رفاه می‌رسید. اگر ببینید در میان فرزندان خویش دختری دارید که واقعاً در بیداری چنان دختری را ندارید نعمت و برکت حاصل می‌کنید و اگر دختری دارید و آن که در خواب دیدید نیست بخت دخترتان بزرگ است و او به بزرگی می‌رسد و درخشندگی طالع می‌یابد.

  لوک اویتنهاو می‌ گوید : دختر: شادی؛ شادمانی
  دختری که در حال دعا باشد: شکست
  با او صحبت کردن : خبرهای خوب

  کتاب های تعبیر خواب در مورد خواب نوزاد دیدن چه می گویند؟

  تعبیر خواب نوزاد بر اساس کتاب تعبیر خواب معانی به شرح زیر دارد :

  نوزاد قشنگ: نشانه شادی و آرامش است.
  اگر زن خواب نوزاد ببیند: علامت حاملگی است.
  اگر زن آبستن خواب نوزاد ببیند: نشانه یک عشق پرسعادت است.
  اگر زن شوهردار خواب ببیند که بچه دار شده: شادی او بزرگ خواهد بود .
  اگر زن مجرد خواب ببیند که بچه دار شده: عشقش او را ترک می‌کند .
  اگر زن بیوه خواب ببیند که بچه دار شده: مرتکب کارهای نامعقول خواهد شد .
  اگر زن بیوه خواب ببیند که آبستن شده: موفقیت در همه امور نسیبش می‌شود.
  نوزاد در حال مکیدن سینه مادرش: نشانه خوشی و لذت در زندگی.
  نوزاد در حال مکیدن سینه پرستار: ۱- نشانه یک بیماری رنج آور ۲- خطرهای بسیاری شما را تهدید می‌کند و باید مراقب باشید.
  نوزاد خنده رو: نشانه این است که دوستان بسیار خوب دور شما را می‌گیرند .
  نوزاد زشت: نشانه بدشانسی در آینده است.
  اگر در خواب ببینید که نوزاد در بغل دارید : بزودی بچه دار خواهید شد .
  نوزاد در قنداق: ۱- امید در عشق ۲- حوادث پراز شادی.
  اگر در خواب نوزادی را ببینید که اولین قدم‌ها را برمی‌ دارد : مشکلات مختلف در مقابلتان پدیدار می‌شود .
  اگر زنی در خواب ببیند که از یک بچه پرستاری می‌کند: شخصی که به او اطمینان کامل دارید به شما خیانت خواهد کرد .
  نوزاد بیمار : نشانه یک بیماری سخت در فامیل است.
  اگر ببینید که نوزاد گریه میکند : نشانه مشاجره در خانواده است.
  نوزاد سرراهی: نشانه ناکامی در عشق است.
  نوزاد در گهواره: نشانه این است که یک نفر مراقب شماست که افکار خوبی ندارد .
  نوزاد اشخاص دیگر: نشانه یک شکست برای مخالفان شما است.
  دیدن تعداد زیادی نوزاد: نشانه فراوانی در زندگی است.

  تعبیر خواب دختر بچه زیبا و زشت

  مطیعی تهرانی : اگر دختری در خواب دیدید که زیبا بود او بخت شماست که به روی شما لبخند می زند و اگر زشت بود کسالت می‌یابید و غمگین می‌شوید. نوشته‌اند شیطان رجیم در خواب‌های ما به صورت زن به خصوص در هیئت دختران زیبا ظاهر می‌شود پس اگر در خواب دختر زیبایی را دیدید که شما را به کاری ناپسند دعوت کرد او شیطان است. اگر نپذیرید به خیر و صلاح می‌رسید و اگر دعوت او را بپذیرید زیان می‌بینید و گرفتار خسران می‌شوید.

  آنلی بیتون می‌ گوید : اگر در خواب دختری زیبا ببینید، علامت آن است که در آینده زندگی آسوده ای خواهید داشت و در محیط خانواده ای لبریز از نشاط به سر خواهید برد.
  اگر در خواب دختری لاغر و رنگ پریده ببینید، علامت آن است که در خانواده شما فردی معلول خواهد شد و ناراحتی او دیگر افراد خانواده را نیز اندوهگین خواهد ساخت.

  تعبیر دیدن دختر خود در خواب

  آنلی بیتون می‌ گوید : اگر دختر خود را به خواب ببینید، نشانه آن است که وقایعی راه بر لذت و هماهنگی می‌گشاید.
  اگر خواب ببینید دخترتان به حرفهای شما گوش نمی‌دهد، نشانه آن است که در آینده در زندگی خود عذاب خواهید کشید.

  دیدن خواب نوزاد در گهواره

  آنلی بیتون می‌گوید : اگر خواب ببینید در گهواره ، نوزاد زیبایی خفته است ، نشانه خوشبخت شدن و محبت به کودکان است .

  در کتاب سرزمین رویاها آمده است : تعبیر خواب نوزاد در گهواره، این است که یکنفر مراقب شماست و افکار خوبی ندارد .

  تعبیر خواب شیر دادن به نوزاد

  ابراهیم کرمانی می‌ گوید : اگر مردی در خواب ببیند که کودکی را شیر می‌دهد، نشانه آن است که او را زندانی خواهند کرد و باید صدقه بدهد.

  مطالب مشابه : تعبیر خواب دیدن چمدانتعبیر خواب دیدن عقاب و تعبیر خواب خرس بزرگ

  منبع مطلب : parsino.com

  مدیر محترم سایت parsino.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  نسیم 17 روز قبل
  0

  خواب دیدم دختر خواهر شوهرم داره زایمان میکنه من کمکش کردم بچه ش به دنیا اومد پسر بود من بچه رو شستم دادم بهش تا شیر بده .یه پسرخوشگل بود.

  شیما 1 ماه قبل
  0

  نوزاد پسر زیبا و غریبه ای که نمی‌شناختمو بغل کرده بودم، حس خیلی خوبی بهش داشتم،تو خواب بهم میگن اسمشو یا رسول بزار یا محمد حسن ، تعبیرش چیه

  شیما 1 ماه قبل
  0

  خواب دیدم فرزند پسر برادر زادمو بغل کردم، خیلی زیبا و سفید پوست بود، تو خواب بهم میگن اسمشو یا رسول بزارین یا محمد حسن

  مبینا 4 ماه قبل
  0

  خواب دیدم یک بچه پسر میخند و راه میره و بقلم آب میخوره تو خواب میگه تشنمه میشه بگین

  طیبه 7 ماه قبل
  0

  خواب دیدم بچه دوساله ای بی هوش بود وداخل گودال ک آب کثیف داشت که من پیداش کردم ازاونجا درآوردمش وهمسایه ها کمکم کردن وبردنش که حالشو خوب بکنند. دنبال تعبیرش هستم.توروخدا کمک کنید

  مهدی 2 سال قبل
  0

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید