توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  تعبیر خواب نوزاد در بغل داشتن

  1 بازدید

  تعبیر خواب نوزاد در بغل داشتن را از سایت پست روزانه دریافت کنید.

  دیدن بچه شیرخوار (نوزاد) در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب بچه شیر خوار

  دیدن بچه (کودک، فرزند) در خواب چه تعبیری دارد؟ تعبیر خواب بچه

  تعبیر کامل خواب بچه : 48 نشانه و تفسیر دیدن بچه در خواب

  تعبیر کامل خواب بچه : 48 نشانه و تفسیر دیدن بچه در خواب

  دیدن خواب بچه نشانه چیست و چه پیامی برای ما دارد ؟

  مجله دلگرم: تعبیر خواب بچه ( بچه دختر ، بچه پسر ، بچه شیرخوار ، پیدا کردن بچه ، کتک زدن بچه و ...) از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم

  تعبیر دیدن بچه در خواب

  لوک اویتنهاو می گوید :
  1- تعبیر دیدن بچه در خواب ( فرزند خود ) خوشبختی است
  2- دیدن خواب بچه ای همراه مادرش نشانه اوقات مبارک است
  3- تعبیر خواب بچه های کوچک نشانه غم و غصه است
  4- دیدن کودکان بی شمار در خواب نشانه فلاکت است
  5- تعبیر خواب بچه های زیبا نشانه شادی و سلامتی است
  6- تعبیر خواب کتک زدن یک بچه نشانه بی عدالتی است
  7- دیدن خواب بچه ای که میدود نشانه نیکبختی است

  لیلا برایت می‌گوید :
  8- اگر در خواب بچه‌ای را مشاهده کردید ، تعبیر این خواب به این معنا است که در انجام کارها فرصت مناسبی را به دست آورده‌اید .
  9- تعبیر خواب دیدن بچه‌ی لاغر نشانه‌ی آن است که شما دچار مشکل می‌شوید ،
  10- اگر در خواب بچه‌ی چاقی را ببینید ، تعبیرش به این معنا است که در انجام کارها موفق می‌شوید .
  11- اگر در خواب ببینید که بچه‌ای خوابیده ، به معنی آن است که زندگی خوبی خواهید داشت .
  12- اگر خواب ببینید که بچه‌ای را به قتل رسانده‌اید ، یعنی به یکی از اشتباهات خود پی می‌برید .
  13- اگر در خواب خود را مشغول بازی با بچه‌ها دیدید ، نشانه‌ی آن است که در تمامی کارهایتان به موفقیت می‌رسید .

  کارل یونگ ، پرفسور سوئیسی میگوید :
  14- تعبیر خواب کودک یا نوزاد نشانه گرمی و شروع جدید است.
  15- اگر شما خواب ببینید که بچه به شما می خندد، پس بیانگر این است که شما لذت زیادی را تجربه می کنید.
  16- اگر شما خواب ببینید که فراموش کرده اید که بچه داشتید، بیانگر این است که شما نمی خواهید به دیگران اجازه دهید که ضعف هاتان را بدانند.
  17- خواب دیدن اینکه یک بچه در بغل دارید مشابه وضعیتی است که یک بخش قدیمی از زندگی تان را در آغوش کشیده اید
  18- اگر خواب ببینید که در راه رسیدن به بیمارستان بچه دار می شوید، تعبیر این خواب مسائل وابستگیهای شماست که کاملا مراقبشان بودید و شاید شما تلاش می کنید از زیر بار یک سری مسئولیت شانه خالی کنید.
  19- اگر شما در زندگی واقعی تان باردار هستید، تعبیر خواب بچه ممکن است به سادگی به این معنی باشد که شما نگرانی دارید که وقتی زمان فارغ شدن می رسد
  20- تعبیر خواب گریه کردن بچه نشانه بخشی از شماست که مورد توجه قرار نگرفته است و نیاز دارد که پرورش یابد و احساس کمبود در زندگی تان دارید.
  21- اگر شما خواب ببینید که از بچه غافل شده اید، تعبیر این خواب بی توجهی به خودتان را نشان میدهد .
  22- تعبیر دیگر این است که خواب می تواند بیانگر ترس های شما در مورد بچه های خودتان باشد و توانایی شما برای حمایت از آنها و تامین مایحتاج برای آنهاست
  23- تعبیر خواب گرسنگی کشیدن بچه بیانگر وابسته بودن شما به دیگران است. شما احساس کمبود در زندگی دارید و نیاز به لذت و توجه فوری در زندگی دارید
  24- تعبیر خواب دیدن اینکه بچه راه می رود یا می رقصد بیانگر پتانسیل و احتمالاتی است که زندگی برای شما نگه داشته و اگر شما یک بچه در زندگی واقعی تان دارید، خواب، انعکاسی از امیدهای شما برای آن بچه است
  25- اگر شما خواب ببینید که تلاش می کنید یک بچه مرده را احیا کنید، تعبیرِ آن ، به این معنی است که شما از وارد شدن به مرحله ی جدید زندگی تان سر باز می زنید.
  26- تعبیر خواب اینکه شما یک بچه را در آب فرو کرده در میاورید، بیانگر پسرفت (نگاه به گذشته) است.
  27- تعبیر خواب دیدن اینکه یک بچه را از غرق شدن نجات می دهید، به این معنی است که شما به خودتان اجازه می دهید که آسیب پذیر شوید و درخواست کمک از جانب دیگران را بپذیرید

  درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
  28- دیدن خواب بچه نشان دهنده خوشبختی در خانه است
  29- دیدن بچه خودتان در خواب نشانه آنست که کمک بزرگی دریافت خواهیدکرد .
  30- دیدن بچه های بستگانتان در خواب نشانه شادی نا خواسته است
  31- دیدن خواب بچه های اشخاص دیگر نشانه آغاز مشاجره های فامیلی است
  32- اگر یک دختر بچه خواب ببیند که فرار می کند نشانه آنست که طرز فکر مردم نسبت به او عوض می شود

  تعبیر دیدن دختر بچه در خواب

  محمدبن سیرین گوید :
  33- تعبیر دیدن بچه دختر در خواب سلامتی و شادی است

  منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
  34- اگر در خواب ، در میان فرزندان خود دختر بچه ای را ببینید که واقعاً در بیداری چنان دختری را ندارید نشانه آنست که نعمت و برکت به دست میآورید و اگر دختری دارید و آن که در خواب دیدید نیست بخت دخترتان بزرگ است و او به بزرگی می‌رسد و درخشندگی طالع می‌یابد.

  لوک اویتنهاو می‌گوید:
  35- خواب بچه دختر نشانه شادی؛ شادمانی در بیداری است

  تعبیر دیدن پسر بچه در خواب

  محمدبن سیرین گوید :
  36- دیدن بچه پسر در خواب نشانه غم و اندوه است .

  لوک اویتنهاو می‌گوید:
  37- تعبیر خواب دیدن بچه پسر در خواب نشانه خوشبختی است

  لیلا برایت میگوید:

  38- تعبیر خواب دیدن بچه پسر (خودتان ) در خواب، نشانه آن است اوقاتی شاد پیش رو دارید.

  آنلی بیتون میگوید:
  39- تعبیر دیدن خواب یک پسر بچه نشانه آنست که بزودی ازدواج می کنید .
  40- اگر در خواب دیدید که یک پسر بچه با یک دختر بچه بیرون می روند نشانه آنست که کمی انضباط و ترتیب در خانه شما لازم است .
  41- دیدن خواب یک پسر بچه که در یک مغازه کار می کند نشانه آنست که کارهای شما بخوبی پیش می روند .

  تعبیر خواب پیدا کردن بچه

  کارل یونگ ، پرفسور سوئیسی میگوید :
  42- خواب پیدا کردن بچه بیانگر این است که شما از پتانسیل نهانی وجودتان قدردانی کرده و آن را تایید کرده اید.

  ابراهیم کرمانی گوید :
  43- اگر کسی در خواب ببیند که بچه ای را سر راه قرار داده اند و او ، آن بچه را پیدا کرد ، نشانه آنست که از جائی که امید ندارد چیزی به او رسد .

  دیدن خواب بچه شیر خوار

  لیلا برایت می‌گوید :
  44- دیدن خواب بچه‌ شیرخوار ، نشانه‌ی آن است که همیشه موفق می‌شوید
  45- دیدن خواب بچه شیرخوار که به تازگی متولد شده است به این معنا است که فرصتی دوباره به دست می‌آورید .
  46 اگر در خواب بچه‌ای را در حال شیر خوردن ببینید ، نشان دهنده‌ آینده‌ای خوب و آرام است .

  دیدن خواب بچه شیطان

  آنلی بیتون می‌گوید :
  47- دیدن بچه شیطان و بازیگوش در خواب ، علامت آن است که برای کسب لذتی زودگذر به دردسر می افتید .
  48- اگر در خواب بچه‌ بازیگوش و شیطانی را دیدید ، نشانه‌ آن است که به خاطر افراط در تفریحات دچار مشکل می‌شوید .

  تعابیر مرتبط :

  تعبیر خواب نوزاد : ۲۲ نشانه و تفسیر دیدن نوزاد در خواب

  تعبیر خواب زایمان کردن

  منبع مطلب : www.delgarm.com

  مدیر محترم سایت www.delgarm.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  نادر : دیندن در بغل داشتن نوزاد که آروم ورجه ورجه میکنه وبچه یکی از بستگان هست چیه

  فریده : خواب دیدم یک نوزاد دختر برام آوردن گفتن این هدیه از طرف خداست که به تو فرستاده شده خیلی ناز وقشنگ بود تعبیرش میخوام

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  نگین 1 ماه قبل
  0

  اگه بچه خواهر دوستمون باشه و ما اونو در کیف گزاشتیم نشانه ی چیست؟؟؟؟؟،

  لطفن جواب د

  هید ❤️

  رحیمی 4 ماه قبل
  3

  ممنونم

  ناشناس 5 ماه قبل
  0

  خواب دیدم دوتابچه نوزاددارم یکیش هم بزرگترهم زیباتره دارم بهش شیرمیدم

  بهار 7 ماه قبل
  0

  من مجردم خواب دیدم بچه اندازه سه ماه توبغلمه وهرجا میرفتم با خودم میبردم بعد رفتم مغازه فروشنده کلی کیف وکفَش برام اورد وگفت یکی ببر ولی من نگرفتم دیدم تومغازه دوتا عکس بزرگ رو دیوار مغازه از منه میشه بگین تعبیر چیه؟

  مریم 8 ماه قبل
  1

  من چند دفعه خواب دیدم خواهرم که چند سال پیش فوت کرده نوزاد به همراه داره لطفا تعبیرش چیه؟

  2
  مریم 8 ماه قبل

  من چند دفعه خواب دیدم خواهرم که فوت کرده نوزاد به همراه داره تعبیرش چیه؟

  ناشناس 8 ماه قبل
  0

  من خواب دیدم یه نوزاد پسر تو بغلمه راستش احساس مکردم که بچه خودمه ( فقط ۱۶ سالمه ) و بوی نوزاد رو احساس میکردم و تو خواب توی دلم یه خوشحالی بود که خودم تو خواب فهمیدم که بچمه ولی باید بچمو میدادم به کسی بچم یا جوری شد که نه که خیلی بزرگ شه ولی میتونست صحبت کنه بعد میگفت تو مامانمی گفتم نه اشتباه شنیدی باید میدادمش به یه خانواده دیگه

  علی 10 ماه قبل
  1

  سلام

  لیلی 10 ماه قبل
  2

  خواب دیدم نوزادی در بغل دخترم هیت

  مهدی 10 ماه قبل
  0

  سلام اگر درخواب ببینی نوزادی به دنیا آمده و او را درآغوش گرفتم چی میشه

  حامد 10 ماه قبل
  2

  دیدم بچه ی فامیل در بغلم هست برایش شکلات خریدم موقع خوردن خفه شد نمیدونم مرد یا نه از خواب پریدم لطفا تعبیرشو بفرمایید ممنونم

  0
  مهدی 10 ماه قبل

  خواب دیدم خدابهم برادری داده که ۸ماه بدنیا آمده علاقه زیادی بهم داره وقراراست که بمیرد تعبیرش چی میشه ممنون

  آیدین 10 ماه قبل
  3

  سلام خدمت شماچندسال پیش یک سقط داشتم بعدازاون خودم ویکی ازخواهرام همش توخواب می بینیم که یک نوازددکوچک توی بغلمه وبعضی وقتهابهش شیرمیدم

  0
  ناشناس 24 روز قبل

  هیچی

  سمیه 11 ماه قبل
  -1

  دیدن نوزادپسردربغل دخترعمه ام که اورااستحمام میکندتعبیرش چیست

  بهار 12 ماه قبل
  -2

  سلام متاهلم خواب دیدم بچه در بغل دارم با لباس های صورتی بچه هم خیلی تپل وسفید بود لطفا تعبیرش کنید

  0
  ناشناس 24 روز قبل

  تعبیرنداره

  ناشناس 1 سال قبل
  -1

  سلام خسته نباشیدخانمی هستم متاهل و فرزندی ندارم دیشب خواب دیدم که یه نوزاد دختری بغلمه و انگار بچمه باخودم فکرمیکردم که کی حامله شدم کی دنیاش اوردم توخواب من به بچه هیچ حس مادرانه ای نداشتم و همینطور پدرشم حسی نداشت یعنی سمتش نمیومد ومن اونوبردم دادم به مادرشوهرم گفتم من حسی به بچه ندارم کلا خوشم ازبچه نمیاد ولی مادرشوهرم و پدرشوهرم دوسش داشتن

  دریا 1 سال قبل
  1

  سلام من در خواب دیدم که انگار در مجاورت یه امامزاده ای که الان نزدیک خونمون هست سکونت داریم و اطراف اون امامزاده انگار جنگه چون سر بازار دشمن بودن و سربازان ایرانی و من در حالیکه در واقعیت مجرد هستم ولی تو خواب یه بچه داشتم لطفا تعبیر خوابو اگه میدونید بگید بجه هم کوچیک بود مثلا زیر یکسال

  ناشناس 1 سال قبل
  2

  سلام من خواب دیدم که یک نوزاد که خودمم شاهد تولدش بودم بعد چند وقت یا چند روز این نوزاد پیش پدر و مادرش بود خیلی گریه میکرد و مادرش اون نوزادرو بغل یک مرد که مشخص نبود که پدر بچه یا یا پدر بزرگش گذاشت ولی نوزاد آرام نگرفت و همچنان گریه میکرد و اون مرد خیلی بی تفاوت بود و نوزاد از بغل مرد افتاد توی بغل من و با اینکه پای نوزاد زخم شد و خونی هم نمیومد از جای زخمش ولی در بغل من آروم گرفت و به طرفم با لبخند نگاه میکرد . من تعبیر این خوابمو نمیدونم چیه.

  1
  مائده 1 سال قبل

  خاب‌دیدم‌بچه‌ای‌بغلمه‌وبااون‌کسیرازدم

  پروانه سعیدی 1 سال قبل
  -2

  سلام من متا هل هستم و۳ تا بچه دارم ولی در خواب دیدم که یک نوزاد دارم و بدون پوشک وشلوار فقط یک پارچه دورش و روی تشک. خوابوندم ولی بچه بیداره ودست وپا می زنه بازی میکنه منم اومدم پتو را زدم کنار که نوزادم را پو شک کنم دیدم روی تشکش ادرار کرده و نوزاد زیبای بود تعبیرش چی

  0
  بهار 7 ماه قبل

  چه جالب

  منم دقیقا همین خواب رو دیدم

  پاسخ ندادن؟

  0
  مریم 1 سال قبل

  سلام من خواب دیدم یک نوزادرودوشمه نزدیک بودبیفته زمین من نزاشتم رودستم بودولی کف دستم روپرکردازم مدفوع

  فریده 1 سال قبل
  4

  خواب دیدم یک نوزاد دختر برام آوردن گفتن این هدیه از طرف خداست که به تو فرستاده شده خیلی ناز وقشنگ بود تعبیرش میخوام

  نادر 1 سال قبل
  8

  دیندن در بغل داشتن نوزاد که آروم ورجه ورجه میکنه وبچه یکی از بستگان هست چیه

  سارا.ج 1 سال قبل
  -1

  سلام همسرم‌خواب یکی از اقوامشون که به تازگی فوت شده رو میبینه ک نوزاد دختری در بغل همسرم‌ میزاره و بهش میگه من خودم تو گوشش اذانش رو هم گفتم.تعبیرش چی هست ممنون

  ناشناس 1 سال قبل
  1

  خواب دیدم بچه ای که مال خودم نبود محکم در بغل کرفتم وقصد نگهداری ومواظبت از اورا دارم وبه اتاقهایی وارد میشوم که دیوارهای انجا فرو میریزد ومن همچنان بچه را محکم ببغل میچسبانم تا اسیبی نبیند

  مائده 1 سال قبل
  0

  بعد از ساعت ۷ ونیم صبح بعداز اینکه داشتم با همسرم حرف میزدم گوشی رو خاموش کردم و خوابیدم.

  عقد منو همسرم طوری بود که ایشون توی یه کشور دیگه بودن و نشد که بیان پیشم بخاطر کرونا ما هنوزم تو عقدیم.

  خواب دیدم همسرم بهم زنگ میزنه و میگه نمیخای بیای بچه تو ببینی؟ و من سریع نمیدونم چجوری فقط میرسم اون کشور و توی اتاقی که مثل بیمارستان بود نوزاد های زیادی هستند من میرم طرف یه بچه که از بقیه بزرگتره یعنی چن ماهس ولی بقیه تازه متولد شده هستند اون بچه رو بغل میگیرم انگار که میدونم اون بچه ی منه اون بچه دختره یعنی خودم اینجوری حس میکنم بغلش میگیرم حیلی حس خوبی بود خیلی ناز بود اون دختر رو باعلاقه ی زیادی بغلش میگیرم و چشمای درشتی داشت سفید و تپل بود کمی شبیه عکس های کودکیم بود..

  میخام بدونم تعبیرش چیه..

  شکوفه 1 سال قبل
  0

  معنی خوبی دارن

  فرشته 1 سال قبل
  0

  سلام من جوابمو نگرفتم

  خواهش میکنم یکی تعبیر کنه خواب منو

  من خواب دیدم که یک دختر بسیار زیبا با چشمانی سبز ومو هایی طلایی دارم که به آن شیر میدهم آن دختر یک سال داشت ولی در عالم واقعیت آن دخترو ندارم ولی خوب ۳فرزند دارم که یکیشون دختره حالا دیگه نمیدونم معنیش چی میشه یکی بهم بگه ممنون

  شهره 1 سال قبل
  1

  تعبیرکامل نیست مثلادخترعمویم خواب دیده یه نوزادتوبغل دوتایمون خوابیده

  زهراا، 2 سال قبل
  0

  سلام من خواب دیدم که سه تخم در سه قابلمه به صورت جداگانه گذاشته شده و من داشتم دعا میکردم که شوهرم که فوت شده دوباره زنده بشه و دیدم از تخما صدای بچه میاد زیرشو زیاد کردم دیدم نوزاد از تو تخم در آمد و پوست تخم شکست .و بچه نوزاد کوچیک بود من خوشحال داد کشیدم مادرشوهر و صدا کردم و گفتم این شوهر کنه زنده شده مادرشوهرم با بقیه سریع آمدن من از شدت خوشحالی حالم بد شد و منو بیمارستان بردن وقتی برگشتم دیدم شوهرم واستاده زیر پاش چندتا تخم مرغ هست و از روش رد شد و با ناراحتی گفتم که الان به جای تخم مرغ باید گوسفند بکشید شوهرم چندماهه فوت شده شما تخم مرغ گذاشتید مادرشوهرمم گفت من سه تا گوسفند نذر کردم که براش میکشم و من چیزی نگفتم بعد مادرشوهر م گفت اون بچه ی دیگه منم همینجوری مرد بعد چند روز زنده شد نمیدونم تعبیرش چی هست ولی خیلی ذهنم مشغول کرده متاسفانه شوهرم که خیلی جون بود هفت ماه پیش فوت کرد و ممنون میشم تعبیرش و بگید

  برای ارسال نظر کلیک کنید