توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  تعبیر خواب لباس خریدن از مغازه

  1 بازدید

  تعبیر خواب لباس خریدن از مغازه را از سایت پست روزانه دریافت کنید.

  تــــــــوپ تـــــــــاپ

  تــــــــوپ تـــــــــاپ

  جزو خواب هایی هست که تعداد زیادی از کاربران معنی و تعبیر ان را درخواست داشتند خواب دیدم در مغازه لباس فروشی بزرگی ایستاده بودم و چند تا از دوستان من هم در کتارم بودم و قصد خرید کردن چند لباس را داشتیم این خواب چه تعبیری دارد؟

  مغازه لباس فروشی و فرقی نمیکند فروشگاه بزرگ و یا کوچکی که در ان تعدادی لباس برای فروش گذاشته شده است در خواب دلیل بر تغییر و تحول میباشد اگر کسی خواب ببینید که به مغازه لباس فروشی رفته است و پس از گشت و گذار و دیدن زیاد لباس ها سرانجام اقدام به خرید نکند دلیل بر اینکه از انجام تصمیم و یا عمل بزرگی او را باز میدارند اگر خواب ببینید از فروشگاه لباس فروشی خرید میکتد در اینجا فرقی نمیکند که چه پوشاکی باشد اعم از شلوار پیراهن تی شرت و ..دلیل بر اینکه اتفاق و یا تغییر و نحولی در زندگی اش ایجاد خواهد شد که این اتفاق مثبت و خوب میباشد

  وظیفه اصلی پوشاک حفاظت از بدن انسان در برابر خطرات احتمالی در محیط مانند:آب و هوا (مانند نور شدید آفتاب، سرما و گرمای بیش از اندازه و بارش برف و باران)، حشرات، مواد شیمیایی زیان آور، سلاح و سایش با مواد زبر و آسیب‌رسان و سایر خطرها است. پوشاک در برابر بسیاری از مخاطرات که ممکن است بدن برهنه انسان را زخمی کند، محافظت می‌کند. در پاره‌ای از موارد پوشاک محیط را از فردی که پوشاک را پوشیده حفاظت می‌کند (مانند پوشاک ضد عفونی شدهٔ محافظ در اتاق عمل و محیط‌های پزشکی).

  پس خواب دیدن پوشاک یا مغازه های لباس فروشی نیز میتواند نشانه ی حراست ,ایمن شدن از حوادت و در نهایت تغییر و دگرگونی باشد

  منبع مطلب : www.toptoop.ir

  مدیر محترم سایت www.toptoop.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  تعبیر خواب لباس

  تعبیر خواب لباس

  معبران تعابیر متفاوتی برای دیدن لباس در خواب آورده اند .دیدن لباس گران در خواب به معنای اقبال است .
  تعبیر خواب لباس ابن سیرین می گوید دیدن لباس مردانه در خواب به معنای منفعت است .حضرت دانیال لباس را ,
  در خواب تعابیری همچون کسب و کار , غم , ّبیماری , جاه و مقام و سرزنش می داند که اینها را طبق رنگ لباس ,
  تعبیر کرده اند . برای دانستن تعبیر کامل لباس با پرشین وی همراه باشید .

  تعبیر خواب لباس

  آنلی بیتون درباره تعبیر خواب لباس میگوید:

  ۱ـ اگر در خواب لباسی کهنه و مندرس یا تمیز و مرتب ببینید ، علامت آن است که در تعهدات خود با شکست ,
  مواجه خواهید شد .

  ۲ـ اگر لباس گرانبهای و قدیمی در خواب ببینید ، علامت آن است که اقبال به شما رو می کند هر چند که با ,
  ایده های نو مخالفید .

  ۳ـ اگر در خواب لباسی قدیمی را بپسندید ، نشانه آن است که از زمان خود سریعتر پیش می روید و در این راه ,
  با حوادثی نو و عشقی دیگر آشنا خواهید شد و در اثر این برخوردها شخصیت شما بکلی دگرگون خواهد شد .

  ۴ـ اگر خواب ببینید جامه ای سفید بر تن خود دارید یا جامه بر تن دیگری است ، نشانه آن است که زندگیِ ,
  متلاطمی در پیش رو خواهید داشت و با هر تغییر و تحول ، اندوه شما شدت بیشتری خواهد گرفت .

  ۵ـ اگر خواب ببینید با فردی سفیدپوش قدم می زنید ، علامت آن است که شخص مورد نظر مضطرب و بیمار ,
  خواهد شد . اما اگر آن فرد دختر یا کودک باشد ،نشانه آن است که در یکی از فصول سال زندگی راحت ,
  و آسوده ای خواهید کرد.

  تعبیر پوشیدن لباس سیاه در خواب

  ۶ـ اگر خواب ببینید لباسی سیاه بر تن کرده اید ، نشانه آن است که با فردی بداخلاق دمخور خواهید شد ,
  و مشاجره ها و دعواها با او خواهید کرد.

  تعبیر خواب لباس به روایت محمد بن سیرین

  اگر در خواب دید لباس تابستان به زمستان پوشیده بود، دلیل که به قدر لباس مالش زیاده شود. اگر دید لباس زمستان,
  به تابستان پوشیده بود، دلیل ترس است. اگر زنی در خواب دید که لباس مردان پوشیده بود، دلیل منفعت بود.

  تعبیر خواب لباس به روایت ابراهیم کرمانی

  اگر در خواب بیند در تن او لباس مهتران بود، دلیل بزرگی بود. اگر بیند لباس فاسقان داشت، دلیل معصیت است. اگر دید ,
  که لباس سلاطین پوشیده بود، دلیل که کارش به نظام گردد.

  حضرت دانیال (ع) درباره تعبیر خواب لباس می‌فرمایند:

  تعبیر لباس، کسب و کار مرد می‌باشد.

  تعبیر لباس سفید و شسته، ساخته و پرداخته بودن کار انسان می‌باشد،

  تعبیر لباس کبود، ضرر و زیان و غم و مصیبت است، ‌‌‌‌‌

  تعبیر لباس زرد، بیماری است، ‌‌‌‌‌

  تعبیر پوشیدن لباس پوست خز در خواب

  اگر ببینی لباس پوست خز پوشیده‌ای، یـعـنـی به عزت و جاه و مقام می‌رسی،

  تعبیر لباس کاغذی، قباحت و سرزنش و ملامت می‌باشد.

  جابر مغربی می‌گوید:

  تعبیر لباس به دو صورت است: یک نوع مربوط به دین می‌باشد و نوع دیگر مربوط به دنیا؛ لباس سفید مربوط به ,
  دین و لباس نو مربوط به دنیا می‌باشد.

  اگر در خواب ببینی لباس سفید و نو و پاکیزه‌ای داری، تعبیر خوبی هم برای دین و ایمان و هم برای دنیای تو وجود دارد.

  اگر خواب ببینی پیراهن خون‌آلودی در دست داری، یـعـنـی همیشه ناراحت و غمگین خواهی بود.

  اگر ببینی فرشته‌ها به تو لباس سفید یا سبز داده‌اند، یـعـنـی یکی از بستگانت از دنیا می‌رود,
  یا حتی ممکن است خودت از دنیا بروی.

  تعبیرش تهمت و غم و مصیبت می‌باشد،

  اگر خواب ببینی لباس رنگارنگ داری، چنانچه سپاهی و نظامی هستی و یا اینکه زن می‌باشی، تعبیرش خوب است، ‌‌‌‌‌
  در جایی دیگر نیز می‌گوید: اگر لباس رنگارنگی با رنگ‌های سبز و سرخ و زرد داشته باشی، تعبیرش این است ,
  که از پادشاه و حاکم آن سرزمین حرف تلخ و سختی می‌شنوی که باعث ناخشنودی تو می‌شود.

  تعبیر پوشیدن لباس ثروتمندان در خواب

  اگر ببینی لباس ثروتمندان را پوشیده‌ای، یـعـنـی نسبت به جمع آوری مال و اموال حریص خواهی بود .

  اگر خواب ببینی لباس علما و دانشمندان را پوشیده‌ای، یـعـنـی از علما و دانشمندان بهره‌مند می‌شوی.

  بیشتر بدانید لوک اویتنهاو درباره دیدن لباس در خواب می گوید :

  لباس تمیز : احترام

  خریدن لباس : خوشبختی

  لباس کهنه : افتخار

  لباس خواب : ازدواج ناگهانی

  بعضی از تعبیرگران درباره تعبیر خواب لباس می‌گویند:

  تعبیر پیراهن، زن می‌باشد و همچنین تعبیرش حال و روز و کسب و کار تو برای به دست آوردن ,
  رزق و روزی است.

  تعبیر خواب لباس به روایت امام جعفر صادق

  دیدن لباس درخواب هفت وجه است.

  معنای دیدن لباس در خواب

  اول: دین پاک. دوم: توانگری. سوم: عز و جاه. چهارم: منفعت. پنجم: عیش خوش. ششم: عمل. هفتم: عدل.

  تعبیر خواب لباس به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

  جامه معنی عام دارد. به قبای بلند و گشاد و دراز اطلاق نمی شود بل که به مجموع چیزهائی ,
  که می پوشیم جامه گفته می شود.

  کت و شلوار ، پیراهن، جلیقه، و احیانا بارانی و پالتو. همه این ها جامه هستند یا فرد فرد به جای خود ,
  جامه نامیده می شوند.

  در خواب جامه حیثیت و آبروی مرد یا کسب و کار او می باشد و طبعا اگر جامه اش تمیز و شیک و نو باشد بیننده ,
  خواب مردی است آبرومند و شریف با کسب و کاری خوب و پر درآمد و چنانچه لباسش بد و ناموزون,
  و کثیف و پاره باشد شخصی است بی آبرو که کار و حرفه خوبی هم ندارد.

  این یک تعبیر کلی است نسبت به جامه اما جامه می تواند از جنس های مختلف و حالات گوناگون و رنگ های ,
  متفاوت باشد که هر یک تعبیری خاص خود دارد. اگر در خواب دیدید جامه ای به تن دارید که ظاهرش ,
  تمیز است و خوب و شکیل اما باطن و زیر آن چرک و کثیف و پاره و مندرس است ,

  مردی هستید که مردم جامعه شما را شریف و محترم می دانند در حالی که خودتان می دانید مستحق,
  این احترام و شرافت نیستید و به نا حق خود را متقی و منزه نشان داده اید. عکس این هم درست است,
  یعنی اگر ظاهر جامه شما کثیف و مندرس بود,

  اما زیر جامه ای پاک و پاکیزه و نو و اطو شده پوشیده اید مردی هستید که جامعه با چشم بد به شما می نگرد,
  و کارهائی کرده اید که در حق شما بد قضاوت می کنند ولی در باطن انسانی پاک و شریف هستید,
  که قدرتان شناخته نشده.

  اگر در خواب ببینید که جامه ای لکه دار پوشیده اید خوابتان می گوید که به شما بهتان می زنند و اگر جامه ای,
  زرد پوشیده باشید خواب از یک بیماری خبر میدهد. جامه ابریشمین فریب و نیرنگ است و جامه پشمین ,
  مال و خواسته است که نصیب شما می شود.

  چنان چه در خواب ببینید که لباس شما پاره شده رازتان فاش می گردد و اگر این دریدگی پشت,
  جامه شما بود به شما تهمت می زنند در حالی که بی گناهید.

  اگر در خواب ببینید جامه ای چرک و کثیف به تن دارید گرفتار غم و اندوه می شوید. جامه سیاه ,
  شوکت و اعتبار است.

  جامه سرخ خرمی است یا خشم و جامه سبز را جامه بهشتیان دانسته اند که پوشیدنش مبارک است,
  و میمنت دارد.

  جامه سرخ را معبران برای زنان خوب دانسته اند ولی برخی نوشته اند که برای مردان خوب نیست.

  اگر شما در خواب ببینید که جامه می دوزید،هر چه باشد فرق نمی کند از زیر جامه گرفته تا,
  کت و شلوار و پالتو نشان آن است که به سفر می روید,

  و سفر شما به قدر همان جامه ای که می دوزید اهمیت دارد و طول می کشد چنان چه یک زیر پیراهنی ,
  ساده می دوزید ,

  سفر طولانی و مهم نیست ولی اگر پالتوئی بلند و کلفت می دوزید سفرتان طولانی و دارای اهمیت زیاد است.

  اسماعیل بن اشعث درباره تعبیر خواب لباس می‌گوید:

  اگر ببینی لباس خود را از دست داده‌ای یا از بدنت درآورده‌اند و برهنه شده‌ای،
  یـعـنـی قدر و منزلت تو کم شده و دچار حقارت و خواری می‌شوی

  اگر ببینی لباس تا شده را از هم باز کرده‌ای، یـعـنـی به مسافرت می‌روی. اگر ببینی لباس باز شده ,
  را تا کرده‌ای یـعـنـی یکی از آشنایان تو که به مسافرت رفته است، بازمی‌گردد.

  اگر خواب ببینی لباس خودت را می‌خوری، یـعـنـی خیلی از مال و اموال خودت خرج خواهی کرد.
  اگر ببینی لباس تو روغن‌آلود شده است، یـعـنـی غمگین و ناراحت می‌شوی.

  اگر در خواب ببینی لباس خودت یا لباس اهل و نزدیکان خودت را مومی کرده‌ای، یـعـنـی با دوست,
  یا بستگان درگیری و دشمنی پیدا می‌کنی.

  تعبیرستان , تاویل

  منبع مطلب : persianv.com

  مدیر محترم سایت persianv.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  هانیه : مبارکه ازدواجی درراهه

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  انیسا 1 ماه قبل
  0

  سلام من خواب دیدم همراه پدرم رفتین به خردی اما لباس را که میپوشم ازش خوشم نمیاد بعد به گذشته رفیتم وبازم از چیزی خوشم نمیاد بعد به اینده رفتیم انجا هم چیز خوبی نداشت اما تا میخواستم چیز خوبی پیدا کنیم مغازه میخواست همیشه بسته بشه بعد یکی افرادی که تو خواب میشناختمش اما وقتی از خواب بلند شدم نمیشناختمش گفت یک اتفاقی افتاده که الان دلان یادم نیست چیبود معنی اش را میگید لطفا

  ناشناس 4 ماه قبل
  0

  خواب دیدم رفتم بازار تاپ بخرم ولی گرون بودن نخریدم

  مریم 5 ماه قبل
  -1

  سلام ساعت شش صیح خواب دیدم با پردم که فوت شده رفتم خرید و رفتم تو مغازه لباس فروشی و دو تا لباس پسندیم و قیمت پرسیدم و یک چند تا کفش بود اونجا و ومن یکی پوشیدم ولی از خواب پریدم

  Angel 6 ماه قبل
  -1

  سلام

  خواب دیدم برای عشقم که ۴ماهه از هم جدا شدیم رفتم خرید کردم و براش یه تیشرت و شلوار گرفتم

  تعبیرش چیه ؟ 🥺

  طاهر 6 ماه قبل
  -1

  عالی تغبیر

  جعفر 8 ماه قبل
  0

  خواب دیدم که با مادرم دارم برا خودم بلوز طوسی نو میخرم تعبیرش چیست؟

  هستی 8 ماه قبل
  1

  سلام خواب دیدم رفتم بازارهیچ مناسبتی هم نبوداماهمه چی خریدم مانتو، کفش، کیف، شلوار

  5
  هانیه 8 ماه قبل

  مبارکه ازدواجی درراهه

  سازیتا 10 ماه قبل
  2

  خواب دیدم با مادرم رفتیم مفازه خیلی گشتیم تا یه جامه ی بلند مشکی رسمی پیدا کردم چون بیشتر مشکی میپوشم خریدم

  مهسا 11 ماه قبل
  -2

  سلام خواب دیدم رفتم بازار که یهو چشمم خورد به به مغازه لباس فروشی و نميدونم چی شد نظرم رو جلب کرد با اینکه مغازه کوچک وقدیمی بود اما رفتم داخلش و وقتی رفتم به سری لباس خیلی زیبا رو دیدم که انگار پیراهن مجلسی بودن و چن تایی رو خیلی خوشم اومد و خیلی ذوق داشتم و اونا از مغازه دار گرفتم

  رضا 12 ماه قبل
  -1

  سلام خواب دیدم رفتم برای برادرم لباس بخرم اونم کت شلوار که خواستم به برادرم بدم برادرم خیلی خوشحال شد ،،،برادرم چند وقته فوت شده ولی لباسو بهش ندادم که یهو از خواب پاشدم تعبییرش چیه

  پری 1 سال قبل
  0

  من خواب دیدم لباس بچگانه میخرم درصورتی که مجرد هستم

  پری 1 سال قبل
  0

  سلام من خواب دیدم لباس بچگانه میخریدم درصورتی که مجردم

  زینب 1 سال قبل
  1

  خواب خریدن مانتو ابی

  1
  رضا 12 ماه قبل

  خوبه

  نیایش 1 سال قبل
  2

  من خواب دیدم با مامانم رفتیم به یه فروشگاه بزرگ ،،مامانم میگفت این لباس مجلسی رو تو بردار من اصلا راضی نبودم آن لباس را بخرم رنگشم سبز و آبی بود تعبیرش چیست😐

  1
  هیچ 1 سال قبل

  ازدواجی در پیش داری که مادر توصیه می‌کند بکنی توکل بر خدا کن.😄

  فاطی 1 سال قبل
  -1

  خواب دیدم که همراه یک مرد احتمالا نامزد سابقم میبودع باهم در فروشگاه خرید میکنیم که من یک کفش سفید لباس های سیاه بر میدارم تا که با کفش خاکیم خوب در بیاد اون مرد هم کنارم خرید میکنه من میرم یه کیفیو میبینم برقا میره سریع دزدگیرشو میزنم که درش بیارم ببرمش و‌حسابش نکنم تعبیر خوابم چیه؟

  ناشناس 1 سال قبل
  0

  سلام من خواب دیدم با همسرم رفتیم واسش لباس مردانه گرفتیم بعدش لباس پسرانه نوزادی هم گرفتیم تعبیرش چیه

  مرجان 2 سال قبل
  0

  سلام من خواب دیدم رفتم یه فروشگاه بزرگ و نانتو و کیف و کفش خریدم بعد اومدم بیرون پشیمون شدم گفتم برم دوباره تعویص کنم لطفا تعبیرش رو بگین

  هانی 2 سال قبل
  -1

  درمورد تعبیر خرید مانتو مشکی صحبتی نشده

  باتشکر

  ناشناس 2 سال قبل
  -1

  سلام

  من خواب دیدم با مادر و خواهرم رفتم مانتو بخرم

  اما ۲ تا لباس هم خریدم

  رنگش فکنم سفید بود یا کرمی

  ساناز 2 سال قبل
  0

  خواب دیدم دوتا خواهربزرگترازخودم مانتو میخرن جفت هم بعدمیان پیش من میپوشن راه میرن لطفٱ تعبیر‌‌شو بگید

  شکوفه 2 سال قبل
  0

  سلام من خواب دیدم باهمسرم به مغازه خرید لباس رفتیم وهمسرم میخواهد شلوار وپیراهن بگیرد

  زهرا 2 سال قبل
  1

  سلام من خواب دیدم همراه پسری ک خیلی دوسش دارم رفتم مغازه برام مانتو خرید تعبیرش چیه ؟؟

  0
  ناشناس 1 سال قبل

  منم امروز اون خواب رو دیدم

  تعبیرش یعنی چیه؟

  هلیا 2 سال قبل
  0

  خواب دیدم با دختر خاله هام بدون اینکه مامانامون بیان رفتیم پاساژ خیلی خرید کردیم بعد ۶۰تومان باقی موند رفتیم لباس فروشی یک لباسی بخریم گرون بود نخریدیم و اینکه مامان دختر خاله هام توی مغازه همسرش روبه رو بود مارو ندید ولی ما اونو دیدیم بعد گرسنمون شد زن مغازه دار مجانی بهمون غذا داد غذاش بد مزه بود و صدای خالم کردم رفتیم

  ناشناس 2 سال قبل
  0

  سلام من خواب دیدم که به یک عروسی دعوت شدم و می خواستم لباس بخرم خیلی هم گشتم اما چیزی که به درد من بخوره نبود اما مادرم یک لباس سبز با گل های قرمز رو پسندیده بود برام که من دوستش نداشتم . میشه بگین تعبیرش چیه؟

  ناشناس 2 سال قبل
  0

  سلام ببخشید من خواب دیدم سه تا بلیز خریدم که قیمتش یک میلیون تومن شده

  تعبیرش چیه ؟!

  انیتا 2 سال قبل
  0

  ببخشید من خواب دیدم مادرم برام یک دست لباس سفید و قشنگ خریده و میگفت سایزت خیلی نایاب بود معنیش چی میتونه باشه؟؟😐

  2
  مریم 5 ماه قبل

  خیلی خوبه سفید

  برای ارسال نظر کلیک کنید